Vormi loomine töövoo olekule reageerimiseks

Saate luua Microsoft Office InfoPathi vorme, et kuvada töövoo praegusele olekule vastavaid spetsiifilisi andmeid. Seda saab teha, kujundades vormimalli, mis kasutab reegleid, et käivitada vormides vastavalt töövoo olekule mingi toiming. Nii saab vormide täitmise protsesse sujuvamaks muuta.

Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas luua sellist kuluaruande vormimalli, mis kuvab seotud kinnitamise töövoo oleku põhjal automaatselt vormimalli eri vaateid. Näiteks kuvab vorm enne töövoo käivitamist kulude vaate korduva tabeliga, kuhu kasutajad saavad kulusid sisestada. Kui töövoo olek on Pooleli, kuvab vorm kulude kokkuvõtte vaate, mis näitab iga kategooria kogukulu. Kui töövoo olek on Lõpule viidud, kuvab vorm lõpuleviimise vaate, mis sisaldab hinnangulise tagasimakse aegu.

Vormide töövoo-olekutega sidumiseks peate sooritama vajalikud toimingud Microsoft Office SharePoint Server 2007 saidil või Windows SharePoint Services 3.0 saidil, kus vormid asuvad, ja InfoPathis. SharePointi saidil tuleb luua töövoog ja sisutüüp ning InfoPathis tuleb lisada vormimalli andmeühendus, luua reegel ja avaldada vormimall.

Märkus.: Selles artiklis kasutatakse näidisstsenaariumi, milles vormimall avaldatakse saidi sisutüübina. Samuti saate vormimalli avaldada ühiskasutuses võrgukohas või luua uue dokumenditeegi, kui avaldate vormimalli SharePointi saidil. Lisateavet vormimallide avaldamise kohta leiate jaotisest Vt ka.

Selle artikli teemad

Sissejuhatus töövoogude kasutamisse InfoPathi vormide juures

Ühilduvuskaalutlused

Enne alustamist

1. etapp: kinnitamise töövoo lisamine teeki

2. etapp: vormimallile andmeühenduse lisamine

3. etapp: vormimalli reegli lisamine konkreetse vaate kuvamiseks

4. etapp: vormimalli avaldamine saidi sisutüübina

5. etapp: sisutüübi lisamine dokumenditeeki

Sissejuhatus töövoogude kasutamisse InfoPathi vormide juures

Töövoo abil saab Microsoft Office SharePoint Server 2007 saidil või Windows SharePoint Services 3.0 saidil olevate dokumentidele ja üksustele rakendada kindlaid äriprotsesse ning see hõlbustab ühist töötamist dokumentidega ja projektitoimingute haldamist. Töövood aitavad tagada äriprotsesside järjepidevuse ning tänu äriprotsessidesse kaasatud ülesannete ja etappide haldamisele suurendada ettevõtte tõhusust ja tööviljakust. Töövood võimaldavad tööülesandeid täitvatel inimestel keskenduda töö tegemisele ja mitte töövoo haldamisele.

Saate lubada InfoPathi vormis töövoo praegusele olekule vastavate spetsiifiliste andmete kuvamise. Seda saab teha, kujundades vormimalli, mis kasutab reegleid, et käivitada vormis vastavalt töövoo olekule mingi toiming. Nii saab vormide täitmise protsesse sujuvamaks muuta. Näiteks saate vormis lubada kirjutuskaitstud vaate kuvamise, kui töövoo olek on Valmis ja vormi andmeid ei tohiks enam muuta.

InfoPathi vormimallides kasutamiseks tuleb töövood lisada SharePointi loendisse, teeki või sisuteeki. Saidi saadaolevad töövood olenevad ka saidi tüübist ja sellest, kas kohandatud töövoogude loomiseks kasutati rakendust Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Selles artiklis kasutatakse kinnitamise töövoogu, et näitlikustada töövoogude kasutamist InfoPathi vormimallides. Kinnitamise töövoog suunab teeki salvestatud InfoPathi vormi kinnitamiseks inimeste rühmale. Vaikimisi on kinnitamise töövoog seotud dokumendi sisutüübiga ja see on dokumendi- või vormiteekides automaatselt saadaval.

Iga töövoog määratletakse eri olekutega, kasutades kirjeldavaid nimesid, nt Pooleli. Olekute nimed varieeruvad olenevalt töövoo tüübist. Näiteks kinnitamise töövoog, mis on saadaval serverites versiooniga Microsoft Office SharePoint Server 2007, sisaldab olekuid Pooleli, Tühistatud ja Lõpule viidud. Kolme olekuga töövoo olekud (mis on saadaval teenuses Windows SharePoint Services 3.0) saab määratleda isik, kes lisab töövoo teeki või loendisse, samas kui muud töövood kasutavad eelnevalt märgitud standardseid olekuid, nt Pooleli. Kuigi kirjeldav nimi on kasutajale nähtav, tähistavad töövoo olekuid programmiliselt arvväärtused. Konkreetsele töövoo olekule reageeriva vormimalli loomiseks peate teadma soovitud töövoo-oleku arvväärtust. Selle põhjuseks on asjaolu, et InfoPath kasutab toimingu käivitamiseks (nt vaadete vahetamiseks) töövoo arvväärtust.

Nagu eelnevalt mainiti, saate lubada InfoPathi vormimallis töövoo praegusele olekule vastavate spetsiifiliste andmete kuvamise. Kuigi selles artiklis kirjeldatakse, kuidas lubada kuluaruande vormimallis automaatselt konkreetse vaate kuvamine olenevalt selle olekust töövoos, saate töövoogu ka kohandada, lisades täiendavaid toiminguid. Näiteks selle asemel, et lubada vormides konkreetse vaate kuvamine, võite neis lubada juhistega dialoogiboksi kuvamise. Ja kinnitamise töövoo asemel võite kasutada kolme olekuga töövoogu.

Märkus.: Kui lubate muid toiminguid, mida pole selles artiklis kirjeldatud, peate vajadusel täitma täiendavaid juhiseid, et vormimall toimiks kasutatavas töövoos nõuetekohaselt.

Lehe algusse

Ühilduvuskaalutlused.

Kui teie eesmärgiks on luua brauseriga ühilduv vormimall, pidage meeles, et Microsoft Office’i dokumentides vormide (sh InfoPathi vorme) täitmisel kuvatav dokumendi toiminguriba pole nähtav, kui kasutajad täidavad veebibrauseris brauseriga ühilduvaid vormimalle. Brauseripõhiseid vorme saab sellegipoolest kasutada koos töövoogudega. Selliste vormide töövoo-oleku muutmiseks saavad töövoo osalejad kasutada dokumenditeegi sätteid. Lisateavet töövoo sätete muutmise kohta SharePointi saitidel leiate jaotisest Vt ka.

Lehe algusse

Enne alustamist

Enne selles artiklis kirjeldatud toimingute sooritamist kontrollige neid punkte.

 • Küsige serveripargi administraatorilt, kas kinnitamise töövood on soovitud SharePointi saidil installitud ja lubatud.

 • Veenduge, et teil oleks SharePointi saidil vähemalt kujunduse õiguse tase. See õiguste tase on vajalik vormimalli avaldamiseks ja töövoo loomiseks.

 • Looge kahe või rohkema vaatega vormimall ja kohandage iga vaadet, et kuvada igale töövoo-olekule vastavat tüüpi andmeid. Näiteks töövoo lõpetamisel ilmuva vaate puhul võite määrata selle vaate juhtelemendid kirjutuskaitstuks.

 • Looge dokumendi- või vormiteek ja veenduge, et teegis oleks lubatud mitu sisutüüpi.

Lehe algusse

1. etapp: kinnitamise töövoo lisamine teeki

See stsenaarium keskendub kinnitamise töövoole, kuid saate soovi korral kasutada ka muud tüüpi töövoogu. Kui kasutate muud tüüpi töövoogu, võivad saadaolevad valikud selles artiklis kirjeldatust erineda.

 1. Avage teek, kuhu soovite töövoo lisada.

 2. Klõpsake menüüs Sätted avatava teegitüübi sätteid.

  Näiteks dokumenditeegis klõpsake käsku Dokumenditeegi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Õigused ja haldus käsku Töövoo sätted.

 4. Klõpsake käsku Lisa töövoog.

 5. Klõpsake töövoo lisamise lehel jaotises Töövoog valikut Kinnitamine.

 6. Tippige jaotises Nimi töövoole kordumatu nimi.

  1. Määrake jaotises Tööülesannete loend töövooga kasutatav tööülesannete loend.

   Märkused: 

   • Saate kasutada vaikimisi määratud loendit Tööülesanded või luua uue loendi. Kui kasutate vaikimisi määratud loendit Tööülesanded, siis saavad töövoos osalejad hõlpsalt otsida ja kuvada oma töövooülesandeid loendi Tööülesanded vaates Minu tööülesanded.

   • Kui töövooülesanded sisaldavad tundliku sisuga või konfidentsiaalseid andmeid, mida soovite hoida eraldi üldisest loendist Tööülesanded, siis looge uus tööülesandeloend.

   • Kui teie asutuses on kasutusel mitu töövoogu või töövoog sisaldab mitut tööülesannet, siis looge uus tööülesannete loend. Sellisel juhul võib olla vajalik luua igale töövoole oma tööülesannete loend.

 7. Valige jaotises Ajalooloend see ajalooloend, mida soovite koos töövooga kasutada. Ajalooloendis kuvatakse kõik töövoo eksemplaridega seotud sündmused.

  Võite kasutada vaikeloendit Ajalugu või luua uue loendi. Kui teie ettevõttel on palju töövooge, saate luua iga töövoo jaoks eraldi ajalooloendi.

 8. Töövoo käsitsi käivitamise lubamiseks märkige ruut Luba selle töövoo käsitsi käivitamise üksuste redigeerimisõigustega autenditud kasutajate puhul jaotises Käivitamissuvandid.

 9. Töövoo käivitamisel täiendavate õiguste nõudmiseks märkige ruut Nõua selle töövoo käivitamiseks loendite haldamise õigusi.

 10. Tehke kõik muud soovitud valikud, sh määrake, millal soovite töövoo käivitada, ja klõpsake siis nuppu Edasi.

 11. Tehke töövoo kohandamise lehel soovitud valikud, sh toimingute suunamine, töövoo käivitamise vaikeväärtused ja töövoo lõpuleviimine, ning klõpsake siis nuppu OK.

  Valige järgnevatest jaotistest soovitud suvandid. Te ei pea määrama suvandeid kõigis jaotistes.

  Töövooülesanded

  Eesmärk

  Tehke järgmist

  Tööülesannete määramine kõigile osalejatele korraga (paralleeltöövoog)

  Tehke valik Kõigile osalejatele korraga (paralleelselt).

  Ülesannete määramine korraga ühele osalejale, nõudes, et üks osaleja viiks ülesande lõpule enne, kui järgmine osaleja saab ülesande (järjestikune töövoog)

  Tehke valik Osalejatele ükshaaval (jadamisi).

  Töövoos osalejatel oma tööülesannete teistele osalejatele delegeerimise lubamine

  Märkige ruut Määra tööülesanne kellelegi teisele.

  Töövoo osalejatel dokumendi või üksuse muutmise taotlemise lubamine. Muudatus tuleb enne ülesande lõpuleviimist kinnitada.

  Märkige ruut Taotleda enne tööülesande lõpuleviimist muudatust.

  Töövoo alustamise vaikeväärtused

  Eesmärk

  Tehke järgmist

  Osalejate vaikeloendi määramine selle töövoo kõigile eksemplaridele

  Tippige osalejate nimed, kelle soovite kaasata töövoo käivitumisel, või klõpsake valikut Kinnitajad ja valige siis kataloogiteenusest inimesed ning rühmad.

  Märkused: 

  • Eraldage nimed semikoolonitega.

  • Kui seate töövoo jadatöövoona, siis lisage töövoos osalejate nimed selles järjestuses, milles soovite määrata tööülesanded.

  Ühe ülesande määramine rühmadele, selle asemel et määrata üksikülesandeid igale rühmaliikmele.

  Märkige ruut Määra igale sisestatud rühmale üks tööülesanne (ärge laiendage rühmi).

  Töövoo alustajale osalejate muutmise ja lisamise lubamine

  Märkige ruut Luba selle töövoo alustamisel osalejateloendi muutmist.

  Iga tööülesandega kuvatava vaikesõnumi määramine

  Tippige tekstiväljale soovitud sõnum või juhised.

  Tähtaja määramine paralleeltöövoogudele

  Sisestage soovitud kuupäev jaotises Tööülesannete tähtaeg (paralleelne).

  Jadatöövoos osalejatele tööülesande täitmiseks antava aja määramine

  Sisestage jaotisse Anna igale inimesele tööülesande lõpetamiseks nii palju aega (jadamisi) number ja valige siis ajaühikuna Päev(a) või Nädal(at).

  Nende isikute loendi määratlemine, kes saavad töövoo käivitamisel teatised (mitte tööülesanded)

  Sisestage jaotises Teiste teavitamine teavitatavate inimeste nimed või klõpsake valikut Koopia ja valige kataloogiteenusest inimesed ning rühmad.

  Märkus.: Eraldage nimed semikoolonitega.

  Töövoo lõpuleviimine

  Eesmärk

  Tehke järgmist

  Paralleeltöövoo määramine lõpuleviiduks, kui kindel arv osalejaid on oma tööülesanded lõpule viinud

  Märkige ruut Lõpetatud on järgmine arv tööülesandeid ja tippige soovitud number.

  Töövoo määramine lõpetatuks, kui dokument või üksus on hüljatud

  Märkige ruut Dokument on tagasi lükatud.

  Töövoo määramine lõpetatuks, kui dokumenti või üksust on muudetud

  Märkige ruut Dokumenti on muudetud.

  Töövoo lõpetamisjärgsed tegevused

  Eesmärk

  Tehke järgmist

  Dokumendi kinnitamise oleku värskendamine pärast töövoo lõpuleviimist

  Märkige ruut Värskenda kinnitamise olekut (kasuta seda töövoogu sisu kinnitamise juhtimiseks).

  Märkused: 

  • Kui kasutate kinnitamise töövoogu teegi sisu kinnitamise haldamiseks ja märkisite töövoo lisamise lehel ruudu Käivita see töövoog üksuse põhiversiooni avaldamise kinnitamiseks, valitakse see ruut vaikimisi.

  • Kui te ei soovi, et see töövoog oleks teegi sisu kinnitamise vaiketöövoog ja jätate lehel Töövoo lisamine ruudu Käivita see töövoog üksuse põhiversiooni avaldamise kinnitamiseks märkimata, saate märkida selle ruudu, et teha sellest töövoost sisu kinnitamise teisene töövoog, mida teatud kasutajad saavad käsitsi käivitada.

Lehe algusse

2. etapp: vormimallile andmeühenduse lisamine

Järgnevalt selgitatakse, kuidas lisada teisene andmeühendus, mis esitab päringu 1. etapis lisatud töövoo oleku kohta. See teisene andmeühendus pakub andmeid, mis võimaldavad vormi reegleid arvestades vahetada töövoo oleku põhjal vaateid.

 1. Klõpsake InfoPathis menüü Tööriistad valikut Andmeühendused.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Andmeühendused käsku Lisa.

 3. Klõpsake andmeühendusviisardis nuppu Loo uus ühendus selle kohaga, nuppu Võta andmed vastu ja siis nuppu Edasi.

 4. Klõpsake viisardi järgmisel lehel suvandit SharePointi teek või loend ja seejärel nuppu Edasi.

 5. Viisardi järgmisel lehel sisestage SharePointi saidi URL.

 6. Klõpsake loendi või teegi valimise loendis selle dokumenditeegi nime, kuhu te lisasite 1. etapis kinnitamise töövoo, ja klõpsake siis nuppu Edasi.

 7. Viisardi järgmisel lehel väljade valimise loendis valige töövoo nimele vastava välja kõrval olev märkeruut.

  Välja nimi ei pruugi töövoo nimega täpselt kattuda. Kui välja nimi algab mingi muu erimärgiga peale allkriipsu või tähe, kohandatakse töövoo nime loendis.

 8. Märkige ruut Kaasa ainult aktiivse vormi andmed ja klõpsake siis nuppu Edasi.

 9. Tühjendage ruut Salvesta andmetest koopia vormimalli ja klõpsake nuppu Edasi.

 10. Tippige viisardi järgmisel lehel andmeühenduse nime väljale teisese andmeühenduse kirjeldav nimi. See nimi kuvatakse andmeallika tööpaani loendis Andmeallikas.

 11. Päringu automaatseks käivitamiseks alati, kui kasutaja vormi avab, märkige ruut Laadi andmed vormi avamisel automaatselt alla.

 12. Viisardi viimasel lehel klõpsake nuppu Valmis.

 13. Klõpsake dialoogiboksis Andmeühendused nuppu Sule.

Lehe algusse

3. etapp: vormimalli reegli lisamine konkreetse vaate kuvamiseks

Vormimalli kujundamisel saate kasutada reegleid, et kuvada automaatselt dialoogiboks, määrata välja väärtus, tuua või esitada vormi andmed andmeühendusse, vahetada vaateid või avada/sulgeda vorm teatud sündmuste ja tingimuste korral. Sündmused võivad sisaldada konkreetse välja või rühma muutumist andmeallikas, nupu klõpsamist, üksuse korduv jaotis või rea lisamist üksusse korduv tabel või vormi avamist või esitamist. Tingimused võivad sisaldada arvutusi, XPathi avaldisi ja kasutajarolle. Samuti võivad tingimused hõlmata seda, kas välja väärtus on tühi, kas see on ettenähtud vahemikus, võrdub teise välja väärtusega, algab mingite märkidega või sisaldab neid.

Sellisel juhul saate luua reegli vaadete vahetamiseks vastavalt töövoo olekule.

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Vormisuvandid.

 2. Klõpsake loendis Kategooria väärtust Avamine ja salvestamine.

 3. Klõpsake jaotises Käitumine avamisel nuppu Reeglid.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Vormide avamise reeglid nuppu Lisa.

 5. Väljale Nimi tippige reegli nimi.

  Näiteks võite sisestada nime Vaadete vahetamine.

 6. Reegli rakendumise tingimuse määramiseks klõpsake käsku Määra tingimus.

 7. Klõpsake jaotises Rakenda reegel, kui tõene on see tingimus esimesel väljal valikut Välja või rühma valimine.

 8. Klõpsake loendis Andmeallikas 2. etapis lisatud teisese andmeallika nime ja klõpsake siis nuppu OK.

 9. Klõpsake töövoo olekule vastava välja nime.

  Soovitud välja nägemiseks tuleb aknas vajadusel kaustu laiendada.

 10. Klõpsake dialoogiboksis Tingimus teises loendis valikut võrdub.

 11. Klõpsake kolmandas loendis valikut Tippige arv ja sisestage siis töövoo olekule vastav väärtus.

  Näiteks vaate puhul, mis kuvatakse töövoo lõpuleviimisel, tippige 5.

  Kinnitamise töövoo olekute arvväärtused

  Olek

  Arvväärtus

  Pooleli

  2

  Lõpule viidud

  5

  Tühistatud

  15

  Kinnitatud

  16

  Tagasi lükatud

  17

  Märkused: 

  • Teiste töövoogude olekute arvväärtused võivad erineda.

  • Töövoo-olekute väärtus InfoPathis on kirjutuskaitstud. See tähendab, et te ei saa vormimalli luua nii, et kasutajal oleks võimalik töövoo-olekut käsitsi muuta, sisestades väärtuse vormi juhtelemendi abil.

 12. Klõpsake nuppu OK.

 13. Klõpsake dialoogiboksis Reegel nuppu Lisa toiming.

 14. Klõpsake jaotises Toiming valikut Vaadete vahetamine.

 15. Klõpsake jaotises Vaade selle vaate nime, mille soovite kuvada, kui töövoo olek vastab selle tingimuse olekule, ja klõpsake siis nuppu OK.

  Näiteks kui sisestasite 11. punktis arvu 2, klõpsake vaate nime, mille soovite kuvada, kui töövoo olek on Pooleli.

 16. Klõpsake dialoogiboksis Reegel nuppu OK.

 17. Korrake juhiseid 4 kuni 16, et luua täiendavaid reegleid vaadete vahetamiseks igas töövoo etapis.

Lehe algusse

4. etapp: vormimalli avaldamine saidi sisutüübina

Kui avaldate vormimalli, saate selle avaldada dokumenditeegis või saidi sisutüübina, mida saab kasutada mitmes dokumenditeegis üle kogu saidikogumi. Kuna lõite juba dokumenditeegi ja sidusite sellega töövoo, peate vormimalli avaldama sisutüübina. Hiljem saate vormimalli saidi sisutüübi siduda loodud teegiga.

Lisaks vormimalli avaldamisele saidi sisutüübina saate selle avaldada ka ühiskasutuses võrgukohas või luua uue dokumenditeegi, kui avaldate vormimalli SharePointi saidil. Lisateavet vormimallide avaldamise kohta leiate jaotisest Vt ka.

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Salvesta.

 2. Otsige dialoogiboksis Nimega salvestamine üles vormimalli salvestamiseks soovitud asukoht ja klõpsake nuppu Salvesta.

 3. Tööpaani Kujundusekontroll avamiseks klõpsake menüü Tööriistad käsku Kujundusekontroll.

 4. Kui tööpaanil Kujundusekontroll on loetletud vigu, parandage need vead ja klõpsake siis käsku Värskenda, et näha, kas vead on alles.

 5. Klõpsake menüü Fail käsku Avalda.

 6. Klõpsake avaldamisviisardis nuppu SharePointi serverisse, mis töötab teenustepaketiga InfoPath Forms Services või ilma ja siis nuppu Edasi.

 7. Viisardi järgmisel lehel sisestage väljale Sisestage SharePointi või teenuse InfoPath Forms Services saidi asukoht selle SharePointi saidi asukoht, kus soovite oma vormimalli avaldada, ja klõpsake siis nuppu Edasi.

 8. Et kasutajad saaksid seda vormi täita veebibrauseris, märkige viisardi järgmisel lehel ruut Luba selle vormi täitmine brauseris.

 9. Klõpsake valikut Saidi sisutüüp (täpsem) ja siis nuppu Edasi.

 10. Viisardi järgmisel lehel klõpsake nuppu Loo uus sisutüüp.

 11. Klõpsake loendis Võta sisutüübi aluseks väärtust Vorm ja siis nuppu Edasi.

 12. Viisardi järgmisel lehel tippige uue sisutüübi nimi ja kirjeldus ning klõpsake siis nuppu Edasi.

 13. Viisardi järgmisel lehel tippige väljale Määrake vormimalli asukoht ja failinimi SharePointi saidi asukoht ning seejärel klõpsake nuppu Sirvi.

 14. Otsige dialoogiboksis Sirvimine üles selle serveri asukoht, kus soovite vormimalli saidisisutüübina avaldada, tippige vormimalli nimi väljale Faili nimi ja klõpsake nuppu Salvesta.

 15. Klõpsake nuppu Edasi.

 16. Valige vormimalli väljad, mida soovite kuvada dokumenditeegi vaikevaates veergudena.

  Kuidas?

  1. Klõpsake nuppu Lisa.

  2. Valige väli, mille soovite lisada dokumenditeegi veeruna, ja tehke siis ühte järgmistest.

   • Tippige veeru nimi väljale Veeru nimi.

   • Valige saidi veerg loendist Saidi veerurühm, valige nimi loendist Veeru nimi ja klõpsake siis nuppu OK.

    Kui valisite dokumenditeegis andmete kuvamiseks korduva välja, siis klõpsates sobivat väärtust loendis Funktsioon, saate määrata, kuidas väli teegis kuvatakse. Saate valida, kas kuvada välja esimene väärtus, viimane väärtus, loendada välja esinemiskorrad või ühendada kõik väärtused.

  3. Klõpsake nuppu OK.

 17. Klõpsake nuppu Edasi.

 18. Viisardi järgmisel lehel veenduge, et kuvatud teave oleks õige ja seejärel klõpsake nuppu Avalda.

 19. Klõpsake nuppu Sule ja veenduge, et vormimall oleks SharePointi saidil sisutüübina olemas.

  Kuidas?

  1. Avage SharePointi sait veebibrauseris.

  2. Klõpsake saidi ülemises parempoolses nurgas asuva menüü Saiditoimingud käsku Saidi sätted.

  3. Klõpsake jaotise Saidi sätted osas Galeriid valikut Saidi sisutüübid.

   Teie vormimall peaks olema näha loendis InfoPathi sisutüübid jaotises Saidisisutüüpide galerii.

Lehe algusse

5. etapp: sisutüübi lisamine dokumenditeeki

Sisutüübid võimaldavad organisatsioonidel korraldada, hallata ja kasutada sisu kogu saidikogumi lõikes tõhusamalt. Teatud tüüpi dokumentide sisutüüpide määratlemisega saab tagada iga sellise sisurühma tõhusama haldamise. Saate luua loendi või teegi, mis sisaldab mitme üksusetüübi või sisutüübi üksusi, lisades sisutüübid sellesse loendisse või teeki.

Märkus.: Sisutüüpide loendisse või teeki lisamiseks peab teil olema vähemalt selle loendi või teegi kujundamise õigusetase.

Enne alustamist veenduge, et teegis oleks lubatud mitu sisutüüpi.

Mitme sisutüübi lubamine

 1. Klõpsake menüü Sätted käsku Dokumenditeegi sätted.

 2. Klõpsake jaotises Üldsätted linki Täpsemad sätted.

 3. Tehke jaotises Sisutüübid valik Jah, et lubada mitu sisutüüpi, ja klõpsake siis nuppu OK.

 1. Kui loend või teek pole veel avatud, klõpsake selle nime kiirkäivitusalal.

  Märkus.: Kui teie loendi või teegi nime ei kuvata, klõpsake linki Kuva kogu saidi sisu ning seejärel oma loendi või teegi nime.

 2. Klõpsake menüü Sätted käsku Dokumenditeegi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Sisutüübid linki Lisa olemasolevatest saidisisutüüpidest.

 4. Valige loendis Valige järgmiste saidisisutüüpide hulgast jaotises Sisutüüpide valimine nende saidisisutüüpide rühm, mille hulgast soovite valiku teha.

 5. Klõpsake loendis Saadaolevad saidisisutüübid soovitavat saidisisutüüpi ja klõpsake valitud sisutüübi teisaldamiseks loendisse Lisatavad sisutüübid nuppu Lisa.

 6. Täiendavate sisutüüpide lisamiseks korrake juhiseid 4 ja 5 ning klõpsake siis nuppu OK.

Kui nüüd kasutaja loob selles teegis uue vormi, kuvatakse vormi vaade vastavalt töövoo olekule.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×