Versioonimise tööpõhimõtted SharePointi loendis või teegis

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Kui versioonimine on SharePointi loendis või teegis lubatud, saate loendis leiduvaid üksusi ja teegis asuvaid faile talletada, jälitada ja taastada iga kord, kui neid muudetakse. Koos muude sätetega (nt väljaregistreerimisega) annab versioonimine teile teie saidile postitatud sisu üle täieliku kontrolli ja sellest võib olla suur abi, kui teil tekib vajadus mõne üksuse või faili vanemat versiooni vaadata või see taastada.

Märkus.: Versioonimine on vaikimisi SharePoint teekides sisse ja välja lülitatud vaikimisi SharePoint loendeid. Lisateavet versioonimise häälestamise kohta leiate teemast loendi või teegi versioonimise lubamine ja konfigureerimine.

Versioonimise ülevaade

Igaüks, kellel on loendite haldamise õigus, saab teegi versioonimise sisse või välja lülitada. Versioonimine on saadaval kõigi vaikeloenditüüpide (sh kalendrite, probleemijälitusloendite ja kohandatud loendite) loendiüksuste jaoks. Samuti on see saadaval kõigi teekides talletatavate failitüüpide (sh veebiosalehtede) jaoks. Lisateavet versioonimise häälestamise ja kasutamise kohta leiate teemast Loendi või teegi versioonimise lubamine ja konfigureerimine.

Märkus.: Kui olete Office 365 klient, Versioonimine on nüüd sisse lülitatud vaikimisi kui loote uue OneDrive for Business teekide ja selle dokumendi viimasele 500 versioonide salvestab automaatselt. See aitab teil oluliste dokumentide või andmete kaotsimineku vältimiseks. Kui teil on olemasolevate teekide OneDrive for Business saidil või meeskonnatöö saidil, mis ei ole Versioonimine on lubatud, saate lülitate versioonimise neile igal ajal.

Versioonimise abil saate teha järgmist.

 • Versiooniajaloo jälitamine.    Kui versioonimine on lubatud, saate vaadata, millal üksust või faili muudeti ja kes muudatused tegi. Samuti saate jälitada faili atribuutide (failiga seotud teabe) muutmist. Kui keegi on näiteks muutnud mõne loendiüksuse tähtaega, kuvatakse see teave versiooniajaloos. Saate vaadata ka kommentaare, mille inimesed on faili sisseregistreerimisel lisanud.

 • Varasema versiooni taastamine    Kui olete praeguses versioonis teinud mõne vea, kui praegune failiversioon on rikutud või kui otsustate lihtsalt, et eelmine versioon sobis teile paremini, saate praeguse versiooni mõne varasema versiooniga asendada. Taastatud versioonist saab uus praegune versioon.

 • Eelmise versiooni vaatamine.    Soovi korral saate mõnda varasemat versiooni vaadata, ilma et see kirjutaks praeguse versiooni üle. Kui vaatate versiooniajalugu mõnes Microsoft Office'i dokumendis (nt Wordi või Exceli failis), saate kahte versiooni erinevuste väljaselgitamiseks omavahel võrrelda.

Kui versioonimine on lubatud, luuakse versioonid järgmistel juhtudel.

 • Loendiüksuse või faili loomisel või faili üleslaadimisel.

  Märkus.:  Kui nõutakse faili väljaregistreerimist, tuleb faili esimese versiooni loomiseks see esmalt sisse registreerida.

 • Kui faili üleslaadimisel, mis on sama nimi nagu olemasolev fail.

 • Loendiüksuse või faili atribuutide muutmisel.

 • Millal on Office'i dokumente avada ja salvestada. Pärast dokumendi avamist uuesti, luuakse uus versioon pärast salvestamist redigeerida.

 • Perioodiliselt, redigeerimine ja Office'i dokumentide salvestamisel. Kõik muudatused ja salvestab luua uusi versioone. Salvestades muudatused sageli, näiteks iga uus versioon sisaldab punkti aeg, mitte iga üksiku Redigeeri. See on levinud automaatsalvestus lubamisel.

 • Ajal kaasautorlus kui mõne teise kasutaja alustab dokumendi kallal või kui kasutaja klõpsab dokumendi salvestada muudatuste üles teeki.

Failist saab igal ajal eksisteerida kuni kolm praegust versiooni: väljaregistreeritud versioon, viimane vahe- või mustandversioon ning viimane avaldatud ehk põhiversioon. Kõiki muid versioone käsitletakse ajalooliste versioonidena. Osa praegusi versioone on nähtavad üksnes neile kasutajatele, kellel on nende vaatamiseks õigus.

Mõnes asutuses jälitatakse nii teekides olevate failide põhi- kui ka vaheversioone. Teistes asutustes seevastu jälitatakse üksnes põhiversioone. Põhiversioonid on tähistatud täisarvuliste versiooninumbritega (nt 5.0); vaheversioonide versiooninumbrid on tähistatud kümnendarvudega (nt 5.1).

Enamikus asutustes kasutatakse vaheversioone alles tööjärgus olevate failide jaoks ning põhiversioone siis, kui saavutatud on mõni kindel vahe-eesmärk või kui failid on valmis laiema avalikkuse ette viimiseks. Paljudes asutustes on mustanditurbe sätted määratud nii, et faile saavad vaadata üksnes faili omanik ja inimesed, kellel on failide kinnitamise õigus. See tähendab, et vaheversioone ei näe kuni põhiversiooni avaldamiseni mitte keegi teine.

Loendite jaoks on põhiversioonid saadaval, vaheversioonid aga mitte. Iga loendiüksuse versioon tähistatakse täisarvulise numbriga. Kui teie asutuses nõutakse loendiüksuste kinnitamist, jäävad üksused olekusse Ootel seniks, kuni vastava õigusega töötaja on need heaks kiitnud. Ootel olekus üksused nummerdatakse kümnendarvudega ja neid käsitletakse mustanditena.

Lisateavet versioonimise lubamise ja häälestamise (sh põhi- ja vaheversioonide) kohta leiate teemast Loendi või teegi versioonimise lubamine ja konfigureerimine.

Versiooninumbrid lisatakse automaatselt iga kord, kui loote uue versiooni. Kui loendis või teegis on lubatud põhiversioonimine, tähistatakse versioone täisarvudega (nt 1.0, 2.0, 3.0 jne). Teekides võib administraator versioonimise lubada nii põhi- kui ka vaheversioonide jaoks. Vaheversioonide jälitamisel tähistatakse versioone kümnendarvudega (nt 1.1, 1.2, 1.3 jne). Kui mõni neist versioonidest avaldatakse põhiversioonina, saab see numbriks 2.0. Edaspidised vaheversioonid hakkavad kandma numbreid 2.1, 2.2, 2.3 jne.

Väljaregistreerimise hülgamisel versiooninumber ei muutu. Kui viimane versioon oli number 3.0, jääb selleks 3.0 ka pärast väljaregistreerimise hülgamist.

Versiooni kustutamisel paigutatakse versioon koos numbriga prügikasti. Versiooniajaloos kuvatakse ülejäänud versiooninumbrid. Ülejäänud versiooninumbrid ei muutu. Kui teil on näiteks dokument, millel on vaheversioonid 4.1 ja 4.2 ning otsustate versiooni 4.1 kustutada, kuvatakse versiooniajaloos seejärel üksnes vaheversioonid 4.0 ja 4.2. Seda kujutatakse ka järgmisel pildil.

Lisateavet versioonimise lubamise ja häälestamise (sh põhi- ja vaheversioonide) kohta leiate teemast Loendi või teegi versioonimise lubamine ja konfigureerimine.

Versiooniajalugu, millest on üks vaheversioon kustutatud

Mõnes asutuses on lubatud piiramatu hulk failiversioone, teistes aga on versioonide arvule rakendatud piirangud. Nii võib juhtuda, et märkate pärast uue versiooni sisseregistreerimist, et mõni vanem versioon on teegist kadunud. Kui teie kõige uuem versioon kannab numbrit 26.0 ja märkate, et versiooni 1.0 enam pole, on administraator teegi ilmselt konfigureerinud nii, et faili puhul on lubatud üksnes 25 põhiversiooni. 26. versiooni lisamisel esimene versioon kustutatakse. Alles jäävad üksnes versioonid 2.0 kuni 26.0. Ja kui lisada veel 27. versioon, jäävad teeki alles ainult versioonid 3.0 kuni 27.0.

Administraator otsustada võimalikult vähe vaheversioonide ainult nende määramine arvu kõige uuemad versioonid. Näiteks kui 25 põhiversioonide on lubatud, administraator võib otsustada säilitamise mõnevõrra ainult viimase viie põhiversioonide mustandeid. Vaheversioonide vahel põhiversioonide vaikenumbriks 511. Kui proovite salvestada teise vaheversioon, kuvatakse tõrketeade, mis ütleb teile, et peate esmalt avaldama dokument. Oma saidi administraator, saate muuta vaikimisi lubamiseks vähem vaheversioonide.

Kui loendis või teegis on põhiversioonide arv piiratud, kustutatakse piiranguni jõudmisel varaseimad versioonid. Kui näiteks säilitatakse ainult 20 versiooni ja meeskond loob 25, säilitatakse ainult versiooni 6–25. Kui luuakse veel üks versioon, säilitatakse ainult versiooni 7–26. Kui loendis või teegis on versioonide arv piiratud, tuleks veenduda, et kaasautorid teavad, et versioonipiiranguni jõudmisel varaseimad versioonid kustutatakse.

Teegis, kus vaheversioonidega põhiversioonide arv on piiratud, kustutatakse versioonipiiranguni jõudmisel eelmiste põhiversioonide vaheversioonid. Näiteks kui säilitate ainult 10 põhiversiooni mustandeid ja meeskond loob 15 põhiversiooni, hoitakse varaseimatest versioonidest alles ainult põhiversioone. Viie varaseima põhiversiooniga seotud vaheversioonid (nt 1.2 või 2.3) kustutatakse, aga põhiversioonid (1, 2 jne) säilitatakse, kui teegis pole just põhiversioonide arv samuti piiratud.

Versioonide arvu piiramist peetakse üldiselt heaks tavaks. See tähendab, et saate serveris ruumi kokku hoida ja vältida kasutajate segadussesattumist liiga suure hulga versioonide korral. Kui aga teie asutuses nõutakse juriidilistel või muudel põhjustel kõigi versioonide salvestamist, ärge limiite rakendage.

NB!: Kui asutuses on talletatavate versioonide arv piiratud, kustutatakse piiranguni jõudmisel varaseimad versioonid automaatselt. Prügikasti neid ei saadeta.

Lisateavet versioonimise lubamise ja häälestamise (sh piirangute) kohta leiate teemast Loendi või teegi versioonimise lubamine ja konfigureerimine.

Saate konfigureerida loendiüksuste ja failide mustandite kuvamisõigusi. Mustandeid luuakse kahel juhul:

 • kui faili vaheversioon on loodud või värskendatud teegis, kus jälgitakse põhi- ja vaheversioonide loomist;

 • kui loendiüksus või fail on loodud või värskendatud loendis või teegis, kus on nõutud sisu kinnitamine, aga see pole veel kinnitatud.

Kui põhi- ja vaheversioonide jälgimine on lubatud, saate määrata, kas inimestel peab vaheversioonide vaatamiseks ja lugemiseks olema failide redigeerimise õigus. Selle sätte rakendamisel saavad failiga töötada inimesed, kel on faili redigeerimise õigus, kuid need inimesed, kellel on ainult lugemisõigus, vaheversioone vaadata ei saa. Näiteks ei pruugi te soovida, et kõik, kel on juurdepääs teie teegile, näeksid kommentaare või parandusi faili redigeerimise ajal. Kui põhi- ja vaheversioonide jälgimine on lubatud ning keegi pole veel põhiversiooni avaldanud, pole fail mustandüksuste vaatamisõiguseta inimestele nähtav.

Kui sisu kinnitamine on kohustuslik, saate määrata, kas kinnitamise ootel faile saavad vaadata üksuste lugemise õigusega inimesed, üksuste redigeerimise õigusega inimesed või ainult autor koos üksuste kinnitamise õigusega inimestega. Kui põhi- ja vaheversioonide jälgimine on sisse lülitatud, siis peab autor avaldama põhiversiooni, enne kui faili saab heakskiidu jaoks edastada. Kui sisu kinnitamine on nõutav, siis inimesed, kellel on sisu lugemise õigus, kuid puudub mustandüksuste vaatamise õigus, näevad faili viimast kinnitatud versiooni või põhiversiooni.

Sõltumata sellest, kas inimesed on õigused faili redigeerimiseks või mitte, kui faili vaheversioon on otsida inimesi, nad ei saa tulemused seda.

Saate piirata listi või teeki salvestatavate loendiüksuste või failide arvu: sellest on abi serveriruumi säästmisel. Kui meeskond loob suure hulga versioone, võib versioonide arvu piiramine aidata meeskonnal paremini varasemaid versioone hallata ja leida. Näiteks, kui meeskond säilitab palju mitme kuu või aasta vältel loodud versioone,

võib meeskonnaliikmetel osutuda keeruliseks versiooniajaloo sirvimine vajalike versioonide leidmiseks. Kui meeskonnal on vaja kuvada või säilitada mis tahes varasemat versiooni, siis ei tohiks kas versioonide arvu piirata või tuleks määrata kindel arv versioone, mida säilitatakse suurel hulgal.

Kui teek jälgib põhi- ja vaheversioone, saate valida failide säilitatavate põhiversioonide arvu ja iga põhiversiooni säilitatavate vaheversioonide arvu. Vaikimisi võib igal põhiversioonil olla kuni 511 mustandit (vaheversioonid).

Olenevalt meeskonna tööpõhimõtetest võib suurema tõenäosusega vaja minna värskemaid vaheversioone, näiteks hiljuti redigeeritud versiooni. Aja jooksul muutub meeskonnas vajadus varasema vaheversiooni järele vähem tõenäoliseks. Tavaliselt tähistab põhiversioon vaheetappi (nt faili esitamist läbivaatuseks või avaldamiseks), samas kui vaheversioon on pooleliolev töö, mis pole veel mõeldud kõigile saidi osalejatele lugemiseks.

Kui loendis või teegis on põhiversioonide arv piiratud, kustutatakse piiranguni jõudmisel varaseimad versioonid. Kui näiteks säilitatakse ainult 20 versiooni ja meeskond loob 25, säilitatakse ainult versiooni 6–25. Kui luuakse veel üks versioon, säilitatakse ainult versiooni 7–26. Kui loendis või teegis on versioonide arv piiratud, tuleks veenduda, et kaasautorid teavad, et versioonipiiranguni jõudmisel varaseimad versioonid kustutatakse.

Teegis, kus vaheversioonidega põhiversioonide arv on piiratud, kustutatakse versioonipiiranguni jõudmisel eelmiste põhiversioonide vaheversioonid. Näiteks kui säilitate ainult 10 põhiversiooni mustandeid ja meeskond loob 15 põhiversiooni, hoitakse varaseimatest versioonidest alles ainult põhiversioone. Viie varaseima põhiversiooniga seotud vaheversioonid (nt 1.2 või 2.3) kustutatakse, aga põhiversioonid (1, 2 jne) säilitatakse, kui teegis pole just põhiversioonide arv samuti piiratud.

Versioonimine on sisse lülitatud automaatselt teegi loomise ja pole loendi loomise. Kõik, kellel on loendite haldamise õigus saate sisse- või väljalülitamine Versioonimine. Paljud saidid on sama isik, kes haldab saidi põhjus pärivad loendid ja teegid õigused saidi kaudu. Lisaks versioonimise lubamine, saidi omanik (või teisele isikule haldamine loendis või teegis) otsustab kas nõutud sisu kinnitamine, kes saab mustandüksusi vaadata, ja kui väljamöllimine on nõutud. Iga nende otsuste mõjutab Versioonimine. Näiteks kui isiku teegi otsustab väljamöllimise, versioonide numbrid on ainult loodud faili sissemöllimisel. Kui sisu heakskiitmine on nõutav, ei rakendata põhiversioon arvude kuni failide kinnitab keegi, kellel on õigus seda teha.

NB!:  Kui teegis töötavad inimesed kavatsevad dokumentidega ühiselt (kaasautoritena) töötada, ärge konfigureerige teeki väljaregistreerimist nõudma. Kui vajaminevad dokumendid on välja registreeritud, ei saa inimesed kaasautoritena töötada.

Lisateavet loendis või teegis versioonimise sisselülitamise kohta leiate teemast Loendi või teegi versioonimise lubamine ja konfigureerimine.

Kui versioonimine on teegis lubatud, saab teegi häälestaja määratleda, kas jälgida nii põhi- kui ka vaheversioone ning kellel on õigus vaheversioone vaadata. Kui sisu heakskiitmine on nõutav, tohivad vaheversioone enamasti vaadata üksnes faili omanik ja need inimesed, kellel on õigus üksusi kinnitada. Teistes teekides seevastu saavad kõiki versioone vaadata kõik, kellel on õigus teegis faile redigeerida või lugeda. Pärast mõne versiooni kinnitamist saavad seda vaadata kõik, kellel on loendis või teegis lugemisõigus.

Ehkki loenditel pole põhi- ja vaheversioone, käsitletakse iga Ootel olekuga üksust mustandina. Üldjuhul saavad mustandeid vaadata üksnes üksuse autor ja need inimesed, kellel on loendis täielikud või kujundusõigused. Need inimesed näevad mustandit olekuga Ootel, samas kui teised näevad versiooniajaloos ainult kõige uuemat Kinnitatud olekuga versiooni. Kui fail lükatakse tagasi, jääb see Ootel olekusse seniks, kuni mõni vajalike õigustega töötaja selle kustutab.

Vaikimisi kuvatakse ootel olev üksus või fail ainult autorile ja loendite kohandamisõigusega kasutajatele, kuid saate määrata üksuse või faili vaatamisõigusi teistele kasutajarühmadele. Kui teek on häälestatud jälgima nii põhi- kui ka vaheversioone, peab faili redigeeriv isik avaldama kõigepealt faili põhiversiooni.

Dokumentide kinnitamise häälestamise kohta lisateabe saamiseks vt saidi loendi või teegi üksuste kinnitamise nõudmine.

Märkus.:  Mustanditurve on mõnes loendis ja teegis konfigureeritud nii, et saidi kasutajad näeksid nii Ootel kui ka Kinnitatud olekuga versioone.

Kui registreerite faili välja teegist, kus versioonimine on sisse lülitatud, luuakse faili sisseregistreerimisel alati uus versioon. Kui põhi- ja vaheversioonid on sisse lülitatud, saate faili sisseregistreerimisel otsustada, mis tüüpi versiooni te soovite sisse registreerida. Teekides, kus väljaregistreerimine on nõutav, luuakse versioonid ainult sisseregistreerimisel.

Teekides, kus väljaregistreerimine pole nõutav, luuakse uus versioon faili esmakordsel salvestamisel pärast selle avamist. Igal järgmisel salvestamisel kirjutatakse esimesel salvestamiskorral loodud versioon üle. Kui sulete rakenduse ja avate dokumendi siis uuesti, luuakse faili esmakordsel salvestamisel taas uus versioon. Seetõttu võib versioonide arv väga kiiresti kasvada.

Sisse- ja väljaregistreerimise kohta leiate lisateavet teemast Failide sisse- ja väljaregistreerimine ning muudatuste hülgamine teegis.

NB!:  Kui töötate sama dokumendi kallal koos veel mõne töökaaslasega, ärge registreerige dokumenti välja, kui teil just pole tungivat vajadust tagada, et teised ei saaks vahepeal dokumendiga töötada.

Väljamöllimise nõudmisel on meeskonnal versioonimisest rohkem kasu, kuna inimesed panevad täpselt paika, millal versioon luuakse. Versioon luuakse ainult siis, kui keegi registreerib faili välja, muudab seda ja registreerib selle siis uuesti sisse. Kui väljaregistreerimine pole nõutav, luuakse versioon faili esmasalvestamisel ja versiooni värskendatakse sulgemisel. Kui sama või teine isik avab siis faili ja salvestab selle uuesti, luuakse uus versioon. Olenevalt olukorrast ei pruugi mitme versiooni loomine olla taotluslik, näiteks kui fail suletakse koosolekule minnes, enne kui faili muutmine on lõpule viidud.

Kui väljaregistreerimine on nõutav, ei saa faile lisada, muuta või nende atribuute muuta ilma faili kõigepealt välja registreerimata. Failide sisseregistreerimisel palutakse kasutajatel anda tehtud muudatuste kohta kommentaare, mis muudavad versiooniajaloo sisukamaks.

Märkus.:  Kui teeki talletatakse Microsoft Projecti failid (.mpp), mis sünkroonitakse saidi ülesandeloenditega, tuleks ruut Nõua väljamöllimist tühjendada.

Väljaregistreerimise nõude kohta leiate lisateavet teemast Teegis failide väljaregistreerimisnõude häälestamine.

Loenditel ja teekidel on versioonimise ja väljaregistreerimisega seotud õigused, mis olenevad kasutajale või konkreetsele rühmale antud õigusetasemest. Kasutaja, kes saab õigusetasemeid redigeerida, võib õigusetasemeid konfigureerida teistmoodi või luua uue kohandatud õigusetasemetega rühma.

Õigusetasemed võimaldavad teeki paindlikult hallata. Näiteks võib juhtuda, et soovite kellelegi anda õigust kustutada faili versioone ilma õiguseta faili ennast kustutada. Õigus Versioonide kustutamine pole sama mis õigus Üksuste kustutamine, nii et saate kontrollitaset kohandada.

Järgmises tabelis on toodud versioonimise ja väljaregistreerimisega seotud õigused ning neile rakenduvad vaikeõigusetasemed.

Õigus

Vaikeõigusetase

Versioonide vaatamine

Täielik kasutusõigus, kujundusõigus, osalusõigus ja lugemisõigus

Versioonide kustutamine

Täielik kasutusõigus, kujundusõigus ja osalusõigus

Väljaregistreerimise alistamine

Täielik kasutusõigus ja kujundusõigus

Üksuste kinnitamine

Täielik kasutusõigus ja kujundusõigus

Õiguste kohta lisateabe saamiseks vt SharePointi õigusetasemete mõistmine.

Saatke meile kommentaar

Kas sellest artiklist oli abi? Kui jah, siis andke meile sellest lehe allservas teada. Kui te abi ei saanud, siis kirjutage, mis jäi arusaamatuks või puudu. Lisage teave SharePointi, opsüsteemi ja brauseri versiooni kohta. Vaatame teie tagasiside põhjal juhised uuesti läbi, lisame teavet ja täiendame artiklit.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×