Versioonile PowerPoint 2010 üleminek

Ülevaade

PowerPoint 2010 Kui teostate versiooniuuendust PowerPointi varasemast versioonist, eriti versioonist PowerPoint 2003 või varasemast, on see kursus teie jaoks. Tutvuge rakenduse PowerPoint 2010 liidese muudatustega (nt menüüde ja tööriistaribade kujundus, mida nimetatakse lindiks) ja tehke esitluse loomiseks tavapäraseid toiminguid.

Autor: Shellie Tucker

Pärast selle kursuse lõpetamist oskate teha järgmist:

 • Mugav töö lindi liidesega.

 • Põhitööülesanded (nt slaidide loomine, slaidikujunduse rakendamine ja slaidielementide lisamine).

 • Failide haldus menüü Fail abil.

 • Uute vaadete, tööriistaribade ja kiirklahvide eelised.

 • Töötamine vaheldumisi PowerPointi uues ja vanas versioonis

See kursus sisaldab järgmist:

 • Üks oma tempo järgi läbitav õppetükk ja üks harjutusseanss praktiliste kogemuste saamiseks. Harjutamiseks on vaja rakendust PowerPoint 2010.

 • Lühike test õppetunni lõpus ilma punktiarvestuseta.

 • Kiirülevaate kaart, mille saate kursuse lõpus välja printida.

Enne alustamist

 • Kui uuendate versiooni PowerPoint 2003 või varasemat versiooni versiooniga PowerPoint 2010, on see kursus teie jaoks.

 • Kui teostate versiooniuuendust versioonist PowerPoint 2007, soovite võib-olla tutvuda vaid rakenduse PowerPoint 2010 uute funktsioonidega. Soovitame järgmist artiklit: Mis on uut rakenduses PowerPoint 2010?

Vallasversioon (87 MB)

Lindi tutvustus

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Slaidide loomine, teksti vormindamine

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Slaidielementide lisamine

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Kujundamine, animeerimine, ülevaatus

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Tausta teave

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Kiirpääsuriba abil salvestamine või tagasi võtmine

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Vanade või uute kiirklahvide kasutus

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

PowerPointi uue ja vana versiooni vahel vahetamine

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Harjutus

PowerPoint 2010 harjutus

Allalaaditava faili maht: 46 KB.

Harjutamine rakenduses PowerPoint 2010

Tutvuge harjutusseansi läbimisel lindiga. Töötate rakenduses PowerPoint 2010, teete tavalisi toiminguid ja võib-olla isegi saab veidi nalja.

PowerPointis nupu Harjutus klõpsamisel laaditakse teie arvutisse alla harjutusesitlus, mis avaneb PowerPointis. Samuti kuvatakse eraldi aken harjutusjuhistega.
Märkus.    Teie arvutisse peab olema installitud PowerPoint 2010.

Pange end proovile!

Vastake järgmisele testile, et olla kindel, kas saite materjalist õigesti aru. Teie vastused on privaatsed ja testi ei hinnata.

Kas soovite esmalt lisada uue slaidi ja valida selle paigutuse?

Klõpsan menüüs Avaleht slaidiikooni.

Peaaegu, kuid mitte päris nii. Kui soovite esmalt paigutuse valida, peate midagi muud klõpsama.

Klõpsan menüü Avaleht slaidiikooni all olevat noolt, nupu Uus slaid kõrval.

Jah, teil on õigus. Nupu klõpsamisel avaneb galerii Paigutus ja valitud paigutus rakendatakse uuele slaidile.

Klõpsan menüüs Lisa slaidiikooni.

Ei. Menüüs Lisa pole slaidiikooni.

Soovite kaitsta esitlust parooliga. Mis on esmased toimingud?

Klõpsan menüüd Fail ja siis käsku Salvesta ja saada.

Ei. Parool tuleks rakendada enne, kui olete valmis faili saatma või ühiskasutama. Proovige mõnda muud vastust.

Klõpsan menüüd Fail ja siis käsku Teave.

Suurepärane! Klõpsake jaotise Õigused käsku Kaitse esitlust ja valige nende valikute hulgast.

Klõpsan menüü Fail nuppu Suvandid.

Vale. Aknas Suvandid on sätted, mis rakendatakse PowerPointis üldiselt, mitte üksikule esitlusele. Proovige uuesti.

Kuidas avada printimissuvandid?

Klõpsan menüüd Fail ja seejärel käsku Prindi.

Peaaegu, aga üks teine vastusevariant on siiski täpsem. Proovige uuesti.

Vajutage klahvikombinatsiooni ALT+F+P.

Jah, aga üks teine vastusevariant on siiski täpsem. Proovige uuesti.

Klõpsan kiirpääsuribale lisatud ikooni Prindi eelvaade.

Jah, see on õige vastus, aga üks vastusevariant on siiski täpsem.

Kõik eelnimetatud.

Jah! See oli võib-olla vaevarikas, kuid pange tähele kõiki võimalusi printimissuvandite avamiseks.

Olete esitluse lõpetanud ja soovite spelleri käivitada. Kus see lindil asub?

Menüü Avaleht.

Hea vastus, aga kahjuks vale! Mis võimalused veel on?

Menüü Slaidiseanss.

Ei, see pole õige vastus. Proovige uuesti.

Menüü Läbivaatus

Õige!

Märkate lindil menüüd, mida polnud enne tähele pannud. Selle nimi on Joonistusriistad. Mida sellega teha saab?

Aitab kujunditega töötamisel.

Õige! Joonistusriistad sisaldavad menüüd Vorming ja on alati saadaval, kui klõpsate kujundis (nt tekstiväljal või loendi kohatäites). Kasutage joonistusriistade menüüd Vorming kujundite lisamiseks või muutmiseks, aktiivse kujundi redigeerimiseks, kujundilaadi rakendamiseks, WordArt-objekti lisamiseks ja slaidil kõigi kujundite asukoha määramiseks.

Aitab piltidega töötamisel.

Peaaegu, kuid mitte päris. Saate piltidega töötamiseks erilised tööriistad, kuid neid nimetatakse pildiriistadeks. Nendes on menüü Vorming ja need on saadaval pildi lisamisel või valimisel. Proovige mõnda muud vastust.

Aitab SmartArt-piltidega (organisatsiooniskeemidega) töötamisel.

Peaaegu, kuid mitte päris. Selle jaoks on SmartArti tööriistad, mis sisaldavad menüüsid Kujundus ja Vorming. Need on alati saadaval, kui valite SmartArt-pildi (organisatsiooniskeemi).

Tagasiside

Kiirülevaate kaart

Vt ka

Esitluse või meilisõnumiga saadetud seotud faili avamine

Lindi põhimenüüd

Need menüüd on lindil alati kuvatud.

 • Menüü Fail: uue faili alustamine, faili salvestamine või käsu Salvesta nimega kasutamine, faili avamine; viimati kasutatud failide kuvamine; parooli rakendamisega failide kaitsmine; failist isikliku teabe kustutamine; ühiskasutuse ettevalmistus; akna Suvandid abil PowerPointi sätete muutmine.

 • Menüü Avaleht: kopeerimine ja kleepimine; slaidide lisamine; teksti ja lõikude vormindamine; kujunditega töötamine; teksti leidmine ja asendamine.

 • Menüü Lisamine: tabelite, piltide, kuvatõmmiste, Microsoft® SmartArt™-piltide, diagrammide, kujundite, hüperlinkide, video- ja heliklippide, muude programmide failide ja muude üksuste lisamine.

 • Menüü Kujundus: kogu esitlusele taustakujunduse, värvide, fontide ja eriefektide lisamine.

 • Menüü Üleminekud: slaidide vaheliste üleminekute rakendamine, üleminekute ja slaidide ajastuse seadistamine.

 • Menüü Animatsioonid: lihtsate ja kohandatud animatsioonide rakendamine ja efektide sätete reguleerimine.

 • Menüü Slaidiseanss: esitluse-eelne ettevalmistus. Slaidide läbivaatus, kohandatud seansi seadistamine, jutustuse salvestamine.

 • Menüü Läbivaatus: õigekirjakontroll, kommentaaride lisamine ja läbivaatus, uurimisvahendi või tesauruse kasutamine.

 • Menüü Vaade: kõikide vaadete (kaasa arvatud märkmelehe ja juhtvaate) aktiveerimine, ruudustiku kuvamine, akende korraldamine.

Erimenüüd

Need värvilised menüüd kuvatakse siis, kui töötate slaidiüksusega (nt tabeli või pildiga) ja see üksus on valitud.

 • Tabeliriistad (menüüd Kujundus ja Paigutus): tabelikujunduse valimine; ridade ja veergude arvu, teksti asukoha ja veeru- või reasuuruse muutmine.

 • Joonistusriistad (menüü Vorming): Kujundite, kohatäidete ja tekstiväljade laadi, kujundivaliku ja asukoha muutmine. Tekstile WordArti ja muu vormingu rakendamine.

 • Pildiriistad (menüü Vorming): piltidele efektide (nt varju ja läike) lisamine, piltide kärpimine, tihendamine ja suuruse muutmine.

 • SmartArti tööriistad (menüüd Kujundus ja Vorming): SmartArt-pildi (nt organisatsiooniskeemi) laadi rakendamine ja pildis kujundite vormindamine.

 • Diagrammiriistad (menüüd Kujundus, Paigutus ja Vorming): diagrammi laadi rakendamine, diagrammis üksikasjade redigeerimine ja kujundite vormindamine.

 • Videoriistad (menüüd Vorming ja Taasesitus): videopaneelile efektide lisamine ja video taasesituse sätete valimine.

 • Heliriistad (menüüd Vorming ja Taasesitus): helijuhtimise vormindamine ja heli taasesituse sätete valimine.

Lindil täiendavate suvandite ja galeriide leidmine

 • Suvandid: klõpsake jaotise alumises paremservas olevat väikest diagonaalnoolt (dialoogiboksi käivitaja). See kuvatakse, kui slaidil on valitud midagi, mille jaoks soovite võib-olla lisasuvandeid (nt tekst või kohatäide).

 • Galeriid: klõpsake kujundite, kujundilaadide, värvide, fontide, animatsiooniefektide jne täielike galeriide kuvamiseks kerimisnooli või jaotisest paremal olevat nuppu Veel.

Lindikäskude ajutine peitmine

Valige kahe järgmise toimingu vahel.

 • Topeltklõpsake praegu kuvatud menüüd. Täieliku lindi uuesti kuvamiseks klõpsake suvalist menüüd.
  Või:

 • Paremklõpsake lindil suvalist menüüd või käsku ja seejärel klõpsake käsku Minimeeri lint. Täieliku lindi uuesti kuvamiseks paremklõpsake suvalist menüüd ja tühjendage valik, klõpsates uuesti käsku Minimeeri lint.

Kiirpääsuriba kohandamine

Käsu või nupu lisamiseks on kaks kiiret võimalust – tööriista menüü abil või lindil suvalise käsu paremklõpsamisega. Kui te ei leia nende võimaluste abil lisatavat käsku, saate täiendavate käskude otsimiseks avada akna PowerPointi suvandid. Allpool leiate kõigi toimingute üksikasjad.

Käskude lisamine kiirpääsuriba menüü abil.

 • Klõpsake tööriistariba paremal serval olevat noolt ja seejärel klõpsake menüüs suvalist üksust, et see tööriistaribale lisada (selles menüüs on lindikäskude valik).

Käskude lisamine lindil käsu ja nupu paremklõpsamisega.

 • Paremklõpsake lindil soovitud nuppu või käsku ja seejärel klõpsake käsku Lisa kiirpääsuribale.

Käsu tööriistaribalt eemaldamine.

 • Paremklõpsake käsku ja seejärel klõpsake käsku Eemalda kiirpääsuribalt.

Aknas PowerPointi suvandid valitud käsu lisamine või eemaldamine.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake kiirpääsuriba paremal serval olevat noolt ja seejärel klõpsake menüü allosas nuppu Veel käske.

  • Paremklõpsake lindil suvalist menüüd või käsku ja seejärel klõpsake käsku Kohanda kiirpääsuriba.

  • Klõpsake menüüd Fail, jaotist Suvandid ja seejärel klõpsake aknas PowerPointi suvandid nuppu Kiirpääsuriba.

 2. Otsige akna vasakus ülanurgas loendivälja Käskude valimiskoht. Siin valitud suvandid määratlevad käsud, mis kuvatakse loendivälja all olevas loendis. Kui te ei leia loendist oma käsku, valige loendiväljal Käskude valimiskoht midagi muud.

 3. Kui leiate tööriistaribale lisatava käsu, valige see loendis ja klõpsake nuppu Lisa.
  Pange tähele, et kõik praegu tööriistaribal olevad käsud on kuvatud aknast paremal olevas loendis.

 4. Tööriistariba käskude eemaldamiseks valige paremal olevas loendis käsk ja klõpsake nuppu Eemalda.

 5. Tööriistariba vaid teatud esitluste jaoks kohandamiseks muutke valikut vasakus ülanurgas oleval loendiväljal nimega Kiirpääsuriba kohandamine.

 6. Tööriistariba lähtestamiseks klõpsake praegusi tööriistaribakäske kuvava loendi all olevat nuppu Lähtesta ja seejärel klõpsake käsku Lähtesta vaid kiirpääsuriba.

 7. Muudatuste salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Kiirpääsuriba teisaldamine lindi alla

 • Klõpsake tööriistariba paremal serval olevat noolt ja seejärel käsku Kuva lindi all.
  Või

 • Paremklõpsake tööriistaribal suvalist nuppu või käsku ja seejärel klõpsake käsku Kuva kiirpääsuriba lindi all.

Tööriistariba tagasi lindi kohale nihutamiseks klõpsake tööriistariba paremal serval olevat noolt või paremklõpsake tööriistaribal suvalist nuppu või käsku ja klõpsake suvandit tööriistariba lindi kohale teisaldamiseks.

Lindi kohandamine

Seda kursuses ei käsitletud, kuid saate lindimenüüdele uued jaotised lisada ja siis neile käsud lisada. See on näide, kuidas lisada käsk Õigekirjakontroll menüüle Avaleht.

 1. Akna PowerPointi suvandid avamiseks tehke ühte järgmistest.

 2. Paremklõpsake lindil suvalist menüüd või käsku ja seejärel klõpsake käsku Kohanda linti.

Või

 • Klõpsake menüüd Fail, jaotist Suvandid ja seejärel klõpsake aknas PowerPointi suvandid nuppu Kohanda linti.

 • Enne lindimenüüle käsu lisamist peate käsu jaoks uue jaotise looma. Seega valige akna paremas ülanurgas oleval loendiväljal Lindi kohandamine üksus Põhimenüüd.

 • Valige loendivälja all olevas loendis menüü Avaleht.

 • Klõpsake loendi allservas nuppu Uus rühm.

 • Valige nupp Uus jaotis (kohandatud), mis on nüüd kuvatud jaotistega menüüs Avaleht.

 • Klõpsake loendi lõpus nuppu Nimeta ümber. Kui soovite selles jaotises ikooni, siis klõpsake ühte ikooni ja tippige väljale Kuvatav nimi uus nimi (nt Õigekirjakontroll).
  Jaotis Õigekirjakontroll on nüüd menüü Avaleht jaotiste loendis ja on valitud.

 • Nüüd valige akna vasakus ülanurgas loendiväljal Käskude valikukoht üksus Populaarsed käsud.

 • Valige loendivälja all olevas enim kasutatud käskude loendis käsk Õigekirjakontroll.

 • Klõpsake nuppu Lisa.
  Käsk Õigekirjakontroll lisatakse jaotisse Õigekirjakontroll. Käsku ei eemaldata selle algsest menüüst (Läbivaatus).

 • Klõpsake nuppu OK.
  Uus rühm ja käsk kuvatakse nüüd menüüs Avaleht.

Sarnaselt kiirpääsuriba suvanditele on siin käskude või uute menüüde lindilt eemaldamiseks nupp Eemalda. Menüü lisamiseks on nupp Uus menüü ja lindi menüüde ja käskude algse konfiguratsiooni taastamiseks on nupp Lähtesta.

Uute kiirklahvide kasutamine

Lindimenüüdele, kiirpääsuribale ja menüüle Fail juurdepääsuks kasutage järgmisi kiirklahve.

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT). Klahvinäpunäited kuvatakse lindi menüüdes ja kiirpääsuribal.

 2. Vajutage soovitud tähte või arvu järgmiselt.

  • Vajutage selle menüü klahvi, millel on soovitud käsk ja kuvatakse selle menüü kõigi käskude klahvinäpunäited. Seejärel vajutage soovitud käsule vastavat klahvi.

  • Vajutage soovitud kiirpääsuriba nupu klahvi. See on samaväärne nupu vajutamisele.

Vanade kiirklahvide kasutamine

 • Juhtklahviga (CTRL) algavad klahvikombinatsioonid (CTRL+C, CTRL+V jne) on ikka alles. Kasutage neid tavapärasel viisil.

 • Vanad muuteklahviga (ALT) algavad klahvikombinatsioonid ning juurdepääsuga menüüd ja käsud on samuti alles. Näiteks klahvikombinatsioon ALT+O+F avab ikka dialoogiboksi Font (kui kasutaksite uusi klahvikombinatsioone, oleks see ALT+H+FN).

Failide haldamine ja printimine

Faili salvestamine: klõpsake kiirpääsuribal nuppu Salvesta.

Toimingu tagasi võtmine: klõpsake kiirpääsuribal nuppu Võta tagasi.

Uue esitluse loomine või olemasoleva esitluse avamine.

 1. Klõpsake menüüd Fail.

  • Klõpsake käsku Uus, tehke valik jaotises Saadaolevad mallid ja kujundused ja klõpsake nuppu Loo.
   Või:

  • Klõpsake käsku Ava ja sirvige avatava failini.

Näpunäide.    Need käsud saab ka lihtsalt kiirpääsuribale lisada. Klõpsake tööriistariba paremal serval olevat noolt ja seejärel klõpsake kuvatud menüüs nuppu Uus või Ava.

Faili salvestamine uue nimega, uues asukohas või teatud failivormingus

 • Klõpsake menüüd Fail, käsku Salvesta nimega. Seejärel andke failile nimi, sirvige erineva asukohani või valige erinev failivorming.

Prindi eelvaate kasutamine ja printimine

 • Klõpsan menüüd Fail ja seejärel käsku Prindi. Akna paremal serval kuvatakse prindi eelvaade. Valige jaotises Sätted soovitud printimisviis, slaidisuund ja värvisätted. Kui soovite päiseid ja jaluseid muuta, klõpsake akna allosas olevat linki Redigeeri päist ja jalust.

PowerPointi suvandite seadmine:

Õigekirja ja grammatika kontrolli sisse või välja lülitamine, vaikevaate või printimise vaikesätete valimine, vormindamise automaatsätete muutmine ja muude programmiüleste suvandite seadmine

 • Klõpsake menüüd Fail ja siis nuppu Suvandid. PowerPointi sätete muutmiseks klõpsake seal ühte kategooriat.

PowerPointi versioonide vahetamine

PowerPoint 2010 faili avamine versioonis PowerPoint 2003 või varasemas versioonis

 1. Faili avamisel esitatakse teile teade, mis küsib, kas soovite ühilduvuspaketi installida.

 2. Klõpsake nuppu Jah.

 3. Klõpsake allalaadimislehel nimega “Microsoft Office'i ühilduvuspakett Wordi, Exceli ja PowerPointi failivormingute jaoks” nuppu Laadi alla ja jätkake sealt.

 4. Kui allalaadimine on lõpuleviidud, naaske PowerPointi aknasse ja avage oma fail.

Esitluse salvestamine vanemas vormingus

 • Klõpsake menüüd Fail, käsku Salvesta ja saada, nuppu Muuda failitüüpi ja seejärel väärtust PowerPoint 97-2003 esitlus. Seejärel klõpsake nuppu Salvesta nimega.
  VÕI

 • Klõpsake menüüd Fail, käsku Salvesta nimega ja seejärel klõpsake dialoogiboksi Nimega salvestamine väljal Salvestustüüp väärtust PowerPoint 97-2003 esitlus. Seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

Pärast selle vormingu salvestamist liigub PowerPoint ühilduvusrežiimi, mis on tähistatud ka tiitliribal. Nüüd kui kasutate funktsiooni, mis pole versioonis PowerPoint 2003 või varasemates versioonides redigeeritav, ja üritate salvestada, täpsustab kontrollija seda ja tähistab slaidi, kus seda funktsiooni kasutatakse. Jätkamiseks ja varasemas vormingus salvestamiseks klõpsake kontrollijas nuppu Jätka. Varasemas versioonis ei saa redigeerida näiteks SmartArt-diagramme ja WordArti või kujundite laade ning efekte, mis on omased versioonist PowerPoint 2003 hilisematele versioonidele.

PowerPoint 2003 (või varasema versiooni) faili teisendamine PowerPoint 2010 vormingusse

 1. Avage fail rakenduses PowerPoint 2010. Fail avatakse ühilduvusrežiimis, mida esitatakse tiitliribal.

 2. Klõpsake menüüd Fail, käsku Teave ja nuppu Teisenda. Avaneb dialoogiboks Nimega salvestamine; klõpsake nuppu Salvesta.
  PowerPoint ei ürita enam kasutatavaid funktsioone varasema vorminguga ühildada.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×