Versioonile Outlook 2010 üleminek

Ülevaade

Outlook 2010 Minge varasemast Outlooki versioonist üle versioonile Outlook 2010 nii segadusevabalt kui võimalik. Leidke menüülindilt ja uuest Microsoft Office Backstage'i vaatest käsud, mida te tõenäoliselt igapäevaselt kasutama hakkate

Pärast selle kursuse lõpetamist oskate teha järgmist:

 • oskate leida vajalikke käsklusi igapäevaste toimingute tegemiseks – lugeda ja saata meilisõnumeid, neid printida, luua kalendris kohtumiste ja koosolekute ajakava ning kasutada oma kontakte.

See kursus sisaldab järgmist:

 • Üks oma tempo järgi läbitav õppetükk.

 • Harjutamiseks on vaja rakendust Outlook 2010.

 • Lühike test õppetunni lõpus (ilma punktiarvestuseta).

 • Kursuse lõpus leiduv kiirülevaate kaart, mille saate salvestada või printida ja alles hoida.

Kursus on koostatud otseselt neile inimestele, kes on juba tuttavad Outlooki eelmise versiooniga.

Igapäevaste käskude leidmine rakenduses Outlook 2010.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Sõnumite loomine ja saatmine.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Sõnumite lugemine ja neile vastamine.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Printimine ja Outlooki suvandite määramine.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Oma kalendris liikumine.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Otsimine rakenduses Outlook 2010.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Igapäevaste käskude leidmine ja kasutamine.

Outlook 2010 – harjutamine
Harjutused rakenduses Outlook 2010

ol_Switch_PpageAudio.wma

Nüüd on aeg kõike õpitut harjutusseansis proovida.

Teave harjutusseansi kohta

Nupu Harjutused klõpsamisel kuvatakse eraldi aken harjutusjuhistega.

Märkus.    Teie arvutisse peab olema installitud Outlook 2010.

Enne alustamist

Kui Outlook töötab, sulgege see kindlasti.

Pange end proovile!

Vastake järgmisele testile, et olla kindel, kas saite materjalist õigesti aru. Teie vastused on privaatsed ja testi ei hinnata.

Harjutuse osas õppisite, kuidas otsinguriistu kuvada. Mida tuleb pärast otsinguriistade eemaldamist teha, et neid uuesti tagasi saada?

Klõpsata välja Otsing.

Täpselt nii. Klõpsake välja Otsing ja otsinguriistad kuvatakse uuesti, et aidata teil leida, mida otsite.

Sulgeda ja taaskäivitada Outlook.

Liiga äärmuslik. Mis veel tõenäolisena tundub?

Topeltklõpsata lindi menüüd.

Nii saate juba kuvatud menüü peita või uuesti kuvada. Nagu kursuses õppisite, siis teatud menüüd kuvatakse vastavalt toimingutele, mida teostate. Millist toimingut peate otsinguriistade kuvamiseks teostama? Proovige uuesti.

Koht, kus saate kiiresti lisada viimati kasutatud lindikäsud, on:

Backstage'i vaade

Ei, see on isegi sellest käepärasem koht. Proovige uuesti.

Lint

Linti on võimalik kohandada, kuid käskude jaoks on olemas veel kiiremini ja hõlpsamalt kasutatav koht, Proovige uuesti.

Kiirpääsuriba

Täpselt nii! Lindisuvandi kopeerimiseks kiirpääsuribale on vaja ainult paari hiireklõpsu.

Ülesanderiba

Ülesanderiba on väga käepärane funktsioon, kuid siin ei räägi me sellest funktsioonist. Proovige uuesti.

Kuidas laiendate täielikult mitme sõnumiga vestluse, nii et näeksite kõiki selle sõnumeid?

Topeltklõpsates vestluse nime.

See valib vestluse, kuid ei laienda seda. Proovige uuesti.

Klõpsates väikest noolt või kolmnurka vestluse nimest vasakul.

See on õige. Toimingu võtmeks on väike kolmnurk.

Klõpsates ühte suurtest oranžidest punktidest.

Sellega näidatakse teile punktiga sõnumi sisu, kuid ei laiendata vestlust. Proovige uuesti.

Lohistades vestluse lugemispaanile.

Ei, sellel pole soovitud mõju. Proovige uuesti.

Milline käsk kustutab vestluse kõik (sh ka tulevikus saabuda võivad) sõnumid?

Puhasta.

Käsk Puhasta kustutab vestlusest vanemad tarbetud sõnumid, kuid ei mõjuta tulevasi sõnumeid. Proovige uuesti.

Ignoreeri.

Õige. Kui olete tõepoolest vestluse lõpetanud, eemaldab käsk Ignoreeri selle teie sisendkaustast jäädavalt nii praegu kui ka tulevikus.

Kustuta.

Käsk Kustuta eemaldab vestlusest olemasolevad sõnumid, kuid ei mõjuta tulevasi sõnumeid. Proovige uuesti.

Rämpspost

Kõneluse märkimine rämpspostiks aitab tõepoolest vestlusest jäädavalt vabaneda, kuid hoiab ära ka samadelt saatjatelt muudel teemadel sõnumite saamise tulevikus. Proovige uuesti.

Kuidas kuvate uusi kohtspikreid kiirklahvide abil?

Vajutades klahve CTRL+Q.

Kohtspikrite kuvamiseks tuleb vajutada ainult ühte klahvi. Proovige uuesti.

Vajutades klahve ALT+Q.

Kohtspikrite kuvamiseks tuleb vajutada ainult ühte klahvi. Proovige uuesti.

Vajutades juhtklahvi (CTRL).

Teil on õigus, et vaja on vajutada ainult ühte klahvi, kuid see pole juhtklahv (CTRL). (Nüüd peaks õige vastuse leidmine üsna lihtne olema.)

Vajutades muuteklahvi (ALT).

See on õige. Vajutage muuteklahvi (ALT) ja seejärel soovitud vahekaardi, menüü või käsu klahvi.

Millist lindi menüüd peaksite esmalt klõpsama, et minna alammenüüdesse Prindi, Spikker ja Teave?

Vaade

Proovige uuesti. (Vihje: kõik kolm otsitavat alammenüüd asuvad Backstage'i vaates.)

Kaust

Proovige uuesti. (Vihje: kõik kolm otsitavat alammenüüd asuvad Backstage'i vaates.)

Fail

Täpselt nii! Alammenüüd Prindi, Spikker ja Teave asuvad kõik Backstage'i vaates, kuhu sisenemiseks klõpsate menüüd Fail.

Saatmine/vastuvõtt

Proovige uuesti. (Vihje: kõik kolm otsitavat alammenüüd asuvad Backstage'i vaates.)

Avaleht

Proovige uuesti. (Vihje: kõik kolm otsitavat alammenüüd asuvad Backstage'i vaates.)

Kust leiate nupu, mis avab Outlooki suvandite dialoogiboksi?

Lindi menüü Vaade jaotisest Paigutus.

Menüüs Vaade on palju valikuid, kuid see nupp pole üks nendest. Proovige uuesti.

Windowsi menüüst Start.

Menüüs Start on palju valikuid, kuid see pole üks nendest. Proovige uuesti.

Backstage'i vaate vasakult paanilt.

See on õige. Nupp asub Backstage'i vaates täpselt seal.

Kiirpääsuribalt.

See käsk võib kiirpääsuribal olla ainult juhul, kui olete selle sinna ise pannud. Proovige uuesti.

Tagasiside

Kiirülevaate kaart

Vt ka

Kiirklõpsulipu määramine - jälgi ja õpi

Lindi minimeerimine või maksimeerimine

 • Klõpsake Outlooki akna ülemises parempoolses nurgas olevat väikest nuppu Minimeeri/maksimeeri.

  Lindi minimeerimis-ja maksimeerimisnupp

Kausta korraldusaluse muutmine

Lihtsa korraldusaluse Kuupäev muutmiseks korraldusaluseks Kuupäev (vestlused) tehke järgmist.

 • Klõpsake lindi menüü Vaade jaotises Vestlused märkeruudu tähistamiseks valikut Kuva sõnumid vestlustena.

  Korraldusaluse muutmiseks tagasi lihtsaks korraldusaluseks Kuupäev klõpsake valikut Kuva sõnumid vestlustena uuesti.

Korraldusaluse Kuupäev või Kuupäev (vestlused) muutmiseks mõneks muuks korraldusaluseks tehke järgmist.

 • Klõpsake lindi menüü Vaade jaotises Korraldamine nuppu Korraldusalus ja seejärel klõpsake soovitud korraldusalust.

Käskude lisamine kiirpääsuribale

 • Klõpsake lindil käsku või nuppu, mille soovite kiirpääsuribale lisada, ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Lisa kiirpääsuribale.

Käskude eemaldamine kiirpääsuribalt

 • Paremklõpsake kiirpääsuribal käsku, mida soovite eemaldada, ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Eemalda kiirpääsuribalt.

Uute kiirklahvide – klahvinäpunäidete – kasutamine

 • Vajutage muuteklahvi (ALT) ja seejärel soovitud alammenüüle, menüüle või käsule vastavat klahvi.

  Klahvinäpunäidete kuvalt kustutamiseks vajutage paoklahvi (ESC).

Meilisõnumi printimine

 1. Vajutage Backstage'i vaates alammenüüsse Prindi minemiseks klahve CTRL+P.

 2. Valige soovitud suvandid ja sätted.

 3. Klõpsake nuppu Prindi.

Outlooki suvandite dialoogiboksi avamine

 • Klõpsake Backstage'i avamiseks menüüd Fail ja seejärel vasakpaanil nuppu Suvandid.

Sõnumile koosolekukutsega vastamine

 1. Valige sõnum, millele soovite kooslekukutsega vastata, ja seejärel klõpsake menüü Avaleht jaotises Vastamine nuppu Koosolek.

 2. Lisage avanevas koosolekukutses reale Adressaat kõik muud inimesed, keda soovite kutsesse kaasata.

 3. Tehke soovitud muutused real Teema.

 4. Määrake asukoht, kuupäev ning algus- ja lõppaeg käsitsi või kasutage nende määramiseks paanil Ruumiotsija olevaid suvandeid.

 5. Vajadusel lisage tekst sõnumi kehasse.

 6. Klõpsake nuppu Saada.

Käsu Puhasta kasutamine liigsete sõnumite eemaldamiseks üksikust vestlusest või kogu kaustast

 1. Klõpsake puhastatavat vestlust või mõnda vestlust kaustas, mida soovite puhastada.

 2. Klõpsake lindi menüü Avaleht jaotises Kustuta nuppu Puhasta. ja seejärel klõpsake rippmenüüs ühte järgmistest käskudest.

  • Puhasta vestlus    – valitud vestluse puhastamiseks.

  • Puhasta kaust    – praeguse kausta (kuid mitte selle alamkaustades olevate) kõigi vestluste puhastamiseks.

  • Puhasta kaust ja alamkaustad    – nii praeguses kaustas kui selle kõigis alamkaustades olevate vestluste puhastamiseks.

Käsuga Puhasta eemaldatavate sõnumite sihtkoha muutmine

 1. Klõpsake Backstage'i vaate avamiseks menüüd Fail ja seejärel vasakpaanil nuppu Suvandid.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Outlooki suvandid vasakpaanil vahekaarti E-post ja seejärel liikuge allapoole jaotiseni Vestluste puhastamine.

 3. Sirvige väljal Puhastatud üksused teisaldatakse järgmisse kausta uue sihtkaustani ja valige see ning klõpsake nuppu OK.

Jaotise märkeruudud pakuvad puhastamise kohandamiseks täiendavaid suvandeid.

Käsu Ignoreeri kasutamine vestluse kõigi sõnumite (ka tulevaste) kustutamiseks

 • Klõpsake vestlust, mida soovite ignoreerida, ja seejärel klõpsake lindi menüü Avaleht jaotises Kustuta nuppu Ignoreeri.

Otsing

 1. Klõpsake otsitavat üksust eeldatavalt sisaldava kausta kuvamise ajal välja Otsing.

  Valimata otsinguväli

 2. Tehke ühte või mõlemat järgmistest.

  • Tippige väljale Otsi teksti üksusest, mida soovite leida.

  • Kasutage alammenüü Otsing suvandeid otsingu laiendamiseks või kitsendamiseks, kuni leiate otsitava üksuse.

 3. Kui olete otsingu lõpetanud, klõpsake välja Otsi lõpus olevat nuppu Peata otsimine.

  Outlooki otsinguväli koos esiletõstetud sulgemisnupuga.

Oma kalendris liikumine

 1. Klõpsake menüüs Avaleht nuppu Kalender ja seejärel jaotise Mine allnurgas olevat noolekest..

  Lindil esiletõstetud dialoogiboksi käiviti.

 2. Kasutage dialoogiboksi Kuupäevale minek soovitud kuupäeva määramiseks ja klõpsake nuppu OK..

 3. Tänasele kuupäevale tagasipöördumiseks klõpsake nuppu Täna (samuti menüü Avaleht jaotises Mine).

Allkirja loomine

 1. Klõpsake Backstage'i vaate avamiseks menüüd Fail ja seejärel vasakpaanil nuppu Suvandid.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Outlooki suvandid vasakus veerus käsku Elektronpost.

 3. Klõpsake teksti Saate luua või muuta sõnumite signatuure kõrval olevat nuppu Allkirjad.

 4. Kasutage allkirja loomiseks dialoogiboksi Allkirjad ja kirjaplank suvandeid.

  Märkus.    Selle dialoogiboksi avamiseks uues meilisõnumis klõpsake lindi menüü Avaleht jaotises Kaasamine nuppu Signatuur ja seejärel käsku Signatuurid.

Täiendava meilikonto lisamine

 1. Klõpsake Backstage'i vaate avamiseks menüüd Fail ja seejärel vasakpaanil käsku Teave.

 2. Klõpsake nuppu Lisa konto ja täitke viisardi juhised..

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×