Veeru laiuse ja rea kõrguse muutmine

Veeru laiuse ja rea kõrguse muutmine

Töölehel saate määrata veeru laiuse 0-st (nullist) kuni 255-ni. See väärtus väljendab märkide arvu, mida saab kuvada standardfondi abil vormindatud lahtris. Veeru vaikelaius on 8,43 märki. Kui veeru laiuseks on seatud 0 (null), on veerg peidetud.

Samuti saate määrata rea kõrguse 0-st (nullist) kuni 409-ni. See väärtus väljendab kõrguse mõõtu punktides (1 punkt on ligikaudu 1/72 tolli ehk 0,035 cm). Rea vaikekõrgus on 12,75 punkti (umbkaudu 0,4 cm ehk 1/6 tolli). Kui rea kõrguseks on seatud 0 (null), on rida peidetud.

Kui töötate küljendivaates (menüü Vaade, jaotis Töövihikuvaated, nupp Küljendus), saate määrata veerulaiuse või reakõrguse tollides. Kui selles vaates kasutatakse mõõtühikuna vaikimisi tolle, saate soovi korral seada mõõtühikuks sentimeetrid või millimeetrid. Klõpsake menüüs Fail nuppu Suvandid, klõpsake kategooriat Täpsemalt ja seejärel valige jaotises Kuvamine loendist Joonlaua ühikud soovitud väärtus.

Kindla veerulaiuse seadmine

 1. Valige veerg või veerud, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Klõpsake menüü Avaleht nuppu Vorming

 3. Klõpsake jaotises Lahtri suurus käsku Veeru laius.

 4. Tippige väljale Veeru laius soovitud väärtus.

 5. Klõpsake nuppu OK.

  Näpunäide. : Kui soovite kiiresti seada ühe veeru laiuse, paremklõpsake valitud veergu, klõpsake käsku Veeru laius tippige soovitud väärtus ja seejärel valige OK.

Veerulaiuse automaatne muutmine vastavalt sisule (automaatsobitus)

 1. Valige veerg või veerud, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Klõpsake menüü Avaleht nuppu Vorming

 3. Klõpsake jaotises Lahtri suurus käsku Automaatsobita veeru laius.

  Märkus. : Töölehe kõigi veergude kiireks automaatsobitamiseks klõpsake nuppu Vali kõik ja seejärel topeltklõpsake kahe suvalise veeru päise vahelist äärist.

Nupp Vali kõik

Veeru laiuse sobitamine teise veeru laiusega

 1. Valige mõni lahter veerus, mille laius vastab teie soovitule.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + C või klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri.

  Klõpsake menüü Avaleht nuppu Kopeeri

 3. Paremklõpsake sihtveerus mõnda lahtrit, valige käsk Kleebi teisiti ja seejärel klõpsake nuppu Säilita allika veerulaiused  Nupu pilt .

Töölehe või töövihiku kõigi veergude vaikelaiuse muutmine

Veeru vaikelaiuse väärtus näitab tavafondiga märkide keskmist arvu, mis lahtrisse mahub. Töölehe või töövihiku veeru vaikelaiuse jaoks saate määrata ka mõne muu arvu.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Töölehe veeru vaikelaiuse muutmiseks klõpsake lehesakki.

  • Kogu töövihiku veeru vaikelaiuse muutmiseks paremklõpsake lehesakki ja seejärel klõpsake TE000127572 käsku kiirmenüüVali kõik lehed.

   Klõpsake lehe sakki

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Klõpsake menüü Avaleht nuppu Vorming

 3. Klõpsake jaotises Lahtri suurus käsku Vaikelaius.

 4. Tippige väljale Standardne veerulaius uus mõõde ja klõpsake siis nuppu OK.

  Näpunäide. : Uute töövihikute või töölehtede veeru vaikelaiuse määratlemiseks saate luua töövihiku- või töölehemalli ning võtta siis need mallid uute töövihikute ja töölehtede loomise aluseks.

Veergude laiuse muutmine hiire abil

Tehke ühte järgmistest.

 • Veeru laiuse muutmiseks lohistage veeru paremat äärist päisest, kuni veerg on soovitud laiusega.

  Veeru äärise lohistamine

 • Mitme veeru laiuse muutmiseks valige veerud, mille laiust soovite muuta, ja lohistage seejärel valitud veeru paremat äärist päisest paremale.

 • Veeru laiuse muutmiseks nii, et see sobiks veeru sisuga, valige veerg või veerud, mille laiust soovite muuta, ja topeltklõpsake seejärel valitud veeru päises paremat äärist.

 • Töölehe kõigi veergude laiuse muutmiseks klõpsake nuppu Vali kõik ja lohistage seejärel suvalise veerupäise äärist.

  Nupp Vali kõik

Kindla reakõrguse seadmine

 1. Valige rida või read, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Klõpsake menüü Avaleht nuppu Vorming

 3. Klõpsake jaotises Lahtri suurus käsku Rea kõrgus.

 4. Tippige väljale Rea kõrgus soovitud väärtus ja seejärel valige OK.

Reakõrguse muutmine vastavalt sisule

 1. Valige rida või read, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Klõpsake menüü Avaleht nuppu Vorming

 3. Klõpsake jaotises Lahtri suurus käsku Automaatsobita rea kõrgus.

  Näpunäide. : Töölehe kõigi ridade kiireks automaatsobitamiseks klõpsake nuppu Vali kõik ja seejärel topeltklõpsake ühe suvalise rea päise alumist äärist.

Nupp Vali kõik

Rea kõrguse muutmine hiire abil

Tehke ühte järgmistest.

 • Ühe rea kõrguse muutmiseks lohistage reaäärist päise alaservast, kuni rida on sobiva kõrgusega.

  Rea äärise lohistamine

 • Mitme rea kõrguse muutmiseks valige read, mille kõrgust soovite muuta, ja lohistage ühe valitud rea päise alumist äärist.

 • Töölehe kõigi ridade kõrguse muutmiseks klõpsake nuppu Vali kõik ja lohistage seejärel suvalise rea päise alumist äärist.

  Nupp Vali kõik

 • Reakõrguse muutmiseks nii, et see sobiks sisuga, topeltklõpsake rea päise alläärist.

Lehe algusse

Kui eelistate töötada tollides väljendatud veerulaiuste ja reakõrgustega, peaksite töötama küljendivaates (menüü Vaade, jaotis Töövihikuvaated, nupp Küljendus). Küljendivaates saate määrata veerulaiuse või reakõrguse tollides. Selles vaates on vaikeühikuks tollid, kuid mõõtühikuks saate seada ka sentimeetrid või millimeetrid. (Klõpsake rakenduses Excel 2007Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt > Exceli suvandid > Täpsemalt. Excel 2010, Fail > Suvandid > Kategooria Täpsemalt).

Kindla veerulaiuse seadmine

 1. Valige veerg või veerud, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Jaotis Lahtrid menüüs Avaleht

 3. Klõpsake jaotises Lahtri suurus käsku Veeru laius.

 4. Tippige väljale Veeru laius soovitud väärtus.

Veerulaiuse automaatne muutmine vastavalt sisule (automaatsobitus)

 1. Valige veerg või veerud, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Jaotis Lahtrid menüüs Avaleht

 3. Klõpsake jaotises Lahtri suurus käsku Automaatsobita veeru laius.

Näpunäide.    Töölehe kõigi veergude kiireks automaatsobitamiseks klõpsake nuppu Vali kõik ja seejärel topeltklõpsake kahe suvalise veeru päise vahelist äärist.

Nupp Vali kõik

Veeru laiuse sobitamine teise veeru laiusega

 1. Valige mõni lahter veerus, mille laius vastab teie soovitule.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri ja valige sihtveerg.

  Jaotis Lõikelaud menüüs Avaleht

 3. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nupu Kleebi all olevat noolt ja seejärel käsku Kleebi teisiti.

 4. Valige jaotises Kleebi väärtus Veerulaiused.

Töölehe või töövihiku kõigi veergude vaikelaiuse muutmine

Veeru vaikelaiuse väärtus näitab tavafondiga märkide keskmist arvu, mis lahtrisse mahub. Töölehe või töövihiku veeru vaikelaiuse jaoks saate määrata ka mõne muu arvu.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Töölehe veeru vaikelaiuse muutmiseks klõpsake lehesakki.

  • Kogu töövihiku veeru vaikelaiuse muutmiseks paremklõpsake lehesakki ja seejärel klõpsake TE000127572 käsku kiirmenüüVali kõik lehed.

   Exceli lehesakid

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Jaotis Lahtrid menüüs Avaleht

 3. Klõpsake jaotises Lahtri suurus käsku Vaikelaius.

 4. Sisestage väljale Veeru vaikelaius uus mõõtühik.

Näpunäide.    Kõigi uute töövihikute ja töölehtede veeru vaikelaiuse määratlemiseks saate luua töövihiku- või töölehemalli ning võtta need mallid uute töövihikute ja töölehtede loomise aluseks. Lisateavet leiate teemast Töövihiku või töölehe salvestamine mallina.

Veergude laiuse muutmine hiire abil

Tehke ühte järgmistest.

 • Veeru laiuse muutmiseks lohistage veeru paremat äärist päisest, kuni veerg on soovitud laiusega.

  Veeru äärise lohistamine

 • Mitme veeru laiuse muutmiseks valige veerud, mille laiust soovite muuta, ja lohistage seejärel valitud veeru paremat äärist päisest paremale.

 • Veeru laiuse muutmiseks nii, et see sobiks veeru sisuga, valige veerg või veerud, mille laiust soovite muuta, ja topeltklõpsake seejärel valitud veeru päises paremat äärist.

 • Töölehe kõigi veergude laiuse muutmiseks klõpsake nuppu Vali kõik ja lohistage seejärel suvalise veerupäise äärist.

  Nupp Vali kõik

Kindla reakõrguse seadmine

 1. Valige rida või read, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Jaotis Lahtrid menüüs Avaleht

 3. Klõpsake jaotises Lahtri suurus käsku Rea kõrgus.

 4. Tippige väljale Rea kõrgus soovitud väärtus.

Rea kõrguse muutmine vastavalt sisule

 1. Valige rida või read, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Jaotis Lahtrid menüüs Avaleht

 3. Klõpsake jaotises Lahtri suurus käsku Automaatsobita rea kõrgus.

Näpunäide.    Töölehe kõigi ridade kiireks automaatsobitamiseks klõpsake nuppu Vali kõik ja seejärel topeltklõpsake ühe suvalise rea päise alumist äärist.

Nupp Vali kõik

Rea kõrguse muutmine hiire abil

Tehke ühte järgmistest.

 • Ühe rea kõrguse muutmiseks lohistage reaäärist päise alaservast, kuni rida on sobiva kõrgusega.

  Rea äärise lohistamine

 • Mitme rea kõrguse muutmiseks valige read, mille kõrgust soovite muuta, ja lohistage ühe valitud rea päise alumist äärist.

 • Töölehe kõigi ridade kõrguse muutmiseks klõpsake nuppu Vali kõik ja lohistage seejärel suvalise rea päise alumist äärist.

  Nupp Vali kõik

 • Reakõrguse muutmiseks nii, et see sobiks sisuga, topeltklõpsake rea päise alläärist.

Lehe algusse

Kas teadsite?

Kui teil pole Office 365 tellimust ega Office‘i uusimat versiooni, saate seda kohe proovida:

Proovige teenusekomplekti Office 365 või Exceli uusimat versiooni

Kas teil on küsimus mõne kindla funktsiooni kohta?

Postitage oma küsimus Exceli kogukonnafoorumisse

Aidake meil Excelit täiustada

Kas teil on soovitusi selle kohta, kuidas saakime täiustada järgmist Exceli versiooni? Sellisel juhul tutvuge nende teemadega Exceli User Voice’i veebilehel.

Vt ka

Veerulaiuse ja reakõrguse muutmine rakenduses Excel for Mac

Veerulaiuse ja reakõrguse muutmine rakenduses Excel Online

Exceli valemite ülevaade

Vigaste valemite vältimine

Valemist vigade otsimine ja parandamine

Exceli kiirklahvid ja funktsiooniklahvid

Exceli funktsioonid (tähestikuline)

Exceli funktsioonid (kategooriate kaupa)

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×