Veebiteenusega andmeühenduse lisamine veebiteenusele

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Saate lisada oma vormimallile vähemalt ühe sekundaarse andmeühenduse, millega saab teha andmepäringuid veebiteenuses või edastada sinna andmeid.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Ühilduvus

Enne alustamist

Päringu andmeühenduse lisamine

Andmeühenduse lisamine

Ülevaade

Sekundaarne andmeühendus on vormimallile lisatud suvaline andmeühendus välise andmeallikaga. See andmeühendus erineb andmebaasil, veebiteenusel või ühendusteegi sätetel põhineva vormimalli koostamisel loodud põhiandmeühendusest. Sekundaarne andmeühendus tuleb lisada ainult juhul, kui te ei saa andmeid põhiandmeühenduse kaudu saata ega nende kohta päringut esitada.

Kui lisate oma vormimallile päringute andmete, Microsoft Office InfoPath loob teisene andmeallikas väljad ja rühmad, mis vastab XML-skeem veebiteenuse sekundaarse andmeühenduse. Kuna sekundaarse andmeallika andmestruktuur peab vastama XML-skeemi, ei saa muuta olemasolevaid välju või rühmi teisene andmeallikas. Vormimalli andmeühenduse lisamisel saate konfigureerida vormimalli kasutajad saaksid oma vormi andmete edastamine ja konfigureerige esitamise suvandeid sellel vormimallil põhinevaid vorme.

Lehe algusse

Ühilduvuskaalutlused.

Andmeesitamise andmeühendust ei saa konfigureerida brauseriga ühilduv vormimall, mis lubaks kasutajatel esitada Microsoft ADO.NET DataSeti tunnustavasse veebiteenusesse koos vormiandmetega ka teabe muudatuste kohta. Teave muudatuste kohta sisaldab kasutaja tehtud muudatusi andmebaasis talletatud andmetes. Andmebaas kasutab veebiteenust kasutajate ühendamisel andmebaasiga. ADO.NET saab teavet muudatuste kohta kasutada andmebaasis andmete värskendamise määratlemiseks. Pöörduge oma veebiteenuse administraatori poole, kui veebiteenus nõuab andmebaasis andmete värskendamist. Kui nõuab, peaksite kujundama vormimalli, mille vorme saab täita ainult rakenduse InfoPath abil.

Lehe algusse

Enne alustamist

Enne sekundaarse andmeühenduse lisamist vormimallile peate küsima oma veebiteenuseadministraatorilt järgmist teavet.

 • Veebiteenuse asukoht.

 • Kinnitus, et veebiteenuse puhul kasutatakse dokumendi-/literaalilaadi kodeeringut. InfoPathis saab kasutada ainult dokumendi-/literaalilaadi veebiteenuseid.

 • Selle veebiteenusetoimingu nimi, millega saadetakse andmed sellel vormimallil põhinevatele vormidele või võetakse andmeid neilt vormidelt vastu.

Lehe algusse

Päringu andmeühenduse lisamine

Et lubada kasutajatel teha teie vormimalli abil andmepäringuid veebiteenuses, peate tegema oma vormimallil järgmist.

 1. Lisage sekundaarne andmeühendus.

 2. Konfigureerige vormimall sekundaarse andmeühenduse kasutamiseks.

1. samm: sekundaarse andmeühenduse lisamine

 1. Klõpsake menüü Tööriistad suvandit Andmeühendused.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Andmeühendused käsku Lisa.

 3. Klõpsake andmeühendusviisardis nuppu Loo uus ühendus selle kohaga, nuppu Võta andmed vastu ja siis nuppu Edasi.

 4. Klõpsake jaotises Kust soovite andmeid vastu võtta? raadionuppu Veebiteenus ja seejärel nuppu Edasi.

 5. Tippige viisardi järgmisele lehele veebiteenuse asukoht ja klõpsake nuppu Edasi.

  Märkus.: Kui soovite otsida ühes kohas kirjeldus Discovery and Integration (UDDI) serveri abil veebiteenuse, klõpsake nuppu Otsi UDDI, sisestage URL-i UDDI server, mida soovite otsida, saate määrata, kas soovite otsida pakkuja või teenus, mis on esitatud, sisestada otsingusõna ja seejärel klõpsake nuppu Otsi. Veebiteenused, mis vastavad otsingusõna kuvatakse otsingutulemuste loendis. Valige veebiteenus, mida soovite kasutada, ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 6. Valige viisardi järgmise lehe loendist Vali toiming veebiteenusetoiming, millega andmed vormile tagastatakse, ja klõpsake nuppu Edasi.

 7. Kui andmeühendusviisard leiab veebiteenuse skeemist mõne tundmatu elemendi, palutakse teil viisardi järgmisel lehel määrata kõigi parameetrite näidisväärtused, määratlemaks, millised väljad või rühmad tuleks põhiandmeallikale lisada.

  Kuidas?

  1. Valige tabelis Parameetrid mõni parameeter ning klõpsake seejärel nuppu Määra näidisväärtus.

  2. Tippige väljale Näidisväärtus väärtus, mida kasutaja selle välja jaoks kasutada võiks, ning klõpsake siis nuppu OK.

  3. Korrake neid toiminguid tabeli Parameetrid iga parameetri puhul ning klõpsake nuppu Edasi.

   Tehnilised üksikasjad

  Andmeühendusviisardis veebiteenusega andmeühenduse konfigureerimisel loob Microsoft Office InfoPath ühenduse veebiteenusega ning taotleb WSDL-faili (Web Service Description Language). WSDL-fail sisaldab veebiteenuse kasutatavat skeemi. Veebiteenus vastab taotlusele, saates selle faili InfoPathi. InfoPath kasutab failis sisalduvat teavet sobivate väljade ja rühmade lisamiseks vormimalli teisesele andmeallikale. WSDL-failis tundmatu elemenditüübi leidmisel kasutab InfoPath tundmatu elemenditüübi määratlemiseks näidisandmeid ning seejärel lisab sobivad väljad ja rühmad teisesele andmeallikale.

 8. Kui soovite, et päringu tulemid oleksid saadaval ka siis, kui vormil puudub võrguühendus, märkige ruut Salvesta andmetest koopia vormimalli.

  Turbeteade.: Selle ruudu märkimisel talletatakse päringutulemid vormimallis. Kuna andmed talletatakse vormimallil, on andmed saadaval kasutajate täidetavatel vormidel isegi siis, kui nende arvutitel pole võrguühendust. Kui kasutate seda andmeühendust tundliku loomuga andmete toomiseks, võiksite selle funktsiooni välja lülitada, et andmed oleksid kaitstud ka juhul, kui arvuti läheb kaotsi või varastatakse.

 9. Klõpsake nuppu Edasi.

 10. Tippige viisardi järgmisele lehele selle päringu andmeühenduse kirjeldav nimi.

 11. Et lubada sellel vormimallil põhinevatel vormidel võtta nende vormide avamisel andmeid automaatselt vastu, märkige ruut Laadi andmed vormi avamisel automaatselt alla.

 12. Veenduge, et jaotise Kokkuvõte teave on õige ja klõpsake siis nuppu valmis.

 13. Klõpsake nuppu Sule.

2. samm: vormimalli konfigureerimine sekundaarse andmeühenduse kasutamiseks

Kui lisate vormimallile päringu andmeühenduse, kasutavad sellel vormimallil põhinevad vormid nende avamisel vaikimisi seda andmeühendust. Samuti saate oma vormimalli ühel järgnevatest viisidest konfigureerida, et see kasutaks päringu andmeühendust.

 • Reegli lisamine    Saate konfigureerida reegli nii, et see käivitab päringu andmeühenduse iga kord, kui reegli tingimus on täidetud.

 • Nupu lisamine    Saate lisada oma vormimallile nupu, mida kasutajad saavad klõpsata andmete saatmiseks päringuandmeühenduse kaudu.

 • Kohandatud koodi kasutamine    Kui te ei saa reeglit lisada või juhtelemendi väärtust seada, siis saate päringu andmeühenduse abil andmete toomiseks kohandatud koodi kasutada. Kohandatud koodi kasutamiseks peab arendaja kohandatud koodi looma.

Reegli lisamine

Saate lisada vormimallile reegli, et saada andmeid päringu andmeühenduse kaudu mis iga kord, kui reegli tingimus on täidetud. Järgmise toimingu puhul olete eeldatavasti loonud oma vormimalli jaoks päringu andmeühenduse ja konfigureerinud oma vormimalli juhtelemendi selle andmeühenduse andmeid kuvama.

 1. Kui vormimallil on mitu vaadet, klõpsake menüüs Vaade suvandit Vaate nimi ja liikuge vaatesse, kus soovite kuvada sekundaarsest andmeallikast pärit andmed.

 2. Topeltklõpsake juhtelementi, millele soovite lisada reegli.

 3. Klõpsake vahekaarti Andmed.

 4. Klõpsake jaotises Valideerimine ja reeglid nuppu Reeglid.

 5. Klõpsake dialoogiboksis Reeglid nuppu Lisa.

 6. Väljale Nimi tippige reegli nimi.

 7. Reegli käitamise tingimuse määramiseks klõpsake nuppu Määra tingimus ja sisestage soovitud tingimus. Reegel käivitatakse, kui tingimus on täidetud. Kui reeglit ei määrata, käivitatakse reegel alati, kui kasutaja muudab juhtelemendis olevat väärtust ja liigutab seejärel kursori juhtelemendist eemale.

 8. Klõpsake nuppu Lisa toiming.

 9. Klõpsake loendis Toiming väärtust Päring andmeühenduse kaudu.

 10. Klõpsake loendis Andmeühendus kasutatavat päringu andmeühendust ning seejärel kõigi avatud dialoogibokside sulgemiseks nuppu OK.

 11. Muudatuste kontrollimiseks klõpsake tööriistaribal Standard nuppu Eelvaade või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+B.

Nupu lisamine

Saate lisada oma vormimallile nupu juhtelemendi, mida kasutajad saavad klõpsata andmete toomiseks sellest päringuandmeühendusest. Järgmise toimingu puhul olete eeldatavasti loonud oma vormimalli jaoks päringu andmeühenduse.

 1. Kui vormimallil on mitu vaadet, klõpsake menüüs Vaade suvandit Vaate nimi ja liikuge vaatesse, kus soovite kuvada sekundaarsest andmeallikast pärit andmed.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtav, siis klõpsake menüüs Lisa valikut Veel juhtelemente või vajutage klahvikombinatsiooni ALT+I, C.

 3. Lohistage nupu juhtelement oma vormimallile.

 4. Topeltklõpsake nuppu, mille äsja oma vormimallile lisasite.

 5. Klõpsake vahekaarti Üldist.

 6. Klõpsake loendis Toiming väärtust Värskendamine.

 7. Tippige väljale Silt oma vormimalli nupul kuvatav nimi.

 8. Klõpsake nuppu Sätted.

 9. Klõpsake dialoogiboksis Värskendamine väärtust Üks sekundaarne andmeallikas.

 10. Klõpsake loendis Sekundaarse andmeallika valimine päringu andmeühendusega seotud sekundaarset andmeallikat ning seejärel kõigi avatud dialoogibokside sulgemiseks nuppu OK.

 11. Muudatuste kontrollimiseks klõpsake tööriistaribal Standard nuppu Eelvaade või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+B.

Lehe algusse

Andmeesitamise andmeühenduse lisamine

Et lubada kasutajatel edastada teie vormimallil põhinevaid vorme veebiteenusele, lisage esmalt oma vormimallile andmeesitamise sekundaarne andmeühendus ja konfigureerige seejärel vormimall, nii et see lubaks kasutajatel edastada oma vormi andmeid.

1. samm: sekundaarse andmeühenduse lisamine

 1. Klõpsake menüü Tööriistad suvandit Andmeühendused.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Andmeühendused käsku Lisa.

 3. Klõpsake andmeühenduseviisardis raadionuppu Loo uus ühendus selle kohaga, raadionuppu Edasta andmed ja seejärel nuppu Edasi.

 4. Klõpsake jaotises Kuidas soovite andmeid edastada raadionuppu Veebiteenusele ning seejärel nuppu Edasi.

 5. Tippige viisardi järgmisele lehele selle veebiteenuse asukoht, kuhu kasutajad saavad oma andmed edastada, ja klõpsake nuppu Edasi.

  Märkus.: Kui soovite otsida ühes kohas kirjeldus Discovery and Integration (UDDI) serveri abil veebiteenuse, klõpsake nuppu Otsi UDDI, sisestage URL-i UDDI server, mida soovite otsida, saate määrata, kas soovite otsida pakkuja või teenus, mis on esitatud, sisestada otsingusõna ja seejärel klõpsake nuppu Otsi. Veebiteenused, mis vastavad otsingusõna kuvatakse otsingutulemuste loendis. Valige veebiteenus, mida soovite kasutada, ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 6. Valige loendist Vali toiming veebiteenusetoiming, millega vormi andmed vastu võetakse, ja klõpsake nuppu Edasi.

 7. Selleks, et valida, milliseid vormi andmeid iga parameetri puhul veebiteenusele edastada, tehke viisardi järgmisel lehel ühte järgmistest.

  Välja või rühma andmete edastamine

  1. Klõpsake loendis Parameetrid vormilt andmeid vastuvõtvat veebiteenuseparameetrit.

  2. Klõpsake väljal Parameetri suvandid väärtust Väli või rühm.

  3. Klõpsake nuppu Muuda Nupu pilt .

  4. Klõpsake dialoogiboksis Välja või rühma valimine välja või rühma, mille andmeid soovite esitada, ja seejärel nuppu OK.

  5. Ainult selle välja andmete ja rühma või välja edastamiseks klõpsake loendiboksis Kaasamine väärtust Ainult tekst ja tütarelemendid, aga välja nime, välja andmete ja valitud rühma või välja tütarelementide edastamiseks klõpsake väärtust XML-alampuu koos valitud elemendiga.

  Kõigi vormi andmete edastamine

  1. Klõpsake loendis Parameetrid vormilt andmeid vastuvõtvat veebiteenuseparameetrit.

  2. Klõpsake jaotises Suvandid parameetrikogu vorm (XML-dokument, sh töötlemisjuhised).

  Andmete esitamine stringina

  1. Klõpsake loendis Parameetrid vormilt andmeid vastuvõtvat veebiteenuseparameetrit.

  2. Klõpsake jaotises Suvandid parameeterkogu vorm (XML-dokument, sh töötlemisjuhised).

  3. Märkige ruut Edasta andmed stringina.

   Märkus.: Tavaliselt märgitakse see ruut digitaalselt allkirjastatud andmete edastamiseks. Enamikul juhtudel tuleb see märkeruut tühjaks jätta.

  Tehniline märkus ADO.net-i andmekomplekti objektide kohta

  Kui veebiteenus nõuab ADO.NET DataSeti objekti, valige selle andmeühenduse konfigureerimisel andmekogumi sõlm. Kui kasutate ADO.NET DataSet objekti nõudva veebiteenuse andmeühenduse puhul mõnda teist tüüpi sõlme, siis andmete edastamise toiming ebaõnnestub.

 8. Klõpsake nuppu Edasi.

 9. Viisardi järgmisel lehel tippige andmeühenduse nimi.

 10. Veenduge, et jaotise Kokkuvõte teave on õige ja klõpsake siis nuppu valmis.

 11. Klõpsake nuppu Sule.

Pärast andmeesitamise sekundaarse andmeühenduse lisamist peate konfigureerima oma vormimalli nii, et see lubaks kasutajatel edastada oma vormi andmeid selle andmeesitamise andmeühenduse abil.

2. samm: andmete edastamise lubamine vormimallil

Kui konfigureerite vormimalli nii, et see lubab kasutajatel edastada oma vormi andmeid, lisatakse rakenduses InfoPath selle vormi puhul tööriistaribale Standardne nupp Edasta ja menüüsse Fail käsk Edasta. Oma vormimalli edastamissuvandeid saate kohandada ka järgmiselt.

 • Muutke nupu Edasta ja käsu Edasta puhul kuvatavat teksti.

 • Muutke nupule Edasta ja käsule Edasta vastavat kiirklahvi.

 • Looge kohandatud teated, mis kuvatakse teie kasutajatele vormide edastamisel.

 • Määrake, kas jätta vorm pärast edastamist avatuks, vorm sulgeda või avada mõni muu tühi vorm.

 • Klõpsake menüü Tööriistad käsku Edastussuvandid.

 • Märkige dialoogiboksis Edastamissuvandid ruut Luba kasutajatel seda vormi edastada, klõpsake suvandit Saada vormi andmed ühte sihtkohta ja valige seejärel loendist väärtus Veebiteenus.

 • Valige loendist Vali edastamise jaoks andmeühendus eelmiste juhiste alusel loodud veebiteenusele andmeesitamise andmeühenduse nimi.

  1. Tööriistaribal Standardne kuvatava nupu Edasta ja vormi täitmise korral kuvatavas menüüs Fail kuvatava nupu Edasta nime muutmiseks tippige dialoogiboksis Edastussuvandid väljale Pealdis uus nimi.

   Näpunäide.: Kui soovite nupule ja käsule määrata kiirklahvi, tippige märgi, mida soovite kiirklahvina kasutada, ette ampersand (&). Näiteks nupule ja käsule Edasta kiirklahvikombinatsiooni ALT+D määramiseks tippige E&dasta.

 • Kui te ei soovi, et kasutajad saaksid teie vormi täitmisel kasutada käsku Edasta või tööriistariba Standardne nuppu Edasta, tühjendage ruut Kuva menüüüksus Edasta ja tööriistariba nupp Edasta.

  1. Pärast vormi edastamist hoiab InfoPath vormi vaikimisi avatuna ja kuvab teate vormi edastamise kohta. Vaikekäitumise muutmiseks klõpsake suvandit Täpsemalt ja tehke ühte järgmistest.

   • Pärast täidetud vormi edastamist vormi sulgemiseks või uue tühja vormi loomiseks klõpsake loendis Pärast edastamist soovitud suvandit.

   • Vormi edastamist kirjeldava kohandatud sõnumi loomiseks märkige ruut Kohandatud sõnumite kasutamine ja tippige oma sõnum väljadele Õnnestumise korral ja Tõrke korral.

    Näpunäide.: Kasutage väljal Tõrke korral olevat sõnumit kasutaja juhendamiseks, kuidas käituda, kui vormi edastamine ei õnnestu. Näiteks võite soovitada vormi salvestada ja võtta kellegagi ühendust edasiste juhiste saamiseks.

   • Kui te ei soovi pärast vormi edastamist sõnumit kuvada, tühjendage ruut Õnnestumis- ja tõrketeadete kuvamine.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×