Veebirakenduse Word Online kiirklahvid

Selles spikriteemas kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi USA klaviatuuri klahvidele vastata.

Word Online’i hõlbustusfunktsioonide ülevaate leiate teemast Word Online’i hõlbustusfunktsioonid.

Näpunäited

  • Käskudele pääsete kiiresti juurde nii, et vajutate jaotisse Juhata mind jõudmiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+' (ülakoma) ja seejärel tipite soovitud käsu (saadaval ainult redigeerimisvaates). Käsu valimiseks vajutage üles- või allanooleklahvi ja seejärel sisestusklahvi (Enter).

  • Kuna Word Online töötab teie veebibrauseris, on kiirklahvid Wordi töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudesse ja käskudest välja liikumiseks tuleb näiteks F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), käivad veebibrauseri enda, mitte veebirakenduse Word Online kohta.

  • Word Online’i kiirklahvid on Microsoft Wordi kiirklahvidega väga sarnased. Wordi muude versioonide kiirklahvide loendi leiate artiklist Veel Wordi kiirklahve.

  • Kui kasutate ekraanilugerit, vaadake jaotist Word Online’i tavalised toimingud.

Lugemisvaade

Toiming

Kiirklahvid

Ekraaniriideritarkvara kasutamist ja klaviatuuri abil sisu märkimist toetava vaate avamine (nõuab PDF-ide riiderit)

Tabeldusklahv (TAB) käsu Genereeri hõlpsamini juurdepääsetav vaade (uus aken) kuvamiseks, sisestusklahv (ENTER)

Teksti otsimine

Ctrl+F või F3

Otsingupaani peitmine

Paoklahv (ESC)

Suumi juhtelemendi aktiveerimine

Ctrl+Z

Leheküljenumbri juhtelemendi aktiveerimine

Ctrl+G

Kindlale lehele liikumine

Tippige lehekülje number (leheküljenumbri juhtelemendil)

Printimine

Ctrl+P

Redigeerimisvaade

Toiming

Kiirklahvid

Lindi ja dokumendi sisu vahel liikumine

Ctrl+F6

Dokumendi redigeerimisest menüüsse Avaleht liikumine

Ctrl+[

Dokumendi redigeerimisest viimati kasutatud lindikäsu juurde liikumine

Ctrl+]

Mõne muu lindimenüü aktiveerimine

Tabeldusklahv (Tab), sisestusklahv (Enter)

Ühelt lindikäsult teisele liikumine

Tabeldusklahv (Tab)

Valitud lindikäsu täitmine

Sisestusklahv (ENTER)

Lindi laiendamine või ahendamine

Ctrl+F3

Järjepunkti teisaldamine

Toiming

Kiirklahvid

Ühe märgi võrra paremale

Paremnool

Ühe märgi võrra vasakule

Vasaknool

Ühe sõna võrra paremale

Ctrl+paremnool

Ühe sõna võrra vasakule

Ctrl+vasaknool

Ühe rea võrra üles

Ülesnool

Ühe rea võrra alla

Allanool

Ühe lõigu võrra üles

Ctrl+ülesnool

Ühe lõigu võrra alla

Ctrl+allanool

Rea algusse

Klahv Home

Rea lõppu

Klahv End

Lehe algusse

Ctrl+Home

Lehe lõppu

Ctrl+End

Sisu valimine: valiku laiendamine

Toiming

Kiirklahvid

Ühe märgi võrra paremale

Shift+paremnool

Ühe märgi võrra vasakule

Shift+vasaknool

Ühe sõna võrra paremale

Shift+Ctrl+paremnool

Ühe sõna võrra vasakule

Shift+Ctrl+vasaknool

Ühe rea võrra üles

Shift+ülesnool

Ühe rea võrra alla

Shift+allanool

Ühe lõigu võrra üles

Shift+Ctrl+ülesnool

Ühe lõigu võrra alla

Shift+Ctrl+allanool

Rea algusesse

Shift+Home

Rea lõppu

Shift+End

Dokumendi algusse

Shift+Ctrl+Home

Dokumendi lõppu

Shift+Ctrl+End

Kogu dokument

Ctrl+A

Sisu redigeerimine

Toiming

Klahvid

Lõikamine

Ctrl+X

Kopeerimine

Ctrl+C

Kleepimine

Ctrl+V

Hüperlingi lisamine

Ctrl+K

Tagasivõtmine

Ctrl+Z

Uuestitegemine

Ctrl+Y

Ühelt õigekirjaveaga sõnalt teisele liikumine

Alt+F7

Fondi suurendamine

Ctrl+Shift+>

Fondi vähendamine

Ctrl+Shift+<

teksti vormindamine;

Toiming

Klahvid

Paks kiri

Ctrl+B

Kursiivkiri

Ctrl+I

Allakriipsutus

Ctrl+U

Täpploend

Ctrl+punkt

Numberloend

Ctrl + /

Vasakule joondamine

Ctrl+L

Paremale joondamine

Ctrl+R

Joondamine keskele

Ctrl+E

Windowsi ja Maci kiirklahvide võrdlus

Klahv

Muuteklahv

Windows

Mac

Tagasilükkeklahv

Muuteklahv (ALT)

Tagasilüke ühe sõna haaval

Klahv End

Muuteklahv (ALT)

Järjepunkti teisaldamine dokumendi või liigenduse allserva

Sisestusklahv (ENTER)

Muuteklahv (ALT)

Internet Exploreris lehe atribuutide kuvamine

Tabeldusklahv (TAB)

Ctrl-Alt

Tööülesannete aktiveerimine

Klahv Home

Muuteklahv (ALT)

Avalehele minek

Järjepunkti teisaldamine dokumendi või liigenduse ülaserva

Vasaknool

Muuteklahv (ALT)

Internet Exploreris tagasipöördumine

Ühe sõna haaval vasakule liikumine

PageDn

Muuteklahv (Alt)

Järjepunkti teisaldamine dokumendi allserva

PageUp

Muuteklahv (Alt)

Järjepunkti teisaldamine dokumendi ülaserva

Paremnool

Muuteklahv (ALT)

Internet Exploreris edasiminek

Ühe sõna haaval paremale liikumine

Tabeldusklahv (TAB)

Muuteklahv (ALT)

Rakenduste vahel liikumine

Fookuse vahetamine brauseri ja leheelementide vahel (hõlbustustsükkel)

Allanool

Alt-Shift

Praeguse lehe teisaldamine navigeerimispaanil ühe positsiooni võrra allapoole

Teksti valimine järjepunktist lõigu lõpuni

Sisestusklahv (ENTER)

Alt-Shift

Internet Exploreris täisekraani aktiveerimine

Tabeldusklahv (TAB)

Ctrl-Alt-Shift

Tööülesannete aktiveerimine

Vasaknool

Alt-Shift

Ühe taandetaseme eemaldamine

Valimine ühe sõna haaval vasakule

Paremnool

Alt-Shift

Taane

Valimine ühe sõna haaval vasakule

Tabeldusklahv (TAB)

Alt-Shift

Rakenduste vahel liikumine

Fookuse vahetamine brauseri ja leheelementide vahel (hõlbustustsükkel)

Ülesnool

Alt-Shift

Praeguse lehe teisaldamine navigeerimispaanil ühe positsiooni võrra allapoole

Teksti valimine järjepunktist lõigu lõpuni

Tagasilükkeklahv

Tagasilüke ühe sõna haaval

Kustutusklahv (DELETE)

Kustutamine ühe sõna haaval

Allanool

Järjepunkti lõikhaaval allapoole teisaldamine

Klahv End

Järjepunkti teisaldamine dokumendi või liigenduse allserva

Klahv Home

Dokumendi või liigenduse ülaserva liikumine (Safaris brauseri avalehele liikumine)

Vasaknool

Järjepunkti teisaldamine rea algusse (Firefoxis eelmisele lehele liikumine)

Paremnool

Järjepunkti teisaldamine rea lõppu (Firefoxis edasi liikumine)

Tabeldusklahv (TAB)

Tööülesannete aktiveerimine (nagu Windowsis Alt-Tab)

Ülesnool

Järjepunkti lõikhaaval ülespoole teisaldamine

Paoklahv (ESC)

⌘-Muuteklahv (ALT)

Tegumihalduri avamine (rakenduste jõuga sulgemine)

Klahv Home

⌘-Muuteklahv (ALT)

Safaris brauseri avalehele liikumine

Vasaknool

⌘-Muuteklahv (ALT)

Chrome'is brauseri vahekaartide vahel liikumine

Kustutusklahv (DELETE)

⌘-Tõstuklahv (SHIFT)

Firefoxis brauseri vahemälu tühjendamine

Allanool

⌘-Tõstuklahv (SHIFT)

Ühe lõigu haaval allapoole valimine

Klahv End

⌘-Tõstuklahv (SHIFT)

Dokumendi või lehe allservani valimine

Klahv Home

⌘-Tõstuklahv (SHIFT)

Dokumendi või lehe ülaservani valimine (Safaris brauseri avalehele liikumine)

Vasaknool

⌘-Tõstuklahv (SHIFT)

Rea alguseni valimine

Paremnool

⌘-Tõstuklahv (SHIFT)

Rea lõpuni valimine

Tabeldusklahv (TAB)

⌘-Tõstuklahv (SHIFT)

Tööülesannete aktiveerimine (nagu Windowsis Alt-Tab)

Ülesnool

⌘-Tõstuklahv (SHIFT)

Ühe lõigu haaval ülespoole valimine

Paoklahv (ESC)

Ctrl-Shift

Tegumihalduri avamine

Paremnool

Ctrl-Shift

Valimine ühe sõna haaval paremale

Allanool

Juhtklahv (CTRL)

Järjepunkti lõikhaaval allapoole teisaldamine

Järjepunkti teisaldamine rea lõppu

Vasaknool

Ctrl-Shift

Valimine ühe sõna haaval vasakule

Paoklahv (ESC)

Juhtklahv (CTRL)

Menüü Start või avakuva avamine

Kustutusklahv (DELETE)

Ctrl-Alt

Lukustuskuva menüü avamine

Vasaknool

Juhtklahv (CTRL)

Järjepunkti sõnahaaval vasakule teisaldamine

Vidinate armatuurlaua kuvamine

PageDn

Juhtklahv (CTRL)

Firefoxis ja Chrome'is avatud vahekaartide vahel liikumine

PageUp

Juhtklahv (CTRL)

Järjepunkti teisaldamine dokumendi või liigenduse lõppu

Firefoxis ja Chrome'is avatud vahekaartide vahel liikumine

Klahv End

Juhtklahv (CTRL)

Järjepunkti teisaldamine dokumendi või liigenduse lõppu

Tabeldusklahv (TAB)

Juhtklahv (CTRL)

Avatud vahekaartide vahel liikumine

Avatud vahekaartide vahel liikumine

Ülesnool

Juhtklahv (CTRL)

Järjepunkti lõikhaaval ülespoole teisaldamine

Järjepunkti teisaldamine rea algusse

Tagasilükkeklahv

Ctrl-Alt

Tagasilüke ühe tähe haaval

Tagasilüke ühe tähe haaval

Klahv Home

Juhtklahv (CTRL)

Järjepunkti teisaldamine dokumendi või liigenduse algusesse

Allanool

Ctrl-Alt

Internet Exploreris lehel allapoole kerimine

Klahv End

Ctrl-Alt

Internet Exploreris kerides lehe allserva liikumine

Klahv Home

Ctrl-Alt

Internet Exploreris kerides lehe ülaserva liikumine

PageDn

Ctrl-Alt

Internet Exploreris allapoole kerimine

PageUp

Ctrl-Alt

Internet Exploreris ülespoole kerimine

Paremnool

Juhtklahv (CTRL)

Järjepunkti sõnahaaval vasakule teisaldamine

Ülesnool

Ctrl-Alt

Internet Exploreris lehel allapoole kerimine

Tagasilükkeklahv

Ctrl-Alt-Shift

Tagasilüke ühe sõna haaval

Tagasilüke ühe sõna haaval

Klahv End

Ctrl-Alt-Shift

Internet Exploreris kerides lehe allserva liikumine

Klahv Home

Ctrl-Alt-Shift

Internet Exploreris kerides lehe ülaserva liikumine

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

Internet Exploreris allapoole kerimine

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

Internet Exploreris ülespoole kerimine

Paoklahv (ESC)

Muuteklahv (ALT)

Akna minimeerimine

Allanool

Ctrl-Shift

Ühe lõigu haaval allapoole valimine

Rea lõpuni valimine

Paoklahv (ESC)

Alt-Shift

Akna minimeerimine

Klahv Home

Ctrl-Shift

Ühe lõigu haaval ülespoole valimine

Rea alguseni valimine

Lisamisklahv (Insert)

Pole

Ülekirjutusrežiimi käivitamine

Tabeldusklahv (TAB)

Ctrl-Shift

Avatud vahekaartide vahel liikumine

Avatud vahekaartide vahel liikumine

Ülesnool

Ctrl-Shift

Ühe lõigu haaval ülespoole valimine

Rea alguseni valimine

Tagasilükkeklahv

Pole

Tagasilüke ühe tähe haaval

Tagasilüke ühe tähe haaval

Kustutusklahv (DELETE)

Pole

Tagasilüke ühe tähe haaval

Tagasilüke ühe tähe haaval

Allanool

Pole

Järjepunkti ridahaaval allapoole teisaldamine

Järjepunkti ridahaaval allapoole teisaldamine

Klahv End

Pole

Järjepunkti teisaldamine rea lõppu

Järjepunkti teisaldamine rea lõppu

Sisestusklahv (ENTER)

Pole

Uue rea lisamine

Uue rea lisamine

Tagasilükkeklahv

Juhtklahv (CTRL)

Tagasilüke ühe sõna haaval

Klahv Home

Pole

Järjepunkti teisaldamine rea algusse

Safaris ja Chrome'is järjepunkti teisaldamine lõigu algusse

Vasaknool

Pole

Järjepunkti tähthaaval vasakule teisaldamine

Järjepunkti tähthaaval vasakule teisaldamine

PageDn

Pole

Järjepunkti kuvahaaval allapoole teisaldamine

Järjepunkti kuvahaaval allapoole teisaldamine

PageUp

Pole

Järjepunkti kuvahaaval ülespoole teisaldamine

Järjepunkti kuvahaaval ülespoole teisaldamine

Paremnool

Pole

Järjepunkti tähthaaval paremale teisaldamine

Järjepunkti tähthaaval paremale teisaldamine

Tabeldusklahv (TAB)

Pole

Taane või järgmisesse tabelilahtrisse minek

Taane, järgmisse tabelilahtrisse minek või tabeli lisamine

Ülesnool

Pole

Järjepunkti ridahaaval ülespoole teisaldamine

Järjepunkti ridahaaval ülespoole teisaldamine

Tagasilükkeklahv

Tõstuklahv (SHIFT)

Tagasilüke ühe tähe haaval

Tagasilüke ühe tähe haaval

Allanool

Tõstuklahv (SHIFT)

Ühe rea haaval allapoole valimine

Ühe rea haaval allapoole valimine

Klahv End

Tõstuklahv (SHIFT)

Rea lõpuni valimine

Rea lõpuni valimine

Sisestusklahv (ENTER)

Tõstuklahv (SHIFT)

Ujuva reapiiri lisamine

Ujuva reapiiri lisamine

Klahv Home

Tõstuklahv (SHIFT)

Rea alguseni valimine

Rea alguseni valimine

Vasaknool

Tõstuklahv (SHIFT)

Ühe tähe haaval vasakule valimine

Ühe tähe haaval vasakule valimine

Paremnool

Tõstuklahv (SHIFT)

Ühe tähe haaval paremale valimine

Ühe tähe haaval paremale valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Tõstuklahv (SHIFT)

Ühe taandetaseme eemaldamine, eelmisse tabelilahtrisse minek

Ühe taandetaseme eemaldamine, eelmisse tabelilahtrisse minek

Ülesnool

Tõstuklahv (SHIFT)

Ühe rea haaval ülespoole valimine

Ühe rea haaval ülespoole valimine

Veel Wordi kiirklahve

Word Online’i kiirklahvid on väga sarnased Microsoft Wordi kiirklahvidega. Selles artiklis on ära toodud Word Online’i tavatoimingute kiirklahvid. Wordi töölauaprogrammi kiirklahvide kohta leiate teavet järgmistest teemadest:

Levinumad toimingud Word Onlineis

Word Onlineis teatud kindlate toimingute tegemise kohta leiate üksikasjalikud juhised järgmistest artiklitest:

Rakenduskoht: Word OnlineKas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Tugiressursid

Vaheta keelt