Office
Logi sisse

Veebiosades andmete ühendamine

SharePointi veebiosas olevate menüüde ja nuppude abil saate kohandatud koodi kirjutamata luua andmeühendusi. Näiteks saate veebiosade ühendamisega kahe veebiosa andmeid erinevates vaadetes esitada. Lisaks saate kahe veebiosa vahel seotud arvutusi teostada või teise veebiosa väärtuste abil veebiosa filtreerida. Kõiki neid ühendusi saate kasutada ühel lehel. Saate ka samal ülataseme saidil olevate erinevate lehtede veebiosade vahel ühendused luua, kasutades selleks mõnda oma saidiga ühilduvat veebikujundusprogrammi (nt SharePoint Designer).

Selle artikli teemad

Veebiosaühenduste ülevaade

Veebiosaühenduste loomine

Kahe veebiosa vahelise ühenduse loomine või muutmine

Veebiosaühenduse lõpuleviimine

Kahe veebiosa vahelise ühenduse eemaldamine

Levinuimat tüüpi veebiosaühendused

Juhtloend ja üksikasjad

Kokkuvõte ja üksikasjad

Ema ja tütar

Otsing ja filtreerimine

Arvutused

Alternatiivsed andmevaated

Andmetäiendus

Veebiosaühenduste ülevaade

Veebiosaühenduste abil saate oma saidi lehti luua ja täiustada. Kui olete veebiosad ühendanud, saate ühes veebiosas toimingu teostamisega teise veebiosa sisu muuta.

Näiteks saate kahe veebiosa vahel andmete saatmisega töötajateloendi vaate veebiosa pildi veebiosaga ühendada. Iga kord, kui valite töötajateloendi vaate veebiosas töötaja pilti sisaldava rea, kuvatakse pilt pildi veebiosas.

Tavaline veebiosaühendus

Veebiosaühendus on võimalus andmeid ühest veebiosast teise edastada ja veebiosade käitumist sünkroonida.

Üks veebiosa saadab andmed.

Andmed võivad olla loendid, read, veerud või parameetriväärtused.

Üks veebiosa võtab andmed vastu.

Saate veebiosaühenduse luua mõlema veebiosa kaudu, kasutades veebiosa menüü käsu Ühendused ühendusetüübi menüüd.

Märkus.:  Ühendusi saate luua ainult selliste veebiosade vahel, mis asuvad samal lehel. Veebiosa ühendamiseks mõne muu saidi või andmeallika andmetega tuleb lisada andmevaade, kasutades mõnda veebikujundusprogrammi (nt SharePoint Designer).

Ühe veebiosaühenduse tüübi menüü käsk võib olla näiteks Saada rida asukohta ja sellele vastava sihtveebiosaühenduse tüübi alammenüü käsk Too rida kohast. Järgmises tabelis on kirjeldatud levinumad käsud, mida menüüs Ühendused võib ette tulla.

Käsk menüüs Ühendused

Kirjeldus

Saada andmerida asukohta

Saate valitud andmerea teisele veebiosale saatmisega loendivaate veebiosa teise veebiosaga ühendada.

Standardvaates lisatakse loendivaate veebiosaga ühendamisel automaatselt veerg Vali üksus. See sisaldab suvandeid, mille abil saate tähistada, milline rida tuleks teisele veebiosale saata. Standardvaates saate korraga valida vaid ühe rea. Mõned veerud (nt veerg Redigeeri) pole veebiosaühenduses kasutuseks saadaval.

Andmelehevaates saate valida mitu rida, kuid vaid üks neist saadetakse teise veebiossa. Kui valite mitu rida, saadetakse teise veebiossa see rida, mis sisaldab aktiivset lahtrit ja kõiki teisi ridu eiratakse. Teise veebiossa ei saa saata Summarea ega Uue rea andmeid.

Selliste ühendusega saate loendivaate veebiosaga mitu veebiosa ühendada.

Too parameetriväärtused asukohast

See suvand rakendab parameetrid pakkuja veebosa ühest veerust tarbija veebiosa veergu.

Too filtriväärtused asukohast

Standard- ja andmelehevaates saate loendivaate veebiosa ühendada sellise veebiosaga, mis pakub loendivaate veebiosale järgmist teavet.

 • Ühe või mitme veerunime/väärtuse paari andmed, mis filtreerivad loendivaate veebiosas andmeid

 • Andmeveerg loendivaate veebiosas andmete tõusvas või laskuvas järjestuses sortimiseks

Sellise ühendusega saab loendivaate veebiosaga ühendada vaid ühe veebiosa.

Saate luua ühendused ka kahel erineval veebiosalehel olevate veebiosade vahel. Selleks kasutage mõnda veebikujundusprogrammi (nt SharePoint Designer).

Lehe algusesse

Veebiosaühenduste loomine

Enne veebiosade vahelise ühenduse loomist peaksite täitma järgmised kolm etappi.

Etapp 1: Otsustage, millised andmed peaksid lehel kättesaadavad olema   
Tihti on saidil üks või mitu loendit, mis saadavad teile soovitud andmeid. Loendid esitavad andmed tabelivormingus ja lihtsustavad andmete muutmist ja värskendamist, sortimisjärjestuse muutmist, loendis filtreerimist ja andmete koondamist. Saate luua vaate, mis kuvab vaid valitud andmed soovitud vormingus. Tööriistapaanis vaatevalija kasutamisel saate vaid soovitud veergudega töötamiseks loendivaate veebiosa vaadet muuta. Vaate loomiseks klõpsake loendi lindi jaotises Loendi tööriistad käsku Loend, seejärel käsku Loo vaade, valige soovitud vaatevorming ja seejärel valige kuvatavad andmed.

Etapp 2: Lisage loendivaate veebiosad lehele   
Loendi lisamiseks lehele lisage see lehele veebiosana.

Etapp 3: Ühendage tulemuste saamiseks veebiosad   
Saate ühendused luua vaid veebiosade vahel, mis toetavad veebiosaühendusi. Veebiosaühendusi toetavad veebiosad on loendivaate veebiosa, vormi veebiosa ja pildi veebiosa.

Menüü Veebiosa menüü Ühendused kuvab vaid ühendusetüübid, mida saate luua. Saadaolevate veebiosade menüü kuvab vaid ühilduvad veebiosad. Pärast etappide 1 ja 2 täitmist saate luua veebiosaühenduse ilma skriptimis- või kodeerimisoskuseta.

Lehe algusesse

Kahe veebiosa vahelise ühenduse loomine või muutmine

Menüüde ja dialoogibokside abil saate veebiosade vahel ühenduse luua, veebiosade vahel andmeid saata ja nende käitumist sünkroonida.

 1. Sirvige leheni, mis sisaldab kahte ühendatavat veebiosa.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud Menüü Saiditoimingud käsku Redigeeri lehte.

 3. Klõpsake emmas-kummas veebiosas menüüd Veebiosa, osutage jaotisele Ühendused, seejärel loodavale või muudetavale ühendusetüübile (nt Saada rida asukohta või Too sortimisalus/filter asukohast) ja siis klõpsake selle veebiosa nime, mille ühendust soovite luua või muuta.

  Märkus.:  Menüü Veebiosa ei pruugi lehel mitmel põhjusel lubatud või nähtaval olla. Näiteks on võimalik, et veebiosa või tsoon ei toeta ühendusi, kasutate ühildumatut brauserit või ühendused on saidil keelatud.

  Ühendusetüübi alammenüü võib erinevates veebiosalehtedes ja veebiosades erinev olla. Selle põhjuseks võivad olla erinevused veebiosalehe, veebiosa või veebiosatsooni atribuudisätetes, lehe veebiosade tüüp või ühilduvus ja kas veebiosadel on ühilduvad ühendusetüübid.

On võimalik, et mõne veebiosaühenduse jaoks peate dialoogiboksis Ühenduse konfigureerimine lisateabe valima. Näiteks peate valima kasutatava ühendusetüübi või filtreeritava veeru. Lisaks võivad sõltuvalt ühe või mõlema veebiosa loomisviisist olla kuvatud ka täiendavad dialoogiboksid, mis on veebiosaühenduse jaoks kordumatud.

Näpunäide.:  Tip Saate veebiosa peita. Näiteks, kui soovite sellega teisele veebiosale andmeid saata, kuid ei soovi seda kuvada.

Märkus.:  Saadaolevate veebiosade menüüs on kuvatud vaid ühendatavad veebiosad. Mõned lehel olevad veebiosad ei pruugi toetada ühendusi üldse või praeguse veebiosa ühendusi. Samuti on võimalik, et teie saidil on teatud ühenduse suhtes seatud piirangud, mis on ületatud.

Lehe algusesse

Veebiosaühenduse lõpuleviimine

Veebiosade vahel algse ühenduse loomisel kuvatakse dialoogiboks Ühenduse konfigureerimine. Selles dialoogiboksis saate vastendada andmeid saatva veebiosa ja andmeid vastuvõtva veebiosa vahelised veerud.

Märkus.:  Saate luua ühenduse, mis on õige, kuid millel pole tähendust. Näiteks andmeid saatval veebiosal on veerg Toote ID ja andmeid vastuvõtval veebiosal on veerg Töötaja ID. Kuigi võite saada need erinevad ID-väärtused vastendada, pole tulemustel tähendust.

Järgnevas loendis on esitatud tavaliste veebiosaühenduste näited.

Veebiosa andmerea teise veebiosa andmelahtri- või väljaga vastendamine   
Ühenduse aluseks olev veebiosa on kontaktiloendi vaate veebiosa. Loendivaate üks veergudest on veerg, mis sisaldab hüperlinki Pilt, mis sisaldab kontakti pildi URL-i. Looge ühendus pildi veebiosaga, mis võib kuvada vaid pilti sisaldavat URL-i. Pildi veebiosaga õige vaste loomiseks peate kontaktide veebiosast valima veeru Pilt.

Veebiosa andmerea filtreerimiseks selle teise veebiosa andmelahtri- või väljaga vastendamine   
Ühenduse aluseks olev veebiosa on loendivaate veebiosa, mis sisaldab tellimuse andmeid. Loendivaate üks veergudest on veerg, mis sisaldab reaüksust Tellimuse üksikasjade ID. Looge ühendus teise loendivaate veebiosaga, millel on mitu tellimuse üksikasju sisaldavat veergu, millest üks on vastav veerg nimega Tellimuse üksikasjade ID. Kahe veebiosa ühendamiseks nii, et ühes veebiosas tellimuse valimisel kuvatakse selle tellimuse kõik reaüksused teises veebiosas, peate mõlemas veebiosas vastendama veerud Tellimuse üksikasjade ID.

Märkus.: Veerunimed ei pea samad olema, kuid aluseks olevad andmed peavad vastavuses või sama väärtusega olema.

Lehe algusesse

Kahe veebiosa vahelise ühenduse eemaldamine

 1. Avage leht.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud  Menüü Saiditoimingud käsku Redigeeri lehte.

 3. Valige üks veebiosa, mille ühenduse soovite eemaldada.

 4. Klõpsake veebiosa menüüd, osutage käsku Ühendused ja osutage ühenduse tüüpi, mida soovite eemaldada, (nt Saada rida asukohta või Too sortimisalus/filter asukohast).

 5. Seejärel klõpsake selle veebiosa nime, millelt soovite ühendust eemaldada.

  Märkus.:  Ühenduste alammenüüs kuvatakse märge iga valiku jaoks, mille ühendus on lubatud. Kui märge pole kuvatud, pole ühendus lubatud.

 6. Klõpsake dialoogiboksis Ühenduse konfigureerimine käsku Eemalda ühendus.

 7. Kui teilt küsitakse veebiosade vahelise ühenduse eemaldamise kohta kinnitust, klõpsake nuppu OK.

Levinuimat tüüpi veebiosaühendused

Veebiosade lehel kombineerimiseks ja ühendamiseks on terve hulk võimalusi. Saate oma lehel luua mitu veebiosaühendust. Järgmised stsenaariumid annavad ülevaate levinumatest veebiosade vahelistest andmeühendustüüpidest.

Juhtloend ja üksikasjad

Teil on andmete juhtloend ja peate selle juhtloendiga seotud üksikasjalikku teavet kuvama.

Juhtloendi ja üksikasjade näide

 1. Veebiosa Töötaja põhiandmed sisaldab põhilisi ja sagedamini kasutatavaid andmeid töötaja kohta (nt ID, nimi ja ametinimetus).

 2. Töötaja üksikasjade otsimiseks valige rida.

 3. Rida saadetakse teisele veebiosale.

 4. Töötaja üksikasjade veebiosas kuvatakse töötaja kõik üksikasjad vormil.

Loendivaate veebiosas saate enne rea valimist töötaja otsimiseks isegi suurt loendit sortida ja filtreerida. Kui üksikasjalikud andmed on mahukad, saate töötaja üksikasjade veebiosa koguni mõnel teisel lehel kuvada.

Lehe algusesse

Kokkuvõte ja üksikasjad

Teil on andmete kokkuvõtteloend ja peate kuvama üksikasjaliku teabe, millest kokkuvõtteandmed koosnevad.

Kokkuvõtte ja üksikasjade näide

 1. Aasta algusest tänaseni palgalehe veebiosa sisaldab teie hüvitiseteavet

 2. Valige kogunenud puhkuseaja ja haiguspäevade kokkuvõtlik teave.

 3. Kokkuvõtlik teave saadetakse teisele veebiosale.

 4. Nädalakaupa andmeid kuvava palgalehe üksikasjade veebiosas kontrollige salvestatud andmeid.

Lehe algusesse

Ema ja tütar

Kuvage andmeloend (ema), mille igal real on üks või mitu seotud rida (tütart), mida soovite muus loendis kuvada.

Ema ja tütre näide

 1. Tellimuste veebiosa esitab viimaste klienditellimuste loendi.

 2. Klõpsake rida, mis sisaldab kontrollitavat tellimust.

 3. Rida saadetakse teisele veebiosale.

 4. Tellimuse üksikasjade veebiosas kuvatakse tellimuse kõik reaüksused.

Lehe algusesse

Otsing ja filtreerimine

Soovite sisestada andmed (nt otsingu- või filtreerimiskriteeriumid) ühes veebiosas ja kuvada tulemused teises veebiosas.

Otsingu ja filtreerimise näide

 1. Sisestage raamatuotsingu veebiosas raamatuteave (nt pealkiri, autor ja teema) ja otsige raamatut või raamatukomplekti.

 2. Klõpsake nuppu EDASTA.

 3. Otsingukriteeriumid saadetakse teisele veebiosale.

 4. Raamatuloendi veebiosa kuvab üks või mitu otsingukriteeriumitele vastavat raamatut.

Lehe algusesse

Arvutused

Kuigi andmeid arvutatakse tihti veebiosas, saate arvutuste paindlikumaks muutmiseks kahte veebiosa kombineerida.

Arvutuste näide

 1. Sisestage hüpoteegiandmete veebiosale hüpoteegiandmed.

 2. Klõpsake nuppu MINE.

 3. Hüpoteegiandmed saadetakse teisele veebiosale.

 4. Hüpoteegikalkulaatori veebiosa arvutab hüpoteegi ja kuvab kuumaksete graafiku.

Lehe algusesse

Alternatiivsed andmevaated

Andmete mitmel erineval viisil kuvamisel saate tagajärgedest, trendidest ja seostest paremini aru. Saate loendid, read ja lahtrid (või väljad ja parameetrid) saata ühest veebiosast ja kuvada andmed alternatiivses vaates.

Loendi alternatiivne vaade

Soovite kuvada ettevõtte kõik töötajad hierarhilises skeemis.

Loendiandmete alternatiivne vaade

 1. Töötajate veebiosa kuvab ettevõtte kõigi töötajate kohta töötaja ID, töötaja nime, ametikoha ja ülemuse ID.

 2. Kuna kasutate kõiki andmeid, pole valikut vaja teha.

 3. Kõik andmed saadetakse teisele veebiosale.

 4. Organisatsiooniskeemi veebiosa kuvab töötajatevahelised tööseosed ja võib kuvada selle hierarhia erinevaid vaateid.

  Rea alternatiivne vaade

Soovite näha skeemil (nt sektordiagrammil või tulpdiagrammil) demograafiliste andmete rida.

Reaandmete alternatiivne vaade

 1. Elanikkonna statistika veebiosa kuvab demograafilised andmed (nt vanus, sissetulek ja päritolu).

 2. Valige demograafiliste andmete rida.

 3. Saatke andmed teisele veebiosale.

 4. Diagrammi veebiosa kuvab andmerea sektordiagrammis või teise võimalusena tulpdiagrammis.

  Lahtri alternatiivne vaade

Soovite jälgida heategevusliku kampaania üldist edenemist.

Lahtriandmete alternatiivne vaade

 1. Heategevuse veebiosas sisestavad kõik rühmaliikmed annetatud rahasumma.

 2. Summaväljal kuvatakse praegune kogusumma.

 3. Summaväli saadetakse teisele veebiosale.

 4. Kontrollige oma rühma üldist edenemist heategevusliku eesmärgi veebiosas.

Lehe algusesse

Andmetäiendus

Soovite inimeste ja asukohtade põhiandmete täiendamisega andmed huvitavamaks, atraktiivsemaks ja kasulikumaks muuta.

Andmetäienduse näide

 1. Kontaktide veebiosa kuvab äripartnerite jälgimiseks vajalikud andmed (nt nimi, aadress ja võib-olla ka pilt).

 2. Valige kontakt.

 3. Andmerida saadetakse teise veebiossa.

 4. Pildi veebiosas on kuvatud kontakti pilt ja kaardi veebiosa abil leiate kontakti ettevõtteaadressi.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×