Veebiosade kohandamine

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Kui olete veebilehe omanik, saate veebiosi kohandada mitmel viisil. Veebibrauserist saate veebiosade atribuute muuta veebiosade hoolduslehe abil. Kasutades Microsoft Windows SharePoint Servicesiga ühilduvat veebikujundusprogrammi (nt Microsoft Office SharePoint Designer 2007) saate veebiosi veelgi rohkem kohandada. Lisateavet veebiosade kujundamisest ja veebiosalehtedest leiate jaotise Vt ka linkidest.

Selle artikli teemad

Tööriistapaani abil veebiosa atribuute muuta

Avamine ja kasutamine veebiosade hoolduslehe

Veebiosade ühisatribuudid

Veebiosa atribuutide muutmine tööpaaniga

Veebiosa atribuute saate muuta, määrates veebiosa atribuutidele väärtusi. Kõikidel veebiosadel on hulk ühiseid väärtusi, mis võimaldavad määrata ilme, paigutuse ja muu teabe atribuute. Veebiosal saab olla ka kohandatud atribuudite, mis rakenduvad ainult sellele veebiosale.

Märkus.: Kui veebiosaleht talletatakse dokumenditeegis, tuleb enne veebiosalehe dokumendis muudatuste tegemist (nt veebiosade lisamine) dokument välja möllida. Kui olete muudatuste tegemise lõpetanud, möllige dokument kindlasti teeki sisse tagasi, et kõik kasutajad muudatusi näeksid.

 1. Klõpsake menüü Saiditoimingud Nupu pilt käsku Redigeeri lehte.

 2. Klõpsake veebiosa menüüd Menüü Veebiosa veebiosa, mille jaoks soovite muuta atribuudid ja tehke ühte järgmistest.

  • Ühisvaates olles klõpsake käsku Ühiskasutusega veebiosa muutmine.

  • Eravaates olles klõpsake käsku Minu veebiosa muutmine.

 3. Tehke atribuutides soovitud muudatused.

 4. Muudatuste salvestamiseks ja tööriistapaani sulgemiseks klõpsake nuppu OK. Muudatuste vaatamiseks tööriistapaani sulgemata klõpsake nuppu Rakenda.

Tööpaanil kuvatakse valitud veebiosale rakendatav atribuutide loend. Need atribuudid sisaldavad nii ühiseid atribuute kui ka kõiki veebiosa looja poolt veebiosale määratletud kohandatud atribuute. Võimalik, et eravaate jaoks on veebiosa looja seadnud piiranguid, milliseid atribuute saab selle veebiosa puhul muuta.

Lisateavet eri tüüpi veebiosade kohandamise kohta leiate ka jaotise Vt ka linkide kaudu.

Lehe algusse

Veebiosa hoolduslehe avamine ja kasutamine

Kui teil tekib veebiosalehel veebiosade kasutamisega või ühendamisega probleeme, saate probleemide väljaselgitamiseks ja lahendamiseks kasutada veebiosa hoolduslehte. Veebiosa hoolduslehe kasutamiseks peab teil olema vajaliku veebiosa, veebiosalehe või veebiosatsooni õigused.

Näpunäide.: Kui te pole kindel, milline veebiosa või veebiosade ühendus põhjustab teie veebiosalehel probleeme, siis soovitame otsida viga sammhaaval, sulgedes ühekaupa veebiosi ja seejärel sirvides veebiosalehte (klõpsake käsku Tagasi veebiosalehele), proovides nii leida vigast veebiosa. Pärast probleemse veebiosa määratlemist kaaluge selle lähtestamist või kustutamist.

 1. Avage soovitud veebiosalehte sisaldav dokumenditeek.

 2. Osutage veebiosalehe nimele, klõpsake kuvatavat noolt ja seejärel käsku Redigeeri atribuute.

 3. Veebiosa hoolduslehe kuvamiseks klõpsake linki Veebiosalehe avamine hooldusvaates.

 4. Veenduge, et olete soovitud vaates (eravaates või ühisvaates). Kui soovite vaadet vahetada, tehke ühte järgmistest.

  • Kui olete eravaates ja soovite lülituda ühisvaatesse, klõpsake linki Ühisvaate aktiveerimine.

  • Kui olete ühisvaates ja soovite lülituda eravaatesse, klõpsake linki Oma vaate aktiveerimine.

 5. Valige üks või mitu veebiosa ja tehke ühte järgmistest.

  • Veebiosa teisaldamiseks veebiosalehe galeriisse, klõpsake nuppu Sule.

  • Veebiosa eravaate atribuudiväärtuse tühistamiseks ja ühisvaate atribuudiväärtuste taastamiseks klõpsake nuppu Lähtesta. Enne veebiosa lähtestamist küsitakse teilt kinnitust.

  • Veebiosa kustutamiseks veebiosalehelt jäädavalt klõpsake nuppu Kustuta. Enne veebiosa kustutamist küsitakse teilt kinnitust.

   Võimalik, et veebiosa kustutamiseks ühisvaates peab teil olema luba. Veebiosa kustutamiseks eravaates pole luba vaja.

 6. Kui olete lõpetanud, klõpsake käsku Tagasi veebiosalehele.

  Näpunäide.: Dokumenditeegis mitte talletatud veebiosalehe hoolduslehele (nt saidi avaleht) juurdepääsemiseks lisage lehe URL-ile lõppu ?content=1.

Märkus.: Te ei saa veebiosa hoolduslehte kasutada staatilise veebiosa (st veebiosa väljaspool veebiosatsooni) sulgemiseks, lähtestamiseks või kustutamiseks. Staatilise veebiosa haldamiseks peate kasutama Microsoft Windows SharePoint Servicesiga ühilduvat veebikujundusprogrammi (nt Microsoft Office SharePoint Designer 2007).

Lehe algusse

Veebiosade ühisatribuudid

Kõigil veebiosadel on ühine atribuutide kogum, millega määratakse nende ilme, paigutus ja täpsemad omadused.

Märkus.: Tööriistapaanil kuvatavad veebiosa atribuudid võivad selles jaotises kirjeldatutest mitmel põhjusel erineda.

 • Tööriistapaanil jaotise Täpsemalt kuvamiseks peab teil olema vastav õigus.

 • Võimalik, et mõne veebiosa korral on veebiosa arendaja keelanud ühe või mitme ühise atribuudi kuvamise või loonud ja lisanud täiendavaid atribuute, mida tööriistapaani jaotiste Ilme, Paigutus ja Täpsemalt loendites pole.

 • Teatud õiguse- või atribuudisätted võivad veebiosade atribuudid keelata või peita.

Ilme

Atribuut

Kirjeldus

Tiitel

Saate määrata veebiosa tiitliribal kuvatava veebiosatiitli.

Kõrgus

Saate määrata veebiosa kõrguse.

Laius

Saate määrata veebiosa laiuse.

Kroomi olek

Saate määrata, kas siis, kui kasutaja lehe avab, kuvatakse lehel kogu veebiosa või mitte. Vaikimisi on kroomi olekuks seatud Tavaline ja kuvatakse kogu veebiosa. Kui olekuks on seatud Minimeeritud, kuvatakse ainult tiitliriba.

Kroomi tüüp

Saate määrata, kas veebiosa paneeli tiitliriba ja ääris kuvatakse või mitte.

Paigutus

Atribuut

Kirjeldus

Peidetud

Saate määrata, kas veebiosalehe avamisel on veebiosa nähtav või mitte. Kui see ruut on märgitud, on veebiosa nähtav ainult lehe kujundamisel ja veebiosa tiitlile lisatakse märge (Peidetud).

Saate veebiosa peita, kui soovite sellega veebiosaühenduse kaudu teisele veebiosale andmeid saata, kuid ei soovi veebiosa kuvada.

Suund

Saate määrata veebiosa sisu teksti suuna. Näiteks araabia keeles on teksti suund paremalt vasakule, inglise, eesti ja enamikus muudes Euroopa riikides kasutatavates keeltes aga vasakult paremale. See säte ei pruugi kõigi veebiosatüüpide korral olla saadaval.

Tsoon

Saate määrata veebiosalehe tsooni, kus veebiosa asub.

Märkus.: Veebiosalehe tsoonid ei ole loendiboksis loetletud, kui teil puudub tsooni muutmise õigus.

Tsooni register

Saate määrata veebiosa asukoha mitut veebiosa sisaldavas tsoonis.

Järjestuse määramiseks tippige tekstiväljale positiivne täisarv.

Kui veebiosad on tsoonis järjestatud ülevalt alla, tähendab väärtus 1, et see veebiosa asub tsooni ülaosas. Kui tsooni veebiosad on järjestatud vasakult paremale, tähendab väärtus 1, et veebiosa asub tsooni vasakul äärel.

Kui lisate veebiosa näiteks tühja ülevalt alla järjestatud tsooni, on tsooni indeks 0. Kui lisate selle tsooni alla veel teisegi veebiosa, on selle indeks 1. Järjekorras teise veebiosa teisaldamiseks tsooni ülaossa tippige tekstiväljale väärtus 0 ja sisestage esimese veebiosa indeksiks 1.

Märkus.:  Tsooni kõigil veebiosadel peab olema kordumatu tsooniregistri väärtus. Seetõttu võib ühe veebiosa tsooniregistri väärtuse muutmisel muutuda ka tsooni teiste veebiosade tsooniregistri väärtus.

Täpsemalt

Atribuut

Kirjeldus

Luba minimeerimine

Saate määrata, kas veebiosa saab minimeerida või mitte.

Luba sulgemine

Saate määrata, kas veebiosa saab veebiosalehelt eemaldada.

Luba peitmine

Saate määrata, kas veebiosa saab peita või mitte.

Luba ala vahetamist

Saate määrata, kas veebiosa saab teisaldada mõnda teise tsooni või mitte.

Luba ühendused

Saate määrata, kas veebiosa saab ühendada muude veebiosadega või mitte.

Luba redigeerimine eravaates

Saate määrata, kas eravaates saab veebiosa atribuute muuta või mitte.

Ekspordirežiim

Saate määrata selle veebiosa jaoks eksporditavate andmete lubatud taseme. Sõltuvalt konfiguratsioonist ei pruugi see säte olla saadaval.

Tiitli URL

Saate määrata veebiosa kohta käivat lisateavet sisaldava faili URL-i. Fail kuvatakse veebiosa tiitli klõpsamisel eraldi brauseriaknas.

Kirjeldus

Saate määrata kohtspikri, mis kuvatakse siis, kui osutate kursoriga veebiosa tiitlile või ikoonile. Selle atribuudi väärtust kasutatakse siis, kui otsite veebiosa tööriistapaani menüü Veebiosade otsimine käsu Otsi abil järgmistes veebiosa galeriides: sait, virtuaalserver ja veebiosaleht.

Spikri URL

Saate määrata veebiosa spikriteavet sisaldava faili asukoha. Kui klõpsate veebiosa menüüs käsku Spikker, kuvatakse spikriteave eraldi brauseriaknas.

Spikrirežiim

Saate määrata, kuidas veebiosa spikker brauseris kuvatakse.

Valige üks järgmistest.

 • Režiime – avatakse eraldi brauseriaken (kui brauser seda toetab). Enne veebilehele naasmist peab kasutaja akna sulgema.

 • Režiimita – avatakse eraldi brauseriaken (kui brauser seda toetab). Enne veebilehele naasmist ei pea kasutaja akent sulgema. See on vaikeväärtus.

 • Navigeeri – veebileht avatakse praeguses brauseriaknas.

Märkus.: Kuigi kohandatud Microsoft ASP.NET-i veebiosad toetavad seda atribuuti, kuvatakse versiooni Windows SharePoint Services 3.0 spikriteemad vaikimisi ainult eraldi brauseriaknas.

Kataloogiikooni pildi URL

Saate määrata veebiosade loendis veebiosa ikoonina kasutatavat pilti sisaldava faili asukoha. Pildi suurus peab olema 16 x 16 pikslit.

Tiitliikooni pildi URL

Saate määrata veebiosa tiitliribal kasutatavat pilti sisaldava faili asukoha. Pildi suurus peab olema 16 x 16 pikslit.

Importimise tõrketeade

Saate määrata veebiosa importimisel ilmneva tõrke korral kuvatava teate.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×