Office
Logi sisse

Veebiosade andmete ühendamine

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Mitme toote ja tehnoloogia puhul on erinevate andmeallikate andmekogumite ühendamine keeruline ja nõuab programmeerimisoskust. Andmeühenduste loomiseks kohandatud koodi loomata saate kasutada ka veebiosa menüüsid ja nuppe. Näiteks saate veebiosade ühendamise teel esitada kahe veebiosa andmeid alternatiivsetes vaadetes, teostada kahe veebiosa vahelisi seotud arvutusi ja filtreerida veebiosa, kasutades teise veebiosa väärtusi. Seda kõike saate teha ühel veebiosaleht.

Selle artikli teemad

Veebiosa ühendused ülevaade

Veebiosa ühenduste loomine

Looge või muutke ühendust kahe veebiosa

Tehke dialoogiboksis ühenduse konfigureerimine Veebiosaühendus

Kahe veebiosa ühenduse eemaldamine

Levinumat tüüpi veebiosade ühendused

Ülevaade veebiosa ühendustest

Veebiosaühenduste abil saate luua või täiustada veebiosalehti. Veebiosad ühendatakse nii, et toimingu tegemisel ühes veebiosas muutub teise veebiosa sisu.

Näiteks saate ühendada töötajaloendi vaate veebiosa pildi veebiosaga, vahetades andmeid kahe veebiosa vahel. Kui valite töötaja pildiga veergu sisaldavas töötajaloendi vaate veebiosas rea, kuvatakse pildi veebiosas töötaja pilt.

Tavaline veebiosaühendus

1. Veebiosaühendus on andmete ühest veebiosast teise edastamise ja veebiosade toimimise sünkroonimise viis.

2.  Ühest veebiosast saadetakse andmed.

3. Andmed võivad olla loendid, read, lahtrid või parameetriväärtused.

4. Teine veebiosa võtab andmed vastu.

Veebiosaühenduse saate luua kummaski veebiosas, kasutades veebiosa menüü käsu Ühendused ühenduse tüübi alammenüüd. Näiteks kui ühe veebiosa ühenduse tüübi alammenüüs kuvatakse käsk Lisa rida asukohta, siis teise veebiosa ühenduse tüübi alammenüüs kuvatakse käsk Too rida asukohast.

Veebiosaühendusi saate luua mitte ainult samal veebiosalehel, vaid saate neid luua ka kahel erineval sama ülataseme veebiosalehel, kasutades teenusega Microsoft Windows SharePoint Services ühilduvat veebikujunduse programmi (nt Microsoft Office SharePoint Designer 2007).

Lehe algusse

Veebiosaühenduste loomine

Veebiosaühendustega veebiosalehe loomine on kolmeetapiline toiming.

1. etapp – veebiosalehe andmete valimine

Sageli on saadaval mitu vajalikke andmeid sisaldavat loendivaate veebiosa. Loendiandmed esitatakse tabeli kujul ning neid andmeid on hõlbus muuta ja värskendada, muuta sortimisjärjestust, loendis filtreerida ja koondada. Tööriistapaani vaatevalija abil saate ainult vajalike veergude kuvamiseks muuta loendivaate veebiosa vaadet.

2. etapp – veebiosade lisamine veebiosalehele

Enamik loendeid on saadavad saidi veebiosade galerii loendivaate veebiosadena. Muud veebiosad on tavaliselt saadaval muudes veebiosade galeriides, mille juurde peate pöörduma. Mõnikord peate importima veebiosa huvipakkuvat või vajalikku veebiosa eksemplari sisaldavalt teiselt saidilt. Veebiosi võite otsida ka välistelt veebisaitidelt ja paluda saidiadministraatoril installida need teie saidile. Näiteks võite leida veebiosad rakenduse Microsoft Office SharePoint Server 2007 teegist Web Component või muu tarkvaratootja veebisaidilt. Aja jooksul teie veebiosade galeriid kasvavad ning muutuvad teie ja organisatsiooni vajadustele vastavaks.

3. etapp – veebiosade ühendamine soovitud tulemuste saamiseks

Ühendusi saate luua vaid veebiosade ühendust toetavate veebiosade vahel. Veebiosade ühendust toetavad veebiosad hõlmavad loendivaate veebiosa, vormi veebiosa ja pildi veebiosa. Menüü Veebiosa alammenüüs Ühendused kuvatakse vaid need ühenduse tüübid, mida saate luua, ja saadaolevate veebiosade alammenüüs kuvatakse vaid ühilduvad veebiosad. Pärast kahe esimese etapi lõpuleviimist on otsustamine lihtne ja veebiosade ühenduse tegemiseks pole vaja skriptimis- ega kodeerimisoskusi.

Märkus.: Ühendusi saate luua vaid sama veebiosalehe veebiosade vahel. Veebiosa ühendamiseks muu saidi andmete või andmeallikaga tuleb lisada andmevaade, kasutades teenusega Microsoft Windows SharePoint Services ühilduvat veebikujundusprogrammi (nt Office SharePoint Designer 2007).

Lehe algusse

Kahe veebiosa ühenduse loomine või muutmine

Menüüde ja dialoogibokside abil saate veebiosi ühendada, edastada nende vahel andmeid ja sünkroonida nende toimimist.

 1. Veebiosalehe avamine

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud Nupu pilt käsku Redigeeri lehte.

 3. Otsustage, millist kahte veebiosa soovite ühendada. Ühenduse loomist saate alustada ükskõik kummast veebiosast.

 4. Kas üks veebiosad, klõpsake menüü veebiosa Menüü Veebiosa , osutage valikule ühendused, valige ühendus, mida soovite luua või muuta, nt Lisa rida asukohta või Too sortimine või filtreerimine asukohasttüüp ja klõpsake nime selle Veebiosa, mille jaoks soovite luua või muuta ühenduse.

  Alammenüü Ühendused põhilised käsud

  Käsu selle alammenüü ühendused

  Kirjeldus

  Lisa rida asukohta

  Saate valitud andmerea teisele veebiosale saatmisega loendivaate veebiosa teise veebiosaga ühendada. Olenevalt sellest, kuidas teine veebiosa loodi ja kuidas see andmeid saab, võib teine veebiosa kuvada andmerea või kasutada andmerida filtri või parameetriväärtusena.

  Standardvaates lisatakse loendivaate veebiosaga ühendamisel automaatselt suvandinuppe sisaldav veerg Valige üksus. See sisaldab suvandeid, mille abil saate tähistada, milline rida tuleks teisele veebiosale saata. Standardvaates saate korraga valida vaid ühe rea. Mõned veerud (nt veerg Redigeeri) pole veebiosaühenduses kasutuseks saadaval.

  Andmelehevaates saate valida mitu rida, kuid vaid üks neist saadetakse teise veebiossa. Kui valite mitu rida, saadetakse teise veebiossa see rida, mis sisaldab aktiivset lahtrit, ja kõiki teisi ridu eiratakse. Teise veebiossa ei saa saata üksuste Summarida ega Uus rida andmeid.

  Sellise ühendusega saate loendivaate veebiosaga mitu veebiosa ühendada.

  Lisa andmed asukohta

  Loendivaate veebiosa saate ühendada selle loendi andmetega toimiva veebiosa juurde ning loendivaate veebiosa on teise veebiosa andmeallikaks.

  Standard- ja andmelehevaates saadetakse teise veebiossa ainult vaate andmed.

  Sellise ühendusega saate loendivaate veebiosaga mitu veebiosa ühendada.

  Too sortimine või filtreerimine asukohast

  Standard- ja andmelehevaates saate loendivaate veebiosa ühendada sellise veebiosaga, mis pakub loendivaate veebiosale järgmist teavet.

  1. ühe või mitme veeru nime ja väärtuse paarideks andmeid, mis on loendivaate veebiosas andmete filtreerimine.

  2 veeru andmete sortimiseks tõusvas või laskuvas järjestuses Loendivaate veebiosa.

  Sellise ühendusega saab loendivaate veebiosaga ühendada vaid ühe veebiosa.

  Menüü Veebiosa võidakse mitmel põhjuselkeelata või mitte kuvada (sh ei pruugi veebiosa või tsoon toetada ühendusi, võite kasutada teenusega Windows SharePoint Services mitteühilduvat brauserit või ühendused võivad teie saidil olla keelatud).

 5. Mõne veebiosaühenduse puhul peate võib-olla dialoogiboksis Ühenduse konfigureerimine lisateavet valima. Näiteks on võib-olla vaja valida kasutatav ühendustüüp või filtreeritav veerg. Sõltuvalt ühe või teise veebiosa loomise viisist võidakse kuvada veel veebiosaühenduse ainuomaseid dialoogibokse. Lisateavet vt kohandatud veebiosa spikrist (kui see on olemas).

  Näpunäide.: Saate veebiosa peita, kui soovite sellega veebiosaühenduse kaudu teisele veebiosale andmeid saata, kuid ei soovi veebiosa kuvada.

  Märkused: 

  • Ühendustüübi alammenüü võib eri veebiosalehtede ja veebiosade vahel mitmel põhjusel varieeruda (sh veebiosalehe atribuudisätete, veebiosa või veebiosatsooni, lehe veebiosade tüübi või ühilduvuse ja veebiosade ühendustüüpide ühilduvuse erinevuste tõttu).

  • Veebiosade alammenüüs kuvatakse vaid ühendamist võimaldavad veebiosad. Mõned veebiosalehe veebiosad ei pruugi loodud ühendamiseks, mõned veebiosad võivad mitte toetada ühendusi praeguse veebiosaga või kindlad piirangud ühendustele võivad olla praegu ületatud.

Lehe algusse

Tehke dialoogiboksis ühenduse konfigureerimine Veebiosaühendus

Dialoogiboksi Ühenduse konfigureerimine saate kasutada andmeid vastuvõtva veebiosa ja andmeid saatva veebiosa veergude vastendamiseks.

Märkus.: Saate luua ka korrektse, aga sisutu ühenduse. Näiteks võib andmeid saatval veebiosal olla tootekoodi veerg ja andmeid vastuvõtval veebiosal võib olla töötajakoodi veerg. Kuigi neid veerge on võimalik vastendada, on see mõttetu.

Valige loendis Veerg andmeid vastuvõtva veebiosa, andmeid saatva veebiosa või mõlema veerg.

Järgmised näited on tüüpilised.

 • Lahtri või mõne muu veebiosaga väljaga ühe veebiosa andmerea vastendamine   

  Ühendatav lähteveebiosa on kontaktiloendi vaate veebiosa. Üks loendivaate veerg on hüperlinki Foto sisaldav veerg, mille URL viitab kontaktisiku pildile. Loote ühenduse pildi veebiosaga, mis saab kuvada vaid pilti sisaldavat URL-i. Pildi ja veebiosa õigeks vastendamiseks peate valima kontaktide veebiosa veeru Foto.

 • Andmerea andmete mõnes muus veebiosas veerule ühe veebiosa sobitamine nii, et saate filtreerida selle   

  Ühendatav lähteveebiosa on tellimuse andmeid sisaldav loendivaate veebiosa. Üks loendivaate veergudest on reaüksus TellimusteÜksikasjadID. Loote ühenduse teise loendivaate veebiosaga, millel on mitu tellimuse üksikasju sisaldavat veergu. Üks neist on vastendatav veerg TellimusteÜksikasjadID. Kahe veebiosa ühendamiseks nii, et tellimuse valimisel ühes veebiosas kuvataks selle kõik reaüksused teises veebiosas, tuleb vastendada mõlema veebiosa veerud TellimusteÜksikasjadID.

  Märkus.: Veergude nimed ei pea olema samad, kuid nende andmed peavad kokku langema või olema sama väärtusega.

Lehe algusse

Kahe veebiosa ühenduse eemaldamine

 1. Veebiosalehe avamine

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud Nupu pilt käsku Redigeeri lehte.

 3. Kas üks veebiosad, mille soovite ühenduse eemaldamiseks klõpsake menüü veebiosa Menüü Veebiosa , osutage valikule ühendused, osutage käsule tüüpi ühendus, mida soovite eemaldada – Näiteks lisa rida asukohta või saada sortimine või filtreerimine Kaudu – ja siis klõpsake selle nime, kust soovite eemaldada ühenduse veebiosa.

  Märkus.: Ühenduse alammenüüs kuvatakse iga lubatud ühendusega valiku juures märge. Kui märget ei kuvata, pole ühendus lubatud.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Ühenduse konfigureerimine nuppu Eemalda ühendus.

 5. Kui küsitakse kinnitust veebiosade ühenduse eemaldamise kohta, klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Veebiosaühenduste levinud tüübid

Veebiosade kombineerimiseks ja ühendamiseks veebiosalehel on palju mooduseid. Veebiosalehel saate luua mitu veebiosaühendust. Järgmistes stsenaariumides kirjeldatakse veebiosade levinud andmeühenduste tüüpe.

Juhtslaidi ja üksikasjad

Teil on andmete üldloend ja peate kuvama sellega seotud üksikasjalikud andmed.

Juhtloendi ja üksikasjade näide

1.  Töötaja põhiveebiosa sisaldab põhilisi, enim loetavaid töötaja andmeid (nt kood, nimi ja ametikoht).

2.  Töötaja andmete väljatoomiseks valige rida.

3.  Rida edastatakse teise veebiossa.

4.  Töötaja üksikasjalike andmete veebiosas kuvatakse kõik töötaja andmete üksikasjad vormivaates.

Veebiosa loendivaates saate pikka loendit töötaja otsimiseks ka sortida ja filtreerida, enne kui valite rea. Kui üksikasjalikud andmed on laialdased, saate teisel veebiosalehel kuvada koguni töötaja üksikasjalike andmete veebiosa.

Kokkuvõte ja üksikasjad

Teil on andmete kokkuvõtteloend ja peate kuvama kokkuvõtteandmeid moodustava teabe üksikasjad.

Kokkuvõtte ja üksikasjade näide

1.  Aasta algusest tänaseni palgalehe andmeid kuvav veebiosa sisaldab teie hüvitiseteavet.

2.  Valite kogunenud puhkuseaja ja haiguspäevade kokkuvõtteteabe.

3.  Kokkuvõtteteave edastatakse teise veebiossa.

4.  Nädalakaupa andmeid kuvava palgalehe üksikasjade veebiosas kontrollite mälu värskendamiseks või andmete täpsustamiseks andmete salvestamise nädalaid.

Ema- ja tütarüksuste

Kuvate andmeloendi (ema), mille igal real on üks või mitu alamrida (tütart), mida soovite kuvada muus loendis.

Ema ja tütre näide

1.  Tellimuste veebiosa sisaldab viimaste klienditellimuste loendi.

2.  Klõpsate rida, mis sisaldab tellimust, mida soovite lähemalt uurida.

3.  Rida edastatakse teise veebiossa.

4.  Tellimuse üksikasjade veebiosas kuvatakse tellimuse kõik reaüksused.

Otsingu ja filtreerimise

Soovite ühes veebiosas sisestada andmed (nt otsingu- või filtreerimiskriteeriumid) ja kuvada tulemused teises veebiosas.

Otsingu ja filtreerimise näide

1.  Raamatu või raamatukomplekti otsimiseks sisestate raamatuotsingu veebiosas raamatuteabe (nt pealkirja, autori ja teema).

2.  Klõpsate käsku ESITA.

3.  Otsingukriteeriumid edastatakse teisele veebiosale.

4.  Raamatuloendi veebiosa kuvab otsingukriteeriumidele vastava(d) raamatu(d).

Arvutused

Kuigi sageli saate arvutada andmeid veebiosasiseselt, on paindlikumate arvutuste puhul mõnikord vaja kombineerida kahe veebiosa andmeid.

Arvutuste näide

1.  Sisestate hüpoteegiandmete veebiosale hüpoteegiandmed.

2.  Klõpsate käsku MINE.

3.  Hüpoteegiandmed edastatakse teisele veebiosale.

4.  Hüpoteegikalkulaatori veebiosa arvutab hüpoteegi ja kuvab kuumaksete graafiku.

Alternatiivsete andmevaated

Andmete kuvamine mitmel eri viisil võib aidata mõista järelmeid, trende ja seoseid. Saate edastada ühe veebiosa loendeid, ridu ja lahtreid (või välju ja parameetreid) ja kuvada andmed teistsuguses vaates.

Loendi alternatiivvaade

Võib-olla soovite kuvada kõik ettevõtte töötajad hierarhilises organisatsiooniskeemis.

Loendiandmete alternatiivne vaade

1.  Töötajate veebiosa kuvab kõigi töötajate kohta töötaja koodi, nime, ametikoha ja ülemuse koodi.

2.  Kuna kasutate kõiki andmeid, pole valikut vaja teha

3.  Kõik andmed edastatakse teisele veebiosale.

4.  Organisatsiooniskeemi veebiosa kuvab töötajatevahelisi tööseoseid ja võib kuvada selle hierarhia erinevaid vaateid.

Rea alternatiivvaade

Soovite näha skeemil (nt sektordiagrammil või tulpdiagrammil) demograafiliste andmete rida.

Reaandmete alternatiivne vaade

1.  Elanikkonna statistika veebiosa kuvab demograafilised andmed (nt vanus, sissetulek ja päritolu).

2.  Valite demograafiliste andmete rea.

3.  Edastate andmed teisele veebiosale.

4.  Diagrammi veebiosa kuvab andmerea sektordiagrammil või teise võimalusena tulpdiagrammil.

Lahtri alternatiivvaade

Soovite jälgida heategevusliku kampaania üldist kulgu.

Lahtriandmete alternatiivne vaade

1.  Heategevuse veebiosas sisestab iga rühma liige annetatud rahasumma.

2.  Summaväljal kuvatakse praegune kogusumma.

3.  Summaväli edastatakse teisele veebiosale.

4.  Kontrollite enda rühma edenemist heategevuseesmärgi veebiosas.

Andmete parandamiseks

Soovite täiendada inimeste ja kohtade andmeid, et muuta andmed huvitavamaks, atraktiivsemaks ja kasulikumaks.

Andmetäienduse näide

1.  Kontaktisikute veebiosa kuvab äripartnerite jälgimiseks vajalikud andmed (nt nimi, aadress ja võibolla ka foto).

2.  Valite kontaktisiku.

3.  Andmerida edastatakse teisele veebiosale.

4.  Pildi veebiosa kuvab kontaktisiku foto ja kaardi veebiosa abil leiate kontaktisiku tööaadressi.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×