Veebilehe, kausta või faili kuvamine SharePointi lehel

Veebilehe, kausta või faili kuvamine SharePointi lehel

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Veebilehe, faili või kausta kuvamiseks SharePointi lehel saate kasutada lehevaaturi veebiosa. Sisu linkimiseks võite sisestada hüperlingi või faili- või kaustatee.

Märkmed : 

 • Lehevaaturi veebiosa saate kasutada ainult HTML IFRAME-elementi toetavates brauserites.

 • Faili või kausta kuvamiseks on nõutav Microsoft Internet Explorer.

Lehevaaturi veebiosa abil saate kuvada järgmised üksused:

 • Interneti-uudiste lemmikallika SharePointi lehe uudiste kokkuvõtete jaotises;

 • serveris asuvate aktiivsete töörühmafailide loendi, mida soovite sageli vaadata;

 • sagelikasutatava dokumendi või arvutustabeli.

Veebiosa lisamine lehele

Lehe redigeerimiseks peavad teil olema vähemalt saidi kujundajaterühma liikme õigused.

 1. Klõpsake lehel, mille soovite lisada veebiosa lisada, valige lehe paremas ülanurgas redigeerimine .

  Märkus. : Kui käsk Redigeeri on keelatud, ei pruugi teil olla lehe redigeerimise õigust. Pöörduge oma administraatori poole.

Link Redigeeri

 1. Klõpsake menüüd Lisa ja siis nuppu Veebiosa.

Veebiosa

Lehe algusse

 1. Klõpsake jaotises kategooriad valige kategooria, näiteks meediumid ja sisu, valige veebiosa, nt Lehevaaturi veebiosa ja ja seejärel valige Lisa.

Veebiosa lisamine

 1. Kui olete lehe redigeerimise lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta.

Veebiosa, kausta või faili määramine (kohandatud atribuudid)

Lehevaaturi veebiosa atribuutide redigeerimiseks tehke järgmist.

 • Kui te pole veel lehevaaturi veebiosa konfigureerinud, klõpsake enne muudatuste salvestamist linki avage tööriistapaan.

Avage tööriistapaan

Lehe algusse

Tööriistapaanil kuvatakse veebiosa atribuudid. Veebiosa kohandatud atribuutide konfigureerimisel saate kasutada järgmisi kirjeldusi.

Atribuut

Kirjeldus

Jaotis Veebiosa, Kaust või Fail

Saate määrata lehevaaturi veebiosas kuvatava sisu liigi.

Valige üks järgmistest.

 • Veebileht     – valige see suvand, kui soovite lehevaaturi veebiosa sisuna kuvada veebilehe. Selle suvandi valimisel sisestatakse tekstiväljale Link automaatselt HTTP-protokoll (http://). See on vaikeväärtus.

 • Kaust     – valige see suvand, kui soovite kuvada kausta failide loendi.

 • Fail     – valige see suvand, kui soovite kuvada faili sisu. Fail avatakse eraldi brauseriaknas või juhul, kui rakendus, milles fail avatakse, toetab faili aktiveerimist brauseriaknas, siis veebiosas.

Link

Saate määrata lehevaaturi veebiosas kuvatava sisuga lingitava hüperlingi, kausta või faili.

 • Kui valisite selles jaotises varem suvandi Veebileht, peate sisestama sobiva hüperlingi. Sobivad hüperlingiprotokollid on järgmised:

  • HTTP (Hypertext Transfer Protocol);

  • privaatsuskaitsega Hypertext Transfer Protocol (https://), mis kasutab SSL-krüptimist (Secure Sockets Layer).

   Võite kasutada nii absoluutset kui ka suhtelist URL-i, kuid mitte failiteed.

 • Kui valisite selles jaotises varem suvandi Kaust, peate sisestama sobiva kohaliku või võrgukausta. Kausta kuvamiseks on nõutav Microsoft Internet Explorer.

 • Kui valisite selles jaotises varem suvandi Fail, peate sisestama sobiva failitee. Faili kuvamiseks on nõutav Microsoft Internet Explorer. Samuti võite faili otsimiseks klõpsata nuppu Sirvi.

Veebiosa ühisatribuutide konfigureerimine

Veebiosadel on ühine atribuutide komplekt, millega määratakse nende ilme, paigutus ja täpsemad omadused. Veebiosa atribuute saate muuta tööriistapaani kaudu.

Märkus. : Tööriistapaanil kuvatavad veebiosa atribuudid võivad selles jaotises kirjeldatutest mitmel põhjusel erineda.

 • Võimalik, et mõne veebiosa puhul on arendaja keelanud ühe või mitme ühisatribuudi kuvamise. Lisaks saab veebiosa arendaja luua ja kuvada täiendavaid atribuute. Võimalik, et need kohandatud atribuudid pole tööriistapaani jaotistes Ilme, Paigutus või Täpsemalt loetletud.

 • Teatud õiguse- või atribuudisätted võivad veebiosade atribuudid keelata või peita.

Lehe algusse

Ilme

Atribuut

Kirjeldus

Tiitel

Saate määrata veebiosa tiitelribal kuvatava veebiosatiitli.

Kõrgus

Saate määrata veebiosa kõrguse.

Laius

Saate määrata veebiosa laiuse.

Kroomi olek

Saate määrata, kas siis, kui kasutaja lehe avab, kuvatakse lehel kogu veebiosa või mitte. Vaikimisi on kroomi olekuks seatud Tavaline ja kuvatakse kogu veebiosa. Kui olekuks on seatud Minimeeritud, kuvatakse ainult tiitelriba.

Kroomi tüüp

Saate määrata, kas veebiosapaneeli tiitliriba ja ääris kuvatakse või mitte.

Paigutus

Atribuut

Kirjeldus

Peidetud

Saate määrata, kas lehe avamisel on veebiosa nähtav või mitte. Kui see ruut on märgitud, on veebiosa nähtav ainult lehe kujundamisel ja veebiosa tiitlile lisatakse märge (Peidetud).

Veebiosa on võimalik peita. Näiteks võite seda teha siis, kui te ei soovi veebiosa kuvada, vaid soovite seda kasutada veebiosaühenduse kaudu muule veebiosale andmete edastamiseks.

Tsoon

Saate määrata lehetsooni, kus veebiosa asub.

Märkus. : Kui teil pole tsoonide muutmise õigust, siis lehe tsoone loendis ei loetleta.

Tsooni register

Saate määrata veebiosa asukoha mitut veebiosa sisaldavas tsoonis.

Järjestuse määramiseks tippige tekstiväljale positiivne täisarv.

Kui veebiosad on tsoonis järjestatud ülevalt alla, tähendab väärtus 1, et see veebiosa asub tsooni ülaosas. Kui tsooni veebiosad on järjestatud vasakult paremale, tähendab väärtus 1, et veebiosa asub tsooni vasakus servas.

Kui lisate veebiosa näiteks tühja ülevalt alla järjestatud tsooni, on tsooni indeks 0. Kui lisate selle tsooni alla veel teisegi veebiosa, on selle indeks 1. Järjekorras teise veebiosa teisaldamiseks tsooni ülaossa tippige tekstiväljale väärtus 0 ja sisestage esimese veebiosa indeksiks 1.

Märkus. : Tsooni kõigil veebiosadel peab olema kordumatu tsooniregistri väärtus. Seetõttu võib ühe veebiosa tsooniregistri väärtuse muutmisel muutuda ka tsooni teiste veebiosade tsooniregistri väärtus.

Lehe algusse

Täpsemalt

NB! : Tööriistapaanil jaotise Täpsemalt kuvamiseks peab teil olema vastav õigus.

Atribuut

Kirjeldus

Luba minimeerimine

Saate määrata, kas veebiosa saab minimeerida või mitte.

Luba sulgemine

Saate määrata, kas veebiosa saab lehelt eemaldada.

Luba peitmine

Saate määrata, kas veebiosa saab peita või mitte.

Luba ala vahetamist

Saate määrata, kas veebiosa saab teisaldada mõnda teise tsooni või mitte.

Luba ühendused

Saate määrata, kas veebiosa saab ühendada muude veebiosadega või mitte.

Luba redigeerimine eravaates

Saate määrata, kas eravaates saab veebiosa atribuute muuta või mitte.

Ekspordirežiim

Saate määrata selle veebiosa jaoks eksporditavate andmete lubatud taseme. Sõltuvalt konfiguratsioonist ei pruugi see säte olla saadaval.

Tiitli URL

Saate määrata veebiosa lisateavet sisaldava faili URL-i. Fail kuvatakse veebiosa tiitli klõpsamisel eraldi brauseriaknas.

Kirjeldus

Saate määrata kohtspikri, mis kuvatakse siis, kui osutate kursoriga veebiosa tiitlile või ikoonile. Selle atribuudi väärtust kasutatakse siis, kui otsite veebiosa tööriistapaani menüü Veebiosade otsimine käsu Otsi abil.

Spikri URL

Saate määrata veebiosa kohta spikriteavet sisaldava faili asukoha. Kui klõpsate veebiosa menüüs käsku Spikker, kuvatakse spikriteave eraldi brauseriaknas.

Spikrirežiim

Saate määrata, kuidas veebiosa spikker brauseris kuvatakse.

Valige üks järgmistest.

Režiimne – avatakse eraldi brauseriaken (kui brauser seda toetab). Enne veebilehele naasmist peab kasutaja akna sulgema.

Režiimita – avatakse eraldi brauseriaken (kui brauser seda toetab). Enne veebilehele naasmist ei pea kasutaja akent sulgema. See on vaikeväärtus.

Navigeeri – veebileht avatakse praeguses brauseriaknas.

Märkus. : Kuigi kohandatud Microsoft ASP.NET-i veebiosad toetavad seda atribuuti, kuvatakse SharePointi spikriteemad vaikimisi ainult eraldi brauseriaknas.

Kataloogi ikoonipildi URL

Saate määrata veebiosade loendis veebiosa ikoonina kasutatavat pilti sisaldava faili asukoha. Pildi suurus peab olema 16 x 16 pikslit.

Tiitli ikoonipildi URL

Saate määrata veebiosa tiitelribal kasutatavat pilti sisaldava faili asukoha. Pildi suurus peab olema 16 x 16 pikslit.

Importimise tõrketeade

Saate määrata veebiosa importimisel ilmneva tõrke korral kuvatava teate.

Sihtrühmad

Sihtrühm määratakse SharePointi rühma, leviloendi, turberühma või üldise sihtrühma valimisega. Veebiosa kuvatakse ainult inimestele, kes on teie siin määratud sihtrühmade liikmed.

Veebilehe kuvamine SharePointi lehel lehevaaturi veebiosa abil

Lehevaaturi veebiosa lingitud sisu eraldatakse HTML IFRAME-elemendi abil lehe muust sisust. Lehevaaturi veebiosa sisu kuvatakse ülejäänud lehe suhtes asünkroonselt. See tähendab, et kui lingi abil sisu toomine võtab mingil põhjusel kauem aega, saate samal ajal lehe muid veebiosi vaadata ja kasutada.

See element aitab tagada, et lehevaaturi veebiosa sisuna kuvatavad HTML-elemendid poleks vastuolus lehe muude HTML-elementidega. Näiteks võib leht sisaldada juba HTML FORM-elementi ja kui lingitud sisu sisaldab samuti HTML FORM-elementi, mis ei sisaldu HTML IRAME-elemendis, siis ei saa lehte õigesti kuvada.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×