Varasemates Wordi versioonides kasutatava dokumendi loomine

Võimalik, et soovite mõnikord kasutada dokumente ühiselt inimestega, kellel on mõni varasem Wordi versioon.

Word 2007-s ja Word 2010-s saate avada Word 2013-s loodud .docx vormingus faile. Samuti saavad rakenduse Word 2003 kasutajad, kes on installinud Microsoft Office ühilduvuspaketi Wordi, Exceli ja PowerPoint 2007 failivormingute jaoks, avada rakenduses Word 2013 loodud dokumente.

Kui te pole kindel, millist varasemat versiooni te kasutate, salvestage failid Word 97–2003 (.doc) vormingusse.

Märkus.: Kui soovite teada saada, millist tüüpi sisu ja funktsioonid pole varasemates versioonides redigeerimiseks saadaval, leiate sellekohast teavet teemast Varasemates versioonides teisiti käituvad funktsioonid.

Uue dokumendi loomine Word 97–2003 vormingus

Rakenduses Word 2013 sellise dokumendi loomiseks, mida saab üle vaadata ja redigeerida ka varasemas Wordi versioonis, salvestage see Word 97–2003 vormingus.

 1. Klõpsake menüüd Fail ja seejärel nuppu Uus.

 2. Avage uus dokument, klõpsates nuppu Tühi dokument.

 3. Klõpsake menüüd Fail, nuppu Salvesta nimega ja valige siis faili salvestuskoht.

 4. Tippige dialoogiboksi Nimega salvestamine väljale Faili nimi dokumendi nimi.

 5. Klõpsake loendis Salvestustüüp väärtust Word 97–2003 dokument. Failivorminguks määratakse .docx-i asemel .doc.

 6. Klõpsake nuppu Salvesta.

Funktsioonid, mis käituvad teisiti, kui kasutate Word 97-2003

Järgmised tabelid sisaldavad ülevaadet dokumendielementidest, mis käituvad teisiti, ja dokumendielementidest, mis pole doc-failide redigeerimise korral saadaval.

Word 2013

Muutused Word 97-2003 (.doc) failivormingu kasutamise korral

Office’i rakendused

Eemaldatakse dokumendist jäädavalt.

Veebivideo

Teisendatakse jäädavalt veebivideo hüperlingiga pildiks.

Kommentaari vastus / „tehtud“ teave

Kommentaaride vastused saavad üksikuteks ülataseme kommentaarideks ja kõigi märkega Valmis kommentaaride olek lähtestatakse.

Vaikimisi ahendatud pealkirjad

Pealkirjad laiendatakse vaikimisi; see atribuut eemaldatakse jäädavalt.

Word 2010 uued nummerdusvormingud

Suurtähed, türgi (ladina tähestik) {A, B, C, Ç, D,...}
Väiketähed, türgi (ladina tähestik) {a, b, c, ç, d,...}
Suurtähed, bulgaaria (kirillitsa) {А, Б, В, Г, Д,...}
Väiketähed, bulgaaria (kirillitsa) {а, б, в, ă, д,...}
Suurtähed, kreeka

{Α, Β, Γ, Δ, Ε, …}
Väiketähed, kreeka

{Α, Β, Γ, Δ, Ε,...}
kolmekohaline fikseeritud vorming {001... NNN}
neljakohaline fikseeritud vorming {0001... NNN}
viiekohaline fikseeritud vorming {00001... NNN}

Uued nummerdusvormingud teisendatakse araabia numbriteks (1, 2, 3, 4, ...).

Uued kujundi- ja tekstiväljaefektid

Kujundid ja tekstiväljad teisendatakse doc-vormingus saadaolevateks efektideks.

Tekstiefektid

Tekstiefektid eemaldatakse püsivalt.

Asetekst tabelites

Tabelid kaotavad asetekstina lisatud teabe.

OpenType’i funktsioonid

Open Type‘i funktsioonid eemaldatakse tekstist jäädavalt.

Autorite blokeerimine

Dokumendi aladele rakendatud lukud eemaldatakse.

Uued WordArt-efektid

Tekstiefektid eemaldatakse püsivalt.

Sisujuhtelemendid

Sisujuhtelemendid teisendatakse staatiliseks sisuks.

Kujundused

Teisendatakse püsivalt laadideks.

Põhi-/vahefondid

Teisendatakse püsivalt fontide otseseks vormindamiseks.

Jälitatud teisaldused

Teisendatakse püsivalt lisamisteks ja kustutamisteks.

Joonduse tabeldusmärgid

Teisendatakse püsivalt traditsioonilisteks tabeldusmärkideks.

SmartArti graafika

Teisendatakse üheks pildiks; kui Wordi 2003 dokumendis muudatusi ei tehta, saab SmartArt pildi Word 2013 dokumendis uuesti luua, avades selle Open XML-vormingus.

Diagrammid ja skeemid

Teisendatakse üheks pildiks; kui Wordi 2003 dokumendis muudatusi ei tehta, saab diagrammi Word 2013 dokumendis uuesti luua, avades selle Open XML-vormingus. Kõik andmed, mida Excel 2003 ei toeta, eemaldatakse püsivalt.

Open XML-i manusobjektid

Muudatusi pole.

Koosteüksused

Koosteüksuste ja automaatteksti kirjed võivad kaotada osa teabest.

Bibliograafia

Teisendatakse püsivalt staatiliseks tekstiks.

Tsitaadid

Teisendatakse püsivalt staatiliseks tekstiks.

Võrrandid

Teisendatakse üheks pildiks; kui Wordi 2003 dokumendis muudatusi ei tehta, saab võrrandi Word 2013 dokumendis uuesti luua, avades selle Open XML-vormingus.

Suhtelised tekstiväljad (tekstiväljad, mille suurus vastab lehe laiuse või kõrguse protsendile)

Suhtelised mõõtmed teisendatakse püsivalt absoluutpaigutuseks.

Kui loote dokumendi, mille soovite saata inimestele, kes kasutavad Wordi varasemaid versioone, ja teate, et neil on Microsoft Office’i ühilduvuspakett Wordi, Exceli ja PowerPoint 2007 failivormingute jaoks installitud, saate töötada Microsoft Word 2010 režiimis.

Kui te pole kindel, kas inimestel, kellele kavatsete dokumendi saata, on installitud Microsoft Office’i ühilduvuspakett Wordi, Exceli ja PowerPoint 2007 failivormingute jaoks, saate töötada ühilduvusrežiimis. Ühilduvusrežiim tagab, et Word 2010 uued või täiustatud funktsioonid pole dokumendiga töötamisel kättesaadavad – nii on Wordi varasemaid versioone kasutavate inimeste käsutuses kõik redigeerimisvõimalused.

Märkus.: Kui olete juba dokumendi koostanud ja soovite teada saada, millist tüüpi sisu pole varasemates versioonides redigeerimiseks saadaval, leiate sellekohast teavet teemast Varasemates versioonides teisiti käituvad funktsioonid.

Ühilduvusrežiimi sisselülitamine

Kui koostate uue dokumendi, mida hakatakse kasutama varasemas versioonis, siis saate ühilduvusrežiimi sisselülitamiseks salvestada faili Word 97–2003 vormingus.

 1. Avage uus dokument.

 2. Klõpsake menüüd Fail.

 3. Klõpsake nuppu Salvesta nimega.

 4. Klõpsake loendis Salvestustüüp väärtust Word 97–2003 dokument. Failivorminguks määratakse .doc.

 5. Tippige väljale Faili nimi dokumendi nimi.

 6. Klõpsake nuppu Salvesta.

Varasemates versioonides teisiti käituvad funktsioonid

Järgmised tabelid sisaldavad ülevaadet dokumendielementidest, mis käituvad teisiti, ja dokumendielementidest, mis pole ühilduvusrežiimis töötamisel saadaval.

Märkus.: Kui kasutate rakendust Microsoft Word Starter 2010, siis arvestage, et mitte kõik rakenduses Word 2010 saadaolevad funktsioonid pole Word Starteris toetatud. Lisateavet Word Starteris saadaolevate funktsioonide kohta leiate jaotisest Word Starteri toetatud funktsioonid.

Word 2010 element

Muutus avamisel versioonis Word 2007

Muudatus avamisel versioonis Word 97–2003

Uued nummerdusvormingud

Uued nummerdusvormingud teisendatakse araabia numbriteks (1, 2, 3, 4, ...).

Uued nummerdusvormingud teisendatakse araabia numbriteks (1, 2, 3, 4, ...).

Uued kujundid ja tekstiväljad

Kujundid ja tekstiväljad teisendatakse selles vormingus saadaolevateks efektideks.

Kujundid ja tekstiväljad teisendatakse selles vormingus saadaolevateks efektideks.

Tekstiefektid

Tekstiefektid eemaldatakse püsivalt, kui efektid pole rakendatud kohandatud laadiga. Kui need on rakendatud laadiga, kuvatakse tekstiefektid uuesti, kui dokument avatakse taas versioonis Word 2010.

Tekstiefektid eemaldatakse püsivalt, kui efektid pole rakendatud kohandatud laadiga. Kui need on rakendatud laadiga, kuvatakse tekstiefektid uuesti, kui dokument avatakse taas versioonis Word 2010.

Asetekst tabelites

Tabelid kaotavad asetekstina lisatud teabe.

Tabelid kaotavad asetekstina lisatud teabe.

OpenType'i funktsioonid

Uued fondifunktsioonid eemaldatakse.

Uued fondifunktsioonid eemaldatakse.

Autorite blokeerimine

Dokumendi teatud aladele rakendatud blokid eemaldatakse.

Dokumendi teatud aladele rakendatud blokid eemaldatakse.

Uued WordArt-efektid

Tekstiefektid eemaldatakse jäädavalt.

Tekstiefektid eemaldatakse jäädavalt.

Uued sisujuhtelemendid

Teisendatakse püsivalt staatiliseks sisuks.

Teisendatakse püsivalt staatiliseks sisuks.

Word 2007 sisujuhtelemendid

Muudatusi pole.

Teisendatakse püsivalt staatiliseks tekstiks.

Kujundused

Muudatusi pole.

Teisendatakse püsivalt laadideks. Kui fail avatakse hiljem taas rakenduses Word 2010, ei saa laadi kujunduste abil automaatselt muuta.

Põhi-/vahefondid

Muudatusi pole.

Teisendatakse püsivalt staatiliseks vorminguks. Kui fail avatakse hiljem taas rakenduses Word 2010, ei muudeta pealkirja- ja kehatekstifonte mõne muu laadi kasutuselevõtmisel automaatselt.

Jälitatud teisaldused

Muudatusi pole.

Teisendatakse püsivalt lisamisteks ja kustutamisteks.

Tabelduskohad

Muudatusi pole.

Joonduse tabeldusmärgid teisendatakse tavalisteks tabeldusmärkideks.

SmartArt-graafika

Muudatusi pole.

Muudetakse üksikobjektiks, mida saab redigeerida üksnes juhul, kui muudatusi ei tehta ja fail avatakse taas versioonis Word 2010.

Diagrammid

Muudatusi pole.

Osa diagramme ja skemaatilisi diagramme teisendatakse piltideks, mida ei saa muuta. Andmed, mis asuvad ridades, mida ei toetata, lähevad kaotsi.

Open XML-i manusobjektid

Muudatusi pole.

Teisendatakse staatiliseks sisuks.

Koosteüksused

Muudatusi pole.

Koosteüksuste ja automaatteksti kirjed võivad kaotada osa teabest.

Bibliograafia

Muudatusi pole.

Teisendatakse püsivalt staatiliseks tekstiks.

Tsitaadid

Muudatusi pole.

Teisendatakse püsivalt staatiliseks tekstiks.

Võrrandid

Muudatusi pole.

Muudetakse piltideks, mida ei saa muuta. Võrrandites sisalduvad kommentaarid, lõpu- ja allmärkused lähevad dokumendi salvestamisel jäädavalt kaotsi.

Suhtelised tekstiväljad

Muudatusi pole.

Teisendatakse püsivalt absoluutpaigutuseks.

Kuigi Microsoft Office Wordi varasemate versioonide kasutajad, kellel on Microsoft Office’i ühilduvuspakett Wordi, Exceli ja PowerPoint 2007 failivormingute jaoks installitud, saavad Microsoft Office Word 2007 vormingus salvestatud dokumente avada, ei pruugi nad saada muuta üksusi, mis loodi uute või täiustatud funktsioonide abil. Kui kasutate näiteks Wordi varasemat versiooni, muudetakse võrrandeid sisaldava dokumendi avamisel võrrandid piltideks, mida ei saa redigeerida.

Microsoft Office Wordi varasemas versioonis kasutatava dokumendi koostamiseks saate töötada ühilduvusrežiimis. Ühilduvusrežiimiga tagatakse, et dokumendiga töötamise ajal pole saadaval ühtki Office Word 2007 uut või täiustatud funktsiooni ning varasema Wordi versiooni kasutajatel on olemas kõik redigeerimisõigused.

Märkus.: Menüü Fail on asendatud Microsoft Office’i nupuga Office’i nupu pilt .

Ühilduvusrežiimi sisselülitamine

Kui koostate uue dokumendi, mida hakatakse kasutama varasemas versioonis, siis saate ühilduvusrežiimi sisselülitamiseks salvestada faili Word 97–2003 vormingus.

 1. Avage uus dokument.

 2. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja siis käsku Salvesta nimega.

 3. Valige loendis Salvestustüüp väärtus Word 97–2003 dokument.

 4. Tippige väljale Faili nimi dokumendi nimi.

 5. Klõpsake nuppu Salvesta.

Ühilduvusrežiimis teisiti käituvad dokumendielemendid

Järgmises loendis on dokumendielemenid, mis käituvad ühilduvusrežiimi kasutamisel teisiti või pole saadaval.

Office Word 2007 element

Käitumine ühilduvusrežiimis

Tekstiväljade suhteline paigutus

Saadaval on ainult absoluutpaigutus.

Veerised

Saadaval ainult absoluutsed tabelduskohad.

Kujunduse värvid

Pole saadaval.

Kujunduse fondid

Pole saadaval.

Kujunduse efektid

Pole saadaval.

Sisujuhtelemendid

Pole saadaval. Pärandjuhtelemendid on siiski saadaval.

SmartArt-pildid

Saadaval on ainult piiratud hulk diagrammitüüpe.

Võrrandid

Pole saadaval.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×