Vaate loomine, muutmine ja kustutamine

Vaateid saate kasutada loendi või teegi kõige olulisemate või eesmärgipärasemate üksuste kuvamiseks. Näiteks võite luua vaate teegi failide jaoks, mis puudutavad teatud osakonda, või loendi teatud isiku loodud üksuste jaoks. Vaated on saadaval loendi või teegi jaoks, kus need loote.

Igal loendil või teegil on vähemalt üks vaade, mis põhineb loendi või teegi tüübil ja selle konfiguratsioonil. Brauseris saate muuta olemasolevaid vaateid ja luua uusi. Näiteks on tööülesannete loendil mitu vaadet (sh Tähtaeg on täna ja Kõik tööülesanded). Neid vaateid saab muuta (nt muutes üksuste sortimist). Saate luua ka uusi vaateid, kus kuvatakse näiteks ainult pooleliolevad tööülesanded.

Lisaks brauserile saate põhjalikult kohandatud vaadete loomiseks kasutada rakendust Microsoft SharePoint Designer 2010 ning loendipõhiste vormide ja aruannete koostamiseks Microsoft Accessi.

Selle artikli teemad

Vaate kavandamine

Enne alustamist

Vaadete tüübid

Vaadete sätted

Vaate loomine

Vaate muutmine

Vaate kustutamine

Vaate kavandamine

Enne alustamist

Enne vaate loomist võite loendisse või teeki lisada veerge, et hõlbustada loendi või teegi üksuste sortimist, rühmitamist ja filtreerimist. Näiteks on võimalik, et kasutajad soovivad teegis kuvada vaid oma osakonda puudutavaid dokumente või kuvada loendi üksused sordituna projektinumbri alusel.

Kui loote vaateid, mis kuvatakse telefonis või mõnes muus mobiilsideseadmes, tuleb arvestada mobiilsideseadmete võimalustega.

Lehe algusesse

Vaadete tüübid

Kui loote vaate, tuleb esmalt otsustada, kas see põhineb

 • eelmääratletud vormingul (nt kalender),

 • olemasoleval vaatel,

 • rakenduses SharePoint Designer 2010 loodud kohandatud vaatel või

 • Microsoft Accessis loodud vormidel ja aruannetel.

Valitud variant määratleb loendi või teegi andmete nõuded ning teabe esitamise viisi. Näiteks kalendrivaate loomiseks peab loend või teek sisaldama veerge, mida saab kasutada kalendri üksuste algus- ja lõppkuupäevadeks.

Märkus.    Kui vaade on loodud, siis ei saa selle vormingut enam muuta (nt kalendrivaadet ei saa muuta Gantti vaateks).

Kõigi loendi- ja teegitüüpide puhul pole kõik vormingud saadaval. Näiteks on teatud vaatevormingud saadaval ainult arutelutahvlite jaoks. Saadaval on järgmised vormingud (saitidel võib saadaval olla ka kohandatud vorminguid).

 • Standardne    – selle vaate korral kuvatakse loendi- ja teegiüksused ridadena üksteise järel. Standardvaade on enamiku loendi- ja teegitüüpide vaikevaade. Seda vaadet on võimalik mitmel viisil kohandada (nt lisades vaatesse veerge või neid sealt eemaldades).

  Standardvaade

 • Standardvaade ja laiendatud korduvad sündmused    – selle vaate korral kuvatakse loendi ja teegi üksused ridadena üksteise järel. Kasutage seda vaadet, kui soovite näha korduva sündmuse iga esinemiskorda.

  Korduva kohtumisega standardvaade

 • Kalender    – selle vaate korral kuvatakse loend või teek seinakalendrilaadses vormingus. Selle vormingu puhul saate rakendada päeva-, nädala- või kuuvaadet. Sellest vaatest võib kasu olla siis, kui soovite loendi- või teegiüksused kuvada ajalises järjestuses.

  Kalendrivaadetel on muude vormingutega võrreldes erinevad nõuded.

  Kalendrivaade

 • Andmeleht    – selle vaate korral kuvatakse loendi- ja teegiüksused ruudustikus, mis sarnaneb arvutustabeliga. Sellest vaatest võib kasu olla siis, kui peate redigeerima loendi või teegi mitut üksust korraga. See vaade on hea ka siis, kui soovite andmed eksportida arvutustabelisse või andmebaasirakendusse. Andmelehevaate korral on vaja mõnda SharePointiga ühilduvat juhtelementi või rakendust (nt Microsoft Office 2010 või ActiveX-juhtelement).

  Andmelehevaade

 • Gantt    – selle vaate korral kuvatakse loendi- ja teegiüksused andmeribana, mille abil jälgitakse edenemist. Gantti vaate abil saate projekte hallata. Selle vaate abil näete näiteks, millised tööülesanded kattuvad, ja samuti saate visualiseerida üldist edenemist.

  Gantti vaade

Oma vaate saate koostada ka järgmiste vaadete põhjal.

 • Olemasolev vaade    – kui olemasolev vaade on peaaegu see, mida soovite, saate aega kokku hoida, kasutades olemasolevat vaadet uue vaate loomise lähtepunktina.

  Olemasoleva vaate põhjal alustamine

 • Accessi vaade    – loendi või teegi põhjal vormide ja aruannete koostamiseks saate kasutada Microsoft Accessi.

  Vaate loomine Microsoft Accessis

 • Kohandatud vaade Designeris    – loendi või teegi kohandatud vaate loomiseks saate kasutada rakenduse Microsoft SharePoint Designer 2010 funktsioone (nt veeru laiuse muutmine).

  Rakenduses Microsoft SharePoint Designer 2010 vaate loomine

Lehe algusesse

Vaadete sätted

Vaadetel on mitmesuguseid sätteid, mille abil on loendist või teegist vajaliku teabe kiire leidmine hõlpsam. SharePointi vaadete sätted on järgmised. Kõigi vaatetüüpide puhul pole kõik sätted saadaval. Kalendrivaate sätted erinevad muud tüüpi vaadete sätetest.

NB!    Vaates kuvatakse maksimaalselt 5000 üksust. Vaates kuvatavate üksuste arvu haldamiseks saate kasutada filtrit ja üksuste limiidi sätteid.

 • Vaikevaade.    Kõikidel loenditel ja teekidel on vaikevaade. Loendi või teegi vaikevaateks saate määrata mis tahes avaliku vaate. Määrata ei saa eravaadet. Vaikevaate kustutamiseks tuleb esmalt mõni muu avalik vaade määrata vaikevaateks.

  Märkus.    Kui vaate loomis- või redigeerimislehtedel ei kuvata linki Tee see vaikevaateks, siis pole teil vajalikku õigust avaliku vaate loomiseks või see vaade on eravaade. Avaliku vaate loomiseks peab teil olema vähemalt õigus õigused, mis antakse kasutaja lisamisel saidi kujundajate vaikerühma.

 • Era- ja avalikud vaated.    Vaate loomisel saate vaate sihtrühmasätte väärtuseks määrata Avalik või Era. Eravaade on loendi või teegi kuvamisel saadaval ainult teile. Avalik vaade on loendi või teegi kuvamisel saadaval kõigile.

  Eravaadet ei saa muuta avalikuks vaateks ega vastupidi. Avalikku vaadet saab kasutada nii era- kui avalike vaadete lähtepunktina. Eravaadet saab kasutada ainult eravaadete lähtepunktina.

  Kui vaate loomise korral on suvand Loo vaade keelatud, siis pole teil vajalikke õigusi era- ega avalike vaadete loomiseks. Kui suvand Loo avalik vaade on keelatud, pole teil vajalikke õigusi avalike vaadete loomiseks. Eravaate loomiseks peab teil olema loendi või teegi osalemisõigus (nt peate kuuluma Saidi nimi liikmete vaikerühma). Avaliku vaate loomiseks peab teil olema loendite või teekide kujundamise õigus (nt peate kuuluma saidi SharePointi kujundajate vaikerühma).

 • Veerud.    Veerud võivad pakkuda loendi või teegi üksuste vajaliku teabe ülevaadet. Võimalik, et teil polegi vaja üksuse üksikasjade kuvamiseks iga üksust eraldi avada. Veergude ja vaadete muude funktsioonide (nt filtrite) abil saate kuvada ainult oma töö jaoks kõige vajalikuma teabe. Sellest on kasu eriti siis, kui loend või teek sisaldab palju üksusi.

 • Gantti veerud.    Saate valida veerud, mis kuvatakse Gantti vaates. Tiitel on kohustuslik tekstiväli. Alguskuupäev ja Tähtaeg on kohustuslikud kuupäevaväljad. Kui valite veeru (nt Tiitel), aga ripploendis ei kuvata ühtegi väärtust, tuleb vaate kasutamiseks see veerg luua.

 • Sortimine.    Saate määrata üksuste vaates kuvamise järjestuse. Määrata saab kuni kaks kriteeriumi. Näiteks saab tööülesannete loendi üksused sortida esmalt tähtsuse järgi ja siis tähtaja järgi.

 • Filter.    Saate konfigureerida vaate kuvama loendi- või teegiüksuste alamhulka, filtreerides loendi või teegi veergudes oleva teabe järgi. Näiteks saab vaates kuvada teegi teatud projekti dokumente.

 • Tekstisisene redigeerimine.    Saate lubada loendi- ja teegiüksuste redigeerimise otse vaates. Üksuste redigeerimiseks ei pea neid avama. Nii hoiate aega kokku, kui on tarvis muuta korraga palju loendi- või teegiüksusi. Seda suvandit ei saa kasutada teegi failide jaoks. Faile tuleb redigeerida vastavas rakenduses (nt Microsoft Wordis).

 • Tabelivaade.    Selles vaates kuvatakse iga üksuse jaoks märkeruut, et kasutajad saaksid hulgitoiminguteks valida mitu loendi- või teegiüksust. Nii hoiate aega kokku, kui on tarvis muuta korraga palju loendi- või teegiüksusi. Näiteks saab kasutaja valida ja välja registreerida korraga mitu dokumenti.

 • Rühmitusalus.    Saate loendi- ja teegiüksusi rühmitada veergudes oleva teabe alusel. Näiteks saate tööülesannete loendi üksused rühmitada esmalt tähtsuse järgi ja siis valmidusprotsendi järgi.

 • Kokkuvõtted.    Kuvatakse vaates olevate veergude kokkuvõttearvutused (nt loendus, keskmine, maksimum, miinimum). Määrates dokumenditeegis tiitliveeru sätteks näiteks Loenda, kuvatakse vaates selles ja rühmades olevate dokumentide arv.

  Veerud, mille puhul saab kokkuvõttefunktsioone kasutada, ja saadaolevad kokkuvõttefunktsioonid sõltuvad veeru tüübist (nt arve sisaldav veerg) ning loendi või teegi tüübist, mille jaoks vaade luuakse.

 • Laad    . See määratleb vaate paigutuse (nt teabeleht). Kõigi vaatetüüpide jaoks pole kõik laadid saadaval.

  • Põhitabel    – üksused kuvatakse ridades.

   Standardvaade

  • Kastis    – selles vaates kuvatakse loendiüksused visiitkaardiga sarnases paigutuses. See laad on saadaval ainult loendite jaoks.

   Vaatelaad Kastis

  • Kastis, siltideta    – sarnane laadiga Kastis, kuid veeru silte ei kuvata vaates. See laad on saadaval ainult loendite jaoks.

  • Vaikevaade    – vaikevaade sõltub loendi või teegi tüübist ja konfiguratsioonist.

  • Dokumendi üksikasjad    – selles vaates kuvatakse teegis olevad failid visiitkaardiga sarnases paigutuses. See laad on saadaval enamiku teekide jaoks, aga mitte loendite jaoks.

   Laad Dokumendi üksikasjad

  • Teabeleht    – üksused kuvatakse ridades ja ridade vahel on jooned.

   Vaatelaad Teabeleht

  • Teabeleht, joonteta    – üksused kuvatakse ridades, ridadel on vaheldumisi erinev varjustus. Ridade vahel pole jooni.

   Vaatelaad Teabeleht, joonteta

  • Pilditeegi üksikasjad    – kuvatakse pilditeegis olevate piltide pisipildid.

   Laad Pilditeegi üksikasjad

  • Eelvaate paan – üksuste nimed kuvatakse lehe vasakul poolel. Kui osutate kursoriga üksuse nimele, kuvatakse vaate jaoks valitud veerud lehe paremal poolel.

   Vaatelaad Eelvaade

  • Varjustatud    – üksused kuvatakse ridades, ridadel on vaheldumisi erinev varjustus.

   Vaatelaad Varjustatud

 • Kaustad.    Kui soovite vaates koos üksustega kuvada ka loendi või teegi kaustad, siis valige suvand Kuva üksused kaustades. Kui soovite vaates kuvada ainult loendi või teegi üksused (mõnikord nimetatakse seda lamedaks vaateks), siis valige suvand Kuva kõik üksused ilma kaustadeta. Teatud juhtudel saab valida, kas loodav vaade rakendatakse kõikide kaustade jaoks, ainult kõrgeima taseme kausta jaoks või teatud sisutüüp kaustade jaoks.

 • Üksuste limiit.    Saate määrata mitu üksust igas vaates korraga kuvatakse (pakettidena) või vaates kuvatavate üksuste koguarvu. Mida suurem on vaates kuvatav üksustepakett, seda kauema aega kulub selle allalaadimiseks brauseris.

 • Mobiilside.    Saate määrata, et soovitud vaade on mõeldud mobiilsideseadmete jaoks ja et see on mobiilsideseadmete vaikemobiilivaade. Samuti saate määrata selle vaate korral loendivaate veebiosas kuvatavate üksuste arvu. See suvand pole saadaval kõigi loendite ega teekide jaoks. See vaade peab olema avalik vaade.

Lehe algusesse

Vaate loomine

Loendi või teegi kuvamisel saate loendi või teegi ajutiselt sortimiseks või filtreerimiseks osutada veeru nimele ja klõpsata selle kõrval olevat noolt. Sellest on kasu siis, kui soovite loendit või teeki ainult aeg-ajalt sel viisil kuvada, sest järgmine kord, kui soovite loendit või teeki samal viisil kuvada, tuleb samu toiminguid korrata.

Loendi sortimine

Kui soovite loendis või teegis olevat teavet määratud viisil sageli kuvada, saate luua vaate. Kui loote vaate, siis lisatakse see loendi või teegi vaate menüüsse.

Loendi või teegi vaated

Vaate loomine

 1. Klõpsake kiirkäivitusalal selle loendi või teegi nime, mille jaoks soovite luua vaate.

  Kui loendit või teeki pole kiirkäivitusalal, klõpsake menüüd Saiditoimingud, käsku Kuva kogu saidi sisu ja seejärel soovitud loendi või teegi nime.

 2. Klõpsake lindi menüüd Loend või Teek ja siis nuppu Loo vaade.

  Vaate loomine

  Märkus.    Kui suvand Loo vaade on keelatud, siis ei pruugi teil olla vajalikke õigusi era- ega avalike vaadete loomiseks. Lisateavet era- ja avalike vaadete kohta leiate selle artikli jaotisest Vaadete sätted.

 3. Klõpsake soovitud suvandit (nt Standardvaade) või olemasolevat vaadet, mida soovite vaate loomiseks kasutada.

 4. Tippige väljale Vaate nimi oma vaate nimi. Kui soovite selle vaate teha loendi või teegi vaikevaateks, valige suvand Tee see vaikevaateks. Loendi või teegi vaikevaateks saab olla ainult avalik vaade.

 5. Jaotise Sihtrühm jaotises Vaate sihtrühm valige suvand Loo oma vaade või Loo avalik vaade.

  Märkus.    Kui suvand Loo avalik vaade on keelatud, ei pruugi teil olla vajalikke õigusi selle loendi või teegi jaoks avaliku vaate loomiseks.

 6. Jaotises Veerud valige veerud, mida soovite vaates kuvada, ja tühistage nende veergude valimine, mida te ei soovi kuvada. Valitud veergude kõrval valige ripploendist nende vaates kuvamise järjestus.

 7. Konfigureerige vaate muud sätted (nt Sortimine ja Filtreerimine) ja siis klõpsake nuppu OK. Lisateavet vaate sätete kohta leiate selle artikli jaotisest Vaadete sätted.

Lehe algusesse

Vaate muutmine

Vaate muutmiseks (nt selle vaikevaateks määramiseks, veergude lisamiseks või vaates üksuste sortimisjärjestuse muutmiseks) tehke järgmist.

 1. Klõpsake kiirkäivitusalal selle loendi või teegi nime, mis sisaldab muudetavat vaadet.

  Kui loendit või teeki pole kiirkäivitusalal, klõpsake menüüd Saiditoimingud, käsku Kuva kogu saidi sisu ja seejärel soovitud loendi või teegi nime.

 2. Klõpsake lindil menüüd Loend või Teek.

 3. Valige ripploendist Praegune vaade muudetav vaade.

  Loendi või teegi vaated

 4. Klõpsake nuppu Muuda seda vaadet.

  Vaate muutmisel rakenduse SharePoint Designer täiustatud funktsioonide kasutamiseks osutage kursoriga nupule Muuda seda vaadet, klõpsake allanoolt ja siis käsku Muuda Designeris (Täpsem). Selle suvandi kasutamiseks peab rakendus SharePoint Designer 2010 olema installitud kohalikku arvutisse. Kui valite selle suvandi, aga arvutisse pole rakendust installitud, palutakse see installida. SharePoint Designer 2010 on allalaaditav tasuta tarkvara.

  Vaate muutmine

  Märkus.    Kui suvand Muuda seda vaadet on keelatud, siis ei pruugi teil olla vajalikke õigusi praeguse vaate muutmiseks. Eravaateid saate siiski muuta. Avalikke vaateid saate muuta siis, kui teil on vastava loendi või teegi kujundamise õigus.

Lehe algusesse

Vaate kustutamine

Loendi või teegi vaate kustutamiseks tehke järgmist.

Märkus.    Kui suvand Kustuta pole saadaval, siis see vaade võib olla loendi või teegi vaikevaade. Esmalt peate muutma mõnda muud vaadet ja määrama selle vaikevaateks. Lisateavet vaate muutmise kohta leiate selle artikli jaotisest Vaate muutmine.

 1. Klõpsake kiirkäivitusalal selle loendi või teegi nime, mis sisaldab kustutavat vaadet.

  Kui loendit või teeki pole kiirkäivitusalal, klõpsake menüüd Saiditoimingud, käsku Kuva kogu saidi sisu ja seejärel soovitud loendi või teegi nime.

 2. Klõpsake lindil menüüd Loend või Teek.

 3. Valige ripploendist Praegune vaade kustutatav vaade.

  Loendi või teegi vaated

 4. Klõpsake nuppu Muuda seda vaadet.

  Vaate muutmine

  Märkus.    Kui suvand Muuda seda vaadet on keelatud, siis pole teil vajalikke õigusi praeguse vaate muutmiseks. Eravaateid saate siiski muuta. Avalikke vaateid saate muuta siis, kui teil on vastava loendi või teegi kujundamise õigus.

 1. Klõpsake vaate ülaosas käsku Kustuta.

 2. Nõudmisel klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Rakenduskoht: SharePoint Foundation 2010, SharePoint Server 2010Kas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Tugiressursid

Vaheta keelt