Väljaloendi kasutamine väljade korraldamiseks PivotTable-liigendtabelis

Pärast PivotTable-liigendtabeli loomist näete väljaloendit, kus saate liigendtabeli kujundust muuta välju lisades ja ümber korraldades. Kui soovite PivotTable-liigendtabelis kuvatavaid andmeveerge sortida või filtreerida, lugege artikleid PivotTable-liigendtabelis andmete sortimine ja PivotTable-liigendtabelis andmete filtreerimine.

Väljaloend kuvatakse, kui klõpsate PivotTable-liigendtabelis suvalist kohta. Kui olete klõpsanud PivotTable-liigendtabelit, ent ei näe väljaloendit, tehke selle avamiseks järgmist.

  1. Klõpsake lindil menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad kuvamiseks PivotTable-liigendtabelis suvalist kohta. PivotTable-liigendtabeli tööriistad

  2. Klõpsake menüüs Analüüsi nuppu Väljaloend.

Menüü Analüüsi nupp Väljaloend

Väljaloendis on väljajaotis, kus saate valida väljad, mida soovite oma PivotTable-liigendtabelis kuvada, ja alajaotis, kus saate neid välju soovitud viisil korraldada.

Väljaloend, millel on kuvatud väljade jaotis ja alade jaotis

Näpunäide. :  Kui soovite jaotiste väljaloendis kuvamise viisi muuta, klõpsake nuppu Tööriistad  Väljaloendi nupp Tööriistad ja valige soovitud paigutus.

Väljaloendi menüü Tööriistad

Väljade lisamine ja ümberkorraldamine väljaloendis

Väljade lisamiseks PivotTable-väljaloendisse saate kasutada akna Väljaloend väljajaotist.

  • Märkige mõne väljanime kõrval asuv ruut, et paigutada väli jaotise Väljaloend vaikealale.

    Üldjuhul lisatakse mittearvulised väljad alale Read, arvulised väljad alale Väärtused ning OLAP-i (Online Analytical Processing) kuupäeva- ja kellaajahierarhiad alale Veerud.

Väljaloendi alajaotise kaudu saate väljad soovitud viisil ümber korraldada, lohistades need ühelt neljast alast teisele.

Erinevatele aladele lisatavad väljad kuvatakse PivotTable-liigendtabelis järgmiselt.

  • Ala Filtrid väljad kuvatakse ülataseme aruandefiltritena PivotTable-liigendtabeli kohal järgmiselt:

Väli alas Filtrid

  • Ala Veerud väljad kuvatakse veerusiltidena PivotTable-liigendtabeli kohal järgmiselt:

Väli alas Veerud

Sõltuvalt väljade hierarhiast võivad veerud olla ka pesastatud kõrgema positsiooniga veergudes.

  • Ala Read väljad kuvatakse Reasildid PivotTable-liigendtabelist vasakul järgmiselt:

Väli alas Read

Sõltuvalt väljade hierarhiast võivad read olla ka pesastatud kõrgema positsiooniga ridades.

  • Ala Väärtused väljad kuvatakse summeeritud arvväärtustena PivotTable-liigendtabelis järgmiselt:

Väli alas Väärtused

Kui teil on mõnes alas rohkem kui üks väli, saate väljad ümber korraldada, lohistades need soovitud kohta. Välja kustutamiseks PivotTable-liigendtabelist lohistage väli alajaotisest välja.

Lisateavet PivotTable-liigendtabelite kohta

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×