Office
Logi sisse

Võrgu migreerimine: mitme Yammeri võrgu konsolideerimine

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Saate migreerida ühe või mitu Yammeri võrku koos nende meilidomeenidega („tütarvõrgud“) suuremasse Yammer Enterprise’i võrku („emavõrku“). Tütarvõrgud võivad olla kas Yammer Basicu või Yammer Enterprise’i tüüpi, kuid emavõrgus peab olema aktiveeritud Enterprise. Oletagem näiteks, et teie ettevõttel on mitu äriüksust või tütarettevõtet ja neil kõigil on eraldi Yammeri võrk. Samuti on teie emaettevõttel Yammeri võrk ja te soovite, et kõik teie töötajad saaksid emavõrgus tihedat koostööd teha. Teisisõnu soovite tütarettevõtete võrgud koondada. Seda saab teha, migreerides tütarettevõtete võrgud emaettevõtte võrku.

Märkus.: Yammeri võrgu migreerimine üle kogu Office 365 rentnikega ei toetata.

Selles näites kasutame ettevõtet Contoso, Ltd. ja selle tütarettevõtteid, millel kõigil on eraldi Yammeri võrk.

 • Contoso.com    Ettevõtte Contoso, Ltd. emavõrk kasutajatele meiliaadressiga @contoso.com.

 • Contoso_Sub.com    Tütarvõrk ettevõtte Contoso, Ltd. allüksuse töötajatele meiliaadressiga @contoso_sub.com.

 • ContosoPharmaceuticals.com    Tütarvõrk allüksuse Pharmaceutical töötajatele meiliaadressiga @contosopharmaceuticals.com.

Contoso, Ltd. soovib farmaatsia üksuse töötajad jätta nende enda võrku, kuid tuua võrgu Contoso_Sub.com kasutajad võrku Contoso.com. Selleks migreerib Contoso, Ltd. allüksuse Contoso_Sub.com kasutajad emavõrku Contoso.com.

Järgmisel joonisel on näidatud tütarvõrk Contoso_Sub enne Contoso emavõrku migreerimist.

Yammeri tütarvõrk ja Yammeri emavõrk enne migratsiooni, mille eesmärk on tütarvõrgu kasutajad emavõrku üle tuua

Järgmisel joonisel on näidatud migreerimise järgne olek, kus tütarvõrgu Contoso_Sub kasutajad ja välisvõrgud on migreeritud Contoso, Ltd. võrku. Pange tähele, et tütarvõrk ja selle sisu pole pärast migreerimist saadaval.

Pärast Yammeri võrgu migreerimist on tütarvõrgu kasutajad koondatud emavõrku. Migreeritud on ka välisvõrgud (koos kasutajatega). Tütarvõrk (sh kogu sisu) pole enam saadaval.

Kui soovite üksnes lisada külaliskasutajaid või töötada ühiselt ettevõttevõrgust väljapoole jäävate kasutajatega, kaaluge migreerimise asemel välist sõnumsidet või väliseid võrgustikke.

Ettevaatust!: 

 • Võrgu migreerimisel migreeritakse ainult kasutajad.    Koos kasutajatega migreeritakse ka nende teave, nt nimi ja profiilipilt. Muud võrgusisu, sh rühmi, ei migreerita.

 • Võrgu migreerimist ei saa tagasi pöörata.    Pärast migreerimist ei pääse te enam oma tütarvõrgule ja selle sisule juurde. Niisiis tuleb migreerimine hoolikalt läbi mõelda.

Enne alustamist

Pidage meeles järgmist.

 • Võrgu migreerimist saavad teostada ainult kasutajad, kellel on Office 365 üldadministraatori roll. Asi on selles, et võrgu migreerimisel on vaja ka Office 365 rentniku kinnitatud domeenide loendit, milleks läheb tarvis üldadministraatori õigusi.

 • Korraga saab alustada mitme võrgu migreerimist, ootamata eelmiste migreerimiste lõpulejõudmist.

 • Kui kasutaja leidub mõlemas võrgus, jääb alles emavõrgu kasutajakonto, see ülendatakse vajadusel külaliskontost tavakontoks ja tütarvõrgu konto kustutatakse.

 • Võrgu migreerimise saab algatada ainult Yammeri võrkudes, milles on Office 365 poolt aktiveeritud Enterprise’i versioon (lisateavet leiate Yammeri aktiveerimise juhendist).

Olulistest võrgumuudatustest, nt migreerimisest tuleb kõigile kasutajatele varakult teatada, et nad saaksid selleks valmistuda ja alustada muudatuste kasutamist. Soovitame enne võrgu migreerimist teha järgmisi asju.

 • Vaadake läbi oma tütarvõrgu sisu ja tegevus, eksportige vajalikud andmed ja teisaldage pärast migreerimist käsitsi kogu sisu, mille soovite alles hoida (sh luues vajalikud rühmad käsitsi uuesti). Yammeri andmete eksportimise kohta leiate lisateavet teemast Andmete eksportimine. Arvestage sellega, et migreerimise ajal läheb kogu lähtevõrgu sisu kaotsi.

 • Kuna võrgu migreerimine on võrgu kasutajate jaoks suur muudatus, veenduge ka, et seotud võrkude kasutajate jaoks oleks loodud suhtlusplaan. Vaadake läbi Yammeri teavitusjuhend Office 365 klientide edu tagamise keskuse ressursside lehel. Enne migreerimise lõpuleviimist teatage seotud kasutajatele migreerimise põhjus, kuupäev, kellaaeg ja selle mõju. Soovitage migreeritava võrgu kasutajatel salvestada enne migreerimise alguskuupäeva andmed, mida nad soovitavad säilitada (nt isiklikud sõnumid, märkmed ja failid), kuna pärast migreerimist ei pääse nad sellele sisule ja teabele enam juurde.

 • Teatage emavõrgu kasutajatele, et võrguga ühinevad uued kasutajad.

Võrgu migreerimine

Võrgu migreerimine koosneb kolmest etapist, milles teid juhendatakse. Korraga saab alustada mitme võrgu migreerimist, ootamata eelmiste migreerimiste lõpulejõudmist. Alustage emavõrgust (võrk, millesse soovite teise võrgu migreerida).

 1. Avage emavõrgus sätted > Võrgu administraator.

  Kuvatõmmis Yammeri administreerimismenüüst - võrgu migreerimine on sisu ja turvalisus
 2. Valige võrgu migreerimine.

  Kuvatõmmis Yammeri administraatoritele menüükäsu võrgu migreerimine

  Esimesena avaneb leht pealkirjaga Etapp 1/3 – Kinnitatud domeenide kontrollimine/lisamine. Sellel lehel on kinnitatud domeenid, mis on juba lisatud selle Yammeri võrgu Office 365 rentnikule. Kui te ei näe soovitud võrku, avage Office 365 link täiendavate kinnitatud domeenide lisamiseks ja naaske siis uuesti sellele lehele.

  Samm 1 / 3 – kontrolli/Add kinnitatud domeenid enne Yammeri võrgu migreerimine kuvatõmmis
 3. Kui olete kõik soovitud kinnitatud domeenid lisanud, klõpsake nuppu Edasi.

  Nüüd jõuate lehele Etapp 2/3 – Migreeritava Yammeri võrgu valimine. Sellel lehel on loetletud kõik migreerimiseks sobivad võrgud. Pidage meeles, et kõik Yammeri võrgu domeenid, mille soovite migreerida, peavad olema lisatud Office 365 kinnitatud domeenide loendisse. Sellel lehel kuvatakse ainult Yammeri võrkude kinnitatud domeenid. Kui te otsitavat võrku ei näe, klõpsake nuppu Eelmine ja lisage kinnitatud domeenid.

  Kuvatõmmis etapp 2 / 3 – Valige Yammeri võrgu migreerimine
 4. Valige lehel Etapp 2/3 – Migreeritava Yammeri võrgu valimine Yammeri võrk, mille soovite sellesse võrku migreerida, ja klõpsake siis käsku Edasi.

 5. Avaneb leht pealkirjaga Etapp 3/3 – Andmete eksportimine ja migreerimise käivitamine. Sellel lehel näete migreeritava võrgu andmeid, nt võrgu nime ja sõnumite arvu, et saaksite kontrollida, kas see on õige võrk. Pidage meeles, et migreeritakse ainult kasutajad. Kogu muu sisu kustutatakse jäädavalt. Soovitame tungivalt enne migreerimise käivitamist eksportida oma andmed tütarvõrgust.

  Samm 3 / 3 - andmete eksportimine ja Käivita migreerimine kuvatõmmis
 6. Kui soovitud andmed on eksporditud ja olete migreerimiseks valmis, klõpsake nuppu Käivita migreerimine.

  Kuvatakse kinnituse dialoogiboks.

  Kuvatõmmis dialoogiboksist, kus saate Yammeri võrgu migreerimise soovi kinnitada
 7. Sisestage boksis Kas olete täiesti kindel, et soovite võrgu migreerida? teksti Kinnitan võrgu Network Namemigreerimist all kinnituseks selle võrgu nimi, mille soovite migreerida, ja klõpsake siis käsku Migreeri.

  Ettevaatust!: Migreerimist ei saa peatada ega tühistada. Seetõttu tuleb teil enne käsu Migreeri klõpsamist hoolikalt veenduda, et kõik vajalikud andmed oleks eksporditud ja et olete migreerimiseks valinud õige võrgu. Kui te pole päris kindel, klõpsake käsku Loobu ja minge tagasi andmeid eksportima või võrgu nime kontrollima.

 8. Lehel Võrkude migreerimise olek saate vaadata migreerimise olekut. Sellel kuvatakse migreeritavate võrkudega seotud domeenid, migreerimise käivitanud isik, migreerimise alustamise ja lõpuleviimise kuupäevad-kellaajad ning migreerimise olek. Saate vaadata võrgu andmeid, nt aktiivsete kasutajate arvu, sõnumite arvu ja väliseid võrke.

  Kuvatõmmis, mis näitab võrgumigreerimiste olekut – Yammeri võrgumigreerimine on käimas

  Pange tähele, et korraga saab alustada mitme võrgu migreerimist, ootamata eelmiste migreerimiste lõpulejõudmist. Niisiis saab kohe alustada järgmist migreerimist, läbides uuesti vastava viisardi.

Võrgu migreerimise olek

Võrgu migreerimisprotsessi kulgemine on näidatud järgmisel joonisel.

Vooskeem, mis näitab, kuidas tuleb domeenid esmalt migreerida Yammeri tütarvõrgust ja võrk kasutuselt kõrvaldada ning seejärel paralleelselt migreerida kasutajad ja välisvõrgud.

1. etapis migreeritakse tütarvõrgu domeenid ja tütarvõrk kõrvaldatakse kasutuselt. 2. etapis migreeritakse paralleelselt kasutajad ja välised võrgud. Isegi kui kasutajate või välisvõrkude alamkomplekti ei migreerita, jätkub migreerimine ikkagi ja see viiakse lõpule. Täpsema teabe ja tõrketeated leiate olekulehelt.

Migreerimise olekulehel võidakse kuvada järgmisi tõrketeateid.

Tõrketeade

Mida see tähendab?

Lähtevõrgu source network name migreerimine nurjus

Tütarvõrgu migreerimine nurjus.

Kasutaja user email migreerimine nurjus

Kui mõne kasutaja migreerimine nurjub, kuvatakse selle kohta vastavad tõrketeated. Sel puhul saate kasutaja lisada emavõrku käsitsi. Pange tähele, et tütarvõrk on selleks hetkeks migreeritud.

Välisvõrgu external network name migreerimine nurjus

Kui mõne välisvõrgu migreerimine nurjus, kuvatakse selle kohta vastavad tõrketeated. Pange tähele, et tütarvõrk on selleks hetkeks migreeritud.

Täpsemaks tõrkeotsinguks võtke ühendust Yammeri toega.

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×