Värvikategooriate loomine ja määramine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Värvkategooriate abil saab hõlpsasti seotud üksusi Microsoft Outlook tuvastada ja rühmitada. Omavahel seotud üksuste rühmale (nt märkmed, kontaktid, kohtumised ja meilisõnumid) värvkategooria määramine, et saaksite neid kiiresti järgida ja organiseerida. Üksusele saate määrata ka mitu kategooriat.

Värvikategooriate vaatamine kaustas Sisse
Värvkategooriad võimaldavad teil seotud üksuseid kiiresti skannida ja üles leida.

Värvkategooriad võimaldavad teil seotud üksuseid kiiresti skannida ja üles leida.

Saate valida vaikekategooriate komplektide seast või luua isiklikud kategooriad ning määrata need siis Outlooki üksustele. Kategooria värvid kuvatakse silmatorkavalt tabel vaadetes, nt teie sisendkaustas ning avatud üksustes. Kategooriatele saate anda teie jaoks tähendusrikkama nime või saate valida kategooriate jaoks erinevad värvid. See paindlikkus võimaldab teil kujundada süsteemi, mis sobib teie isikliku tööstiiliga.

Meilisõnumile värvkategooria määramine

Sõnumile värvikategooria määramine sõnumiloendist Paremklõpsake sõnumit. Valige Määra kategooriaja seejärel valige loendist kategooria.

Näpunäide: Kui te Paremklõpsake sõnumit ja näete ainult suvandid sõnumi lipuga, proovige, klõpsates tühja ruumi saatja nimest paremal.

Märkmed : 

 • Kui soovite teise ja kolmanda värvikategooria määramine, saate seda toimingut teha mitu korda.

 • Te ei saa määrata värvikategooria sõnumi sõnumiloendis või lugemispaanil kui kasutate rakenduses Outlook 2016 jutukas vaade. Lisateavet leiate jaotisest Lisateavet jutukas vaate kohta.

Värvikategooria lugemispaanil või avatud sõnumis, valige Määra lindi jaotises Sildid ja seejärel valige loendist kategooria.

Kui te ei näe Määra lindil, valige rippmenüüst jaotises Sildid.

Valige ripploendis sildid, valige määra.

Märkus. : Määra rippmenüüst kuvatakse kümme viimati kasutatud kategooriad. Kui teil on lisakategooriate alusel, peate klõpsake käsku Kõik kategooriad ülejäänud loendi kuvamiseks.

 1. Valige sõnumi kausta, klõpsake lindil jaotises SildidKategoriseeri > Kõik kategooriad.

  Jaotise Sildid käsk Kõik kategooriad

  Märkus. :  Kalendriüksuste korral kuvatakse jaotis Sildid menüüs Kohtumine või Koosolek. Avatud kontakti või tööülesande korral kuvatakse jaotis Sildid menüüs Kontakt või Tööülesanne.

 2. Valige dialoogiboksi VärvikategooriadUus.

 3. Tippige kategooria jaoks nimi ja valige soovitud värv ja soovi korral võite kiirklahvi. Seejärel klõpsake nuppu OK.

  Dialoogiboks „Uue kategooria lisamine”

Kiirklõpsukategooria on vaikimisi kategooria, mida saate seada teatud tabeli vaates. Näiteks kui lugemispaani välja lülitada või lugemispaani liigutamine sõnumiloendi all, kuvatakse teile lisaveergudest kaustas sisse, sh saadud, kategooria ja mainida. Määrata kiirklõpsukategooria ühes neid vaateid, võite klõpsata määratud kategooria veerus kategooria.

 1. Lindi jaotises Sildid nuppu Kategoriseeri > Määra Kiirklõps.

 2. Valige soovitud värvikategooria drop-down abil ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Märkus. : Avatud sõnumis saate klõpsata menüüs Määra kategooria käsku Määra kiirklõps, et määrata vaikevärvkategooria kõigile edaspidi saabuvatele, mitte ainult valitud sõnumitele.

Mida soovite teha?

Värvid teevad teie Outlooki üksused silmatorkavamaks. Kui loote näiteks kategooria, mille nimi on projekt Morris, ning määrate sellele üksuseid, saate jälitada kõiki projektiga seotud koosolekuid, kontakte ja sõnumeid.

Värvkategooriad kalendris
Värvkategooriad ühendavad seotud Outlooki üksused, et neid oleks lihtsam tuvastada. Siin kuvatakse värvkategooriat avatud üksuse päises ning kalendrist näete, et mõlemad üksused puudutavad projekti Morris.

Värvkategooriad ühendavad seotud Outlooki üksused, et neid oleks lihtsam tuvastada. Siin kuvatakse värvkategooriat avatud üksuse päises ning kalendrist näete, et mõlemad üksused puudutavad projekti Morris.

Värvkategooriad kuvatakse silmatorkavalt tabel vaadetes, nt teie sisendkaustas ning avatud üksustes. Kuus vaikimisi värvkategooriat on kohandamiseks mõeldud. Kategooriatele saate anda teie jaoks tähendusrikkama nime või saate valida kategooriate jaoks erinevad värvid. Lisaks neile kuuele saate luua nii palju värvkategooriaid, kui soovite, ning saate üksustele määrata ka mitu värvkategooriat. See paindlikkus võimaldab teil kujundada süsteemi, mis sobib teie isikliku tööstiiliga.

Värvikategooriate vaatamine kaustas Sisse
Värvkategooriad võimaldavad teil seotud üksuseid kiiresti skannida ja üles leida.

Värvkategooriad võimaldavad teil seotud üksuseid kiiresti skannida ja üles leida.

Saate valida ka kiirklõpsukategooria, mis võimaldab teil Microsoft Outlooki üksusele vaikevärvkategooria määramiseks klõpsata vaid korra oma Sisendkausta või muud tabelivaadet. Lisateavet leiate peatükist Kiirklõpsukategooria määramine.

Selleks, et muuta kategoriseeritud meiliüksuste leidmine lihtsamaks, lisatakse otsingukaust Kategoriseeritud meilnavigeerimispaan paiknevasse kausta Otsingukaustad, mis annab ülevaate kõigist kategoriseeritud meiliüksustest. Selles kaustas, saate kategoriseeritud üksuseid rühmitada ja sortida. Spetsiifiliste kategooriate jaoks saate luua edasisi kategooriaotsingu kaustu.

Kuigi saate kasutada ja kohandada kuute vaikevärvkategooriat, võite luua oma üksuste organiseerimise käigus ka uusi. Atribuudid, mida saate igale kategooria määrata, on värv, nimi ja kiirklahv.

 1. Klõpsake tööriistaribal nuppu Kategoriseeri Nupu pilt .

 2. Klõpsake käsku Kõik kategooriad.

  Menüü Värvikategooria

 3. Klõpsake nuppu Uus.

  Avaneb dialoogiboks Uue kategooria lisamine.

  Dialoogiboks „Uue kategooria lisamine”

 4. Tippige uue värvkategooria nimi väljale Nimi.

 5. Valige nimistust Värv soovitud värv ja klõpsake seejärel nupule OK.

  Märkmed : 

  • Kiirklahvi valimine pole kohustuslik.

  • Kui soovite luua värvkategooria sellele värvi määramata, klõpsake värvipaleti jaotises suvandile Pole. Kategooria kehtestab üksustele nime (ja soovi korral kiirklahvi) ning saate neid üksuseid kategooria järgi sortida ja rühmitada. Üksused on saadaval ka sobivas kategooria otsingukaustas.

Outlooki üksusele värvkategooria määramine

Värvikategooria peab olema lisatud loendis kategooria, enne kui saate selle määrata. Kui soovitud värvikategooria loendis pole, saate korraga uue värvkategooria loomine ja üksuse määramine.

Märkus. : Vaikevärvkategooria esmakordsel määramisel üksusele palutakse teil kategooria ümber nimetada. Samuti võite siis muuta kategooria värvi, nimetada selle ümber ja valida meelepärase kiirklahvi.

Üksusele tabelivaates värvkategooria määramiseks:

Värvkategooriate määramine sisendkaustas või muudes tabel vaadetes olevatele üksustele on kõigi rakenduse Outlook andmetüüpide jaoks sama.

Märkus. : Värvkategooriate määramine kontaktide kaardivaates (nt visiitkaartide vaade) või märkmetele ikoonivaates sarnaneb värvkategooriate määramisele tabelivaates.

 • Värvkategooria määramiseks tehke ühte järgmistest.

  • Valige üksus, klõpsake tööriistaribal nuppu Kategoriseeri Nupu pilt ning seejärel klõpsake värvkategooriat.

  • Paremklõpsake üksust, viige kursor kiirmenüüs nupule Kategoriseeri Nupu pilt ning seejärel klõpsake värvkategooriat.

   Menüüs Kategoriseerimine kuvatakse üksnes 15 viimati kasutatud värvkategooriat. Rohkemate kategooriate kuvamiseks või uue kategooria loomiseks klõpsake suvandile Kõik kategooriad. Värvkategooria määramiseks dialoogiboksi Värvkategooriad kaudu, peate märkima värvkategooria kõrval oleva ruudu.

   Dialoogiboksi Värvkategooriad kaudu saate ühtlasi ka kiirelt määrata üksusele mitu kategooriat.

   Märkmed : 

   • Ajaskaala vaates, nt rakenduste Tööülesanded ja Päevik pakutavad ajaskaalad, on ainus üksusele värvkategooria määramise viis ülalkirjeldatud otseteemenüü meetod.

   • Töölehe vaate kohta ei kuvata nuppu Kategoriseeri tööriistariba vaikimisi. Selle nupu lisamiseks klõpsale menüüs Tööriistad suvandile Kohandamine. Klõpsake vahekaardil Käsud nimistus Kategooriad suvandile Toimingud. Klõpsake nimistus Käsud suvandile Kategoriseeri ning lohistage see tööriistaribal kohta, kus seda tuleb kuvada.

Vaikevärvkategooriatel on üldised nimed (nt kategooriad Punane ja Sinine). Kategoriseeritud üksuste hõlpsamaks tuvastamiseks ja korraldamiseks saate anda oma värvkategooriatele uued teie jaoks tähenduslikud nimed.

Märkus. : Kui muudate juba üksustele määratud värvkategooriat, värskendatakse kõiki üksuseid, millele olete kategooria määranud, ning need saavad uue nime.

 1. Klõpsake tööriistaribal nuppu Kategoriseeri Nupu pilt .

 2. Klõpsake käsku Kõik kategooriad.

  Menüü Värvikategooria

 3. Klõpsake loendis Nimi värvkategooria nime ja seejärel klõpsake käsku Nimeta ümber.

 4. Tippige loendis Nimi värvkategooriale uus nimi.

  • Värvkategooria automaatseks määramiseks ümbernimetatatavatele üksustele, mis on valitud Microsoft Outlooki põhiaknas, märkige loendis Nimi värvkategooria kõrval asuv ruut ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  • Kui määrate üksusele olemasoleva värvkategooria esmakordselt, palutakse teile värvkategooria ümber nimetada.

 1. Klõpsake tööriistaribal käsku Kategoriseeri Nupu pilt ja seejärel käsku Kiirklõpsu määramine.

 2. Valige dialoogiboksi Kiirklõpu määramine loendist värvkategooria.

Teisele kiirklõpsukategooria vahetamine ei muuda mis tahes üksusele juba määratud värvkategooriat. Kui te siiski muudate värvi või mis tahes värvkategooria nime, värskendatakse kõigi selle värvkategooriaga üksuseid uuele nimele või värvile.

Mis tahes avatud üksuses saate määrata ka praeguse kiirklõpsukategooria menüüst Kategoriseerimine.

Kiirklõpsukategooria saate määrata enamikele Outlooki üksustele, kui vaatate neid tabelivaates, nt sisendkaustas või ülesanderibal.

 • Klõpsake kaustas Sisendkaust või muus tabelivaates sõnumi kõrval olevat veergu Kategooriad. Veerule lisatakse teie kiirklõpsukategooriaga seostatud värv. Sõnumi avamise korral kuvatakse üksuse ülaservas värvkategooria värv ja nimi.

  Märkmed : 

  • Kiirklõpsukategooria eemaldamiseks klõpsake lihtsalt uuesti veeule Kategooriad.

  • Kiirklõpsukategooria saate korraga määrata mitmele üksusele. Lihtsalt valige kõik üksused ja klõpsake seejärel ühe üksuse kõrval olevale veerule Kategooriad.

Seostades kiirklahvi värvkategooria-ga, saate kiiresti määrata värvkategooria üksusele, nagu näiteks ühele meilisõnumile, valides üksuse kas oma sisendkaustast või teisest tabel vaatest ning vajutades seejärel kiirklahvi. Kiirklahvi saate kasutada ka mitmele üksusele korraga värvkategooria määramiseks.

 1. Klõpsake Microsoft Office Outlook 2007 põhiakna tööriistaribal nuppu Kategoriseeri Nupu pilt .

 2. Klõpsake menüü allservas suvandile Kõik kategooriad.

 3. Valige loendist Nimi värvkategooria märkeruut.

 4. Valige loendist Kiirklahv kiirklahv.

Rakendusest Office Outlook 2007 ei saa lähtestada loendit kuute vaikekategooriasse. Need vaikekategooriad pakutakse kohatäidetena, mida saate vastavalt vajadusele kohandada.

Kuigi te ei Outlookist kuut vaikekategooriat taastada, saate loendi uuesti luua. Või saate käivitada käsu kasutades Windowsi dialoogiboksi Käivita käsureavõtit, et taastada automaatselt kuue kategooria vaikeloend.

Outlookis loendi uuesti loomine

Värvkategooriate põhikomplekt on mõeldud kohandamiseks. Saate kategooriaid ümber nimetada ning seostada neid erinevate värvidega. Peale nende kuue värvkategooria on lihtne luua uusi värvkategooriaid. Järgnevalt on välja toodud kuus rakenduse Outlook 2007 vaikevärvkategooriat.

Kategooria Punane

Kategooria Kollane

Kategooria Sinine

Kategooria Oranž

Kategooria Roheline

Kategooria Lilla

Atribuudid, mida saate igale kategooriale määrata, on värv, nimi ja kiirklahv. Kui muudate värvkategooriat, mis on juba üksustele määratud, värskendatakse nende üksuste värvkategooriat automaatselt.

Märkus. : Kui täiendate versiooni mõnelt muult Outlooki versioonilt, kui installite rakenduse Office Outlook 2007, kuvatakse esmasel Värvkategooriate loendi avamisel koos Outlooki varasemas versioonis üksustele määratud kategooriatega kuus vaikevärvkategooriat.

Loendi taastamine käsureavõtme abil

Käsureavõti taastab kategoorialoendis kuus vaike kategooriavärvi ja -nime. Lisateave käsureavõtmete kasutamise kohta.

Märkus. : Selle käsureavõtme käivitamine kustutab kõik teie loodud kohandatud kategooriad. Kui läksite rakendusele Office Outlook 2007 üle mõnelt muult Outlooki versioonilt, kustutatakse keskest kategoorialoendist kõik kohandatud kategooriad või kategooriad. Säilib üksuse kategoorianimi, kuid mitte värv.

Esmalt tehke kindlaks faili outlook.exe asukoht oma arvutis. Kui nõustusite Office Outlook 2007 installimisel vaikimisi pakutud kausta asukohtadega, asub fail outlook.exe asukohas c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe.

Kui fail outlook.exe ei asu selles asukohas, otsige faili ja märkige üles täistee.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Windows Vista    

   • Klõpsake nuppu Käivita Nupu pilt , valige käsk Kõik programmid, käsku tarvikudja seejärel klõpsake nuppu Käivita.

  • Microsoft Windows XP või Microsoft Windows Server 2003    

   • Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Käivita.

 2. Tippige dialoogiboksi Käivitus väljale jutumärk, seejärel sisestage faili outlook.exe täistee ja lõpuks lisage veel üks jutumärk. Teise võimalusena klõpsake faili leidmiseks ja valimiseks nuppu Sirvi. Sel juhul kaasatakse jutumärgid automaatselt.

 3. Lõpujutumärgi järele tippige tühik ja seejärel võti /cleancategories. Näiteks kui kasutate installimisel vaikeasukohta, oleks tipitav tekst selline:

  "c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe" /cleancategorie s

 4. Klõpsake nuppu OK.

  Märkus. : 

  • Võtmed pole tõstutundlikud. Nt /CLEANCATEGORIES toimib samamoodi nagu /cleancategories.

  • Ärge unustage võtme ette lisada ühte tühikut.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×