Välja või rühma lisamine, teisaldamine või kustutamine

Andmeallikas, kus talletatakse kõik kasutaja poolt vormi sisestatud andmed, koosneb väljadest ja rühmadest. Sarnaselt kõvakettal asuvate failide hoidmiseks ja korraldamiseks kasutatavate kaustadega sisaldavad väljad andmeid, mille kasutajad on teie vormi sisestanud, ning rühmades saab neid välju talletada ja korraldada. Kui teie vormi andmeallikas sisaldab näiteks eesnime, teise nime ja perekonnanime välju, võib neid välju hoida rühmas „nimi“.

Selle artikli teemad

Enne alustamist

Välja lisamine

Rühma lisamine

Viitevälja lisamine

Viiterühma lisamine

Välja või rühma teisaldamine muusse asukohta põhiandmeallikas

Välja või rühma kustutamine

Enne alustamist

Välju või rühmi saate lisada ainutl vormimalli põhiandmeallikasse. Välju ega rühmi ei saa lisada sekundaarsesse andmeallikasse ega väljadele või rühmadele, mis põhinevad andmebaasil, veebiteenusel või olemasoleval XML-skeem või XML-dokumentidel.

Näpunäide.: Kui tööpaanil Andmeallikas kuvatakse see lukus välja ikoon Lukus välja ikoon või see lukus rühma ikoon Lukus rühma ikoon , ei saa välja või rühma muuta.

Igal andmeallika väljal või rühmal peab olema kordumatu nimi. Kui peate mõne olemasoleva välja või rühma nime kasutama mõnel teisel väljal või teises rühmas, on võimalik vormimallile lisada viiteväli või viiterühm.

Vormimalli värskendamiseks saate olemasolevaid välju või rühmi andmeallikast mujale teisaldada või kustutada. Teisaldada või kustutada saate ainult põhiandmeallikasse lisatud välju või rühmi. XML-skeemil, andmebaasil või veebiteenusel põhinevaid või sekundaarses andmeallikas sisalduvaid välju ega rühmi ei saa teisaldada ega kustutada.

Märkus.: Kui kustutate välja, millega on seotud juhtelement, ei saa juhtelement talletada andmeid, sest andmeid talletanud välja pole enam olemas. Veelgi enam, kui kasutajad on juba täitnud teie vormimallil põhinevaid vorme, võib välja kustutamine põhjustada nendes lõpetatud vormides andmete kaotsiminekut. Kui kustutate välja, millega on seotud juhtelement, tuleb see juhtelement kas teise väljaga siduda või kustutada. Rühma kustutamine kustutab kõik selle rühma väljad. Kõik juhtelemendid, mis on kustutatud rühma väljadega seotud, tuleb kas siduda muude väljadega või kustutada.

Lehe algusse

Välja lisamine

Põhiandmeallikas asuvasse rühma saate lisada nii elemendivälju kui ka atribuudivälju. Atribuudivälju saate lisada ka mõnele põhiandmeallikas sisalduvale elemendiväljale. Atribuudiväljale endale muid välju lisada ei saa.

Välja lisamine rühma

 1. Kui tööpaani Andmeallikas ei kuvata, siis avage menüü Vaade ja klõpsake valikut Andmeallikas.

 2. Kui vormimall kasutab rohkem kui üht andmeallikat, valige loendis Andmeallikas suvand Peamine.

 3. Paremklõpsake tööpaanil Andmeallikas rühma, kuhu soovite välja lisada, ja klõpsake siis kiirmenüü käsku Lisa.

 4. Tippige dialoogiboksis Välja või rühma lisamine väljale Nimi uue välja nimi. Nimed peavad algama tähemärgi või allkriipsuga (_) ning võivad sisaldada ainult tähti, numbreid, allkriipse, sidekriipse (-) ja punkte (.). Nimed ei tohi sisaldada tühikuid.

  Kasutage välja sisu kirjeldavat nime. Kui lisate näiteks kulusummat sisaldava välja, pange väljale nimeks kulu.

 5. Valige loendis Tüüp väärtus Väli (element) või Väli (atribuut).

 6. Valige loendis Andmetüüp välja jaoks kasutatav andmetüüp.

  Väljade andmetüüpide loend

  Andmetüüp

  Millal kasutada?

  Tekst

  Seda andmetüüpi kasutage vormindamata teksti sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks.

  Rich Text

  Seda andmetüüpi kasutage elemendivälja jaoks, mis sisaldab vormindatud teksti. Atribuudiväljade jaoks seda andmetüüpi kasutada ei saa.

  Täisarv

  Seda andmetüüpi kasutage ilma kümnendväärtusteta arve sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks.

  Kümnendarv

  Seda andmetüüpi kasutage valuutaväärtuste või kümnendväärtustega arve sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks.

  Tõene/väär

  Seda andmetüüpi kasutage selliseid andmeid sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks, mille väärtus saab olla ainult üks kahest võimalusest.

  Hüperlink

  Seda andmetüüpi kasutage atribuudivälja jaoks, mis sisaldab universaalset ressursiidentifikaatorit (URI), näiteks hüperlinki või nimeruumi.

  Kuupäev

  Seda andmetüüpi kasutage kalendrikuupäeva sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks.

  Kellaaeg

  Seda andmetüüpi kasutage 24-tunnises vormingus kellaaega sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks.

  Kuupäev ja kellaaeg

  Seda andmetüüpi kasutage nii kalendrikuupäeva kui ka 24-tunnises vormingus kellaaega sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks.

  Pilt või manusfail

  Seda andmetüüpi kasutage binaarandmeid (nt pilti või joonist) sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks.

  Kohandatud

  Seda andmetüüpi kasutage elemendi- või atribuudivälja jaoks, mis sisaldab kohandatud tüüpi andmeid, mis on määratletud nimeruumiga. Seda andmetüüpi kasutatakse tavaliselt välja või rühma jaoks, mis on seotud kohandatud juhtelemendiga. Selle andmetüübi valimise korral on lubatud väli Andmete nimeruum.

  Tabelis on ära toodud üksnes kõige levinumad vormimallides kasutatavad XML-andmetüübid. InfoPathis saate kasutada suvalist World Wide Webi konsortsiumi (W3C) soovitustes sisalduvat XML 1.0 andmetüüpi. Kui soovite kasutada sellist andmetüüpi, mida pole tabelis toodud, peate ekstraktima vormimalli vormifailid ja redigeerima skeemifaili (.xsd). Vormimalli vormifailide ekstraktimise kohta leiate lisateavet jaotise Vt ka linkide kaudu.

 7. Et määrata algväärtus, mida väli peaks sisaldama siis, kui kasutaja avab vormi, tippige soovitud väärtus väljale Vaikeväärtus. Lisateavet välja vaikeväärtuse määramise kohta leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

 8. Elemendivälja teisendamiseks korduvaks väljaks märkige ruut Korduv.

 9. Kui soovite määrata, et väli peaks kindlasti sisaldama väärtust, märkige ruut Ei tohi olla tühi. Selle ruudu märkimisel tähistatakse kõik juhtelemendid, mis on seotud väljaga, kuhu pole väärtust sisestatud, punase tärni või punase kriipsäärisega.

Atribuudivälja lisamine elemendiväljale

Kuna atribuudivälja saab lisada ainult elemendiväljale, on loend Tüüp dialoogiboksis Välja või rühma lisamine keelatud.

 1. Kui tööpaani Andmeallikas ei kuvata, siis avage menüü Vaade ja klõpsake valikut Andmeallikas.

 2. Kui vormimall kasutab rohkem kui üht andmeallikat, valige loendis Andmeallikas suvand Peamine.

 3. Paremklõpsake tööpaanil Andmeallikas välja, millele soovite välja lisada, ja klõpsake siis kiirmenüü käsku Lisa.

 4. Tippige dialoogiboksis Välja või rühma lisamine väljale Nimi uue välja nimi. Nimed peavad algama tähemärgi või allkriipsuga (_) ning võivad sisaldada ainult tähti, numbreid, allkriipse, sidekriipse (-) ja punkte (.). Nimed ei tohi sisaldada tühikuid.

  Kasutage välja sisu kirjeldavat nime. Kui lisate näiteks kulusummat sisaldava välja, pange väljale nimeks kulu.

 5. Valige loendis Andmetüüp välja jaoks kasutatav andmetüüp.

  Väljade andmetüüpide loend

  Andmetüüp

  Millal kasutada?

  Tekst

  Seda andmetüüpi kasutage vormindamata teksti sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks.

  Täisarv

  Seda andmetüüpi kasutage ilma kümnendväärtusteta arve sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks.

  Kümnendarv

  Seda andmetüüpi kasutage valuutaväärtuste või kümnendväärtustega arve sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks.

  Tõene/väär

  Seda andmetüüpi kasutage selliseid andmeid sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks, mille väärtus saab olla ainult üks kahest võimalusest.

  Hüperlink

  Seda andmetüüpi kasutage atribuudivälja jaoks, mis sisaldab universaalset ressursiidentifikaatorit (URI), näiteks hüperlinki või nimeruumi.

  Kuupäev

  Seda andmetüüpi kasutage kalendrikuupäeva sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks.

  Kellaaeg

  Seda andmetüüpi kasutage 24-tunnises vormingus kellaaega sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks.

  Kuupäev ja kellaaeg

  Seda andmetüüpi kasutage nii kalendrikuupäeva kui ka 24-tunnises vormingus kellaaega sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks.

  Pilt või manusfail

  Seda andmetüüpi kasutage binaarandmeid (nt pilti või joonist) sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks.

  Tabelis on ära toodud üksnes kõige levinumad vormimallides kasutatavad XML-andmetüübid. Microsoft Office InfoPathis saate kasutada suvalist W3C soovitustes sisalduvat XML 1.0 andmetüüpi. Kui soovite kasutada sellist andmetüüpi, mida pole tabelis toodud, peate ekstraktima vormimalli vormifailid ja redigeerima skeemifaili (.xsd). Vormimalli vormifailide ekstraktimise kohta leiate lisateavet jaotise Vt ka linkide kaudu.

 6. Et määrata algväärtus, mida väli peaks sisaldama siis, kui kasutaja avab vormi, tippige soovitud väärtus väljale Vaikeväärtus. Lisateavet välja vaikeväärtuse määramise kohta leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

 7. Elemendivälja teisendamiseks korduvaks väljaks märkige ruut Korduv.

 8. Kui soovite määrata, et väli peaks kindlasti sisaldama väärtust, märkige ruut Ei tohi olla tühi. Selle ruudu märkimisel tähistatakse kõik juhtelemendid, mis on seotud väljaga, kuhu pole väärtust sisestatud, punase tärni või punase kriipsäärisega.

Lehe algusse

Rühma lisamine

 1. Kui tööpaani Andmeallikas ei kuvata, siis avage menüü Vaade ja klõpsake valikut Andmeallikas.

 2. Kui vormimall kasutab rohkem kui üht andmeallikat, valige loendis Andmeallikas suvand Peamine.

 3. Paremklõpsake tööpaanil Andmeallikas rühma, kuhu soovite rühma lisada, ja klõpsake siis kiirmenüü käsku Lisa.

 4. Tippige dialoogiboksis Välja või rühma lisamine väljale Nimi uue rühma nimi. Nimed peavad algama tähemärgi või allkriipsuga (_) ning võivad sisaldada ainult tähti, numbreid, allkriipse, sidekriipse (-) ja punkte (.). Nimed ei tohi sisaldada tühikuid.

  Kasutage rühma sisu kirjeldavat nime. Kui lisate näiteks kulude üksikasju sisaldava rühma, pange väljale nimeks kuluüksikasjad.

 5. Tehke loendis Tüüp ühte järgmistest.

  • Teisi rühmi või välju sisaldada võiva rühma lisamiseks valige väärtus Rühm.

  • Kui soovite lisada sellise rühma, mis võib küll sisaldada kahte või enamat väljarühma, millest vormivaates kuvatakse aga ainult üks, valige Rühm (valik).

 6. Rühma teisendamiseks korduvaks rühmaks märkige ruut Korduv.

Lehe algusse

Viitevälja lisamine

Kui soovite mõne olemasoleva välja nime kasutada mõne teise sama vormimalli rühma välja jaoks, võite luua viitevälja. Viitevälja loomisel loob InfoPath vormimallis uue välja, mille atribuudid on lingitud ja vastendatud algvälja atribuutidega (sh nime ja andmetüübiga). Mõlematest väljadest saavad viiteväljad ning ühel väljal tehtavad muudatused kajastuvad automaatselt kohe ka teisel väljal.

Märkus.: Kaks viitevälja ei saa kuuluda samasse rühma. Viitevälja saate lisada ainult rühma. Viitevälja ei saa lisada teisele väljale.

 1. Kui tööpaani Andmeallikas ei kuvata, siis avage menüü Vaade ja klõpsake valikut Andmeallikas.

 2. Kui vormimall kasutab rohkem kui üht andmeallikat, valige loendis Andmeallikas suvand Peamine.

 3. Paremklõpsake välja, millel viiteväli peaks põhinema, ja klõpsake siis kiirmenüü käsku Viide.

 4. Valige dialoogiboksis Viiteväli või -rühm rühm, mis peaks uut viitevälja sisaldama.

Lehe algusse

Viiterühma lisamine

Kui soovite mõne olemasoleva rühma nime kasutada mõne teise sama vormimalli rühma jaoks, võite luua viiterühma. Viiterühma loomisel loob InfoPath vormimallis uue rühma, mille atribuudid on lingitud ja vastendatud algrühma atribuutidega. Kõik esimese rühma väljad dubleeritakse viiterühmas. Mõlematest rühmadest saavad viiterühmad ning ühes rühmas tehtavad muudatused (sh selle rühma väljadel tehtavad muudatused) kajastuvad automaatselt kohe ka teises rühmas.

Märkus.: Kaks viiterühma ei saa kuuluda samasse rühma.

 1. Kui tööpaani Andmeallikas ei kuvata, siis avage menüü Vaade ja klõpsake valikut Andmeallikas.

 2. Kui vormimall kasutab rohkem kui üht andmeallikat, valige loendis Andmeallikas suvand Peamine.

 3. Paremklõpsake rühma, millel viiterühm peaks põhinema, ja klõpsake siis kiirmenüü käsku Viide.

 4. Valige dialoogiboksis Viiteväli või -rühm rühm, mis peaks uut viiterühma sisaldama.

Lehe algusse

Välja või rühma teisaldamine muusse asukohta põhiandmeallikas

 1. Kui tööpaani Andmeallikas ei kuvata, siis avage menüü Vaade ja klõpsake valikut Andmeallikas.

 2. Kui vormimall kasutab rohkem kui üht andmeallikat, valige loendis Andmeallikas suvand Peamine.

 3. Paremklõpsake tööpaanil Andmeallikas välja või rühma, mille soovite teisaldada, ja tehke siis ühte järgmistest.

  • Välja või rühma järjestuse muutmiseks praeguses rühmas klõpsake kiirmenüü käsku Nihuta üles või Nihuta alla.

  • Välja või rühma teisaldamiseks uuele väljale või uude rühma klõpsake kiirmenüü käsku Teisalda ning valige seejärel dialoogiboksis Välja või rühma teisaldamine välja või rühma uus asukoht.

Lehe algusse

Välja või rühma kustutamine

Märkus.: Välja või rühma kustutamine põhjustab vigu vormimalli juhtelementides, mis on selle välja või rühmaga seotud. Kui kasutajad on teie vormimallil põhinevaid vorme juba täitnud, võib välja või rühma kustutamine põhjustada andmete kaotsiminekut ka juba täidetud vormidel.

 1. Kui tööpaani Andmeallikas ei kuvata, siis avage menüü Vaade ja klõpsake valikut Andmeallikas.

 2. Kui vormimall kasutab rohkem kui üht andmeallikat, valige loendis Andmeallikas suvand Peamine.

 3. Paremklõpsake välja või rühma, mille soovite kustutada, ja seejärel klõpsake kiirmenüüs käsku Kustuta.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×