Office
Logi sisse

Välise sõnumsideteenuse KKK (Yammer)

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kui soovite kaasata inimesi väljastpoolt teie Yammer võrgu vestlused ja privaatsõnumeid, sa seda nüüd teha. Saate lisada inimesi kui välised osalejad, ja nad saavad vastata, sõnumeid ja postitusi oma Yammer võrku ilma liituda. Ja luua välise rühmad, mida kaasata osalejatega. Leia vastused korduma kippuvatele küsimustele osalejatega käesolevas artiklis. Või Vaata Lisa välised osalejad Yammer vestlused, loomine ja hallata väliste Sõprade Yammer, leida Yammer võrgustikus osalejategaja kontrolli osalejatega Yammer võrgus vahetamise transpordireeglite osalejatega töötamise kohta lisateabe saamiseks.

Üldised küsimused

Küsimus. Mille poolest erinevad välised osalejad ja välised võrgud?

Vastus. Väliste võrkude abil saab suurepäraselt väliseid ühendusi majutada ja pikaajalisi projekte hallata. Väliste osalejate funktsioon on mõeldud ühekordseks, lühiajaliseks suhtlemiseks, milleks ei ole vaja uut võrku luua.

Küsimus. Kas saan kutsuda väliseid osalejaid oma Yammeri rühmadesse?

: Te saate luua välise Sõprade Yammer ja kutsuda nendesse rühmitustesse osalejatega.

Küsimus. Mis juhtub, kui välise osaleja eemaldan?

Vastus. Kui eemaldate kellegi Yammeri vestlusest, eemaldab see kogu vestluse nende Yammeri sisendkaustast ning neil puudub edaspidi sellele juurdepääs.

Kasutaja, kes lisas välise osalise, saab ta vestlusest eemaldada. Lisaks saavad kasutajaid vestlusest eemaldada nii võrgu- kui ka rühmaadministraatorid.

Küsimus. Mis juhtub, kui lisan välise osaleja vestlusesse kogemata?

Vastus. Ärge muretsege. Seda võib juhtuda ka parimatega meist. Klõpsake lihtsalt süsteemi genereeritud kommentaaris, mis teatab osaleja lisamisest vestlusesse, käsku Eemalda osaleja. Visuaalse kirjelduse leiate kasutajadokumentatsioonist.

Küsimus. Mis juhtub, kui ma välise sõnumi puhul valin „Lõpeta jälgimine sisendkaustas“?

Vastus. Sõnum eemaldatakse sisendkaustast.

Küsimus. Kas meiliteatiste tellimuse tühistanud Yammeri kasutajad saavad kutse, kui nad lisatakse vestlusesse?

Vastus. Ei.

Küsimus. Mis juhtub, kui ma lisan välise kasutaja, kes pole Yammeri kasutaja?

Vastus. Kui lisate kellegi ja ta pole Yammeri kasutaja, saab see kasutaja sõnumi koopia oma sisendkausta. Ta saab ka kutse liituda Yammeri võrguga.

Küsimus. Kas saan välise sõnumsideteenuse abil Yammeri vestlusse lisada isikliku meiliaadressiga (nt Hotmail või Gmail) kasutaja?

Vastus. Ei. Peate inimesi kutsuma nende ettevõtte või töökoha meiliaadressi kasutades.

Küsimus. Kas vestlusele lisatud Yammeri ootel kasutajad saavad Yammeriga liitumise meilisõnumi?

Vastus. Jah.

Küsimus. Kas ma sõnumi koostamise või sellele vastamise ajal näen väliseid osalejaid oma ettetippimise otsinguväljal?

Vastus. Pärast seda, kui väline osaleja on vestlusse lisatud, kuvatakse tema nimi ettetippimise otsinguväljal. Nimi kuvatakse soovituste loendis kõrgemal või madalamal olenevalt sellest, kui tihti te antud isikuga Yammeris suhtlete. Ettetippimise otsinguvõimalused erinevad õiguste piirangute tõttu (mis sõltuvad rühma privaatsussätetest ja sellest, kas osaleja on sisene või väline). Järgmises tabelis kirjeldatakse ettetippimise otsingu õigusi ja toimimist väliste osalejate korral.

Olukord

Sisemiste liikmete kogemus

Väliste osalejate kogemus

Väline osaleja on lisatud avaliku rühma vestlusesse.

Kõigi võrgu liikmete ettetippimise otsing sisaldab välist osalejat.

Ettetippimise otsing on piiratud vestluses osalevate liikmetega.

Väline osaleja on lisatud erarühma vestlusesse.

Kõigi rühma liikmete ettetippimise otsing sisaldab välist osalejat.

Ettetippimise otsing on piiratud vestluses osalevate liikmetega.

Väline osaleja on lisatud erasõnumisse.

Ettetippimise otsing on piiratud erasõnumis osalejatega.

Ettetippimise otsing on piiratud erasõnumis osalejatega.

Avalik rühm on muudetud erarühmaks.

Kõigi võrgu liikmete ettetippimise otsing sisaldab välist osalejat.

Ettetippimise otsing on piiratud liikmetega, kes osalesid vestluses, millega väline osaleja kutsuti liituma.

Erarühm on muudetud avalikuks.

Kõigi võrgu liikmete ettetippimise otsing sisaldab välist osalejat.

Ettetippimise otsing on piiratud liikmetega, kes osalesid vestluses, millega väline osaleja kutsuti liituma.

Õigused ja turvaküsimused

Küsimus. Milline on kaitse ohtude eest ja kuidas saan säilitada oma privaatsuse?

Vastus. Privaatsus ja turve on ka meie jaoks väga olulised. Oleme kulutanud palju aega selleks, et luua tööriistu teie ettevõtte IP ja töötajate jälgimiseks ja ennetavaks kaitsmiseks. Välise sõnumsideteenuse osana oleme koostanud terve rea järgmisi turbefunktsioone.

  • Selged UI hoiatused    Oleme koostanud hoiatused, et kasutajad oleksid enne välise osalise lisamist ohtudest teadlikud. Kui lisate välise kasutaja vestlusesse või vastate vestlusele välise kasutajaga, kuvataks teile UI-s selge hoiatus. Vt teemat Välise osalise lisamine.

  • Exchange’i transpordireeglid:    Oleme loonud nõustusmissuvandi kinnitatud administraatorite jaoks Outlook Exchange’i transpordireeglite (ETR-ide) jõustamiseks Yammeris, mis võimaldavad ühtset kasutust kõikides suhtlusrežiimides. Kui teie ettevõte muretseb välise ühiskasutuse pärast, on teil tõenäoliselt ETR-id Exchange Online’is juba määratud. Vt teemat Väliste osalejate juhtimine Yammeri võrgus Exchange’i transpordireeglite abil.

  • Kasutajate eemaldamine:    Väliseid osalejaid saate vestlusest eemaldada. Kui osaleja on eemaldatud, ei saa ta vestlust enam vaadata. Kasutajaid saavad vestlusest eemaldada nii võrgu- kui ka rühmaadministraatorid. Vt teemat Välise osaleja eemaldamine vestlusest.

  • Andmete eksport:   Yammer kinnitatud administraatorid saavad jälitada kõiki vestlusi ja faile, millesse on kaasatud välised osalejad ning jälgida oma kasutajate vestlusi väljaspool teie ettevõtte võrku. Koos nende turbemeetmetega jätkab Yammer märksõnade jälgimist, mis teavitavad administraatoreid potentsiaalsetest rikkumistest. Vt teemat Väliste osalejate otsimine Yammeri võrgus.

Küsimus. Kui ma lisan välises kasutajad vestlusesse, siis mida nad näevad?

Välised kasutajad näevad ainult neid konkreetseid vestlusi, kuhu nad on kutsutud. Nad näevad kõike, mis on sellesse vestlusesse kaasatud (nt üleslaaditud faili). Kuid nad ei saa otsida ega liituda muu vestlusega teie võrgus ilma konkreetse kutseta.

Küsimus. Kas välised osalejad saavad vestlusesse faile üles laadida?

Vastus. Jah.

Küsimus. Kas välised osalejad saavad ka teisi osalejaid kutsuda?

Jah, välised kasutajad saavad teisi vestlusesse lisada samuti nagu nad saavad inimesi vestluses @-mainida. Nad saavad inimesi kutsuda ainult nendesse vestlustesse, kuhu nad on konkreetselt kutsutud.

Küsimus. Millist teavet näevad välised osalejad minu kohta?

Vastus. Välistele osalejatele kuvatakse ainult teie hüpikkaardi piiratud vaade. Hüpikkaardil on järgmised väljad: nimi, pealkiri, meiliaadress ja võrgustik. Profiilipilt, telefoninumber ja muu jääb väliste osalejate eest peidetuks.

Küsimus. Millised õigused on välistel osalejatel vestlusesse üles laaditud sisu osas?

Vastus. Faile saavad välised osalejad nii vaadata kui ka alla laadida. Märkmeid saavad välised osalejad ainult vaadata.

Küsimus. Kas välistele osalejatele saab vestlust ühiskasutusse anda?

Vastus. Ei. Välised osalejad tuleb vestlusesse lisada ükshaaval, kuna õiguste piirangute tõttu on sihtrühmaks õigustega liikmed.

Küsimus. Kus asuvad väliste osalejate jaoks mõeldud andmed?

Vastus. Vestluse andmed on saadaval kõikide vestluses osalejate kohta kinnitatud administraatoritele (andmete ekspordi abil). Seega, kui teie töötaja osaleb vestluses mingis muus võrgus, siis kuna see kuvatakse tema sisendkaustas, on see saadaval teie võrgu andmete ekspordis.

Küsimus. Kui ma lisan välised osalejad, siis kas nad sisenevad minu võrku?

Vastus. Ei. Välised kasutajad saavad osaleda ainult nendes konkreetsetes vestlustes, kuhu nad on kutsutud. Nendele vestlustele pääsevad nad juurde Yammeri sisendkausta kaudu (oma võrgus). Neil puudub juurdepääs ülejäänud osale teie võrgust.

Küsimus. Millised on kinnitatud administraatorite õigused?

Vastus. Kinnitatud administraatorid saavad eemaldada kõik välised osalejad mis tahes vestlusest igal ajal. Oleme lisanud andmete eksportimisele ka lisafunktsionaalsuse, mis aitab kinnitatud administraatoritel kindlaks teha, millised failid ja vestlused on välistele kasutajatele kättesaadavad.

Küsimus. Kui mul on olemas märksõnade jälgimine, kas see kehtib ka nendele sõnumitele, mille postitavad välised osalejad minu võrgus?

Jah. Märksõnade jälgimine kehtib kõikidele postitustele teie võrgus (sh väliste osalejate postitustele).

Küsimused loobumise kohta

Sama meetodi abil loobuda osalejatega ja välised rühmad. Lisateavet väliste Sõprade välisegruppides loobuda FAQ.

Märkus.: Ainult Yammer Enterprise võrkude saate loobuda välise sõnumside.

Küsimus. Ma ei soovi ikkagi, et väline sõnumsideteenus on minu võrgus lubatud. Millised on võimalused selle keelamiseks?

Kui eelpool kirjeldatud välist sõnumsideteenust puudutavad turbefunktsioonid pole teie võrgu jaoks piisavad, on teil võimalus blokeerida klientidel väliste inimeste kutsumine vestluses osalemisse teie Yammeri võrgus. Kasutajate blokeerimine sel moel tagab selle, et teie klientide Yammeri võrgu sisu ei muudeta välistele kasutajatele välise sõnumsideteenuse kaudu nähtavaks. See tähendab, et inimesed teie võrgus ei saa lisada väliseid osalejaid teie võrgus toimuvatesse vestlustesse.

Eraldi saate veel kasutada loogilist tulemüüri, et takistada kasutajatel vastata välistele kasutajatele teistes Yammeri võrkudes (nt partner- või kliendiettevõtted), kes soovivad osaleda vestluses, mida majutab see teine Yammeri võrk. Siiski me soovitame tungivalt sõnumsidet sel viisil mitte piirata, kuna see jätab mulje, nagu oleksid kasutajad raskesti kättesaadavad ja mittekoostööaltid, mis võrdub Yammer meilidele mittevastamisega ning see piirab osalemist Yammeris.

Nende meetodite abil loobuda, võtke toetust.

Küsimus. Millised on kasutusvõimalused juhul, kui väline sõnumsideteenus on keelatud?

Kui otsustate välisest sõnumsidest loobuda ja blokeerite kasutajate võimaluse kutsuda väliseid inimesi osalema teie võrgus, ei saa teie võrgust alguse saanud sõnumeid väliste osalejatega jagada. Teie võrgu kasutajad saavad siiski vastu võtta teistest võrkudest saadetud sõnumeid. Need sõnumid on kasutajatele saadaval nende Yammeri sisendkasutas. Nad saavad neid sõnumeid lugeda ja neile vastata nagu tavaliselt. Lisaks on kogu lõim, milles nad osalevad (sh kõik sõnumid lõimes) saadaval andmete ekspordis. See võimaldab teil jälgida oma töötajate vestlusi teistes võrkudes.

Kui otsustate kasutada tulemüüri selleks, et välised sõnumid ei jõuaks teie kasutajateni, tähendab see seda, et nad ei saa saata ega vastu võta sõnumeid teistest võrkudest. Kui keegi püüab saata sõnumit teie kasutajatele, saab see isik tõrketeate ja seda sõnumit ei saa saata.

Küsimus. Kui ma otsustan kasutada tulemüüri selleks, et mu kasutajad ei saa väliseid sõnumeid, siis millist funktsiooni mu võrk ei saa?

Kuna me jätkame Yammeri uuendamist, siis tõenäoliselt koostame uusi täiendavaid funktsioone välise sõnumsideteenuse raamistiku osana. Välise ühiskasutuse blokeerimine ja eriti tulemüüri kasutamine väliste sõnumite saamise keelamiseks võib muuta mõned Yammeri funktsioonid klientidele kättesaamatuks. Kuni me jätkame tööd Yammeriga, teavitame ettevõtteid kindlasti funktsioonidest, mis me välise sõnumsideteenuse raamistiku jaoks loome, et ettevõtted saaksid teavet funktsioonide kohta, mis nad tulevikus saavad.

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Vt ka

Lisa välised osalejad Yammer vestlused

Loomine ja hallata väliste Sõprade Yammer

Leia Yammer võrgustikus osalejatega

Kontrolli osalejatega Exchange'i transpordireegleid Yammer võrgus

Yammer halduskeskus

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×