Välisandmete toomine veebilehelt

Teksti või andmete laadimiseks veebilehelt saate luua või käivitada veebipäring. Veebilehed sisaldavad sageli teavet, mis sobib Excelis analüüsimiseks. Vastavalt vajadusele saate tuua veebilehtedelt värskendatavaid andmeid. See tähendab, et saate värskendada Exceli andmeid värskeimate veebilehe andmetega. Samas saate ka laadida andmeid veebilehelt ja hoida need töölehel muutumatutena.

Selle artikli teemad

Lisateave välisandmete toomise kohta veebilehelt

Veebipäringu loomine ja redigeerimine

Andmete kopeerimine veebilehelt

Salvestatud veebipäringu faili käivitamine

Veebipäringu ümbersuunamine teise andmeallikasse

Probleem – ma ei oska välisandmeid veebipäringust sortida, filtreerida ega otsida

Lisateave välisandmete toomise kohta veebilehelt

Veebipäringut saate kasutada selleks, et laadida värskendatavaid andmeid, mida talletatakse sisevõrgus või Internetis (nt üks tabel, mitu tabelit või kogu veebilehe tekst). Andmeid saate ka analüüsida, kasutades selleks Exceli tööriistu ja funktsioone. Näiteks võite avalikult veebilehelt tuua ja värskendada aktsianoteeringuid või ettevõtte veebilehelt müügiteabe tabeleid.

Veebipäringud on eriti kasulikud tabelites või eelvormindatud aladel asuvate andmete laadimisel. (Tabelid on määratletud HTML sildiga <TABLE>. Eelvormindatud alad on sageli määratletud HTML-i sildiga <PRE>.) Laaditud andmed ei sisalda pilte (nt .gif-pildifailid) ega skriptide sisu.

Veebipäringu loomiseks peate avama veeb (WWW) oma ettevõtte sisevõrgu või oma arvuti või võrgu modemi kaudu. Samas saate teha päringu ka kohalikest HTML- või XML-failidest.

Veebipäringute näidised

Paljud veebipäringute näidised on installitud programmiga Microsoft Office Excel 2007. Vaikimisi asuvad need päringud kõvakettal kaustas \Program Files\Microsoft Office\Office12\QUERIES:

 • MSN MoneyCentral Investori põhinäitajad.iqy

 • MSN MSN MoneyCentral Investori valuutakursid.iqy

 • MSN MoneyCentral Investori aktsiakursid.iqy (veebipäringu parameetripäring)

Välisandmete saamise viisid

Kui kasutate Exceli, saate importida veebilehelt pärinevaid andmeid dialoogiboksi Uus veebipäring abil (klõpsake menüü Andmed jaotises Too välisandmed nuppu Veebist).

Kui kasutate Internet Explorerit, on välisandmete Office Excelisse toomiseks kaks järgmist viisi.

 • Juba tuttavate käskude Kopeeri ja Kleebi kasutamine andmete toomiseks veebilehelt Exceli töölehele. Veebilehe andmete kleepimisel Exceli võite need hoida muutumatutena või neid värskendada, klõpsates nuppu Kleepimissuvandid Nupu pilt ja seejärel raadionuppu Loo värskendatav veebipäring.

 • Paremklõpsake veebilehte ja klõpsake seejärel kiirmenüü käsku Ekspordi Microsoft Excelisse. Sellega kuvatakse dialoogiboks Uus veebipäring.

Märkus. : Excelis saate avada ka HTML, veebiarhiiv (MHTML) või regulaarseid laiendatav märgistuskeel (XML). HTML- või MHTML-faili avamisel saate tuua Exceli terve veebilehe, kuid võite kaotada mõned vormingud, skriptid, pildifailid (ainult HTML-vormingus) või üksikus lahtris asuvad andmeloendid. XML-faili avamisel ühe või mitu viidatud XML-laadileht. Kummalgi juhul ei saa andmeid värskendada.

Veebipäringute ümbersuunamine teistesse andmeallikatesse

Kui olete veebilehe autor, saate suurendada veebilehe andmete usaldatavust, lastes Exceli veebipäring teise andmeallikasse (nt laiendatav märgistuskeel (XML)- või tekstifail) ümber suunata.

Näiteks kui HTML-leht sisaldab aktsianoteeringute tabelit, saab selle tabeli andmeid kasutada veebipäringus ka siis, kui andmed saadakse teisest andmeallikast. Samas kui osutate tabelile, mis asub Windows SharePoint Services projekti olekut kokkuvõtval saidil, saate luua veebipäringu andmete saamiseks juhtloendist.

Sellisel ümbersuunamisel on kaks peamist eelist. Esiteks saab teie imporditavat veebilehte vormindada vaatamiseks, kuigi andmed on analüüsimiseks optimeeritud (nt XML-vormingus). Teiseks saab andmete HTML-vaate jagada andmelehtedeks (nt 20 tulemit korraga), kuid veebipäringu saab ümber suunata tervele andmekogumile.

HTML-atribuuti saate kasutada sildiga TABLE, PRE, XMP, LISTING või PLAINTEXT, mis tuvastab olemasolevate andmete talletuskoha. Veebilehe autorid saavad seda ümbersuunamise atribuuti (o:WebQuerySourceHRef) kasutada andmeallika üldine ressursiaadress (URL)loendi loomiseks nii, et veebipäringuid saaks olemasolevate andmetega linkida. See ümbersuunamise atribuut on määratletud Microsoft Office'i nimeruumis, et vältida konflikti mõne muu ümbersuunamise atribuudiga. Andmeallikaks võib olla iga toetatud veebipäringu andmetüüp, nagu HTML, tekst või XML. Selle atribuudi kasutamise korral ei pea te muretsema, kas saate värskendamisel õige sisu. Veebipäring sisaldab teavet andmeallika tee kohta ning saab värskendatud andmed otse sellest allikast.

Lehe algusesse

Veebipäringu loomine ja redigeerimine

 1. Uue veebipäringu loomiseks või olemasoleva redigeerimiseks tehke üks järgmistest toimingutest.

  Uue veebipäringu loomine    

  1. Tehke üks järgmistest toimingutest.

   • Klõpsake Office Excelis menüü Andmed jaotise Too välisandmed nuppu Veebist.

   • Otsige brauseriga üles veebileht, millelt soovite andmepäringu teha, paremklõpsake veebilehte ja klõpsake seejärel kiirmenüü käsku Ekspordi Microsoft Exceli.

    Kuvatakse dialoogiboks Uus veebipäring.

  2. Sisestage dialoogiboksi Uus veebipäring selle veebilehe üldine ressursiaadress (URL), millelt soovite andmeid saada. URL-i saate tippida, otse kopeeritud aadressilt kleepida või klõpsata loendi Aadress kõrval asuvat noolt ning valida mõne viimati kasutatud aadressi.

   Märkus. : URL-i maksimaalne pikkus on 255 märki.

  3. Klõpsake nuppu Mine.

   Olemasoleva veebipäringu redigeerimine    

  4. Klõpsake menüü Andmed jaotises Ühendused nuppu Ühendused.

   Exceli lindi pilt

  5. Valige dialoogiboksis Töövihiku ülesanded veebipäring ja klõpsake seejärel nuppu Atribuudid.

  6. Klõpsake dialoogiboksis Ühenduse atribuudid vahekaarti Määratlus ning seejärel nuppu Redigeeri päringut.

 2. Klõpsake nuppu Nupu pilt tabelite kõrval, mida soovite importida, või klõpsake nuppu Nupu pilt lehe vasakus ülanurgas, kui soovite importida terve lehe.

  Näpunäide. : Kui lehe tabelite kõrval nuppe Nupu pilt pole, klõpsake nende kuvamiseks dialoogiboksi ülaosas asuvat nuppu Kuva ikoonid Nupu pilt .

 3. Vormindamis- ja importimissuvandite muutmiseks selleks, et tagastada andmeid, klõpsake nuppu Suvandid ja tehke seejärel dialoogiboksis Veebipäringu suvandid üks või mitu järgmistest toimingutest.

  1. Klõpsake jaotises Vorming ühte järgmistest raadionuppudest.

   • Pole.     Tagastab päringu sihiks oleva veebilehe sisu tekstina, ilma vorminguta. Rakendatakse töölehel olev vorming.

   • Ainult RTF-vorming.      Tagastab andmed vormingus, mida Microsoft Excel suudab kõige täpsemalt esitada, nt fondilaadid. Ei sisalda HTML (nt hüperlink).

   • Täielik HTML-vorming.      Tagastab kõiki HTML-vorminguid, mida Excel toetab (nt hüperlingivorming). See suvand tühjendab dialoogiboksis Välisandmevahemiku atribuudid märkeruudu Säilita lahtrivorming.

  2. Märkige jaotises Impordisätted eelvorminguga <PRE> plokkidele üks või mitu järgmistest ruutudest.

   • Impordi <PRE> plokid veergudesse.      Siltidega <PRE> ümbritsetud andmed imporditakse töölehe eraldi veergudesse. Andmete tagastamiseks ainult ühte veergu tühjendage see märkeruut.

   • Kohtle järjestikuseid eraldajaid ühena.      Kui teil on märke, mis määratlevad või eraldavad teie <PRE> sektsioonides teksti eri veergudesse (nt komad), võite määrata, et kui Excel tuvastab enam kui ühe sellise eraldaja kõrvuti, koheldakse neid ühena ja kahe järjestikuse eraldaja vahele tühja veergu ei tekitata. See märkeruut on saadaval ainult siis, kui märgite ruudu Impordi <PRE> plokid veergudesse.

   • Kasuta terves sektsioonis samu impordisätteid.      Oma sätete kasutamiseks veebilehe kõigis eelvormindatud sektsioonides märkige ruut Kohtle järjestikuseid eraldajaid ühena. Tühjendage see märkeruut, kui soovite oma sätteid kasutada ainult esimeses eelvormindatud sektsioonis või kui soovite, et Excel valiks parimad sätted. See märkeruut on saadaval ainult siis, kui märgite ruudu Impordi <PRE> plokid veergudesse.

  3. Märkige jaotises Muud impordisätted üks või mitu järgmistest ruutudest.

   • Keela kuupäevatuvastus.      Tagab, et kuupäevasarnased arvud veebilehel jäävad ka töölehel arvudeks. Näiteks võib Excel juhul, kui see ruut pole märgitud, tuvastada spordiskoori 03-07 kuupäevana.

   • Keela veebipäringu ümbersuunamine.      Tagab, et veebipäringut ei suunata ühtegi teise andmeallikasse peale selle, mida näete päringu allikaks oleval veebilehel. Märkige see ruut, et tagada ühilduvus varasemates Exceli versioonides loodud päringutega.

 4. Klõpsake nuppu OK. Veebipäring salvestatakse teie töövihikusse.

 5. Soovi korral võite veebipäringu salvestada veebipäringufaili (.iqy), et saaksite käivitada päringu teistes töövihikutes ja et saaksite luua parameetripäringu.

  Lisateavet on artiklis Veebipäringu parameetripäringu loomine.

  Veebipäringu salvestamine veebipäringu faili

  1. Klõpsake dialoogiboksis Redigeeri veebipäringut nuppu Salvesta päring Nupu pilt .

  2. Otsige üles kaust, kuhu soovite päringu salvestada.

  3. Sisestage faili nimi väljale Faili nimi.

  4. Klõpsake nuppu Salvesta.

   Päring salvestatakse iqy-laiendiga tekstifaili.

 6. Klõpsake nuppu Impordi.

  Tehke dialoogiboksis Andmete importimine üks järgmistest toimingutest.

  1. Veebilehelt andmete tagastamiseks valitud töölehele klõpsake raadionuppu Olemasolevale töölehele. Klõpsake töölehel lahtrit, kuhu soovite paigutada välisandmevahemik vasaku ülanurga, ja klõpsake nuppu OK.

  2. Andmete tagastamiseks uuel töölehel klõpsake raadionuppu Uuele töölehele ja seejärel nuppu OK. Excel lisab teie töövihikusse uue töölehe ja käivitab selle vasakus ülanurgas automaatselt välisandmevahemiku.

   Pärast nupu OK klõpsamist kuvatakse olekuribataustvärskenduse ikoon Värskenduse tähis , mis näitab, et päring on käivitatud. Päringu oleku kontrollimiseks topeltklõpsake ikooni.

Lehe algusesse

Andmete kopeerimine veebilehelt

 1. Valige oma veebibrauser andmed, mida soovite kopeerida.

 2. Kopeerige andmed.

  Märkus. : Teavet kopeerimistoimingu kohta saate oma brauseri spikrist.

 3. Minge Exceli.

 4. Klõpsake tööleheala vasakut ülanurka, kuhu soovite andmed kopeerida.

 5. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kleebi.

  Exceli lindi pilt

 6. Kui andmed ei ilmu oodatud kujul, klõpsake nuppu Kleepimissuvandid Nupu pilt ja seejärel ühte järgmistest raadionuppudest.

  • Säilita allika vorming. Mingeid muudatusi ei tehta.

  • Sobita sihtkoha vorminguga. Sobitab olemasoleva lahtrivorminguga.

  • Loo värskendatav veebipäring. Annab teile võimaluse luua päringu veebilehele, millelt andmed kopeerisite. Kui veebileht hiljem muutub, saate andmeid värskendada.

Lehe algusesse

Salvestatud veebipäringu faili käivitamine

Veebipäringud salvestatakse iqy-laiendiga tekstifailidena. Salvestatud päringuid saab kasutada sama veebipäringu ühiskasutusse andmiseks mitme töövihiku või kasutaja vahel ning veebipäringu parameetripäringu loomiseks.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Ava.

 2. Otsige väljalt Vt üles kaust, kuhu teie päringufail on salvestatud.

 3. Valige veebipäring, mida soovite käivitada.

 4. Klõpsake nuppu Ava.

 5. Tehke dialoogiboksis Andmete importimine üks järgmistest toimingutest.

  • Veebilehelt andmete tagastamiseks valitud töölehele klõpsake nuppu Olemasolevale töölehele. Klõpsake töölehel lahtrit, kuhu soovite paigutada välisandmevahemik vasaku ülanurga, ja klõpsake nuppu OK.

  • Andmete tagastamiseks uuel töölehel klõpsake raadionuppu Uuele töölehele ja seejärel nuppu OK. Excel lisab teie töövihikusse uue töölehe ja käivitab selle vasakus ülanurgas automaatselt välisandmevahemiku.

 6. Kui veebipäring on parameetripäring ja te ei ole veel seadnud parameetripäringut konkreetset väärtust tagastama, palutakse teil dialoogiboksis Parameetri väärtuse sisestamine parameetrid sisestada.

  Parameetrite sätete redigeerimiseks klõpsake juhises 5 viidatud dialoogiboksis Andmete importimine nuppu Parameetrid.

  Lisateavet on artiklis Customize a parameter query (Parameetripäringu kohandamine).

  Excel käivitab päringu. olekuriba kuvatakse ikoon Taustvärskendus Värskenduse tähis , mis näitab, et päring on käivitatud. Päringu oleku kontrollimiseks topeltklõpsake ikooni.

Lehe algusesse

Veebipäringu ümbersuunamine teise andmeallikasse

 1. Kaasake Microsoft Office'i nimeruumi deklaratsioon oma veebilehe HTMLalgussildile:

  <HTML xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office”>

 2. Lisage lehe kehatekstis algussiltidele TABLE, PRE, XMP, LISTING või PLAINTEXT järgmine atribuut:

  <TABLE ... o:WebQuerySourceHRef="URL">,

  kus väärtuseks on üldine ressursiaadress (URL) (suhteline või absoluutne), kuhu soovite veebipäringu ümber suunata.

Märkus. :  Kasutajad võivad veebilehtedel ümbersuunamist vältida, märkides dialoogiboksis Veebipäringu suvandid ruudu Keela veebipäringute ümbersuunamine. Sinna pääsete dialoogiboksi Uus veebipäring kaudu.

Lehe algusesse

Probleem – ma ei oska välisandmeid veebipäringust sortida, filtreerida ega otsida

Veebipäringu välisandmed võivad sisaldada alguse-, lõpu-, või mitmekordseid Unicode manustatud tühikuid (väärtus 160). Need tühikumärgid võivad andmete sortimisel, filtreerimisel või otsimisel probleeme tekitada.

Lisateavet selliste ja teistsuguste märkide kohta on artiklis Tühikute ja mitteprinditavate märkide eemaldamine tekstist.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×