Väärtuse esinemissageduse loendamine Excelis

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Oletagem, et teil on vaja teada, mitu korda mõni kindel tekst- või arvväärtus lahtrivahemikus esineb. Näide.

 • Kui vahemik (nt A2:D20) sisaldab arvväärtusi 5, 6, 7 ja 6, siis arv 6 esineb kaks korda.

 • Kui veerg sisaldab nimesid "Posti", "Andersen", "Andersen" ja "Andersen", siis nime "Andersen" esineb kolm korda.

Väärtuse esinemissageduse loendamiseks on mitu võimalust.

Selle artikli teemad

Üksiku väärtuse esinemissageduse loendamine funktsiooni abil

Loendamine mitme kriteeriumi põhjal, kasutades funktsiooni COUNTIFS

Loendamine kriteeriumide põhjal, kasutades funktsioone COUNT ja IF koos

Mitme tekst- või arvväärtuse esinemissageduse loendamine funktsioonide SUM ja IF koos kasutamise abil

Mitme väärtuse esinemissageduse loendamine PivotTable-liigendtabeli aruande abil

Üksiku väärtuse esinemissageduse loendamine funktsiooni abil

Kasutage selle toimingu jaoks funktsiooni COUNTIF.

Näide

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töövihiku lahtrisse A1. Selleks, et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.

Müüja

Arve

Posti

15 000

Posti

9 000

Salmre

8 000

Salmre

20 000

Posti

5 000

Andersen

22 500

Valem

Kirjeldus

Tulem

'=COUNTIF(A2:A7;"Posti")

Posti kirjete arv (3)

=COUNTIF(A2:A7;"Posti")

'=COUNTIF(A2:A7;A4)

Salmre kirjete arv (2)

=COUNTIF(A2:A7;A4)

'=COUNTIF(B2:B7;"< 20000")

Selliste arveväärtuste arv, mis on väiksemad kui 20 000 (4)

=COUNTIF(B2:B7;"< 20000")

'=COUNTIF(B2:B7;">="&B5)

Selliste arveväärtuste arv, mis on suuremad kui 20 000 või sellega võrdsed (2)

=COUNTIF(B2:B7;">="&B5)

Selle funktsiooni kasutamise kohta leiate lisateavet teemast Funktsioon COUNTIF.

Lehe algusesse

Loendamine mitme kriteeriumi põhjal, kasutades funktsiooni COUNTIFS

Versioonis Excel 2007 kasutusele võetud funktsioon COUNTIFS sarnaneb funktsiooniga COUNTIF, kuid ühe olulise erinevusega: COUNTIFS võimaldab teil kriteeriumid rakendada mitmes vahemikus asuvatele lahtritele ja loendab kõigi kriteeriumide täitmise korrad. Funktsiooniga COUNTIFS saate kasutada kuni 127 vahemiku- ja kriteeriumipaari. Funktsiooni süntaks on järgmine:

COUNTIFS(kriteeriumide_vahemik1; kriteeriumid1; [kriteeriumide_vahemik2; kriteeriumid2]; …)

Näide

Töötaja ID

Piirkonna kood

Osakond

20552

2

Müük

21268

2

Rahandus

23949

1

Haldus

24522

4

Haldus

28010

3

Infotehnoloogia

29546

4

Müük

31634

3

Infotehnoloogia

32131

1

Infotehnoloogia

35106

4

Rahandus

40499

1

Personal

42051

1

Müük

43068

2

Personal

45382

2

Rahandus

47971

1

Infotehnoloogia

Kui palju töötajaid töötab 2. piirkonnas rahandusosakonnas?

'=COUNTIFS(B2:B15;"2";C2:C15;"Rahandus")

=COUNTIFS(B2:B15;"2";C2:C15;"Rahandus")

Esimene kriteeriumivahemik on piirkonnakoodid ja teine kriteeriumivahemik on osakondade nimed. Esimesele kriteeriumivahemikule rakendatav kriteerium on "2" ja teisele vahemikule rakendatav kriteerium on "Rahandus". Funktsioon COUNTIFS kontrollib, kas mõlemad kriteeriumid on täidetud.

Lisateavet selle kohta, kuidas seda funktsiooni kasutada loendamiseks mitme vahemiku ja paljude kriteeriumide korral, leiate teemast Funktsioon COUNTIFS.

Lehe algusesse

Loendamine kriteeriumide põhjal, kasutades funktsioone COUNT ja IF koos

Oletagem, et teil on vaja teada, mitu müügiesindajat müüs teatud piirkonnas mingit kindlat toodet, või soovite teada mõne kindla müügiesindaja teatud väärtust ületavate müükide arvu. Funktsioone IF ja COUNT saate kasutada koos: esmalt tuleb funktsiooni IF abil teatud tingimust testida ja seejärel, kui funktsiooni IF tulem on Tõene, saate funktsiooni COUNT abil lahtrid loendada.

Näited

Piirkond

Müügiesindaja

Tüüp

Müük

Lõuna

Posti

Joogid

3571

Lääs

Parts

Piimatooted

3338

Ida

Salmre

Joogid

5122

Põhi

Salmre

Piimatooted

6239

Lõuna

Andersen

Juurvili

8677

Lõuna

Parts

Liha

450

Lõuna

Parts

Liha

7673

Ida

Salmre

Juurvili

664

Põhi

Parts

Juurvili

1500

Lõuna

Andersen

Liha

6596

Valem

Kirjeldus

Tulem

=COUNT(IF((A2:A11="Lõuna")*(C2:C11="Liha");D2:D11))

Lõuna piirkonnas tehtud liha müükide arv (3)

=COUNT(IF((A2:A11="Lõuna")*(C2:C11="Liha");D2:D11))

=COUNT(IF((B2:B11="Salmre")*(D2:D11>=1000);D2:D11))

Selliste Salmre tehtud müükide arv, mille väärtus on suurem kui 1 000 €. (2)

=COUNT(IF((B2:B11="Salmre")*(D2:D11>=1000);D2:D11))

Märkus. : 

 • Selle näite valemid tuleb sisestada massiivivalemitena. Kui olete selle töövihiku avanud Exceli töölauaprogrammis ja soovite valemit muuta või luua mõne muu sarnase valemi, vajutage klahvi F2 ja seejärel klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+Enter, et valem tagastaks teie soovitud tulemid.

 • Selleks, et need valemid töötaksid, peab funktsiooni IF teine argument olema arv.

Funktsioon COUNT loendab arve sisaldavate lahtrite arvu ja argumentide loendis sisalduvad arvud. Funktsioon IF tagastab ühe väärtuse, kui mõni teie määratud väärtus annab tulemiks TRUE (Tõene), ja teise väärtuse, kui see tingimus annab väärtuseks FALSE (Väär).

Nende funktsioonide kohta leiate lisateavet teemadest Funktsioon COUNT ja Funktsioon IF.

Lehe algusesse

Mitme tekst- või arvväärtuse esinemissageduse loendamine funktsioonide SUM ja IF koos kasutamise abil

Järgmistes näidetes kasutatakse koos funktsioone IF ja SUM. Esmalt testib funktsioon IF mõnes lahtris asuvaid väärtusi ja seejärel, kui testi tulem on Tõene, liidab funktsioon SUM testi läbinud väärtused kokku.

Näited

Müüja

Arve

Posti

15000

Posti

9000

Salmre

8000

Salmre

20000

Posti

5000

Andersen

22500

Valem

Kirjeldus

Tulem

=SUM(IF((A2:A7="Posti")+(A2:A7="Andersen");1;0))

Posti või Anderseni arvete arv.

=SUM(IF((A2:A7="Posti")+(A2:A7="Andersen");1;0))

=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000);1;0))

Selliste arvete arv, mille väärtus on väiksem kui 9000 € või suurem kui 19 000 €.

=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000);1;0))

=SUM(IF(A2:A7="Posti";IF(B2:B7<9000;1;0)))

Posti arvete arv väärtusega alla 9000 €.

=SUM(IF(A2:A7="Posti";IF(B2:B7<9000;1;0)))

Märkus. : Selle näite valemid tuleb sisestada massiivivalemitena. Kui olete selle töövihiku avanud Exceli töölauaprogrammis ja soovite valemit muuta või luua mõne muu sarnase valemi, vajutage klahvi F2 ja seejärel klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+Enter, et valem tagastaks teie soovitud tulemid.

Lehe algusesse

Mitme väärtuse esinemissageduse loendamine PivotTable-liigendtabeli aruande abil

PivotTable-liigendtabeli aruannet saate kasutada kokkuvõtete kuvamiseks ja üksikute väärtuste esinemisjuhtude loendamiseks. PivotTable-liigendtabelis saate teha kiiresti ja interaktiivselt kokkuvõtteid suurtest andmehulkadest. Muu hulgas saate PivotTable-liigendtabelis andmetasemete laiendamise ja ahendamise teel juhtida tähelepanu soovitud tulemustele ja süveneda andmekokkuvõtte üksikasjadesse just teid huvitavates punktides. Lisaks saate lähteandmete kokkuvõtte paremaks mõistmiseks tabeli read ja veerud omavahel vahetada ("liigendada").

Näide lähteandmete ja neil põhineva PivotTable-liigendtabeli aruande kohta

1   Lähteandmed, mis praegusel juhul pärinevad töölehelt

2   Kolmanda kvartali golfitarvete müügi lähteandmed PivotTable-liigendtabeli aruandes

3   Kogu PivotTable-liigendtabeli aruanne

4   Kokkuvõte lähteandmete lähteväärtustest lahtrites C2 ja C8

PivotTable-liigendtabeli aruande loomine

 1. Valige andmeid sisaldav veerg.
  Veenduge, et veerul oleks veerupäis.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tabelid nuppu PivotTable-liigendtabel.
  Kuvatakse dialoogiboks PivotTable-liigendtabeli loomine.

 3. Klõpsake raadionuppu Vali tabel või vahemik.

 4. Paigutage PivotTable-liigendtabeli aruanne uuele töölehele (alustades lahtrist A1), klõpsates raadionuppu Uuele töölehele.

 5. Klõpsake nuppu OK.
  Tühi PivotTable-liigendtabeli aruanne lisatakse PivotTable-liigendtabeli väljade loendis määratud asukohta.

 6. Klõpsake PivotTable-liigendtabeli väljaloendi ülaosas väljajaotises soovitud välja nime, hoidke hiireklahvi all ja lohistage väli seejärel PivotTable-liigendtabeli väljaloendi allservas oleva paigutusjaotise väljale Reasildid.

 7. Klõpsake PivotTable-liigendtabeli väljaloendi ülaosas väljajaotises sama välja nime, hoidke hiireklahvi all ja lohistage väli seejärel uuesti PivotTable-liigendtabeli väljaloendi allservas olevas paigutusjaotises väljale Väärtused.

Märkus. : Kui teie andmed sisaldavad arve, summeerib PivotTable-liigendtabeli aruanne kirjed nende loendamise asemel. Kokkuvõttefunktsiooni Sum muutmiseks kokkuvõttefunktsiooniks Count valige vastavas veerus lahter ning klõpsake seejärel menüü Analüüsi jaotises Aktiivne väli nuppu Väljasätted, vahekaardil Summeerimisalus väärtust Loendus ja seejärel nuppu OK.

Lehe algusesse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×