Uue andmebaasi loomine

Uue andmebaasi loomine

Rakendus Microsoft Office Access 2007 sisaldab paljusid uusi funktsioone, mis muudavad uue andmebaasi loomise hõlpsamaks. Isegi kui olete varem andmebaase loonud, üllatute nüüd, kui kiiresti andmebaasi loomine käib.

Selles artiklis kirjeldatakse rakenduse Office Access 2007 käivitamist ning andmebaaside loomist malli abil või tabelite, vormide, aruannete ning muude andmebaasiobjektide loomise põhjal. Lisaks kirjeldatakse uue andmebaasi andmetega täitmise viise.

Selle artikli teemad

Leht Alustamine: Microsoft Office Access

Andmebaasi loomine malli abil

Andmebaasi loomine mallita

Andmete teisest allikast Accessi tabelisse kopeerimine

Teise allika andmete importimine, lisamine või linkimine

Olemasoleva Accessi andmebaasi avamine

Kohandatud tühja malli loomine

Leht Alustamine: Microsoft Office Access

Accessi esmakordsel käivitamisel või andmebaasi sulgemisel Accessi sulgemata kuvatakse leht Alustamine: Microsoft Office Access.

Leht Alustamine: Microsoft Office Access

See leht on lähtepunkt uute andmebaaside loomiseks, olemasolevate andmebaaside avamiseks ning veebisaidil Microsoft Office Online kuvatud sisu vaatamiseks.

Andmebaasi loomine malli abil

Access pakub mitmesuguseid malle, mida saate kasutada andmebaasi loomisprotsessi kiirendamiseks. Mall on kasutusvalmis andmebaas, mis sisaldab kõiki teatud tööülesande sooritamiseks vajalikke tabeleid, päringuid, vorme ja aruandeid (nt saate malle kasutada probleemide jälitamiseks, kontaktide haldamiseks või kulude üle arve pidamiseks). Mõned mallid sisaldavad tööpõhimõtte selgitamiseks paari näidiskirjet. Andmebaasimalle saate kasutada muutmata kujul või neid vastavalt enda vajadustele kohandada.

Kui üks mallidest teie vajadustega sobib, on selle kasutamine tavaliselt kiireim andmebaasi koostamisviis. Kui teie andmed asuvad muus programmis ning soovite neid Accessi importida, oleks parem luua andmebaas malli abita. Mallidel on määratletud andmestruktuur ning olemasolevate andmete mallistruktuuriga kohandamine võib nõuda palju tööd.

 1. Kui andmebaas on avatud, klõpsake lehe Alustamine: Microsoft Office Access kuvamiseks Microsoft Office'i nuppu Nupu pilt ning seejärel nuppu Sule andmebaas Nupu pilt .

 2. Mitmed esiletõstetud mallid on kuvatud lehe Alustamine: Microsoft Office Access keskel ning saadaolevate mallide suurendamiseks klõpsake linke paanil Mallide kategooriad. Lisaks on malle võimalik alla laadida veebisaidilt Office Online. Täpsema teabe saamiseks vaadake käesoleva artikli järgmist jaotist.

 3. Klõpsake malli, mida soovite kasutada.

 4. Access soovitab andmebaasi jaoks faili nime väljal Faili nimi (soovi korral saate faili nime muuta). Andmebaasi failinime välja all kuvatavast kaustast erinevas kaustas salvestamiseks klõpsake nuppu Nupu pilt , sirvige soovitava kaustani ning klõpsake nuppu OK. Soovi korral saate andmebaasi luua ja Windows SharePoint Services 3.0 saidiga linkida. 

 5. Klõpsake nuppu Loo (või nuppu Laadi alla, kui soovite kasutada veebisaidi Office Online malli).

  Access loob või laadib alla andmebaasi ning seejärel avab selle. Kuvatakse vorm, millel saate alustada andmete sisestamist. Kui mall sisaldab näiteandmeid, klõpsake kirje kustutamiseks kirjevalijat (varjutatud väli või riba kirjest vasakul) ning tehke järgmist.

  Klõpsake menüü Avaleht jaotises Kirjed nuppu Lõika. Nupu pilt

 6. Andmete sisestamiseks klõpsake vormi esimest tühja lahtrit ja alustage tippimist. Teiste kasutatavate vormide ja aruanneteni sirvimiseks kasutage navigeerimispaani.

Malli allalaadimine veebisaidilt Office Online

Kui te ei leia lehelt Alustamine: Microsoft Office Access sobilikku malli ning teil on olemas Interneti-ühendus, saate malle alla laadida veebisaidilt Office Online.

 1. Klõpsake lehel Alustamine: Microsoft Office Access jaotises Veel veebisaidil Office Online nuppu Mallid.

  Brauseriaknas kuvatakse veebisaidi Office Online avaleht Mallid.

 2. Kasutage soovitud Accessi malli leidmiseks veebisaidi Office Online navigeerimis- ja otsingutööriistu ning järgige malli allalaadimise juhiseid. Malli allalaadimisel laaditakse arvutisse andmebaasifail, mis avatakse Accessi uues käivitusseansis. Enamikul juhtudel on mall kujundatud avanema andmesisestusvormis, et saaksite kohe alustada andmete sisestamist.

Mallidega töötamise kohta leiate lisateavet teemast Access 2007 mallide juhend.

Lehe algusesse

Andmebaasi loomine mallita

Kui te pole huvitatud mallide kasutamisest, saate andmebaasi luua enda koostatud tabelite, vormide, aruannete ning muude andmebaasiobjektidega. Enamikul juhtudel tuleb selleks teha järgmist.

 • Uue andmebaasi loomisel loodud tabelisse andmete sisestamine, kleepimine või importimine. Toimingu kordamine uute tabelitega, mis on loodud menüü Loo nupuga Tabel.

 • Andmete teistest allikatest importimine ning seejuures uute tabelite loomine.

Lisateavet andmebaasi kavandamise ja kujundamise või seoste, vormide, aruannete või päringute loomise kohta leiate käesoleva artikli teema Vt ka linkide kaudu.

Tühja andmebaasi loomine

 1. Klõpsake lehe Alustamine: Microsoft Office Access jaotises Uus tühi andmebaas nuppu Tühi andmebaas.

  Nupp Tühi andmebaas

 2. Tippige faili nimi paani Tühi andmebaas väljale Faili nimi. Kui te ei lisa failinimelaiendit, lisab Access selle teie eest. Faili paigutamiseks vaikeasukohast erinevasse asukohta klõpsake nuppu Saate sirvides leida andmebaasi jaoks koha Nupu pilt (välja Faili nimi kõrval), sirvige uue asukohani ning klõpsake nuppu OK.

 3. Klõpsake nuppu Loo.

  Access loob andmebaasi Tabel1-nimelise tühja tabeliga ning avab tabeli andmelehevaates. Kursor on paigutatud veeru Lisa uus väli esimesse tühja lahtrisse.

 4. Andmeid saate lisada tippimisega või andmete teisest allikast kleepimisega (teemas Andmete teisest allikast Accessi tabelisse kopeerimine kirjeldatud kujul).

Andmelehevaates teabe sisestamise ülesehitus on väga sarnane töötamisega rakenduses Microsoft Office Excel 2007 töölehel. Tabeli struktuur luuakse andmete sisestamisel, tabelisse uue veeru lisamisel määratakse uus väli. Access määrab automaatselt igale väljale sõltuvalt sisestatavatest andmetest andmetüübi. 

Kui te ei soovi hetkel tabelisse Tabeli1 andmeid sisestada, klõpsake nuppu Sule Nupu pilt . Tabelisse muudatuste tegemisel palub Access teil tehtud muudatuste salvestamist kinnitada. Klõpsake muudatuste salvestamiseks nuppu Jah, nende hülgamiseks nuppu Ei või tabeli avatuks jätmiseks nuppu Loobu.

NB!: Kui sulgete tabeli Tabel1 seda eelnevalt kordagi salvestamata, kustutab Access sõltumata sisestatud andmetest kogu tabeli.

Tabeli lisamine

Olemasolevasse andmebaasi saate uusi tabeleid lisada menüü Loo jaotise Tabelid käske kasutades.

Accessi lindi pilt

Tabeli loomine, alustades andmelehevaates –    andmelehevaates saate andmed sisestada kohe ning lasta Accessil taustal luua tabeli struktuuri. Välja nimed määratakse numbritega (Väli1, Väli2, jne) ning Access seab automaatselt iga välja andmetüübi vastavalt sisestatud andmetele.

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Tabelid nuppu Tabel. Nupu pilt

  Access loob tabeli ning valib veeru Lisa uus väli esimese tühja lahtri.

  Märkus.: Kui te ei näe veergu Lisa uus väli, võib teil andmelehevaate asemel olla aktiveeritud kujundusvaade. Andmelehevaate aktiveerimiseks topeltklõpsake tabelit navigeerimispaanil. Access palub teil uue tabeli salvestamist kinnitada ja aktiveerib seejärel andmelehevaate.

 2. Klõpsake menüü Andmeleht jaotises Väljad ja veerud nuppu Uus väli. Nupu pilt

  Access kuvab paani Väljamallid, mis sisaldab enamkasutatavate väljatüüpide loendit. Kui topeltklõpsate mõnda neist väljadest või lohistate mõne välja oma andmelehele, lisab Access selle nimega välja ning seab selle atribuutidele seda tüüpi väljale sobivad väärtused. Soovi korral saate hiljem neid atribuute muuta. Välja lohistamisel peate lohistama selle andmelehe alale, mis sisaldab andmeid. Kuvatav vertikaalne lisamisriba näitab, kuhu väli paigutatakse.

 3. Andmete sisestamiseks alustage tippimist esimeses tühjas lahtris või kleepige andmed teisest allikast (teemas Andmete teisest allikast Accessi tabelisse kopeerimine kirjeldatud kujul).

 4. Veeru (välja) ümbernimetamiseks topeltklõpsake veerupäist ja tippige uus nimi.

  On hea tava anda igale väljale tähendusrikas nimi, et teaksite seda paanil Väljaloend nähes selle sisu.

 5. Veeru nihutamiseks klõpsake selle valimiseks veerupäist ning lohistage veerg soovitud asukohta.

  Saate valida mitu külgnevat veergu ning need korraga uude asukohta lohistada. Mitme külgneva veeru valimiseks klõpsake esimese veeru veerupäist ning tõstuklahvi (SHIFT) all hoides klõpsake viimase veeru veerupäist.

Tabeli loomine, alustades kujundusvaates –    esmalt peate kujundusvaates looma uue tabeli struktuuri. Seejärel aktiveerige andmete sisestamiseks andmelehevaade või sisestage andmed mõnel muul meetodil (nt kleepides või importides).

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Tabelid nuppu Tabeli kujundus. Nupu pilt

 2. Tippige tabeli väljade nimed veergu Välja nimi ja valige seejärel andmetüüp loendist Andmetüüp.

  Märkus.: Kui te ei näe veerge Välja nimi ja Andmetüüp, võib teil kujundusvaate asemel olla aktiveeritud andmelehevaade. Kujundusvaate aktiveerimiseks paremklõpsake tabelit navigeerimispaanil ja klõpsake käsku Kujundusvaade. Nupu pilt . Access küsib teilt uue tabeli nime ja aktiveerib seejärel kujundusvaate.

 3. Soovi korral saate igale väljale veerus Kirjeldus lisada kirjelduse. Kirjeldust kuvatakse olekuribal, kui kursor asub andmelehevaates sellel väljal. Kirjeldust kasutatakse ka olekuriba tekstina vormide või aruannete kõigi juhtelementide jaoks, mis on loodud välja paanilt Väljaloend lohistades ning selle välja vormiviisardi või aruandeviisardi abil loodud kõigi juhtelementide jaoks.

 4. Pärast kõigi väljade lisamist salvestage tabel.

  • Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Salvesta või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

 5. Andmete tabelisse tippimist saate alustada suvalisel ajal. Aktiveerige andmelehevaade ning klõpsake esimest tühja lahtrit. Lisaks saate andmeid teisest allikast kleepida (teemas Andmete teisest allikast Accessi tabelisse kopeerimine kirjeldatud kujul).

Tabeli loomine malli abil –    Access pakub enamkasutatavate tabelitüüpide malle. Ühe hiireklõpsuga saate luua konfigureeritud väljadega täieliku tabelistruktuuri, mis on kasutusvalmis. Vajadusel saate nõudmiste rahuldamiseks tabelis välju lisada ning kustutada.

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Tabelid nuppu Tabelimallid ja seejärel ühte loendis saadaolevatest mallidest.

 2. Andmete sisestamiseks alustage tippimist esimeses tühjas lahtris või kleepige andmed teisest allikast (teemas Andmete teisest allikast Accessi tabelisse kopeerimine kirjeldatud kujul).

  • Veeru kustutamine    

   Paremklõpsake veerupäist ning klõpsake käsku Kustuta veerg Nupu pilt .

  • Uue veeru lisamine    

   Klõpsake menüü Andmeleht jaotises Väljad ja veerud nuppu Uus väli. Nupu pilt

   Access kuvab paani Väljamallid, mis sisaldab enamkasutatavate väljatüüpide loendit. Kui topeltklõpsate mõnda neist väljadest või lohistate mõne välja oma andmelehele, lisab Access selle nimega välja ning seab selle atribuutidele seda tüüpi väljale sobivad väärtused. Soovi korral saate hiljem neid atribuute muuta. Välja lohistamisel peate lohistama selle andmelehe alale, mis sisaldab andmeid. Kuvatav vertikaalne lisamisriba näitab, kuhu väli paigutatakse.

 3. Tabeli salvestamine.

  • Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Salvesta või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

Kujundusvaates välja atribuutide seadmine –    sõltumata tabeli loomiseks kasutatud meetoditest on mõistlik uurida ning seada välja atribuute. Seda saab teha vaid kujundusvaates. Kujundusvaate aktiveerimiseks paremklõpsake tabelit navigeerimispaanil ja klõpsake käsku Kujundusvaade. Välja atribuutide kuvamiseks klõpsake välja kujundusruudustikus. Atribuudid kuvatakse kujundusruudustiku all jaotises Välja atribuudid.

Välja atribuudi kirjelduse kuvamiseks klõpsake atribuuti ning lugege kirjeldust atribuudiloendi kõrval asuval väljal jaotises Välja atribuudid. Täpsema teabe saamiseks vajutage klahvi F1.

Järgnev tabel kirjeldab sageli kohandatavaid välja atribuute.

Atribuut

Kirjeldus

Välja suurus

Atribuut määrab tüübiga Tekst väljade jaoks suurima väljale sisestatava märkide arvu (maksimum on 255). Tüübiga Arv väljade jaoks määrab atribuut talletatava arvu tüübi (Pikk täisarv, Topelttäpsusega arv, jne). Andmete tõhusaks talletamiseks on soovitatav eraldada vähim ruumimaht, mida plaanite andmete talletamiseks kasutada. Vajadusel saate väärtust hiljem suurendada.

Vorming

Atribuut määrab andmete kuvamisviisi. See ei mõjuta andmeid, kuna need on väljal talletatud. Saate valida eelmääratletud vormingu või sisestada kohandatud vormingu.

Sisestusmask

Kasutage seda atribuuti kõigile sellele väljale sisestavatele andmetele mustri määramiseks. Sellega tagate,et andmed sisestatakse korrektselt ning nad sisaldavad nõutud arvu märke. Sisestusmaski koostamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake atribuudivälja paremal serval nuppu Builder button .

Vaikeväärtus

Kasutage seda atribuuti vaikeväärtuse määramiseks, mis kuvatakse väljal iga uue kirje lisamisel (nt kui soovite väljal Kuupäev/kellaaeg alati talletada kirje lisamiskuupäeva, saate vaikeväärtuseks määrata "Date()" (ilma jutumärkideta)).

Nõutav

Atribuudiga määratakse väljal väärtuse sisestamise vajalikkus. Kui määrate atribuudi väärtuseks Jah, ei luba Access enne sellele väljale väärtuse sisestamist lisada uusi kirjeid.

Lehe algusesse

Andmete teisest allikast Accessi tabelisse kopeerimine

Kui andmed on praegu salvestatud mõnes muus programmis (nt Office Excel 2007), saate need kopeerida ja kleepida Accessi tabelisse. Üldjuhul töötab see paremini siis, kui andmed on juba veergudesse eraldatud nagu Exceli töölehel. Kui andmed on tekstitöötlusprogrammis, on parem enne andmete kopeerimist andmete veerud tabelduskohtade abil eraldada või teisendada andmed tekstitöötlusprogrammis tabelisse. Kui andmed vajavad redigeerimist või muutmist (nt kui soovite täisnimed eraldada ees- ja perekonnanimedeks), soovitame seda teha enne andmete kopeerimist, eriti juhul, kui te ei tunne Accessi.

Andmete kleepimisel tühja tabelisse seab Access iga välja andmetüübi vastavalt andmetele, mida väljalt leiab. Näiteks kui kleebitud väli sisaldab ainult kuupäevaväärtusi, rakendab Access sellele väljale andmetüübi Kuupäev/kellaaeg. Kui kleebitud väli sisaldab ainult sõnu "jah" ja "ei", rakendab Access väljale andmetüübi Jah/ei.

Access nimetab väljad vastavalt sellele, millised andmed on esimesel kleebitud andmereal. Kui esimesele reale kleebitud andmete tüüp sarnaneb järgmiste ridade tüübiga, määratleb Access, et esimene rida on osa andmetest ning määrab väljadele üldised nimed (F1, F2 jne). Kui esimesele reale kleebitud andmete tüüp ei sarnane järgmistega, määratleb Access, et esimene rida koosneb väljanimedest. Access nimetab väljad vastavalt sellele ega kaasa esimest rida andmete hulka.

Kui Access määrab üldised nimed, peaksite segaduse vältimiseks väljad võimalikult kiiresti ümber nimetama. Selleks toimige järgmiselt.

 1. Salvestage tabel.

  • Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Salvesta või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

 2. Topeltklõpsake andmelehevaates iga veerupäist ja tippige seejärel igale veerule sobiv väljanimi. Võib jääda mulje, nagu tipiksite andmeid üle, kuid veerupäised sisaldavad väljanimesid, mitte andmeid.

 3. Salvestage tabel uuesti.

Märkus.: Väljad saate ka ümber nimetada, kui aktiveerite kujundusvaate ning redigeerite väljade nimesid seal. Kujundusvaate aktiveerimiseks paremklõpsake tabelit navigeerimispaanil ja klõpsake käsku Kujundusvaade. Andmelehevaate uuesti aktiveerimiseks topeltklõpsake vastavat tabelit navigeerimispaanil.

Lehe algusesse

Teise allika andmete importimine, lisamine või linkimine

Mida teha, kui teie andmed on salvestatud mõnes teises programmis ning soovite need andmed Accessis uude tabelisse importida või lisada olemasolevale tabelile? Või talletavad kolleegid andmeid teistes programmides ning soovite linkimise teel nende andmetega Accessis töötada. Mõlemal juhul teeb Access teistest allikatest pärinevate andmetega töötamise hõlpsaks. Andmeid saate importida Exceli töölehelt, mõne muu Accessi andmebaasi tabelist, teenuse Windows SharePoint Services 3.0 loendist ning mitmetest muudest allikatest. Kasutatavad meetodid on sõltuvalt andmeallikast erinevad, kuid järgnev toiming sobib töö alustamiseks.

 1. Klõpsake Accessis menüü Välisandmed jaotises Import imporditava failitüübi käsku.

  Accessi lindi pilt

  Näiteks kui impordite andmeid Exceli töölehelt, klõpsake nuppu Excel. Kui te ei leia sobivat tüüpi programmi, klõpsake nuppu Veel.

  Märkus.: Kui te ei leia jaotisest Import õiget tüüpi vormingut, peate enne andmete Accessi importimist käivitama algselt andmete loomisel kasutatud programmi ja salvestama selle abil andmed levinud failivormingusse (nt eraldajatega tekstifail).

 2. Lähteandmefaili leidmiseks klõpsake dialoogiboksis Välisandmete toomine nuppu Sirvi või tippige lähteandmefaili täielik tee väljale Faili nimi.

 3. Klõpsake soovitud suvandit (kõik programmid lubavad importimist, mõned ka lisamist või linkimist) jaotises Saate määratleda, kuidas ja kus soovite andmed praeguses andmebaasis talletada. Saate luua uue tabeli, mis kasutab imporditud andmeid või (mõne muu programmiga) lisada andmed olemasolevale tabelile või luua lingitud tabeli, mis sisaldab linki lähteprogrammi andmetele.

 4. Viisardi käivitumisel järgige viisardi lehtedel kuvatud juhtnööre. Klõpsake viisardi viimasel lehel nuppu Valmis.

  Objektide importimisel ja Access andmebaasi tabelite linkimisel kuvatakse dialoogiboks Objektide importimine või Tabelite linkimine. Valige soovitud üksused ja klõpsake seejärel nuppu OK.

  Täpne toiming sõltub sellest, kas valite andmete importimise, lisamise või linkimise.

 5. Access küsib, kas soovite äsja lõpetatud imporditoimingu üksikasju salvestada. Kui arvate, et sooritate sama imporditoimingu tulevikus uuesti, märkige ruut Salvesta imporditoimingud ja sisestage üksikasjad. Hiljem saate imporditoimingut korrata, klõpsates menüü Välisandmed jaotises Import nuppu Salvestatud importimised Nupu pilt . Kui te ei soovi toimingu üksikasju salvestada, klõpsake nuppu Sule.

Tabeli importimise valimisel impordib Access andmed uude tabelisse ning kuvab tabelit navigeerimispaani jaotises Tabelid. Andmete lisamisel olemasolevasse tabelisse lisatakse andmed tabelisse. Andmete linkimisel loob Access lingitud tabeli navigeerimispaani jaotises Tabelid.

Erinevate andmetüüpide Accessi importimise kohta täpsema teabe saamiseks vaadake linke teemas Vt ka.

Lehe algusesse

Olemasoleva Accessi andmebaasi avamine

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Ava.

 2. Sirvige dialoogiboksis Ava avatava andmebaasini.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Topeltklõpsake andmebaasi, et avada see dialoogiboksis Accessi suvandid määratud vaikerežiimis või halduspoliitikaga seatud režiimis.

  • Klõpsake nuppu Ava, et avada andmebaas mitme kasutajaga keskkonnas ühiskasutusega juurdepääsuks nii, et teie ja teised kasutajad saaksid andmebaasi lugeda ja kirjutada.

  • Klõpsake nupu Ava kõrval olevat noolt ja seejärel väärtust Ava kirjutuskaitstuna, et avada andmebaas kirjutuskaitstud juurdepääsuks – saate seda vaadata, kuid mitte redigeerida. Teised kasutajad saavad siiski andmebaasi lugeda ja kirjutada.

  • Klõpsake nupu Ava kõrval olevat noolt ja seejärel väärtust Ava eksklusiivselt, et avada andmebaas eksklusiivse juurdepääsuga. Kui teil on avatud eksklusiivse juurdepääsuga andmebaas, kuvatakse kõigile teistele, kes proovivad andmebaasi avada, teade "File already in use" ("Fail on juba kasutuses").

  • Klõpsake nupu Ava kõrval olevat noolt ning seejärel väärtust Ava eksklusiivselt kirjutuskaitstuna, et avada andmebaas kirjutuskaitstud juurdepääsuks. Teised kasutajad saavad andmebaasi avada, kuid ainult piiratud kirjutuskaitstud režiimis.

Kui te ei leia andmebaasi, mida soovite avada    

 1. Klõpsake dialoogiboksis Avamine käsku Minu arvuti või klõpsake käsku Minu arvuti ripploendis Vt.

 2. Paremklõpsake draivide loendis draivi, milles arvate andmebaasi olevat, ning klõpsake siis käsku Otsi.

 3. Tippige otsingukriteerium dialoogiboksi Otsingutulemid ning klõpsake andmebaasi otsinguks käsku Otsi.

 4. Andmebaasi leidmisel topeltklõpsake seda avamiseks.

 5. Andmebaasi avamiseks peate dialoogiboksis Avamine klõpsama nuppu Loobu. Seejärel sulgege dialoogiboks Otsingutulemid.

Märkus.: Välistes failivormingutes (nt dBASE, Paradox, Microsoft Exchange või Excel) saate andmefaile avada otse. Samuti saate otse avada suvalise ODBC-andmeallikas (nt Microsoft SQL Server või Microsoft FoxPro). Access loob automaatselt andmefailina samas kaustas uue Accessi andmebaasi ja lisab lingid kõikidele välise andmebaasi tabelitele.

Näpunäited

 • Mõne hiljuti avatud andmebaasi avamiseks klõpsake selle andmebaasi failinime lehe Alustamine: Microsoft Office Access loendis Ava viimatine andmebaas. Access avab andmebaasi samade suvandisätetega, mis andmebaasi eelmisel avamisel. Kui viimati avatud failide loend pole kuvatud, klõpsake Microsoft Office'i nuppu Nupu pilt ja seejärel nuppu Accessi suvandid. Klõpsake dialoogiboksis Accessi suvandid nuppu Täpsemalt. Sisestage jaotises Kuvamine suurim viimatiste dokumentide arv (maksimum on 9).

 • Kui klõpsate andmebaasi avamiseks Microsoft Office'i nuppu Nupu pilt ja käsku Ava, ning seejärel klõpsate dialoogiboksi Avamine nuppu Minu viimatised dokumendid, kuvatakse viimati avatud andmebaaside kiirloend.

Olemasolevate Accessi andmebaaside avamise kohta lisateabe saamiseks vaadake käesoleva artikli teemat Vt ka.

Lehe algusesse

Kohandatud tühja malli loomine

Uue tühja andmebaasi loomisel avab Access andmete sisestamiseks uue tabeli, kuid ei loo andmebaasis ühtegi teist uut objekti. Teiste vastloodud andmebaasis olevate objektide (nt vormid, aruanded, makrod või lisatabelid) saamiseks saate luua kohandatud tühja malli, mis sisaldab neid objekte. Malli objektid kaasatakse järgmisel andmebaasi loomisel juba uude andmebaasi. Lisaks nendele objektidele saab mallile lisada asustatud andmetega tabeleid ning kõiki uues andmebaasis vajalikke määratud konfiguratsioonisätteid, andmebaasi atribuute, viiteid ning koodi.

Näiteks on teil makrode kogum, mida soovite kasutada kõikides projektides. Kui loote neid makrosid sisaldava tühja malli, kaasab Access makrod kõikides loodavates andmebaasides.

Tühje malle saate luua rakenduse Office Access 2007 failivormingus, Access 2002-2003 failivormingus või Access 2000 failivormingus. Malli nimi peab rakenduse Office Access 2007 failivormingus olema Tühi.accdb ning varasemates failivormingutes Tühi.mdb.

 • Kui faili vaikevorming on seatud Access 2000 või Access 2002–2003 failivorminguks, kasutab Access tühja malli failinimena Tühi.mdb. Uus andmebaas luuakse samas failivormingus nagu Tühi.mdb (nt kui mall nimega Tühi.mdb on Access 2002-2003 failivormingus, luuakse edaspidi kõik uued andmebaasid Access 2002–2003 vormingus ning seda isegi juhul, kui faili vaikevorming on Access 2000).

 • Kui faili vaikevorming on määratud vorminguks Access 2007, kasutab Access tühja malli jaoks failinime Tühi.accdb.

Faili vaikevormingu muutmine

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Nupu pilt ning seejärel nuppu Accessi suvandid.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Accessi suvandid nuppu Populaarsed.

 3. Valige jaotises Andmebaaside loomine ripploendis Vaikefailivorming soovitud failivorming.

Tühja malli loomiseks tehke ühte järgmistest.

 • Looge uus andmebaas (andke sellele nimi Tühi või mõni ajutine nimi) ning importige või looge objektid, mida soovite malli kaasata.

 • Tehke malli kaasatavaid objekte sisaldavast olemasolevast andmebaasist varukoopia ning kustutage soovimatud objektid.

Pärast soovitud objektide malli kaasamist peate malli määratud kohas salvestama.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel valige käsk Salvesta nimega.

 2. Klõpsake jaotises Salvesta andmebaas mõnes muus vormingus mallile rakendatavat failivormingut.

 3. Sirvige dialoogiboksis Nimega salvestamine üheni kahest mallikaustast.

  • Süsteemi mallikaust.    Nt C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1061\Access

  • Kasutaja mallikaust.    

   • Näiteks rakenduses Microsoft Windows Vista    c:\Users\kasutaja nimi\Documents

   • Näiteks rakenduses Microsoft Windows Server 2003 või Microsoft Windows XP    C:\Documents and Settings\kasutaja nimi\Application Data\Microsoft\Templates

    Märkus.: Tühi mall kaustas Süsteemi mallikaust alistab kõik kasutaja mallikaustades salvestatud tühjad mallid.

 4. Tippige väljale Faili nimi nimi Tühi.accdb (või Tühi.mdb, kui loote varasema versiooni malli) ning klõpsake nuppu Salvesta.

Kuna uus mall on paigas, kaasatakse uue tühja andmebaasi loomisel malli objektid vaikimisi loodavasse andmebaasi. Access avab uue tabeli andmelehevaates nagu siis, kui loote tühjad andmebaasid malli abita.

Tühja malli kasutamise lõpetamiseks kustutage fail Tühi.accdb (eelmistes Accessi versioonides fail Tühi.mdb) või andke sellele uus nimi.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×