Toimingu või toimingute sarja käivitamine käsunupu abil

Toimingu või toimingute sarja käivitamine käsunupu abil

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Vormi käsunuppu kasutatakse toimingu või toimingute komplekti käivitamiseks. Näiteks saate luua käsunupu, mille kaudu avatakse teine vorm. Käsunupu abil toimingu sooritamiseks peate kirjutama makro või sündmuseprotseduuri ja seondama selle käsunupu atribuudiga Klõpsamisel. Makro saate ka otse käsunupu atribuuti Klõpsamisel manustada. Nii saate nupu funktsionaalsust kaotamata kopeerida selle muudele vormidele.

Näpunäide. : Access 2010 on uus makro Designer, mis hõlbustab loomine, redigeerimine ja andmebaasi loogika automatiseerida.

Selle artikli teemad

Käsunupu lisamine vormile viisardi abil

Nupu loomine makro lohistamisega vormile

Käsunupu loomine viisardi abita

Käsunupu kohandamine

Käsunupu lisamine vormile viisardi abil

Käsunupuviisardi abil saate kiiresti luua mitmesuguste toimingute (nt vormi sulgemise, aruande avamise, kirje otsimise või makro käivitamise) käsunuppe.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil soovitud vormi ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 2. Klõpsake menüü kujundus jaotises juhtelemendid , veenduge, et valitud oleks Säte Kasuta juhtelemendi-viisardeid Nupu pilt .

  Nupu pilt

 3. Klõpsake menüü kujundus jaotises juhtelemendid nuppu nupp.

  Nupu pilt

 4. Klõpsake kujundusruudustikus kohta, kuhu soovite käsunupu lisada.

  Käivitatakse käsunupuviisard.

 5. Järgige viisardi juhiseid. Klõpsake viimasel lehel nuppu Valmis.

  Viisardi abil luuakse käsunupp ja manustatakse selle atribuuti Klõpsamisel makro. Makro abil sooritatakse toimingud, mis on viisardis määratud.

Käsunuppu manustatud makro vaatamine ja redigeerimine

 1. Paremklõpsake vormi, mis sisaldab käsunupu navigeerimispaanil ja seejärel klõpsake käsku Kujundusvaade Nupu pilt või kiirmenüü käsku Küljendivaade Nupu pilt .

 2. Käsunupu valimiseks klõpsake seda. Seejärel vajutage atribuudilehe kuvamiseks klahvi F4.

 3. Atribuudilehe vahekaardi Sündmus atribuudi Klõpsamisel väljal peaks olema kuvatud tekst [Manustatud makro]. Klõpsake atribuudivälja suvalist kohta ja seejärel välja paremas servas asuvat nuppu Koosturi nupp .

Kuvatakse makrokoostur ja toiming või toimingud, millest manustatud makro koosneb.

Lehe algusse

Nupu loomine makro lohistamisega vormile

Kui olete makro juba loonud ja salvestanud, saate hõlpsalt luua seda käivitava käsunupu. Selleks lohistage makro navigeerimispaanilt hetkel kujundusvaates avatud vormile.

 1. Avage vorm kujundusvaates, klõpsates navigeerimispaanil vormi ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade Nupu pilt .

 2. Leidke navigeermispaanilt makro, mida soovite oma uue käsunupu abil käivitada, ja lohistage see vormile.

  Microsoft Office Access 2007 loob automaatselt käsunupu ja kasutab makro nime nupu pealdisena. Rakenduses Office Access 2007 lisatakse makro nimi ka käsunupu atribuuti Klõpsamisel, et makro nupu klõpsamisel käivituks. Access annab nupule üldnime ja seetõttu on soovitatav sellele määrata tähendusrikkam nimi. Tippige see nupu atribuudi Nimi väljale. Kui vorm on hetkel avatud kujundusvaates, klõpsake käsunupu atribuudilehe kuvamiseks soovitud nuppu ja seejärel vajutage klahvi F4.

Lisateavet makrode loomise kohta leiate teemast Makro loomine.

Lehe algusse

Käsunupu loomine viisardi abita

Käsunupu saate luua käsunupiviisardit kasutamata. Selleks peate nupu vormile paigutama ja seadma mõned atribuudid.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil soovitud vormi ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade Nupu pilt .

 2. Klõpsake menüü kujundus jaotises juhtelemendid , veenduge, et Kasuta juhtelemendi-viisardeid on pole valitud.

  Nupu pilt

 3. Klõpsake menüü kujundus jaotises juhtelemendid nuppu nupp.

  Nupu pilt

 4. Klõpsake vormil kohta, kuhu soovite käsunupu paigutada.

  Käsunupp paigutatakse vormile.

  Kuna nupp Kasuta juhtelemendi-viisardeid polnud valitud, ei toimu edasist töötlust. Kui käsunupu paigutamisel vormile käivitatakse käsunupuviisard, klõpsake selle nuppu Loobu.

 5. Atribuudilehe kuvamiseks valige soovitud käsunupp ja vajutage klahvi F4.

 6. Käsunupu kõigi atribuutide kuvamiseks klõpsake vahekaarti Kõik.

 7. Käsunupu kujundamise lõpuleviimiseks seadke atribuudid järgmise tabeli järgi.

Atribuut

Kirjeldus

Nimi

Vaikimisi pannakse uue käsunupu nimeks Käsk, millele järgneb arv (nt Käsk34). Soovitatav on nimi muuta selliseks, mis kajastaks nupu funktsiooni (nt käsk_Müügiaruanne või nupp_Sulge_vorm). Sellest on kasu hiljem, kui teil on tarvis nupule makros või sündmuseprotseduuris viidata.

Pealdis

Tippige silt, mille soovite käsunupul kuvada (nt Müügiaruanne või Sule vorm.

Märkus. : Pealdist ei kuvata, kui atribuudis Pilt on määratud pilt.

Klõpsamisel

Selle atribuudi abil määratakse käsunupu klõpsamisel toimuv. Atribuudi seadmiseks klõpsake atribuudivälja ja tehke ühte järgmistest.

 • Kui soovite käsunupu abil käivitada olemasoleva salvestatud makro, klõpsake allanoolt ja seejärel soovitud makro nime.

 • Mõne olemasoleva sisseehitatud funktsioon või VBA-funktsiooni käivitamine käsunupu abil teha tippige võrdusmärk (=), millele järgneb funktsiooni nimi; näiteks =Teateboks("Tere, maailm") või =Minu_funktsioon(argumendid).

 • Kui soovite avaldise koostada, klõpsake nuppu Koosturi nupp ja seejärel nuppu Avaldisekoostur.

 • Sündmuseprotseduur, mis kasutab Visual Basic for Applications (VBA) kood koostamise alustamiseks klõpsake Koosturi nupp ja seejärel nuppu Kood Koostur. Uute manustatud makrot sisaldav toimingud, mida soovite teha nupu klõpsake Koosturi nupp ja valige Makrokoostur.

  Märkus. : VBA-koodi sisaldavate Office Access 2007 andmebaaside olek peab enne koodi käivitamist olema usaldusväärne.

 1. Siin nimetamata atribuutide kohta lisateabe saamiseks paigutage kursor atribuudiväljale ja vajutage klahvi F1.

Lehe algusse

Käsunupu kohandamine

Office Access 2007 pakub uusi käsunuppude kohandamise viise, et saaksite oma vormile anda soovitud välimuse ja funktsionaalsuse. Näiteks saate luua käsunuppude rea tabeli või virnana või teha käsunupud hüperlinkide sarnaseks.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil soovitud vormi ja klõpsake seejärel kiirmenüü käsku Kujundusvaade Nupu pilt .

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Käsunuppude horisontaalse (tabelina) või vertikaalse (virnastatud) paigutuse loomine   

   Täpselt joondatud nupurea või -veeru loomiseks saate käsunupud ritta või tabelisse paigutada. Seejärel saate neid nupurühmi ümber paigutades vorme hõlpsalt muuta. Samuti saate vormingulaade rakendada tervele nupureale või -veerule korraga ning eraldada nupud ruudujoonte abil.

   1. Paremklõpsake käsunuppu, mille soovite paigutusse lisada, ja osutage seejärel kiirmenüü käsku Paigutus.

   2. Klõpsake tabelina Nupu pilt reast nuppudest alustamiseks või Virnkihtdiagramm Nupu pilt vertikaalsete nuppude veeru loomiseks.

    Käsunupu ümber joonistatakse paigutuse tähistamiseks äärised. Igale nupule lisatakse silt, mida ei saa kustutada. (Kui te silti ei vaja, saate selle muuta väga väikeseks.)

    Järgmisel joonisel on näha tabelina paigutatud käsunupp ja sellega seostatud silt. Pange tähele, et silt asub praeguse sektsiooni kohal asuvas sektsioonis – nii ei korrata silte iga üksikasjakirje juures.

    Tabelina paigutatud käsunupp

    Järgmisel joonisel on näha virnastatud käsunupp ja sellega seostatud silt. Virnastatud paigutuse korral asuvad silt ja nupp alati samas sektsioonis.

    Virnastatud käsunupp

   3. Paigutusalale lohistades lisage paigutusse veel käsunuppe. Käsunuppu paigutusalal lohistades joonistatakse horisontaalne sisestusriba (tabelpaigutuse korral) või vertikaalne sisestusriba (virnastatud paigutuse korral), mis näitab käsunupu asukohta pärast hiireklahvi vabastamist.

    Nupu lisamine virnastatud juhtelemendi paigutus

    Hiireklahvi vabastamisel lisatakse juhtelement paigutusse.

    Nupp lisatakse virnastatud juhtelemendi paigutus

   4. Käsunuppude teisaldamine tabelpaigutuses ühe sektsiooni võrra üles või alla.    Kui soovite käsunupu jätta tabelpaigutusse, kuid teisaldada selle mõnda teise vormisektsiooni (nt sektsioonist Üksikasjad sektsiooni Vormipäis), tehke järgmist.

    1. Paremklõpsake käsunuppu ning osutage kiirmenüü käsule Paigutus.

    2. Klõpsake nuppu Teisalda jaotise Nupu pilt või Teisaldamine alla sektsioonis Nupu pilt .

     Käsunupp teisaldatakse sama tabelpaigutuse piires ühe sektsiooni võrra üles või alla. Kui asukoht, kuhu juhtelemendi teisaldate, sisaldab juba juhtelementi, vahetavad kaks juhtelementi kohad.

     Märkus. : Virnastatud paigutuse korral on käsud Nihuta sektsioonis üles ja Nihuta sektsioonis alla keelatud.

   5. Kogu käsunuppude paigutuse teisaldamine   

    1. Klõpsake paigutuse suvalist käsunuppu.

     Paigutuse vasakul ülanurgas kuvatakse paigutusselektor.

    2. Paigutuse uude asukohta teisaldamiseks lohistage paigutusselektorit.

  • Käsunuppude paigutusele ruudujoonte lisamine   

   1. Paremklõpsake paigutuse suvalist käsunuppu ja osutage seejärel kiirmenüü käsku Paigutus.

   2. Osutage käsku Ruudujooned ja klõpsake seejärel ruudujoonte soovitud laadi.

  • Käsunupu läbipaistvaks muutmine   

   Kui muudate käsunupu läbipaistvaks, saate selle paigutada vormi suvalise objekti kohale ja anda objektile nii käsunupu funktsionaalsuse. Näiteks saate pildi jagada eraldi aladeks (millest iga klõpsamisel käivitatakse erinev makro), kui paigutate pildi peale mitu läbipaistvat käsunuppu.

   1. Klõpsake käsunuppu, mille soovite läbipaistvaks muuta, ja vajutage atribuudilehe kuvamiseks klahvi F4.

   2. Klõpsake atribuudilehel vahekaardi Vorming atribuudi Läbipaistev välja.

   3. Valige ripploendist Jah.

    Kujundusvaates kuvatakse käsunupu piirjooned, kuid vormivaates on nupp nähtamatu.

    Märkus. : Käsunupu atribuudi Läbipaistev väärtus Jah ja atribuudi Nähtav väärtus Ei pole samaväärsed. Mõlema väärtuse puhul käsunupp küll peidetakse, kuid atribuudi Läbipaistev väärtuse Jah puhul jääb nupp lubatuks, samas kui atribuudi Nähtav väärtuse Ei puhul see keelatakse.

  • Käsunupu hüperlingina kuvamine   

   Soovi korral võite käsunupu peita ja jätta nähtavaks ainult pealdise. Selle tulemusena sarnaneb pealdis sildiga, kuid töötab käsunupuna. Pealdise teksti värvi saate muuta ja hüperlingina kuvamiseks ka alla kriipsutada.

   1. Käsunupu valimiseks klõpsake seda ja vajutage seejärel atribuudilehe kuvamiseks klahvi F4.

   2. Klõpsake atribuudilehel vahekaardi Vorming atribuudi Taustlaad välja.

   3. Valige ripploendist väärtus Läbipaistev.

    Käsunupu keha peidetakse, kuid pealdis jäetakse nähtavale.

   4. Pealdise teksti allakriipsutamiseks või selle värvi muutmiseks kasutage menüü Kujundus jaotise Font tööriistu.

    Accesi riba pilt

  • Nupu Loobu loomine   

   1. Klõpsake käsunuppu ja vajutage selle atribuudilehe avamiseks klahvi F4.

   2. Klõpsake atribuudi Loobu väljal väärtust Jah.

    Kui praegune vorm on aktiivne ja käsunupu atribuudi Loobu väärtuseks on seatud Jah, saab kasutaja valida käsunupu kas klõpsamisega, paoklahvi (ESC) vajutades või sisestusklahvi (ENTER) vajutades (kui käsunupp on fookus). Kui suvalise käsunupu puhul seatakse atribuudi Loobu väärtuseks Jah, seatakse automaatselt kõigi teiste vormi käsunuppude mainitud atribuudi väärtuseks Ei.

    Et nupu Loobu abil kõiki vormis või dialoogiboksis aset leidnud toiminguid tühistada, peate kirjutama makro või sündmuseprotseduuri ja seondama selle nupu atribuudiga Klõpsamisel.

    Märkus. : Vormides, kus on lubatud pöördumatud operatsioonid (nt kustutamised), on soovitatav muuta nupp Loobu vormi vaikekäsu nupuks. Selleks tuleb nii atribuudi Loobu kui atribuudi Vaikesäte väärtuseks seada Jah.

  • Pildi kuvamine käsunupul.    Tippige käsunupu atribuudi Pilt väljale pildifaili (nt bmp-, ico- või dib-faili) tee ja failinimi. Kui te pole tee või failinime osas kindel, klõpsake pildikoosturi avamiseks nuppu Koosturi nupp .

   Pildikoostur

   Klõpsake soovitud pildi otsimiseks nuppu Sirvi. Teise võimalusena klõpsake asjatundjate loodud piltide eelvaadete kuvamiseks mõnda loendi Saadaolevad pildid pilti. Soovitud pildi leidmisel klõpsake selle käsunupule lisamiseks nuppu OK.

   Vaikimisi on atribuudi Pildi tüüp väärtuseks Manustatud. Sel juhul luuakse käsunupu atribuudile Pilt määratud pildist koopia, mis talletatakse Accessi andmebaasifaili. Käsunupp ei kajasta ühtki algpildi muudatust. Muudatuste kajastamiseks (algpildi linkimiseks) peate käsunupu atribuudi Pildi tüüp väärtuseks määrama Lingitud. Algpilt peab jääma algasukohta. Kui teisaldate või nimetate pildifaili ümber, kuvatakse andmebaasi avamisel tõrketeade ja pildi asemel käsunupu pealdis.

  • Nii pildi kui pealdise kuvamine käsunupul   

   Rakenduses Office Access 2007 on uus funktsioon, mis võimaldab käsunupul kuvada korraga nii pealdise kui pildi. Toimige järgmiselt.

   1. Lisage käsunupule pilt eelkirjeldatud juhiste abil.

   2. Klõpsake käsunuppu. Kui atribuudileht pole kuvatud, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

   3. Tippige atribuudilehel vahekaardi Vorming atribuudi Pealdis väljale soovitud pealdis.

   4. Klõpsake atribuudi Pildi pealdise korraldus välja allanoolt ja valige soovitud korraldus. Näiteks kui soovite pealdise kuvada pildi all, valige väärtus All. Kui soovite pealdise kuvada pildist paremal, valige väärtus Paremal. Kui soovite muuta korralduse sõltuvaks süsteemilokaadist, valige väärtus Üldist. Selle sätte kasutamisel kuvatakse pealdis paremal nende keelte korral, mida loetakse vasakult paremale, ja vasakul nende keelte korral, mida loetakse paremalt vasakule.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×