Tingimusvormingute lisamine, muutmine, otsimine või tühistamine

Tingimusvorming on teile abiks andmete visuaalsel uurimisel ja analüüsil, kriitiliste probleemide avastamisel ning andmemustrite ja -trendide tuvastamisel.

Selle artikli teemad

Täpsem teave tingimusvormingute kohta

Kõigi lahtrite vormindamine kahevärviskaala abil

Kõigi lahtrite vormindamine kolmevärviskaala abil

Kõigi lahtrite vormindamine andmeribade abil

Kõigi lahtrite vormindamine ikoonikomplekti abil

Ainult teksti, arvu või kuupäeva- või kellaajaväärtusi sisaldavate lahtrite vormindamine

Ainult ülemiste ja alumiste väärtuste vormindamine

Ainult keskmisest suuremate või väiksemate väärtuste vormindamine

Ainult üheste või dubleeritud väärtuste vormindamine

Valemi kasutamine vormindatavate lahtrite määratlemiseks

Tingimusvormingutega lahtrite otsimine

Tingimusvormingute eemaldamine

Täpsem teave tingimusvormingute kohta

Tingimusvorming võimaldab teil konkreetsetele andmetega seotud küsimustele visuaalselt vastuseid leida. Tingimusvormingu saate rakendada lahtrivahemikule, Microsoft Exceli tabelile või PivotTable-liigendtabeli aruandele. Tingimusvormingu kasutamisel PivotTable-liigendtabeli aruandes on oluline pöörata tähelepanu mitmele erinevusele.

Tingimusvormingu eelised

Andmete analüüsimisel esitate endale sageli küsimusi, näiteks:

 • Kus on viimase viie aasta kasumikokkuvõtte suurimad erinevused?

 • Millised on turu-uuringute viimase kahe aasta trendid?

 • Kes on müünud sellel kuul rohkem kui 50 000 euro eest?

 • Milline on töötajate vanuseline koosseis?

 • Milliste kaupade läbimüük on aasta-aastalt kasvanud rohkem kui 10%?

 • Kes on parima ja halvima tulemusega üliõpilased esimesel kursusel?

Neile küsimustele aitab vastata tingimusvorming, hõlbustades huvipakkuvate lahtrite või lahtrivahemiku esiletõstmist, rõhutades ebatavalisi väärtusi ja visualiseerides andmeid lintdiagrammide, värviskaalade ja ikoonikogumike abil. Tingimusvorming muudab lahtrivahemiku ilmet tingimuste (või kriteeriumide) alusel. Kui tingimus on tõene, vormindatakse lahtrivahemik selle tingimuse alusel; kui tingimus on väär, siis ei vormindata lahtrivahemikku selle tingimuse alusel.

Andmeid saate sortida ja filtreerida vormingu (sh lahtri värvi ja fondi värvi) järgi olenemata sellest, kas olete lahtrid vormindanud käsitsi või tingimuslikult.

Värvi järgi sorditud ja filtreeritud andmed koos legendiga

Märkus.: Tingimusvormingu loomisel saate viidata üksnes muudele sama töölehe lahtritele või teatud juhtudel ka sama parajasti avatud töövihiku töölehtede lahtritele. Tingimusvormingut ei saa kasutada mõnele muule töövihikule osutavates välisviidetes.

PivotTable-liigendtabeli aruande tingimusvorming

PivotTable-liigendtabeli aruande tingimusvorming erineb lahtrivahemikule või Exceli tabelile rakendatud tingimusvormingust mitmel viisil.

 • Kui muudate PivotTable-liigendtabeli aruande paigutust filtreerimise, tasemete peitmise, tasemete ahendamise ja laiendamise või mõne välja teisaldamise teel, säilib tingimusvorming seni, kuni aruande aluseks olevate andmete välju pole eemaldatud.

 • Ala Väärtused väljade tingimusvormingu ulatus võib põhineda andmehierarhial ja selle määratlevad ridades ühe või mitme veeru või veergudes ühe või mitme rea osas kõik emataseme (hierarhias ühe taseme võrra kõrgema taseme) nähtavad tütartasemed (hierarhias ühe taseme võrra madalamad tasemed).

  Märkus.: Andmehierarhias ei päri tütred ema tingimusvormingut ja ema omakorda ei päri tütarde tingimusvormingut.

 • Väärtustealal on väljade tingimusvormingu ulatuse määramiseks kolm võimalust: valiku, vastava välja või väärtusevälja järgi.

Väljade ulatuse määramise vaikemeetod väärtustealal on valiku järgi. Soovi korral saate kasutusele võtta vastavat välja või väärtusevälja kasutava ulatuse määramise meetodi: selleks klõpsake nuppu Rakenda vormindusreegel või kasutage dialoogiboksi Uus vormindusreegel või Vormindusreegli redigeerimine. Ulatuse määramise meetodid (menüü Avaleht jaotis Laadid, käsk Tingimusvorming) võimaldavad teil ulatust vastavalt oma vajadustele paindlikult määrata.

Ulatuse määramine valiku alusel.    Kasutage seda meetodit juhul, kui soovite valida:

 • külgnevate väljade kogumi väärtustealal (nt ühe piirkonna kõik toodete kogusummad);

 • Mittepidev väljade kogum väärtuste alal (nt erinevate piirkondade toodete kogusummad andmehierarhia mitmel tasemel).

Ulatuse määramine väärtusevälja alusel.    Kasutage seda meetodit juhul, kui soovite:

 • vältida paljude mittepidevate valikute tegemist;

 • rakendada tingimusvormingu väärtustealal väljakogumile, mis hõlmab andmehierarhias kõiki tasemeid;

 • kaasata vahe- ja kogusummad.

Ulatuse määramine vastava välja alusel.    Kasutage seda meetodit juhul, kui soovite:

 • vältida paljude mittepidevate valikute tegemist;

 • rakendada tingimusvormingu väärtustealal väljakogumile, mis hõlmab andmehierarhias ühte taset;

 • vahesummad välistada.

Kui rakendate tingimusvormingu väärtustealal suurimate, väikseimate, keskmist ületavate või keskmisele alla jäävate väärtustega väljadele, põhineb reegel vaikimisi kõigil nähtavatel väärtustel. Kui aga määrate ulatuse vastava välja, mitte kõigi nähtavate väärtuste alusel, saate tingimusvormingu soovi korral rakendada järgmistele kombinatsioonidele:

 • veerule ja tema emareaväljale;

 • reale ja tema emaveeruväljale.

Töölehtede vaheline tingimusvorming

Tingimusvormingut saate kasutada lahtrites, millele on viidatud mõnel muul sama töövihiku töölehel. Kui aga tegemist on erinevate töövihikutega, siis seda funktsiooni ei toetata.

Lehe algusse

Kõigi lahtrite vormindamine kahevärviskaala abil

Värviskaalad on visuaalsed juhised, mis aitavad mõista andmete jaotumist ja varieerumist. Kahevärviskaala abil saate lahtrivahemikku võrrelda kahe värvitooni abil. Värvitoon tähistab suuremaid või väiksemaid väärtusi, nt rohelise ja punase värvi skaalas saate määrata, et suurema väärtusega lahtrites on rohkem rohelist värvi ja väiksema väärtusega lahtrites rohkem punast värvi.

Kui mõni vahemikulahter sisaldab veaväärtust tagastavat valemit, ei rakendata tingimusvormingut kogu vahemikule. Tingimusvormingu kogu vahemikule rakendamise tagamiseks kasutage funktsiooni IS või IFERROR, et valem tagastaks veaväärtuse asemel mõne muu väärtuse.

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendaruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming kõrval olevat noolt ja seejärel suvandit Värviskaalad.

  Menüü Avaleht jaotis Laadid

 3. Valige kahevärviskaala.

  Kahevärviskaala leidmiseks liikuge hiirega üle värviskaala ikoonide. Ülemine värv tähistab suuremaid ja alumine värv väiksemaid väärtusi.

Väljade ulatuse vaikemeetodi muutmiseks PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal klõpsake nuppu Vormindussuvandid, mis kuvatakse selle PivotTable-liigendtabeli välja kõrval, millele on rakendatud tingimusvorming.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendaruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid.

  Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest:

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel.

   Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu korduvad Nupu pilt , valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoogiboks  Nupu pilt .

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit.

    Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Reegli rakenduskoht soovitav suvand.

  • Valik: klõpsake nuppu Valitud lahtrid.

  • Kõik kindla väärtusesildi lahtrid: klõpsake nuppu Kõik lahtrid, kus on väärtused <Väärtusesilt>.

  • Kõik kindla väärtusesildi lahtrid (v.a vahesummad ja üldsumma): klõpsake nuppu Kõik lahtrid, kus on üksuse <Reasilt> puhul väärtused <Väärtusesilt>.

 5. Märkige jaotises Reeglitüübi valimine ruut Vorminda kõik lahtrid nende väärtuste põhjal (vaikesäte).

 6. Valige jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vormingu laad väärtus Kahevärviline skaala.

 7. Loendiboksist Tüüp sätete Miinimum ja Maksimum jaoks soovitud väärtuste valimiseks tehke ühte järgmistest.

  • Väikseimate ja suurimate väärtuste vormindamiseks    valige väikseim väärtus ja suurim väärtus.

   Sel juhul ei pea te miinimum- ja maksimum-väärtusi sisestama.

  • Arvu, kuupäeva või kellaajaväärtuse vormindamiseks    valige väärtus Arv ning seejärel sisestage miinimum- ja maksimumväärtus.

  • Protsendi vormindamiseks    valige väärtus Protsent ja sisestage miinimum- ja maksimumväärtus.

   Sobivad väärtused on vahemikus 0–100. Ärge sisestage protsendimärki (%).

   Kasutage protsendimäära, kui soovite, et kõik väärtused kuvataks proportsionaalselt, kuna väärtuste jaotus on proportsionaalne.

  • Protsentiili vormindamine     - valige väärtus Protsentiil ning sisestage miinimum- ja maksimumväärtus.

   Sobivad protsentiilid on vahemikus 0–100.

   Kasutage protsentiili, kui soovite visualiseerida suurte väärtuste rühma (nt ülemine 20. protsentiil) ühe värvi toonide suhtega ja madalaid väärtusi (nt alumine 20. protsentiil) mõne muu värvi toonide suhtega, kuna need esindavad äärmuslikke väärtusi, mis võivad põhjustada teie andmete moonutatud kuvamist.

  • Valemitulemuse vormindamiseks    valige väärtus Valem ning sisestage sätete Miinimum ja Maksimum väärtused.

   Valem peab andma tulemuseks arvu, kuupäeva või kellaaja. Alustage valemit võrdusmärgiga (=). Vigaste valemite sisestamisel ei rakendata ühtegi vormingut. Soovitatav on valemit testida ja veenduda, et see ei annaks tulemuseks viga.

   Märkused   

   • Veenduge, et väärtus Miinimum oleks väiksem kui väärtus Maksimum.

   • Sätete Miinimum ja Maksimum väärtuste jaoks saate valida erineva tüübi. Näiteks võite valida sätte Miinimum väärtuseks arvu ja sätte Maksimum väärtuseks protsendi.

 8. Värviskaala väärtuste Miinimum ja Maksimum valimiseks klõpsake mõlema puhul nuppu Värv ja seejärel valige värv.

  Kui soovite valida täiendavaid värve või luua kohandatud värvi, klõpsake nuppu Veel värve. Teie valitud värviskaala kuvatakse väljal Eelvaade.

Lehe algusse

Kõigi lahtrite vormindamine kolmevärviskaala abil

Värviskaalad on visuaalsed juhised, mis aitavad teil mõista andmete jagunemist ja muutumist. Kolmevärviskaala abistab teid lahtrivahemiku võrdlemisel, kasutades kolme värvitooni suhet. Värvi toon tähistab suuremaid, keskmisi või väiksemaid väärtusi. Näiteks rohelise, kollase ja ja punase värviga skaalas saate määrata suurema väärtusega lahtritele rohelise värvi, keskmise väärtusega lahtritele kollase värvi ja väiksema väärtusega lahtritele punase värvi.

Kui mõni vahemikulahter sisaldab veaväärtust tagastavat valemit, ei rakendata tingimusvormingut kogu vahemikule. Tingimusvormingu kogu vahemikule rakendamise tagamiseks kasutage funktsiooni IS või IFERROR, et valem tagastaks veaväärtuse asemel mõne muu teie valitud väärtuse (nt 0 või „N/A“).

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendaruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming kõrval olevat noolt ja seejärel suvandit Värviskaalad.

  Menüü Avaleht jaotis Laadid

 3. Valige kolmevärviskaala. Ülemine värv tähistab kõrgemaid väärtusi, keskmine värv keskmisi väärtusi ja alumine värv madalamaid väärtusi.

  Kolmevärviskaala leidmiseks liikuge hiirega üle värviskaala ikoonide.

Väljade ulatuse vaikemeetodi muutmiseks PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal klõpsake nuppu Vormindussuvandid, mis kuvatakse selle PivotTable-liigendtabeli välja kõrval, millele on rakendatud tingimusvorming.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendaruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid.

  Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest:

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel.

   Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu korduvad Nupu pilt , valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoogiboks  Nupu pilt .

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit.

    Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Reegli rakenduskoht soovitav suvand.

  • Valik: klõpsake nuppu Ainult need lahtrid.

  • Vastav väli: klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> samade väljadega lahtrid.

  • Väärtuse väli: klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> lahtrid.

 5. Märkige jaotises Reeglitüübi valimine ruut Vorminda kõik lahtrid nende väärtuste järgi.

 6. Valige jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vormingu laad väärtus Kolmevärviline skaala.

 7. Valige miinimumi, keskmise ja Maksimum tüüp. Tehke ühte järgmistest.

  • Miinimum- ja maksimumväärtuse vormindamiseks    valige väärtus Keskpunkt.

   Sel juhul ei pea te väikseimat ja suurimatväärtust sisestama.

  • Arvu, kuupäeva või kellaaja väärtuste vormindamiseks    valige väärtus Arv ning sisestage järgmised väärtused: Miinimum, Keskpunkt ja Maksimum.

  • Protsendi vormindamiseks    valige väärtus Protsent ning sisestage miinimum-, keskmine ja maksimumväärtus.

   Sobivad väärtused on vahemikus 0–100. Ärge tippige protsendimärki (%).

   Kasutage protsendimäära, kui soovite visualiseerida kõik väärtusi proportsionaalselt, kuna protsendi kasutamine tagab väärtuste proportsionaalse jaotuse.

  • Protsentiili vormindamiseks    valige väärtus Protsentiil ja sisestage miinimum-, keskpunkt- ja maksimumväärtus.

   Sobivad protsentiilid on vahemikus 0–100.

   Kasutage protsentiili, kui soovite visualiseerida suurte väärtuste rühma (nt ülemine 20. protsentiil) ühe värvi toonide suhtega ja madalaid väärtusi (nt alumine 20. protsentiil) mõne muu värvi toonide suhtega, kuna need esindavad äärmuslikke väärtusi, mis võivad põhjustada teie andmete vildaka visualiseerimise.

  • Valemitulemuse vormindamiseks     valige väärtus Valem ning sisestage järgmised väärtused: Miinimum, Keskpunkt ja Maksimum.

   Valem peab andma tulemuseks arvu, kuupäeva või kellaaja. Alustage valemit võrdusmärgiga (=). Vigaste valemite sisestamisel ei rakendata ühtegi vormingut. Soovitatav on valemit testida ja veenduda, et see ei annaks tulemuseks viga.

   Märkused   

   • Lahtrivahemiku jaoks saate määrata väikseima, keskmise ja suurima väärtuse. Veenduge, et sätte Miinimum väärtus oleks väiksem kui sätte Keskpunkt väärtus, mis peab omakorda olema väiksem kui sätte Maksimum väärtus.

   • Sätete Miinimum, Keskpunkt ja Maksimum väärtuste jaoks saate valida erinevad tüübid. Näiteks võite sätte Miinimum väärtuseks määrata arvu, sätte Keskpunkt väärtuseks protsentiili ja sätte Maksimum väärtuseks protsendi.

   • Paljudel juhtudel toimib keskmise väärtusena kõige paremini vaikeväärtus '50 protsenti', kuid võite seda eri vajadustega sobitamiseks muuta.

 8. Minimaalse, keskmise ja maksimaalsevärviskaala valimiseks klõpsake välja Värv iga väärtuse puhul ja seejärel valige värv.

  Kui soovite valida täiendavaid värve või luua kohandatud värvi, klõpsake nuppu Veel värve.

  Teie valitud värviskaala kuvatakse väljal Eelvaade.

Lehe algusse

Kõigi lahtrite vormindamine andmeribade abil

Andmeriba aitab näha lahtri väärtust muude lahtrite suhtes. Andmeriba pikkus näitab lahtris olevat väärtust. Pikem riba tähistab suuremat ja lühem väiksemat väärtust. Andmeribad on kasulikud suurte andmehulkade puhul suurematele ja väiksematele arvudele osutamiseks (nt pühadeaegse lelude müügi aruandes suurimate ja vähimate summade eristamiseks).

Näpunäide.: Kui mõni vahemiku lahter sisaldab veaväärtust tagastavat valemit, ei rakendata tingimusvormingut kogu vahemikule. Tingimusvormingu kogu vahemikule rakendamise tagamiseks kasutage funktsiooni IS või IFERROR, et valem tagastaks veaväärtuse asemel mõne muu väärtuse (nt 0 või „N/A“).

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendaruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laad nupu Tingimusvorming kõrval asuvat noolt ja seejärel käsku Andmeribad ning klõpsake sobivat andmeribaikooni.

  Menüü Avaleht jaotis Laadid

PivotTable-liigendtabeli aruande väärtusteala väljade ulatuse määramise meetodit saate vahetada raadionupuga Rakenda vormindusreegel.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendaruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid.

  Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest:

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel.

   Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu korduvad Nupu pilt , valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoogiboks  Nupu pilt .

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit.

    Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Reegli rakenduskoht soovitav suvand.

  • Valik: klõpsake nuppu Ainult need lahtrid.

  • Vastav väli: klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> samade väljadega lahtrid.

  • Väärtuse väli: klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> lahtrid.

 5. Märkige jaotises Reeglitüübi valimine ruut Vorminda kõik lahtrid nende väärtuste järgi.

 6. Valige jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vormingu laad väärtus Andmeriba.

 7. Valige sätete Miinimum ja Maksimum väärtus Tüüp. Tehke ühte järgmistest.

  • Väikseimate ja suurimate väärtuste vormindamiseks    valige Väikseim väärtus ja Suurim väärtus.

   Sel juhul ei pea te miinimum- ja maksimumväärtusi sisestama.

  • Arvu, kuupäeva või kellaajaväärtuse vormindamiseks    valige väärtus Arv ning seejärel miinimum- ja maksimumväärtus.

  • Protsendi vormindamiseks    valige väärtus Protsent ning sisestage miinimum- ja maksimumväärtused.

   Sobivad väärtused on vahemikus 0–100. Ärge tippige protsendimärki (%).

   Kasutage protsendimäära, kui soovite visualiseerida kõik väärtusi proportsionaalselt, kuna protsendi kasutamine tagab väärtuste proportsionaalse jaotuse.

  • Protsentiili vormindamine    – valige väärtus Täide ning sisestage sätete Miinimum ja Maksimum väärtused.

   Sobivad protsentiilid on vahemikus 0–100.

   Kasutage protsentiili, kui soovite visualiseerida ühe andmeriba suurimaid väärtusi (nt ülemine 20. protsentiil) ja teise andmeriba vähimaid väärtusi (nt alumine 20. protsentiil), kuna need võivad esindada äärmuslikke väärtusi, mis võivad põhjustada teie andmete kujutamist moonutada.

  • Valemitulemuse vormindamine    – valige väärtus Valem ja sisestage sätete Miinimum ja Maksimum väärtused.

   Valem peab andma tulemuseks arvu, kuupäeva või kellaaja. Alustage valemit võrdusmärgiga (=). Vigaste valemite sisestamisel ei rakendata ühtegi vormingut. Soovitatav on valemit testida ja veenduda, et see ei annaks tulemuseks viga.

   Märkused   

   • Veenduge, et väärtus Miinimum oleks väiksem kui väärtus Maksimum.

   • Sätete Miinimum ja Maksimum väärtuste jaoks saate valida erineva tüübi. Näiteks võite valida sätte Miinimum väärtuseks arvu ja sätte Maksimum väärtuseks protsendi.

 8. Värviskaala sätete Miinimum ja Maksimum väärtuste valimiseks klõpsake nuppu Riba värv.

  Kui soovite valida täiendavaid värve või luua kohandatud värvi, klõpsake nuppu Veel värve. Teie valitud ribavärv kuvatakse väljal Eelvaade.

 9. Andmeriba kuvamiseks ilma lahtris oleva väärtuseta märkige ruut Kuva ainult riba.

 10. Andmeribadele pideväärise rakendamiseks valige loendiboksis Ääris väärtus Pidevääris ja valige siis äärise jaoks soovitud värv.

 11. Pideväärise ja astmikäärise vahel valimiseks valige loendiboksis Täidis väärtus Ühtlane täide või Astmiktäide.

 12. Negatiivsete ribade vormindamiseks klõpsake nuppu Negatiivne väärtus ja telg ning valige siis dialoogiboksis Negatiivse väärtuse ja telje sätted negatiivse riba täite- ja äärisevärvide suvandid. Telje jaoks saate valida nii paigutussätted kui ka värvi. Kui olete suvandite valimise lõpetanud, klõpsake nuppu OK.

 13. Ribade suuna muutmiseks võite valida soovitud sätte loendiboksis Riba suund. Vaikimisi on selle sätte väärtuseks seatud Kontekst, kuid vastavalt sellele, kuidas soovite andmeid esitada, saate suunaks valida vasakult paremale või paremalt vasakule.

Lehe algusse

Kõigi lahtrite vormindamine ikoonikomplekti abil

Andmete marginaalimiseks ja liigitamiseks kolme kuni viide läviväärtustega eraldatud kategooriasse saate kasutada ikoonikomplekti, mille iga ikoon esindab ühte väärtustevahemikku. Näiteks kolme noolega ikoonikomplektis esindab roheline ülesnool suuremaid väärtusi, kollane horisontaalnool keskmisi väärtusi ja punane allanool väiksemaid väärtusi.

Soovi korral võite kuvada ainult teatud tingimusele vastavate lahtrite ikoonid (nt kuvada hoiatusikooni lahtrites, mille väärtus on langenud allapoole teatud kriitilist väärtust, kuid mitte kuvada ikoone lahtrites, mille väärtus on sellest kriitilisest väärtusest suurem). Ikooni peitmiseks tuleb tingimuste määramisel valida ikooni kõrval asuvast ikoonide ripploendist väärtus Lahtriikooni pole. Samuti võite luua oma ikoonikomplektide kombinatsioone: näiteks roheline märkeikoon, kollane valgusfoorituli ja punane lipuke.

Probleem: mõnda vahemiku lahtrit ei kuvata tingimusvormingu abil    

Kui mõni vahemiku lahter sisaldab veaväärtust tagastavat valemit, ei rakendata tingimusvormingut kogu vahemikule. Tingimusvormingu kogu vahemikule rakendamise tagamiseks kasutage funktsiooni IS või IFERROR, et valem tagastaks veaväärtuse asemel mõne muu väärtuse (nt 0 või „N/A“).

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendaruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laad nupu Tingimusvorming kõrval asuvat noolt ja seejärel käsku Ikoonikomplekt ning seejärel valige ikoonikomplekt.

  Menüü Avaleht jaotis Laadid

PivotTable-liigendtabeli aruande väärtusteala väljade ulatuse määramise meetodit saate vahetada raadionupuga Rakenda vormindusreegel.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendaruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid.

  Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest:

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel.

   Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu korduvad Nupu pilt , valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoogiboks  Nupu pilt .

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit.

    Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Reegli rakenduskoht soovitav suvand.

  • Valik: klõpsake nuppu Ainult need lahtrid.

  • Vastav väli: klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> samade väljadega lahtrid.

  • Väärtuse väli: klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> lahtrid.

 5. Märkige jaotises Reeglitüübi valimine ruut Vorminda kõik lahtrid nende väärtuste järgi.

 6. Valige jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vormingu laad väärtus Ikoonikomplekt.

  1. Valige ikoonikomplekt. Vaikesätteks on 3 foorituld (ääriseta). Ikoonide ja nende vaikevõrdlusmärkide ning lävendiväärtuste arv võib kõigis ikoonikomplektides olla erinev.

  2. Soovi korral võite võrdlusmärke ja lävendiväärtusi muuta. Kõigi ikoonide väärtustevahemikud on võrdse suurusega, kuid võite suurusi enda vajadustega kohandamiseks muuta. Veenduge, et lävendiväärtused on ülalt alla loogilises järjestuses suurimast väikseimani.

  3. Tehke ühte järgmistest:

   • Arvu, kuupäeva- või kellaajaväärtuste vormindamiseks     valige väärtus Arv.

   • Protsendi vormindamiseks     valige väärtus Protsent.

    Sobivad väärtused on vahemikus 0–100. Ärge tippige protsendimärki (%).

    Kasutage protsendimäära, kui soovite visualiseerida kõik väärtusi proportsionaalselt, kuna protsendi kasutamine tagab väärtuste proportsionaalse jaotuse.

   • Protsentiili vormindamiseks     valige väärtus Protsentiil.

    Sobivad protsentiilid on vahemikus 0–100.

    Kasutage protsentiili, kui soovite suurte väärtuste (nt ülemine 20. protsentiil) visualiseerimiseks kasutada teatud ikooni ja väikeste väärtuste (nt alumine 20. protsentiil) jaoks mõnda muud ikooni, kuna need võivad esindada äärmuslikke väärtusi, mis võivad põhjustada teie andmete kujutamist moonutada.

   • Valemitulemuse vormindamiseks    valige väärtus Valem ja sisestage seejärel valem igale väljale Väärtus.

    Valem peab andma tulemuseks arvu, kuupäeva või kellaaja. Alustage valemit võrdusmärgiga (=). Vigaste valemite sisestamisel ei rakendata ühtegi vormingut. Soovitatav on valemit testida ja veenduda, et see ei annaks tulemuseks viga.

  4. Selleks, et esimene ikoon tähistaks väiksemaid väärtusi ja viimane suuremaid väärtusi, märkige ruut Pööra ikoonide järjestus ümber.

  5. Ikooni kuvamiseks ilma lahtris oleva väärtuseta märkige ruut Kuva ainult ikoon.

   Märkused: 

   1. Ikooni mahutamiseks peate tõenäoliselt veerulaiusi muutma.

   2. Ikoone on kolmes suuruses. Kuvatav suurus sõltub lahtris kasutatava fondi suurusest.

Lehe algusse

Ainult teksti, arvu või kuupäeva- või kellaajaväärtusi sisaldavate lahtrite vormindamine

Lahtrivahemikust kindlate lahtrite leidmise lihtsustamiseks võite need lahtrid vormindada võrdlusmärkide alusel. Näiteks võite kategooriate alusel liigitatud laotöölehel kollase värviga esile tõsta need kaubad, mille vaba kogus laos on alla 10. Samuti võite jaemüügi koondtöölehel esile tuua kõik kauplused kasumiga üle 10%, müügimahuga alla 100 000 krooni ja asukohaga piirkonnas "Kagu".

Märkus.: PivotTable-liigendaruande väärtustealas asuvatele väljadele ei saa tingimusvormingut rakendada teksti ega kuupäeva, vaid ainult arvude alusel.

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendaruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laad nupu Tingimusvorming kõrval asuvat noolt ja seejärel käsku Tõsta lahtrireeglid esile.

  Menüü Avaleht jaotis Laadid

 3. Valige soovitud käsk, nt Vahemikus, Võrdub tekstiga, mis sisaldab või Kindel kuupäev.

 4. Sisestage kasutatavad väärtused ja seejärel valige vorming.

PivotTable-liigendtabeli aruande väärtusteala väljade ulatuse määramise meetodit saate vahetada raadionupuga Rakenda vormindusreegel.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendaruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid.

  Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest:

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel.

   Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu Ahenda dialoogiboks Nupu pilt , valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoogiboks Nupu pilt .

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit.

    Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Reegli rakenduskoht soovitav suvand.

  • Valik: klõpsake nuppu Ainult need lahtrid.

  • Vastav väli: klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> samade väljadega lahtrid.

  • Väärtuse väli: klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> lahtrid.

 5. Märkige jaotises Reeglitüübi valimine ruut Vorminda ainult lahtrid, kus on.

 6. Tehke jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vorminda ainult lahtrid, kus on ühte järgmistest:

  • Arvu, kuupäeva või kellaaja alusel vormindamiseks    valige loendist väärtus Lahtri väärtus, siis valige võrdlusmärk ning sisestage arv, kuupäev või kellaaeg.

   Näiteks valige väärtus Vahemikus ning sisestage siis 100 ja 200 või valige Võrdne ja sisestage kuupäev 1.01.2009.

   Võite ka sisestada valemi, mis annab tulemuseks arvu, kuupäeva või kellaaja. Kui sisestate valemi, alustage seda võrdusmärgiga (=). Vigaste valemite sisestamisel ei rakendata ühtegi vormingut. Soovitatav on valemit töölehel testida ning veenduda, et see ei annaks tulemuseks veaväärtust.

  • Teksti alusel vormindamiseks    valige väärtus Kindel tekst, valige võrdlusmärk ja seejärel sisestage tekst.

   Nt valige väärtus Sisaldab ja seejärel sisestage Hõbe või valige Algab ja sisestage Tri.

   Päringud lisatakse otsingustringi ja saate kasutada metamärke. Stringi suurim lubatud pikkus on 255 märki.

   Võite ka sisestada valemi, mis annab tulemuseks teksti. Kui sisestate valemi, alustage seda võrdusmärgiga (=). Vigaste valemite sisestamisel ei rakendata ühtegi vormingut. Soovitatav on valemit töölehel testida ning veenduda, et see ei annaks tulemuseks veaväärtust.

  • Kuupäeva alusel vormindamiseks    valige väärtus Kindlad kuupäevad ja valige kuupäevade võrdlus.

   Nt valige Eile või Järgmine nädal.

  • Tühjade või täidetud lahtrite vormindamiseks    valige väärtus Tühjad või Tühjad puuduvad.

   Tühi väärtus on lahter, mis andmeid ei sisalda ja mis erineb ühte või mitut tühikut sisaldavast lahtrist (tühikuid käsitletakse tekstina).

  • Veaväärtusi või tõeseid väärtusi sisaldavate lahtrite vormindamiseks    valige väärtus Vead või Vigu pole.

   Veaväärtuste hulka kuuluvad: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #NUM! ja #NULL!.

 7. Vormingu määramiseks klõpsake nuppu Vorming.

  Kuvatakse dialoogiboks Lahtrite vormindamine.

 8. Valige arvu-, fondi-, äärise- või täitevorming, mida soovite rakendada, kui lahtriväärtus vastab määratud tingimusele, ning klõpsake siis nuppu OK

  Võite valida rohkem kui ühe vormingu. Valitud vormingud kuvatakse boksis Eelvaade.

Lehe algusse

Ainult suurimate ja vähimate väärtuste vormindamine

Lahtritevahemiku suurima ja vähima väärtuse saate leida katkestusväärtuse abil, mille määrate. Nt saate leida 5 esimest müügiartiklit regionaalaruandes, viimase 15% hulka kuuluvad kaubad kliendiuuringus või 25 kõige suurema palga saajat osakonna töötajate lõikes.

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendaruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laad nupu Tingimusvorming kõrval asuvat noolt ja seejärel käsku Ülemiste/alumiste reeglid.

  Menüü Avaleht jaotis Laadid

 3. Valige soovitud käsk, näiteks 10 esimest üksust või Alumised 10 %.

 4. Sisestage kasutatavad väärtused ja seejärel valige vorming.

PivotTable-liigendtabeli aruande väärtusteala väljade ulatuse määramise meetodit saate vahetada raadionupuga Rakenda vormindusreegel.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendaruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid.

  Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest:

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel.

   Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu korduvad Nupu pilt , valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoogiboks  Nupu pilt .

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit.

    Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Reegli rakenduskoht soovitav suvand.

  • Valik: klõpsake nuppu Ainult need lahtrid.

  • Vastav väli: klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> samade väljadega lahtrid.

  • Väärtuse väli: klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> lahtrid.

 5. Märkige jaotises Reeglitüübi valimine ruut Ainult ülemiste ja alumiste väärtuste vormindamine.

 6. Valige jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vorminda väärtused, mis asuvad väärtus Ülemine või Alumine.

 7. Tehke ühte järgmistest:

  • Ülemise või alumise arvu määramiseks sisestage arv ja seejärel tühjendage märkeruut % valitud vahemikust. Sobivad väärtused on vahemikus 1–1000.

  • Ülemise või alumise protsendi määramiseks sisestage arv ja seejärel märkige ruut % valitud vahemikust. Sobivad väärtused on vahemikus 1–100.

 8. Soovi korral võite muuta tingimusvormingu rakendamise viisi PivotTable-liigendtabeli aruande väärtusteala väljadele, mille ulatus on määratud vastava välja alusel.

  Vaikimisi põhineb tingimusvorming kõigil nähtavatel väärtustel. Kui aga määrate ulatuse vastava välja, mitte kõigi nähtavate väärtuste alusel, saate tingimusvormingu rakendada järgmistele kombinatsioonidele:

  • veerule ja tema emareaväljale, valides väärtuse iga veerurühm;

  • reale ja tema emaveeruväljale, valides väärtuse iga rearühm.

 9. Vormingu määramiseks klõpsake nuppu Vorming.

  Kuvatakse dialoogiboks Lahtrite vormindamine.

 10. Valige arvu-, fondi-, äärise- või täitevorming, mida soovite rakendada, kui lahtriväärtus vastab määratud tingimusele, ning klõpsake siis nuppu OK

  Võite valida rohkem kui ühe vormingu. Valitud vormingud kuvatakse boksis Eelvaade.

Lehe algusse

Ainult keskmisest suuremate või väiksemate väärtuste vormindamine

Saate leida lahtritevahemiku keskmisest või standardhälbest suuremaid või väiksemaid väärtusi. Näiteks võite leida keskmisest kõrgemate näitajatega töötajad aasta tööviljakuse analüüsis või kindlaks määrata toodetud materjalid, mis jäävad kvaliteedihinnangus kahest standardhälbest madalamale.

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendaruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laad nupu Tingimusvorming kõrval asuvat noolt ja seejärel käsku Ülemiste/alumiste reeglid.

  Menüü Avaleht jaotis Laadid

 3. Valige soovitav käsk, nt Üle keskmise või Alla keskmise.

 4. Sisestage kasutatavad väärtused ja seejärel valige vorming.

PivotTable-liigendtabeli aruande väärtusteala väljade ulatuse määramise meetodit saate vahetada raadionupuga Rakenda vormindusreegel.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendaruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid.

  Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest:

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel.

   Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu korduvad Nupu pilt , valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoogiboks  Nupu pilt .

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit.

    Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Reegli rakenduskoht soovitav suvand.

  • Valik: klõpsake nuppu Ainult need lahtrid.

  • Vastav väli: klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> samade väljadega lahtrid.

  • Väärtuse väli: klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> lahtrid.

 5. Klõpsake jaotises Reeglitüübi valimine käsku Vorminda ainult keskmisest suuremad või väiksemad väärtused.

 6. Tehke jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vorminda väärtused, mis on järgmist:

  • Kõigi vahemiku lahtrite keskmisest väärtusest väiksemate või suuremate väärtustega lahtrite vormindamiseks valige Üle või Alla.

  • Kõigi vahemiku lahtrite ühest, kahest või kolmest standardhälbest üles- või allapoole jäävate lahtrite vormindamiseks valige standardhälve.

 7. Soovi korral võite muuta tingimusvormingu rakendamise viisi PivotTable-liigendtabeli aruande väärtusteala väljadele, mille ulatus on määratud vastava välja alusel.

  Vaikimisi põhineb tingimusvorming kõigil nähtavatel väärtustel. Kui aga määrate ulatuse vastava välja, mitte kõigi nähtavate väärtuste alusel, saate tingimusvormingu rakendada järgmistele kombinatsioonidele:

  • veerule ja tema emareaväljale, valides väärtuse iga veerurühm;

  • reale ja tema emaveeruväljale, valides väärtuse iga rearühm.

 8. Dialoogiboksi Lahtrite vormindamine kuvamiseks klõpsake nuppu Vorming.

 9. Valige arvu-, fondi-, äärise- või täitevorming, mida soovite rakendada, kui lahtriväärtus vastab määratud tingimusele, ning klõpsake siis nuppu OK

  Võite valida rohkem kui ühe vormingu. Valitud vormingud kuvatakse boksis Eelvaade.

Lehe algusse

Ainult üheste või dubleeritud väärtuste vormindamine

Märkus.: PivotTable-liigendaruande väärtustealas asuvatele väljadele ei saa ainu- või duplikaatväärtuste alusel tingimusvormingut rakendada.

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendaruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laad nupu Tingimusvorming kõrval asuvat noolt ja seejärel käsku Tõsta lahtrireeglid esile.

  Menüü Avaleht jaotis Laadid

 3. Valige Dubleeritud väärtused.

 4. Sisestage väärtused, mida soovite kasutada ning seejärel valige vorming.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendaruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid.

  Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest:

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel.

   Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et vastav tööleht või tabel on valitud loendiboksis Kuva vormindusreeglid.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu korduvad Nupu pilt , valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoogiboks  Nupu pilt .

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit.

    Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. Klõpsake jaotises Reeglitüübi valimine käsku Vorminda ainult ühesed või dubleeritud väärtused.

 5. Valige jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vorminda kõik väärtus ühene või dubleeritud.

 6. Dialoogiboksi Lahtrite vormindamine kuvamiseks klõpsake nuppu Vorming.

 7. Valige arvu-, fondi-, äärise- või täitevorming, mida soovite rakendada, kui lahtriväärtus vastab määratud tingimusele, ning klõpsake siis nuppu OK

  Võite valida rohkem kui ühe vormingu. Valitud vormingud kuvatakse boksis Eelvaade.

Lehe algusse

Valemi kasutamine vormindatavate lahtrite määratlemiseks

Kui kasutatava tingimusvormingu vajadused on keerukamad, võite vormingukriteeriumide määramiseks kasutada loogikavalemit. Näiteks soovite võib-olla võrrelda väärtusi funktsiooni tulemiga või hinnata valitud vahemikust välja jäävates lahtrites olevaid andmeid, mis võivad asuda sama töövihiku muul töölehel.

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid.

Menüü Avaleht jaotis Laadid

Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 1. Tehke ühte järgmistest:

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel.

   Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu Ahenda dialoogiboks Nupu pilt , valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoogiboks  Nupu pilt .

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit.

    Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 2. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Reegli rakenduskoht soovitav suvand.

  • Valik: klõpsake nuppu Valitud lahtrid.

  • Vastav väli: klõpsake nuppu Kõik lahtrid, kus on väärtused <Väärtuseväli>.

  • Väärtuse väli: klõpsake nuppu Kõik lahtrid, kus on üksuse <Rida> puhul väärtused <Väärtuseväli>.

 3. Märkige jaotises Reeglitüübi valimine ruut Kasuta vormindatavate lahtrite määratlemiseks valemit.

  1. Sisestage valem jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksi Vorminda väärtused, kus see valem on tõene.

   Valem peab algama võrdusmärgiga (=) ning valem peab tagastama loogikaväärtuse TRUE (1) või FALSE (0).

   Näide 1. Mitme kriteeriumiga ja lahtritevahemikust välja jäävate lahtriviidetega tingimusvormingu kasutamine.   

   Selles valemis vormindab üks mitme kriteeriumiga tingimusvorming (mis on määratud vahemikule A1:A5) lahtrid roheliseks, kui kõigi vahemiku lahtrite keskmine väärtus on suurem kui lahtris F1 olev väärtus ja iga vahemikus oleva lahtri väärtus on suurem kui lahtris G1 olev väärtus või sellega võrdne. Lahtrid F1 ja G1 asuvad väljaspool lahtritevahemikku, millele tingimusvorming rakendub. Funktsioon AND kombineerib kriteeriumid ja funktsioonid AVERAGE ja MIN arvutavad väärtused.

Valem

Vorming

=AND(AVERAGE($A$1:$A$5)>$F$1, MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)

Roheline lahtrivärv

Näide 2. Kõigi ülejäänud ridade varjustamine funktsioonide MOD ja ROW abil   

See valem varjustab iga teise rea lahtrivahemikus sinise värviga. Funktsioon MOD tagastab jäägi pärast arvu (esimene argument) jagamist jagajaga (teine argument). Funktsioon ROW tagastab praeguse rea numbri. Kui jagate praeguse rea numbri 2-ga, saate paarisarvu puhul alati jäägiks 0 või paaritu arvu puhul 1. Et 0 on FALSE (vale) ja 1 on TRUE (tõene), siis vormindatakse kõik paaritu numbriga read.

Valem

Vorming

=MOD(ROW(),2)=1

Sinine lahtrivärv

 1. Dialoogiboksi Lahtrite vormindamine kuvamiseks klõpsake nuppu Vorming.

 2. Valige arvu-, fondi-, äärise- või täitevorming, mida soovite rakendada, kui lahtriväärtus vastab määratud tingimusele, ning klõpsake siis nuppu OK

  Võite valida rohkem kui ühe vormingu. Valitud vormingud kuvatakse boksis Eelvaade.

  Lahtriviited saate valemisse sisestada lahtreid otse töölehel või teistel töölehtedel valides. Lahtrite valimine töölehel lisab lahtrite absoluutviited. Kui soovite, et Excel iga lahtri viidet valitud vahemikus reguleeriks, kasutage lahtrite suhtviiteid.

Lehe algusse

Tingimusvormingutega lahtrite otsimine

Kui teie töölehel on üks või mitu tingimusvorminguga lahtrit, saate nende asukoha tingimusvormingute kopeerimiseks, muutmiseks või kustutamiseks kiiresti üles leida. Kindla tingimusvorminguga lahtrite või kõigi tingimusvorminguga lahtrite leidmisel võite kasutada käsku Erivalikud.

Kõigi tingimusvorminguga lahtrite otsimine

 1. Klõpsake mõnda tingimusvorminguta lahtrit.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nupu Otsing ja asendus kõrval olevat noolt ning seejärel käsku Tingimusvorming.

Sama tingimusvorminguga lahtrite otsimine

 1. Klõpsake lahtrit, millel on otsitav tingimusvorming.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nupu Otsing ja asendus kõrval olevat noolt ning seejärel käsku Erivalikud.

 3. Klõpsake raadionuppu Tingimusvormingud.

 4. Klõpsake jaotises Andmete valideerimine raadionuppu Sama.

Lehe algusse

Tingimusvormingute eemaldamine

 • Tehke ühte järgmistest:

  Töölehel    

  1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Tühjenda reeglid.

  2. Klõpsake nuppu Terve leht.

   Lahtrivahemikus, tabelis või PivotTable-aruandes    

  3. Valige lahtrivahemik, tabel või PivotTable-aruanne, mille tingimusvorminguid soovite eemaldada.

  4. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Tühjenda reeglid.

  5. Sõltuvalt sellest, mille valisite, klõpsake käsku Valitud lahtrid, See tabel või See PivotTable-liigendtabel.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×