Tekstina salvestatud kuupäevade teisendamine kuupäevadeks

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kuupäevad võivad olla mõnikord vormindatud ja salvestatud lahtrites tekstina. Näiteks võib kuupäev olla sisestatud lahtrisse, mis on vormindatud tekstina. Samuti võivad andmed olla tekstina imporditud või kleebitud välisest andmeallikast.

Kuupäevad, mis on vormindatud teksti asemel vasakule joondatud paremjoondatud lahtris. Veakontroll on sisse lülitatud, võib teksti kuupäevade kahekohaliste aastaarvudega tähistatud tõrge indikaator Vigase valemiga lahter .

Kuna Exceli veakontroll saate tuvastada kahekohaliste aastaarvudega tekstina vormindatud kuupäevade, saate automaatse õigekirjakontrolli suvandite teisendamine kuupäevavormingusse. Funktsiooni DATEVALUE abil saate kõige muud tüüpi vormindatud kuupäevade teisendamine kuupäeva.

Kahekohalise aastaarvuga tekstikuupäevade teisendamine veakontrolli abil

Kui impordite Excelisse andmeid mõnest muust allikast või tipite kahekohaliste aastaarvudega kuupäevi lahtritesse, mis olid varem vormindatud tekstina, siis võidakse lahtri vasakus ülanurgas kuvada väike roheline kolmnurk. See veanäidik ütleb, et kuupäev on talletatud tekstina (vt näidet).

Vasakul ülanurgas oleva rohelise veanäidikuga lahtrid

Tõrkenäidiku abil saate teksti kuupäevade teisendamine kuupäeva vormingus.

Märkmed : Alustame ees-veenduge, et veakontroll on lubatud Excelis. Selleks, et:

 1. Valige Fail > Suvandid > Valemid.

  Klõpsake Microsoft Office'i nupp Office'i nupu pilt Excel 2007, > Exceli suvandid > valemid.

 2. Märkige jaotises Veakontrollruut Luba taustal veakontroll. Mis tahes viga, mis on leitud, on tähistatud lahtrit ülemises vasakus nurgas on kolmnurk.

 3. Valige jaotises veakontrolli reeglidlahtrid sisaldavad 2 kahekohalisena.

Toimige järgmiselt tekstina vormindatud kuupäeva saate tavaliseks kuupäevaks teisendada.

 1. Valige töölehel mõni lahter või külgnevate lahtrite vahemik, millel on vasakus ülanurgas veanäidik.

  Lahtrite, vahemike, ridade või veergude valimine

  Kui soovite valida

  Toiming

  Üks lahter.

  Klõpsake lahtrit või vajutage lahtrisse liikumiseks nooleklahve.

  Lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja lohistage viimase lahtrini või vajutage tõstuklahvi (Shift) ja hoidke seda nooleklahvide abil valiku laiendamiseks all.

  Samuti saate valida vahemiku esimese lahtri ja seejärel vajutada klahvi F8, et laiendada valikut nooleklahvide abil. Valiku laiendamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvi F8.

  Suur lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja vajutage tõstuklahvi (Shift). Seejärel vajutage tõstuklahvi endiselt all hoides vahemiku viimast lahtrit. Viimase lahtri kuvamiseks võite töölehte kerida.

  Töölehe kõik lahtrid

  Klõpsake nuppu Vali kõik.

  Nupp Vali kõik

  Kogu töölehe valimiseks võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

  Märkus. : Kui tööleht sisaldab andmeid, valib Ctrl+A praeguse piirkonna. Kui vajutate klahvikombinatsiooni Ctrl+A teist korda, valitakse terve tööleht.

  Mittekülgnevad lahtrid või lahtrivahemikud

  Valige esimene lahter või lahtrivahemik ja hoidke siis teiste lahtrite või vahemike valimise ajal all juhtklahvi (Ctrl).

  Samuti võite valida esimese lahtri või lahtrivahemiku ja seejärel järgmise mittekülgneva lahtri või vahemiku valikusse lisamiseks vajutada klahvikombinatsiooni Shift+F8. Lahtrite või vahemike valikusse lisamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvikombinatsiooni Shift+F8.

  Märkus. : Mittekülgneva lahtri või lahtrivahemiku valiku tühistamiseks peate tühistama kogu valiku.

  Terve rida või veerg

  Klõpsake rea- või veerupäist.

  Tööleht reapäise ja veerupäisega

  1. Reapäis

  2. Veerupäis

  Samuti võite rea või veeru lahtrite valimiseks valida esmalt esimese lahtri ja seejärel vajutada klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude korral).

  Märkus. : Kui rida või veerg sisaldab andmeid, siis saab rea või veeru kuni viimase kasutatud lahtrini valida klahvikombinatsiooniga Ctrl + Shift + nooleklahv. Klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + nooleklahv teistkordsel vajutamisel valitakse terve rida või veerg.

  Külgnevad read või veerud

  Lohistage üle rea- või veerupäiste. Võite valida ka esimese rea või veeru ning seejärel vajutada tõstuklahvi (Shift) ja valida seda all hoides viimase rea või veeru.

  Mittekülgnevaid read või veerud

  Klõpsake oma valiku esimese rea või veeru päist; seejärel hoidke teiste valikusse lisatavate ridade või veergude päiseid klõpsates all juhtklahvi (Ctrl).

  Rea või veeru esimene või viimane lahter

  Valige reas või veerus mõni lahter ja vajutage siis klahvikombinatsiooni Ctrl + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude korral).

  Töölehe või Microsoft Office Exceli tabeli esimene või viimane lahter

  Vajutage töölehe või Exceli loendi esimese lahtri valimiseks klahve Ctrl+Home.

  Vajutage andmeid või vormingut sisaldava töölehe või Exceli loendi viimase lahtri valimiseks klahve Ctrl+End.

  Lahtrid kuni töölehe viimati kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas)

  Valige esimene lahter ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+End, et laiendada lahtrivalikut viimase kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas).

  Lahtrid kuni töölehe alguseni

  Valige esimene lahter ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+Home, et laiendada lahtrivalik töölehe alguseni.

  Aktiivsest valikust rohkem või vähem lahtreid

  Uude valikusse lisatava viimase lahtri klõpsamisel hoidke all tõstuklahvi (Shift). Nelinurkne vahemik, mis jääb aktiivse lahtri ("aktiivne lahter") ja klõpsatava lahtri vahele, muutub uueks valikuks.

  Näpunäide. : Mitme lahtri valimise tühistamiseks klõpsake töölehel suvalist lahtrit.

 2. Klõpsake valitud lahtri või lahtrite vahemiku kõrvale ilmuvat veanuppu.

  Veanupp

 3. Klõpsake menüüs käsku Teisenda arv XX arvuks 20XX või Teisenda arv XX arvuks 19XX. (Kui te ei soovi arvu teisendada, ent soovite veanäidiku eemaldada, klõpsake nuppu Ignoreeri viga.)

  Kuupäevade teisendamise käsud

  Selle toiminguga teisendatakse kahekohaliste aastaarvudega tekstina vormindatud kuupäevad neljakohaliste aastaarvudega standardkuupäevadeks.

  Teisendatud kuupäevad

  Kui olete tekstina vormindatud kuupäevadega lahtrid teisendanud, saate muuta kuupäevade lahtris kuvamise viisi, rakendades neile kuupäevavormingu.

Lehe algusse

Tekstikuupäevade teisendamine funktsiooni DATEVALUE abil

Lahtri tekstikuupäeva saate teisendada järjenumbriks funktsiooni DATEVALUE abil. Seejärel kopeerige valem, valige tekstikuupäevi sisaldavad lahtrid ja rakendage neile kuupäevavormingut käsu Kleebi teisiti abil.

 1. Valige tühi lahter ja veenduge, et selle arvuvorming on Üldine.

  Arvuvormingu kontrollimine

  1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Arv välja Arvuvorming kõrval olevat noolt ning seejärel käsku Üldine.

   Exceli lindi pilt

 2. Tehke tühjas lahtris järgmist.

  1. Tippige =DATEVALUE(

  2. Klõpsake tekstina vormindatud kuupäeva sisaldavat lahtrit, mida soovite teisendada.

  3. Tippige )

  4. Vajutage sisestusklahvi (ENTER).

   Funktsioon DATEVALUE annab tulemuseks tekstikuupäevana esitatud kuupäeva järjenumbri.

   Mis on järjenumber?

   Microsoft Excel salvestab kuupäevi järjenumbritena, nii saab neid kasutada arvutustes. Vaikimisi on kuupäeva 1. jaanuar 1900 järjenumbriks arv 1 ja kuupäeva 1. jaanuar 2008 järjenumbriks arv 39 448, kuna see on 39 448 päeva pärast kuupäeva 1. jaanuar 1900.

 3. Kopeerige muutmise valem külgnevate lahtrite vahemiku, valige lahter, mille tippisite valem ja lohistage pidet täide Täitepide tühjade lahtrite vahemik, mille suurus vastab tekstikuupäevi sisaldavale lahtrivahemikule.

  Pärast täitepideme lohistamist peaksite tulemuseks saama järjenumbritega lahtrivahemiku, mis vastab tekstikuupäevi sisaldavale lahtrivahemikule.

 4. Valige järjenumbreid sisaldav lahter või lahtrivahemik ja klõpsake seejärel menüü Avaleht jaotise Lõikelaud nuppu Kopeeri.

  Exceli lindi pilt

  Kiirklahv. Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl + C.

 5. Valige tekstikuupäevi sisaldav lahter või lahtrivahemik ja klõpsake seejärel menüü Avaleht jaotise Lõikelaud nupu Kleebi all asuvat noolt ja käsku Kleebi teisiti.

 6. Märkige dialoogiboksi Teisiti kleepimine jaotises Kleebi raadionupp Väärtused ja klõpsake seejärel nuppu OK.

 7. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Arv dialoogiboksi käivitit.

  Jaotise Arv dialoogiboksi käiviti

 8. Klõpsake väljal Kategooria väärtust Kuupäev ja siis loendis Tüüp soovitud kuupäevavormingut.

 9. Järjenumbrite kustutamiseks pärast kõigi kuupäevade edukat teisendamist valige järjenumbreid sisaldavad lahtrid ja vajutage siis kustutamisklahvi (DELETE).

Lehe algusse

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×