Teksti valimine

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Wordi, saate kogu teksti valimine (Ctrl + A) dokumendi või kindla teksti või üksuste valimine tabelis selle hiire ja klaviatuuri abil. Võite valida ka teksti või üksused, mis asuvad erinevates kohtades. Näiteks saate valida ühe lõigu ja lause lehel.

Kogu teksti valimine

 1. Klõpsake dokumendis suvalist kohta.

 2. Klaviatuuri dokumendis kogu teksti valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + A.

Valige väärtus kindel tekst

Võite valida ka kindla sõna, tekstirea või ühe või mitme lõigud.

 1. Viige kursor sõna, lause või lõigud, mida soovite valida esimese tähe ette.

 2. Klõpsake ja hoidke all ja lohistage kursor, valige soovitud tekst.

Muud võimalused teksti valimine

 • Üksiku sõna valimiseks topeltklõpsake kiiresti see sõna.

 • Tekstirea valimiseks viige kursor on rea alguses ja vajutage klahvikombinatsiooni Shift + allanool.

 • Valimine lõigu, viige kursor lõigu alguses ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + allanool.

Teksti valimine hiire abil

Valige tekst, klõpsake dokumendi keha

Märkused: Terve dokumendi valimiseks tehke ühte järgmistest.

 • Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine käsku Vali ning siis käsku Vali kõik.

 • Kursori viimine tekst vasakule, kuni see muutub paremale suunaga nooleks, ja seejärel klõpsake kolm korda.

Valitav üksus

Toiming

Suvalist teksti hulka

Klõpsake kohta, kuhu soovite valikut alustada, hoidke vasakut hiireklahvi all ja lohistage kursorit üle teksti, mida soovite valida.

Sõna

Topeltklõpsake sõna.

Tekstirida

Kursori viimine rea vasakul, kuni kursor muutub paremale osutav nool, ja seejärel klõpsake nuppu.

Lause

Hoidke all klahvi CTRL ja klõpsake suvalist kohta lauses.

Lõigu

Klõpsake kolm korda suvalist kohta lõigus.

Mitu lõiku

Kursori viimine lõike vasakule, kuni kursor muutub paremale osutav nool, ja seejärel vajutage ja hoidke vasakut hiireklahvi all ning lohistage kursorit üles või alla.

Suure tekstiploki

Klõpsake valikut alguses, liikuge valiku lõppu ja seejärel hoidke all tõstuklahvi, kus soovite valiku lõpetamiseks klõpsake.

Terve dokumendi

Kursori viimine tekst vasakule, kuni kursor muutub paremale suunaga nooleks, ja seejärel klõpsake kolm korda.

Headers and footers

Topeltklõpsake küljendivaade, tuhmina päise või jaluse tekst. Kursori viimine päise või jaluse vasakul, kuni kursor muutub paremale osutav nool ja seejärel klõpsake nuppu.

All- ja lõpumärkused

Nuppu all- või lõpumärkuse tekst, viige kursor tekst vasakule, kuni kursor muutub paremale osutav nool, ja seejärel klõpsake nuppu.

Vertikaalse tekstiploki

Hoidke all muuteklahvi ning lohistage kursorit üle teksti.

Tekstivälja või paneeli

Liikuge kursoriga üle paneeli või tekstivälja äärist, kuni kursor muutub neljaotsaliseks nooleks, ja seejärel klõpsake nuppu.

Tabeli üksuste valimine

Valitav üksus

Toiming

Lahtri sisu

Klõpsake lahtrit. Klõpsake menüü Tabeliriistad alammenüüd Paigutus. Valige jaotises Tabel nuppu valimineja klõpsake siis Valige lahtrit.

Rea sisu

Klõpsake rida. Klõpsake menüü Tabeliriistad alammenüüd Paigutus. Jaotises Tabel klõpsake nuppu Valija seejärel käsku Vali rida.

Veeru sisu

Klõpsake veergu. Klõpsake menüü Tabeliriistad alammenüüd Paigutus. Jaotises Tabel nuppu valimineja klõpsake käsku Valige veerg.

Lahtrite, ridade või veergude sisu

Klõpsake lahtri, rea või veeru ja seejärel hoidke vasakut hiireklahvi üle kõik lahtrid, read või veerud, mis sisaldavad sisu, mida soovite valida lohistamise ajal. Lahtrite, ridade või veergude, mis pole kõrvuti sisu valimiseks klõpsake esimese lahtri, rea või veeru, vajutage klahvi CTRL ja klõpsake lahtreid, ridu või veerge, mis sisaldavad sisu, mida soovite valida.

Terve tabeli sisu

Klõpsake tabelit. Klõpsake menüü Tabeliriistad alammenüüd Paigutus. Klõpsake jaotises Tabel nuppu Vali ja seejärel klõpsake käsku Vali tabel.

Valige tekst, eri kohast

Saate valida teksti või üksuste tabeli, mis pole kõrvuti. Näiteks saate valida ühe lõigu ja lause lehel.

 1. Valige tekst või üksus tabelis.

 2. Valige mis tahes täiendavaid teksti või üksuse tabel, mille soovite hoidke all klahvi CTRL.

Valige liigendusvaates tekst

Dokumendi liigendusvaates vaatamiseks klõpsake menüüd Vaade ja klõpsake jaotises Dokumendi vaatedLiigendus .

Valitav üksus

Kursori abil

Pealkiri

Vasakul päisest, kuni kursor muutub paremale osutav nool, ja seejärel klõpsake nuppu.

Pealkiri, selle alampealkiri ja kehatekst

Vasakul päisest, kuni kursor muutub paremale osutav nool, ja seejärel topeltklõpsake.

Lõigu kehateksti

Vasakus servas lõik, kuni kursor muutub paremale osutav nool, ja seejärel klõpsake nuppu.

Mitu pealkirja või lõiku kehatekstis

Vasakul oleva teksti, kuni kursor muutub paremale osutav nool, ja seejärel lohistage üles või alla.

Märkused: 

 • Liigendusvaates, kui klõpsate vasakul lõigu valib terve lõik ühe rea asemel.

 • Kui valite pealkirja, mis sisaldab ahendatud alluv teksti, valitakse ka ahendatud tekst (isegi siis, kui see ei ole nähtav). Pealkirja tehtud muudatused – nt teisaldamine, kopeerimine või kustutamine – mõjutada ka ahendatud tekst.

Teksti valimine klaviatuuri abil

Valige tekst, klõpsake dokumendi keha

Märkus.: Terve dokumendi valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + A.

Valitav üksus

Toiming

Ühe märgi võrra paremale

Vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT + paremnool.

Ühe märgi võrra vasakule

Vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT + vasaknool.

Sõna algusest lõpuni

Paigutage kursor sõna alguses ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + paremnool.

Sõna lõpust alguseni

Kursori liigutamine sõna lõpuni, ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + vasaknool.

Rida algusest lõpuni

Vajutage Avaleht ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT + END.

Rida lõpust alguseni

Vajutage END ja vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT + HOME.

Ühe rea võrra alla

Vajutage END ja vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT + allanool.

Ühe rea võrra üles

Vajutage Avaleht ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT + ülesnool.

Lõigu algusest lõpuni

Viige kursor lõigu algusesse ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + allanool.

Lõigu lõpust alguseni

Viige kursor lõigu lõppu ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + ülesnool.

Dokumendi lõpust alguseni

Viige kursor dokumendi lõppu ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + HOME.

Dokumendi algusest lõpuni

Viige kursor dokumendi algusesse ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + END.

Algusest lõpuni aken

Nihutage kursor akna algusse ja vajutage klahvikombinatsiooni ALT + CTRL + SHIFT + PAGE alla.

Kogu dokument

Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + A.

Vertikaalse tekstiploki

Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + F8 ja kasutage seejärel NOOLEKLAHVE. Vajutage paoklahvi (ESC) valikurežiimi väljalülitamiseks.

Lähima märgi

F8 valikurežiimi, ja vajutage vasaknoolt või paremnoolt; vajutage paoklahvi (ESC) valikurežiimi väljalülitamiseks.

Sõna, lause, lõigu või dokumendi

Vajutage F8 valikurežiimi ja sõna valimiseks kaks korda lause, kolm korda lõigu või neli korda dokumendi valimiseks vajutage üks kord F8. Vajutage paoklahvi (ESC) valikurežiimi väljalülitamiseks.

Tabeli üksuste valimine

Valitav üksus

Toiming

Paremal asuva lahtri sisu

Vajutage Menüü.

Vasakul asuva lahtri sisu

Vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT + TAB.

Külgnevate lahtrite sisu

Hoidke all tõstuklahvi korduvalt vajutage nooleklahve seni, kuni olete valinud kõik lahtrid, millele soovite sisu.

Veeru sisu

Klõpsake selle veeru Ülemiste või alumiste lahtrisse. Hoidke all tõstuklahvi samal ajal, kui te vajutage korduvalt üles- või allanoolt, kuni on valitud veeru sisu.

Terve tabeli sisu

Klõpsake tabelis ja seejärel klahvikombinatsiooni ALT + 5 numbriklaviatuuril (NUM LOCK) on välja) abil.

Lõpetada, valides kogu sõna

 1. Klõpsake menüü Fail nuppu Suvandid.

 2. Klõpsake kategooriat Täpsemalt.

 3. Tühjendage jaotises Redigeerimissuvandidruut valimisel Vali automaatselt kogu sõna.

Teksti valimine hiire abil

Valige tekst, klõpsake dokumendi keha

Märkus.: Terve dokumendi valimiseks tehke ühte järgmistest.

 • Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine käsku Vali ning siis käsku Vali kõik.

  Wordi lindi pilt

 • Kursori viimine tekst vasakule, kuni see muutub paremale suunaga nooleks, ja seejärel klõpsake kolm korda.

Valitav üksus

Toiming

Suvalist teksti hulka

Klõpsake kohta, kuhu soovite valikut alustada, hoidke vasakut hiireklahvi all ja lohistage kursorit üle teksti, mida soovite valida.

Sõna

Topeltklõpsake sõna.

Tekstirida

Kursori viimine rea vasakul, kuni kursor muutub paremale osutav nool, ja seejärel klõpsake nuppu.

Lause

Hoidke all klahvi CTRL ja klõpsake suvalist kohta lauses.

Lõigu

Klõpsake kolm korda suvalist kohta lõigus.

Mitu lõiku

Kursori viimine lõike vasakule, kuni kursor muutub paremale osutav nool, ja seejärel vajutage ja hoidke vasakut hiireklahvi all ning lohistage kursorit üles või alla.

Suure tekstiploki

Klõpsake valikut alguses, liikuge valiku lõppu ja seejärel hoidke all tõstuklahvi, kus soovite valiku lõpetamiseks klõpsake.

Terve dokumendi

Kursori viimine tekst vasakule, kuni kursor muutub paremale suunaga nooleks, ja seejärel klõpsake kolm korda.

Headers and footers

Topeltklõpsake küljendivaade, tuhmina päise või jaluse tekst. Kursori viimine päise või jaluse vasakul, kuni kursor muutub paremale osutav nool ja seejärel klõpsake nuppu.

All- ja lõpumärkused

Nuppu all- või lõpumärkuse tekst, viige kursor tekst vasakule, kuni kursor muutub paremale osutav nool, ja seejärel klõpsake nuppu.

Vertikaalse tekstiploki

Hoidke all muuteklahvi ning lohistage kursorit üle teksti.

Tekstivälja või paneeli

Liikuge kursoriga üle paneeli või tekstivälja äärist, kuni kursor muutub neljaotsaliseks nooleks, ja seejärel klõpsake nuppu.

Tabeli üksuste valimine

Valitav üksus

Toiming

Lahtri sisu

Klõpsake lahtrit. Klõpsake menüü Tabeliriistad alammenüüd Paigutus. Valige jaotises Tabel nuppu valimineja klõpsake siis Valige lahtrit.

Rea sisu

Klõpsake rida. Klõpsake menüü Tabeliriistad alammenüüd Paigutus. Jaotises Tabel klõpsake nuppu Valija seejärel käsku Vali rida.

Veeru sisu

Klõpsake veergu. Klõpsake menüü Tabeliriistad alammenüüd Paigutus. Jaotises Tabel nuppu valimineja klõpsake käsku Valige veerg.

Lahtrite, ridade või veergude sisu

Klõpsake lahtri, rea või veeru ja hoidke vasakut hiireklahvi ning lohistage üle kõik lahtrid, read või veerud, mis sisaldavad sisu, mida soovite valida. Lahtrite, ridade või veergude, mis pole kõrvuti sisu valimiseks klõpsake esimese lahtri, rea või veeru, vajutage klahvi CTRL ja klõpsake lahtreid, ridu või veerge, mis sisaldavad sisu, mida soovite valida.

Terve tabeli sisu

Klõpsake tabelit. Klõpsake menüü Tabeliriistad alammenüüd Paigutus. Klõpsake jaotises Tabel nuppu Vali ja seejärel klõpsake käsku Vali tabel.

Valige tekst, eri kohast

Saate valida teksti või üksuste tabeli, mis pole kõrvuti. Näiteks saate valida ühe lõigu ja lause lehel.

 1. Valige tekst või üksus tabelis.

 2. Valige mis tahes täiendavaid teksti või üksuse tabel, mille soovite hoidke all klahvi CTRL.

Valige liigendusvaates tekst

Dokumendi liigendusvaates vaatamiseks klõpsake menüüd Vaade ja klõpsake jaotises Dokumendi vaatedLiigendus .

Valitav üksus

Kursori abil

Pealkiri

Vasakul päisest, kuni kursor muutub paremale osutav nool, ja seejärel klõpsake nuppu.

Pealkiri, selle alampealkiri ja kehatekst

Vasakul päisest, kuni kursor muutub paremale osutav nool, ja seejärel topeltklõpsake.

Lõigu kehateksti

Vasakus servas lõik, kuni kursor muutub paremale osutav nool, ja seejärel klõpsake nuppu.

Mitu pealkirja või lõiku kehatekstis

Vasakul oleva teksti, kuni kursor muutub paremale osutav nool, ja seejärel lohistage üles või alla.

Märkused: 

 • Liigendusvaates, kui klõpsate vasakul lõigu valib terve lõik ühe rea asemel.

 • Kui valite pealkirja, mis sisaldab ahendatud alluv teksti, valitakse ka ahendatud tekst (isegi siis, kui see ei ole nähtav). Pealkirja tehtud muudatused – nt teisaldamine, kopeerimine või kustutamine – mõjutada ka ahendatud tekst.

Teksti valimine klaviatuuri abil

Valige tekst, klõpsake dokumendi keha

Märkus.: Terve dokumendi valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + A.

Valitav üksus

Toiming

Ühe märgi võrra paremale

Vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT + paremnool.

Ühe märgi võrra vasakule

Vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT + vasaknool.

Sõna algusest lõpuni

Paigutage kursor sõna alguses ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + paremnool.

Sõna lõpust alguseni

Kursori liigutamine sõna lõpuni, ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + vasaknool.

Rida algusest lõpuni

Vajutage Avaleht ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT + END.

Rida lõpust alguseni

Vajutage END ja vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT + HOME.

Ühe rea võrra alla

Vajutage END ja vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT + allanool.

Ühe rea võrra üles

Vajutage Avaleht ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT + ülesnool.

Lõigu algusest lõpuni

Viige kursor lõigu algusesse ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + allanool.

Lõigu lõpust alguseni

Viige kursor lõigu lõppu ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + ülesnool.

Dokumendi lõpust alguseni

Viige kursor dokumendi lõppu ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + HOME.

Dokumendi algusest lõpuni

Viige kursor dokumendi algusesse ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + END.

Algusest lõpuni aken

Nihutage kursor akna algusse ja vajutage klahvikombinatsiooni ALT + CTRL + SHIFT + PAGE alla.

Kogu dokument

Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + A.

Vertikaalse tekstiploki

Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + F8 ja kasutage seejärel NOOLEKLAHVE. Vajutage paoklahvi (ESC) valikurežiimi väljalülitamiseks.

Lähima märgi

F8 valikurežiimi, ja vajutage vasaknoolt või paremnoolt; vajutage paoklahvi (ESC) valikurežiimi väljalülitamiseks.

Sõna, lause, lõigu või dokumendi

Vajutage F8 valikurežiimi ja sõna valimiseks kaks korda lause, kolm korda lõigu või neli korda dokumendi valimiseks vajutage üks kord F8. Vajutage paoklahvi (ESC) valikurežiimi väljalülitamiseks.

Tabeli üksuste valimine

Valitav üksus

Toiming

Paremal asuva lahtri sisu

Vajutage Menüü.

Vasakul asuva lahtri sisu

Vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT + TAB.

Külgnevate lahtrite sisu

Hoidke all tõstuklahvi vajutage nooleklahve seni, kuni olete valinud kõik lahtrid, mida soovite sisu.

Veeru sisu

Klõpsake selle veeru Ülemiste või alumiste lahtrisse. Hoidke all tõstuklahvi ajal vajutate klahvi ülesnool või allanool seni, kuni on valitud veeru sisu.

Terve tabeli sisu

Klõpsake tabelis ja seejärel klahvikombinatsiooni ALT + 5 numbriklaviatuuril (NUM LOCK) on välja) abil.

Lõpetada, valides kogu sõna

 1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja siis nuppu Wordi suvandid.

 2. Klõpsake kategooriat Täpsemalt.

 3. Tühjendage jaotises Redigeerimissuvandidruut valimisel Vali automaatselt kogu sõna.

Vt ka

Teksti valimisel kerib Word teksti liiga kiiresti

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×