Teksti või objektide animeerimine

Saate animeerida teksti, pilte, kujuneid, tabeleid, SmartArti graafikat ja muid PowerPointi esitluses olevaid objekte, et anda slaididele visuaalseid efekte, sh sisenemis- ning väljumisefekte, muuta suurust või värvi ja isegi liikumist. Saate luua slaidiesitluse, kus on animeeritud täpploendid või isegi krediidisummad.

Animatsioonide abil saab suurepäraselt punkti esile tõsta, reguleerida teabevoogu ja suurendada vaataja huvi. Animatsiooniefekte saate rakendada üksikutele slaididele, juhtslaididele või kohandatud slaidipaigutustele.

PowerPoint 2013
4:05

Täpsema seotud teabe saamiseks lugege teemat Sõnade reahaaval kuvamine.

(PowerPointis pole animatsioonid samad, mis üleminekud. Üleminek on animeeritud viis, kuidas ühelt slaidilt minnakse üle järgmisele slaidile. Ülemineku lisamise kohta leiate teavet teemast Slaididele siirete lisamine.)

Animatsiooni rakendamine

 1. Valige slaidil objekt või tekst, mille soovite animeerida.

  Selles kontekstis on „objekt“ mis tahes asi slaidil, nt pilt, diagramm või tekstiväli. Slaidil objekti valimisel kuvatakse objekti ümber suurusepidemed. (Animatsiooni puhul on objekt ka tekstivälja lõik, kuid seda valides puuduvad sellel suurusepidemed. Selle asemel on suurusepidemed tervel tekstiväljal.)

 2. Klõpsake lindi menüüs Animatsioonid nuppu Lisa animatsioon ja valige soovitud animatsiooniefekt.

  Animatsiooniefekti lisamine PowerPointis

  Animatsioonide näitamiseks slaidiseansi esitamise ajal kontrollige, kas kohas Slaidiseanss > Koosta slaidiseanss on märkeruut Näita animatsioonita tühjendatud. Kui see ruut on märgitud, kuvatakse animatsioonid slaidiesitluse eelvaates, kuid mitte selle esitamise ajal.

Samale objektile täiendavate animatsiooniefektide rakendamise kohta leiate teavet teemast Ühele objektile mitme animatsiooniefekti rakendamine, liikumistee lisamise kohta aga saate teavet teemast Liikumistee animatsiooni lisamine.

Mõned sisenemis- ja väljumisefektid (nt Ümberpööramine, Kukkumine, Piits) ja mõned rõhutusefektid (nt Pintsli värv ja Laine) on saadaval üksnes objektidele, mis sisaldavad teksti. Kui soovite lisada animatsiooniefekti, mis pole sel põhjusel saadaval, proovige lisada objektile tühikumärk.

Animatsiooniefekti kiiruse muutmine

Efekti kiirus on määratletud sättega Kestus.

 1. Valige slaidil animatsiooniefekt, mida soovite muuta.

 2. Sisestage menüü Animatsioonid jaotise Ajastus käsu Kestus väljale efekti kestuseks soovitud sekundite arv.

  Animatsioonide ajastussuvandid rakenduses PowerPoint

  (Maksimaalne: 59 sekundit. Minimaalne: 0,01 sekundit. Saate kestuse ise tippida või kasutada standard astmelise väärtuse valimiseks üles- või allanoolt.)

Animatsiooniefekti käivitamise muutmine

 1. Valige slaidil animatsiooniefekt, mida soovite muuta.

 2. Avage menüü Animatsioonid jaotis Ajastus ning valige käsu Algus loendist üks allpool kirjeldatud valikutest.

  Animatsiooniefekti käivitamine

  Valige

  Kui klõpsate slaidil

  Klõpsamisel

  Loendi eelmise animatsiooniefektiga samaaegselt. (Üks klõps käivitab samaaegselt kaks või enam animatsiooniefekti.)

  Koos eelmisega

  Kohe pärast seda, kui viimane animatsiooniefekt lõpetab esitamise. (Selle animatsiooniefekti käivitamiseks ei ole vaja rohkem klõpsata.)

  Pärast eelmist

  Animatsioonide käivitamissuvandid rakenduses PowerPoint

Animatsiooniefektide vahelise aja määramine

Käsk Viivitus määratleb aja, millal kindel animatsiooniefekt käivitub — kas pärast klõpsamist või pärast eelneva animatsiooniefekti lõppu.

Animatsiooniefektide järjestuse muutmine slaidil

Animatsiooniefektide järjestuse muutmiseks slaidil tehke järgmist.

 1. Avage animatsioonipaan. Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Täiustatud animatsioon nuppu Animatsioonipaan.

 2. Valige animatsioonipaanil animatsiooniefekt, mille järjestust soovite muuta.

 3. Klõpsake menüülindil menüüs Animatsioonid jaotises Ajastus nuppu Muuda animatsioonijärjekorda ja valige üks järgmistest käskudest.

  Animatsioonide ajastussuvandid rakenduses PowerPoint
  • Efekti ühe koha võrra animatsioonijärjekorras üles liigutamiseks valige Nihuta varasemaks.

  • Efekti ühe koha võrra animatsioonijärjekorras alla liigutamiseks valige Nihuta hilisemaks.

  Vajadusel saate käske valida mitu korda, et liigutada valitud efekt sobivasse kohta animatsioonijärjekorras.

Animatsiooniefekti eemaldamine

Objekti animeerimisel (nt täpploendi või pildi) kuvatakse objektist vasakul väike number. See number viitab animatsiooniefekti olemasolule ja selle järjestusele praeguse slaidi animatsioonijärjekorras.

Animatsiooniefekti eemaldamiseks tehke järgmist
 1. Valige animatsiooni number, mille soovite eemaldada.

 2. Vajutage klaviatuuril kustutusklahvi (Delete).

Animatsiooni tutvustus

Vaadake 5-minutilist videot, mis annab hea ülevaate animatsiooni funktsioonidest koolitusest Koolitus: Animatsioonide lisamine slaididele.

Animatsiooni lisamine objektile

 1. Valige objekt, mille soovite animeerida.

  Selles kontekstis on „objekt“ mis tahes asi slaidil, nt pilt, diagramm või tekstiväli. Slaidil objekti valimisel kuvatakse objekti ümber suurusepidemed. (Animatsiooni puhul on objekt ka tekstivälja lõik, kuid seda valides puuduvad sellel suurusepidemed. Selle asemel on suurusepidemed tervel tekstiväljal.)

 2. Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Animatsioon nuppu Rohkem Nupu pilt ja valige soovitud animatsiooniefekt.

  Menüü Animatsioonid jaotis Animatsioon.
  • Kui te ei näe jaotiste Sisenemine, Väljumine, Rõhutus või Liikumisteed all soovitud animatsiooniefekti, klõpsake nuppu Veel sisenemisefekte, Veel rõhutusefekte, Veel väljumisefekte või Veel liikumisteid.

  • Mõned sisenemis- ja väljumisefektid (nt Ümberpööramine, Kukkumine, Piits) ja mõned rõhutusefektid (nt Pintsli värv ja Laine) on saadaval üksnes objektidele, mis sisaldavad teksti. Kui soovite lisada animatsiooniefekti, mis pole sel põhjusel saadaval, proovige lisada objektile tühik.

  • Kui olete objektile või tekstile rakendanud animatsiooni, tähistatakse slaidil animeeritud üksused mitteprinditavate siltidega, mis kuvatakse teksti või objekti lähedal. Silt kuvatakse ainult vaates „Tavaline“, kui valitud on menüü Animatsioonid või kui tööpaan „Animatsioon“ on nähtav.

Animatsiooniefekti kiiruse muutmine

Efekti kiirus on määratletud sättega Kestus.

 1. Valige slaidil animatsiooniefekt, mida soovite muuta.

 2. Sisestage menüü Animatsioonid jaotise Ajastus käsu Kestus väljale efekti kestuseks soovitud sekundite arv.

  Animatsioonide ajastussuvandid rakenduses PowerPoint

  (Maksimaalne: 59 sekundit. Minimaalne: 0,01 sekundit. Saate kestuse ise tippida või kasutada standard astmelise väärtuse valimiseks üles- või allanoolt.)

Animatsiooniefekti käivitamise muutmine

 1. Valige slaidil animatsiooniefekt, mida soovite muuta.

 2. Avage menüü Animatsioonid jaotis Ajastus ning valige käsu Algus loendist üks allpool kirjeldatud valikutest.

  Animatsiooniefekti käivitamine

  Valige

  Kui klõpsate slaidil

  Klõpsamisel

  Loendi eelmise animatsiooniefektiga samaaegselt. (Üks klõps käivitab samaaegselt kaks või enam animatsiooniefekti.)

  Koos eelmisega

  Kohe pärast seda, kui viimane animatsiooniefekt lõpetab esitamise. (Selle animatsiooniefekti käivitamiseks ei ole vaja rohkem klõpsata.)

  Pärast eelmist

  Animatsioonide käivitamissuvandid rakenduses PowerPoint

Animatsiooniefektide vahelise aja määramine

Käsk Viivitus määratleb aja, millal kindel animatsiooniefekt käivitub — kas pärast klõpsamist või pärast eelneva animatsiooniefekti lõppu.

Animatsiooniefektide järjestuse muutmine slaidil

Animatsiooniefektide järjestuse muutmiseks slaidil tehke järgmist.

 1. Avage animatsioonipaan. Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Täiustatud animatsioon nuppu Animatsioonipaan.

 2. Valige animatsioonipaanil animatsiooniefekt, mille järjestust soovite muuta.

 3. Klõpsake menüülindil menüüs Animatsioonid jaotises Ajastus nuppu Muuda animatsioonijärjekorda ja valige üks järgmistest käskudest.

  Animatsioonide ajastussuvandid rakenduses PowerPoint
  • Efekti ühe koha võrra animatsioonijärjekorras üles liigutamiseks valige Nihuta varasemaks.

  • Efekti ühe koha võrra animatsioonijärjekorras alla liigutamiseks valige Nihuta hilisemaks.

  Vajadusel saate käske valida mitu korda, et liigutada valitud efekt sobivasse kohta animatsioonijärjekorras.

Animatsiooniefekti eemaldamine

Objekti animeerimisel (nt täpploendi või pildi) kuvatakse objektist vasakul väike number. See number viitab animatsiooniefekti olemasolule ja selle järjestusele praeguse slaidi animatsioonijärjekorras.

Animatsiooniefekti eemaldamiseks tehke järgmist
 1. Valige animatsiooni number, mille soovite eemaldada.

 2. Vajutage klaviatuuril kustutusklahvi (Delete).

Ühele objektile mitme animatsiooniefekti rakendamine

 1. Valige tekst või objekt, millele soovite mitu animatsiooniefekti lisada.

 2. Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Täiustatud animatsioon nuppu Lisa animatsioon.

  Menüü Animatsioonid jaotis Täiustatud animatsioonid.

Slaidi praeguste animatsioonide loendi vaatamine

Slaidi kõigi animatsioonide loendit saate vaadata paanilt Animatsioonipaan. Paanil Animatsioonipaan kuvatakse animatsiooniefekti puudutav oluline teave, nt efekti tüüp, mitmete efektide järjestus üksteise suhtes, mõjutatud objekti nimi ja efekti kestus.

Paani „Animatsioonipaan“ avamiseks klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Täiustatud animatsioon nuppu Animatsioonipaan.

Tööpaan Animatsioon.

1. Tööpaanil märgivad animatsiooniefektide esitamise järjestust numbrid. Tööpaani numbrid vastavad slaidil asetsevate mitteprinditavatele nummerdatud siltidele.

2. Ajaskaalad tähistavad efektide kestust.

3. Ikoonid tähistavad animatsiooniefekti tüüpi. Selles näites on tegemist efektiga Väljumine.

4. Menüüikooni (allanool) kuvamiseks valige loendist üksus ja seejärel klõpsake menüü avamiseks ikooni.

Märkmed : 

 • Animatsiooni tööpaanil kuvatakse efektid lisamise järjekorras.

 • Saate vaadata ka ikoone, mis näitavad animatsiooniefektide algusaega teiste slaidi sündmuste suhtes. Kõigi animatsioonide algusaja ikoonide vaatamiseks klõpsake animatsiooniefekti kõrval asuvat menüüikooni ja valige Peida täpsem ajaskaala.

 • On mitut tüüpi ikoone, mis näitavad animatsiooniefektide algusaega. Valikute hulka kuuluvad järgmised.

  • Alusta klõpsamisel (hiireikoon, kuvatud siin). Animatsioon algab hiirenupu klõpsamisel.

  • Alusta koos eelmisega (ikoonita). Animatsiooniefekt käivitub samal ajal kui eelmine efekt loendis. Säte ühendab mitmeid efekte samal ajal.

  • Alusta pärast eelmist (kellaikoon). Animatsiooniefekt käivitub kohe pärast seda, kui eelmine animatsiooniefekt lõpetab esitamise.

Efektisuvandite, ajastuse või animatsiooni järjekorra määramine

 • Animatsiooni efektisuvandite määramiseks klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Animatsioon nupust Efektisuvandid paremal asuvat noolt ja klõpsake soovitud suvandit.

 • Menüüs Animatsioonid saate määratleda animatsiooni algust, kestust või viivitust.

  • Animatsiooni alguse määramiseks klõpsake jaotise Ajastus loendimenüü Algus paremal olevat noolt, ning valige soovitud ajastus.

  • Animatsiooni kestuse määramiseks sisestage jaotise Ajastus väljale Kestus soovitud sekundite arv.

  • Animatsiooni viivituse määramiseks sisestage jaotise Ajastus väljale Viivitus soovitud sekundite arv.

 • Loendis olevate animatsioonide järjestuse muutmiseks valige tööpaanil Animatsioon animatsioon, mille järjestust soovite muuta, ja menüü Animatsioonid jaotises Ajastus all Muuda animatsioonijärjekorda valige kas Nihuta varasemaks, et animatsioon ilmuks enne teist animatsiooni loendis, või valige ajastussuvandiks Nihuta hilisemaks, et animatsioon ilmuks pärast teist animatsiooni loendis.

Animatsiooniefekti testimine

Pärast ühe või mitme animatsiooniefekti lisamist kontrollige, et need töötavad. Tehke järgmist.

 • Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Eelvaade nuppu Eelvaade.

  Menüü Animatsioonid jaotis Eelvaade.

Animatsioonide ülevaade

Sisseehitatud animatsiooniefekte saate kasutada Microsoft Office PowerPoint 2007-s, võite ka luua oma kohandatud efekte. Animatsiooniefekte saate rakendada üksikutele slaididele, juhtslaididele või kohandatud slaidipaigutustele. Juhtslaidide ja kohandatud slaidipaigutuste kohta leiate lisateavet teemadest Juhtslaidi loomine ja kohandamine ja Mis on slaidipaigutus?.

 • Kõige populaarsemate tekstile või objektile lisatavate animatsiooniefektide üksikasjalikud näited leiate teemast Näidisanimatsioonide kasutamine esitluses. Seal on ka toodud välja, kuidas teha järgmist.

  • Täpploendi tekstile sisenemis- ja väljumisefektide rakendamine

  • Täpploendi tekstile heliefektide rakendamine

  • Objektile liikumistee rakendamine

  • Animatsiooniefektide testimine

 • Lisateavet slaidide (k.a saadaolevate erinevate tüüpide) vaheliste siirete ja slaidide siiretele heli lisamise kohta leiate teemast Slaidile siirete lisamine.

 • Seotud teavet leiate teemast SmartArt-pildi animeerimine.

Sisseehitatud animatsiooniefekti rakendamine tekstile või objektile

 1. Valige tekst või objekt, mille soovite animeerida.

  Selles kontekstis on „objekt“ mis tahes asi slaidil, nt pilt, diagramm või tekstiväli. Slaidil objekti valimisel kuvatakse objekti ümber suurusepidemed.

 2. Valige soovitud animatsiooniefekt menüülindi Animatsioonid jaotise Animatsioonid loendist Animeeri.

  Sisseehitatud animatsioonid

  Kui teie valitud objekt on tekstiväli, on loendis Animeeri igale animatsioonitüübile kaks varianti.

  • Kõik korraga. Animatsioon esitatakse kogu tekstile samaaegselt.

  • 1. taseme lõikude kaupa. Animatsioon esitatakse kordamööda igale tekstivälja lõigule.

Animatsiooniefekti eemaldamine

 • Valige tekst või objekt, millelt soovite animatsiooniefekti eemaldada.

 • Valige menüü Animatsioonid jaotise Animatsioonid loendist Animeeri käsk Animatsioonita.

Kohandatud animatsiooniefekti loomine ja rakendamine tekstile või objektidele

Saate luua ja rakendada kohandatud animatsiooni, et paremini reguleerida kuidas ning millal efektid rakenduvad. Näiteks saate panna teksti kasvama, hajuma, pöörlema või virvendama ning saate määrata animatsiooni, tänu millele kuulete pildi ilmumisel aplausi. Saate rakendada mitu animatsiooni, et saaksite panna tekstirea heliga või helita sisse lendama, ja seejärel välja lendama. Lisaks valmiskombinatsioonidele saate kasutada rõhutust, sisenemis- ja väljumisefektide suvandeid või kohandatud liikumisteid.

Kohandatud animatsioone saate luua tööpaanil Oma animatsioon. Tööpaan Oma animatsioon kuvab animatsiooniefekti kohta olulist teavet, sh efektitüüp, mitmete efektide järjestus üksteise suhtes ja efekti alla kuuluva teksti osa suurus.

Oma animatsiooni tööpaan

1. Ikoonid näitavad animatsiooniefektide ajastust teiste slaidi sündmuste suhtes. Valikute hulka kuuluvad järgmised.

 • Alusta klõpsamisel (hiireikoon, kuvatud siin). Animatsiooniefekt algab slaidi klõpsamisel.

 • Alusta koos eelmisega (ikoonita). Animatsiooniefekt algab loendis oleva eelmise efektiga samaaegselt (st ühe klõpsuga aktiveeritakse mitu animatsiooniefekti).

 • Alusta pärast eelmist (kellaikoon). Animatsiooniefekt algab kohe pärast loendis oleva eelmise efekti lõppu (st, et järgmise efekti käivitamiseks pole vaja uuesti klõpsata).

2. Menüüikooni (allanool) kuvamiseks valige loendist üksus ja seejärel klõpsake menüü avamiseks ikooni.

3. Numbrid märgivad animatsiooniefektide esitamise järjestust. Numbrid vastavad ka vaates „Tavaline“ tööpaanil Oma animatsioon kuvatud animeeritud üksustega seotud siltidele.

4. Ikoonid tähistavad animatsiooniefekti tüüpi. Selles näites on tegemist efektiga Rõhutus.

Animeeritud üksused on slaidil märgitud mitteprinditavate nummerdatud siltidega. Silt vastab tööpaani Oma animatsioon loendis toodud efektidele. Silt kuvatakse teksti või objekti küljel. Silt kuvatakse ainult vaates „Tavaline“ koos tööpaaniga Oma animatsioon.

Näpunäide. : Kõige populaarsemate tekstile või objektile lisatavate animatsiooniefektide üksikasjalikud näited leiate teemast Näidisanimatsioonide kasutamine esitluses.

Office PowerPoint 2007-s kohandatud animatsiooniefekti rakendamiseks tehke järgmist.

 1. Valige tekst või objekt, mille soovite animeerida.

 2. Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Animatsioonid nuppu Oma animatsioon.

 3. Klõpsake tööpaanil Oma animatsioon käsku Lisa efekt, seejärel tehke ühte järgmistest.

  • Teksti või objekti efektiga sisenemiseks liikuge kursoriga jaotisele Sisenemine ning klõpsake efekti.

  • Slaidil olemasolevale tekstile või objektile efekti (nt efekti Tiirlemine) lisamiseks viige kursor jaotisele Rõhutus ning klõpsake efekti.

  • Teksti või objekti efektiga väljumiseks liikuge kursoriga jaotisele Väljumine ning klõpsake efekti.

  • Tekstile või objektile kindla liikumismustriga efekti lisamiseks liikuge kursoriga jaotisele Liikumisteed ja klõpsake mustrit.

 4. Et määrata, kuidas efekti tekstile või objektile rakendada, paremklõpsake loendis Oma animatsioon kohandatud animatsiooniefekti, ja klõpsake kiirmenüüs käsku Efektisuvandid.

 5. Tehke ühte järgmistest.

  • Teksti sätete määramiseks klõpsake vahekaartidel Efekt, Ajastus ja Teksti animeerimine soovitud suvandeid.

  • Objekti sätete määramiseks klõpsake vahekaartidel Efekt jaAjastus soovitud suvandeid.

Efektid kuvatakse sisestamise järjekorras loendis Oma animatsioon.

Animatsiooniefekti testimine

Pärast ühe või mitme animatsiooniefekti lisamist kontrollige, et need töötavad. Tehke järgmist.

 • Klõpsake tööpaani Oma animatsioon allservas nuppu Esita.

Animatsiooniefektide testimiseks klõpsake nuppu Esita

Lisateave teksti ja objektide animeerimise kohta

Animatsiooniefekte on nelja tüüpi.

 • Sisenemine: objekti aeglaselt nähtavale ilmumine, servalt slaidile lendamine või esilehüppamine.

 • Väljumine: objekti slaidilt äralendamine, vaateväljalt kadumine või slaidilt spiraalselt väljumine.

 • Rõhutus: objekti kahanemine või kasvamine, värvi muutumine või keerlemine keskpunkti ümber.

 • Liikumisteed: saate kasutada objekti (muude efektide hulgas) üles või alla, vasakule või paremale, tähe- või ringikujuliselt liikuma panemiseks. Samuti saate joonistada oma liikumistee.

Animatsioone saab kasutada üksikult või ühendada mitu efekti. Näiteks selleks, et tekstirida sisse lendamisega samaaegselt kasvaks, rakendage tekstireale sisenemisefekt Sisselendamine ja rõhutusefekt Kasvamine/kahandamine. Efektide lisamiseks klõpsake nuppu Lisa animatsioon ja määrake animatsioonipaani abil rõhutusefekti ajastussuvandiks Koos eelmisega.

Menüüs Animatsioonid kuvatav animatsiooniefektide galerii sisaldab ainult kõige populaarsemaid efekte. Veelgi enam võimalusi leiate, klõpsates nuppu Lisa animatsioon, kerides allapoole ning klõpsates valikut Veel sisenemisefekte, Veel rõhutusefekte, Veel väljumisefekte või Veel liikumisteid.

Rohkem animatsiooniefekte PowerPointis

Vt ka

PowerPointis sõnade reahaaval kuvamine

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×