Teksti või WordArt-objekti täite, kontuuri või efekti lisamine või kustutamine

Teksti või WordArt-objekti ilme muutmiseks võite muuta selle täidet või kontuuri või lisada efekte (nt varje, peegeldusi, sära, ruumilisi pöördeid või kaldlõikeid). Rakenduses Microsoft Office PowerPoint 2007 saate sel viisil muuta ka slaidil leiduvat teksti.

Selle artikli teemad

Täited, kontuurid ja efektid

Teksti või WordArt-objekti täite lisamine või muutmine

Teksti või WordArt-objekti kontuuri lisamine või muutmine

Teksti või WordArt-objekti efekti lisamine või muutmine

Teksti või WordArt-objekti täite kustutamine

Teksti või WordArt-objekti kontuuri kustutamine

Teksti või WordArt-objekti efekti kustutamine

Täited, kontuurid ja efektid

Täide on WordArt-teksti või Office PowerPoint 2007 slaidil leiduva teksti tähtede sisemus. Teksti täitevärvi muutmisel saate täitele lisada ka tekstuuri, pildi või astmiku. Astmik on järkjärgult muutuvate värvide ja varjude jada (enamasti üleminek ühest värvist või ühest sama värvi toonist teise).

Kontuur on teksti või WordArt-objekti iga märki ümbritsev välisääris. Teksti kontuuri muutmisel saate reguleerida ka joone värvi, jämedust ja laadi.

Efekt lisab WordArt-objekti või slaidi tekstile sügavust või aitab teksti esile tuua. Üksikefektide kombinatsioone saate tekstile lisada järgmistes tarkvarakomplekti Microsoft Office System 2007 programmides: Excel, Outlook, Word ja PowerPoint.

WordArt-objekti või slaidi teksti saate vormindada ka järgmiste menüü Avaleht jaotise Font või rakenduses Office Outlook 2007 menüü Sõnum jaotise Põhitekst suvandite abil.

Lehe algusesse

Teksti või WordArt-objekti täite lisamine või muutmine

 Nendes tarkvarakomplekti Office 2007 programmides: Excel ja PowerPoint

 1. Valige WordArt-objektis või PowerPointi slaidil tekst, millele soovite täite lisada.

  Sama täite lisamiseks mitmes kohas asuvale tekstile valige esimene tekstilõik ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides muud soovitud tekstilõigud.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad menüü Vorming jaotises WordArt-laadid nupu Tekstitäide kõrval asuvat noolt ja tehke siis ühte järgmistest.

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

  • Täitevärvi lisamiseks või muutmiseks klõpsake soovitud värvi. Kui te ei soovi värvi, klõpsake käsku Täiteta.

   Käsu Täiteta klõpsamisel on tekst nähtav üksnes juhul, kui olete sellele varem lisanud kontuuri.

   Kui soovite värvi, mida pole kujunduse värvid hulgas, klõpsake käsku Veel täitevärve. Seejärel klõpsake meelepärast värvi vahekaardil Standardne või segage soovitud värvitoon kokku vahekaardil Kohandatud. Kohandatud värve ja vahekaardil Standardne leiduvaid värve ei värskendata, kui otsustate dokumendi kujundus hiljem muuta.

  • Pilttäite lisamiseks või muutmiseks klõpsake käsku Pilt, otsige üles soovitud pilti sisaldav kaust, klõpsake pildifaili ja siis klõpsake nuppu Lisa.

   Mittesidusate tekstilõikude valimisel ja pilttäite rakendamisel täidetakse iga eraldi valik terve pildiga. Pilt ei ulatu üle valitud tekstilõikude.

  • Astmiktäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Astmik ja klõpsake soovitud astmikuvarianti.

   Astmiku kohandamiseks klõpsake käsku Veel astmikke ja valige soovitud suvandid.

  • Tekstuurtäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Tekstuur ja klõpsake soovitud tekstuuri.

   Tekstuuri kohandamiseks klõpsake käsku Veel tekstuure ja valige soovitud suvandid.

 Nendes tarkvarakomplekti Office 2007 programmides: Word ja Outlook

 1. Klõpsake WordArt-objekti, millele soovite täite lisada.

 2. Klõpsake menüü WordArt-riistad menüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Kujundi täide ja tehke siis ühte järgmistest.

  WordArt-riistade menüü Vorming pilt

  • Täitevärvi lisamiseks või muutmiseks klõpsake soovitud värvi. Kui te ei soovi värvi, klõpsake käsku Täiteta.

   Käsu Täiteta klõpsamisel on tekst nähtav üksnes juhul, kui olete sellele varem lisanud kontuuri.

   Kui soovite värvi, mida pole kujunduse värvid hulgas, klõpsake käsku Veel täitevärve. Seejärel klõpsake meelepärast värvi vahekaardil Standardne või segage soovitud värvitoon kokku vahekaardil Kohandatud. Kohandatud värve ja vahekaardil Standardne leiduvaid värve ei värskendata, kui otsustate dokumendi kujundus hiljem muuta.

  • Pilttäite lisamiseks või muutmiseks klõpsake käsku Pilt, otsige üles soovitud pilti sisaldav kaust, klõpsake pildifaili ja siis klõpsake nuppu Lisa.

   Mittesidusate tekstilõikude valimisel ja pilttäite rakendamisel täidetakse iga eraldi valik terve pildiga. Pilt ei ulatu üle valitud tekstilõikude.

  • Astmiktäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Astmik ja klõpsake soovitud astmikuvarianti.

   Astmiku kohandamiseks klõpsake käsku Veel astmikke ja valige soovitud suvandid.

  • Tekstuurtäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Tekstuur ja klõpsake soovitud tekstuuri.

   Tekstuuri kohandamiseks klõpsake käsku Veel tekstuure ja valige soovitud suvandid.

  • Mustri lisamiseks või muutmiseks klõpsake esmalt käsku Muster ja seejärel soovitud suvandeid.

Lehe algusesse

Teksti või WordArt-objekti kontuuri lisamine või muutmine

 Nendes tarkvarakomplekti Office 2007 programmides: Excel ja PowerPoint

 1. Valige WordArt-objektis või PowerPointi slaidil tekst, millele soovite kontuuri lisada.

  Sama kontuuri lisamiseks mitmes kohas asuvale tekstile valige esimene tekstilõik ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides muud soovitud tekstilõigud.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad menüü Vorming jaotises WordArt-laadid nupu Teksti kontuur kõrval asuvat noolt ja tehke siis ühte järgmistest.

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

  • Kontuurivärvi lisamiseks või muutmiseks klõpsake soovitud värvi. Kui te ei soovi värvi, klõpsake käsku Kontuurita.

   Kui soovite värvi, mida pole kujunduse värvid hulgas, klõpsake käsku Veel kontuurivärve. Seejärel klõpsake meelepärast värvi vahekaardil Standardne või segage soovitud värvitoon kokku vahekaardil Kohandatud. Kohandatud värve ja vahekaardil Standardne leiduvaid värve ei värskendata, kui otsustate dokumendi kujundus hiljem muuta.

  • Kontuuri lisamiseks või kontuuri jämeduse muutmiseks valige käsk Jämedus ja klõpsake soovitud jämedusevarianti.

   Jämeduse kohandamiseks klõpsake käsku Veel jooni ja valige soovitud suvandid.

  • Kontuuri lisamiseks või punktiir- või kriipsjooneks muutmiseks valige käsk Kriipsjooned ja klõpsake soovitud laadi.

   Laadi kohandamiseks klõpsake käsku Veel jooni ja valige soovitud suvandid.

 Nendes tarkvarakomplekti Office 2007 programmides: Word ja Outlook

 1. Klõpsake WordArt-objekti, millele soovite kontuuri lisada.

 2. Klõpsake menüü WordArt-riistad menüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Kujundi kontuur ja tehke siis ühte järgmistest.

  WordArt-riistade menüü Vorming pilt

  • Kontuurivärvi lisamiseks või muutmiseks klõpsake soovitud värvi. Kui te ei soovi värvi, klõpsake käsku Kontuurita.

   Kui soovite värvi, mida pole kujunduse värvid hulgas, klõpsake käsku Veel kontuurivärve. Seejärel klõpsake meelepärast värvi vahekaardil Standardne või segage soovitud värvitoon kokku vahekaardil Kohandatud. Kohandatud värve ja vahekaardil Standardne leiduvaid värve ei värskendata, kui otsustate dokumendi kujundus hiljem muuta.

  • Kontuuri lisamiseks või kontuuri jämeduse muutmiseks valige käsk Jämedus ja klõpsake soovitud jämedusevarianti.

   Jämeduse kohandamiseks klõpsake käsku Veel jooni ja valige soovitud suvandid.

  • Kontuuri lisamiseks või punktiir- või kriipsjooneks muutmiseks valige käsk Kriipsjooned ja klõpsake soovitud laadi.

   Laadi kohandamiseks klõpsake käsku Veel jooni ja valige soovitud suvandid.

  • Mustri lisamiseks või muutmiseks klõpsake esmalt käsku Muster ja seejärel soovitud suvandeid.

Lehe algusesse

Teksti või WordArt-objekti efekti lisamine või muutmine

 Nendes tarkvarakomplekti Office 2007 programmides: Excel ja PowerPoint

 1. Valige WordArt-objektis või PowerPointi slaidil tekst, millele soovite efekti lisada.

  Sama efekti lisamiseks mitmes kohas asuvale tekstile valige esimene tekstilõik ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides muud soovitud tekstilõigud.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad menüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Tekstiefektid ja tehke siis ühte järgmistest.

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

  • Varjustuse lisamiseks või muutmiseks valige käsk Vari ja klõpsake soovitud varjustust.

   Varjustuse kohandamiseks klõpsake käsku Varjustussuvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Peegelduse lisamiseks või muutmiseks valige käsk Peegeldus ja klõpsake soovitud peegeldusvarianti.

  • Sära lisamiseks või muutmiseks valige käsk Sära ja klõpsake soovitud säravarianti.

   Säravärvide kohandamiseks klõpsake esmalt käsku Veel säravärve ja seejärel soovitud värvi. Kui soovite värvi, mida pole kujunduse värvid hulgas, klõpsake käsku Veel värve. Seejärel klõpsake meelepärast värvi vahekaardil Standardne või segage soovitud värvitoon kokku vahekaardil Kohandatud. Kohandatud värve ja vahekaardil Standardne leiduvaid värve ei värskendata, kui otsustate dokumendi kujundus hiljem muuta.

  • Kui soovite tekstile anda sügavusefekti, lisades või muutes teksti servi, valige käsk Kaldlõige ja klõpsake soovitud kaldlõiget.

   Kaldlõike kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise efekti suvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Ruumilise pöörde lisamiseks või muutmiseks valige käsk Ruumiline pööre ja klõpsake soovitud pööret.

   Ruumilise pöörde kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise pöörde suvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Teksti moonutuse või tee lisamiseks või muutmiseks valige käsk Transformatsioon ja klõpsake soovitud moonutust või teed.

Märkus.: Kui soovite luua mitmest üksikefektist koosneva kohandatud efekti, korrake 2. juhist.

 Nendes tarkvarakomplekti Office 2007 programmides: Word ja Outlook

 1. Klõpsake WordArt-objekti, millele soovite efekti lisada.

 2. Tehke menüü WordArt-riistad menüüs Vorming ühte järgmistest.

  Jaotiste Varjuefektid ja Ruumilised efektid pildid

  • Varju lisamiseks või muutmiseks klõpsake jaotises Varjuefektid nuppu Varjuefektid ja seejärel valige soovitud varjuefekt.

   Varjustuse värvi kohandamiseks valige käsk Varju värv ja seejärel klõpsake soovitud värvi.

   Kui soovite värvi, mida pole kujunduse värvid hulgas, klõpsake käsku Veel varjuvärve. Seejärel klõpsake meelepärast värvi vahekaardil Standardne või segage soovitud värvitoon kokku vahekaardil Kohandatud. Kohandatud värve ja vahekaardil Standardne leiduvaid värve ei värskendata, kui otsustate dokumendi kujundus hiljem muuta.

  • Ruumilise efekti lisamiseks klõpsake jaotises Ruumilised efektid nuppu Ruumilised efektid ja seejärel valige soovitud suvandid.

Lehe algusesse

Teksti või WordArt-objekti täite kustutamine

 Nendes tarkvarakomplekti Office 2007 programmides: Excel ja PowerPoint

 1. Valige WordArt-objektis või PowerPointi slaidil tekst, mille täite soovite kustutada.

  Sama täite kustutamiseks mitmest tekstilõigust klõpsake esimest tekstilõiku ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides ülejäänud soovitud tekstilõike.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad menüü Vorming jaotises WordArt-laadid nupu Tekstitäide kõrval asuvat noolt ja tehke siis ühte järgmistest.

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

  • Täitevärvi, pilttäite või tekstuurtäite kustutamiseks valige mõni muu täitetüüp.

   Käsu Täiteta klõpsamisel on tekst nähtav üksnes juhul, kui olete sellele varem lisanud kontuuri.

  • Astmiktäite kustutamiseks valige käsk Astmik ja klõpsake käsku Astmikuta.

 Nendes tarkvarakomplekti Office 2007 programmides: Word ja Outlook

 1. Klõpsake WordArt-objekti, mille täite soovite kustutada.

 2. Klõpsake menüü WordArt-riistad menüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Kujundi täide ja siis käsku Täiteta.

  WordArt-riistade menüü Vorming pilt

Lehe algusesse

Teksti või WordArt-objekti kontuuri kustutamine

 Nendes tarkvarakomplekti Office 2007 programmides: Excel ja PowerPoint

 1. Valige WordArt-objektis või PowerPointi slaidil tekst, mille kontuuri soovite kustutada.

  Sama kontuuri kustutamiseks mitmelt tekstilõigult klõpsake esimest tekstilõiku ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides ülejäänud soovitud tekstilõike.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad menüü Vorming jaotises WordArt-laadid nupu Teksti kontuur kõrval asuvat noolt ja siis käsku Kontuurita.

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

 Nendes tarkvarakomplekti Office 2007 programmides: Word ja Outlook

 1. Klõpsake WordArt-objekti, mille kontuuri soovite kustutada.

 2. Klõpsake menüü WordArt-riistad menüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Kujundi kontuur ja siis käsku Kontuurita.

  WordArt-riistade menüü Vorming pilt

Lehe algusesse

Teksti või WordArt-objekti efekti kustutamine

 Nendes tarkvarakomplekti Office 2007 programmides: Excel ja PowerPoint

 1. Valige WordArt-objektis või PowerPointi slaidil tekst, mille efekti soovite kustutada.

  Sama efekti kustutamiseks mitmest tekstilõigust klõpsake esimest tekstilõiku ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides ülejäänud soovitud tekstilõike.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad menüü Vorming jaotises WordArt-laadid nupu Tekstiefektid kõrval asuvat noolt ja tehke siis ühte järgmistest.

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

  • Teksti varjustuse kustutamiseks valige käsk Vari ja klõpsake käsku Varjuta.

  • Teksti peegelduse kustutamiseks valige käsk Peegeldus ja klõpsake käsku Peegelduseta.

  • Teksti sära kustutamiseks valige käsk Sära ja klõpsake käsku Särata.

  • Teksti serva kustutamiseks valige käsk Kaldlõige ja klõpsake käsku Viltuseta.

  • Teksti ruumilise pöörde kustutamiseks valige käsk Ruumiline pööre ja klõpsake käsku Pööramiseta.

  • Teksti tee või moonutuse kustutamiseks valige käsk Transformatsioon ja klõpsake käsku Transformatsioonita.

Märkus.: Kui olete lisanud mitu eraldi efekti, korrake kõigi efektide kustutamiseks 2. juhist.

 Nendes tarkvarakomplekti Office 2007 programmides: Word ja Outlook

 1. Klõpsake WordArt-objekti, mille efekti soovite kustutada.

 2. Tehke menüü WordArt-riistad menüüs Vorming ühte järgmistest.

  Jaotiste Varjuefektid ja Ruumilised efektid pildid

  • Varju kustutamiseks klõpsake jaotises Varjuefektid nuppu Varjuefektid ja seejärel suvandit Varjuefektita.

  • Ruumilise efekti kustutamiseks klõpsake jaotises Ruumilised efektid nupu Ruumilised efektid noolt ja seejärel suvandit Ruumilise efektita.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×