Office
Logi sisse
Kirjutamine ja redigeerimine

Teksti otsimine ja asendamine

Teksti ja muude andmete otsimine ja asendamine Wordi dokumendis

Word pakub dokumendist sisu otsimiseks mitmesuguseid võimalusi. Saate otsida ja asendada üksusi (nt teksti, pilte, pealdisi, järjehoidjaid) või teatud tüüpi vormingut (nt lõike või leheküljepiire). Teatud sisu juurde liikumiseks dokumendis saate kasutada käsku Mine ja samuti saate laiendada otsingut, kui kasutate konkreetseid märke või märkide kombinatsiooni sisaldavate sõnade või fraaside otsimiseks metamärke, koode või regulaaravaldisi.

Märkused: 

 • Word Online sisaldab praegu ainult peamisi otsimis- ja asendamisfunktsioone. Täpsemate otsimis- ja asendamisfunktsioonide kasutamiseks (nt objektide, vormingu otsimine, käsu Mine kasutamine ja metamärkide, koodide ja regulaaravaldiste kasutamine) avage dokument Wordi töölauarakenduses.

 • Mõni selle teema osa ei pruugi mõne keele puhul rakendatav olla.

Otsimine ja asendamine

Saate kiiresti otsida kindla sõna või fraasi iga esinemiskorda.

 1. Valige menüü Avaleht jaotises Redigeerimine käsk Otsi. Või vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni Ctrl + F.

  Nupp Otsi menüüs Avaleht

  Kuvatakse paan Navigeerimine.

  Navigeerimispaan
 2. Tippige otsitav tekst otsinguväljale. Leitud teksti kõik esinemisjuhud tõstetakse esile ja loetletakse paanil Navigeerimine.

  Dokumendis ja navigeerimispaanil esile tõstetud otsingu tulemid
 3. Tulemite sirvimiseks saate kasutada üles- ja allanoole juhtelemente.

Märkus.: Kui olete dokumendis teinud muudatuse ja otsingutulemid kaovad, klõpsake tulemiloendi kuvamiseks otsinguvälja all asuvat allanoolt.

 1. Valige menüü Avaleht jaotises Redigeerimine käsk Asenda. Või vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni Ctrl + H.

  Menüüs Avaleht on esile tõstetud asenduse suvand.

 2. Tippige väljale Otsitav tekst, mida soovite otsida ja asendada.

 3. Tippige väljale Asendaja asendustekst.

  Teksti otsimine ja asendamine

 4. Valige Otsi järgmine ja tehke ühte järgmistest.

  • Esiletõstetud teksti asendamiseks klõpsake nuppu Asenda.

  • Kui soovite kõik dokumendis olevad eksemplarid asendada, klõpsake nuppu Asenda kõik.

  • Kui soovite tekstis oleva eksemplari vahele jätta ja liikuda järgmisele eksemplarile, klõpsake nuppu Otsi järgmine.

  Vahekaart Asenda dialoogiboksis Otsing ja asendus

  Märkus.: Word Online’is pole nuppu Otsi järgmine. Esiletõstetud teksti esinemisjuhtude asendamiseks saate tulemusi sirvida üles- ja allanoolega.

Objektide (nt tabelid, pildid, kommentaarid, allmärkused, lõpumärkused või võrrandid) otsimiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nuppu Otsi. Või vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni CTRL+F.

  Nupp Otsi menüüs Avaleht

  Kuvatakse paan Navigeerimine.

  Navigeerimispaan
 2. Klõpsake paremal pool otsinguvälja asuvat noolt ja seejärel valige loendist suvand.

  Objektide otsimise suvandite loend

  Otsingutulemid kuvatakse allpool asuval otsinguväljal.

 3. Valige tulem selle kuvamiseks dokumendis või sirvige tulemeid noole juhtelemente klõpsates.

Kas otsite dialoogiboksi Otsi ja asenda?

Täpsemaks otsinguks dialoogiboksi Otsing ja asendus abil tehke järgmist.

 • Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nupu Otsi kõrval olevat noolt ning seejärel käsku Täpsem otsing.

  või

 • Klõpsake paanil Navigeerimine otsinguväljast paremal pool asuvat noolt ja valige seejärel Täpsem otsing.

Üksikasjalike otsingusuvandite hankimiseks klõpsake dialoogiboksis Otsing ja asendus valikut Rohkem.

Märkus.:  Kui soovite kasutada väiksemat hulka täpsemaid otsingusuvandeid, (nt Erista suurtähti või Otsi ainult terveid sõnu valige navigeerimispaanil asuvast otsinguväljast paremal pool asuv nool ja valige Suvandid.

Soovi korral saate otsida ka kindlat märgivormingut ja selle oma dokumendis asendada või sealt eemaldada. Näiteks saate otsida kindlat sõna või fraasi ja muuta selle fondivärvi või otsida teatud vormingut (nt paks kiri, esiletõst) ja seda muuta.

 1. Valige menüü Avaleht jaotises Redigeerimine käsk Asenda. Või vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni Ctrl + H.

  Menüüs Avaleht on esile tõstetud asenduse suvand.

 2. Kui nuppu Vorming pole näha, klõpsake nuppu Rohkem.

  Nupp Rohkem

 3. Kindla vorminguga teksti otsimiseks tippige tekst väljale Otsitav. Kui soovite otsida ainult vormingut, jätke väli tühjaks.

 4. Klõpsake nuppu Vorming ja valige vormingud, mida soovite otsida ja asendada. Näiteks esiletõstetud teksti otsimiseks valige Vorming > Esiletõst; paksus kirjas teksti otsimiseks valige Vorming > Font ja seejärel valige dialoogiboksi Otsi font loendist Fondi laadväärtus Paks.

 5. Klõpsake välja Asendaja ja seejärel nuppu Vorming ning valige asendusfondid vastavalt 4. juhisele.

  Märkus.: Kui soovite ka teksti asendada, tippige väljale Asendaja asendustekst.

 6. Määratud vormingu iga esinemiskorra otsimiseks ja asendamiseks klõpsake nuppu Otsi järgmine ja seejärel nuppu Asenda. Määratud vormingu kõigi esinemiskordade asendamiseks klõpsake nuppu Asenda kõik.

Saate otsida ja asendada erimärke ning dokumendielemente (nt tabelduskohad, lõigumärgid (tagasijooks) ja käsitsi lisatud leheküljepiirid). Näiteks saate otsida kõik topeltreasammud (kaks lõigumärki) ja asendada need ühekordsete reasammudega (üks lõigumärk).

Näpunäide.: Peidetud vormingusümbolite (nt tühikud, lõigumärgid ja leheküljepiirid) kuvamiseks klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõik nuppu .

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nupu Otsi kõrval olevat noolt ning seejärel käsku Täpsem otsing.

  Täpsem otsing menüüs Otsing

 2. Kui nuppu Muud pole näha, klõpsake nuppu Rohkem.

  Nupp Rohkem

 3. Valige Muud ning klõpsake soovitud üksust.

 4. Kui soovite üksuse asendada, klõpsake vahekaarti Asendus ja tippige seejärel asendustekst väljale Asendaja.

 5. Määratud üksuse iga esinemiskorra otsimiseks ja asendamiseks klõpsake nuppu Otsi järgmine ja seejärel nuppu Asenda. Määratud üksuse kõigi esinemiskordade asendamiseks klõpsake nuppu Asenda kõik.

Otsimine käsu Mine abil

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nupu Otsi kõrval olevat noolt ning seejärel käsku Mine.

  Käsk Mine menüüs Otsing

 2. Klõpsake loendiboksis Mineku sihtkoht soovitud üksuse tüüpi.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Mõnele kindlale üksusele minekuks tippige üksust piisavalt tuvastada võimaldav teave väljale Sisestage üksuse tüüp ja klõpsake siis nuppu Mine.

  • Järgmisele või eelmisele määratud tüüpi üksusele liikumiseks jätke väli Sisestage tühjaks ja klõpsake siis nuppu Järgmine või Eelmine.

Otsing metamärkide abil

Teksti otsimiseks saate kasutada ka metamärke. Näiteks saate metamärgi tärn (*) abil otsida tervet märgijada (nt „s*d“ abil otsides leiate nii „sind“ kui ka „saialilled“).

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nupu Otsi kõrval olevat noolt ning seejärel käsku Täpsem otsing.

  Täpsem otsing menüüs Otsing

 2. Märkige ruut Kasuta metamärke.

  Kui märkeruutu Kasuta metamärke ei kuvata, klõpsake nuppu Rohkem.

  Nupp Rohkem

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Metamärgi valimiseks loendist klõpsake nuppu Muud ja seejärel soovitud metamärki ning tippige väljale Otsitav soovitud muu lisatekst. Lisateavet leiate allolevast tabelist Näiteid elementide metamärkidest, mida soovite otsida ja asendada.

  • Tippige metamärk otse väljale Otsitav. Lisateavet leiate allolevast tabelist Näiteid elementide metamärkidest, mida soovite otsida ja asendada.

 4. Kui soovite üksuse asendada, klõpsake vahekaarti Asendus ja tippige seejärel asendustekst väljale Asendaja.

 5. Valige Otsi järgmine või Otsi kõik ja seejärel valige Asenda või üksuse kõigi esinemiskordade asendamiseks valige Asenda kõik.

  Märkus.: Poolelioleva otsingu peatamiseks vajutage paoklahvi (ESC).

Metamärkide rühma loomiseks kasutage väljal Otsitav ümarsulge ( ), ja seejärel kasutage iga avaldise tulemite kasutamiseks väljal metamärki Asendaja\n.

Metamärgi \n kaudu saate väljendit otsida ja selle üksused ümber tõsta. Tippige näiteks väljale Otsitav(Ashton) (Chris) ja väljale Asendaja märgid \2 \1. Word otsib teksti Ashton Chris ja asendab selle tekstiga Chris Ashton.

 • Kui ruut Kasuta metamärke on märgitud, otsib Word ainult täpselt määratud teksti. Pange tähele, et ruudud Erista suurtähti ja Otsi ainult terveid sõnu pole saadaval (on tuhmid), kuna need suvandid on automaatselt aktiveeritud. Neid ei saa desaktiveerida.

 • Mõne metamärgina määratletud märgi otsimiseks tippige märgi ette kurakriips (\). Näiteks küsimärgi otsimiseks tippige \? või kurakaldkriipsumärgi otsimiseks tippige \\ (nimetatakse sageli paomärgiks).

 • Metamärkide ja teksti rühmitamiseks ning hindamisjärjestuse viitamiseks võite kasutada sulge. Tippige näiteks <(huvi)*(vad)>, et otsida nii „huvipakkuvad“ kui „huviäratavad“.

kui soovite otsida

Tüüp

Näide

Mis tahes üksik märk ( sh tühiku ja kirjavahemärgid)

?

k?s tippimisel leitakse nii sõna kes, kus kui ka k s.

Üks järgmistest märkidest

[ ]

a[sb]i tippimisel leitakse nii sõna abi kui ka asi.

Suvalist märki selles vahemikus

[-]

[b-t]ass tippimisel leitakse sõnad bass, kass ja tass. Jada peab olema tõusvas järjestuses.

Sõna algust

<

<(huvi) tippimisel leitakse sõnad huviäratav ja huviline, aga mitte erahuvi.

Sõna lõppu

>

(alg)> tippimisel leitakse sõnad jalg ja puuhalg, aga mitte algus.

Avaldis

()

Word jätab asendamistoimingu tegemiseks meelde otsingukombinatsiooni tulemid.

Suvalist üksikmärki, välja arvatud nurksulgudes oleva jada märgid

[!x-z]

p[!d-p]ks tippimisel leitakse sõnad paks ja puks, aga mitte sõnu peks või poks.

Eelneva märgi või väljendi n esinemiskorda

{n}

pal{2}e tippimisel leitakse sõnapalle, aga mittepale.

Eelneva märgi või väljendi vähemalt n esinemiskorda

{n,}

pal{1,}e tippimisel leitakse nii sõna pale kui ka palle.

Eelneva märgi või väljendi m kuni n esinemiskorda

{n,m}

10{1,3} leiab 10, 100 ja 1000.

Eelneva märgi või väljendi ühte või enamat esinemiskorda

@

su@l tippimisel leitakse nii sõna sul kui ka suul.

Suvaline märgijada ( sh tühiku ja kirjavahemärgid)

*

s*l tippimisel leitakse sul, saadaval ja and seal saadaval.

Tähtede, vormingu, väljade ja erimärkide otsimine koodide abil

kui soovite otsida

Tüüp

Lõigumärki ( Lõigumärk )

^p (ei toimi väljale Otsitav, kui suvand Kasuta metamärke on aktiivne) või ^13

Tabledusmärki ( Tabeldusmärk )

^t või ^9

ASCII-märki

^ nnn, kus nnn on märgikood

ANSI-märki

^0 nnn, kus 0 on null ja nnn on märgikood

Mõttekriipsu ( — )

^+

Sidekriipsu ( – )

^=

Katusemärki

^^

Püsivat reapiiri ( Püsiv reapiir )

^l või ^11

Veerupiiri

^n või ^14

Lehekülje- või jaotisepiiri

^12 (asendamise korral lisab leheküljepiiri)

Käsitsi lisatud leheküljepiiri

^m (kui suvand Kasuta metamärke on aktiivne, otsitakse ja asendatakse ka jaotisepiirid)

Poolitamatut tühikut ( Poolitamatu tühik )

^s

Sisekriipsu ( Sisekriips )

^~

Poolituskriips ( Poolituskriips )

^-

kui soovite otsida

Tüüp

Suvalist märki

^?

Suvalist numbrit

^#

Suvalist tähte

^$

Pilti või joonist (ainult tekstisisest)

^g

Allmärkuse teksti

^f või ^2

Lõpumärkuse märki

^e

Välja (kui väljakoodid on nähtavad)

^d või ^19 või ^21

Kommentaari (kui kommentaarid on tekstisisesed)

^a või ^5

Jaotisepiiri

^b

Tühja ruumi

^w (suvaline tühik või tavaliste ja poolitamatute tühikute suvaline kombinatsioon ja tabeldusmärgid)

Asendada sellega...

Tüüp

Lõikelaua sisu

^c

Tekst otsinguväljal

^&

Teksti otsimine ja asendamine regulaaravaldiste (Täpsem) abil

Paljusid otsingu ja asendamisega seotud toiminguid saab automatiseerida metamärke kasutavate regulaaravaldiste abil, mis kombineerivad omavahel teksti ja metamärke. Tavatekstimärgid osutavad tekstile, mis peab sihttekstistringis olemas olema. Metamärgid osutavad tekstile, mis võib sihtstringis varieeruda. Näiteks saate regulaaravaldiste abil otsida suurest tabelist topeltridu ja need eemaldada või transponeerida nimeloendi (nt kui nimed on tabelis kujul "Eesnimi Perekonnanimi", saate need transponeerida kujule "Perekonnanimi, Eesnimi").

Siin on näide, mida saate proovida. Selle jaotise juhistes selgitatakse nimesid transponeerivate regulaaravaldiste kasutamist. Pidage meeles, et regulaaravaldiste käitamiseks tuleb alati kasutada dialoogiboksi Otsing ja asendus. Kui mõni avaldis ei tööta eeldatud viisil, saate muudatused klahvikombinatsiooniga CTRL+Z tagasi võtta ja siis mõnda muud avaldist proovida.

 1. Käivitage Word ja avage uus tühi dokument.

 2. Kopeerige dokumenti järgmised nimed.

  Josh Barnhill

  Doris Hartwig

  Tamara Johnston

  Daniel Shimshoni

 3. Dialoogiboksi Otsing ja asendusavamiseks klõpsake jaotise Redigeerimine menüüs Avaleht käsku Asenda.

  Menüüs Avaleht on esile tõstetud asenduse suvand.

 4. Kui märkeruutu Kasuta metamärke ei kuvata, klõpsake nuppu Rohkem ja seejärel märkige ruut. Kui ruutu ei märgi, käsitleb Word metamärke tekstina.

 5. Tippige väljale Otsitav järgmised märgid. Kaasake kindlasti sulukomplektide vahel olev tühik.

  (<*>) (<*>)

 6. Tippige järgmised märgid väljale Asendaja . Kaasake kindlasti koma ja teise kaldkriipsu vahel olev tühik.

  \2, \1

 7. Valige nimed ja klõpsake käsku Asenda kõik. Word transponeerib nimed ja eraldab need komaga näiteks järgmiselt.

  Barnhill, Josh

  Hartwig, Doris

  Johnston, Tamara

  Shimshoni, Daniel

Enamiku (ehkki mitte kõigi) regulaaravaldiste kuju määrab ära teie dokumendi sisu. Eespool kasutatud näidistabelis näiteks sisaldas iga lahter kahte sõna. Kui lahter oleks sisaldanud kahte sõna ja lisaks veel keskmise nime esitähte, oleksite pidanud kasutama teistsugust avaldist.

Vaatame nüüd iga avaldist lähemalt.

Esimene avaldis ehk (<> *) (<> *):

 • Tärn (*) tagastab kogu sõnas oleva teksti.

 • Märgid „väiksem kui“ ja „suurem kui“ (< >) tähistavad vastavalt iga sõna algust ja lõppu. Sellega tagatakse ühe sõna tagastamine.

 • Sulud ja nende vahele jääv tühik jagavad sõnad omaette rühmadeks: (esimene sõna) (teine sõna). Samuti osutavad sulud järjestusele, milles soovite iga avaldise väärtustamiseks otsida.

Teisisõnu ütleb see avaldis järgmist: „Otsi üles mõlemad sõnad.“

Teine avaldises, \2, \1:

 • Kurakaldkriips (\) täidab üheskoos numbritega kohatäite aset. (Seda kaldkriipsu saate kasutada ka muude metamärkide otsimiseks. Lisateavet vt järgmisest jaotisest.)

 • Esimesele kohatäitele järgnev koma lisab transponeeritud nimede vahele õige kirjavahemärgi.

Teisisõnu ütleb see avaldis järgmist: „Kirjuta teine sõna, lisa koma, kirjuta esimene sõna.“

Järgmised näited annavad aimu mõnest võimalusest, kuidas saate Wordis metamärke ja regulaaravaldisi kasutada. Kasutatavate metamärkide loendi leiate eespool toodud jaotisest Näiteid elementide metamärkidest, mida soovite otsida ja asendada.

Näide 1: keskmise nime esitähtedega nimede transponeerimine

Näide 2: kuupäevade transponeerimine

Näide 3: punktide lisamine või eemaldamine tervitustes

Näide 4: topeltlõikude või -ridade otsimine

Näide 1: keskmise nime esitähtedega nimede transponeerimine

Selles näites kasutatakse metamärkide ja märgikoodide kombinatsioone selliste nimede transponeerimiseks, mis sisaldavad keskmise nime esitähti. Kui te pole märgikoodidega tuttav, lugege eespool olevat jaotist Tähtede, vormingu, väljade ja erimärkide otsimine koodide abil.

Jätkates võtke arvesse järgmisi põhimõtteid.

 • Kui kasutate seda avaldist tabelis asuvate nimede korral, peate tabeli esmalt tekstiks teisendama.

 • Kui tabel sisaldab rohkem kui ühte veergu, kopeerige nimedega veerg tühja dokumenti ja teisendage see seal tekstiks.

 • Pärast nimede transponeerimist teisendage tekst tabeliks tagasi. Seejärel saate algse veeru kustutada ja muudetud andmetega asendada.

Esmalt valmistage ette näidisandmed.

 1. Kui te pole seda juba teinud, käivitage Word ja looge uus tühi dokument.

 2. Lisage dokumenti tühi tabel. Määrake tabeli laiuseks üks veerg ja kõrguseks neli rida.

 3. Kopeerige järgmised nimed ükshaaval ja kleepige iga nimi omaette tühja tabelilahtrisse:

  Joshua Quentin Barnhill
  Doris X. Hartwig
  Tamara Y. Johnston
  Daniel Shimshoni

  Teie tabel peaks välja nägema umbes selline:

  Joshua Quentin Barnhill

  Doris X. Hartwig

  Tamara Y. Johnston

  Daniel Shimshoni

 4. Valige tabel ja klõpsake menüü Tabeliriistad – Paigutus jaotises Andmed nuppu Teisenda tekstiks.

 5. Valige tekstieraldajana Lõigumärgid ja klõpsake siis nuppu OK.

Nüüd transponeerige nimed:

 1. Dialoogiboksi Otsing ja asendusavamiseks klõpsake jaotise Redigeerimine menüüs Avaleht käsku Asenda.

 2. Märkige ruut Kasuta metamärke (on võimalik, et peate selle märkeruudu kuvamiseks klõpsama nuppu Rohkem. Seejärel tippige väljale Otsitav järgmine avaldis:

  (*) ([! ]@)^13

  Lisage kindlasti tühik nii sulukomplektide vahele kui ka pärast hüüumärki. Kui te pole märki ^13 varem näinud, leiate järgmisest jaotisest selle kohta lisateavet.

 3. Tippige järgmine avaldis väljale Asendaja .

  \2, \1^p

 4. Valige nimede loend ja klõpsake käsku Asenda kõik. Word transponeerib nimed ja keskmise nime esitähed või keskmised nimed selliselt:

  Barnhill, Joshua Quentin
  Hartwig, Doris X.
  Johnston, Tamara Y.
  Shimshoni, Daniel

Muudetud teksti uuesti tabeliks teisendamine

 1. Valige transponeeritud nimede loend.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tabelid nuppu Tabel ja seejärel käsku Teisenda tekst tabeliks.

 3. Klõpsake dialoogiboksi Teisenda tekst tabeliks jaotises Teksti eraldaja raadionuppu Lõik ja seejärel valige OK.

Transponeerimine keskmise nime esitähtedega, lahtiseletatuna

Vaatame nüüd avaldise elemente lähemalt, et näha, kuidas need töötavad. Alustame väljal Otsitav oleva avaldisega.

Terve avaldis otsib kahte mustrirühma: keskmise nime esitähega (või keskmise nimega) eesnime ning perekonnanime. Avaldise osa (*) leiab kõik eesnimed. Pöörake tähelepanu selle järel asuvale tühikule.

See osa avaldisest vastendab perekonnanimed:

([! ]@)^13

Hüüumärk välistab kõik nurksulgudes määratud märgid. Käesoleval juhul tähendab [!] „otsi üles kõik peale tühikute“. Selle elemendi ülesanne on tühik perekonnanimede eest eemaldada.

Märk @ otsib üles talle vahetult eelneva märgi esinemisjuhud: selle märgi otstarve on tagada kõigi perekonnanimele eelnevate tühikute eemaldamine.

Kuna meil on vaja teada, kus perekonnanimi lõpeb, kasutame märki ^ 13 iga rea lõpust lõigumärgi otsimiseks. Meil pole aga kavas lõigumärki uuesti kasutada ja seetõttu ümbritseme kõik ülejäänu sulgudega.

Kui soovite seda ise järele proovida, võite nimed uuesti oma proovidokumenti kopeerida (eraldage need kindlasti lõigumärgiga) ja sisestada seejärel väljale Otsitav avaldise ([! ]@)^13. Otsing vastendab kõik perekonnanimed.

Kuna otsib algab järgmise rea algusest uuesti, kasutame tärni metamärki (*) selleks, et vastendada kõik alates sellest kohast kuni järgmise perekonnanime alguseni.

Perekonnanime ees asuvat tühikut pole meil plaanis taaskasutada ja seetõttu kasutame tühiku kahest rühmast väljajätmiseks sulge:

(*) ([! ]@)^13

NB!: Märgikoodi ^13 kasutamisel olge hoolikas. Üldjuhul saate lõigumärkide otsimiseks kasutada märgikoodi ^p. Metamärgiotsingutes see kood aga ei toimi. Selle asemel tuleb teil kasutada koodi ^13. Ehkki märgikood ^p metamärgiotsingutes ei tööta, peaksite seda kasutama metamärke hõlmavates asendustoimingutes, kuna see sisaldab vormindusteavet, aga märk ^13 seda ei sisalda. Lisaks ei saa te märgile ^13 üldse laaditeavet määrata. Koodi ^13 vale kasutamine asendustoimingus võib teie dokumendi sisuliselt teisendada selliseks failiks, mida te ei saa üldse vormindada.

Tegeliku transponeerimise teeb ära asendustoiming (\2 \1). Väljale Asendaja sisestatud märgid \2, annavad otsingule teada, et teine muster tuleb kirjutada esimesena ja mustri järele tuleb panna koma. Märgid \1^p annavad otsingule teada, kuhu kirjutada esimene muster ning et selle mustri järele tuleb kirjutada lõigumärk.

Näide 2: kuupäevade transponeerimine

Selles näites kasutatakse regulaaravaldisi Euroopa vormingus kuupäevade teisendamiseks USA vormingus kuupäevadeks.

 1. Kopeerige ja kleepige järgmine kuupäev oma dokumenti: 28. mai 200328th May 2003

 2. Avage dialoogiboks Otsing ja asendus ning tippige väljale Otsitav järgmine avaldis:

  ([0-9]{1,2})([dhnrst]{2}) (<[ADFJMNOS]*>) ([0-9]{4})

  Järgmiste ava- ja lõpusulgude vahele peab kindlasti jääma tühik: 2}) (<[ ja *>) ([0.

 3. Sisestage väljale Asendaja järgmine avaldis:

  \3 \1, \4

  Pange kindlasti iga märgihulga vahele tühik.

 4. Valige Asenda kõik.

  Otsing asendab kuupäeva kujul „28th May, 2003“ sama kuupäevaga kujul „May 28, 2003“.

Kuupäevade transponeerimine lahtiseletatuna

Alustuseks vaatame lähemalt väljal Otsitav asuvat avaldist. See avaldis tükeldab kuupäevad neljaks mustriks, mida tähistavad sulukomplektid. Iga muster sisaldab komponente, mida võite leida kõigist selle näite korral kasutatud laadis kirjutatud kuupäevadest. Vasakult paremale:

 • numbrivahemik [0-9] vastendab esimese mustri ühekohalised numbrid. Kuna kuupäevad võivad koosneda ka kahest numbrist, ütleme otsingule, et tagastada tuleks ühe- või kahenumbrilised kuupäevad: {1, 2}. Tulemuseks on esimene muster: ([0-9] {1,2}).

  Teise mustri moodustavad järgarvud. Kuna inglise keeles tähistatakse järgarvu numbrite järele lisatavate tähekombinatsioonidega „th“, „nd“, „st“ ja „rd“, lisame need tähed vahemikuna [dhnrst]. Järgarvude tähised on alati kahetähelised. Seetõttu piirame tähtede arvu kahega: ([dhnrst]{2}).

 • Järgneb tühik ning seejärel teksti- ja metamärgid, mis otsivad kuude nimesid. Inglise keeles algavad kõigi kuude nimed järgmiste suurtähtedega: ADFJMNOS. Kuna me ei tea, mitu märki igale suurtähele järgneb, lisame nende järele tärni (*). Meid huvitab ainult kuu nimi. Seetõttu kasutame märke „suurem kui“ ja „väiksem kui“, et piirata tulemid selle individuaalse sõnaga. Tulemuseks on neljas muster: (<[ADFJMNOS]*>).

 • Lõpuks otsime aastat. Kasutame sama numbrivahemikku, kuid seekord piirame tähtede arvu neljaga ([0-9] {4}).

Nagu näete, kirjutasime väljale Asendaja ainult kolm neist neljast mustrist. Järgarvu tähise („th“) jätsime kuupäevast välja, kuna USA vormingus kuupäevades järgarve ei kasutata. Kui soovite järgarvu siiski kuupäeva kaasata, sisestage väljale Asendaja avaldis \3 \1\2, \4. Sel juhul tuleks sisestada tühik nii pärast 3 kui ka pärast koma, kuid mitte mujale.

Nüüd võib teil tekkida küsimus, mida teha juhul, kui kuupäevades pole kuu nimi kirjas (nt 28/05/03). Otsingu jaoks tuleks kasutada järgmist avaldist:

([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{2})

Asenduse jaoks tuleks kasutada järgmist avaldist:

\3/\1/\2

Kui kuupäev on kujul 28/05/2003, kasutage viimases mustris väärtuse {2} asemel väärtust {4}.

Loendieraldajate kasutamine regulaaravaldistes

Eelmises näites kasutatakse ühe- või kahenumbriliste kuupäevade leidmiseks järgmist argumenti: {1,2}. Sel juhul eraldab koma neid kahte väärtust. Võtke siiski arvesse, et teie kasutatava loendieraldaja määravad tegelikult ära teie Windowsi piirkonnasätted. Kui teie piirkonnasätted määravad loendieraldajana semikooloni kasutamise, peate koma asemel kasutama semikoolonit.

Kui soovite välja uurida, milline loendieraldaja on teie opsüsteemis määratud, tehke järgmist.

 1. Avage juhtpaneel. Paremklõpsake Windowsi nuppu Start ja seejärel valige Juhtpaneel versioonis Windows 8 või hilisemas versioonis. Klõpsake opsüsteemis Windows 7 nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.

 2. Valige Kell, keel ja piirkond.

 3. Valige Kuupäeva, kellaaja või arvuvormingu muutmine ja seejärel valige Täiendavad sätted.

 4. Klõpsake vahekaarti Arvud ja otsige üles väli Loendieraldaja.

Näide 3: punktide lisamine või eemaldamine tervitustes

Mõnes riigis ei lisata tiitlitele (nt Hr., Pr., Mr., Mrs. jne) punkte. Sellest näitest saate teada, kuidas punktid sellistesse tiitlitesse lisada või sealt eemaldada. Oletame, et nüüd juba teate, kuidas dialoogiboksi Otsing ja asendus kasutada.

See avaldis leiab üles ilma punktideta tiitlid Mr, Ms, Mrs ja Dr:

<([DM][ rs ]{1,2})( )

Nagu näete, kasutab avaldis ka teist mustrit, mis sisaldab tühikut. Kui tiitlile ei järgne punkt, järgneb sellele enamasti tühik. See avaldis lisab punkti:

\1.\2

Vastupidise toimingu tegemiseks kasutage otsingul järgmist avaldist:

<([DM][ rs ]{1,2}).

Ja asenduse jaoks tuleks kasutada järgmist avaldist:

\1

Näide 4: topeltlõikude või -ridade otsimine

Selle avaldise kasutamisel võiksite loendi esmalt sortida, et topeltread oleksid järjest. Samuti tuleb eemaldada kõik tühjad lõigumärgid. Teisisõnu: kui kasutate tekstiplokkide eraldamiseks tühje lõike, näiteks nii:

Joshua Quentin Barnhill¶

Joshua Quentin Barnhill¶

Doris X. Hartwig¶

tuleb teil need lõigud eemaldada:

Joshua Quentin Barnhill¶
Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶

Tühjade lõikude eemaldamiseks võite kasutada endale meelepärast viisi, ent kuna selles artiklis on juba juttu regulaaravaldistest, võite kahe järjestikuse lõigumärgi leidmiseks kasutada ka avaldist. Otsige järgmise avaldise abil (märk @ kordab otsingu ja asendamise toimingut ning eemaldab kõik tühjad read):

(^13)\1@

Tulemite asendamiseks tuleb kasutada järgmist avaldist:

^p

Nüüd vaatame lähemalt teksti asendamise võimalusi. See avaldis leiab üles kõik kahe järjestikuse identse lõigu jadad:

(*^13)\1

Samuti vastendab see avaldis pikemad tekstikordused, mis lõpevad lõigumärgiga. Käitage avaldist näiteks järgmise loendi peal:

Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶
Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶
Tamara Y. Johnston¶

Otsing leiab üles neli esimest rida ja peatub alles siis, kui üldmuster muutub. Oletagem aga, et käitate avaldist selle loendi peal:

Joshua Quentin Barnhill¶
Joshua Quentin Barnhill
Doris X. Hartwig¶
Doris X. Hartwig¶

Avaldis leiab üles ainult esimesed kaks lõiku. 

Kui soovite otsida rohkem identseid üksusi, lisage rohkem kohatäiteid. See avaldis näiteks leiab üles kolm järjestikust identset lõiku:

(*^13)\1\1

Sama tulemuse saavutate ka looksulgude abil. Järgmiste näidete korral otsib avaldis üles vastavalt kaks ja kolm identset lõiku:

(*^13){2} (*^13){3}

Samuti saate otsida kas kahte või kolme identset lõiku:

(*^13){2,3}

Muidugi on võimalik üles otsida ka kaks või rohkem identset lõiku:

(*^13){2,}

Kõik eeltoodud avaldised saate asendada järgmise stringiga:

\1

Lisaks saate otsingu ja asendamise toimingut vastavalt vajadusele korrata, et asendada kõik topeltlõigud oma dokumendis. Samuti võite lisada metamärgi @ ja lasta avaldisel toimingut korrata teie eest:

(*^13)\1@

Sama meetodit saate kasutada ka topeltridade asendamiseks tabelis. Selleks eemaldage esmalt kõik ühendatud lahtrid ja seejärel sortige tabel nii, et topeltlahtrid oleksid kõrvuti. Seejärel teisendage tabel tekstiks. (Osutage menüüs Tabel käsule TeisendaTabel tekstiks; kui küsitakse eraldaja kohta, kasutage tabelduskoha eraldajat.) Pärast soovitud asenduste tegemist teisendage tekst tabeliks tagasi.

Veel näiteid

Kui soovite vaadata rohkem näiteid regulaaravaldiste Wordis kasutamise kohta, lugege MVP-de KKK-saidil artiklit Märkide otsimine ja asendamine metamärkide abil.

Vaata ka

Automaatse tekstivormingu (automaatvorming) konfigureerimine või väljalülitamine

Leheküljenumbrite kustutamine

Lehekülje kustutamine Wordis

Sümbolite lisamine

Teksti ja vormingu otsimine ja asendamine rakenduses Word for Mac 2011

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×