Tehtemärgid ja tehete järjekord Excelis

Tehtemärgid määravad, mis tüüpi arvutus valemis elementidega tehakse: liitmine, lahutamine, korrutamine või jagamine. Selles teemas kirjeldatakse arvutuses tehtemärkide rakendamise vaikejärjestust. Samuti saate teada, kuidas seda järjestust sulgude abil muuta.

Tehtemärkide tüübid

Microsoft Excel sisaldab nelja tüüpi tehtemärke: aritmeetilisi, võrdlus-, teksti ühendamise ja viitemärke.

Põhiliste matemaatiliste tehete (nt liitmine, lahutamine, korrutamine) tegemiseks või arvude ühendamiseks ja arvuliste tulemite saamiseks kasutage selles tabelis loetletud aritmeetilisi tehtemärke.

Aritmeetiline tehtemärk

Tähendus

Näide

+ (plussmärk)

Liitmine

3+3

– (miinusmärk)

Lahutamine
Negatiivne arv

3–1
–1

* (tärn)

Korrutamine

3*3

/ (kaldkriips)

Jagamine

3/3

% (protsendimärk)

Protsent

20%

^ (katusmärk)

Astendamine

3^2

Järgmises tabelis toodud tehtemärkide abil saate võrrelda kahte väärtust. Kahe väärtuse võrdlemisel nende tehtemärkidega on tulemiks loogikaväärtus – TRUE või FALSE.

Võrdlusmärk

Tähendus

Näide

= (võrdusmärk)

Võrdne

A1=B1

> (märk Suurem kui)

Suurem kui

A1>B1

< (märk Väiksem kui)

Väiksem kui

A1<B1

>= (märk Suurem või võrdne)

Suurem või võrdne

A1>=B1

<= (märk Väiksem või võrdne)

Väiksem või võrdne

A1<>B1

<> (märk Ei võrdu)

Ei võrdu

A1<>B1

Ja-märgi (&) abil saate ühe või mitu tekstistringi üheks tekstitükiks liita.

Teksti tehtemärk

Tähendus

Näide

& (ja-märk)

Ühendab ehk liidab kaks väärtust, andes tulemuseks ühe liittekstiväärtuse.

("Põhja"&"tuul")

Lahtriplokke saate arvutusteks ühendada järgmiste tehtemärkide abil.

Viitemärk

Tähendus

Näide

: (koolon)

Vahemiku tehtemärk, mis annab tulemiks ühe viite kõigile kahe viite vahele jäävatele lahtritele, sh mõlemad viited

B5:B15

, (koma)

Agregaadimärk, mis ühendab mitu viidet üheks viiteks.

SUM(B5:B15;D5:D15)

(tühik)

Ristumiskoha märk, mis annab tulemiks ühe viite kahele viitele ühiste lahtrite kohta.

B7:D7 C6:C8

Tehete teostamise järjestus Exceli valemites

Mõnel juhul võib arvutuse sooritamise järjestus mõjutada valemi tagastatavat väärtust. Seetõttu on oluline mõista nii järjestust kui ka seda, kuidas järjestust soovitud tulemite saamiseks muuta.

Valemid arvutavad väärtusi kindlas järjekorras. Excelis algab valem alati võrdusmärgiga (=). Võrdusmärk annab Excelile märku, et järgnevad märgid moodustavad valemi. Võrdusmärgile võivad järgneda arvutatavad elemendid (operandid), mida eraldavad arvutuse tehtemärgid. Excel arvutab valemi vasakult paremale, vastavalt valemi iga tehtemärgi kindlale järjestusele.

Kui ühendate ühes valemis mitu tehtemärki, teostab Excel tehted alljärgnevas tabelis toodud järjekorra alusel. Kui valem sisaldab ühesuguse järgnevusega tehtemärke (nt kui valem sisaldab nii korrutus- kui ka jagamismärki), väärtustab Excel tehtemärgid vasakult paremale.

Tehtemärk

Kirjeldus

: (koolon)

(üks tühik)

, (koma)

Viitemärgid

Negatsioon (nt –1)

%

Protsent

^

Astendamine

* ja /

Korrutamine ja jagamine

+ ja –

Liitmine ja lahutamine

&

Ühendab kaks tekstistringi (konkateneerimine)

=
< >
<=
>=
<>

Võrdlus

Väärtustamisjärjestuse muutmiseks pange sulgudesse valemi see osa, mis tuleb arvutada esimesena. Järgmine valem annab näiteks tulemiks 11, sest Excel arvutab korrutuse enne liitmist. Valem korrutab omavahel 2 ja 3 ning liidab siis tulemile 5.

=5+2*3

Kui aga muudate sulgude abil süntaksit, liidab Excel esmalt 5 ja 2 ning korrutab seejärel tulemi 3-ga, andes vastuseks 21.

=(5+2)*3

Järgmises näites sunnivad valemi esimest osa ümbritsevad sulud Exceli arvutama esmalt B4+25 ja seejärel jagama tulemi lahtrite D5, E5 ja F5 väärtuste summaga.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Lisateabe saamiseks vaadake videot Tehtemärkide järjestus Excelis.

Kuidas Excel valemites väärtusi teisendab?

Kui sisestate töölehele valemi, eeldab Excel iga tehtemärgi jaoks teatud kindlat tüüpi väärtusi. Oodatust erinevat tüüpi väärtuse sisestamise korral võib Excel selle väärtuse teisendada.

Valem

Annab tulemuseks

Selgitus

= "1"+"2"

3

Kui kasutate plussmärki (+), eeldab Excel valemis arve. Ehkki jutumärgid tähendavad, et "1" ja "2" on tekstväärtused, teisendab Excel need tekstväärtused automaatselt arvudeks.

= 1+"€4.00"

5

Kui valem eeldab arvu, teisendab Excel teksti, kui see on sellises vormingus, mida üldjuhul aktsepteeritaks arvuna.

= "6/1/2001"-"5/1/2001"

31

Excel tõlgendab sisestatud teksti kuupäevana kujul kk/pp/aaaa, teisendab kuupäevad seerianumbriteks ja arvutab siis nende kuupäevade vahe.

=SQRT ("8+1")

#VALUE!

Excel ei oska seda teksti arvuks teisendada, kuna teksti "8+1" ei saa arvuks teisendada. Kui soovite teksti arvuks teisendada ja tagastada tulemi 3, võite "8+1" asemel kasutada väärtust "9" või "8" +"1".

= "A"&TRUE

ATRUE

Kui Excel eeldab teksti, teisendatakse arvud ja loogikaväärtused (nt TRUE ja FALSE) tekstiks.

Kas teil on küsimus mõne kindla funktsiooni kohta?

Postitage oma küsimus Exceli kogukonnafoorumisse

Aidake meil Excelit täiustada

Kas teil on soovitusi selle kohta, kuidas saaksime täiustada järgmist Exceli versiooni? Sellisel juhul tutvuge nende teemadega Exceli User Voice’i veebilehel.

Vt ka

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×