Office
Logi sisse

Teenusekomplektis Office 365 migreerimispakettide haldamine

Saate kasutada Office 365 Exchange’i halduskeskuse (EAC) migreerimise töölauda postkasti teenusekomplekti Office 365 migreerimise haldamiseks ületõste- või etapiviisilise Exchange’i migreerimise korral. Saate migreerimise töölaua abil migreerida kasutajate postkastide sisu IMAP-serveris asuvatest kasutajate kohapealsetest postkastidest olemasolevatesse Office 365 postkastidesse. Migreerimise töölaual kuvatakse migreerimise üldstatistika lisaks konkreetse migreerimispaketi statistikale. Saate migreerimispakette luua, käivitada, peatada, seisata ja redigeerida.

Sisu    

Migreerimise töölaud

EAC-s migreerimise töölauale juurde pääsemiseks valige Adressaadid > Migreerimine. Järgmisel kuvatõmmisel on kujutatud migreerimise töölaua eri alad, mille abil saab migreerimisteavet ning on võimalik migreerimispakette hallata.

Migreerimise töölaud

Migreerimise üldstatistika

Kõigi loodud migreerimispakettide üldstatistika kuvamiseks valige Kõikide pakettide olek. Järgmistel väljadel kuvatakse kõigi migreerimispakettide kumulatiivne teave.

Väli

Kirjeldus

Postkastide koguarv

Kõigi praeguste migreerimispakettide postkastide koguarv

Sünkroonitud postkastid

Kõikide migreerimispakettide edukalt migreeritud postkastide arv

Lõpetatud postkastid

Kõikide migreerimispakettide lõpetatud postkastide arv Lõpuleviimine toimub ainult siis, kui migreerite postkaste kohapealse Exchange’i asutuse ja Office 365 Exchange’i hübriidjuurutuse vahel kaugteisaldusmigreerimise teel. Postkaste saab lõpetada, kui algne sünkroonimine on valmis. Lisateavet lõpetamiste kohta kaugteisaldusmigreerimise korral leiate teemast Complete-MigrationBatch.

Nurjunud postkastid

Kõikide migreerimispakettide nurjunud migreerimisega postkastide arv

Migreerimispaketid

Loodud migreerimispaketid loetletakse migreerimisjärjekorras. Järgmistes veerudes on toodud teave iga migreerimispaketi kohta.

Veerg

Kirjeldus

Nimi

Migreerimispaketi loomisel sellele määratud nimi

Olek

Migreerimispaketi olek. Järgmises loendis on toodud migreerimispakettide eri olekuseisundid koos migreerimispakettide võimalike toimingutega iga toimingu korral.

 • Peatatud.    Migreerimispakett on loodud, kuid seda pole käivitatud. Selles olekus saate seda käivitada, redigeerida ja kustutada.

 • Sünkroonimine.    Migreerimispakett on käivitatud ja selle postkaste sünkroonitakse parajasti. Kui migreerimispakett on selles olekus, saate seda peatada.

 • Peatamine.    Kohe pärast cmdlet-käsu Stop-MigrationBatch käivitamist.

 • Peatatud.    Migreerimispakett peatatakse ja paketist ei migreerita rohkem postkaste. Kui migreerimispakett on selles olekus, saate seda uuesti käivitada.

 • Käivitamine.    Kohe pärast cmdlet-käsu Start-MigrationBatch käivitamist.

 • Lõpuleviimine.    Kohe pärast cmdlet-käsu Complete-MigrationBatch käivitamist.

 • Eemaldamine.    Kohe pärast cmdlet-käsu Remove-MigrationBatch käivitamist.

 • Sünkroonitud.    Migreerimispakett viidi lõpule ja postkaste enam ei migreerita. Selles olekus võib migreerimispaketis olla tõrkeid, kui postkaste ei migreeritud. Selle olekuga Exchange ületõstemigreerimiste ja IMAP-migreerimiste korral sünkroonitakse kohapealsed postkastid ja vastavad Office 365 postkastid iga 24 tunni tagant astmelise sünkroonimise käigus.

 • Lõpule viidud.    Migreerimispakett on lõpule viidud.

 • Sünkroonitud tõrgetega.    Migreerimispakett on lõpule viidud, aga mõne postkasti migreerimine nurjus. Migreerimispakettides edukalt migreeritud postkastid, millel esines tõrkeid, sünkroonitakse iga 24 tagant astmelise sünkroonimise käigus ikkagi.

Kokku

Näitab migreerimispaketi postkastide arvu.

Sünkroonitud

Näitab edukalt migreeritud postkastide arvu.

Lõpetatud

Lõpetatud migreerimispakettide postkastide arv. Migreerimispaketid lõpetatakse ainult kaugteisaldusmigreerimise korral Exchange’i hübriidjuurutuses. Lisateavet lõpetamisprotsessi kohta leiate teemast Complete-MigrationBatch.

Nurjunud

Migreerimispakettide nurjunud migreerimisega postkastide arv. Saate kuvada teavet konkreetsete postkastide kohta, milles esines migreerimistõrkeid. Lisateavet leiate teemast Migreeritavate kasutajate olekuaruanne.

NB!: Sünkroonitud    olekuga migreerimispaketid, millel puudub viimase 90 päeva jooksul administraatori käivitatud tegevus (nt administraator pole migreerimispaketti peatanud ega uuesti käivitanud või migreerimispaketti redigeerinud), peatatakse ja 30 päeva hiljem kustutatakse, kui administraator ei ole teinud edasisi toiminguid.

Migreerimise töölaual on käsukomplekt, mille abil saab migreerimispakette hallata. Pärast migreerimispaketi loomist saate selle valida ja seejärel klõpsata ühte järgmistest käskudest. Kui migreerimispakett on olekuseisundis, mida mõni käsk ei toeta, on käsk kas tuhm või seda ei kuvata, kuna see pole saadaval.

Käsk

Kirjeldus

Uus Ikoon Lisa

Saate luua uue migreerimispaketi. Selle käsu abil saate kohapealsed postkastid migreerida teenusekomplekti Office 365 (teisisõnu kasutuselevõtt) või migreerida Office 365 postkastid tagasi teie kohapealsesse Exchange’i asutusse hübriidjuurutuses.

Redigeeri  Ikoon Redigeeri

Saate redigeerida olemasolevat migreerimispaketti. Exchange’i etapiviisiline migreerimise ja IMAP-migreerimise korral saate esitada muu CSV-faili. Samuti saate muuta migreerimispaketis kasutatavat migreerimise lõpp-punkti. Saate redigeerida ainult migreerimispaketti, mille olek on Loodud   .

Käivita Menüü Start ikoon

Saate loodud migreerimispaketi käivitada. Pärast paketi käivitamist saab see oleku Sünkroonimine   .

Jätka  Menüü Start ikoon

Saate jätkata käivitatud migreerimispaketti, mis seisati ja mille olek on Peatatud   . Kui migreerimispaketis on tõrkeid, saate selle käsu abil selle taaskäivitada ja Office 365 proovib nurjunud postkaste uuesti migreerida.

Seiska Ikoon Stopp

Saate peatada migreerimispaketi, mis on käivitatud ja/või mille olek on Järjekorras   . Samuti saate peatada Exchange’i ületõstemigreerimispaketi või IMAP-migreerimispaketi, mille algatussünkroonimise faas on lõpule viidud ja mille olek on Sünkroonitud. Sel juhul peatatakse astmeline sünkroonimine. Astmelise sünkroonimise jätkamiseks valige migreerimispakett ja seejärel Jätka.

Kustuta  Ikoon Kustuta

Saate migreerimispaketi kustutada, kui olete veendunud, et migreerimispaketi kõik postkastid on edukalt migreeritud. Veenduge ka selles, et e-post marsruuditakse otse pilvepõhistesse postkastidesse, kui olete konfigureerinud MX-kirje Office 365-le osutama. Kui kustutate migreerimispaketi, kustutab Office 365 kõik migreerimispaketiga seotud kirjed ja eemaldab need loendist.

Rohkem Ikoon „Rohkem suvandeid”

Klõpsake seda käsku ja seejärel valige Migreerimise lõpp-punktid uute migreerimise lõpp-punktide loomiseks või olemasolevate migreerimise lõpp-punktide vaatamiseks ja redigeerimiseks.

Värskenda  Ikoon Värskenda

Saate migreerimise töölauda värskendada migreerimise üldstatistikas, migreerimispakettide loendis ja valitud migreerimispaketi statistikas kuvatava teabe uuendamiseks.

Migreerimispaketi statistika

Migreerimise töölaua üksikasjapaanil kuvatakse valitud migreerimispaketi kohta järgmine teave.

Väli

Kirjeldus

Tüüp

Näitab valitud migreerimispaketi migreerimise tüüpi. Selle välja väärtus tähistab ka migreerimispaketiga seotud migreerimise lõpp-punkti tüüpi.

 • Exchange Outlook Anywhere.    Migreerimispakett kasutab kas Exchange’i ületõstemigreerimist või etapiviisilist Exchange’i migreerimist.

 • IMAP.    Migreerimispakett kasutab IMAP-migreerimist.

 • Kaugteisaldusmigreerimine.    Migreerimispakett hõlmab Exchange’i hübriidjuurutuses kas kasutuselevõtu või kõrvaldamise kaugteisaldusmigreerimist.

Suund

Näitab, kas postkastid migreeritakse teenusekomplekti Office 365 või kohapealsesse Exchange’i asutusse.

 • Kasutuselevõtt    näitab seda, et postkastid migreeritakse teenusekomplekti Office 365. Kasutuselevõtu migreerimistüübid on etapiviisiline migreerimine, ületõstemigreerimine, IMAP-migreerimine ja kasutuselevõtu kaugteisaldusmigreerimine.

 • Kõrvaldamine    näitab seda, et Office 365 postkastid migreeritakse kohapealsesse Exchange’i asutusse. Kõrvaldamise kaugteisaldusmigreerimine on ainuke kõrvaldamise migreerimistüüp.

Olek

Valitud migreerimispaketi praegune olek

 • Peatatud

 • Sünkroonimine

 • Peatatud

 • Sünkroonitud

 • Sünkroonitud tõrgetega

Vaadake iga oleku kohta eespool toodud kirjeldust.

Taotletud

Migreerimispaketis migreeritavate postkastide arv. See arv vastab IMAP-, etapiviisilise ja kaugteisaldusmigreerimise korral CSV-faili ridade arvule või Exchange’i ületõstemigreerimise korral kohapealsete postkastide arvule.

Sünkroonitud postkastid

Arv tähistab migreerimispaketi kõigist postkastidest neid, mille algne sünkroonimine õnnestus. Seda välja värskendatakse migreerimise jooksul.

Lõpetatud

Arv tähistab migreerimispaketi kõigist postkastidest neid, mille lõpetamine õnnestus. Lõpetatakse ainult kasutuselevõtu ja kõrvaldamise kaugteisaldusmigreerimised.

Nurjunud postkastid

Nurjunud algse sünkroonimisega postkastide arv

Kuva üksikasjad

Valige Kuva üksikasjad migreerimispaketi iga postkasti olekuteabe kuvamiseks. Lisateavet leiate teemast Migreeritavate kasutajate olekuaruanne.

Autor

Migreerimispaketi loonud Office 365 administraatori meiliaadress

Loomisaeg

Migreerimispaketi loomise kuupäev ja kellaaeg

Algusaeg

Migreerimispaketi käivitamise kuupäev ja kellaaeg

Algse sünkroonimise aeg

Migreerimispaketi algse sünkroniseerimise lõpulejõudmise kuupäev ja kellaaeg

Algse sünkroonimise kestus

Migreerimispaketi kõigi postkastide algseks sünkroniseerimiseks kulunud aeg

Viimase sünkroonimise aeg

Viimane kord, kui migreerimispakett taaskäivitati, või viimane kord, kui paketti sünkrooniti astmeliselt. Nagu eespool öeldud, toimub astmeline sünkroonimine IMAP-migreerimise ja Exchange’i ületõstemigreerimise korral iga 24 tunni tagant.

Seostatud lõpp-punkt

Migreerimispaketis kasutatava migreerimise lõpp-punkti nimi Saate valida Vaata üksikasju migreerimise lõpp-punkti sätete vaatamiseks. Samuti saate redigeerida sätteid, kui ükski lõpp-punkti kasutavatest migreerimispakettidest parajasti ei tööta.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×