Office
Logi sisse

Teenuse Business Connectivity Service rakenduste haldamine

SharePoint Online'is saate luua teenuse Business Connectivity Services (BCS) ühendusi andmeallikatega (nt SQL Azure'i andmebaasidega või Windows Communication Foundationi (WCF) veebiteenustega), mis asuvad väljaspool SharePointi saiti. Pärast nende ühenduste loomist saate BCS-i teavet hallata või redigeerida SharePointi halduskeskuse saidil. SharePointi halduskeskuse saidile saate sisse logida otse, kuid soovi korral võite ka esmalt sisse logida Office 365 halduskeskusesse ja seejärel sealtkaudu SharePointi halduskeskuse avada.

SharePoint Online kasutab BCS-i koos teenusekomplektiga Secure Store Services selleks, et väliste andmesüsteemide (nt BDC-mudelite) andmetele juurde pääseda ja andmeid tuua. BCS-i kohta leiate lisateavet Office 365 tarkvara SharePoint Online'i plaanimisjuhendist.

Selle artikli teemad

BCS-i õiguste haldamine

Objektiõigused

Metaandmete salve õigused

Äriandmete ühenduvuse (BDC) mudeli importimine või eksportimine

BDC mudeli importimine

BDC mudeli eksportimine

Toimingute lisamine välissisu tüüpidele

Välisandmete ja välisandmete sätete kuvamine

Välissisu tüüpide vaade

Välissüsteemide vaade

Atribuudisätete vaatamine

Atribuudisätete konfigureerimine

BDC mudeli vaade

BCS-i õiguste haldamine

Märkus.: BCS-i häälestamise kohta leiate teavet MSDN SharePoint Online'i arenduskeskusest.

Kui häälestamine on lõpule viidud, juhivad kasutajaõigused juurdepääsu andmetele, millega on ühendus loodud. BCS hõlmab kahte tüüpi õigusi:

 • objektiõigused;

 • metaandmete salve õigused.

Teenuse Business Connectivity sätete lindimenüü Redigeeri kuvatõmmis, kus on näha BDC mudeli importimise nupp ja õiguste sätted.

Objektiõigused

Objektiõigused kehtivad ainult kindlale välisele süsteemile, BDC mudelile või välissisutüübile (ECT). Iga ECT on turvatav objekt. Kui teil on näiteks ECT nimega WCFRaamatuMüük, rakendatakse objektiõigused ainult objektile WCFRaamatuMüük, mitte muudele määratletud ECT-dele.

Objekti õiguste seadmiseks tehke järgmist.

 1. Logige sisse teenusekomplekti Office 365SharePoint Online administraatorikontoga.

 2. Avage SharePointi halduskeskus.

 3. Valige BCS.

 4. Valige jaotises Äriandmete kataloog suvand BDC mudelite ja välissisutüüpide haldamine.

 5. Märkige ruut selle ECT või välise süsteemi nime kõrval, mida soovite hallata.

 6. Valige lindil nupp Sea objekti õigused.
  SharePoint Online'i teenuse Business Connectivity Services dialoogi Objekti õiguste seadmine kuvatõmmis.

 7. Sisestage tekstiväljale kasutajakonto või rühma nimi ja valige siis nupp Lisa. Soovitud nime otsimiseks võite ka valida Sirvi.

 8. Valige selle konto või rühma nimi, millele soovite anda juurdepääsu ECT-le või välisele süsteemile. Õigused saate määrata ainult ühele kontole korraga. Kui teil on mitu kontot või rühma, peate juurdepääsutasemed seadma iga konto jaoks eraldi, valides need ükshaaval.
  Järgmises tabelis on ära toodud õigused koos nendega seostatud juurdepääsutasemetega.

Õigus

Märkused

Redigeerimine

Võimaldab kasutajal või rühmal luua väliseid süsteeme ja BDC mudeleid, importida BDC mudeleid ja neid eksportida. See säte tuleks hoida peamiselt suuremate õigustega kasutajate jaoks.

Käivitamine

Võimaldab kasutajal või rühmal käivitada ECT-dega seotud toiminguid (loomine, lugemine, värskendamine, kustutamine või päring).

Valitav klientides

Võimaldab kasutajal või rühmal luua väliseid loendeid kõigi ECT-de jaoks ja kuvada ECT-sid välise üksuse valijas.

Õiguste seadmine

Võimaldab seada kasutaja, rühma või taotluste õigusi metaandmete salves.

Õiguste halduse võimaldamiseks peab igas BCS-ühenduses olema vähemalt ühel kasutajal või rühmal see õigus. Selle õigusega saab kasutaja anda metaandmete salvele redigeerimisõigused. Selle sätte peaksid peamiselt saama suuremate õigustega kasutajad.

Lehe algusse

Metaandmete salve õigused

Metaandmete salve õigused kehtivad globaalselt kogu BCS-i salvele. See tähendab, et need õigused kehtivad kõikidele selle välise andmesüsteemi jaoks määratletud BDC mudelitele, välistele süsteemidele, ECT-dele, meetoditele ja meetodieksemplaridele. Metaandmete salve õiguste seadmisega saate määrata, kes võib üksusi redigeerida ja salve jaoks õigusi seada.

Metaandmete salve õigused kehtivad paljudele objektidele (nt BDC mudelid, ECT-d ja välised süsteemid). Kuna metaandmete salve õigused võivad objektiõigused üle kirjutada, tuleb neid hallata ettevaatlikult. Kui nende rakendamisel teha eeltööd, siis võimaldavad metaandmete salve õigused kiire ja täieliku juurdepääsu.

SPO BCS-i dialoogi Metaandmete salve õiguste seadmine pilt

Metaandmete salve õiguste seadmiseks tehke järgmist.

 1. Logige sisse teenusekomplekti Office 365SharePoint Online administraatorikontoga.

 2. Avage SharePointi halduskeskus.

 3. Valige BCS.

 4. Valige jaotises Äriandmete kataloog suvand BDC mudelite ja välissisutüüpide haldamine.

 5. Valige lindil nupp Sea metaandmete salve õigused.

 6. Sisestage tekstiväljale kasutajakonto või rühma nimi ja valige siis nupp Lisa. Soovitud konto otsimiseks võite ka valida Sirvi.

 7. Teisel tekstiväljal kuvatakse konto või rühm. Mitme konto või rühma korral tuleb need juurdepääsutaseme seadmiseks valida ükshaaval.

  Õigus

  Märkused

  Redigeerimine

  Võimaldab kasutajal või rühmal luua väliseid süsteeme ja BDC mudeleid, importida BDC mudeleid ja neid eksportida. See säte tuleks hoida peamiselt suuremate õigustega kasutajate jaoks.

  Käivitamine

  Võimaldab kasutajal või rühmal käivitada ECT-dega seotud toiminguid (loomine, lugemine, värskendamine, kustutamine või päring).

  Valitav klientides

  Võimaldab kasutajal või rühmal luua väliseid loendeid kõigi ECT-de jaoks ja kuvada ECT-sid välise üksuse valijas.

  Õiguste seadmine

  Võimaldab seada kasutaja, rühma või taotluste õigusi metaandmete salves.

  Õiguste halduse võimaldamiseks peab igas BCS-ühenduses olema vähemalt ühel kasutajal või rühmal see õigus.

  Selle õigusega saab kasutaja anda metaandmete salve redigeerimisõigused. Selle sätte peaksid peamiselt saama suuremate õigustega kasutajad.

 8. Õiguste paljundamiseks kõikidele metaandmete salve üksustele valige nupp Levita õigused kõigile BDC metaandmete salve BDC mudelitele, välistele süsteemidele ja välissisutüüpidele. Selle sätte valimisel kirjutate üle kõik olemasolevad õigused (sh objektiõigused), mille olete oma valitud BCS-i rakenduses mujal määranud.

Lehe algusse

Äriandmete ühenduvuse (BDC) mudeli importimine või eksportimine

BDC mudeli vaade võimaldab kasutajal importida ja eksportida äriandmeühenduste vastavat raamistikku. See on eriti mugav juhul, kui peate uues keskkonnas ühenduse uuesti looma. BDC mudeli faili saab importida ECT-ühenduse loomiseks välise süsteemiga.

Importida või eksportida saate kahte tüüpi mudelifaile.

Mudel.    Ekspordib valitud süsteemi XML-i metaandmed.

Ressurss.    Ekspordib valitud süsteemi lokaliseeritud nimed, atribuudid ja õigused.

Märkus.: BDC mudeli saab luua XML-koodi abil. Sel juhul võtke arvesse, et SharePoint Online'is ei saa kasutada autentimisrežiime RevertToSelf ja PassThrough. Ehkki võib juhtuda, et saate XML-is kirjutatud BDC mudeli küll importida, pole see ühendus kasutatav.

Lehe algusse

BDC mudeli importimine

BDC mudeli importimisel impordite ka selle määratud õigused. Enne BDC mudeli importimist oleks hea mõista, kuidas imporditud õigused olemasolevate õigustega suhtlevad.

BDC mudeli jaoks imporditud õigused lisatakse BDC-teenuses olemasolevate õiguste salve. Kui objekti kirje on pääsuloendis juba olemas, kirjutatakse olemasolev väärtus üle imporditud faili õiguste teabega.

BDC mudeli importimiseks tehke järgmist.

 1. Logige sisse teenusekomplekti Office 365SharePoint Online administraatorikontoga.

 2. Avage SharePointi halduskeskus.

 3. Valige BCS.

 4. Valige teenuse Business Connectivity Services jaotises suvand BDC mudelite ja välissisutüüpide haldamine.

 5. Valige lindil Impordi.

 6. Sisestage jaotises BDC mudel oma BDC mudeli failinimi. Mudeli nimi ei tohi sisaldada erimärke (nt ~ " # % & * : < > ? \ { | } ega märki 0x7f). BDC mudeli BDCM-faili otsimiseks võite ka valida nupu Sirvi.

  BDC mudeli vaate kuvatõmmis.

 7. Jaotises Failitüüp valige imporditava faili tüübiks kas Mudel või Ressurss.

 8. Jaotises Täpsemad sätted valige importimiseks üks või mitu järgmist ressurssi.

 9. Kindlale lokaadile vastavate ECT-de lokaliseeritud nimede importimiseks valige Lokaliseeritud nimed. Imporditud lokaliseeritud nimed ühendatakse olemasolevate lokaliseeritud nimedega äriandmete ühenduvuse kaudu.

 10. ECT-de atribuutide importimiseks valige Atribuudid. Imporditud atribuudid ühendatakse olemasolevate atribuutide kirjeldustega äriandmete ühenduvuse abil.

 11. ECT-de ja mudeli muude turvatavate objektide õiguste importimiseks valige Õigused.

 12. (Valikuline) Ressursisätete salvestamiseks failina, et saaksite neid sätteid ka edaspidi kasutada, tippige ressursifaili nimi väljale Kasuta kohandatud keskkonna sätteid.

 13. Klõpsake nuppu Impordi.

Lehe algusse

BDC mudeli eksportimine

Vajadusel saate BDC mudeli eksportida ja seejärel selle sisu lugeda, et teha kindlaks ühenduste vahelised erinevused. See võib osutuda kasulikuks tõrkeotsingu ajal. Eksporditud BDC mudeli faili saab testimiseks ja uuestikasutamiseks ka mõnda teise keskkonda importida.

BDC mudeli või ressursifaili eksportimiseks tehke järgmist.

 1. Logige sisse teenusekomplekti Office 365SharePoint Online administraatorikontoga.

 2. Avage SharePointi halduskeskus.

 3. Valige BCS.

 4. Valige BDC mudelite ja välissisutüüpide haldamine.

 5. Valige ripploend ja valige jaotises Vaade väärtus BDC mudel.

 6. Valige eksporditava BDC mudeli nimi ja valige siis lindil nupp Ekspordi.

 7. Äriandmete ühenduvuse mudelite lehel valige eksporditav mudel või ressursifail.

 8. Lehe Eksport jaotises Failitüüp määrake eksporditava faili tüübiks kas Mudel või Ressurss.

 9. Jaotises Täpsemad sätted valige andmeekspordi täpsustamiseks üks või mitu järgmist ressurssi.

  • Kindlale lokaadile vastavate ECT-de lokaliseeritud nimede eksportimiseks valige Lokaliseeritud nimed.

  • ECT-de atribuutide eksportimiseks valige Atribuudid.

  • ECT-de õiguste eksportimiseks valige Õigused.

  • Välise süsteemiga ühenduse loomiseks kasutatava juurutuskohase puhvri eksportimiseks valige Puhvrid.

 10. Kui salvestasite hilisemaks kasutamiseks ressursisätete faili, tippige eksporditava faili nimi väljale Kasuta kohandatud keskkonna sätteid.

 11. BDCM-faili kohalikule kettale salvestamist võimaldava dialoogi avamiseks valige Ekspordi. BDCM-faili saate avada tekstiredaktoris.

  Lehe algusse

Toimingute lisamine välissisutüüpidele

ECT-dele toimingute lisamisega seostavad administraatorid ECT-ga ühtse ressursilokaatori ehk URL-i. See käivitab automaatselt määratud programmi või avab määratud veebilehe.

Toimingutega saab määrata parameetrid, mis põhinevad ühel või mitmel ECT väljal. Näiteks saab luua ECT jaoks toimingu, mis määratleb otsingulehe URL-i. Selle toimingu parameetriks võib olla välises andmeallikas oleva üksuse ID. Nii saate ECT jaoks määratleda kohandatud toimingu, mis automatiseerib selle üksuse otsingu.

Märkus.:  Kui lisate ECT-le uue toimingu, ei lisata seda toimingut selle ECT olemasolevatesse välistesse loenditesse. Toiming on saadaval ainult ECT uutes välistes loendites.

ECT-le toimingu lisamiseks tehke järgmist.

 1. Logige sisse teenusekomplekti Office 365SharePoint Online administraatorikontoga.

 2. Avage SharePointi halduskeskus.

 3. Valige BCS.

 4. Valige BDC mudelite ja välissisutüüpide haldamine.

 5. Osutage selle ECT nimele, millele soovite toimingu lisada, ja valige siis kuvatav noolenupp. Lehe Toimingu lisamine avamiseks valige Lisa toiming.

 6. Väljal Nimi pange toimingule tähenduslik nimi.

 7. Sisestage väljale URL see URL, mille toiming peaks avama.

  Märkus.:  Juhtelemendi all asub näidis-URL. See näitab, kuidas lisada üks või mitu parameetrikohatäidet, näiteks {0} või {1} (http://www.adventure-works.com/sample.aspx?p0={0}&p1={1}).

 8. Kui soovite, et saidi veebiosad saaksid seda uut toimingut kasutada, valige üks järgmistest suvanditest.

Käsk

Toiming

Jah

Käivitab toimingu uues brauseriaknas (säilitab lehe konteksti).

Ei

Käivitab toimingu samas brauseriaknas.

 1. Väljal URL-i parameetrid määrake kõik URL-is vajaminevad parameetrid. Võtke arvesse, et need nummerdatakse liideses alates numbrist 0.

 2. Määrake, kas soovite kasutada ikooni või mitte. See väli võimaldab kasutada ka standardikoone.

 3. Kui soovite selle toimingu määrata vaiketoiminguks, märkige ruut Vaiketoiming.

  NB!:  Parameetrid võivad sisaldada isikuttuvastavat teavet (nt nimi ja isikukood). Toimingu loomisel proovige mitte kasutada välju, mis võivad isikuttuvastavat teavet kuvada.

Lehe algusse

Väliste andmete ja väliste andmete sätete kuvamine

Lindi jaotises Vaade saate valida erinevaid BCS-ühenduste vaateid. Kolmes vaates kuvatakse BCS-ühendusega seotud teave erineval viisil; samuti annavad need vaated teile juurdepääsu erinevatele toimingutele. Viige end kindlasti nende vaadetega kurssi, kuna mõni toiming on saadaval ainult kindlas vaates.

Kolm vaatevarianti on BDC mudelid, Välised süsteemid ja Välissisutüübid, nagu järgmisel joonisel näha.

BCS-andmete kataloogi vaadete valimise kuvatõmmis.

Lisateavet selle kohta, kuidas saate neid vaateid BCS-i haldamiseks kasutada, leiate järgmistest jaotistest.

Lehe algusse

Välissisutüüpide vaade

Vaikimisi kasutab BCS-ühendus vaadet Välissisutüübid. Selles vaates kuvatakse teenuserakenduse teave koos järgmiste andmetega:

 • ECT nimi;

 • ECT kuvatav nimi;

 • ECT-tüübi nimeruum;

 • nimeruumi versioon;

 • välise süsteemi nimi.

Lindi kuvatõmmis BCS-i välise sisutüübi vaikevaatega.

Enamiku BCS-i protsesside jaoks sellest vaatest piisab. Kui ECT-sid on aga palju, võib selles vaates liikumine osutuda keeruliseks.

Lehe algusse

Väliste süsteemide vaade

Vaates Välised süsteemid kuvatakse BCS-ühenduse teave tema päritolusüsteemi suhtes. See vaade on abiks, kui soovite pärast BCS-i loomist vaadata BCS-ühenduse teavet. Lisaks nimega välise süsteemi atribuudisätete vaatamisele saate selles vaates ka teatud atribuutide sätteid konfigureerida.

Lindi kuvatõmmis SPO BCS-i väliste süsteemide vaatega.

Atribuudisätete vaatamine

Välise süsteemi nimi kuvatakse sellel lehel valitava lingina (navigeerimiseks sobiliku URL-ina). Selle URL-i valimisel avatakse aken, kus on näha selle salve algsed atribuudisätted. Kui teil on ühendus SQL Azure'iga, saate selles vaates vaadata ka andmebaasiserveri nime ja andmebaasi.

Sõltuvalt BCS-ühenduse tüübist võivad atribuudisätted hõlmata suvalist järgmiste üksuste kombinatsiooni:

 • Juurdepääsupakkuja (nt WCF-teenus)

 • Autentimisrežiim (nt kasutaja identiteet)

 • Andmebaasiserver

 • Isikustamistase (nt pole, anonüümne, tuvastamine, isikustamine, delegeerimine)

 • Algandmebaasi nimi

 • Integreeritud turvalisus (nt SSPI)

 • Secure Store'i juurutamine

 • Secure Store'i sihtrakenduse ID (Secure Store'i sisestatud ID)

 • Teenuse lõpp-punkti aadress (nt URL, mis viitab mõnele teenusele, näiteks MõniWCFteenus.svc)

 • Ühendusepark (aktiivne/passiivne)

 • Secure Store'i teisene sihtrakenduse ID

 • Secure Store'i juurutamine

Atribuudisätete konfigureerimine.

Välise süsteemi nimele osutades saate kuvada kontekstimenüü, mis sisaldab käsku Sätted. See on abiks selliste SharePoint Online'i ühenduste korral, mis kasutavad Windows Communication Foundationi (WCF) veebiteenuseid. Selle menüü käsu Sätted valimisel saate konfigureerida järgmised sätted:

 • Metaandmete vahetamise URL

 • Metaandmete vahetamise avastusrežiim

 • Web Services Description Language'i (WDSL-i) autentimisrežiim

 • WSDL-i Secure Store'i sihtrakenduse ID

 • Secure Store'i juurutamine

Lehe algusse

BDC mudeli vaade

Vaates BDC mudel kuvatakse menüülindil käsud, mis võimaldavad teil BDC mudeleid importida või eksportida. Lisaks hõlbustab BDC mudeli vaade väga mahukates ECT-de kogumites liikumist. Kuna BDC mudeli vaates kuvatakse iga omaette ühenduse hüperlink (mitte iga ühenduse kõik ECT-d), muudab see loendi kergemini hallatavaks.

SPO BCS-i BDC mudelite vaate menüülindi pilt

Kui soovite vaadata kõiki kindla BDC mudeli ECT-sid, valige lihtsalt soovitud mudeli nimi. Seejärel saate ECT nime valides avada tabeli, kus on kuvatud selle ECT jaoks määratletud väljad. Tabel näeb välja umbes järgmine.

Nimi

Tüüp

Kuva vaikimisi

Tellimuse ID

System.String

Ei

Töötaja ID

System.String

Ei

Veotasu

System.Nullable '1[[System.Decimal, ...

Ei

See kuva kajastab ECT kaudu ühendatud andmeallika paigutust ja annab parema ülevaate alusandmete struktuurist.

Samuti kuvatakse selle lehe allservas kõik selle ECT seosed, toimingud või filtrid.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×