Teatmematerjal: PowerPoint 2003 käskude asukohad programmis PowerPoint 2007

Selles artiklis tutvustatakse programmi Microsoft Office PowerPoint 2007 uue kasutajaliidese Microsoft Office Fluenti kasutajaliides põhielemente ja antakse ülevaade juba versioonist Microsoft Office PowerPoint 2003 tuttavaks saanud käskudest, et saaksite neid versioonis Office PowerPoint 2007 kasutades jõuda samade tulemusteni.

NB!   Artikkel on mõeldud üksnes lühitutvustusena, mitte koolitus- ega õppeotstarbel kasutamiseks.

Selle artikli teemad

Uue kasutajaliidese tutvustus

Käskude lisamine kiirpääsuribale

Tuttavate käskude uued asukohad

Uue kasutajaliidese tutvustus

Programmis Office PowerPoint 2007 on PowerPointi varasematest versioonidest tuttavad menüüd, tööriistaribad ja enamik tööpaane vahetatud ühe lihtsa ja loogilise kasutajaliidese Office Fluenti kasutajaliides vastu. Uus kasutajaliides muudab teie töö PowerPointis viljakamaks, aitab eri toimingute jaoks õigeid funktsioone leida ning uusi funktsioone avastada.

See artikkel on mõeldud kogenud PowerPoint 2003 kasutajatele (kasutajatoe töötajatele, IT-spetsialistidele ja teistele, kes on PowerPoint 2003 kasutajaliidesega juba tuttavad), kes soovivad tuttavaid käske programmis Office PowerPoint 2007 kiiresti üles leida.

Office Fluenti kasutajaliides

Programmis Office PowerPoint 2007 asendab enamikku varasemast tuttavaid menüüsid ja tööriistaribasid kasutajaliidese Office Fluenti kasutajaliides lint. Sirvimise lihtsustamiseks loodud lint koosneb menüüdest, mis on korraldatud vastavalt kindlatele stsenaariumidele või objektidele. Iga menüü juhtelemendid on omakorda korraldatud mitme jaotisena. Lindile mahub menüüde ja tööriistaribadega võrreldes palju rohkem elemente, näiteks nuppe, galeriisid ja dialoogibokside sisu.

Lint

1. Menüüd on orienteeritud kindlatele toimingutele.

2. Iga menüü jaotised jaotavad toimingu alamtoiminguteks.

3. Iga jaotise käsunupud on mõeldud mõne kindla käsu täitmiseks või käskudest koosneva menüü kuvamiseks.

Menüüd, mis kuvatakse ainult siis, kui te neid vajate

Lisaks standardsetele menüüdele, mis kuvatakse lindil programmi Office PowerPoint 2007 käivitamisel, on olemas veel kahte liiki menüüsid, mis kuvatakse kasutajaliideses üksnes siis, kui need on parajasti käsiloleva toimingu jaoks olulised.

Kontekstiriistad.     Kontekstiriistade abil saate töötada lehel valitud objektiga (nt tabeli, pildi või joonistusega). Soovitud objekti klõpsamisel kuvatakse tavaliste menüüsakkide kõrval selle objekti jaoks oluliste menüüde nimed, mis on teise värviga esile tõstetud.

Kontekstipõhised menüüd

1. Valige esitluse objekt.

2. Asjakohaste kontekstiriistade nimi kuvatakse esiletõstetud värviga ja tavaliste menüüde kõrval kuvatakse kontekstipõhiste menüüde nimed.

3. Kontekstipõhised menüüd sisaldavad valitud üksusega töötamiseks sobivaid juhtelemente.

4. Tavaline menüü lindil.

Programmimenüüd.     Loomisrežiimi või -vaate (sh juhtslaid, juhtjaotusmaterjal, juhtmärkmed ja selle näite puhul prindi eelvaade) aktiveerimisel asendatakse tavalised menüüd programmimenüüdega.

PowerPointi menüü

Menüüd, tööriistaribad ja muud tuttavad elemendid

Lisaks menüüdele, jaotistele ja käskudele on programmis Office PowerPoint 2007 kasutatud muidki elemente, mille abil saate toiminguid sooritada. Järgmised elemendid sarnanevad rohkem PowerPointi eelmistest versioonidest tuttavate menüüde ja tööriistaribadega. Selle teema lõpus olevate tabelite veerust Tee leiate teabe, mis suunab teid nende elementide juurde.

Microsoft Office'i nupp.Nupu pilt     See nupp asub PowerPointi akna ülemises vasakpoolses nurgas ja nupu klõpsamisel avatakse joonisel näidatud menüü.

PowerPointi failimenüü

Kiirpääsuriba.     Kiirpääsuriba asub vaikimisi PowerPointi akna ülaservas ja selle kaudu pääseb kiiresti juurde tööriistadele, mida kasutate sageli. Kiirpääsuriba kohandamiseks saate sellele käske lisada.

Kiirpääsuriba

Käivitusnupud.     Käivitusnupud on mõne jaotise allnurgas kuvatavad pisikesed ikoonid. Käivitusnupu klõpsamisel avatakse seostuv dialoogiboks või tööpaan, kust leiate veel vastava jaotisega seotud suvandeid.

Käivitusnupp

Lehe algusesse

Käskude lisamine kiirpääsuribale

Nagu artikli lõpus olevates tabelites näha, on osa PowerPoint 2003 käske programmis Office PowerPoint 2007 saadaval ainult dialoogiboksis PowerPointi suvandid leiduva käsuloendi kaudu. Kui soovite neid käske programmis Office PowerPoint 2007 kasutada, peate need esmalt lisama kiirpääsuribale.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja siis nuppu PowerPointi suvandid.

 2. Klõpsake vasakpoolses loendis väärtust Kohanda.

 3. Klõpsake ripploendis Vali käsud väärtust Kõik käsud.

  PowerPointi suvandid, Kohanda, Kõik käsud

 4. Valige ripploendis Kohanda kiirpääsuriba väärtus Kõigi dokumentide jaoks (vaikesäte) või mõni kindel dokument.

 5. Klõpsake käsku, mille soovite lisada, ja siis nuppu Lisa.

  Korrake neid toiminguid iga soovitud käsu lisamiseks.

 6. Noolenuppude Nihuta üles ja Nihuta alla abil saate määrata käskude kiirpääsuribal kuvamise järjestuse.

 7. Klõpsake nuppu OK.

Tuttavate käskude uued asukohad

Menüü- ja tööriistariba käskude leidmiseks programmis Office PowerPoint 2007 avage teema Office PowerPoint 2007Exceli lindi vastenduste töövihik. Töövihiku esilehe juhistes on näpunäited andmete kohandamise, otsimise ja printimise kohta.

Lehe algusesse

Rakenduskoht: PowerPoint 2007Kas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Tugiressursid

Vaheta keelt