Teabehalduspoliitika funktsioonide konfigureerimine

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Saidi administraatoritel on juurdepääs kas kõigile või mõnele järgmistest funktsioonidest, sõltuvalt sellest, millised teabehaldusfunktsioonid on administreerimiskeskuses lubatud. Samuti saab kasutada kohandatud lisafunktsioone, mis on loodud ainult teie asutuse tarbeks.

Selle artikli teemad

Märkige lehe poliitika redigeerimine avamine

Lisateavet selle sildipoliitika funktsiooni

Poliitika siltide lisamine

Poliitika auditeerimine sündmuse lisamine

Vöötkoodide lisamine poliitika

Poliitika üksuse säilitus- ja aegumise funktsioonide lisamine

Lehe Poliitika redigeerimine avamine

Märkige lehe Poliitika redigeerimine pääsete juurde kas saidikogumi poliitika või poliitika, mis on lisatud Saidi sisutüüp.

Saidikogumi poliitika lehe Poliitika redigeerimine avamine

 1. Klõpsake saidikogumi avalehel nuppu Saiditoimingud, osutage käsule Saidisätted, ja klõpsake käsku Muuda kõiki saidisätteid.

 2. Klõpsake lehe Saidisätted jaotises Saidikogumi administreerimine linki Saidikogumi poliitikad.

 3. Valige poliitika, mille funktsioone soovite konfigureerida.

Sisutüübipoliitika lehe Poliitika redigeerimine avamine

 1. Klõpsake saidikogumi avalehel nuppu Saiditoimingud, osutage käsule Saidisätted, ja klõpsake käsku Muuda kõiki saidisätteid.

 2. Klõpsake lehe Saidisätted jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 3. Valige poliitikaga seostatud sisutüüp ja klõpsake käsku Teabehalduspoliitika sätted.

 4. Klõpsake käsku Määratle poliitika sisutüübi lehe Poliitika redigeerimine avamiseks.

Lehe algusse

Lisateavet poliitika sildistamisfunktsiooni kohta

Poliitika sildistamisfunktsioon võimaldab saidi administraatoritel luua Microsoft Office System 2007 dokumentidele ühtsed sildid. Sildid võimaldavad tagada, et dokumendi printimisel on dokumendile manustatud dokumendiatribuutide teave. Silti saab kaasata üksuse atribuudid, mis on salvestatud failinime, loomiskuupäeva, oleku, projektinime ja ajakava teabe veergudesse.

Vaikimisi kuvatakse sildid dokumendi päises; Siiski saate lõppkasutajad suvalist dokumendi sildi lisada, menüü Lisa abil Office 2007 programmides, nt Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007ja Microsoft Office PowerPoint 2007. Kõik dokumendid, millele on rakendatud poliitika on rakendatud sildid.

Poliitika administraatorid saavad määratleda järgmised sildiatribuudid.

 • Millist teavet lisada sildi, nt metaandmete määratletud üksuse veerge kui ka kõva kodeeritud teksti ja vormindusmärke. Siltide võib sisaldada kuni kümme veeruviiteid, mis võib olla kuni 255 märki.

 • Sildi vorming. Sildi kõrgus, laius, tekstilaad, font, fondi suurus, reapiirid ja tabeldusmärgid. Sildi kõrgus on vaikimisi üks toll, aga seda saab muuta vahemikus 0,25–20 tolli. Sildi laiust saab samuti muuta vahemikus 0,25–20 tolli. Sildi tekst on sildis alati joondatud vertikaalselt keskele.

 • Kas Office 2007 programmid küsivad lõppkasutajalt enne dokumendi salvestamist või printimist sildi lisamise kohta või lisab lõppkasutaja sildi soovi korral käsitsi. Vajadusel saavad kasutajad ka sildi dokumendist kustutada.

 • Kas sildi sisu on lukus pärast selle esmakordset lisamist dokumenti või värskendatakse seda veeruteabe muutmisel. Sildid on lukus vaid juhul, kui kõik nõutavad metaandmed on sildis olemas.

Lehe algusse

Siltide lisamine poliitikale

 1. Avage lehe poliitika redigeerimine poliitika, millele soovite silte lisada.

 2. Klõpsake lehe Poliitika redigeeriminejaotises Sildid nuppu Luba sildid.

 3. Kui soovite, et dokumenti lisataks alati sildid, siis märkige ruut Küsi kasutajalt enne salvestamist või printimist sildi lisamise kohta.

  Märkus.: Kõik sätted rakenduvad kogu sildile. Vajadusel saate teksti õigeks kuvamiseks reguleerida tekstivormingut või sildisuurust.

  Kui poliitika sildistamine on fakultatiivne ja soovite, et lõppkasutajad lisaksid vajadusel oma dokumentidesse sildid käsitsi, siis tühjendage see ruut.

 4. Kui soovite sildi lukustada, et selle sisu ei muutuks veeruteabe muutumisel, siis märkige ruut Keela siltide muutmine pärast siltide lisamist.

  Kui soovite lubada sildi muutumist veerusätete teabe muutumisel, siis tühjendage see ruut.

 5. Tippige boksi Sildi vorming sildi tekst sellisena, nagu soovite seda kuvada.

  • Tippige kuvatavate veergude nimed selles järjestuses nagu tahate neid sildil näha. Paigutage veerunimed looksulgudesse ({ }) nagu lehel näidatud.

  • Soovi korral saate sulgudest väljapoole tippida veeruidentifikaatori, nagu näidatud lehel olevas näites.

  • Reapiiride lisamiseks sildile tippige sildiboksis tähis \n sellesse kohta, kuhu soovite reapiiri seada.

  • Taandrea saamiseks tippige sildiväljal soovitud kohta tähis \t.

 6. Valige jaotises Ilme sildi teksti vorming. Veenduge, et kasutaksite fonti ja fondilaadi, mis oleks lõppkasutajate arvutites saadaval. Fondisuurusest sõltub, kui palju teksti sildil kuvatakse.

 7. Tippige jaotises Sildi suurus sildi kõrgus ja laius. Sildi kõrgus võib olla vahemikus 0,25–20 tolli ja laius vahemikus 0,25–20 tolli. Sildi tekst on sildis alati joondatud vertikaalselt keskele.

 8. Sildi sisu eelvaate kuvamiseks klõpsake nuppu Värskenda.

  Veenduge, et määratud sildi kõrgus ja laius oleksid teksti mahutamiseks piisavad. Kui tekst on sildi jaoks liiga suur, siis seda ei kuvata.

  Märkus.: Eelvaates ei kuvata veergude tegelikke väärtusi.

 9. Sildifunktsiooni rakendamiseks poliitikale klõpsake nuppu OK.

Siltide tõrkeotsing

Veendumaks, et sildid prinditakse õigesti, kontrollige järgmist.

 • Kõik sildivormingus loetletud veerud peavad dokumenditeegis olemas olema.

 • Sildi sisu ei tohi olla pikem kui sildi pikkus.

 • Tekstivorming (nt fondilaad) peab olema sobiv. Kui vorminguparameetrid on sobimatud või viitavad fontidele, mida klientsüsteemis pole, siis kasutatakse sildi loomisel vaikevormingu väärtusi.

Kui mõned sildi jaoks parajasti nõutavad metaandmete väärtused pole veel sisestatud, siis kuvatakse dialoog, mis teavitab kasutajat, et osa nõutavatest metaandmetest puudub. Kasutajad saavad nõutavad metaandmed sisestada dokumentide teabepaanil.

Lehe algusse

Sündmuse auditeerimise lisamine poliitikale

Saidikogumi poliitika auditeerimisfunktsioon võimaldab asutusel luua ja analüüsida kontrolljälgi nii dokumentide kui ka muude üksuste (nt tööülesannete loendid, probleemide loendid, arutelurühmad ja kalendrid) kohta. See funktsioon salvestab sündmused (nt sisu vaatamised, redigeerimised, avaldamised) auditilogisse. Kui poliitikas on auditeerimine lubatud, siis poliitika administraatorid saavad kuvada auditeeritud andmeid Exceli-põhistes poliitikakasutusaruannetes, mis annavad ülevaate kasutamise hetkeseisust. Aruannete läbivaatamine annab teile ülevaate asutuse teabekasutusest. Auditilogiaruanded aitavad tagada ja dokumenteerida seadustest kinnipidamist ja uurida võimalikke probleeme.

Auditeerimislogi sisaldab järgmist teavet.

 • Sündmuse nimi.

 • Sündmuse toimumise kuupäev ja kellaaeg.

 • Toimingu sooritanud kasutaja süsteeminimi.

 • Avage lehe poliitika redigeerimine poliitika, millele soovite lisada audit.

 • Lehel Poliitika redigeerimine jaotises auditeerimine , märkige ruut Luba auditi ja valige sündmused, mida soovite säilitada auditilogi jälg ruudud.

 • Auditeerimisfunktsiooni rakendamiseks poliitikale klõpsake nuppu OK.

Kui auditeerimine on lubatud, on loetletud seotud üksuste selles poliitikas sündmuste logi. Auditilogide vaatamiseks klõpsake lehe Saidi sätted valikut auditilogi aruandedja valige aruanne, mille olete häälestanud.

Märkus.: Auditeerimine annab teavet üksuse muutmisaja, mitte muudetud üksikasjade kohta. Seega ei saa seda kasutada dokumendi versioonimise ega varundamise tööriistana.

Lehe algusse

Vöötkoodide lisamine poliitikale

Vöötkoodid on kasulikud füüsiliste kirjete haldamisel, sest need võimaldavad jälitada mittedigitaalset vara (nt prinditud dokumendid, füüsilised üksused, tooted, prototüübid ja arvutiriistvara). Erinevalt siltidest ei kuva vöötkoodid üksuse kohta käivat teavet, seega saab tundliku teabe turvaliselt salvestada võrgus ja seostada püsikoopia või füüsilise üksusega teavet paljastamata.

Kui poliitikas on lubatud vöötkoodide kasutamine, lisatakse need dokumendi atribuutidele ja kuvatakse päisealal dokumendis, millele vöötkoodi rakendatakse. Sarnaselt siltidele saab ka vöötkoode dokumendilt käsitsi eemaldada.

Saate määrata, kas kasutajatele pakutakse enne üksuse salvestamist või printimist vöötkoodi lisamist, või tuleb vöötkood lisada käsitsi Office 2007 programmi vahekaardil Lisa.

Vöötkoodi poliitika genereerib standardile Code 39 vastavaid vöötkoode. Vöötkoodi iga vöödi all asub tekst, mis näitab antud sümboli väärtust. See võimaldab kasutada vöötkoodi andmeid ka skannimisriistvara puudumisel. Kasutajad saavad soovitud üksuse leidmiseks tippida vöötkoodi numbri Microsoft Office SharePoint Server 2007 otsinguväljale.

 1. Märkige lehe Poliitika redigeerimine jaotises vöötkoodid ruut Luba vöötkoodid .

 2. Kui soovite, et kasutajatelt palutaks dokumentidele vöötkoodi lisamist, märkige ruut Küsi kasutajalt enne salvestamist või printimist vöötkoodi lisamise kohta.

 3. Vöötkoodifunktsiooni rakendamiseks poliitikale klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Üksuse säilitus- ja aegumisfunktsioonide lisamine poliitikale

Kui see funktsioon on lubatud, siis aegumispoliitika otsib saidikogumist neid üksusi, mille säilitusperiood on lõppenud. Kuidas nende üksustega toimitakse, sõltub sellest, kuidas süsteem on häälestatud taolisi üksusi käsitsema. Näiteks võidakse üksused teisaldada prügikasti, käivitada aegumistöövoog või kohandatud protsess.

Aegumispoliitika lubamiseks tuleb seada nii säilitusperiood kui ka aegumistoiming.

 1. Avage lehe poliitika redigeerimine poliitika, millele soovite seada üksus säilitus- ja aegumise.

 2. Märkige lehel Poliitika redigeerimine ruut Luba aegumine ja sisu, mida haldab selle poliitika määramiseks.

 3. Dokumentide aegumistähtaja määramiseks valige vastav säilitusperioodi suvand. Seda saab määrata ka eraldi töövoos või kohandatud säilitusvalemis.

  • Atribuudi kuupäeva järgi aegumiskuupäeva määratud, klõpsake üksuse atribuutide põhjal aja jooksulja seejärel valige soovitud toiming ja ajavahemik (päevade, kuude või aastate). Tippige number väljale ajaperioodi määratlemiseks loendite vahel.

   Märkused: 

   • Kui loote poliitika sisutüübi osana, saate aegumisväärtuseks valida iga selle sisutüübi jaoks määratletud kuupäevaatribuudi.

   • Need suvandid on saadaval vaid juhul, kui loote saidikogumi poliitikat.

  • Kui soovite aegumise määramiseks kasutada töövoogu või kohandatud säilitusvalemit, siis klõpsake käsku Määra programmipõhiselt.

 4. Määratlege dokumendi aegumisel tehtavad toimingud.

  • Valmistoimingu (nt kustutamine) lubamiseks klõpsake käsku Soorita see toiming ja valige loendist soovitud toiming.

  • Aegumistöövoo käivitamiseks klõpsake käsku Käivita see töövoog ja valige soovitud töövoo nimi.

   Märkus.: See funktsioon on saadaval vaid juhul, kui määratlete poliitikat sisutüübile, millega on juba seostatud töövoog.

 5. Aegumisfunktsiooni rakendamiseks poliitikale klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×