Teabeõiguste haldus tarkvarakomplektis Office 2010

Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas saate teabeõiguste halduse (IRM) abil piirata juurdepääsu tarkvarakomplekti Microsoft Office 2010 dokumentide, töövihikute ja esitluste sisule. Teavet meilisõnumite sisu õiguste piiramise kohta leiate teemast Sissejuhatus meilisõnumite teabeõiguste haldusse (IRM).

Teavet faili avamiseks ja muutmiseks parooli seadmise kohta leiate teemast Dokumendi, töövihiku või esitluse kaitsmine paroolide, õiguste ja muude piirangute seadmisega. Lisaks on veel teisi teemasid, kus selgitatakse paroolide kasutamist: Vormingumuudatuste piiramine või lubamine ja Töölehe või töövihiku elementide kaitsmine.

Selle artikli teemad

Teabeõiguste halduse otstarve ja piirangud

Failitüübid, mille õigusi saab IRM-i abil hallata

Teabeõiguste halduse kasutamiseks arvuti konfigureerimine

Õiguste allalaadimine

Failisisule juurdepääsu piiramine

Windowsi muu kasutajakonto kasutamine failide õiguste haldamiseks

Piiratud juurdepääsuga sisu kuvamine

Teabeõiguste halduse otstarve ja piirangud

Teabeõiguste haldus (IRM) võimaldab üksikisikutel ja administraatoritel määrata juurdepääsuõigusi dokumentidele, töövihikutele ja esitlustele, et takistada selleks volitamata isikutel tundliku teabe edasisaatmist, printimist või kopeerimist. Kui faili õigusi on IRM-tehnoloogiaga kitsendatud, jõustuvad kasutamiskitsendused teabe asukohast hoolimata, kuna dokumendi, töövihiku või esitluse kasutamisõigused salvestatakse selles failis endas.

IRM-i abil saavad kasutajad isikliku või erateabe edastamisel kehtestada isiklikke piiranguid ja eelistusi. Samuti abistab IRM asutusi konfidentsiaalse või kaitstud teabe haldamise ja levitamise turvapoliitika rakendamisel.

IRM võimaldab

 • takistada selleks volitamata isikutel tundliku teabe edasisaatmist, kopeerimist, muutmist, printimist, faksimist või kleepimist;

 • takistada tundliku sisuga dokumentide kopeerimist Microsoft Windowsi funktsiooni Print Screen abil;

 • piirata dokumentide saatmisel nende sisu;

 • toetada failide aegumist, nii et pärast kindla ajavahemiku möödumist ei saa enam dokumentide, töövihikute või esitluste sisu vaadata;

 • korraldada turvapoliitikat dokumentide sisu asutusesisese kasutamise ja levitamise turvapoliitikat.

IRM ei võimalda

 • takistada dokumentide sisu kustutamist, varastamist või hõivamist ja edastamist pahatahtlike programmide (nt Trooja hobused ja kindlat tüüpi nuhkvara) poolt;

 • takistada dokumentide sisu kadumist või rikkumist arvutiviiruste tõttu;

 • takistada dokumentide sisu käsitsi kopeerimist või ümbertippimist adressaadi ekraanikuvalt;

 • takistada adressaati tegemast digitaalfotot ekraanil kuvatud dokumendi sisust;

 • takistada dokumentide sisu kopeerimist muude tootjate ekraanihõiveprogrammide abil.

Lehe algusesse

Failitüübid, mille õigusi saab IRM-i abil hallata

IRM-i kasutamisel saate tarkvarakomplektis Office 2010 hallata nii XPS-vormingus (XML Paper Specification; .xps) failide kui ka järgmist tüüpi failide õigusi.

Wordi failid

Failitüüp

Laiend

Dokument

.doc

Dokument

.docx

Makrotoega dokument

.docm

Mall

.dot

Mall

.dotx

Makrotoega mall

.dotm

Exceli failid

Failitüüp

Laiend

Töövihik

.xls

Töövihik

.xlsx

Makrotoega töövihik

.xlsm

Mall

.xlt

Mall

.xltx

Makrotoega mall

.xltm

Mitte-XML kahendtöövihik

.xlsb

Makrotoega lisandmoodul

.xla

Makrotoega lisandmoodul

.xlam

PowerPointi failid

Failitüüp

Laiend

Esitlus

.ppt

Esitlus

.pptx

Makrotoega esitlus

.pptm

Mall

.pot

Mall

.potx

Makrotoega mall

.potm

Slaidiseanss

.pps

Slaidiseanss

.ppsx

Makrotoega slaidiseanss

.ppsm

Office'i kujundus

.thmx

Märkmed : 

 • Kui eeltoodud tüüpi failid on rakenduses Microsoft Outlook manustatud õiguste haldusega meilisõnumile, hallatakse automaatselt ka nende failide õigusi.

 • Sõnumifaili (.msg) manustamisel õiguste haldusega meilisõnumile manustatud sõnumi õigusi ei hallata. IRM ei hõlma MSG-faili õiguste haldust.

Lehe algusesse

Teabeõiguste halduse kasutamiseks arvuti konfigureerimine

Teabeõiguste halduse (IRM) kasutamiseks rakenduses Office 2010 peab arvutis töötama Windowsi õiguste haldusteenused (Windows Rights Management Services, RMS) koos klientrakenduse hoolduspaketiga Client Service Pack 1(SP1). Kui kasutate arvutit, kus töötab Windows Vista, on Windowsi õiguste halduse teenuse klientrakendus juba installitud. Kui kasutate arvutit, kus töötab Windows XP, peate Windows RMS-i klientrakenduse hoolduspaketi Service Pack 1 (SP1) arvutisse ise installima või laskma seda teha RMS-i administraatoril. RMS-i administraator saab seadistada asutusekohase IRM-poliitika, mis määrab, kellel on juurdepääs teabele ja millised redigeerimistasemed on meilisõnumite puhul lubatud. Näiteks võib asutuse administraator määratleda õigustemalli Ettevõttepõhiselt konfidentsiaalne, mille puhul saavad sellise õigusega meilisõnumit lugeda ainult asutusesisest domeeni kasutavad isikud.

Windowsi teabeõiguste halduse (RMS) klientrakenduse installimine

Windows Vista

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel (Control Panel).

 2. Klõpsake käsku Programmid (Programs) ja seejärel linki Programmid ja funktsioonid(Programs and Features). Klõpsake vasakpaanil nuppu Installi programm võrgust(Install a program from the network). Valige programmide loendist Windows Rights Management Services Client ja klõpsake nuppu Lisa (Add).

  Märkus. : Klassikalises vaates topeltklõpsake ikooni Programmid ja funktsioonid (Programs and Features) ja klõpsake vasakpaanil nuppu Installi programm võrgust(Install a program from the network). Valige programmide loendist Windows Rights Management Services Client ja klõpsake nuppu Lisa (Add).

Windows XP

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel (Control Panel).

 2. Klõpsake käsku Juhtpaneel (Control Panel) ning linki Programmide lisamine või eemaldamine(Add or Remove Programs) ja seejärel vasakpaanil nuppu Uute programmide lisamine (Add New Programs). Valige programmide loendist Windows Rights Management Services Client ja seejärel klõpsake nuppu Lisa (Add).

  Märkus. : Klassikalises vaates topeltklõpsake ikooni Programmide lisamine või eemaldamine (Add or Remove Programs) ja seejärel klõpsake vasakpaanil nuppu Uute programmide lisamine (Add New Programs). Valige programmide loendist Windows Rights Management Services Client ja seejärel klõpsake nuppu Lisa (Add).

On ka teine võimalus. Kui proovite esimest korda avada faili, mis on IRM-i abil õigustega kaitstud, palub tarkvarapakett Office 2010 teil alla laadida rakenduse Windows Rights Management Services Client (juhul, kui teie arvutis seda veel pole). Windowsi õiguste halduse teenuse klientrakenduse kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti Windows Rights Management Services.

Lehe algusesse

Õiguste allalaadimine

Piiratud õigustega dokumendi, töövihiku või esitluse esmakordsel avamisel peate volituste kontrollimiseks looma ühenduse litsentsiserveriga ja alla laadima kasutuslitsentsi. Kasutuslitsents määratleb, milline juurdepääsutase teil selle faili jaoks on. See toiming on vajalik iga piiratud õigustega faili puhul. Teisisõnu, piiratud õigustega sisu ei saa avada ilma kasutuslitsentsita. Õiguste allalaadimiseks peab Microsoft Office saatma litsentsiserverile teie volitused (sh teie e-posti aadressi) ja teabe selle kohta, millised õigused teil on. Dokumendis, töövihikus või esitluses sisalduvat teavet litsentsiserverile ei saadeta. Lisateavet leiate privaatsusavaldusest.

Lehe algusesse

Failisisule juurdepääsu piiramine

Autorid saavad dokumentide, töövihikute või esitluste õigusi kasutajate, failide või rühmade kaupa piirata (rühmade laiendamiseks nõuavad rühmapõhised õigused kataloogiteenust Active Directory). Kasutajatele lugemis- ja muutmisjuurdepääsu andmiseks ning sisu aegumiskuupäeva määramiseks kasutavad autorid dialoogiboksi Õigus. Näiteks saab autor Benno anda Estherile õiguse Wordi dokumenti lugeda, kuid mitte seda muuta. Seejärel saab Benno anda Ivole õiguse dokumenti muuta ja muutusi salvestada. Lisaks võib Benno anda piiratud juurdepääsuõigusi mõlemale (nii Estherile kui ka Ivole) viieks päevaks enne dokumendi õiguste aegumist. Lisateavet dokumendile, töövihikule või esitlusele aegumiskuupäeva seadmise kohta leiate teemast Failile aegumiskuupäeva seadmine.

Wordi dialoogiboks Õigused

 1. Salvestage dokument, töövihik või esitlus.

 2. Klõpsake menüüd Fail.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake Wordi menüüs Teave nuppu Kaitse dokumenti. Valige käsk Piira õigusi inimeste kaupa ja klõpsake suvandit Piiratud juurdepääs.

  • Klõpsake Exceli menüüs Teave nuppu Kaitse töövihikut. Valige käsk Piira õigusi inimeste kaupa ja klõpsake suvandit Piiratud juurdepääs.

  • Klõpsake PowerPointi menüüs Teave nuppu Kaitse esitlust. Valige käsk Piira õigusi inimeste kaupa ja klõpsake suvandit Piiratud juurdepääs.

 4. Tehke dialoogiboksis Õigused ühte järgmistest.

  • Märkige Wordis ruut See dokument: piira õigusi ja seejärel määrake iga kasutaja juurdepääsutase.

  • Märkige Excelis ruut See töövihik: piira õigusi ja seejärel määrake iga kasutaja juurdepääsutase.

  • Märkige PowerPointis ruut See esitlus: piira õigusi ja seejärel määrake iga kasutaja juurdepääsutase.

   Valikuvõimalused võivad olla piiratud, kui administraator on seadnud kohandatud õigustepoliitika, mida üksikisikud muuta ei saa.

   Õiguste tasemed

  • Lugemisõigus –     lugemisõigusega kasutajad saavad dokumenti, töövihikut või esitlust lugeda, kuid nad ei saa sisu muuta, printida või kopeerida.

  • Muutmisõigus –     muutmisõigusega kasutajad saavad dokumenti, töövihikut või esitust lugeda, muuta ja muutusi salvestada, kuid nad ei saa sisu printida.

  • Täielik kasutusõigus –     täieliku kasutusõigusega kasutajatel on täielik juurdepääs dokumendile, nad võivad dokumendi, töövihiku või esitlusega teha kõike (nt seada sisule aegumiskuupäeva, takistada printimist ja anda kasutajatele juurdepääsuõigusi). Pärast volitatud kasutajate juurdepääsuõiguste aegumist saab dokumenti, töövihikut või esitlust avada ainult dokumendi, töövihiku või esitluse autor või täieliku kasutusõigusega kasutaja. Autoritel on alati täielik kasutusõigus.

 5. Kellelegi täieliku kasutusõiguse andmiseks klõpsake dialoogiboksis Õigused nuppu Veel suvandeid, seejärel klõpsake veeru Pääsutase noolt ja siis loendis Pääsutase väärtust Täielik kasutusõigus.

  Veel suvandeid dialoogiboksis Õigus

 6. Pärast õigusetasemete määramist klõpsake nuppu OK.

  Kuvatakse teateriba, kus on teave selle kohta, et dokument, töövihik või esitlus on õiguste haldusega. Dokumendi, töövihiku või esitluse juurdepääsuõiguste muutmiseks tuleb klõpsata nuppu Muuda õigusi.

  Teateriba Wordis

  Kui piiratud õigustega dokument, töövihik või esitlus edastatakse volitusteta isikule, kuvatakse autori meiliaadressiga või veebisaidi aadressiga sõnum, et isik saaks taotleda dokumendi, töövihiku või esitluse õigusi.

  Dialoogiboks Wordis, kus kuvatakse teatis selle kohta, et piiratud õigustega dokument on edastatud volituseta isikule

  Kui autor otsustab meiliaadressi mitte lisada, saavad volitusteta kasutajad tõrketeate.

Failile aegumiskuupäeva seadmine

 1. Avage fail.

 2. Klõpsake menüüd Fail.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake Wordi menüüs Teave nuppu Kaitse dokumenti. Valige käsk Piira õigusi inimeste kaupa ja klõpsake suvandit Piiratud juurdepääs.

  • Klõpsake Exceli menüüs Teave nuppu Kaitse töövihikut. Valige käsk Piira õigusi inimeste kaupa ja klõpsake suvandit Piiratud juurdepääs.

  • Klõpsake PowerPointi menüüs Teave nuppu Kaitse esitlust. Valige käsk Piira õigusi inimeste kaupa ja klõpsake suvandit Piiratud juurdepääs.

 4. Tehke dialoogiboksis Õigused ühte järgmistest.

  • Märkige Wordis ruut See dokument: piira õigusi ning klõpsake nuppu Veel suvandeid.

  • Märkige Excelis ruut See töövihik: piira õigusi ning klõpsake nuppu Veel suvandeid.

  • Märkige PowerPointis ruut See esitlus: piira õigusi ning klõpsake nuppu Veel suvandeid.

 5. Tehke jaotises Kasutajate täiendavad õigused ühte järgmistest.

  • Märkige Wordis ruut See dokument aegub ja sisestage kuupäev.

  • Märkige Excelis ruut See töövihik aegub ja sisestage kuupäev.

  • Märkige PowerPointis ruut See esitlus aegub ja sisestage kuupäev.

 6. Klõpsake kaks korda nuppu OK.

Lehe algusesse

Windowsi muu kasutajakonto kasutamine failide õiguste haldamiseks

 1. Avage dokument, töövihik või esitlus.

 2. Klõpsake menüüd Fail.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake Wordi menüüs Teave nuppu Kaitse dokumenti. Valige käsk Piira õigusi inimeste kaupa ja klõpsake suvandit Halda mandaati.

  • Klõpsake Exceli menüüs Teave nuppu Kaitse töövihikut. Valige käsk Piira õigusi inimeste kaupa ja klõpsake suvandit Halda mandaati.

  • Klõpsake PowerPointi menüüs Teave nuppu Kaitse esitlust. Valige käsk Piira õigusi inimeste kaupa ja klõpsake suvandit Halda mandaati.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Valige dialoogiboksis Kasutaja valimine soovitud kontole meiliaadress ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  • Klõpsake dialoogiboksis Kasutaja valimine nuppu Lisa, tippige uue konto sisselogimismandaat ja seejärel klõpsake kaks korda nuppu OK.

   Dialoogiboks Kasutaja valimine

Lehe algusesse

Piiratud juurdepääsuga sisu kuvamine

Et kuvadaOffice 2010 programmides õiguste haldusega failide sisu, millele teil on õigus, lihtsalt avage dokument, töövihik või esitlus.

Oma õiguste vaatamiseks klõpsake teateribal nuppu Kuva õigus või ekraani allosas kuvataval olekuribal ühte järgmistest nuppudest.

 • See dokument sisaldab õigustepoliitikat  Nupp, mis tähistab, et dokument, töövihik või esitlus sisaldab õigustepoliitikat

 • See töövihik sisaldab õigustepoliitikat  Nupp, mis tähistab, et dokument, töövihik või esitlus sisaldab õigustepoliitikat

 • See esitlus sisaldab õigustepoliitikat   Nupp, mis tähistab, et dokument, töövihik või esitlus sisaldab õigustepoliitikat

.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×