Teabeõiguste haldus tarkvarakomplektis Microsoft Office 2007

Selles artiklis selgitatakse, kuidas saate teabeõiguste halduse (IRM) abil piirata juurdepääsu tarkvarapaketi Microsoft Office System 2007 dokumentide, töövihikute ja esitluste sisule. Teavet meilisõnumite sisu õiguste piiramise kohta vaadake teemast Meilisõnumites konfidentsiaalse teabe õiguste piiramine.

Teavet, kuidas faili avamiseks ja muutmiseks parooli seada, vaadake teemast Dokumendi, töövihiku või esitluse avamiseks või muutmiseks parooli seadmine. Lisaks on veel teisi teemasid, kus selgitatakse parooli kasutamist dokumentide vormingu kaitsmiseks ja töölehe või töövihiku elementide kaitsmiseks.

Selle artikli teemad

Teabeõiguste halduse otstarve ja piirangud

Failitüübid, mille õigusi saab IRM-i abil hallata

Teabeõiguste halduse kasutamiseks arvuti konfigureerimine

Õiguste allalaadimine

Failisisule juurdepääsu piiramine

Windowsi muu kasutajakonto kasutamine failide õiguste haldamiseks

Piiratud juurdepääsuga sisu kuvamine

Teabeõiguste halduse otstarve ja piirangud

Teabeõiguste haldus (IRM) võimaldab üksikisikutel ja administraatoritel määrata juurdepääsuõigusi dokumentidele, töövihikutele ja esitlustele, et takistada selleks volitamata isikutel tundliku teabe edasisaatmist, printimist või kopeerimist. Kui faili õigusi on IRM-tehnoloogiaga kitsendatud, jõustuvad kasutamiskitsendused teabe asukohast hoolimata, kuna dokumendi kasutamisõigused salvestatakse failis endas.

IRM-i abil saavad kasutajad isikliku või erateabe edastamisel kehtestada isiklikke piiranguid ja eelistusi. Samuti abistab IRM asutusi konfidentsiaalse või kaitstud teabe haldamise ja levitamise turvapoliitika rakendamisel.

IRM võimaldab

 • takistada selleks volitamata isikutel tundliku teabe edasisaatmist, kopeerimist, muutmist, printimist, faksimist või kleepimist;

 • takistada tundliku sisuga dokumentide kopeerimist Microsoft Windowsi funktsiooni Print Screen abil;

 • piirata dokumentide saatmisel nende sisu;

 • toetada failide aegumist, nii et pärast kindla ajavahemiku möödumist ei saa enam dokumentide sisu vaadata;

 • korraldada turvapoliitikat dokumentide sisu asutusesisese kasutamise ja levitamise turvapoliitikat.

IRM ei võimalda

 • takistada dokumentide sisu kustutamist, varastamist või hõivamist ja edastamist pahatahtlike programmide (nt Trooja hobused ja kindlat tüüpi nuhkvara) poolt;

 • takistada dokumentide sisu kadumist või rikkumist arvutiviiruste tõttu;

 • takistada dokumentide sisu käsitsi kopeerimist või ümbertippimist adressaadi ekraanikuvalt;

 • takistada adressaati tegemast digitaalfotot ekraanil kuvatud dokumendi sisust;

 • takistada dokumentide sisu kopeerimist muude tootjate ekraanihõiveprogrammide abil.

Lehe algusesse

Failitüübid, mille õigusi saab IRM-i abil hallata

IRM-i kasutamisel saate tarkvarakomplektis Office 2007 hallata lisaks XPS-vormingus (XML Paper Specification; .xps) failide õigustele ka järgmist tüüpi failide õigusi.

Wordi failid

Failitüüp

Laiend

Dokument

.doc

Dokument

.docx

Makrotoega dokument

.docm

Mall

.dot

Mall

.dotx

Makrotoega mall

.dotm

Exceli failid

Failitüüp

Laiend

Töövihik

.xls

Töövihik

.xlsx

Makrotoega töövihik

.xlsm

Mall

.xlt

Mall

.xltx

Makrotoega mall

.xltm

Mitte-XML kahendtöövihik

.xlsb

Makrotoega lisandmoodul

.xla

Makrotoega lisandmoodul

.xlam

PowerPointi failid

Failitüüp

Laiend

Esitlus

.ppt

Esitlus

.pptx

Makrotoega esitlus

.pptm

Mall

.pot

Mall

.potx

Makrotoega mall

.potm

Slaidiseanss

.pps

Slaidiseanss

.ppsx

Makrotoega slaidiseanss

.ppsm

Office'i kujundus

.thmx

Märkmed : 

 • Kui eeltoodud tüüpi failid on rakenduses Office Outlook 2007 manustatud õiguste haldusega meilisõnumile, hallatakse automaatselt ka nende failide õigusi.

 • Sõnumifaili (.msg) manustamisel õiguste haldusega meilisõnumile manustatud sõnumi õigusi ei hallata. IRM ei hõlma MSG-faili õiguste haldust.

Lehe algusesse

Teabeõiguste halduse kasutamiseks arvuti konfigureerimine

Office 2007 teabeõiguste halduse (IRM) kasutamiseks on vähemalt vaja Windowsi õiguste halduse teenuse (Rights Management Services – RMS) klientrakenduse hoolduspaketti 1. Kui kasutate arvutit, kus töötab Windows Vista, on Windowsi õiguste halduse teenuse klientrakendus juba installitud. Kui kasutate arvutit, kus töötab Windows XP, peate Windowsi RMS-i klientrakenduse hoolduspaketi Service Pack 1 (SP1) arvutisse installima ise või laskma seda teha RMS-i administraatoril. RMS-i administraator saab seadistada asutusekohase IRM-poliitika, mis määrab, kellel on juurdepääs teabele ja millised redigeerimistasemed on meilisõnumite puhul lubatud. Näiteks võib asutuse administraator määratleda õigustemalli nimega „Asutusesisene”, mille puhul saavad sellise õigusega meilisõnumit lugeda ainult asutusesisest domeeni kasutavad isikud.

Windowsi teabeõiguste halduse (RMS) klientrakenduse installimine

 1. Windows XP-s klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel (Control Panel).

 2. Klõpsake käsku Juhtpaneel ning linki Programmide lisamine või eemaldamine ja seejärel vasakpaanil nuppu Uute programmide lisamine. Valige programmide loendist Windows Rights Management Services Client ja seejärel klõpsake nuppu Lisa.

  Märkus. : Klassikalises vaates topeltklõpsake ikooni Programmide lisamine või eemaldamine ja seejärel klõpsake vasakul paanil nuppu Uute programmide lisamine. Valige programmide loendist Windows Rights Management Services Client ja seejärel klõpsake nuppu Lisa.

On ka teine võimalus. Kui proovite esimest korda avada faili, mis on IRM-i abil õigustega kaitstud, palub tarkvarapakett Office 2007 teil alla laadida rakenduse Windows Rights Management Services Client (juhul, kui teie arvutis seda veel pole). Windowsi õiguste halduse teenuse klientrakenduse kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti Windows Rights Management Services.

Lehe algusesse

Õiguste allalaadimine

Piiratud õigustega dokumendi, töövihiku või esitluse esmakordsel avamisel peate volituste kontrollimiseks looma ühenduse litsentsiserveriga ja alla laadima kasutuslitsentsi. Kasutuslitsents määratleb, milline juurdepääsutase teil selle faili jaoks on. See toiming on vajalik iga piiratud õigustega faili puhul. Teisisõnu, piiratud õigustega sisu ei saa avada ilma kasutuslitsentsita. Õiguste allalaadimiseks peab Microsoft Office saatma litsentsiserverile teie volitused (sh teie e-posti aadressi) ja teabe selle kohta, millised õigused teil on. Dokumendis sisalduvat teavet litsentsiserverile ei saadeta. Lisateavet leiate privaatsusavaldusest.

Lehe algusesse

Failisisule juurdepääsu piiramine

Autorid saavad dokumentide, töövihikute või esitluste õigusi kasutajate, dokumentidele või rühmade kaupa piirata (rühmade laiendamiseks nõuavad rühmapõhised õigused Microsoft Active Directory kataloogiteenust). Kasutajatele lugemis- ja muutmisjuurdepääsu andmiseks ning sisu aegumiskuupäeva määramiseks kasutavad autorid dialoogiboksi Õigus. Näiteks saab autor Benno anda Estherile õiguse dokumenti lugeda, kuid mitte seda muuta. Seejärel saab Benno anda Ivole õiguse dokumenti muuta ja muutusi salvestada. Lisaks võib Benno anda piiratud juurdepääsuõigusi mõlemale (nii Estherile kui Ivole) viieks päevaks enne dokumendi õiguste aegumist. Lisateavet dokumendile aegumiskuupäeva seadmise kohta vaadake teemast Failile aegumiskuupäeva seadmine.

Wordi dialoogiboks Õigused

 1. Salvestage dokument, töövihik või esitlus.

 2. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt , valige käsk Valmista ette ja käsk Piira õigusi ning seejärel klõpsake käsku Mitte levitada.

 3. Märkige ruut See dokument: piira õigusi ja seejärel määrake iga kasutaja juurdepääsutase.

  Valikuvõimalused võivad olla piiratud, kui administraator on seadnud kohandatud õigustepoliitika, mida üksikisikud muuta ei saa.

  Õiguste tasemed

  • Lugemisõigus –     lugemisõigusega kasutajad saavad dokumenti, töövihikut või esitlust lugeda, kuid nad ei saa sisu muuta, printida või kopeerida.

  • Muutmisõigus –     muutmisõigusega kasutajad saavad dokumenti, töövihikut või esitust lugeda, muuta ja muutusi salvestada, kuid nad ei saa sisu printida.

  • Täielik kasutusõigus –     täieliku kasutusõigusega kasutajatel on täielik juurdepääs dokumendile, nad võivad dokumendi, töövihiku või esitlusega teha kõike (nt seada sisule aegumiskuupäeva, takistada printimist ja anda kasutajatele juurdepääsuõigusi). Pärast volitatud kasutajate juurdepääsuõiguste aegumist saab dokumenti avada ainult dokumendi autor või täieliku kasutusõigusega kasutaja. Autoritel on alati täielik kasutusõigus.

 4. Kellelegi täieliku kasutusõiguse andmiseks klõpsake nuppu Veel suvandeid ja seejärel klõpsake veeru Pääsutase noolt ja seejärel klõpsake loendis Muuda väärtust Täielik kasutusõigus.

  Veel suvandeid dialoogiboksis Õigus

 5. Pärast õigusetasemete määramist klõpsake nuppu OK.

  Kuvatakse teateriba näitamaks, et dokument on õiguste haldusega. Dokumendi mistahes juurdepääsuõiguste muutmiseks klõpsake nuppu Muuda õigusi.

  Teateriba

  Kui piiratud õigustega dokument edastatakse volitusteta isikule, kuvatakse autori meiliaadressiga või veebisaidi aadressiga sõnum, et isik saaks taotleda dokumendi õigusi.

  Dialoogiboksi pilt

  Kui autor otsustab meiliaadressi mitte lisada, saavad volitusteta kasutajad tõrketeate.

Failile aegumiskuupäeva seadmine

 1. Avage fail.

 2. Klõpsake MIcrosoft Office'i nuppu Nupu pilt , osutage käsku Valmista ette ja käsku Piira õigusi ning seejärel klõpsake käsku Mitte levitada.

 3. Märkige märkeruut See dokument: piira õigusi ning klõpsake nuppu Veel suvandeid.

 4. Märkige jaotises Kasutajate täiendavad õigused ruut See dokument aegub ja seejärel sisestage kuupäev.

 5. Klõpsake kaks korda nuppu OK.

Lehe algusesse

Windowsi muu kasutajakonto kasutamine failide õiguste haldamiseks

 1. Avage dokument, töövihik või esitlus.

 2. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt , valige käsk Valmista ette ja käsk Piira õigusi ning seejärel klõpsake käsku Halda mandaati.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Valige dialoogiboksis Kasutaja valimine soovitud kontole meiliaadress ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  • Klõpsake dialoogiboksis Kasutaja valimine nuppu Lisa, tippige uue konto sisselogimismandaat ja seejärel klõpsake kaks korda nuppu OK.

   Dialoogiboks Kasutaja valimine

Lehe algusesse

Piiratud juurdepääsuga sisu kuvamine

Et kuvadaOffice 2007 programmides õiguste haldusega failide sisu, millele teil on õigus, lihtsalt avage dokument, töövihik või esitlus.

Oma õiguste vaatamiseks klõpsake teateribal või ekraani alaosas olekuribal nuppu Kuva õigus.

Olekuriba

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×