TalkBacki kasutuselevõtt rakenduses Excel for Android

TalkBacki kasutuselevõtt rakenduses Excel for Android

Excel for Android töötab koos telefonides ja tahvelarvutites oleva Androidi ekraanilugeriga TalkBack. Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas avada TalkBacki abil Excel ja oma kontole sisse logida.

Märkmed : 

 • Kuna uued Office 365 funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Selleks et teada saada, kuidas kiiremini uusi funktsioone saada, uurige artiklit Millal jõuavad minuni teenusekomplekti Office 365 jaoks ette nähtud Office 2016 uusimad funktsioonid?.

 • See teema eeldab, et kasutatakse Androidi enda ekraanilugerit TalckBack. Lisateavet TalkBacki kasutamise kohta lugege teemast Androidi hõlbustusfunktsioonid.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse Androidi telefonis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Androidi tahvelarvutis olla teistsugune.

 • Kui teil pole veel rakendust Excel for Android, saate selle Google Play poest alla laadida ja installida.

 • TalkBacki žestide kohta leiate lisateavet teemast TalkBacki žestide kasutamine.

Selle artikli teemad

Excel for Androidi avamine

 1. Lohistage Android-seadme avakuval sõrme üle ekraani, kuni kuulete teksti „Apps (Rakendused)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 2. Nipsake ekraanil kahe sõrmega alla, et jõuda tähestikulises järjestuses sorditud rakenduste loendi lõppu, ja lohistage seejärel sõrme üle ekraani, kuni kuulete teksti „Excel.” Rakenduse avamiseks topeltpuudutage ekraani.

Võimalik, et peate Microsofti kontole sisse logima, kui käivitate Exceli esimest korda. Teavet sisselogimise kohta leiate jaotisest Exceliga Microsofti kontole sisselogimine.

Näpunäide. : Kui olete lülitanud Google’i rakenduses sisse häältuvastuse funktsiooni „Ok Google”, võite lihtsalt öelda „Ok Google, open Excel (Ok Google, ava Excel).”

Näpunäide. : Kui te ei loginud Exceli rakendusest pärast viimast kasutamist välja, siis ei paluta teil rakenduse avamise korral sisse logida.

Töötamine ekraanilugeri TalkBack abil

Excel for Android töötab koos seadmesisese ekraanilugeriga TalkBack. Kui Androidi TalkBack on sisse lülitatud, kuulete häälekirjeldust kõige kohta, mida oma seadmes puudutate, valite või aktiveerite. See hõlmab käske, asukohti, aseteksti, Exceli kuvade sisu, menüüsid ning hüpikaknaid.

TalkBacki sisselülitamine

Võimalik, et peate paluma TalkBacki sisselülitamiseks nägija abi.

 1. Puudutage Android-seadme avakuval üksusi Rakendused > Sätted > Hõlbustusfunktsioonid > TalkBack.

 2. Puudutage tumblernuppu ja lülitage see asendisse Sees ning puudutage nuppu OK.

 3. Avakuvale naasmiseks puudutage nuppu Avakuva ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

TalkBacki kasutades žestide abil navigeerimine

Kui TalkBack on sisse lülitatud, võite käskude, asukohtade ja sisu leidmiseks sõrme üle ekraani lohistada. TalkBack teavitab teid ikoonidest, nuppudest ja muudest üksustest, kui neist sõrme üle lohistate. Samuti saate paremale või vasakule nipsata, et liikuda ekraanil järgmisele või eelmisele üksusele. Praeguse käsu või mõne muu ekraanil kuvatava elemendi valimiseks või aktiveerimiseks topeltpuudutage ekraani. Üles, alla, vasakule või paremale kerimiseks nipsake kahe sõrmega vastavas suunas.

TalkBacki eelistuste määramine

Vaadake loendist kiiržeste, mida saate kasutada, kui TalkBack on sisse lülitatud, ning palju teisi valikuid, mis võimaldavad kohandada, kuidas teie seade TalkBackiga töötab.

 1. Lohistage seadme avakuval sõrme üle ekraani allserva, kuni kuulete teksti „Apps, double-tap to activate (Rakendused, topeltpuudutage aktiveerimiseks)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 2. Nipsake ekraanil kahe sõrmega üles, et jõuda tähestikulises järjestuses sorditud rakenduste loendi lõppu, ja lohistage seejärel sõrme üle ekraani, kuni kuulete teksti „Settings (Sätted).” Topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Accessibility (Hõlbustatus)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „TalkBack, On (TalkBack, sees).” See on tavaliselt menüüs Hõlbustatus esimene käsk. Topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Settings (Sätted)”, ja topeltpuudutage ekraani.

 6. Nipsake kahe sõrmega üles, et kerida allapoole umbes poole loendi peale. Kui nipsamise lõpetate, ütleb TalkBack teile, kus asute. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Manage gestures (Halda žeste).” See asub tavaliselt loendi teises pooles. Topeltpuudutage ekraani.

 7. Nipsake paremale, et vaadata saadaolevate žestide loendit. TalkBack nimetab iga žesti ja sellega seotud toimingu. Menüüsse TalkBacki sätted naasmiseks lohistage sõrme üle ekraani, kuni kuulete teksti „Back button (Nupp „Tagasi”)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 8. Tutvuge mõne muu saadaoleva valikuga menüüs Sätted.

  • Kõne helitugevus

  • Kasuta helikõrguse muutusi

  • Klaviatuuri kaja

  • Raputa pideva lugemise alustamiseks

  • Masinkõne kasutamise näpunäited

  • Värinatagasiside

  • Helinatagasiside

  • Puudutusega uurimine

  • Kuva kontekstimenüü loendina

  • TalkBacki peatamise ja jätkamise otsetee

 9. Valiku tumblernupu abil sisse või välja lülitamiseks topeltpuudutage ekraani. Teate, et valik on tumblernupp, kui TalkBack ütleb pärast valiku kirjeldamist teksti „On switch (Lüliti „Sees”)” või „Off switch (Lüliti „Väljas”).”

 10. Tumblernuputa valiku kohta lisateabe saamiseks topeltpuudutage ekraani.

Näpunäide. : Kui lülitate sisse TalkBacki peatamise ja jätkamise otsetee, saate vajutada ja all hoida nii helitugevuse suurendamise kui ka helitugevuse vähendamise klahve, et TalkBack seniks vaigistada, kuni seda uuesti vaja läheb, näiteks kui nägemispuudega isik on juba mõnda aega teie seadet kasutanud. Kui kuulete teksti „Suspend TalkBack (Peata TalkBack)”, nipsake paremale, kuni kuulete teksti „OK button (Nupp „OK”)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

TalkBacki väljalülitamine

 1. Mis tahes vaatest või menüüst avakuvale naasmiseks lohistage sõrme üle ekraani allserva, kuni kuulete teksti „Home button (Nupp „Avaleht”)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 2. Lohistage seadme avakuval sõrme üle ekraani allserva, kuni kuulete teksti „Apps, double-tap to activate (Rakendused, topeltpuudutage aktiveerimiseks)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 3. Nipsake ekraanil kahe sõrmega üles, et jõuda tähestikulises järjestuses sorditud rakenduste loendi lõppu, ja lohistage seejärel sõrme üle ekraani, kuni kuulete teksti „Settings (Sätted).” Topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Accessibility (Hõlbustatus)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „TalkBack, On (TalkBack, sees)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „On switch (Lüliti „Sees”)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Stop TalkBack? (Kas soovite TalkBacki peatada?)”

 7. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „OK button (Nupp „OK”)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

Lisateavet leiate artiklist TalkBacki kasutamise alustamine Android-seadmes.

Töötamine muude hõlbustusfunktsioonide abil

Androidi seadme kasutamise hõlbustamiseks saate peale TalkBacki sisselülitamise häälestada ka teisi kuval Hõlbustus olevaid funktsioone.

 1. Lohistage seadme avakuval sõrme üle ekraani allserva, kuni kuulete teksti „Apps, double-tap to activate (Rakendused, topeltpuudutage aktiveerimiseks)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 2. Nipsake ekraanil kahe sõrmega üles, et jõuda tähestikulises järjestuses sorditud rakenduste loendi lõppu, ja lohistage seejärel sõrme üle ekraani, kuni kuulete teksti „Settings (Sätted).” Topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Accessibility (Hõlbustatus)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Liikuge ekraanil allapoole jaotisse Süsteem, kuni kuulete teksti „Hõlbustatus”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 5. Nipsake menüüs Hõlbustatus paremale, kuni kuulete teksti „System, heading (Süsteem, pealkiri).” Allpool on loetletud osa saadaolevatest valikutest.

  • Valik Pealdised lisab kõikide piltide allserva keskele pealdised. Saate teksti suurust ja pealdise laadi muuta.

  • Valik Suurendamisliigutused lubab funktsiooni, millega saate teatud žestide abil kuva suurendada ja vähendada. Žestide selgituste kuulmiseks nipsake paremale tumblernupust mööda.

  • Valik Fondi suurus võimaldab suurendada kogu seadmes kuvatavat teksti.

  • Valik Kuvasuurus võimaldab suurendada failis olevaid elemente.

  • Valik Paroolide lausumine võimaldab tippimise asemel paroole öelda.

Exceliga Microsofti kontole sisselogimine

Kui olete Excelisse sisse loginud, on teie konto saadaval ka muudes Office’i rakendustes.

 1. Kui olete Exceli esimest korda avanud, oodake, kuni kuulete teksti „Get things done on the go (Tööd saate tehtud ka liikvel olles).” Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Sign in button (Nupp „Logi sisse”)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 2. Kuulete teksti „Allow Excel to access your contacts? (Kas soovite anda Excelile juurdepääsu oma kontaktidele?)” Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Allow button (Nupp „Luba”)” või „Deny button (Nupp „Keela”)” olenevalt sellest, mida soovite teha. Topeltpuudutage ekraani valiku kinnitamiseks.

 3. Oodake, kuni kuulete teksti „Type your email address or phone number (Tippige oma meiliaadress või telefoninumber)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Tippige oma meiliaadress, nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Next, link (Edasi, link)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Microsoft account (Microsofti konto)” või „Work account (Töökonto)” olenevalt sellest, millist kontot Wordis kasutate. TalkBack loeb teile ette mõlema kontotüübi kirjelduse. Topeltpuudutage ekraani valiku kinnitamiseks.

 5. Oodake, kuni kuulete teksti „Edit box, password (Redigeerimisväli, parool).“ Topeltpuudutage ekraani ja tippige seejärel parool, mida soovite kasutada. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Sign in button (Nupp „Logi sisse”)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 6. Oodake, kuni kuulete teksti „You‘re all set (Kõik on valmis)”, ja nipsake seejärel paremale, kuni kuulete teksti „Start using Excel (Alustage Exceli kasutamist).” Topeltpuudutage ekraani, et konto lisamine lõpule viia.

Vaata ka

Välise klaviatuuri kasutamine rakenduses Excel for Android

Rakenduses Excel for Android põhitoimingute tegemine TalkBacki abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Excelis liikumine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×