TalkBacki kasutamine tabeli sortimiseks või filtreerimiseks rakenduses Excel for Android

TalkBacki kasutamine tabeli sortimiseks või filtreerimiseks rakenduses Excel for Android

Rakenduses Excel for Android saate Androidi sisseehitatud ekraanilugeri TalkBack abil tabeleid sortida ja filtreerida. Sortimine aitab teil andmeid korraldada ja analüüsida. Andmete filtreerimine on eriti kasulik siis, kui töölehed sisaldavad suurel hulgal andmeid.

Märkmed : 

 • Kuna uued Office 365 funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Selleks et teada saada, kuidas kiiremini uusi funktsioone saada, uurige artiklit Millal jõuavad minuni teenusekomplekti Office 365 jaoks ette nähtud Office 2016 uusimad funktsioonid?.

 • See teema eeldab, et kasutatakse Androidi enda ekraanilugerit TalckBack. Lisateavet TalkBacki kasutamise kohta lugege teemast Androidi hõlbustusfunktsioonid.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse Androidi telefonis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Androidi tahvelarvutis olla teistsugune.

 • Kui teil pole veel rakendust Excel for Android, saate selle Google Play poest alla laadida ja installida.

 • TalkBacki žestide kohta leiate lisateavet teemast TalkBacki žestide kasutamine.

Selle artikli teemad

Andmete sortimine Excelis

Saate Exceli töölehel olevaid tekst- ja arvandmeid sortida ning panna need kindlasse järjekorda (nt sortida teksti A-st Y-ni või Y-st A-ni, arve väikseimast suurimani või suurimast väikseimani ning kuupäevi ja kellaaegu varasemast hilisemani või hilisemast varasemani).

 1. Puudutage Exceli lehel suvalist kohta. TalkBack teavitab teid valitud lahtrist.

 2. Nipsake vasakule või paremale, kuni olete veerus, mida soovite sortida. Topeltpuudutage valiku aktiveerimiseks.

 3. Puute teel enamate suvandite valimiseks lohistage sõrme aeglaselt üle ekraani ülaosa, kuni TalkBack ütleb teksti „More options button (Nupp „Veel suvandeid“).“ Fookus on nüüd nupul ja võite sõrme ekraanilt üles tõsta.

 4. Nupu aktiveerimiseks topeltpuudutage ekraanil suvalist kohta. TalkBack ütleb teksti „Tab menu, Home selected (Lindimenüü, valitud on „Avaleht“).“ Nipsake ekraani alumises osas mitu korda kahe sõrmega üles, kuni jõuate loendi lõppu. TalkBack esitab nipsamise ajal helisid ja vaikib, kui olete loendi lõppu jõudnud.

 5. Tutvuge loendiga, lohistades sõrme üle ekraani alumise osa. TalkBack loeb sõrme lohistamise ajal ette loendi üksused.

 6. Kui TalkBack ütleb teksti „Sort and Filter menu (Sortimis- ja filtreerimismenüü)“, tõstke sõrm ekraanilt üles ja topeltpuudutage ekraani.

 7. Tutvuge loendiga, lohistades sõrme üle ekraani alumise osa. TalkBack loeb sõrme lohistamise ajal ette loendi üksused.

  • Valige üksus Sordi tõusvas järjestuses, et sortida tärkandmeid A-st Y-ni või väikseimast suurimani või sortida kuupäevi ja kellaaegu varasemast hilisemani. TalkBack ütleb teksti „Sort Ascending, switch not checked (Sordi tõusvas järjestuses, lüliti pole märgitud).“

  • Valige üksus Sordi laskuvas järjestuses, et sortida tärkandmeid Y-st A-ni või suurimast väikseimani või sortida kuupäevi ja kellaaegu hilisemast varasemani. TalkBack ütleb teksti „Sort Descending, switch not checked (Sordi laskuvas järjestuses, lüliti pole märgitud).“

  Kui olete leidnud soovitud suvandi, tõstke sõrm ekraanilt üles ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Üksused sorditakse valiku kohaselt.

 8. Töölehele naasmiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Expand switch checked (Lüliti „Laienda“ on märgitud).“ Nupp Laienda on nüüd valitud; topeltpuudutage selle aktiveerimiseks ekraani.

Lahtrivahemiku sortimine

Kui töövihikus on tühje lahtreid, valige esmalt lahtrivahemik ja sortige seejärel vahemikku.

 1. Lohistage töövihikus sõrme aeglaselt üle ekraani ülaosa, kuni TalkBack ütleb teksti „More options button (Nupp „Veel suvandeid“).“ Fookus on nüüd nupul ja võite sõrme ekraanilt üles tõsta.

 2. Nupu aktiveerimiseks topeltpuudutage ekraanil suvalist kohta. TalkBack ütleb teksti „Tab menu, Home selected (Lindimenüü, valitud on „Avaleht“).“

 3. Nipsake ekraani alumises osas mitu korda kahe sõrmega üles, kuni jõuate loendi lõppu. TalkBack esitab nipsamise ajal helisid ja vaikib, kui olete loendi lõppu jõudnud.

 4. Tutvuge loendiga, lohistades sõrme üle ekraani alumise osa. TalkBack loeb sõrme lohistamise ajal ette loendi üksused.

 5. Kui TalkBack ütleb teksti „Select Range (Vali vahemik)“, tõstke sõrm ekraanilt üles ja topeltpuudutage ekraani.

 6. Avaneb dialoogiboks Lahtri või vahemiku valimine ja fookus on vahemiku väljal. Tippige vahemik, mille soovite valida (nt A1:C15). Lohistage sõrme üle ekraani, kuni kuulete, et TalkBack ütleb teksti „OK button (Nupp „OK“).“ Tõstke sõrm ekraanilt üles ja topeltpuudutage ekraani. Vahemik on nüüd valitud.

 7. Lohistage sõrme üle ekraani ülaosa, kuni TalkBack ütleb teksti „More options button (Nupp „Veel suvandeid“).“ Tõstke sõrm ekraanilt üles ja topeltpuudutage nupu aktiveerimiseks ekraani.

 8. Tutvuge ekraani alumises osas oleva loendiga, lohistades sõrmega üle üksuste. Kui TalkBack ütleb teksti „Sort and Filter menu (Sortimis- ja filtreerimismenüü)“, tõstke sõrm ekraanilt üles ja topeltpuudutage ekraani.

 9. Tutvuge loendiga, lohistades sõrme üle ekraani alumise osa. TalkBack loeb sõrme lohistamise ajal ette loendi üksused.

  • Valige üksus Sordi tõusvas järjestuses, et sortida tärkandmeid A-st Y-ni või väikseimast suurimani või sortida kuupäevi ja kellaaegu varasemast hilisemani. TalkBack ütleb teksti „Sort Ascending, switch not checked (Sordi tõusvas järjestuses, lüliti pole märgitud).“

  • Valige üksus Sordi laskuvas järjestuses, et sortida tärkandmeid Y-st A-ni või suurimast väikseimani või sortida kuupäevi ja kellaaegu hilisemast varasemani. TalkBack ütleb teksti „Sort Descending, switch not checked (Sordi laskuvas järjestuses, lüliti pole märgitud).“

  Kui olete leidnud soovitud suvandi, tõstke sõrm ekraanilt üles ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Üksused sorditakse valiku kohaselt.

Andmete vormindamine

Mõnikord peate andmete vormingut muutma, et sortimise korral õiged tulemused saada.

 1. Liikuge lahtrisse või veergu, mida soovite vormindada. Topeltpuudutage valiku aktiveerimiseks.

 2. Puute teel enamate suvandite valimiseks lohistage sõrme aeglaselt üle ekraani ülaosa, kuni TalkBack ütleb teksti „More options button (Nupp „Veel suvandeid“).“ Fookus on nüüd nupul ja võite sõrme ekraanilt üles tõsta.

 3. Nupu aktiveerimiseks topeltpuudutage ekraanil suvalist kohta. TalkBack ütleb teksti „Tab menu, Home selected (Lindimenüü, valitud on „Avaleht“).“ Loendis allapoole kerimiseks nipsake ekraani alumises osas kahe sõrmega üles.

 4. Tutvuge loendiga, lohistades sõrme üle ekraani alumise osa. TalkBack loeb sõrme lohistamise ajal ette loendi üksused.

 5. Kui TalkBack ütleb teksti „Number Format menu (Menüü „Arvuvorming“)“, tõstke sõrm ekraanilt üles ja topeltpuudutage ekraani.

 6. Tutvuge loendiga, lohistades sõrme üle ekraani alumise osa. TalkBack loeb sõrme lohistamise ajal ette loendi üksused.

  Saate valida järgmiste vormingute vahel: Üldine, Arv, Valuuta, Raamatupidamine, Kuupäev, Kellaaeg, Protsent, Murd, Teaduslik, Tekst ja Muud. Kui leiate vormingu, mida soovite kasutada, tõstke sõrm ekraanilt üles ja topeltpuudutage vormingu rakendamiseks ekraani.

Näpunäited sortimisel esinevate probleemide lahendamise kohta

Kui andmete sortimine annab ootamatu tulemuse, kontrollige järgmist.

 • Kui sorditud andmed sisaldavad ühte või mitut valemit, võivad nende tagastatavad väärtused töölehe ümberarvutamisel muutuda. Sel juhul sortige ajakohaste tulemuste saamiseks kindlasti uuesti.

 • Veergude sortimise korral ei teisaldata peidetud veerge ning ridade sortimise korral ei teisaldata peidetud ridu. Enne andmete sortimist on mõistlik peidetud veerud ja read välja tuua. Selleks tehke Exceli töövihikus järgmist.

  1. Liikuge peidetud veeru või rea kõrval oleva rea või veeruni. TalkBack ütleb teksti „Adjacent to hidden cell (Külgneb peidetud lahtriga).“

  2. Lohistage sõrme ekraanil üles, et liikuda veerupäise juurde, või vasakule, et liikuda reanumbri juurde, ja tõstke sõrm ekraanilt üles. Topeltpuudutage kogu veeru või rea valimiseks.

  3. Topeltpuudutage uuesti menüü avamiseks.

  4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Unhide button (Nupp „Too peidust välja“).“ Topeltpuudutage peidust välja toomiseks. TalkBack teavitab teid teie praegusest asukohast töövihikus ja veerg või rida on peidust välja toodud.

 • Kontrollige telefoni lokaadisätet. Tulemite sortimine võib olenevalt lokaadisättest erineda.

Tabeliandmete filtreerimine

Kui sisestate andmed Exceli tabelisse, saate kasutada filtreid kriteeriumidele vastavate väärtuste kiireks leidmiseks.

 1. Lohistage Excelis sõrme ekraanil, kuni jõuate tabelini. TalkBack teavitab teid valitud lahtrist.

 2. Nipsake vasakule või paremale, kuni olete tabelipäises, mida soovite filtreerida. Samuti võite lohistada sõrme üle ekraani päise leidmiseks.

 3. Lohistage aeglaselt sõrme üle ekraani ülaosa, kuni TalkBack ütleb teksti „More options button (Nupp „Veel suvandeid“).“ Fookus on nüüd nupul ja võite sõrme ekraanilt üles tõsta.

 4. Nupu aktiveerimiseks topeltpuudutage ekraanil suvalist kohta. TalkBack ütleb teksti „Tab menu, Home selected (Lindimenüü, valitud on „Avaleht“).“ Nipsake ekraani alumises osas mitu korda kahe sõrmega üles, kuni jõuate loendi lõppu. TalkBack esitab nipsamise ajal helisid ja vaikib, kui olete loendi lõppu jõudnud.

 5. Tutvuge loendiga, lohistades sõrme üle ekraani alumise osa. TalkBack loeb sõrme lohistamise ajal ette loendi üksused.

 6. Kui TalkBack ütleb teksti „Sort and Filter menu (Sortimis- ja filtreerimismenüü)“, tõstke sõrm ekraanilt üles ja topeltpuudutage ekraani.

 7. Tutvuge loendiga, lohistades sõrme üle ekraani alumise osa. TalkBack loeb sõrme lohistamise ajal ette loendi üksused. Kui jõuate üksuseni Kuva filtrinupud, tõstke sõrm ekraanilt üles ja topeltpuudutage ekraani.

 8. Töölehele naasmiseks lohistage sõrme üle ekraani ülaosa, kuni TalkBack teavitab teid tabelipäisest.

 9. Nipsake filtreerimisnupuni jõudmiseks üks kord paremale. TalkBack teavitab teid asukohast (nt „Column zero, row zero header, no filter applied (Veeru null, rea null päis, filtrit pole rakendatud).“) Nipsake järgmisele üksusele liikumiseks vasakule. TalkBack ütleb teksti „Filter Items button (Nupp „Filtreeri üksusi“).“ Tõstke sõrm ekraanilt üles ja topeltpuudutage ekraani.

 10. Avaneb menüü Filtreeri üksusi. Fookus on otsinguväljal. Topeltpuudutage ekraani otsinguvälja aktiveerimiseks ja klaviatuuri kuvamiseks ekraani alumises osas.

 11. Lohistage sõrme üle ekraaniklaviatuuri, et tippida filtreerimiseks soovitud kriteeriumid.

 12. Kui olete lõpetanud, lohistage sõrme üle ekraani ülaosa, kuni TalkBack teavitab teid õigetest kriteeriumidest. Tõstke sõrm ekraanilt üles ja topeltpuudutage valimiseks ekraani.

 13. Lohistage sõrme ekraanil, kuni TalkBack teavitab teid nupust Valmis (paremas ülanurgas). Tõstke sõrm ekraanilt üles ja topeltpuudutage ekraani.

 14. Menüü Filtreeri üksusi suletakse ja naasete tabeli juurde, nii et valitud filtreerimiskriteeriumid on rakendatud.

Vaata ka

Välise klaviatuuri kasutamine rakenduses Excel for Android

Rakenduses Excel for Android põhitoimingute tegemine TalkBacki abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Excelis liikumine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×