TalkBacki kasutamine oma kalendri ja sündmuste haldamiseks rakenduses Outlook for Android

TalkBacki kasutamine oma kalendri ja sündmuste haldamiseks rakenduses Outlook for Android

Androidi mobiilsideseadmes saate kalendrisündmusi kavandada ja meeldetuletusi seada, kasutades koos ekraanilugerit TalkBack ja Androidi jaoks mõeldud Outlooki rakendust.

Märkmed : 

 • Kui teil seda rakendust veel pole, saate Androidi jaoks mõeldud Outlooki alla laadida Google Play poest, et see installida.

 • Outlooki rakenduses liikumine ja selles kasutatavad kiirklahvid ei pruugi olla samad, mis teie seadme veebibrauseris kasutatavas Outlooki veebirakenduses.

 • Rakenduses saate liikuda ning teavet ja käske sisestada žestide, välise klaviatuuri või dikteerimise abil.

 • Selles teemas eeldatakse, et kasutatakse Androidi enda ekraanilugerit TalckBack.

Selle artikli teemad

Rakenduse Outlook for Android käivitamine

 1. Avage rakendus Outlook for Android.

 2. Kui teil on mitu Outlooki kontot, avaneb vaikekonto.

 3. Vaikimisi avaneb Outlooki rakenduses teie sisendkaust. Kalendri avamiseks libistage sõrm ekraani allserva, nihutage fookus vasakule või paremale, kuni kuulete sõnu „Vahekaart Kalender”, ja siis topeltpuudutage. Avaneb vaade Kalender.

Kalendrivaate kasutamine

Outlooki rakenduse vaate Kalender pealkirjaala sisaldab vasakult paremale järgmisi elemente: nuppu Ava navigeerimise liugpaan, praeguse kuu nimetust koos Päevavalija laiendamise nupuga, praeguse vaate vahetamise nuppu ja nuppu Sätted.

Kalendrivaate vahetamiseks nihutage fookus vaate vahetamise nupule ja topeltpuudutage seda. Avanevas menüüs libistage sõrme allapoole, et teha valik järgmise kolme suvandi hulgast.

 • Päevakava – muudab vaate Kalender järjestikuste päevade ja kuupäevade loendiks, kus on kirjas ka vastavad päevakavapunktid.

 • Päev – avab vaates Kalender tänaste kohtumiste loendi, mille vasakus servas on tundide kaupa esitatud ajaskaala ja sündmused on kirjas nende jaoks määratud kellaaegade kõrval.

 • 3 päeva või Nädal – avab vaates Kalender tabeli, kus on kolme või seitsme päeva veerud ja mille vasakus servas on ridadena esitatud tundide ajaskaala. Selles vaates kuvatakse Androidi telefonis kolm päeva ja tahvelarvutis seitse päeva. Iga päeva sündmused on kirjas nende jaoks määratud kellaaegade kõrval.

Valitud vaade avaneb vaate Kalender pealkirjaala all.

Kuva allservas on menüüriba järgmise nelja käsuga.

 • Meil – avab sisendkausta.

 • Kalender – avab vaate Kalender.

 • Failid – avab failivaate, mille kaudu saate sirvida oma meilikontodel olevaid või OneDrive’i ning mujale salvestatud faile.

 • Inimesed – avab vaate Inimesed, kus kuvatakse teie kontaktid.

Vaates Kalender käsu Inimesed kohal on nupp Lisa uus sündmus.

Kalendris liikumine

Vaikekuupäev on tänane kuupäev.

Töötamiseks mõne muu päeva või kuu valimiseks nihutage fookus vaate Kalender pealkirjaalas Päevavalija laiendamise nupule ja topeltpuudutage seda. Avaneb praeguse kuu rippkalender.

 • Mõne muu päeva valimiseks libistage sõrme kalendris alla või üle kalendri, kuni kuulete soovitud kuupäeva. Vaates Kalender valitud kuupäevale liikumiseks topeltpuudutage.

 • Varasema kuu valimiseks nipsake kahe sõrmega paremale.

 • Hilisema kuu valimiseks nipsake kahe sõrmega vasakule.

 • Kalendri sulgemiseks nihutage fookus nupule Päevavalija, kuni kuulete taolist teksti: „September 2016, Päevavalija ahendamise nupp”, ja topeltpuudutage. Rippkalender suletakse, fookus on praegusel vaatel (nt Päevakava või Päev) ja vaates kuvatakse rippkalendrist valitud kuupäev.

Kui avate vaate vahetamise nupu abil mõne muu vaate (nt Päevakava või Päev), avaneb teie valitud kuu ja kuupäev selles vaates.

Vaates varasemale või hilisemale päevale liikumiseks kerige kahe sõrme abil järgmiselt.

 • Vaates Päevakava varasemale päevale liikumiseks kerige kahe sõrme abil allapoole. Hilisemale päevale liikumiseks kerige kahe sõrme abil ülespoole. Libistage sõrme ekraanil allapoole, kuni kuulete sündmuste pealkirju, kuupäevi ja kellaaegu.

 • Vaates Päev, 3 päeva või Nädal varasemale päevale liikumiseks kerige kahe sõrme abil paremale. Hilisemale päevale liikumiseks kerige kahe sõrme abil vasakule. Libistage sõrme mööda ekraani, kuni kuulete sündmuste pealkirju, kuupäevi ja kellaaegu.

Sündmuse plaanimine

 1. Viige fookus kuva parema allnurga juures olevale nupule Lisa uus sündmus ja topeltpuudutage seda. Fookus on tekstiväljal Pealkiri.

 2. Tippige või dikteerige sündmuse nimi.

 3. Määrake sündmuse kuupäev ja kellaajad.

  1. Sündmuse loomiseks konkreetsel päeval ja ajavahemikul libistage sõrme allapoole, kuni kuulete sõna „Algab”, ja siis topeltpuudutage. Avatakse kalendri hüpikaken.

  2. Libistage sõrme kalendris, kuni kuulete soovitud kuupäeva, ja siis topeltpuudutage.

  3. Viige fookus hüpikakna parema allnurga juures olevale nupule OK ja topeltpuudutage seda.

  4. Viige fookus alguskellaaja väljale ja topeltpuudutage seda. Avaneb kella hüpikaken, kus fookus on tunni jaotisel.

  5. Tunni valimiseks libistage sõrme mööda kella numbrilauda ja topeltpuudutage.

  6. Minutite seadmiseks libistage sõrme mööda kella numbrilauda ja topeltpuudutage.

  7. Libistage sõrme valitud kellaajast paremale, kuni kuulete sõna „AM” või „PM”. Valikute AM ja PM vaheldumisi aktiveerimiseks topeltpuudutage.

  8. Nihutage fookus nupule OK ja topeltpuudutage seda.

  9. Libistage sõrme allapoole, kuni kuulete sõna „Lõpeb”, ja siis topeltpuudutage. Sündmuse lõpuaja määramiseks tehke samad toimingud nagu väljal Algab.

  Näpunäide. : Kogupäevasündmuse loomiseks libistage sõrme hüpikaknas Uus sündmus allapoole, kuni kuulete sõna „Kogupäevasündmus”. Lüliti sisselülitamiseks topeltpuudutage seda.

 4. Koosoleku asukoha (nt nõupidamiste ruum või Northwindi konverentsikeskus) määramiseks nihutage fookus tekstiväljale Asukoht ja topeltpuudutage seda. Tippige või dikteerige soovitud asukoha nimi.

 5. Kui kasutate mitut kalendrit, saate määrata, milline kalender peaks uut sündmust sisaldama. Viige fookus väljale Kalender ja topeltpuudutage seda. Erinevate kalendrite nimede kuulamiseks libistage sõrme kuval allapoole ja sündmuse jaoks soovitud kalendri valimiseks topeltpuudutage seda.

 6. Märguannete kuvamise vaikesäte on 15 minutit enne sündmust. Märguande vaikeaja muutmiseks nihutage fookus väljale Märguanne ja topeltpuudutage seda. Erinevate teavitusvalikute (nt Pole või 1 tund enne) kuulamiseks libistage sõrme kuval allapoole. Soovitud suvandi valimiseks topeltpuudutage seda.

 7. Inimeste kutsumiseks sündmusel osalema nihutage fookus tekstiväljale Inimesed ja topeltpuudutage seda. Tippige kutsutavate isikute nimed. Tippimise ajal otsib Outlook teie kontaktiloendist sisestusele vastavaid nimesid ja kuvab need. Nende nimede kuulamiseks libistage sõrme allapoole. Kontakti valimiseks topeltpuudutage.

  Kui olete lõpetanud sündmusel osalevate inimeste lisamise, nihutage fookus kuva paremas ülanurgas olevale nupule Valmis ja topeltpuudutage seda.

 8. Sündmuse kohta täpsema teabe lisamiseks nihutage fookus väljale Kirjeldus ja topeltpuudutage seda. Tippige sündmuse üksikasjad. Kui olete lõpetanud, nihutage fookus hüpikakna Kirjeldus paremas ülanurgas olevale nupule Valmis ja topeltpuudutage seda.

 9. Määrake, kas soovite sündmuse salvestada või hüljata.

  • Sündmuse hülgamiseks libistage sõrm kuva vasakus ülanurgas olevale nupule Sule ja topeltpuudutage seda. Kuulete sõnu „Kas soovite sündmuse hüljata?, Loobu, Hülga”. Nihutage fookus nupule Hülga ja topeltpuudutage seda.

  • Sündmuse salvestamiseks nihutage fookus kuva paremas ülanurgas olevale nupule Salvesta ja topeltpuudutage seda. Sündmuse salvestamisel saadetakse kutsega meilid automaatselt kõigile kutsututele.

Sündmuse avamine ja redigeerimine

 1. Libistage sõrme mistahes kalendrivaates (vaates Päevakava, Päev, 3 päeva või Nädal) üle sündmuste. Kui kuulete selle sündmuse pealkirja, mille soovite avada, siis topeltpuudutage. Sündmus avatakse hüpikaknas.

 2. Pealkirja, päeva, kuupäeva, kellaaja, asukoha ja muu teabe kuulamiseks libistage sõrme sündmuse hüpikaknas allapoole.

 3. Sündmuse redigeerimiseks nihutage fookus hüpikakna paremas ülanurgas olevale nupule Redigeeri ja topeltpuudutage seda. Avaneb hüpikaken Sündmuse redigeerimine. Libistage sõrme aknas allapoole, kuni kuulete redigeeritava välja nime, ja topeltpuudutage seda. Tehke soovitud muudatused. Kui olete lõpetanud, nihutage fookus hüpikakna paremas ülanurgas olevale nupule Salvesta ja topeltpuudutage seda.

 4. Sündmuseakna sulgemiseks nihutage fookus akna vasakus ülanurgas olevale nupule Sule ja topeltpuudutage seda.

Sündmuste meeldetuletustele vastamine

Kui teil on Outlooki sündmuste teavitused ja TalkBack sisse lülitatud, kuulete enne sündmust eelmääratud ajal sündmuste meeldetuletusi. Ekraanil kuvatakse sündmuse meeldetuletuse hüpikaken. Sündmuse kohta täpsema teabe kuulamiseks libistage sõrme meeldetuletuse hüpikaknas allapoole.

Kui kasutate Androidi telefoni, sisaldab meeldetuletuse hüpikaken meeldetuletusele reageerimise valikutega nuppe. Kuigi kuvatavad nupud sõltuvad sellest, mis tüüpi meilikontot te kasutate, on aknas vähemalt järgmised nupud.

 • Üksikasjad – avab sündmuse kuva.

 • Tukasta – sulgeb meeldetuletuse kuni sündmuse algusajani.

 • Sule – sulgeb meeldetuletuse midagi muud tegemata.

Kui kasutate Androidi tahvelarvutit, ei sisalda meeldetuletuse aken nuppe, kuid te kuulete sündmuse pealkirja ja kellaaega.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×