Tabelite andmete vormindamine

Microsoft Office Access 2007 pakub mitut tõhustatud vormindussuvandit, mida saate kasutada teabe tabel kuvamise parandamiseks.

Artiklist leiate taustteavet vormindussuvandite sõltuvuse kohta andmetüüp ning juhiseid, mis aitavad tabelite andmeid tõhusamalt vormindada. Lisaks annab artikkel teavet selle kohta, kuidas rakendada sisestusmask kuvavormingut.

Selle artikli teemad

Tabeli vormindussuvandite ülevaade

Windowsi piirkonnasätete mõju andmete kuvamisele

Valmis vormindussuvandite ülevaade

Kohandatud vormindussuvandite ülevaade

Kohandatud vormingu rakendamine

Rikkaliku teksti vormingu rakendamine

Kuvavormingu rakendamine sisestusmaskile

Tabeli vormindussuvandite ülevaade

Access pakub teile tabelisolevate andmete kuvamiseks ja printimiseks eri suvandeid. Valitud vorming mõjutab vaid andmete ilmet, mitte nende talletamisviisi Accessis. Näiteks kui mõni toode on saadaval vaid korvi kaupa, saab tabeli väljale rakendada vormingu, mis määrab, et see kuvataks nii, et väljale sisestatud kogusele lisatakse sõna korv(i). Sõna korv(i) kuvamine võib aidata vältida segadust tellitud kogusega.

Väljale kuvavorminguna tekstistringi lisamine

Märkus.:  Kui rakendate tabeli väljale vormingu, kasutab Access seda vormingut kõigis vormide või aruannete juhtelementides, mis on selle tabeliväljaga seotud (lingitud).

Access pakub peaaegu samasugust rikastekstiväli vormingu suvandite komplekti nagu mitmed muud tarkvarakomplekti Microsoft Office System 2007 programmid, näiteks Word, Excel ja PowerPoint. Rikkaliku teksti vormingu saate rakendada väljale, millele on määratud andmetüüp andmetüüp Memo.

Lisaks saate valida vormingu atribuudid, mis rakenduvad vaid kindlatele tabelis olevatele andmetele, näiteks negatiivsetele väärtustele, nullile (0) ja tühiväärtustele.

Saadaolevad vormindussuvandid sõltuvad tabelivälja jaoks valitud andmetüübist. Näiteks kui loote välja, mis kasutab andmetüüpi andmetüüp Automaatnumber, ei saa te käsitsi arve lisada, muuta ega kustutada, küll aga saab neile rakendada vormingu, milles need kuvatakse.

Paljud andmetüübid võimaldavad valida Accessi valmis vormindussuvandite hulgast. Andmetüüpide puhul, mille jaoks valmis vormingud ei ole saadaval, saate vormingu kohandada, sisestades väljale soovitud literaal- ja kohatäitemärkide komplekti. Lisateavet kohandatud vormingute kohta on selle artikli osas Kohandatud vormindussuvandite ülevaade.

Märkus.: andmetüüp OLE-objekt ja manuse andmetüüp ei võimalda vormindamist, sest mõlemad talletavad ja kuvavad faile, mis on loodud muude programmide abil.

Lehe algusesse

Windowsi piirkonnasätete mõju andmete kuvamisele

Microsoft Windowsi piirkonnasätted mõjutavad andmetüüpide Kuupäev/kellaaeg, Arv ja Valuuta kuvamist vormindussuvandite rakendamisel. Windows toetab paljusid keeli ning lisaks neid keeli kasutavate riikide/piirkondade valuuta- ja kuupäeva/kellaaja vorminguid.

Näiteks võite väljale Kuupäev/kellaaeg kuupäevaväärtuse sisestamiseks kasutada kaldkriipse (nt 8/29/2006), kuid kuvavormingu Üldandmed rakendamisel ei pruugita olenevalt Windowsi piirkonnasätetest kaldkriipse kuvada.

See põhimõte kehtib ka arv- ja finantsandmete kohta. Näiteks kui sisestate summad Inglise naelades, kasutades sümbolit £, võib Access need väärtused eurodes kuvada, kuna Windows on määratud seda valuutatähist kasutama.

Järgmised juhised kirjeldavad, kuidas arvutis Windowsi piirkonnasätteid muuta.

Piirkonnasätete muutmine

Piirkonnasätete muutmiseks järgige oma arvuti operatsioonisüsteemi jaoks koostatud juhiseid.

Operatsioonisüsteemis Windows Vista    

 1. Klõpsake nuppu Start  Nupu pilt ja siis käsku Control Panel (Juhtpaneel).

 2. Klõpsake linki Kell, keel ja piirkond (Clock, Language, and Region) ning seejärel linki Piirkonna- ja keelesuvandid (Regional and Language Options).

  Kuvatakse dialoogiboks Regional and Language Options (Piirkonna- ja keelesuvandid).

 3. Klõpsake vahekaardi Formats (Vormingud) jaotises Current format (Praegune vorming) nuppu Customize this format (Kohanda seda vormingut).

  Kuvatakse dialoogiboksi Customize Regional Options (Piirkonnasuvandite kohandamine).

 4. Klõpsake vahekaarti, mis sisaldab sätteid, mida muuta soovite ja tehke soovitud muudatused. Näiteks arvuvormingu osa või terve vormingu muutmiseks klõpsake vahekaarti Arvud (Numbers) ning muutke meelepärast sätet.

Operatsioonisüsteemis Microsoft Windows XP    

 1. Klõpsake nuppu Start ja siis käsku Juhtpaneel (Control Panel).

 2. Klõpsake ikooni Kuupäeva-, kellaaja-, keele- ja piirkonnasuvandid (Date, Time, Language, and Regional Options).

 3. Klõpsake linki Muuda arvude, kuupäeva ja kellaaja vormingut (Change the format of numbers, dates, and times).

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonna- ja keelesuvandid (Regional and Language Options).

 4. Klõpsake vahekaarti Piirkonnasuvandid (Regional Options) ning seejärel jaotises Standardid ja vormingud (Standards and formats) nuppu Kohanda (Customize).

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonnasuvandite kohandamine (Customize Regional Options).

 5. Klõpsake vahekaarti, mis sisaldab sätteid, mida muuta soovite, ja tehke soovitud muudatused. Näiteks osa või terve arvuvormingu muutmiseks klõpsake vahekaarti Arvud (Numbers) ning muutke meelepärast sätet. Suvandi kohta teabe saamiseks klõpsake nuppu Spikker (Help; ?) ning seejärel soovitud suvandit.

Lehe algusesse

Valmis vormindussuvandite ülevaade

Saadaoleva vormingu saate rakendada tabeli väljal olevate andmete ilme reguleerimiseks. Näiteks kui väljale on määratud andmetüüp Kuupäev/kellaaeg ning te valite vormingu Lühike kuupäev, võidakse kuupäev kuvada vormingus 24.08.2007. Kui valite vormingu Pikk kuupäev, võidakse sama kuupäev kuvada vormingus 24. august 2007. a.. Artikli järgmises osas on loetletud Accessi pakutavad valmis vormindussuvandid ning seletatud, kuidas valmis vormingut rakendada.

Andmetüüpide Arv, Automaatnumber ja Valuuta valmis vormingud

Andmetüübi Kuupäev/kellaaeg valmis vormingud

Andmetüübi Jah/ei valmis vormingud

Valmis vormingu rakendamine


Andmetüüpide Arv, Automaatnumber ja Valuuta valmis vormingud

Selles tabelis on loetletud ja kirjeldatud valmis vormingud, mida saab rakendada andmetüüpidele andmetüüp Arv, andmetüüp Automaatnumber ja andmetüüp Valuuta.

Vorming

Kirjeldus

Näide

Üldine number

See on vaikesäte. Kuvab arvu nii, nagu see sisestati. Kuvada saab kuni 11 kohta komast vasakul ja paremal. Kui arvus on rohkem kui 11 kohta või juhtelement pole arvu täies pikkuses kuvamiseks piisavalt lai, siis Access ümardab arvu. Väga suurte ja väga väikeste arvude korral (rohkem kui 10 kohta komast vasakul ja paremal), kasutab Access teaduskuju.

123.456

Valuuta

Rakendab Windowsi piirkonnasätetes määratud valuutavormingu ja sümboli.

$123,456

Euro

Lisab teie arvandmetele Euro sümboli (), kui muidu kasutatakse Windowsi piirkonnasätetes määratud valuutavormingut.

€123,456.78

Fikseeritud

Kuvab arvu ilma tuhandeliste eraldajata ja kahe kohaga pärast koma. Kui välja väärtuses on pärast koma rohkem kui kaks kohta, siis Access ümardab arvu allapoole.

1234.56

Standardne

Kuvab arvu tuhandeliste eraldajaga ja kahe kohaga pärast koma. Kui välja väärtuses on pärast koma rohkem kui kaks kohta, siis Access ümardab arvu allapoole, kahe kohani pärast koma.

1,234.56

Protsent

Kuvab arvud protsendina protsentidena – kahe kohaga pärast koma ja koos järgneva protsendimärgiga. Kui aluseks olevas väärtuses on rohkem kui neli kohta pärast koma, siis Access ümardab arvu allapoole.

123.50%

Teaduslik

Kuvab arvud teaduslikus (eksponentsiaalses) esituses.

1.23E+04

Andmetüübi Kuupäev/kellaaeg valmis vormingud

Järgmises tabelis on loetletud ja kirjeldatud valmis vormingud, mida saab rakendada andmetüübile andmetüüp Kuupäev/kellaaeg.

Vorming

Kirjeldus

Näide

Üldandmed

See on vaikesäte. Kuvab kuupäeva numbritena ja kellaaja 24-tunnises vormingus tundide, minutite ja sekunditena. Mõlema väärtusetüübi korral kasutab Access kuupäeva- ja kellaajaeraldajaid, mis on määratud teie Windowsi piirkonnasätetes. Kui väärtusel pole kellaajakomponenti, kuvab Access ainult kuupäeva. Kui väärtusel pole kuupäevakomponenti, kuvab Access ainult kellaaja.

08/29/2006 10:10:42 EL

Pikk kuupäev

Kuvab ainult kuupäevaväärtused Windowsi piirkonnasätetes määratletud vormingus Pikk kuupäev.

Esmaspäev, August 29, 2006

Keskmine kuupäev

Kuvab kuupäeva kujul pp/kkk/aaaa, kuid kasutab Windowsi piirkonnasätetes määratletud kuupäevaeraldajat.

29/Aug/2006
29-Aug-2006

Lühike kuupäev

Kuvab ainult kuupäevaväärtused Windowsi piirkonnasätetes määratletud vormingus Lühike kuupäev.

8/29/2005
8-29-2006

Pikk kellaaeg

Kuvab tunnid, minutid ja sekundid 24-tunnises vormingus. Access kasutab eraldajat, mis on määratud Windowsi piirkonnasätete ajasättega.

10:10:42 EL

Keskmine kellaaeg

Kuvab tunnid ja minutid, millele järgneb märge EL (enne lõunat) või PL (pärast lõunat). Access kasutab eraldajat, mis on määratud Windowsi piirkonnasätete ajasättega.

10:10 AM

Lühike kellaaeg

Kuvab ainult tunnid ja minutid. Access kasutab eraldajat, mis on määratud Windowsi piirkonnasätete ajasättega.

10:10

Andmetüübi Jah/ei valmis vormingud

Access pakub andmetüübi andmetüüp Jah/ei tekstiväljal kuvamiseks väikest komplekti valmis vorminguid (kuid ei luba kohandatud vorminguid). Samas võib kasutajatele tunduda lihtsam töötada märkeruutude või suvandinuppudega kui andmetüübiga Jah/ei tekstiväljal.

Vorming

Kirjeldus

Yes/No (Jah/ei)

See on vaikesäte. Väärtuse 0 korral kuvatakse väärtuseks Ei ja nullist erineva väärtuse korral Jah.

True/False (Tõene/väär)

Väärtuse 0 korral kuvatakse väärtuseks Väär ja nullist erineva väärtuse korral Tõene.

On/Off (Sees/väljas)

Väärtuse 0 korral kuvatakse väärtuseks Väljas ja nullist erineva väärtuse korral Sees.

Valmis vormingu rakendamine

Pidage meeles, et vormingud mõjutavad vaid andmete visuaalset ilmet ning et teie Windowsi piirkonnasätted võivad reguleerida osaliselt või täielikult seda, kuidas valmis vorming kuvatakse.

Valmis vorminu valimiseks ja rakendamiseks tehke järgmist.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mida soovite muuta, ning klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 2. Klõpsake vormindatavat välja ja seejärel vahekaardil Üldist välja Vorming.

 3. Klõpsake noolt ja valige siis loendist vorming. Kui loend on tühi, ei paku andmetüüp ühtki valmis vormingut.

  Kuvatakse nutikas silt Atribuudi värskendussuvandid Nupu pilt .

 4. Vajadusel klõpsake nutikat silti Atribuudi värskendussuvandid ja värskendage välja vormingut terves andmebaasis (nt vormide juhtelementides) või ainult tabelis.

 5. Salvestage tehtud muudatused ja avage tabel andmelehevaates. Kui te ei valinud juhises 3 soovitud vormingut, naaske kujundusvaatesse ja valige muu suvand.

Valmis vormingu rakendamine arvuväljadele

Kohandatud vormindussuvandite ülevaade

Andmetüüpide jaoks, millel valmis vorminguid pole, või kui valmis vormingud ei rahulda teie nõudmisi, saate muuta kuvamisatribuute, sisestades väljale soovitud literaal- ja kohatäitemärkide komplekti.

Andmetüüpide Tekst ja Memo kohandatud vormingud

Hüperlinkide kohandatud vormingud

Andmetüübi Arv kohandatud vormingud

Arvandmete kohandatud vormingutes kasutatavad märgid

Andmetüübi Kuupäev/kellaaeg kohandatud vormingud


Andmetüüpide Tekst ja Memo kohandatud vormingud

Andmetüüpidele andmetüüp Tekst, andmetüüp Memo ja andmetüüp Hüperlink ei saa rakendada valmis vorminguid. Andmetüübile Tekst saab rakendada ainult kohandatud vorminguid, andmetüübile Memo saab rakendada nii kohandatud kui ka rikkaliku teksti vormingut ning andmetüübile Hüperlink saab rakendada kohandatud vorminguid (linkide värvi saab programmisuvandite abil muuta).

Kohandatud vormingu rakendamisega andmetüüpidele Tekst ja Memo saab muuta tabelisolevad andmed paremini loetavaks. Näiteks kui kasutate krediitkaardinumbrite kogumiseks veebivormi ja talletate need numbrid ilma tühikuteta, saate kohandatud vormingu abil sobivatesse kohtadesse tühikud lisada, et krediitkaardinumbrid paremini loetavad oleksid.

Andmetüüpide Tekst ja Memo kohandatud vormingutele saab määrata ainult kaks vormingustringi osa. Vormingustringi esimeses osas määratletakse teksti ilme ja teises osas tühiväärtuste ja nullpikkusega stringide kuvamine. Kui vormingut ei määratleta, joondab Access kõigil andmelehtedel kogu teksti vasakule. Lisateavet kohandatud vormingute rakendamise kohta teksti- või memoväljale on selle artikli osas Kohandatud vormingu rakendamine.

Järgmises tabelis on loetletud ja kirjeldatud kohandatud vormingud, mida saab teksti- ja memoväljadele rakendada.

Märk

Kirjeldus

@

Selle märgi asemel saate vormingustringis kuvada ükskõik millise saadaoleva märgi. Kui Access paigutab aluseks olevatesse andmetesse kõik märgid, siis järelejäävad kohatäited kuvatakse tühikutena.

Näiteks kui vormingustring on @@@@@ ja aluseks olev tekst on ABC, siis kuvatakse tekst vasakule joondatuna ja märkidest vasakule jääb kaks tühikut.

&

Selle märgi asemel saate vormingustringis kuvada ükskõik millise saadaoleva märgi. Kui Access paigutab aluseks olevatesse andmetesse kõik märgid, siis järelejäävate kohatäidete asemel ei kuvata midagi.

Näiteks kui vormingustring on &&&&& ja tekst on ABC, siis kuvatakse ainult tekst vasakule joondatuna.

!

Sunnib kohatäitemärke täitma vasakult paremale, mitte paremalt vasakule. See märk tuleb paigutada vormingustringi algusse.

<

Sunnib kasutama ainult väiketähti. See märk tuleb paigutada vormingustringi algusse, kuid selle ees võib olla hüüumärk (!).

>

Sunnib kasutama ainult suurtähti. See märk tuleb paigutada vormingustringi algusse, kuid selle ees võib olla hüüumärk (!).

*

Muudab tärnile (*) järgneva märgi täitemärgiks (tühjade kohtade täitmiseks kasutatav märk). Tavaliselt kuvab Access teksti vasakule joondatuna ja täidab paremale jääva ala tühikutega. Täitemärke saab vormingustringis kasutada kõikjal. Sel juhul asendab Access kõik tühikud määratud täitemärkidega.

Tühik, + - $ ()

Võimaldab sisestada tühikuid, matemaatilisi märke (+, -), valuutasümboleid ($, ¥, £) ja sulge kus tahes vormingustringi sees. Muude levinud matemaatiliste sümbolite, nt kaldkriips (\ või /) ja tärn (*), kasutamisel paigutage need jutumärkidesse. Neid saab kasutada vormingustringi sees kõikjal. 

"Literaaltekst"

Jutumärkide abil saate väljale sisestada teksti, mida soovite kasutajatele kuvada.

\

Sunnib Accessi kuvama sellele märgile vahetult järgnevat märki. See on samaväärne märgi paigutamisega jutumärkidesse.

[värv]

Võimaldab vormingu teatud osa piires määrata kuvatavate väärtuste värvi. Värvi nimi tuleb paigutada sulgudesse. Võimalikud värvinimed on järgmised: must, sinine, tsüaan, roheline, magenta, punane, kollane ja valge.

Märkus.: Vormingu määramisel asendab Access kohatäitemärgid aluseks oleva välja andmetega.

Hüperlinkide kohandatud vormingud

Vaikimisi saab andmetüübile Hüperlink rakendada kohandatud vorminguid, kuid saate ka määrata programmisuvandid, mis reguleerivad nii linkide kui ka külastatud hüperlink värvi. Access järgib hüperlinkide vormindamisel Microsoft Office'i tavasid. Lingi tekst on allakriipsutatud ja sinist värvi ning muutub lingi klõpsamisel purpurseks. Lingi aadress toimib ka lingitekstina. Näiteks kui sisestate aadressi http://www.contoso.com, ei saa te kasutada lingitekstina stringi "Contoso avaleht". Samuti kui sisestate veebiaadressi, muudab Access selle automaatselt hüperlingiks.

Hüperlingile kohandatud värvi määramiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Nupu pilt ning seejärel nuppu Accessi suvandid.

  Kuvatakse dialoogiboks Accessi suvandid.

 2. Klõpsake nuppu Täpsemalt ja jaotises Üldist nuppu Veebisuvandid.

  Kuvatakse dialoogiboks Veebisuvandid.

 3. Valige külastamata ja külastatud linkide värvid. Kui te ei soovi, et Access lingid alla kriipsutaks, tühjendage ruut Kriipsuta hüperlingid alla.

Andmetüübi Arv kohandatud vormingud

Kohandatud vormingu saab rakendada kõigile andmetüüp numeric ning kohandatud vormingute abil saab määrata tekstistringid ja värvid. Kohandatud vormingu loomiseks sisestage soovitud märkide kombinatsioon tabelivälja atribuuti Vorming. Märkide kombinatsioon võib koosneda kohatäitemärkidest (nt 0 ja #), eraldajatest (nt punktid ja komad), literaalmärkidest ja värvidest.

Lisaks saab määrata vormingu neljale arvväärtusetüübile – positiivne, negatiivne, null (0) ja tühi (määratlemata). Kui soovite luua igale arvväärtusetüübile vormingu, peate esimesele positsioonile paigutama positiivse, teisele negatiivse, kolmandale null- ja viimasele tühiväärtuse vormingu. Vormingud tuleb eraldada semikooloniga.

Alltoodud nelja kohandatud vormingu näitestring kuvab positiivsed väärtused kahe kohaga pärast koma, negatiivsed väärtused samuti kahe kohaga pärast koma, kuid sulgudes ja punasena. Nullväärtused kuvatakse numbrina 0 alati kahe kohaga pärast koma ning tühiväärtused sõnaga "Määratlemata". Stringi kõik osad on eraldatud semikooloniga (;).

#,###.##;(#,###.##)[Red];0,000.00;"Määratlemata"

Järgnevalt on kirjeldatud iga osa eraldi.

 • Numbrimärki (#) kasutatakse numbrite kohatäitemärgina. Väärtuse puudumisel kuvab Access tühiku. Kui soovite, et tühiku asemel kuvatakse null (nt 1234 asemel 1234,00), siis kasutage kohatäitemärgina nulli.

 • Vaikimisi määratleb esimene osa positiivsete väärtuste vormingu. Kui soovite kasutada vormingut suuremate või enamate komakohtadega väärtuste korral, lisage rohkem kohatäitemärke: # ###,###. Näiteks 1234,5678 kuvatakse siis kui 1 234,568. Pange tähele, et selle vormingu korral kasutatakse tuhandeliste eraldajana tühikut ja kümnenderaldajana koma.

  Kui kirjel on pärast koma kohti rohkem kui kohandatud vormingus kohatäitemärke, ümardab Access väärtuse ja kuvab ainult vormingus määratletud arvu kohti. Näiteks kui väljal on väärtus 3 456,789, aga vormingus on määratletud kaks kohta pärast koma, siis Access ümardab kümnendväärtuse väärtuseks ,79.

 • Vaikimisi määratleb teine osa ainult negatiivsete väärtuste vormingu. Kui andmed ei sisalda negatiivseid väärtusi, jätab Access välja tühjaks. Eelnevas näitevormingus on negatiivsed väärtused ümbritsetud literaalmärkidega  – vasak- ja paremsuluga. Värvideklaratsiooni [Red] (punane) kasutamine kuvab kõik negatiivsed väärtused punasena.

 • Vaikimisi määratleb kolmas osa kõigi nullväärtuste vormingu. Kui väli sisaldab väärtust null, kuvatakse 0 000,00. Kui soovite nullide asemel kuvada sõna, siis võite selle asemel kasutada sõna "Null" (jutumärkides).

 • Vaikimisi määratleb neljas osa tühiväärtuste kuvavormingu. Praeguses näites kuvatakse string "Määratlemata." Soovi korral võite selle asemel sisestada ka sõna "Tühi" või "****". Pidage meeles, et märke, mis on paigutatud jutumärkide vahele, käsitletakse literaalidena ja kuvatakse täpselt sellistena, nagu need sisetati.

Kõiki nelja osa pole alati tarvis kasutada. Näiteks kui tabeliväli ei aktsepteeri tühiväärtusi, võite neljanda osa ära jätta. Kohandatud vormingud mõjutavad ainult andmete kuvamisviisi, mitte nende sisestamisviisi ega Accessis talletamisviisi. Järgmises jaotises on loetletud ja kirjeldatud arvandmete kohandatud vormingutes kasutatavad kohatäite- ja muud märgid.

Arvaandmete kohandatud vormingutes kasutatavad märgid

Järgmises tabelis on loetletud ja kirjeldatud kohatäite- ja muud märgid, mida saate kasutada arvandmete kohandatud vormingute loomisel.

Märk

Kirjeldus

#

Kuvab numbri. Märgi iga eksemplar tähistab ühe numbri positsiooni. Kui positsioonis väärtus puudub, kuvab Access tühja koha. Kohatäitemärkide kasutamine ei takista andmete sisestamist.

Näiteks kui rakendate vormingu # ### ja sisestate väljale väärtuse 45, siis kuvatakse ainult 45. Kui sisestate väljale väärtuse 12 145, siis vaatamata sellele, et tuhandike eraldajast vasakul on ainult üks kohatäitemärk, kuvab Access  12 145.

0

Kuvab numbri. Märgi iga eksemplar tähistab ühe numbri positsiooni. Kui positsioonis väärtus puudub, kuvab Access nulli (0).

Tuhandeliste ja kümnendkoha eraldajad

Võimaldab määrata kohad, kuhu Access paigutab tuhandeliste eraldajad ja kümnenderaldajad. Access kasutab Windowsi piirkonnasätetes määratud eraldajaid. Lisateavet nende sätete kohta on selle artikli osas Windowsi piirkonnasätete mõju andmete kuvamisele.

Tühik, +, –, $, ()

Võimaldab sisestada tühikuid, matemaatilisi märke (+, -) ja valuutasümboleid (¥, £, $) kus tahes vormingustringi sees. Muude levinud matemaatiliste sümbolite, nt kaldkriips (\ või /) ja tärn (*), kasutamisel paigutage need jutumärkidesse. Nii saab neid kasutada kõikjal.

"Literaaltekst"

Jutumärkide abil saate väljale sisestada teksti, mida soovite kasutajatele kuvada.

 \

Sunnib Accessi kuvama sellele märgile vahetult järgnevat märki. See on samaväärne märgi paigutamisega jutumärkidesse.

 !

Sunnib kõik väärtused vasakule joondama. Vasakjoonduse puhul ei saa kasutada numbrikohatäiteid # ja 0, kuid saab kasutada tekstimärkide kohatäiteid. Lisateavet nende kohatäidete kohta on selle artikli osas Andmetüüpide Tekst ja Memo kohandatud vormingud.

 *

Muudab tärnile järgneva märgi täitemärgiks (tühjade kohtade täitmiseks kasutatav märk). Tavaliselt kuvab Access arvandmed paremale joondatuna ja täidab vasakule jääva ala tühikutega. Täitemärke saab vormingustringis kasutada kõikjal. Sel juhul asendab Access kõik tühikud määratud täitemärkidega.

Näiteks esitab vorming ##*~.00 £ rahasumma kujul 45~~~~~.15 £. Väljal kuvatavate tildemärkide (~) arv sõltub tabeliväljas sisalduvate tühikute arvust.

 %

Kasutatakse vormingustringi viimase märgina. Korrutab väärtuse 100-ga ja kuvab tulemuse koos järgneva protsendimärgiga.

E+, E-

või

e+, e-

Kuvab väärtused teaduslikus (eksponentsiaalses) esituses. Seda suvandit tasub kasutada juhul, kui valmis teaduslikus vormingus pole teie väärtustele piisavalt ruumi. Väärtuste kuvamiseks positiivsete eksponentidena kasutage märki E+ või e+, negatiivsete eksponentide kuvamiseks aga E- või e-. Neid kohatäiteid peab kasutama koos muude märkidega.

Näiteks kui rakendate arvuväljale vormingu 0.000E+00 ja sisestate arvu 612345, kuvab Access arvu 6.123E+05. Esmalt ümardab Access arvu kolme kümnendkohani (nullide arv kümnendkoha eraldajast paremal või vasakul). Seejärel arvutab Access kümnendkoha eraldajast paremale (või vasakule, sõltuvalt keelesätetest) jäävate algväärtuse kohtade alusel eksponendi väärtuse. Antud juhul oleks "612345" (viis kohta) algväärtuses kümnendkoha eraldajast paremale jäänud. Seetõttu kuvab Access väärtuse 6.123E+05, mis on võrdne väärtusega 6,123 x 105.

[värv]

Võimaldab vormingu teatud osa piires määrata kuvatavate väärtuste värvi. Värvi nimi tuleb paigutada sulgudesse. Võimalikud värvinimed on järgmised: must, sinine, tsüaan, roheline, magenta, punane, kollane ja valge.

Märkus.: Üksikasjalikumat teavet kohandatud vormingute loomise ja rakendamise kohta on selle artikli osas Kohandatud vormingu rakendamine.

Andmetüübi Kuupäev/kellaaeg kohandatud vormingud

Kui selle artikli osas Andmetüübi Kuupäev/kellaaeg valmis vormingud kirjeldatud vormingutest teile ei piisa, saate kasutada ka kohandatud vorminguid.

Kui te ei määra ühtegi valmis ega kohandatud vormingut, rakendab Access vormingu Üldandmed: dd.mm.yyyy h:nn:ss.

Kohandatud kuupäeva-/kellaajavormingud võivad koosneda kahest semikooloniga eraldatud osast. Üks osa määrab kuupäeva, teine kellaaja vormingu. Näiteks võib vormingu Üldandmed kirja panna kujul dd.mm.yyyy;h:nn:ss.

Märk

Kirjeldus

Kuupäevaeraldaja

Võimaldab määrata kohad, kuhu Access paigutab päevade, kuude ja aastate eraldajad. Access kasutab Windowsi piirkonnasätetes määratud eraldajat. Lisateavet nende sätete kohta on selle artikli osas Windowsi piirkonnasätete mõju andmete kuvamisele.

c

Kuvab üldise kuupäevavormingu.

d või dd

Võimaldab päeva kuvada ühe- või kahekohalisena. Ühe numbri kuvamiseks kasutage ühte, kahe numbri kuvamiseks kahte kohatäitemärki.

ddd

Kuvab nädalapäeva lühendina.

Näiteks Esmaspäev asemel kuvatakse Esm.

dddd

Kuvab nädalapäeva täispikkuses.

ddddd

Kuvab kuupäeva lühikeses vormingus.

dddddd

Kuvab kuupäeva pikas vormingus.

w

Kuvab nädalapäeva järjenumbri.

Näiteks Esmaspäev asemel kuvatakse 1.

m või mm

Kuvab kuu ühe- või kahekohalisena.

mmm

Kuvab pikemad kuunimed lühendatuna.

Näiteks Oktoober asemel kuvatakse Okt.

mmmm

Kuvab kuu nime täispikkuses.

q

Kuvab jooksva kvartali numbri (1–4).

Näiteks Mai kuupäevade korral kuvab Access kvartali numbriks 2.

y

Kuvab päeva järjenumbri (1–366).

yy

Kuvab aastaarvu kaks viimast numbrit.

Märkus.: Soovitatav on sisestada ja kuvada aastaarv neljakohalisena.

yyyy

Kuvab aastaarvu neljakohalisena vahemikus 0100–9999.

Kellaajaeraldaja

Võimaldab määrata kohad, kuhu Access paigutab tundide, minutite ja sekundite eraldajad. Access kasutab Windowsi piirkonnasätetes määratud eraldajat. Lisateavet nende sätete kohta on selle artikli osas Windowsi piirkonnasätete mõju andmete kuvamisele.

h või hh

Kuvab tunni ühe- või kahekohalisena.

n või nn

Kuvab minutid ühe- või kahekohalisena.

s või ss

Kuvab sekundid ühe- või kahekohalisena.

ttttt

Kuvab kellaaja pikas vormingus.

EL/PL

Kuvab kellaaja 12-tunnises vormingus, millele järgneb AM (enne lõunat) või PM (pärast lõunat). Access lähtub kellaaja seadmisel teie arvuti sisekellast.

A/P või a/p

Kuvab kellaaja 12-tunnises vormingus, millele järgneb täht A, P, a, või p. Access lähtub kellaaja seadmisel teie arvuti sisekellast.

AMPM

Kuvab kellaaja 12-tunnises vormingus, kasutades Windowsi piirkonnasätetes määratud ennelõunase ja pärastlõunase aja tähiseid. Lisateavet nende sätete kohta on selle artikli osas Windowsi piirkonnasätete mõju andmete kuvamisele.

Tühik, + - $ ()

Võimaldab sisestada tühikuid, matemaatilisi märke (+, -), valuutasümboleid ($, ¥, £) ja sulge kus tahes vormingustringi sees. Muude levinud matemaatiliste sümbolite, nt kaldkriips (\ või /) ja tärn (*), kasutamisel paigutage need jutumärkidesse. Neid saab kasutada kõikjal.

"Literaaltekst"

Jutumärkide abil saate väljale sisestada teksti, mida soovite kasutajatele kuvada.

\

Sunnib Accessi kuvama sellele märgile vahetult järgnevat märki. See on samaväärne märgi paigutamisega jutumärkidesse.

*

Muudab tärnile järgneva märgi täitemärgiks (tühjade kohtade täitmiseks kasutatav märk). Tavaliselt kuvab Access teksti vasakule joondatuna ja täidab paremale jääva ala tühikutega. Täitemärke saab vormingustringis kasutada kõikjal. Sel juhul asendab Access kõik tühikud määratud täitemärkidega.

[värv]

Võimaldab vormingu teatud osa piires määrata kuvatavate väärtuste värvi. Värvi nimi tuleb paigutada sulgudesse. Võimalikud värvinimed on järgmised: must, sinine, tsüaan, roheline, magenta, punane, kollane ja valge.

Lehe algusesse

Kohandatud vormingu rakendamine

Kohandatud vormingu rakendamiseks tehke järgmist.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mida soovite muuta, ning klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 2. Valige vormindatav väli ja klõpsake vahekaardil Üldist välja Vorming.

 3. Sisestage soovitud vorming.

  Pidage meeles, et võimalik vormingutüüp sõltub andmetüübist, mis on määratud väljale, mille valisite juhises 2.

 4. Töö salvestamiseks vajutage klahve CTRL+S.

Kui rakendasite kohandatud vormingu teksti- või memoväljale, tasub vormingut testida. Järgmised juhised kirjeldavad mõnesid viise, kuidas seda teha.

 • Sisestage suur- ja väiketähti ning vaadake, mida vorming andmetega teeb. Kas olete tulemusega rahul?

 • Sisestage väärtused, mis on pikemad või lühemad, kui eeldate (koos või ilma eraldajateta), ja vaadake, kuidas vorming käitub. Kas vorming lisab soovimatuid tühikuid, algus- või lõputühikuid või ootamatuid märke?

 • Sisestage nullpikkusega string või tühiväärtus ja vaadake, kas tulemus vastab teie ootustele.

Pärast kohandatud vormingu rakendamist arvuväljale, saate vormingut testida mõne või kõigi järgmiste toimingute abil.

 • Sisestage väärtused ilma tuhandeliste eraldajate ja kümnenderaldajateta ning vaadake, mida vorming andmetega teeb. Kas vorming paigutab eraldajad õigetesse kohtadesse?

 • Sisestage väärtused, mis on pikemad või lühemad, kui eeldate (koos või ilma eraldajateta), ja vaadake, kuidas vorming käitub. Kas vorming lisab soovimatuid tühikuid või algus- või lõpunulle?

 • Sisestage null või tühiväärtus vormingusse, mis on mõeldud positiivsetele või negatiivsetele väärtustele, ning vaadake, kas olete tulemusega rahul.

Lehe algusesse

Rikkaliku teksti vormingu rakendamine

andmetüüp Memo puhul saab välja seada toetama rikkaliku teksti vormingut. Esmalt määrake vormindatavate väljade andmetüübiks Memo ning muutke välja atribuut Tekstivorming väärtuselt Lihttekst väärtusele RTF-vorming.

Rikkaliku teksti vorming võimaldab näiteks muuta osa või kogu teksti paksuks või muuta teksti värve. Seda vormingut saab rakendada tabelite andmetele ja päringute tulemikomplektidele. Samuti saate seda kasutada teksti puhul mis tahes tekstiväljal, mis on seotud memoväljaga.

Andmeid saab vormindada vormindusriistade abil, mis on tuttavad muudest Microsoft Office'i rakendustest (nt Word ja PowerPoint).

Accessi lindi pilt

Accessi lindi pilt

Rikkaliku teksti vormingu lubamiseks olemasoleva andmetega tabeli puhul võib tarvilikuks osutuda memovälja atribuudi Lisa ainult lõppu väljalülitamine. Samuti tuleb atribuut Lisa ainult lõppu välja lülitada, kui memovälja tekst sellele osutamisel kaob.

Atribuudi Lisa ainult lõppu väljalülitamine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mida soovite muuta, ning klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 2. Valige memoväli, mida soovite muuta, ja kerige jaotise Välja atribuudid vahekaardil Üldist atribuudiväljani Lisa ainult lõppu.

 3. Klõpsake atribuudi Lisa ainult lõppu välja ning seejärel loendis väärtust Ei.

Järgmised juhised õpetavad rikkaliku teksti vormingu lubamist memoväljal ning vormingu rakendamist osale või tervele kirjele. Need juhised kehtivad ACCDB- ja MDB-vormingus andmebaasifailidele, kuid mitte Accessi projektidele (ADP-failid) ega andmepääsulehtedele.

 1. Avage tabel kujundusvaates.

 2. Valige memoväli, millele rikkaliku teksti vormingut rakendada soovite.

 3. Klõpsake jaotises Välja atribuudid vahekaarti Üldist ning valige väljal Tekstivorming väärtus RTF-vorming.

 4. Kui kuvatakse teade, klõpsake selle sulgemiseks nuppu Jah ja salvestage tabel.

 5. Käivitage andmelehevaade ning sisestage memoväljale tekst.

 6. Rikkaliku teksti vormingu rakendamiseks valige kõigepealt vormindatav tekst.

 7. Vormingujuhtelemendid asuvad menüü Avaleht jaotises Font.

  Rakendatavate vormingute hulgas on näiteks fondisuurus, paks tekst ja värviline tekst.

Rikkaliku teksti vormingu atribuudi käske saab kasutada vormivaade, andmelehevaade, Küljendi eelvaade ja kujundusvaade.

Kui teil puudub hiir või muu osutusseadis, saate fookuse liigutamiseks menüüle Avaleht või Microsoft Office Fluenti lindile vajutada muuteklahvi ALT. Menüüde, jaotiste ja juhtelementide vahel saate liikuda nooleklahvidega. Pärast mõne juhtelemendi valimist vajutage muudatuste tegemiseks sisestusklahvi ENTER.

Lehe algusesse

Kuvavormingu rakendamine sisestusmaskile

Pärast sisestusmaski määratlemist saab samadele andmetele rakendada siiski muu kuvavormingu. Näiteks saate kõigepealt määratleda sellise sisestusmaski, mis juhendab kasutajaid sisestama kuupäevi Euroopa kuupäevavormingus (AAAA.KK.PP), ning seejärel rakendada sellise kuvavormingu, mis korraldab aasta, kuu ja päeva kuvamise täielikult ümber. Näiteks kuvavorming Keskmine kuupäev muudab kuupäeva kujule PP-KKK-AAAA ehk 24-aug-2006, hoolimata algselt seatud sisestusmaskist. Kui teil on sisestusmaskiga ja määratud vorminguga tabeliväli, kuvatakse sisestusmask, kui fookus on sellel väljal, ning vorming, kui fookus on mõnel muul väljal.

Järgmisel illustratsioonil on kuupäevamask rakendatud arve kuupäeva väljale ning vorming Pikk kuupäev rakendatud välja atribuudile Vorming.

Andmelehevaates peab kasutaja lühikese kuupäeva sisestusmaski tõttu arve kuupäeva väljale sisestama väärtuse kujul 30.04.2007, kuid kui fookus liigub väljalt mujale, kuvatakse kuupäev vormingus Pikk kuupäev ehk 30. aprill 2007. a., kuna välja atribuut Vorming on seatud väärtusele Pikk kuupäev.

Kui määratlesite sisestusmaski, kuid ei rakendanud vormingut, kasutab Access andmete kuvamisel sisestusmaski vormingut. Sisestusmaskid ja kuvavormingud võivad vahel ka üksteist segama hakata. Järgmises näites on string (&&&) @@@-@@@@ sisestatud atribuudi Vorming väärtuseks väljale, mis sisaldab telefoninumbri sisestusmaski.

Kui vaatate välja andmelehevaates, kuvab Access järgmise vormingu.

Kui rakendate sisestusmaskiga väljale kuvavormingu, kasutab Access sisestusmaskisätet kirjete lisamisel ja redigeerimisel ning kuvavormingut pärast kirje salvestamist.

Lisateabe saamiseks sisestusmaski määratlemise kohta klõpsake atribuudivälja Sisestusmask ja vajutage seejärel klahvi F1 või teabe saamiseks sisestusmaskide loomise kohta klõpsake selle artikli jaotises Vt ka asuvaid linke.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×