Tabeli lisamine slaidile

Tarkvarakomplektis Microsoft Office System 2007 on tabelifunktsiooni seniste versioonidega võrreldes oluliselt täiendatud. Nüüd on märksa lihtsam kasutada Microsoft Office Word 2007 või Microsoft Office Excel 2007 tabeleid Microsoft Office PowerPoint 2007 esitlustes. Pärast tabeli loomist ja vormindamist rakenduses Office Word 2007 või Office Excel 2007 võite selle lihtsalt mõnda Office PowerPoint 2007 esitlusse kleepida – tabeli ilmet ega vormingut pole enam vaja kohendada. Kui olete tabeli esitlusse lisanud, saate Office PowerPoint 2007 uute tabelifunktsioonide abil kiiresti muuta tabeli laadi või lisada efekte.

Selle artikli teemad

Tabeli lisamine

Tabeli kopeerimine rakendusest Office Excel 2007 või Office Word 2007

Tabeli joonistamine

Tabeli lisamine rakendusest Office Excel 2007

Tabelilaadi rakendamine või muutmine

Tabeli lisamine

 1. Valige slaid, kuhu soovite tabeli lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tabelid nuppu Tabel.

  Menüü Lisa pilt

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Valige kursori abil soovitud arv ridu ja veerge ning klõpsake.

  • Klõpsake käsku Lisa tabel ja sisestage soovitud arvud väljadele Veergude arv ja Ridade arv.

 4. Tabelilahtritesse teksti lisamiseks klõpsake soovitud lahtrit ja sisestage tekst.

  Pärast teksti sisestamist klõpsake väljaspool tabelit.

Näpunäide. : Rea lisamiseks tabeli lõppu klõpsake viimase rea viimast lahtrit ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (TAB).

Lehe algusesse

Tabeli kopeerimine rakendusest Office Excel 2007 või Office Word 2007

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Tabeli kopeerimiseks Office Excel 2007 töölehelt klõpsake kopeeritava tabeli ülemist vasakpoolset lahtrit ja lohistage tabeli valimiseks.

  • Tabeli kopeerimiseks Office Word 2007 dokumendist klõpsake kopeeritavat tabelit. Seejärel klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Paigutus jaotises Tabel nupu Vali kõrval asuvat noolt ja käsku Vali tabel.

   Wordi tabeliriistade menüü Paigutus pilt

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri.

  Jaotise Lõikelaud lindi pilt

 3. Valige Office PowerPoint 2007 esitluses slaid, kuhu soovite tabeli kopeerida. Seejärel klõpsake menüü Avaleht nuppu Kleebi.

Näpunäide. : Vajadusel saate tabeli ka esitlusest kopeerida ja töölehele või dokumenti kleepida.

Lehe algusesse

Tabeli joonistamine

 1. Valige slaid, kuhu soovite tabeli lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tabelid nuppu Tabel ja seejärel käsku Joonista tabel.

  Menüü Lisa pilt

  Kursor muutub pliiatsiks Tabelite joonistamiseks kasutatav pliiats .

 3. Tabeli välispiiride määratlemiseks lohistage kursorit soovitud suuruse saavutamiseks diagonaalselt ning seejärel lohistage veeru- ja reapiiride loomiseks.

  Tabeli joonistamine

 4. Lahtri, rea või veeru äärejoone kustutamiseks klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises Ääriste joonistamine nuppu Kustutuskumm või vajutage tõstuklahvi (SHIFT) ja hoidke seda all.

  Tabeliriistade menüü Kujundus

  Kursor muutub kustutuskummiks Tabelite joonistamisel kasutatav kustutuskumm .

 5. Klõpsake joont, mille soovite kustutada.

 6. Kui olete tabeli joonistamise lõpetanud, klõpsake soovitud lahtrit ja sisestage tekst.

Lehe algusesse

Tabeli lisamine rakendusest Office Excel 2007

Rakenduses Office PowerPoint 2007 saate luua uue Office Excel 2007 tabeli või kopeerida ja kleepida olemasoleva tabeli rakendusest Office Excel 2007 või Office Word 2007 oma esitlusse.

Uue Office Excel 2007 tabeli lisamisel esitlusse saate ära kasutada Exceli tabelite funktsioone. Kui aga muudate esitluse kujundus, siis tabelile rakendatud kujundust ei värskendata, kuna tabel on OLE-manusobjekt. Tabelit ei saa Office PowerPoint 2007 suvandite abil redigeerida.

 1. Valige slaid, kuhu soovite tabeli lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tabelid nuppu Tabel ja seejärel käsku Exceli arvutustabel.

  Menüü Lisa pilt

 3. Tabelilahtrisse teksti lisamiseks klõpsake soovitud lahtrit ja sisestage tekst.

  Pärast teksti sisestamist klõpsake väljaspool tabelit.

Näpunäide. : Exceli tabeli redigeerimiseks pärast väljaspool tabelit klõpsamist topeltklõpsake tabelit.

Lehe algusesse

Tabelilaadi rakendamine või muutmine

Tabelilaad (ehk kiirlaad) koosneb mitmesugustest vormingusuvanditest (sh värvikombinatsioonidest, mis on tuletatud esitluse kujunduse värvid). Tabelilaad rakendatakse automaatselt kõigile lisatavatele tabelitele. Tabelilaadide pisipildid on kuvatud jaotise Tabelilaadid galeriis Kiirlaadid. Kui asetate kursori mõne kiirlaadi pisipildile, näete, kuidas see kiirlaad teie tabelit mõjutaks.

 1. Klõpsake tabelit, millele soovite rakendada uue või senisest erineva tabelilaadi.

 2. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises Tabelilaadid soovitud tabelilaadi. Suurema valiku tabelilaadide kuvamiseks klõpsake nuppu Veel  Nupu pilt .

  Kui asetate kursori mõne kiirlaadi pisipildile, näete, kuidas see kiirlaad teie tabelit mõjutaks.

  Märkmed : 

  • Tabelilaadi eemaldamiseks klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises Tabelilaadid nuppu Veel  Nupu pilt ja siis käsku Tühjenda tabel.

  • Kui soovite tabelit redigeerida mõnes varasemas PowerPointi versioonis, siis ärge rakendage pärast nupu Veel  Nupu pilt klõpsamist ühtegi jaotise Dokumendi parim vaste laadidest (v.a kaks esimest vasakpoolset laadi – Laadi ja ruudustikuta ning Laadita, tabeliruudustik). Enamik jaotise Dokumendi parim vaste laade põhjustavad tabeli teisendamise pildiks, kui salvestate esitluse mõne varasema PowerPointi versiooni failina.

  • Soovi korral saate ka muuta tabeli kontuuri või äärist või lisada tabelilahtritele täite või efekti.

  • Tabelites sisalduvat teksti ei kuvata vahekaardil Liigendus (normaalvaates programmiakna vasakpoolseimal paanil). Vahekaardil Liigendus kuvatakse üksnes kohatäited tekst.

Näpunäide. : Tabelilahtrites või terves tabelis sisalduva teksti ilme muutmiseks valige soovitud suvandid menüü Avaleht jaotises Font või menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises WordArt-laadid.

Lehe algusesse

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×