Tabeli lisamine slaidile

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kui soovite oma PowerPointi esitlusse lisada tabeli, on teil järgmised võimalused. Võite tabeli luua ja vormindada PowerPointis, kopeerida ja kleepida tabeli Wordist või lahtrite rühma Excelist või lisada Exceli arvutustabeli PowerPointi esitlusse.

Ei saa slaidi teksti teisendamine tabeliks. Lisage esmalt tabel ja seejärel teksti lisada. See on minu soovitus

 1. Valige slaid, kuhu soovite tabeli lisada.

 2. Klõpsake menüüs Lisa nuppu Tabel.

  Pilt PowerPointi lindil kuvatavast lisamismenüü nupust Tabel

 3. Tehke dialoogiboksis Tabeli lisamine ühte järgmistest.

  • Valige hiire abil soovitud arv ridu ja veerge.

  • Valige Lisa tabel ning sisestage soovitud arvud väljadele Veergude arv ja Ridade arv.

   Pilt PowerPointi dialoogiboksist Tabeli lisamine

  Märkus. : PowerPoint Online‘is on ainuke viis tabeli lisamiseks valida hiire abil soovitud ridade ja veergude arv.

 4. Tabelilahtritesse teksti lisamiseks klõpsake soovitud lahtrit ja sisestage tekst. Kui olete teksti sisestanud, klõpsake tabelist väljaspool.

  Näpunäited : 

  • Kiirelt tabeli lõppu rea lisamiseks klõpsake viimase rea viimast lahtrit ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (TAB).

  • Ridade või veergude lisamiseks paremklõpsake lahtrit, klõpsake minitööriistaribal käsku Lisa ja valige koht, kuhu soovite rea või veeru lisada.

  • Ridade või veergude kustutamiseks paremklõpsake lahtrit, klõpsake minitööriistaribal käsku Kustuta ja valige kustutatav sisu.

Lehe algusse

 1. Klõpsake Wordis tabelit, mille soovite kopeerida. Seejärel klõpsake menüüs Paigutus nuppu Vali ja seejärel käsku Vali tabel.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri.

 3. Valige PowerPointi esitluses slaid, kuhu soovite tabeli kopeerida, ja seejärel klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kleebi.

Näpunäide. : Vajadusel saate tabeli ka PowerPointi esitlusest kopeerida ja Exceli töölehele või Wordi dokumenti kleepida.

Lehe algusse

 1. Lahtrite rühma kopeerimiseks Exceli töölehelt klõpsake kopeeritava rühma ülemist vasakpoolset lahtrit ja lohistage soovitud ridade ja veergude valimiseks.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri.

 3. Valige PowerPointi esitluses slaid, kuhu soovite lahtrite rühma kopeerida, ja seejärel klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kleebi.

Näpunäide. : Vajadusel saate tabeli ka PowerPointi esitlusest kopeerida ja Exceli töölehele või Wordi dokumenti kleepida.

Lehe algusse

Märkus. : Seda ei saa teha rakenduses PowerPoint Online.

Kui lisate esitlusse Exceli arvutustabeli, muutub see OLE-manusobjektiks. Kui muudate esitluse kujundust (värve, fonte ja efekte), siis ei rakendata seda kujundust Excelist lisatud arvutustabelile. Samuti ei saa tabelit redigeerida PowerPointi juhtelementide abil.

 1. Valige slaid, kuhu soovite Exceli arvutustabeli lisada.

 2. Valige menüü Lisa jaotises Tabel käsk Exceli arvutustabel.

 3. Tabelilahtrisse teksti lisamiseks klõpsake soovitud lahtrit ja sisestage tekst.

  Pärast teksti sisestamist klõpsake väljaspool tabelit.

  Näpunäide. : Exceli arvutustabeli redigeerimiseks pärast seda, kui olete tabelist väljunud, topeltklõpsake tabelit.

Pärast tabeli lisamist esitluse saate Tabeliriistad PowerPointi tabeli vormindamine, laadi või muud tüüpi muudatuste tegemiseks. Redigeerimine, mida lisasite oma PowerPointi esitluse kohta leiate teavet teemast tabeli ilme muutmine.

Lehe algusse

Vaata ka

Tabeliridade ja -veergude lisamine või kustutamine

 1. Valige slaid, kuhu soovite tabeli lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tabelid nuppu Tabel.

  Menüü Lisa pilt

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Nihutage kursorit soovitud arvu ridade ja veergude valimiseks, seejärel klõpsake.

  • Klõpsake käsku Lisa tabel ja sisestage soovitud arvud väljadele Veergude arv ja Ridade arv.

 4. Tabeli lahtrisse teksti lisamiseks klõpsake soovitud lahtrit ja sisestage tekst.

  Pärast teksti sisestamist klõpsake väljaspool tabelit.

Rea lisamiseks tabeli lõppu klõpsake viimase rea viimast lahtrit ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab).

Märkus. : Olemasoleva teksti tabeliks teisendamiseks tuleb tabel esmalt slaidile lisada ja seejärel tekst tabeli lahtritesse kopeerida.

Lehe algusse

 1. Klõpsake kopeeritavat tabelit.

 2. Viige kursor tabeli enamik välispiiri (kuid mitte punktid) ja kui kursor muutub soovitud neljatipuliseks nooleks , vajutage klahvikombinatsiooni CTRL-C.

 3. Liikuge slaidile, kuhu soovite tabeli lisada, ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + V.

  Märkmed : 

  • Enne tabeli slaidile kleepimist veenduge, et oleksite teksti lisamiseks klõpsanud slaidi, mitte täpiga kohatäidet.

  • Samuti saate dubleerida kogu slaidi. Lisateavet leiate teemast Esitluses slaidide dubleerimine.

Lehe algusse

Tabeli vormingut ei saa kopeerida otse teise olemasolevasse tabelisse. Selle asemel saate kopeerida tabeli ja asendada lahtrites olevad andmed.

 1. Klõpsake tabelit, mille vormingu soovite kopeerida.

 2. Viige kursor tabeli enamik välispiiri (kuid mitte punktid) ja kui kursor muutub soovitud neljatipuliseks nooleks , vajutage klahvikombinatsiooni CTRL-C.

 3. Liikuge slaidile, mis sisaldab tabelit, kuhu soovite vormingu kleepida, ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + V.

  Märkus. : Enne tabeli slaidile kleepimist veenduge, et oleksite teksti lisamiseks klõpsanud slaidi, mitte täpiga kohatäidet.

 4. Muutke uues tabelis ridade ja veergude arvu vastavalt olemasoleva tabeli ridade ja veergude arvule.

 5. Valige kõik olemasoleva tabeli lahtrid ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + C.

 6. Klõpsake uue tabeli vasakus ülanurgas olevat lahtrit ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + V.

Lehe algusse

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Tabeli kopeerimiseks rakenduse Office Excel 2007 töölehelt klõpsake kopeeritava tabelis vasakul ülanurgas olevat lahtrit ja lohistage tabeli valimiseks.

  • Tabeli kopeerimiseks rakenduse Office Word 2007 dokumendist klõpsake kopeeritavat tabelit. Seejärel klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Paigutus jaotises Tabel nupu Vali kõrval asuvat noolt ja käsku Vali tabel.

   Wordi tabeliriistade menüü Paigutus pilt

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri.

  Jaotise Lõikelaud pilt

 3. Rakenduse Office PowerPoint 2007 esitluses valige slaid, kuhu soovite tabeli kopeerida, ja seejärel klõpsake menüüs Avaleht nuppu Kleebi.

Märkus. : Enne tabeli slaidile kleepimist veenduge, et oleksite teksti lisamiseks klõpsanud slaidi, mitte täpiga kohatäidet.

Näpunäide. : Vajaduse korral saate tabeli ka esitlusest kopeerida ja töölehele või dokumenti kleepida.

Lehe algusse

 1. Valige slaid, kuhu soovite tabeli lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tabelid nuppu Tabel ja seejärel käsku Joonista tabel.

  Menüü Lisa pilt

  Kursor muutub Pliiats Tabelite joonistamiseks kasutatav pliiats .

 3. Tabeli välispiiride määramiseks lohistage diagonaalselt soovitud suuruseni.

 4. Loomiseks veergude ja ridade piirmäärad Tabeliriistadmenüü kujundus jaotises Ääriste joonistamine nuppu Joonista tabelja seejärel pliiatsiga Tabelite joonistamiseks kasutatav pliiats joonistage veergude ja ridade piirmäärad, mida soovite sees on Tabel, kuid mitte tabeli äärised.

  Tabeliriistade menüü Kujundus

  Tabeli joonistamine

 5. Kui olete tabeli joonistamise lõpetanud, vajutage paoklahvi (Esc).

Lehe algusse

Saate luua uue tabeli Office Excel 2007Office PowerPoint 2007või saate kopeerida ja kleepida olemasoleva tabeli rakendusest Office Excel 2007 või Office Word 2007 esitlusse.

Kui lisate esitlusse uue Office Excel 2007 tabeli, saate kasutada Exceli tabelite funktsioone. Aga kui muudate esitluse kujundust, ei rakendu see kujundus tabelile, sest tabel on OLE-manusobjekt. Lisaks ei saa tabelit redigeerida rakenduse Office PowerPoint 2007 tööriistade abil.

 1. Valige slaid, kuhu soovite tabeli lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tabelid nuppu Tabel ja seejärel käsku Exceli arvutustabel.

  Menüü Lisa pilt

 3. Tabelilahtrisse teksti lisamiseks klõpsake soovitud lahtrit ja sisestage tekst.

  Pärast teksti sisestamist klõpsake väljaspool tabelit.

Exceli tabeli redigeerimiseks pärast sellest väljaspool klõpsamist topeltklõpsake tabelit.

Lisateavet rakenduses Office PowerPoint 2007 sisu (sh Office Excel 2007 tabelid) manustamise kohta leiate teemast OLE-manusobjekti loomine, muutmine või kustutamine.

Lehe algusse

 1. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises Ääriste joonistamine nuppu Kustutuskumm või vajutage tõstuklahvi (SHIFT) ja hoidke seda all, kui joonistusriist on aktiivne.

  Tabeliriistade menüü Kujundus

  Kursor muutub mõne kustutuskumm Tabelite joonistamisel kasutatav kustutuskumm .

 2. Klõpsake joont, mille soovite kustutada.

 3. Kui olete joonte kustutamise lõpetanud, klõpsake väljaspool tabelit.

Lehe algusse

Tabelilaad (ehk kiirlaad) koosneb mitmesugustest vormingusätetest (sh värvikombinatsioonidest, mis on tuletatud esitluse kujunduse värvide põhjal). Tabelilaad rakendub automaatselt kõigile lisatavatele tabelitele. Tabelilaadide pisipildid kuvatakse jaotise Tabelilaadid galeriis Kiirlaadid. Kui viite kursori mõne kiirlaadi pisipildile, kuvatakse, kuidas see kiirlaad teie tabelit mõjutaks.

 1. Klõpsake tabelit, millele soovite rakendada uue või senisest erineva tabelilaadi.

 2. Klõpsake menüü Tabeliriistadmenüü kujundus jaotises Tabelilaadid tabelilaadi, mida soovite. Lisateavet tabelilaadide kuvamiseks klõpsake nuppu veel Nupu pilt .

  Kui asetate kursori mõne kiirlaadi pisipildile, näete, kuidas see kiirlaad teie tabelit mõjutaks.

  Märkmed : 

  • Tabelilaadi jaotises Tabeliriistadmenüü kujundus jaotises tabelilaadid eemaldamiseks klõpsake nuppu veel Nupu pilt ja siis käsku Tühjenda tabel.

  • Kui soovite tabelit redigeerida, kasutades PowerPointi varasemas versioonis, kui klõpsate nuppu veel Nupu pilt , ei kehti mis tahes laade jaotises Dokumendi Parim vaste, välja arvatud esimene kahe vasakul (Laadi, ei Koordinaatvõrgu, ja ilma laadi Table Grid). Enamik jaotises Dokumendi Parim vaste laade põhjustavad tabeli teisendada pildi faili PowerPointi varasemas versioonis esitluse salvestamisel.

  • Lisaks saate muuta tabeli kontuuri või äärist ja lisada lahtritele täitevärvi või efekti.

  • Tabelites sisalduvat teksti ei kuvata vahekaardil Liigendus (normaalvaates programmiakna vasakpoolseimal paanil). Vahekaardil Liigendus kuvatakse ainult teksti kohatäidete asemel olev tekst.

Tabeli lahtrites või kogu tabelis sisalduva teksti ilme muutmiseks valige soovitud sätted menüü Avaleht jaotises Font või menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises WordArt-laadid.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×