Tabeli ilme muutmine

Tabeli ilme muutmiseks võite tabelile rakendada tabelilaadi (ehk kiirlaadi), muuta tabeli kontuuri või äärist, lisada lahtritele täite või efekti või muuta tabeli taustavärvi.

Selle artikli teemad

Tabelilaadi muutmine

Tabelilaadisuvandite muutmine

Tabeli äärise lisamine või muutmine

Tabelilahtri täite lisamine või muutmine

Tabeli taustavärvi lisamine või muutmine

Tabelilahtri efekti lisamine või muutmine

Tabeli efekti lisamine või muutmine

Tabeli või tabelilahtri täite kustutamine

Tabeli või tabelilahtri efekti kustutamine

Tabelilaadi muutmine

Tabelilaad (ehk kiirlaad) koosneb mitmesugustest vormingusuvanditest (sh värvikombinatsioonidest, mis on tuletatud esitluse kujunduse värvid). Tabelilaad rakendatakse automaatselt kõigile lisatavatele tabelitele. Tabelilaadide pisipildid on kuvatud jaotise Tabelilaadid galeriis Kiirlaadid. Kui asetate kursori mõne kiirlaadi pisipildile, näete, kuidas see kiirlaad teie tabelit mõjutaks.

 1. Klõpsake tabelit, millele soovite rakendada senisest erineva tabelilaadi.

 2. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises Tabelilaadid soovitud tabelilaadi. Suurema valiku tabelilaadide kuvamiseks klõpsake nuppu Veel  Nupu pilt .

  Vaikelaadi või mõne muu tabelilaadi eemaldamiseks klõpsake nuppu Veel  Nupu pilt ja käsku Tühjenda tabel.

  Näpunäide. : Kui soovite tabelilaadi määrata kõigi uute tabelite vaiketabelilaadiks, paremklõpsake soovitud tabelilaadi ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Sea vaikeväärtuseks.

Lehe algusesse

Tabelilaadisuvandite muutmine

Kui soovite tabelilaadi rakendada tabeli teatud osadele, saate seda teha jaotise Tabelilaadide suvandid abil.

 1. Klõpsake tabelit, mille tabelilaadisuvandeid soovite muuta.

 2. Tehke menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises Tabelilaadide suvandid mõnda järgmistest.

  Tabeliriistade menüü Kujundus

  • Tabeli esimese rea rõhutamiseks märkige ruut Päiserida.

  • Tabeli viimase rea rõhutamiseks märkige ruut Summarida.

  • Vaheldumisi triibutatud ridade valimiseks märkige ruut Triibutatud read.

  • Tabeli esimese veeru rõhutamiseks märkige ruut Esimene veerg.

  • Tabeli viimase veeru rõhutamiseks märkige ruut Viimane veerg.

  • Vaheldumisi triibutatud veergude valimiseks märkige ruut Triibutatud veerud.

Lehe algusesse

Tabeli äärise lisamine või muutmine

 1. Valige tabelilahtrid, millele soovite äärise lisada või mille äärist soovite muuta.

 2. Tehke menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises Ääriste joonistamine mõnda järgmistest.

  Tabeliriistade menüü Kujundus

  • Äärise värvi muutmiseks klõpsake esmalt nupu Pliiatsi värv kõrval asuvat noolt ja seejärel soovitud värvi.

   Kui soovite värvi, mida pole kujunduse värvid hulgas, klõpsake käsku Veel äärisevärve. Seejärel klõpsake meelepärast värvi vahekaardil Standardne või segage soovitud värvitoon kokku vahekaardil Kohandatud. Kohandatud värve ja vahekaardil Standardne leiduvaid värve ei värskendata, kui otsustate dokumendi kujundus hiljem muuta.

  • Äärise jämeduse muutmiseks klõpsake esmalt nupu Pliiatsi paksus kõrval asuvat noolt ja seejärel soovitud joonejämedust.

  • Äärise joonelaadi muutmiseks klõpsake esmalt nupu Pliiatsi laad kõrval asuvat noolt ja seejärel soovitud joonelaadi.

 3. 2. juhises valitud värvi, jämeduse või joonelaadi rakendamiseks tabelile tehke ühte järgmistest.

  • Kui kursor on endiselt pliiatsikujuline Tabelite joonistamiseks kasutatav pliiats , klõpsake ääriseid, mida soovite muuta.

  • Klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises Tabelilaadid nuppu Äärised ja seejärel äärisesuvandit, mida soovite muuta.

Näpunäide. : Tabelilahtrite vahelisi ääriseid saate kustutada tööriistaga Kustutuskumm. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises Ääriste joonistamine nuppu Kustutuskumm või vajutage tõstuklahvi (SHIFT) ja hoidke seda all, kui kursor on pliiatsikujuline Tabelite joonistamiseks kasutatav pliiats , ning klõpsake siis ääriseid, mille soovite kustutada.

Lehe algusesse

Tabelilahtri täite lisamine või muutmine

Täide on lahtri sisemus. Tabelilahtrile täitevärvi lisamisel või täitevärvi muutmisel saate täitele lisada ka tekstuuri, pildi või astmiku. Astmik on järkjärgult muutuvate värvide ja varjude jada (enamasti üleminek ühest värvist või ühest sama värvi toonist teise).

 1. Valige tabelilahtrid, kuhu soovite täite lisada.

 2. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises Tabelilaadid nupu Varjustus kõrval asuvat noolt ja tehke siis ühte järgmistest.

  Tabeliriistade menüü Kujundus

  • Täitevärvi lisamiseks või muutmiseks klõpsake soovitud värvi. Kui te ei soovi värvi, klõpsake käsku Täiteta.

   Kui soovite värvi, mida pole kujunduse värvid hulgas, klõpsake käsku Veel täitevärve. Seejärel klõpsake meelepärast värvi vahekaardil Standardne või segage soovitud värvitoon kokku vahekaardil Kohandatud. Kohandatud värve ja vahekaardil Standardne leiduvaid värve ei värskendata, kui otsustate dokumendi kujundus hiljem muuta.

  • Pilttäite lisamiseks või muutmiseks klõpsake käsku Pilt, otsige üles soovitud pilti sisaldav kaust, klõpsake pildifaili ja siis klõpsake nuppu Lisa.

   Kui lisate täiteefektina pildi, muudetakse selle suurust nii, et pilt mahuks lahtrisse. Seetõttu võib pilt näida moonutatud. Moonutuse vältimiseks võite muuta lahtri või tabeli suurust.

  • Astmiktäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Astmik ja klõpsake soovitud varianti.

   Astmiku kohandamiseks klõpsake käsku Veel astmikke ja valige soovitud suvandid.

  • Tekstuurtäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Tekstuur ja klõpsake soovitud tekstuuri.

   Tekstuuri kohandamiseks klõpsake käsku Veel tekstuure ja valige soovitud suvandid.

Lehe algusesse

Tabeli taustavärvi lisamine või muutmine

Lisada või muuta saate terve tabeli taustavärvi. Kui tabelilahtritele on rakendatud täitevärv, kuvatakse taustavärv täitevärvi all.

 1. Klõpsake tabelis mõnda lahtrit.

 2. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises Tabelilaadid nupu Varjustus kõrval asuvat noolt ja valige käsk Tabeli taust.

  Tabeliriistade menüü Kujundus

 3. Klõpsake soovitud värvi. Kui te ei soovi ühtegi värvi valida, klõpsake käsku Täiteta.

  Kui soovite värvi, mida pole kujunduse värvid hulgas, klõpsake käsku Veel täitevärve. Seejärel klõpsake meelepärast värvi vahekaardil Standardne või segage soovitud värvitoon kokku vahekaardil Kohandatud. Kohandatud värve ja vahekaardil Standardne leiduvaid värve ei värskendata, kui otsustate dokumendi kujundus hiljem muuta.

Lehe algusesse

Tabelilahtri efekti lisamine või muutmine

Märkus. : Efekte Vari ja Peegeldus saab lisada üksnes tervele tabelile, mitte üksikutele lahtritele.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Efekti rakendamiseks ainult mõnele tabelilahtrile valige lahtrid, millele soovite efekti lisada.

  • Efekti rakendamiseks kõigile tabelilahtritele paremklõpsake mõnda tabelilahtrit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Vali tabel.

 2. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises Tabelilaadid nuppu Efektid.

  Tabeliriistade menüü Kujundus

 3. Serva lisamiseks või muutmiseks valige käsk Lahtri kaldlõige ja klõpsake soovitud kaldlõikevarianti.

Lehe algusesse

Tabeli efekti lisamine või muutmine

 1. Klõpsake tabelit, millele soovite efekti lisada.

 2. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises Tabelilaadid nuppu Efektid ja tehke siis ühte järgmistest.

  Tabeliriistade menüü Kujundus

  • Varjustuse lisamiseks või muutmiseks valige käsk Vari ja klõpsake soovitud varjustust.

   Varjustuse kohandamiseks klõpsake käsku Varjustussuvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Peegelduse lisamiseks või muutmiseks valige käsk Peegeldus ja klõpsake soovitud peegeldusvarianti.

Lehe algusesse

Tabeli või tabelilahtri täite kustutamine

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Tabeli valimiseks paremklõpsake mõnda tabelilahtrit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Vali tabel.

  • Tabeli osa valimiseks valige lahtrid, mille täite soovite kustutada.

 2. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises Tabelilaadid nuppu Varjustus ja tehke siis ühte järgmistest.

  • Täitevärvi, pilttäite või tekstuurtäite kustutamiseks klõpsake käsku Täiteta.

  • Astmiktäite kustutamiseks valige käsk Astmik ja klõpsake käsku Astmikuta.

  • Tabeli taustatäite kustutamiseks valige käsk Tabeli taust ja klõpsake käsku Täiteta.

Lehe algusesse

Tabeli või tabelilahtri efekti kustutamine

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Tabeli valimiseks paremklõpsake mõnda tabelilahtrit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Vali tabel.

  • Tabeli osa valimiseks valige lahtrid, mille täite soovite kustutada.

 2. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises Tabelilaadid nuppu Efektid ja tehke siis ühte järgmistest.

  • Tabelilahtri või tabeli serva kustutamiseks valige käsk Lahtri kaldlõige ja klõpsake käsku Viltuseta.

  • Tabeli varjustuse kustutamiseks valige käsk Vari ja klõpsake käsku Varjuta.

  • Tabeli peegelduse kustutamiseks valige käsk Peegeldus ja klõpsake käsku Peegelduseta.

   Märkus. : Kui olete lisanud mitu eraldi efekti, korrake kõigi efektide kustutamiseks 2. juhist.

Näpunäide. : Tabelilahtrites või terves tabelis sisalduva teksti ilme muutmiseks valige soovitud suvandid menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises WordArt-laadid või menüü Avaleht jaotises Font.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×