Töölehel käsitsi leheküljepiiride loomine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Leheküljepiirid on jaoturid, mis tükeldavad tööleht printimiseks eraldi lehtedeks. Microsoft Excel lisab leheküljepiirid vastavalt paberi formaadile, veerisesätetele, skaleerimissuvanditele ja teie enda käsitsi lisatud leheküljepiiridele automaatselt. Kui soovite töölehe printida täpselt sellisele arvule lehtedele, nagu ise soovite, saate töölehe leheküljepiire enne printimist reguleerida.

Näpunäited : 

 • Ehkki leheküljepiiridega saab töötada ka normaalvaates, on soovitatav kasutada leheküljepiiride reguleerimiseks vaadet Leheküljepiiri eelvaade, kuna nii näete kohe, kuidas teised teie tehtud muudatused (nt lehesuuna ja vormingu muutmine) mõjutavad automaatseid leheküljepiire. Näiteks näete, kuidas reakõrguse ja veerulaiuse osas tehtud muudatus mõjutab automaatsete leheküljepiiride paigutust.

 • Alistamiseks on automaatsed leheküljepiirid lisab Excel, saate oma leheküljepiirid, olemasoleva käsitsi lisatud leheküljepiire teisaldada või mis tahes käsitsi lisatud leheküljepiiride kustutamine. Kõigi käsitsi lisatud leheküljepiire saate ka kiiresti eemaldada. Kui olete lõpetanud töötamise leheküljepiire, saate naasta normaalvaate .

Soovitud toiming

Leheküljepiiri lisamine

Leheküljepiiri teisaldamine

Käsitsi lisatud leheküljepiiri kustutamine

Kõigi käsitsi lisatud leheküljepiiride eemaldamine

Kuvamine ja peitmine leheküljepiiride normaalvaates

Lisateavet leheküljepiiride kohta

Leheküljepiiri lisamine

 1. Valige tööleht, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Vaade jaotises Töövihikuvaated nuppu Leheküljepiiri eelvaade.

  Klõpsake menüü Vaade nuppu Leheküljepiiri eelvaade

  Samuti võite klõpsata olekuribal nuppu Leheküljepiiri eelvaade  Nupu pilt .

  Kui kuvatakse dialoogiboks Leheküljepiiri eelvaade, klõpsake nuppu OK. Kui te ei soovi seda dialoogiboksi igal leheküljepiiri eelvaatesse minekul näha, märkige enne nupu OK klõpsamist ruut Ära näita enam seda dialoogi.

 3. Tehke ühte järgmistest:

  • Horisontaalse leheküljepiiri lisamiseks valige rida, mis asub selle koha all, kuhu soovite leheküljepiiri lisada.

  • Vertikaalse leheküljepiiri lisamiseks valige veerg, mis asub sellest kohast paremal, kuhu soovite leheküljepiiri lisada.

 4. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Lehekülje häälestus nuppu Piirid.

  Klõpsake menüü Küljendus nuppu piirid

 5. Klõpsake nuppu Lisa leheküljepiir.

Samuti võite paremklõpsata rida või veergu, mis asub selle koha all või sellest paremal, kuhu soovite leheküljepiiri lisada, ja seejärel klõpsata käsku Lisa leheküljepiir.

Kui käsitsi lisatud leheküljepiirid ei jõustu, siis on võimalik, et dialoogiboksi Lehekülje häälestus (menüü Küljendus, jaotis Lehekülje häälestus, dialoogiboksi käiviti Nupu pilt ) vahekaardil Lehekülg on valitud skaleerimissuvand Sobita. Käsitsi lisatud leheküljepiiride kasutamiseks valige skaleerimissuvand Reguleeri.

Lehe algusse

Leheküljepiiri teisaldamine

Kui soovite lubada leheküljepiiride lohistamise töölehel mõnda teise asukohta, veenduge, et lahtrite pukseerimise funktsioon oleks lubatud. Kui see funktsioon pole lubatud, ei pruugi leheküljepiiride teisaldamine võimalikuks osutuda.

 1. Veenduge, et-hiirega on lubatud, tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüüd Fail.

  2. Klõpsake nuppu Suvandid.

  3. Märkige kategooria Täpsemalt jaotises Redigeerimissuvandid ruut Luba täitepide ja lahtrite lohistamine ning seejärel klõpsake nuppu OK.

 2. Valige tööleht, mida soovite muuta.

 3. Klõpsake menüü Vaade jaotises Töövihikuvaated nuppu Leheküljepiiri eelvaade.

  Klõpsake menüü Vaade nuppu Leheküljepiiri eelvaade

  Samuti võite klõpsata olekuribal nuppu Leheküljepiiri eelvaade  Nupu pilt .

  Kui kuvatakse dialoogiboks Leheküljepiiri eelvaade, klõpsake nuppu OK. Kui te ei soovi seda dialoogiboksi igal leheküljepiiri eelvaatesse minekul näha, märkige enne nupu OK klõpsamist ruut Ära näita enam seda dialoogi.

 4. Leheküljepiiri teisaldamiseks lohistage see uude asukohta.

  Märkus. : Automaatse leheküljepiiri teisaldamine muudab selle püsivaks leheküljepiiriks.

Lehe algusse

Käsitsi lisatud leheküljepiiri kustutamine

Märkus. : Exceli automaatselt lisatud leheküljepiire ei saa kustutada. Leheküljepiiride käsitsi lisamine, lehesuuna muutmine või veerulaiuste ja reakõrguste reguleerimine võib aga automaatselt lisatud leheküljepiiride paigutust muuta.

Käsitsi lisatud leheküljepiiri kustutamiseks toimige järgmiselt.

 1. Valige tööleht, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Vaade jaotises Töövihikuvaated nuppu Leheküljepiiri eelvaade.

  Klõpsake menüü Vaade nuppu Leheküljepiiri eelvaade

  Samuti võite klõpsata olekuribal nuppu Leheküljepiiri eelvaade  Nupu pilt .

  Kui kuvatakse dialoogiboks Leheküljepiiri eelvaade, klõpsake nuppu OK. Kui te ei soovi seda dialoogiboksi igal leheküljepiiri eelvaatesse minekul näha, märkige enne nupu OK klõpsamist ruut Ära näita enam seda dialoogi.

 3. Tehke ühte järgmistest:

  • Vertikaalse leheküljepiiri kustutamiseks valige veerg, mis asub kustutatavast leheküljepiirist paremal.

  • Horisontaalse leheküljepiiri kustutamiseks valige rida, mis asub kustutatava leheküljepiiri all.

   Automaatset leheküljepiiri ei saa kustutada.

 4. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Lehekülje häälestus nuppu Piirid.

  Klõpsake menüü Küljendus nuppu piirid

 5. Klõpsake käsku Eemalda lehepiir.

Samuti saate lohistada väljaspool lehe leheküljepiiri eelvaate ala eemaldada leheküljepiiri (vasakule või paremale vertikaalset leheküljepiiri, või üles või alla horisontaalne leheküljepiiride jaoks). Kui te ei saa lohistada leheküljepiire, veenduge, et funktsiooni hiirega on lubatud. Lisateavet leiate teemast leheküljepiiri nihutada.

Lehe algusse

Kõigi käsitsi lisatud leheküljepiiride eemaldamine

Märkus. : Selle toiminguga eemaldatakse kõik käsitsi lisatud leheküljepiirid ja tööleht lähtestatakse üksnes automaatseid leheküljepiire kuvama.

 1. Klõpsake töölehte, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Vaade jaotises Töövihikuvaated nuppu Leheküljepiiri eelvaade.

  Klõpsake menüü Vaade nuppu Leheküljepiiri eelvaade

  Samuti võite klõpsata olekuribal nuppu Leheküljepiiri eelvaade  Nupu pilt .

  Kui kuvatakse dialoogiboks Leheküljepiiri eelvaade, klõpsake nuppu OK. Kui te ei soovi seda dialoogiboksi igal leheküljepiiri eelvaatesse minekul näha, märkige enne nupu OK klõpsamist ruut Ära näita enam seda dialoogi.

 3. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Lehe häälestus nuppu Piirid.

  Klõpsake menüü Küljendus nuppu piirid

 4. Klõpsake käsku Lähtesta kõik leheküljepiirid.

Näpunäide. : Samuti võite töölehel mõnda lahtrit paremklõpsata ja siis klõpsata käsku Lähtesta kõik leheküljepiirid.

Lehe algusse

Kuvamine ja peitmine leheküljepiiride normaalvaates

Pärast leheküljepiiridega töö lõpetamist klõpsake tavavaatesse naasmiseks menüü Vaade jaotises Töövihikuvaated nuppu Tavaline.

Teise võimalusena saate klõpsata olekuriba nuppu Tavaline  Nupu pilt .

Pärast töö leheküljepiire leheküljepiiri eelvaate, võidakse kuvada endiselt leheküljepiire normaalvaates Kuna leheküljepiirid on sisse lülitatud automaatselt. Saate need välja lülitada.

Siit saate teada, kuidas kuvada või peita leheküljepiiride normaalvaates:

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake nuppu Suvandid.

 3. Leheküljepiiride normaalvaates sisse- või väljalülitamiseks märkige või tühjendage kategooria Täpsemalt jaotises Selle töölehe kuvamissuvandid ruut Kuva leheküljepiirid.

Lisateavet leheküljepiiride kohta

Parim võimalus kõiki teie töövihiku leheküljepiire vaadata on vaates Leheküljepiiride eelvaade. Leheküljepiiride eelvaade kasutab erinevat tüüpi leheküljepiiride kuvamiseks erinevaid vorminguid.

 • Kriipsjooned    – kriipsjoon tähistab automaatset leheküljepiiri.

  Töölehe leheküljepiiri eelvaate näitab, et automaatsed leheküljepiirid

 • Pidevjooned    – pidevjoon tähistab käsitsi lisatud leheküljepiiri.

  Käsitsi lisatud leheküljepiiridega tööleht leheküljepiiri eelvaates.

Vaikimisi pole leheküljepiirid normaalvaates kuvatud. Kui aga soovite leheküljepiire näha ka normaalvaates, saate need selles vaates ise kuvada.

Normaalvaates saate leheküljepiiride lisamiseks, eemaldamiseks ja lähtestamiseks kasutada käsku Piirid (menüü Küljendus jaotis Lehekülje häälestus). Leheküljepiiride ühest kohast teise lohistamine pole normaalvaates võimalik.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×