Töölehel käsitsi leheküljepiiride loomine

Leheküljepiirid on jaoturid, mis tükeldavad tööleht printimiseks eraldi lehtedeks. Microsoft Excel lisab leheküljepiirid vastavalt paberi formaadile, veerisesätetele, skaleerimissuvanditele ja teie enda käsitsi lisatud leheküljepiiridele automaatselt. Kui soovite töölehe printida täpselt sellisele arvule lehtedele, nagu ise soovite, saate töölehe leheküljepiire enne printimist reguleerida.

Näpunäited    Ehkki leheküljepiiridega saab töötada ka normaalvaates, on soovitatav kasutada leheküljepiiride reguleerimiseks vaadet Leheküljepiiri eelvaade, kuna nii näete kohe, kuidas teised teie tehtud muudatused (nt lehesuuna ja vormingu muutmine) mõjutavad automaatseid leheküljepiire. Näiteks näete, kuidas reakõrguse ja veerulaiuse osas tehtud muudatus mõjutab automaatsete leheküljepiiride paigutust.

Exceli lisatud automaatsete leheküljepiiride alistamiseks saate leheküljepiirid ise käsitsi lisada, olemasolevad käsitsi loodud leheküljepiirid uude asukohta teisaldada või käsitsi lisatud leheküljepiirid kustutada. Samuti saate kõik käsitsi lisatud leheküljepiirid kiiresti korraga eemaldada. Pärast leheküljepiiridega töötamise lõpetamist saate naasta normaalvaatesse.

Selle artikli teemad

Leheküljepiiri lisamine

Leheküljepiiri teisaldamine

Käsitsi lisatud leheküljepiiri kustutamine

Kõigi käsitsi lisatud leheküljepiiride kustutamine

Naasmine normaalvaatesse

Leheküljepiiride kuvamine või peitmine normaalvaates

Lisateavet leheküljepiiride kohta

Leheküljepiiri lisamine

 1. Valige tööleht, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Vaade jaotises Töövihiku vaated nuppu Leheküljepiiri eelvaade.

  Klõpsake menüü Vaade nuppu Leheküljepiiri eelvaade

  Näpunäide.   Samuti võite klõpsata olekuribal nuppu Leheküljepiiri eelvaade  Nupu pilt.

  Märkus.   Kui kuvatakse dialoogiboks Leheküljepiiri eelvaade, klõpsake nuppu OK. Kui te ei soovi seda dialoogiboksi igal leheküljepiiri eelvaatesse minekul näha, märkige enne nupu OK klõpsamist ruut Ära näita enam seda dialoogi.

 3. Tehke ühte järgmistest:

  • Horisontaalse leheküljepiiri lisamiseks valige rida, mis asub selle koha all, kuhu soovite leheküljepiiri lisada.

  • Vertikaalse leheküljepiiri lisamiseks valige veerg, mis asub sellest kohast paremal, kuhu soovite leheküljepiiri lisada.

 4. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Lehekülje häälestus nuppu Piirid.

  Klõpsake menüü Küljendus nuppu Piirid

 5. Klõpsake nuppu Lisa leheküljepiir.

Näpunäide.   Samuti võite paremklõpsata rida või veergu, mis asub selle koha all või sellest paremal, kuhu soovite leheküljepiiri lisada, ja seejärel klõpsata käsku Lisa leheküljepiir.

Märkus.   Kui käsitsi lisatud leheküljepiirid ei jõustu, siis on võimalik, et dialoogiboksi Lehekülje häälestus (menüü Küljendus, jaotis Lehekülje häälestus, dialoogiboksi käiviti Nupu pilt) vahekaardil Lehekülg on valitud skaleerimissuvand Sobita. Käsitsi lisatud leheküljepiiride kasutamiseks valige skaleerimissuvand Reguleeri.

Lehe algusesse

Leheküljepiiri teisaldamine

NB!   Kui soovite lubada leheküljepiiride lohistamise töölehel mõnda teise asukohta, veenduge, et lahtrite pukseerimise funktsioon oleks lubatud. Kui see funktsioon pole lubatud, ei pruugi leheküljepiiride teisaldamine võimalikuks osutuda.

Kontrollimaks, kas pukseerimine on lubatud, tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake nuppu Suvandid.

 3. Märkige kategooria Täpsemalt jaotises Redigeerimissuvandid ruut Luba täitepide ja lahtrite lohistamine ning seejärel klõpsake nuppu OK.

 4. Valige tööleht, mida soovite muuta.

 1. Klõpsake menüü Vaade jaotises Töövihiku vaated nuppu Leheküljepiiri eelvaade.

  Klõpsake menüü Vaade nuppu Leheküljepiiri eelvaade

  Näpunäide.   Samuti võite klõpsata olekuribal nuppu Leheküljepiiri eelvaade  Nupu pilt.

  Märkus.   Kui kuvatakse dialoogiboks Leheküljepiiri eelvaade, klõpsake nuppu OK. Kui te ei soovi seda dialoogiboksi igal leheküljepiiri eelvaatesse minekul näha, märkige enne nupu OK klõpsamist ruut Ära näita enam seda dialoogi.

 2. Leheküljepiiri teisaldamiseks lohistage see uude asukohta.

  Märkus.   Automaatse leheküljepiiri teisaldamine muudab selle püsivaks leheküljepiiriks.

Lehe algusesse

Käsitsi lisatud leheküljepiiri kustutamine

Märkus.   Exceli automaatselt lisatud leheküljepiire ei saa kustutada. Leheküljepiiride käsitsi lisamine, lehesuuna muutmine või veerulaiuste ja reakõrguste reguleerimine võib aga automaatselt lisatud leheküljepiiride paigutust muuta.

Käsitsi lisatud leheküljepiiri kustutamiseks toimige järgmiselt.

 1. Valige tööleht, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Vaade jaotises Töövihiku vaated nuppu Leheküljepiiri eelvaade.

  Klõpsake menüü Vaade nuppu Leheküljepiiri eelvaade

  Näpunäide.   Samuti võite klõpsata olekuribal nuppu Leheküljepiiri eelvaade  Nupu pilt.

  Märkus.   Kui kuvatakse dialoogiboks Leheküljepiiri eelvaade, klõpsake nuppu OK. Kui te ei soovi seda dialoogiboksi igal leheküljepiiri eelvaatesse minekul näha, märkige enne nupu OK klõpsamist ruut Ära näita enam seda dialoogi.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Vertikaalse leheküljepiiri kustutamiseks valige veerg, mis asub kustutatavast leheküljepiirist paremal.

  • Horisontaalse leheküljepiiri kustutamiseks valige rida, mis asub kustutatava leheküljepiiri all.

   Märkus.   Automaatset leheküljepiiri ei saa kustutada.

 4. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Lehekülje häälestus nuppu Piirid.

  Klõpsake menüü Küljendus nuppu Piirid

 5. Klõpsake nuppu Eemalda leheküljepiir.

Näpunäide.   Leheküljepiiri eemaldamiseks võite selle ka leheküljepiiri eelvaatealast välja lohistada (vertikaalsete leheküljepiiride korral vasakule või paremale, horisontaalsete leheküljepiiride korral üles või alla). Kui leheküljepiire ei saa lohistada, siis veenduge, et pukseerimisfunktsioon oleks lubatud. Lisateavet leiate lõigust Leheküljepiiri teisaldamine.

Lehe algusesse

Kõigi käsitsi lisatud leheküljepiiride kustutamine

Märkus.   Selle toiminguga eemaldatakse kõik käsitsi lisatud leheküljepiirid ja tööleht lähtestatakse üksnes automaatseid leheküljepiire kuvama.

 1. Klõpsake töölehte, mille soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Vaade jaotises Töövihiku vaated nuppu Leheküljepiiri eelvaade.

  Klõpsake menüü Vaade nuppu Leheküljepiiri eelvaade

  Näpunäide.   Samuti võite klõpsata olekuribal nuppu Leheküljepiiri eelvaade  Nupu pilt.

  Märkus.   Kui kuvatakse dialoogiboks Leheküljepiiri eelvaade, klõpsake nuppu OK. Kui te ei soovi seda dialoogiboksi igal leheküljepiiri eelvaatesse minekul näha, märkige enne nupu OK klõpsamist ruut Ära näita enam seda dialoogi.

 3. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Lehekülje häälestus nuppu Piirid.

Klõpsake menüü Küljendus nuppu Piirid

 1. Klõpsake nuppu Lähtesta kõik leheküljepiirid.

Näpunäide.   Samuti võite töölehel mõnda lahtrit paremklõpsata ja siis klõpsata käsku Lähtesta kõik leheküljepiirid.

Lehe algusesse

Naasmine normaalvaatesse

Pärast leheküljepiiridega töö lõpetamist klõpsake menüü Vaade jaotises Kuva lehepiirid nuppu Tavaline.

Näpunäide.   Samuti võite klõpsata olekuribal nuppu Tavaline  Nupu pilt.

Märkus.   Pärast leheküljepiiridega töötamist vaates Leheküljepiiri eelvaade võite leheküljepiire endiselt näha ka normaalvaates, kuna leheküljepiirid on automaatselt sisse lülitatud. Leheküljepiiride väljalülitamiseks lugege järgmist jaotist Leheküljepiiride kuvamine või peitmine normaalvaates.

Lehe algusesse

Leheküljepiiride kuvamine või peitmine normaalvaates

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake nuppu Suvandid.

 3. Leheküljepiiride normaalvaates sisse- või väljalülitamiseks märkige või tühjendage kategooria Täpsemalt jaotises Selle töölehe kuvamissuvandid ruut Kuva leheküljepiirid.

Lehe algusesse

Lisateavet leheküljepiiride kohta

Parim võimalus kõiki teie töövihiku leheküljepiire vaadata on vaates Leheküljepiiride eelvaade. Leheküljepiiride eelvaade kasutab erinevat tüüpi leheküljepiiride kuvamiseks erinevaid vorminguid.

 • Kriipsjooned    – kriipsjoon tähistab automaatset leheküljepiiri.

  Automaatsete leheküljepiiridega tööleht leheküljepiiri eelvaates.

 • Pidevjooned    – pidevjoon tähistab käsitsi lisatud leheküljepiiri.

  Käsitsi lisatud leheküljepiiridega tööleht leheküljepiiri eelvaates.

Vaikimisi pole leheküljepiirid normaalvaates kuvatud. Kui aga soovite leheküljepiire näha ka normaalvaates, saate need selles vaates ise kuvada.

Normaalvaates saate leheküljepiiride lisamiseks, eemaldamiseks ja lähtestamiseks kasutada käsku Piirid (menüü Küljendus jaotis Lehekülje häälestus). Leheküljepiiride ühest kohast teise lohistamine pole normaalvaates võimalik.

Lehe algusesse

Rakenduskoht: Excel 2013Kas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Tugiressursid

Vaheta keelt