Täiskiirusele 2007 Office'i süsteemiga

Ülevaade

Kursuse ülevaate pilt

Kõigepealt tutvute lähemalt tuttavate programmide uue kujundusega 2007 Microsoft Office'i süsteemis. Seejärel saate muudatusi ise järele proovida.

Pärast selle kursuse lõpetamist oskate teha järgmist:

 • Vaadata, kuidas Microsoft Office on muutunud ja miks.

 • Kasutada linti tavapäraste toimingute tegemiseks.

 • Saada teada, mida uued failivormingud teie jaoks tähendavad.

See kursus sisaldab järgmist:

 • Kaks oma tempoga läbitavat õppetundi ja kaks harjutusseanssi praktiliste kogemuste saamiseks. Harjutamisel läheb tarvis 2007 Office'i süsteemi.

 • Iga õppetüki alguses asuv lühike test; teste ei hinnata.

 • Kiirülevaate kaart, mille saate kursuselt kaasa võtta.

Kui avate programmi Microsoft Office Word 2007, Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007 või Office Access 2007 või kui hakkate Office Outlook 2007 abil uut sõnumit koostama, märkate paljusid tuttavaid asju, nagu näiteks Wordi dokument või Exceli tööleht. Lisaks näete akna ülaosas uut kujundust.

Vana kujundusega menüüde ja tööriistaribade asemel on nüüd akna ülaosas lint. Lint sisaldab vahekaarte, mida tuleb tuttavate käskudeni jõudmiseks klõpsata.

Varuge veidi kannatust ja uurige asja ning te avastate peagi, et uus kujundus töötab teie heaks, mitte vastu. Tegelikult on see välja töötatud Microsoft Office'i kasutajatelt  – seega võib-olla ka teilt – saadud tagasiside põhjal, mida arvesse võttes oleme loonud lihtsamini kasutatavad ja hõlpsamini leitavate käskudega programmid.

Kuidas linti kasutada? Seda saate teada, kui läbite selle kursuse ning õpite looma kiiremini paremaid dokumente.

Selle kursuse kohta lisateabe saamiseks lugege läbi osad Eesmärgid ja Teave selle kursuse kohta või vaadake sisukorda. Seejärel klõpsake esimese õppetüki alustamiseks nuppu Edasi.

Uus Office – just teile mõeldud

Teie juhtimiskeskus – lint

Teie uus juhtimiskeskus "lint" programmis Word 2007.

Tuttavad ja harjumuspärased Microsoft Office'i programmid on tublisti muutunud. Hea uudis on aga see, et teile vajalikud käsud ja muud tööriistad on nüüd paremini nähtavad ja kättesaadavad.

Ligi 30 kuvamata tööriistariba ja menüüde varju peidetud käskude asemel on teil nüüd üks juhtimiskeskus, kuhu on koondatud kokku kõik olulisemad käsud, et neid oleks parem näha.

Kui te oskate juba ühes programmis linti kasutada, siis oskate seda ka teistes programmides.

Mida lindil leida võib?

Lindi kolm põhiosa: vahekaardid, rühmad ja käsud

Lint koosneb kolmest osast: vahekaardid, rühmad ja käsud.

Lint koosneb kolmest põhikomponendist.

1. Vahekaardid asuvad lindi ülaosas. Igaüks neist tähistab selle programmi põhitoiminguid, millega te töötate.

2. Rühmad asuvad vahekaartidel ja koosnevad sõsarkäskudest. Rühmad koondavad kokku kõik käsud, mida teil võib mõne kindla toimingu juures vaja minna. Need jäävad kuvatuks ja kergesti kättesaadavaks ning te saate neid korraga näha.

3. Käsud on koondatud rühmadesse. Käsuks võib olla nupp, menüü või boks, kuhu sisestatakse teavet.

Kust alata? Alustage esimesest vahekaardist.

Näiteks Wordis on esimene vahekaart Kodu. Wordis teostatav põhitoiming on kirjutamine. Seepärast asuvad vahekaardil Kodu dokumentide kirjutamisel enim kasutatavad käsud: fondi vormindamise käsud (rühmas Font), lõigusuvandid (rühmas Lõik) ja tekstilaadid (rühmas Laadid).

Samamoodi on see korraldatud ka teistes Office 2007 programmides: esimesel vahekaardil asuvad põhitoimingute käsud. Ka Excelis, PowerPointis ja Accessis on esimene vahekaart Kodu. Outlookis, kus luuakse sõnumeid, on selleks vahekaart Sõnum.

Kuidas käsud on korraldatud

Käsud Kleebi, Lõika ja Kopeeri Wordis ja Excelis

Käsud Kleebi, Lõika ja Kopeeri Wordis ja Excelis. Kuna neid käske kasutatakse väga sageli, kuvatakse need lindi esimesel vahekaardil Kodu.

Käsud on korraldatud vastavalt nende kasutusele. Microsoft leidis, et Microsoft Office'i kasutajad eelistavad teatud käske, mida nad pidevalt kasutavad. Nüüd on nendest käskudest saanud tähtsaimad käsud.

Näiteks kuulub nende hulka käsk Kleebi. See on üks enimkasutatud käske. Miks mitte anda sellele koos sõsarkäskudega Lõika ja Kopeeri maksimaalne prioriteet?

Sagedasti kasutatavaid käske ei tule enam otsida muude käskude hulgast menüüdest või tööriistaribadelt. Kuna neid kasutatakse palju, peaksid nad olema kättesaadavad ka üheainsa sõrmeliigutusega.

Harvemini kasutatavad käsud ei ole lindil nii prioriteetsel kohal. Enamik inimesi kasutab näiteks käsku Kleebi teisiti palju harvem kui käsku Kleebi. Seetõttu tuleb käsule Kleebi teisiti juurdepääsuks esmalt klõpsata käsul Kleebi olevat noolt.

Rohkem käske, kuid ainult siis, kui neid vaja on

Vahekaart Pildiriistad kuvatakse pildi lisamisel

Pildiriistad kuvatakse Wordis lindi ülaosas pärast pildi lisamist.

Käsud, mida te kõige rohkem kasutate, asuvad lindil ja on kogu aeg käepärast. Mõned harvemini kasutatavad käsud kuvatakse aga vaid teatud toimingu sooritamisel siis, kui neid vaja on.

Näiteks kui teie Wordi dokument ei sisalda pilti, ei lähe teil tarvis ka pildiga tööks vajalikke käske.

Niipea aga, kui te lisate Wordi pildi, kuvatakse Pildiriistad koos vahekaardiga Vorming, mis sisaldab pildiga tööks vajalikke käske. Kui te olete pildiga töötamise lõpetanud, siis pildiriistad kaovad.

Kui te soovite pildiga edasi töötada, klõpsake seda ning vahekaart kuvatakse taas koos kõigi vajalike käskudega. Word teab, mida te teete, ja pakub ise vajalikud tööriistad. Lint reageerib teie tegevusele.

Nii et ärge muretsege, kui ei näe kõiki käske kogu aeg. Hakake algusest pihta. Vajalikud käsud on teil käepärast.

Õppetüki lõpus olevas harjutusseansis näete, kuidas see toimib.

Rohkem suvandeid, siis kui neid vaja on

Enamate suvandite nägemiseks klõpsake rühma all paremas nurgas olevat märki

Klõpsake vajadusel enamate suvandite nägemiseks rühma allosas olevat noolt Nupu pilt .

1. Klõpsake noolt Nupu pilt rühmas Font.

2. Avaneb dialoogiboks Font.

Kui te näete rühma all paremas nurgas väikest noolt Nupu pilt , on selle rühma puhul saadaval rohkem suvandeid. Klõpsake seda noolt Nupu pilt (seda nimetatakse dialoogiboksi käivitiks), et avada dialoogiboks või tööpaan, kus on rohkem käske.

Näiteks PowerPointis on vahekaardi Kodu rühmas Font olemas kõik fondi muutmisel enim kasutatavad käsud, sealhulgas käsud fondi ilme ja suuruse muutmiseks ning paksu, kursiivis või allakriipsutatud fondi kasutamiseks.

Kui teil läheb vaja mõnd vähemkasutatavat suvandit, näiteks ülaindeksit, klõpsake noolt Nupu pilt , mis asub rühmas Font, et avada dialoogiboks Font. See dialoogiboks sisaldab ülaindeksit ja teisi fondiga seotud suvandeid.

Eelvaate vaatamine enne valiku tegemist

[Untitled] Allakriipsutuse laadi valimine ja reaalajalise eelvaate kasutamine

Esitage animatsioon, et näha, kuidas allakriipsutuse laad kuvatakse reaalajalises eelvaates ja kuidas laad seejärel valitakse.

Olete te kunagi kulutanud aega sellele, et sooritate mõne toimingu ja võtate selle siis tagasi ja nii mitu korda järjest? Näiteks valite fondi, fondi värvi või laadi või muudate pilti. Valitud suvand aga ei sobi teile ning te võtate selle tagasi ja proovite järgmist ja siis võib-olla veel järgmist, enne kui sobiva leiate.

Nüüd on teil võimalik näha oma valikut eelvaates ja saate kiiremini paremad tulemused juba esimese valiku tegemisel. Te ei pea tehtud valikut üha uuesti tagasi võtma ega järgmist järele proovima.

Reaalajalise eelvaate kasutamiseks paigutage kursor suvandi kohale. Dokument muutub ja te näete, milline see suvand välja näeb, enne kui oma lõpliku valiku teete. Kui te olete eelvaates nähtuga rahul, siis klõpsake soovitud suvandit selle valimiseks.

Klõpsake nuppu Esita, et näha, kuidas reaalajalist eelvaadet kasutatakse erinevate allakriipsutuse laadide nägemiseks enne sobiva väljavalimist.

Käskude panemine oma tööriistaribale

[Untitled] Nupu lisamine kiirpääsuribale ja sealt eemaldamine

Esitage animatsioon, et näha, kuidas nupp kiirpääsuribale lisatakse ja pärast sealt eemaldatakse.

Kui te kasutate sageli käske, mis ei ole teie meelest piisavalt kiiresti kättesaadavad, võite need hõlpsasti lisada kiirpääsuribale, mis asub Microsoft Office'i programmi esmakordsel käivitamisel lindi kohal. Sellel tööriistaribal on käsud alati nähtavad ja käepärast.

Näiteks kui te kasutate Wordis või Excelis iga päev redaktsioonimärkide sisselülitamiseks käsku Jälita muutusi ja te ei soovi iga kord sellele käsule juurdepääsuks klõpsata vahekaarti Läbivaatus, võite käsu Jälita muutusi lisada kiirpääsuribale.

Selleks paremklõpsake vahekaardi Läbivaatus käsku Jälita muutusi ning klõpsake seejärel käsku Lisa kiirpääsuribale. Nupu kustutamiseks paremklõpsake seda ja klõpsake käsku Eemalda kiirpääsuribalt.

Klõpsake nuppu Esita, et näha, kuidas nupp tööriistaribale lisatakse ja pärast sealt eemaldatakse.

Ekraani eraldusvõimest sõltub, mida te näete

Rühm Kuva/peida kõrge ja madala eraldusvõime korral

Vahekaardi Vaade rühm Kuva/peida. Kõrge eraldusvõime korral kuvatakse kõik rühma käsud. Madala eraldusvõime korral tuleb käskude kuvamiseks klõpsata rühma nupul olevat noolt.

Kõik eelnev kehtib siis, kui teie ekraani eraldusvõime on seatud kõrgeks ning programmiaken on maksimeeritud. Vastasel juhul näeb kõik teisiti välja. Kuidas? Näiteks nii.

Madal eraldusvõime     Kui teie ekraani eraldusvõime on seatud madalaks (nt 800 x 600 pikslit), kuvatakse lindil mõne rühma puhul vaid rühma nimi, mitte selle rühma käsud. Käskude kuvamiseks tuleb klõpsata rühma nupul olevat noolt.

Näiteks Wordis on kõrge eraldusvõime korral kuvatud kõik vahekaardi Vaade rühma Kuva/peida käsud. 800 x 600 pikslise eraldusvõime korral aga kuvatakse ainult nupp Kuva/peida, mitte rühma käsud.

Nende kuvamiseks tuleb klõpsata rühma Kuva/peida nupul olevat noolt.

Üldiselt sisaldavad rühmad, mille puhul kuvatakse madala eraldusvõime korral vaid nimi, harvemini kasutatavaid käske.

Minimeeritud     Kui teete programmiakna väiksemaks, kuvatakse teatud suurusel mõne rühma puhul eraldusvõimest olenemata vaid nimi. Käskude kuvamiseks tuleb klõpsata rühma nupul olevat noolt.

Tahvelarvutid     Kui teil on väiksema ekraaniga tahvelarvuti, kuvatakse lindil olevad vahekaardid ja rühmad väiksemalt. Suurema kuvari puhul kuvatakse vahekaardid ja rühmad suuremalt.

Harjutamine

Nupu Harjutused Wordis klõpsamine Wordi programmiakna ja harjutusjuhiste akna avamiseks

Allalaadimise maht: 16 kB (<1 min kiirusel 56 kbit/s)

Harjutused Wordis

Harjutuse käigus tutvute lindiga esmalt programmis Word 2007 ja seejärel programmis Excel 2007.

Harjutusseanss

Lehe allservas asuva nupu Harjutused Wordis klõpsamisel laaditakse teie arvutisse harjutustega dokument, mis avaneb Wordis. Avatakse ka eraldi aken harjutusjuhistega.

Märkus.     Teie arvutisse peavad olema installitud Word 2007 ja Excel 2007.

Vastake järgmisele testile, et olla kindel, kas saite materjalist õigesti aru. Teie vastused on privaatsed ja testi ei hinnata.

Kus asuvad lindil käsud Kleebi, Lõika ja Kopeeri?

Viimasel vahekaardil.

Ei, see on küll viimane koht, kust neid otsida. Palun proovige uuesti.

Esimesel vahekaardil.

Täpselt nii! Neid käske kasutatakse sagedasti, nii et need kuvatakse loogiliselt lindi esimesel vahekaardil.

Kiirpääsuribal.

Ei, need võib sinna panna, aga selleks pole tegelikult vajadust, kuna need on niigi mugavas asukohas.

Te kasutate kõrge eraldusvõimega ekraani asemel madala eraldusvõimega ekraani. Ühe rühma käske ei kuvata. Mida teha?

Tuleb klõpsata vahekaarti Vaade.

Kõlab mõistlikult, aga see ei ole õige vastus. Palun proovige uuesti.

Tuleb klõpsata tööriistariba Vaade.

Kõlab hästi, aga nii see ei käi. Proovige veel kord.

Tuleb klõpsata rühmal olevat noolt.

Suurepärane! Kui käske ei kuvata, kas siis eraldusvõime pärast või sellepärast, et aken on minimeeritud, tuleb nende kuvamiseks klõpsata rühmal olevat noolt.

Harjutuse käigus õppisite, kuidas kuvada vormindussuvanditega minitööriistariba. Selleks tuleb teha järgmist:

Klõpsata vahekaarti Lisa.

Ei, proovige veel.

Klõpsata kiirpääsuriba.

Ei, nii see ei käi. Palun proovige veel kord.

Valida tekst.

Täpselt nii. Minitööriistariba kuvatakse algul tuhmilt. Kui te sellele osutate, kuvatakse see selgemalt ja te saate klõpsata soovitud vormindussuvandit.

Harjutusseansi käigus õppisite, kuidas kuvada Wordis pildiriistad. Kui pildiriistad on kadunud, siis kuidas neid uuesti kuvada saab?

Tuleb klõpsata pilti.

Suurepärane! Käsud kuvatakse kindla toimingu sooritamisel. Praegusel juhul kuvatakse need pildi klõpsamisel.

Tuleb klõpsata linti.

Ei, nii see ei käi. Proovige veel kord.

Tuleb paremklõpsata linti ja valida mõni vahekaart.

Ei, nii see kindlasti ei käi. Palun proovige uuesti.

Vastused olulistele küsimustele

Pilt, kus on kujutatud 2007 Office'i uued suvandid: Microsoft Office'i nupp, kiirklahvid ja uued failivormingud

Mida uut 2007 Office'i süsteemi toodetes veel leidub?

Nüüd on aeg minna lindist kaugemale ja vaadata, mida uut veel leida võib.

Uus on ka Microsoft Office'i nupp Office'i nupu pilt . See nupp asendab mitmes Office'i programmis menüüd Fail ning sisaldab rohkem suvandeid, mis on mugavuse mõttes lähestikku paigutatud. Mis veel on uus? Uued on ka kiirklahvid ja failivormingud programmides Word, Excel, PowerPoint ja Access 2007.

Järgnevalt tutvute veel mõne uue suvandiga; saate teada, mida teha, kui vajalikku käsku üles ei leia; õpite töötama uute failivormingutega ning näete, kuidas need kasutajad, kellel ei ole uut Word, Excel ega PowerPoint 2007 versiooni, saavad teie faile avada ja nendega tavalisel moel töötada.

Mis on saanud menüüst Fail?

Microsoft Office'i nupp Wordis ja Excelis

Microsoft Office'i nupp Wordis ja Excelis.

Microsoft Office'i nupp Office'i nupu pilt kuvatakse akna ülemises vasakus nurgas mitmes Microsoft Office'i programmis. See sisaldab samu põhikäske, mis enne asusid menüüs Fail ja mille abil saab dokumente avada, salvestada ja printida.

Käske on aga rohkem kui menüüs Fail. Näiteks saab nüüd ka kontrollida seda, et Wordi, Exceli ja PowerPointi failid ei sisaldaks isiklikku teavet ega kommentaare. Lähemalt tutvute sellega õppetüki lõpus asuvas harjutusseansis.

Lisaks võimaldab Microsoft Office'i nupp teile juurdepääsu programmisätetele, mille abil saab näiteks määrata õigekirja kontrollimise eelistused.

Klõpsake menüü allosas olevat käsku Exceli suvandid, Wordi suvandid vms ning klõpsake seejärel mis tahes kategooriat vasakul olevas loendis. Näiteks Excelis võite klõpsata käsku Valemid, kui soovite R1C1 viitelaadi sisse või välja lülitada. Wordis klõpsake käsku Õigekeelsuskontroll, kui soovite tippimise ajal õigekirja kontrollimise funktsiooni sisse või välja lülitada.

Office'i varasemates versioonides sai suvandeid seada dialoogiboksis Suvandid, mis avanes menüüst Tööriistad. Nüüd asub suur osa neid suvandeid Microsoft Office'i nupu all  – seal on need paremini nähtavad ja mugavalt käepärast, kui vanade või uute failidega tööd alustate.

Kus alustada tühja dokumenti?

Uus aken Esitlus PowerPointis

Uus aken Esitlus programmis PowerPoint 2007.

Uue dokumendi, töövihiku, esitluse või andmebaasi loomisel kuvatakse alustuseks värviline aken. Avage tühi või olemasolev fail tavalisel moel. Võite ka klõpsata Microsoft Office'i veebisaidi all vasakul olevat käsku Esiletoodud ning valida veebimallide ja koolituskursuste linkide kataloogist oma tööks sobiva stardipaku.

Alustuseks klõpsake akna ülemises vasakus nurgas olevat Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt . Seejärel klõpsake käsku Uus, et avada Wordis aken Uus dokument, Excelis aken Uus töövihik, PowerPointis aken Uus esitlus või Accessis aken Alustamine Microsoft Office Accessiga.

Mis on saanud minu lemmikotseteedest?

Klahvinäpunäidete abil pealkirjalaadi eemaldamine Wordis

Klahvinäpunäidete abil saab näiteks eemaldada pealkirjalaadi Wordis.

1. Klahvinäpunäidete kuvamiseks vajutage klahvi ALT.

2. Seejärel vajutage vahekaardi Kodu valimiseks klahvi H.

3. Pealkirjalaadi eemaldamiseks vajutage rühma Font nupu Eemalda vorming valimiseks klahvi E.

Kui te kasutate klaviatuuri rohkem kui hiirt, soovite te kindlasti teada klaviatuuri otseteid 2007 Office'i süsteemis.

Lindikujuline kujundus sisaldab uusi otseteid. Miks? Sest sellel on varasemate versioonide ees kaks suurt eelist:

 • otseteed iga lindi nupu jaoks;

 • otseteed, mis hõlmavad vähem klahve.

Uute otseteede kasutamine

Uutel otseteedel on nüüd ka uus nimi: klahvinäpunäited. Nende kuvamiseks tuleb vajutada klahvi ALT.

Klahvinäpunäited kuvatakse kõigi lindi vahekaartide, nendel asuvate käskude, kiirpääsuriba ja Microsoft Office'i nupu jaoks.

Vajutage soovitud vahekaardi kuvamiseks selle klahvi. Seepeale kuvatakse kõik selle vahekaardi nuppude klahvinäpunäidete sildid. Vajutage soovitud nupu klahvi.

Mis on saanud vanadest kiirklahvidest?     Vanad kiirklahvid, mis algavad klahviga CTRL, on alles ja te saate neid kasutada nii nagu varemgi. Näiteks otsetee CTRL+C kopeerib endiselt soovitud üksuse lõikelauale ning otsetee CTRL+V kleebib lõikelaual oleva üksuse soovitud kohta.

Täiendavat teavet leiate õppetüki lõpus asuval kiirülevaate kaardil.

Mida teha, kui soovitud käsku ei õnnestu leida?

[Untitled] Interaktiivse juhendi abil tabeli lisamine programmis Word 2007, klõpsates vahekaardi Lisa käsku Tabel

Esitage animatsioon, et näha, kuidas interaktiivse juhendi abil leida esmalt käsk Lisa tabel programmis Word 2003, ning seejärel näha sama käsu asukohta programmis Word 2007.

Kui te ei leia mõnd käsku üles, siis kasutage abijuhendit.

Programmid Word 2007, Excel 2007 ja PowerPoint 2007 sisaldavad visuaalset interaktiivset juhendit, mis võimaldab vajalikke asju kiiresti üles leida. Lingid nendele juhenditele leiate õppetüki lõpus asuval kiirülevaate kaardil.

Interaktiivse juhendi kasutamiseks osutage programmis Office 2003 asuvale käsule, et näha, kus see uues programmis asub. Näiteks käsu Lisa tabel leidmiseks Wordis hoidke kursor juhendis programmi Word 2003 käsu Lisa kohal. Seejärel klõpsake seda, et näha animatsiooni käsu asukoha kohta programmis Word 2007. (See asub vahekaardi Lisa rühmas Tabelid.)

Peale selle, et juhendid kiiret abi pakuvad, saab neid ka õppevahendina kasutada, et erinevate käskude asukohaga tutvuda.

Klõpsake nuppu Esita, et näha, kuidas interaktiivset juhendit kasutada.

Mida uued failivormingud endast kujutavad?

Pilt, kus on kujutatud uute failivormingute eelised: suurem turvalisus, väiksemad rikkumisvõimalused ja väiksem failimaht

Uute failivormingute eelised.

Programmidel Word 2007, Excel 2007 ja PowerPoint 2007 on uued failivormingud. Miks? Põhjuseid on erinevaid. Näiteks failide suurem turvalisus, väiksemad rikkumisvõimalused, väiksem failimaht ja uued funktsioonid.

Juhuks kui olete tehnilistest üksikasjadest huvitatud, siis uued failivormingud põhinevad XML-il (Extensible Markup Language) ja hõlmavad vormingut Office Open XML.

Veidi lähemalt Wordi, Exceli ja PowerPointi uuest vormingust

 • Dokumentide, töövihikute ja esitluste puhul on faililaiendi vaikevormingu lõpus nüüd täht "x", mis tähistab XML-vormingut. Näiteks Wordis salvestatakse dokument nüüd vaikimisi faililaiendi .doc asemel laiendiga .docx.

 • Faili salvestamisel mallina on samamoodi: vana mallilaiendi lõppu lisatakse "x", Wordi puhul näiteks .dotx.

 • Kui fail sisaldab koode või makrosid, tuleb see salvestada uue makrot võimaldava failivormingu abil. Wordi dokumendi puhul oleks vastavaks laiendiks .docm, Wordi malli puhul aga .dotm.

Märkus.     Accessi uus failivorming on mõnevõrra teistsugune. Sellest räägime käesolevas kursuses hiljem.

Kuidas saab faile ühiselt kasutada nendega, kellel veel ei ole 2007 Office'i süsteemi?

Dokumendi avamist versioonis 2007 ja 2003 kujutav pilt

Dokumentide jagamine 2007 Office'i süsteemi ja Office'i varasema versiooni vahel.

Oletame, et te saate esimesena oma töörühmas uue 2007 Office'i süsteemi. Või et te teete koostööd osakondadega, kes peavad kasutama vanemas vormingus salvestatud Office'i dokumente. Te saate siiski omavahel dokumente jagada. See käib nii.

Võite avada mis tahes varasema Office'i versiooniga (95 kuni 2003) loodud faili. Avage fail tavalisel moel. Pärast failiga töötamist versioonis 2007 tahate ilmselt faili salvestada. Vaikimisi salvestab dialoogiboks Salvesta nimega varasema versiooniga loodud faili samas versioonis. Salvestamise käigus teavitab ühilduvuskontroll teid sellest, kui mõni faili lisatud uutest funktsioonidest keelatakse või sobitatakse võimalikult lähedaselt.

Märkus.     Kui te avate programmiga PowerPoint 95 loodud faili, salvestatakse see vaikimisi PowerPoint 2007 vormingus. Võite faili salvestada ka 97–2003 vormingus.

Kui te soovite faili salvestada 2007 vormingus, valige boksis Salvestustüüp väärtus Wordi dokument, Exceli töövihik või PowerPointi esitlus.

Teie kolleegid, kellel on mõni varasem Wordi, Exceli või PowerPointi versioon (2000 kuni 2003) ning värskeimad paigad ja teenusepaketid, saavad versiooni 2007 faile avada. Teie dokumenti klõpsates küsitakse neilt, kas nad soovivad laadida alla muunduri, mille abil saab seda dokumenti avada.

Lähemalt tutvute uue failivorminguga programmide Word 2007, Excel 2007 ja PowerPoint 2007 kursustes. Lingid neile kursustele asuvad kiirülevaate kaardil.

Mida Accessi uus failivorming endast kujutab?

Varasema versiooniga loodud andmebaasi täiendamine versiooniks Access 2007

Pärast varasema versiooniga loodud andmebaasi täiendamist versiooniks Access 2007 ei saa seda andmebaasi enam varasemas versioonis kasutada.

Access 2007 uus failivorming .accdb toetab uusi tootefunktsioone, nagu näiteks manuse andmetüüpi, mis võimaldab talletada teie andmebaasis dokumente ja faile tihendatud manuste ja mitmeväärtuseliste väljadena. Samuti võimaldab see kasutada täiustatud krüptimist, mis tagab suurema privaatsuse ja turvalisuse.

Versiooni ühilduvus

Kui te loote versioonis Access 2007 uue andmebaasi, kasutatakse automaatselt uut .accdb-vormingut. Accessi varasemad versioonid kasutavad failivormingut .mdb. Failivormingus .mdb loodud faile, mis on salvestatud versioonis Access 2003, Access 2002 või Access 2000, saab versioonis Access 2007 avada ja kasutada. Access 2007 sisaldab aga ka uusi funktsioone, mis ei toimi .mdb-failide puhul. Kui te soovite neid funktsioone kasutada, teisendage andmebaas käsu Salvesta nimega abil .accdb-vormingusse.

Kui te avate versioonis Access 95 või Access 97 loodud andmebaasi versioonis Access 2007, pakutakse teile võimalust värskendada see .accdb-vormingusse. Kui te ei kavatse andmebaasi enam Accessi varasemate versioonidega kasutada (ning kui te ei kasuta kopeerimist ega kasutajatasandi turvalisust), soovitame teil andmebaasi täiendada.

Tähtis.     Failivormingus .accdb andmebaasi ei saa avada mitte ühegi muu Accessi versiooniga kui Access 2007.

Kiirülevaate kaart sisaldab linke Accessi uut failivormingut puudutavale teabele.

Harjutamine

Nupu Harjutused Wordis klõpsamine Wordi programmiakna ja harjutusjuhiste akna avamiseks

Allalaadimise maht: 11 kB (<1 min kiirusel 56 kbit/s)

Harjutused Wordis

Järgnevalt saate osa õpitust harjutusseansis järele proovida.

Harjutusseanss

Lehe allservas asuva nupu Harjutused Wordis klõpsamisel avatakse Word. Avatakse ka eraldi aken harjutusjuhistega.

Märkus.     Teie arvutisse peavad olema installitud Word 2007 ja Excel 2007.

Vastake järgmisele testile, et olla kindel, kas saite materjalist õigesti aru. Teie vastused on privaatsed ja testi ei hinnata.

Kus asub nupp, mille klõpsamisel kuvatakse failide avamise ja salvestamise käsud?

Esimesel vahekaardil.

Peaaegu, kuid mitte päris. Palun proovige uuesti.

Üleval vasakus nurgas.

Täpselt! Teil on täiesti õigus.

Lindi allosas.

Ei, vale suund. Proovige uuesti.

Lindil oleva vahekaardi valimiseks kiirklahvi abil tuleb esmalt vajutada:

Klahvi ALT.

Suurepärane! Selle klahvi vajutamisel kuvatakse sildid, mis näitavad, milliseid klahve tuleb vahekaartidele juurdepääsuks vajutada.

Klahvi SHIFT.

Ei, proovige veel.

Klahvi CTRL.

Ei, palun proovige uuesti.

Harjutuse käigus õppisite muutma tühjade töölehtede arvu uues Exceli töövihikus. Selleks tuli esmalt klõpsata:

Esimest vahekaarti.

Ei, see on vale vastus. Palun proovige veel kord.

Microsoft Office'i nuppu.

Õige. Seejärel tuleb klõpsata käsku Exceli suvandid ning käsku Isikupärasta. Siis tuleb seada välja "Vali kaasa nii palju lehti" all olevas boksis töölehtede arv.

Olekuriba.

Ei, nii see ei käi. Palun proovige uuesti.

Kolleegid, kellel ei ole 2007 Microsoft Office'i süsteemi, saavad avada teie Word, Excel ja PowerPoint 2007 faile.

Õige.

Täpselt nii.

Vale.

Saavad küll. Wordi, Exceli või PowerPointi varasemate versioonide kasutajad saavad teie faile avada, kui installivad endale Microsofti ühilduvuspaketi.

Tagasiside

Kiirülevaate kaart

Vt ka

Miks on 2007 Office'i süsteemil uus kujundus

 • Ligi 30 kuvamata tööriistariba ja menüüde varju peidetud käskude asemel on üks juhtimiskeskus, kuhu on kokku koondatud kõik olulisemad käsud, et neid oleks paremini näha.

 • Microsoft Office'i kasutajad eelistavad kindlaid käske, mida kasutatakse ikka ja jälle. Nüüd on nendest käskudest saanud tähtsaimad käsud.

 • Mõned käsud kuvatakse vaid teatud toimingu sooritamisel siis, kui neid vaja on. Näiteks pildi lisamisel Wordi dokumenti kuvatakse pildiriistad ning vahekaardil Vorming kuvatakse pildiga tööks vajalikud käsud. Kui te olete pildiga töötamise lõpetanud ja klõpsate pildist eemal, siis pildiriistad ning vahekaart Vorming ja selle käsud kaovad. Kui te soovite seda vahekaarti uuesti kasutada, siis klõpsake lihtsalt pilti.

Käskude panemine oma tööriistaribale

Kui te kasutate sageli käske, mis ei ole teie meelest piisavalt kiiresti kättesaadavad, lisage need kiirpääsuribale, mis asub Office'i programmi esmakordsel käivitamisel lindi kohal.

Kiire kohandamine    

Kiirpääsuriba on võimalik mitmel moel kohandada.

 • Nupu lisamiseks tööriistaribale paremklõpsake soovitud nuppu ja klõpsake käsku Lisa kiirpääsuribale.

 • Võite ka klõpsata käsku Kohanda kiirpääsuriba, mis kuvatakse mis tahes nupu paremklõpsamisel. Valige kuvatud dialoogiboksis mõni olemasolevatest käskudest.

 • Tööriistariba nihutamiseks oma reale otse lindi alla klõpsake tööriistariba otsas olevat noolt ja seejärel käsku Kuva kiirpääsuriba lindi all. Tööriistariba nihutamiseks lindi kohale toimige samamoodi, kuid klõpsake käsku Kuva kiirpääsuriba lindi kohal.

Nupu kustutamine kiirpääsuribalt

 1. Paremklõpsake tööriistaribal olevat nuppu.

 2. Seejärel klõpsake käsku Eemalda kiirpääsuribalt.

Rohkem suvandeid, siis kui neid vaja on

Kui te näete rühma alumises paremas nurgas väikest noolt Nupu pilt (seda nimetatakse dialoogiboksi käivitiks), on selle rühma käskude puhul saadaval täiendavaid suvandeid. Klõpsake noolt Nupu pilt , et avada dialoogiboks või tööpaan, kus saate olemasolevate suvanditega töötada.

Ekraani eraldusvõimest sõltub, mida te näete

Kui teie ekraani eraldusvõime on madal (nt 800 x 600 pikslit), kuvatakse lindil mõne rühma puhul vaid rühma nimi, mitte kõik selle rühma käsud. Sel juhul tuleb kõigi rühma käskude kuvamiseks klõpsata rühma nupul olevat noolt.

Rühmad, mille puhul kuvatakse madala eraldusvõime korral vaid nimi, sisaldavad harvemini kasutatavaid käske.

Mis on saanud menüüst Fail?

Mitmes 2007 Office'i programmis on menüü Fail asemel nüüd Microsoft Office'i nupp Office'i nupu pilt . Klõpsake seda akna ülemises vasakus nurgas olevat nuppu, kui soovite kasutada varasematest versioonidest tuttavaid põhikäske dokumendi avamiseks, salvestamiseks ja printimiseks.

Siit leiate ka programmisätted, mille abil saab näiteks seada õigekirja kontrollimise eelistused.

Klõpsake menüü allosas olevat käsku Exceli suvandid, Wordi suvandid vms ning klõpsake seejärel mis tahes kategooriat vasakul olevas loendis. Näiteks Excelis võite klõpsata käsku Valemid, kui soovite R1C1 viitelaadi sisse või välja lülitada. Wordis klõpsake käsku Õigekeelsuskontroll, kui soovite tippimise ajal õigekirja kontrollimise funktsiooni sisse või välja lülitada.

Office'i varasemates versioonides sai suvandeid seada dialoogiboksis Suvandid, mis avanes menüüst Tööriistad. Nüüd asub suur osa neid suvandeid Microsoft Office'i nupu all, kus need on paremini nähtavad ja mugavalt käepärast, kui vanade või uute failidega tööd alustate.

Uute kiirklahvide kasutamine

Uutel otseteedel on uus nimi: klahvinäpunäited. Klahvinäpunäidete siltide kuvamiseks tuleb vajutada klahvi ALT. Klahvinäpunäited kuvatakse kõigi lindi vahekaartide, kiirpääsuriba ja Microsoft Office'i nupu jaoks.

Vajutage soovitud vahekaardi kuvamiseks selle klahvi. Seepeale kuvatakse kõik selle vahekaardi nuppude klahvinäpunäidete sildid. Vajutage soovitud nupu klahvi.

Vanad kiirklahvid, mille kombinatsioon algas klahviga CTRL, on alles. Näiteks klahvikombinatsioon CTRL+C kopeerib ikka soovitud üksuse lõikelauale ja CTRL+V kleebib lõikelaualt.

Märkus.     Enamik endistest ALT+ menüü otseteedest toimivad jätkuvalt. Paraku peate kogu otseteed peast teadma  – enam ei ole ekraanil meeldetuletusi, milliseid tähti vajutada.

Meenutage Office'i varasemat versiooni, kui te vajutasite menüü Redigeeri avamiseks klahvikombinatsiooni ALT+R ja seejärel allakriipsutatud tähte mõnel menüü käsul. Ka nüüd võite vajutada klahvi ALT ning siis mõnd vana menüüklahvi, näiteks R (Redigeeri), V (Vaade), L (Lisa) jne. Menüüd aga ei kuvata. Selle asemel hüppab esile boks, mis ütleb, et te kasutate Office 2007 juurdepääsuklahvi. Kui te teate kogu klahvijada, siis jätkake ja aktiveerige käsk. Kui te ei tea klahvijada, vajutage paoklahvi (ESC) ning kasutage klahvinäpunäidete silte.

Mida uued failivormingud endast kujutavad?

Word, Excel ja PowerPoint 2007 sisaldavad nüüd uut failivormingut. Miks? Selleks, et tagada failide suurem turvalisus ja väiksemad rikkumisvõimalused, vähendada mahtu ning pakkuda uusi funktsioone.

 • Võite avada mis tahes varasema Office'i versiooniga (95 kuni 2003) loodud faili.

 • Kui te salvestate varasemas versioonis loodud faili, salvestatakse see dialoogiboksis Salvesta nimega vaikimisi varasemas versioonis. Soovi korral saate selle salvestada ka 2007 versioonina.

 • Kui te salvestate faili varasema versioonina, teavitab ühilduvuskontroll teid sellest, kui mõni 2007 funktsioonidest keelatakse või sobitatakse võimalikult lähedaselt.

 • Teie kolleegid, kellel on mõni Exceli varasem versioon (2000 kuni 2003) ning värskeimad paigad ja teenusepaketid, saavad teie versioonis 2007 loodud failidega töötada. Teie dokumenti klõpsates küsitakse neilt, kas nad soovivad laadida alla muunduri, mille abil saab seda dokumenti avada.

Accessil on ka uus failivorming: .accdb. Versioonis Access 2007 loodud andmebaasid kasutavad seda vormingut automaatselt. Vanas failivormingus .mdb loodud faile, mis on salvestatud versioonis Access 2003, Access 2002 või Access 2000, saab versioonis Access 2007 avada ja kasutada. Uute Access 2007 funktsioonide kasutamiseks .mdb-failides peate aga andmebaasi kõigepealt käsu Salvesta nimega abil uude vormingusse teisendama. Uut failivormingut ei saa avada mitte ühegi muu Accessi versiooniga kui Access 2007.

Kas sellest teabest oli abi?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!