Tükeldite kasutamine PivotTable-liigendtabeli andmete filtreerimiseks

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Microsoft Exceli varasemates versioonides Aruandefiltrid abil saate soovitud PivotTable-liigendtabeli aruanneandmete filtreerimine, kuid see ei ole lihtne mitu üksust filtreerimisel filtreerimine praeguse oleku kuvamiseks. Microsoft Excel 2010, on teil võimalus andmete filtreerimiseks Tükeldite kasutamine. Tükeldid pakuvad nupud, mille klõpsamisel saate PivotTable-liigendtabeli andmete filtreerimiseks. Lisaks kiireks filtreerimiseks tükeldid näitavad filtreerimise hetkeseisu, mille abil on lihtne mõista, mis täpselt on näidatud filtreeritud PivotTable-liigendtabeli aruannet.

Exceli lindi pilt

Mõne üksuse valimisel kaasatakse see üksus filtrisse ja selle üksuse andmed kuvatakse aruandes. Kui valite näiteks väljal Müügiagent nime Kurmann, siis kuvatakse ainult andmed, mis sisaldavad sellel väljal nime Kurmann.

Selle artikli teemad

Mis on tükeldid?

Tükeldite kasutamine

Olemasoleva PivotTable-liigendtabeli tükeldi loomine

Autonoomse tükeldi loomine

Tükeldi vormindamine

Ühenduse loomine mõne muu PivotTable-liigendtabeli tükeldi ühiskasutamiseks

Ühenduse katkestada või tükeldi kustutamine

Mis on tükeldi?

Tükeldid on hõlpsasti kasutatavad filtrikomponendid, mis sisaldavad nuppe, mida klõpsates saate kiiresti filtreerida PivotTable-liigendtabeli andmeid, ilma et peaksite filtreeritavate üksuste otsimiseks ripploendeid avama.

Kui kasutate mitme üksuse filtreerimiseks tavalist PivotTable-liigendtabeli aruande filtrit, siis kuvatakse filtris ainult teave selle kohta, et filtreeritakse mitut üksust. Filtreerimise üksikasjade vaatamiseks peate avama ripploendi. Tükeldis aga lisatakse rakendatavale filtrile silt ja kuvatakse üksikasjad; nii on filtreeritud PivotTable-liigendtabeli aruandes kuvatavad andmed hõlpsasti mõistetavad.

Tükeldid on tavaliselt seotud on loodud PivotTable-liigendtabelis. Siiski saate luua eraldiseisev tükeldid, mis on viidatud Online Analytical Processing (OLAP) kuubifunktsioonid, või mis võib olla mis tahes PivotTable-liigendtabeli seotud hiljem.

Tükeldi koosneb tavaliselt järgmistest elementidest.PivotTable-liigendtabeli tükeldi elemendid

1. Tükeldi päis viitab tükeldis olevate üksuste kategooriale.

2. Valimata filtrinupp näitab, et see üksus pole filtrisse kaasatud.

3. Valitud filtrinupp näitab, et see üksus on filtrisse kaasatud.

4. Nupp Eemalda filter eemaldab filtri, valides tükeldis kõik üksused.

5. Kui tükeldi sisaldab praegu kuvatavast rohkem üksusi, saate tükeldis liikuda kerimisriba abil.

6. Äärise teisaldamise ja suuruse muutmise juhtelementide abil saate muuta tükeldi suurust ja asukohta.

Lehe algusse

Tükeldite kasutamine

PivotTable-liigendtabeli andmete filtreerimise jaoks saate tükeldeid luua mitmel viisil. Olemasolevas PivotTable-liigendtabelis saate teha järgmist:

 • luua PivotTable-liigendtabeliga seostatud tükeldi;

 • luua PivotTable-liigendtabeliga seostatud tükeldi koopia;

 • kasutada mõne muu PivotTable-liigendtabeliga seostatud olemasolevat tükeldit.

Lisaks või asemel loomine olemasoleva PivotTable-liigendtabeli tükeldid, saate luua ka eraldiseisev tükeldi, mis saab viidatud Online Analytical Processing (OLAP) kuubi funktsioonid või mida saate seostada mõnda PivotTable-liigendtabeli hiljem.

Kuna iga loodav tükeldi on mõeldud PivotTable-liigendtabeli ühe välja filtreerimiseks, siis arvatavasti soovite PivotTable-aruande filtreerimise jaoks luua mitu tükeldit.

Pärast tükeldi loomist kuvatakse see töölehel PivotTable-liigendtabeli kõrval (mitme tükeldi korral kihiliselt). Vajadusel saate tükeldi suurust ja selle asukohta töölehel muuta.

Kihiti olevad tükeldid

PivotTable-liigendtabeli andmete filtreerimiseks klõpsake lihtsalt tükeldis ühte või mitut nuppu.

Valitud filtriga tükeldi

Tükeldite vormindamine ühtlase ilme tagamiseks

Selleks, et luua professionaalse ilmega aruandeid või lihtsalt tagada tükeldi ja sellega seostatud PivotTable-aruande vormingu ühtne ilme, saate rakendada tükeldilaade. Kui valite tükeldi jaoks mõne valmislaadi, saate valida PivotTable-liigendtabeli jaoks sellele vastava värvikujunduse. Kui soovite ilmet kohandada, saate nii tükeldi kui ka PivotTable-liigendtabeli jaoks oma laade luua.

Tükeldite ühiskasutus PivotTable-liigendtabelites

Kui töötate sellise aruandega, mis sisaldab mitut PivotTable-liigendtabelit (nt ärianalüüsi aruanne), siis on võimalik, et soovite sama filtri rakendada kas mõnele või kõigile PivotTable-liigendtabelitele. Ühes PivotTable-liigendtabelis loodud tükeldit saate kasutada ka muudes PivotTable-liigendtabelites. Iga PivotTable-liigendtabeli jaoks ei pea filtrist duplikaati looma.

Kui olete tükeldi ühiskasutusse andnud, saate luua ühenduse selle PivotTable-liigendtabeliga, mis sisaldab soovitud tükeldit. Kõik ühiskasutatavasse tükeldisse tehtavad muudatused kajastuvad kohe kõigis selle tükeldiga ühendatud PivotTable-liigendtabelites. Kui kasutate näiteks tabelis PivotTable-liigendtabel1 tükeldit Riik, et filtreerida andmeid teatud riigi järgi, siis kuvatakse sama tükeldit kasutavast tabelis PivotTable-liigendtabel2 andmed sama riigi kohta.

Tükeldeid, millega on loodud ühendus ja mida kasutatakse mitmes PivotTable-liigendtabelis, nimetatakse ühiskasutatavateks tükelditeks. Tükeldeid, mida kasutatakse ainult ühes PivotTable-liigendtabelis, nimetatakse kohalikeks tükelditeks. PivotTable-liigendtabel võib sisaldada nii kohalikke kui ka ühiskasutatavaid tükeldeid.

Lehe algusse

Tükeldi loomine olemasolevas PivotTable-liigendtabelis

 1. Klõpsake PivotTable-aruandes, mille jaoks soovite tükeldi luua, suvalist kohta.

  Kuvatakse menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad koos alammenüüdega Suvandid ja Kujundus.

 2. Klõpsake menüü Suvandid jaotises Sortimine ja filtreerimine nuppu Lisa tükeldi.

  Exceli lindi pilt

 3. Märkige dialoogiboksis Tükeldite lisamine nende PivotTable-liigendtabeli väljade ruudud, mille jaoks soovite tükeldi luua.

 4. Klõpsake nuppu OK.

  Tükeldi kuvatakse iga valitud välja jaoks.

 5. Klõpsake igas tükeldis üksusi, mida soovite filtreerida.

  Vajutage mitme üksuse valimiseks klahvi CTRL ja hoidke seda all ning samal ajal klõpsake üksusi, mida soovite filtreerida.

Lehe algusse

Eraldi tükeldi loomine

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Filter nuppu Tükeldi.

  Exceli lindi pilt

 2. Tehke dialoogiboksi Olemasolevad ühendused väljal Kuva ühte järgmistest.

  • Kõigi ühenduste kuvamiseks klõpsake väärtust Kõik ühendused. See on vaikimisi valitud väärtus.

  • Ainult hiljuti kasutatud ühenduste kuvamiseks klõpsake väärtust Selle töövihiku ühendused.

   Selles loendis on ühendused, mis on juba määratletud, mis on loodud andmeühendusviisardi dialoogiboksis Andmeallika valimine või mis olete varem sellest dialoogiaknast ühenduseks valinud.

  • Ainult nende ühenduste kuvamiseks, mis on saadaval teie arvutis, klõpsake väärtust Ühendusefailid selles arvutis.

   See loend on loodud kausta Minu andmeallikad (mis on tavaliselt talletatud kaustas Minu dokumendid) andmetest.

  • Ainult nende ühenduste kuvamiseks, millele pääseb juurde võrgus asuva ühendusfaili kaudu, klõpsake väärtust Ühendusefailid selles võrgus.

   See loend on loodud, on andmete andmeühendusteek (DCL) Microsoft Office SharePoint Server 2007 või Microsoft SharePoint Server 2010 saidil. DCL on dokumenditeek SharePoint Foundation sait, mis sisaldab kogu Office'i andmeühendusfail (ODC) failide (odc). Tavaliselt on DCL saidi administraator, kes saab konfigureerida SharePointi saidil, et kuvada selle DCL ODC-faile dialoogiboksis Välised ühendused häälestatud.

   Näpunäide.    Kui soovitud ühendust ei kuvata, saate luua uue ühenduse. Klõpsake nuppu Sirvi veel ja klõpsake siis dialoogiboksis Andmeallika valimine nuppu Uus allikas. Käivitatakse andmeühendusviisard, mis aitab teil valida ühenduse loomiseks soovitud andmeallika.

   Märkus.    Kui valite ühenduse kategooriast Ühendusefailid selles võrgus või Ühendusefailid selles arvutis, siis kopeeritakse ühendusfail töövihikusse uue töövihikuühendusena ja seda kasutatakse seejärel uue ühenduseteabena.

 3. Jaotises Valige soovitud ühendus, valige soovitud ühendus ja klõpsake nuppu Ava.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Lisa tükeldi väljad, mille jaoks soovite luua tükeldi ruut.

 5. Klõpsake nuppu OK.

  Tükeldi luuakse iga valitud välja jaoks.

Lehe algusse

Tükeldi vormindamine

 1. Klõpsake tükeldit, mida soovite vormindada.

  Kuvatakse menüü Tükeldajariistad koos alammenüüga Suvandid.

 2. Klõpsake menüü Suvandid jaotises Tükeldajalaadid soovitud laadi.

  Kõigi saadaolevate laadide kuvamiseks klõpsake nuppu veel Nupu pilt .

  Exceli lindi pilt

Lehe algusse

Tükeldi andmine ühiskasutusse mõne muu PivotTable-liigendtabeliga ühenduse loomise kaudu

Tükeldi saate anda ühiskasutusse mõne muu PivotTable-liigendtabeliga, kui loote selle tükeldi ja PivotTable-liigendtabeli vahel ühenduse. Saate lisada ka mõne muu PivotTable-liigendtabeli tükeldi, kui loote seda sisaldava PivotTable-liigendtabeliga ühenduse.

Tükeldi muutmine mõne muu PivotTable-liigendtabeli kaudu juurdepääsetavaks

 1. Klõpsake seda tükeldit, mida soovite mõnes muus PivotTable-liigendtabelis kasutamiseks ühiskasutusse anda.

  Kuvatakse menüü Tükeldajariistad koos alammenüüga Suvandid.

 2. Klõpsake menüü Suvandid jaotises Tükeldi nuppu PivotTable-liigendtabeli ühendused.

  Exceli lindi pilt

 3. Märkige dialoogiboksis PivotTable-liigendtabeli ühendused nende PivotTable-liigendtabelite ruudud, kus tükeldi peaks teie soovi kohaselt olema saadaval.

Mõne muu PivotTable-liigendtabeli tükeldi kasutamine

 1. Looge seda ühiskasutusse antavat tükeldit sisaldava PivotTable-liigendtabeliga ühendus. Selleks tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü andmed jaotises Too välisandmed nuppu Olemasolevad ühendused

   Exceli lindi pilt

  2. Veenduge, et dialoogiboksi Olemasolevad ühendused väljal Kuva oleks valitud väärtusKõik ühendused.

   Näpunäide.    Kui soovitud ühendust ei kuvata, saate luua uue ühenduse. Klõpsake nuppu Sirvi veel ja klõpsake siis dialoogiboksis Andmeallika valimine nuppu Uus allikas. Käivitatakse andmeühendusviisard, mis aitab teil valida ühenduse loomiseks soovitud andmeallika.

  3. Valige soovitud ühendus ja klõpsake nuppu Ava.

  4. Klõpsake dialoogiboksi Andmete importimine jaotises Valige, kuidas soovite neid andmeid oma töövihikus kuvada väärtust PivotTable-aruanne.

 2. Klõpsake PivotTable-aruandes, kuhu soovite mõnest muust PivotTable-liigendtabelist tükeldi lisada, suvalist kohta.

  Kuvatakse menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad koos alammenüüdega Suvandid ja Kujundus.

 3. Klõpsake menüü Suvandid jaotises Sortimine ja filtreerimine noolt Lisa tükeldi ja seejärel käsku Tükeldi ühendused.

  Exceli lindi pilt

 4. Märkige dialoogiboksis Tükeldi ühendused nende tükeldite ruudud, mida soovite kasutada.

 5. Klõpsake nuppu OK.

 6. Klõpsake igas tükeldis üksusi, mida soovite filtreerida.

  Vajutage mitme üksuse valimiseks klahvi CTRL ja hoidke seda all ning samal ajal klõpsake üksusi, mida soovite filtreerida.

  Märkus.    Kõigis PivotTable-liigendtabelites, mis kasutavad ühiskasutatavat tükeldit, kuvatakse sama filtreerimise olek.

Lehe algusse

Tükeldiga ühenduse katkestamine või tükeldi kustutamine

Kui teil pole enam tükeldit vaja, saate selle ja PivotTable-aruande vahelise ühenduse katkestada või tükeldi kustutada.

Tükeldiga ühenduse katkestamine

 1. Klõpsake PivotTable-aruandes, mille jaoks soovite tükeldiga ühenduse katkestada, suvalist kohta.

  Kuvatakse menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad koos alammenüüdega Suvandid ja Kujundus.

 2. Klõpsake menüü Suvandid jaotises Sortimine ja filtreerimine noolt Lisa tükeldi ja seejärel käsku Tükeldi ühendused.

  Exceli lindi pilt

 3. Tühjendage dialoogiboksis Tükeldi ühendused nende PivotTable-liigendtabeli väljade ruudud, mille jaoks soovite tükeldiga ühenduse katkestada.

Tükeldi kustutamine

Tehke ühte järgmistest.

 • Klõpsake tükeldit ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

 • Paremklõpsake tükeldit ja klõpsake seejärel käsku Eemalda <tükeldi nimi>.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×