Office
Logi sisse
Tühjade lahtrite, ridade või veergude lisamine või kustutamine

Tühjade lahtrite, ridade või veergude lisamine või kustutamine

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

tööleht saate lisada tühje lahtreid aktiivne lahter kohale või sellest vasakule. Tühjade lahtrite lisamisel nihutab Excel uutele lahtritele ruumi tegemiseks muud sama veeru lahtrid alla või sama rea lahtrid paremale. Samal viisil saate lisada ridu valitud rea kohale ja veerge valitud veerust vasakule. Samuti saate lahtreid, ridu ja veerge kustutada.

Microsoft Exceli töölehel on järgmised veergude ja ridade piirmäärad: 16 384 veergu ja 1 048 576 rida.

Kogu töölehe jaoks sobivate toimingute kohta leiate teavet teemast Töölehe lisamine või kustutamine.

Selle artikli teemad

 1. Valige lahter või lahtrite vahemik, kuhu soovite lisada uued tühjad lahtrid. Valige nii mitu lahtrit, kui soovite lisada. Näiteks viie lahtri lisamiseks valige viis lahtrit.

  Mitme lahtri valimise tühistamiseks klõpsake töölehel suvalist lahtrit.

  Tegemist valikute kohta leiate lisateavet teemast lahtrite, vahemike, ridade, või veergude valimine käesoleva teema.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Paremklõpsake valitud lahtreid ja seejärel klõpsake käsku Lisa.

  • Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nupu Lisa all olevat noolt ning seejärel käsku Lisa lahtreid.

   Menüü Avaleht nupp Lisa lahtreid

 3. Klõpsake dialoogiboksis Lisamine suunda, kuhu soovite ümbritsevaid lahtreid nihutada.

Töölehele lahtreid lisades muudetakse vastavalt kõiki viiteid, nii suhtelised kui ka absoluutsed lahtriviited. Sama kehtib lahtrite kustutamisel, välja arvatud valemi otseviitega lahtri kustutamisel. Kui soovite viidete automaatset kohandamist, soovitame üksikute lahtrite täpsustamise asemel kasutada valemites võimalusel vahemikuviiteid.

 • Andmeid ja valemeid sisaldavaid lahtreid saate lisada lahtrite kopeerimise ja lõikamise abil. Paremklõpsake asukohta, kuhu soovite lahtreid kleepida, ja seejärel klõpsake käsku Lisa kopeeritud lahtrid või Lisa lõigatud lahtrid.

Näpunäited    

 • Lahtri lisamistoimingu kordamiseks klõpsake asukohta, kuhu soovite lahtri lisada, ning vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Y.

 • Kui on kasutatud vormingut, saate nupu Kiiranalüüs abil valida, kuidas lisatud lahtrite Vorming seada.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Ühe rea lisamiseks valige kas kogu rida või lahter, mille kohale soovite uue rea lisada. Kui soovite lisada uue rea näiteks 5. rea kohale, klõpsake mõnda lahtrit 5. reas.

  • Mitme rea lisamiseks valige read, mille kohale soovite lisada uusi ridu. Valige sama arv ridu nagu soovite lisada. Kui soovite lisada näiteks kolm uut rida, siis valige kolm rida.

  • Mittekülgnevate ridade lisamiseks hoidke neid valides all juhtklahvi (Ctrl).

  Mitme lahtri valimise tühistamiseks klõpsake töölehel suvalist lahtrit.

  Tegemist valikute kohta leiate lisateavet teemast lahtrite, vahemike, ridade, või veergude valimine käesoleva teema.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Paremklõpsake valitud lahtreid ja seejärel klõpsake käsku Lisa.

  • Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nupu Lisa all olevat noolt ja seejärel käsku Lisa leheridu.

   Klõpsake nuppu Lisa ja seejärel käsku Lisa leheridu

Märkus.: Töölehele lahtreid lisades muudetakse vastavalt kõiki viiteid, nii suhtelised kui ka absoluutsed lahtriviited. Sama kehtib lahtrite kustutamisel, välja arvatud valemi otseviitega lahtri kustutamisel. Kui soovite viidete automaatset kohandamist, soovitame üksikute lahtrite täpsustamise asemel kasutada valemites võimalusel vahemikuviiteid.

Näpunäited    

 • Rea lisamistoimingu kordamiseks klõpsake asukohta, kuhu soovite rea lisada, ning vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Y.

 • Kui on kasutatud vormingut, saate nupu Kiiranalüüs abil valida, kuidas lisatud ridade Vorming seada.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Ühe veeru lisamiseks valige rida või lahter, mis asuvad vahetult paremal kohast, kuhu soovite uut veergu lisada Kui soovite lisada uue veeru näiteks veerust B vasakule, klõpsake mõnda lahtrit veerus B.

  • Mitme veeru lisamiseks valige veerud, mis asuvad vahetult paremal kohast, kuhu soovite uusi veerge lisada. Valige sama arv veerge nagu soovite lisada. Kui soovite lisada kolm uut veergu, siis valige kolm veergu.

  • Mittekülgnevate veergude lisamiseks hoidke neid valides all juhtklahvi (Ctrl).

  Mitme lahtri valimise tühistamiseks klõpsake töölehel suvalist lahtrit.

  Tegemist valikute kohta leiate lisateavet teemast lahtrite, vahemike, ridade, või veergude valimine käesoleva teema.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Paremklõpsake valitud lahtreid ja seejärel klõpsake käsku Lisa.

  • Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nupu Lisa all olevat noolt ja seejärel käsku Lisa leheveerge.

   Klõpsake nuppu Lisa ja seejärel käsku Lisa leheveerge

Märkus.: Töölehele lahtreid lisades muudetakse vastavalt kõiki viiteid, nii suhtelised kui ka absoluutsed lahtriviited. Sama kehtib lahtrite kustutamisel, välja arvatud valemi otseviitega lahtri kustutamisel. Kui soovite viidete automaatset kohandamist, soovitame üksikute lahtrite täpsustamise asemel kasutada valemites võimalusel vahemikuviiteid.

Näpunäited    

 • Veeru lisamistoimingu kordamiseks klõpsake asukohta, kuhu soovite veeru lisada, ning vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Y.

 • Kui on kasutatud vormingut, saate nupu Kiiranalüüs abil valida, kuidas lisatud veergude Vorming seada.

 1. Valige lahtrid, read või veerud, mida soovite kustutada.

  Mitme lahtri valimise tühistamiseks klõpsake töölehel suvalist lahtrit.

  Tegemist valikute kohta leiate lisateavet teemast lahtrite, vahemike, ridade, või veergude valimine käesoleva teema.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nupu Kustuta juures olevat noolt ja siis tehke ühte järgmistest.

  • Valitud lahtrite kustutamiseks klõpsake käsku Kustuta lahtrid.

  • Valitud ridade kustutamiseks klõpsake käsku Kustuta leheridu.

  • Valitud veergude kustutamiseks klõpsake käsku Kustuta leheveerge.

   Samuti võite paremklõpsata valitud lahtreid, klõpsata käsku Kustuta ja seejärel klõpsata soovitud suvandit. Samuti saate paremklõpsata valitud ridu või veerge ja siis klõpsata käsku Kustuta.

 3. Kui kustutate dialoogiboksis Kustutamine lahtri või lahtrivahemik, märkige raadionupp Nihuta lahtrid vasakule, Nihuta lahtrid üles, Terve rida või Terve veerg.

  Kui kustutate ridu või veerge, nihkuvad teised read või veerud automaatselt üles või vasakule.

Näpunäited    

 • Lahtrite, ridade või veergude kustutamistoimingu kordamiseks valige järgmised lahtrid, read või veerud ning vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Y.

 • Kustutatud andmed saate vajadusel kohe taastada. Klõpsake kiirpääsuribal nuppu Võta tagasi Kustuta või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Z.

 • Kustutusklahvi (Delete) vajutamine kustutab ainult märgitud lahtrite sisu, mitte lahtrid.

 • Excel värskendab ka valemeid, reguleerides nihutatud lahtrite viiteid vastavalt nende uutele asukohtadele. Kustutatud lahtrile viitav valem kuvab veaväärtuse #REF!

Kui soovite valida

Toiming

Üks lahter.

Klõpsake lahtrit või vajutage lahtrisse liikumiseks nooleklahve.

Lahtrivahemik

Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja lohistage viimase lahtrini või vajutage tõstuklahvi (Shift) ja hoidke seda nooleklahvide abil valiku laiendamiseks all.

Samuti saate valida vahemiku esimese lahtri ja seejärel vajutada klahvi F8, et laiendada valikut nooleklahvide abil. Valiku laiendamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvi F8.

Suur lahtrivahemik

Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja vajutage tõstuklahvi (Shift). Seejärel vajutage tõstuklahvi endiselt all hoides vahemiku viimast lahtrit. Viimase lahtri kuvamiseks võite töölehte kerida.

Töölehe kõik lahtrid

Klõpsake nuppu Vali kõik.

Nupp Vali kõik

Kogu töölehe valimiseks võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

Kui tööleht sisaldab andmeid, valitakse klahvikombinatsiooni Ctrl+A vajutamisel praegune piirkond. Klahvikombinatsiooni Ctrl+A teistkordsel vajutamisel valitakse tööleht.

Mittekülgnevad lahtrid või lahtrivahemikud

Valige esimene lahter või lahtrivahemik ja hoidke siis teiste lahtrite või vahemike valimise ajal all juhtklahvi (Ctrl).

Samuti võite valida esimese lahtri või lahtrivahemiku ja seejärel järgmise mittekülgneva lahtri või vahemiku valikusse lisamiseks vajutada klahvikombinatsiooni Shift+F8. Lahtrite või vahemike valikusse lisamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvikombinatsiooni Shift+F8.

Mittekülgnevate lahtrite valimise korral ei saa lahtri või lahtrivahemiku valikust loobuda ilma valikut tühistamata.

Terve rida või veerg

Klõpsake rea- või veerupäist.

Töölehepäised

Reapäis

2. Veerupäis

Samuti võite rea või veeru lahtrite valimiseks valida esmalt esimese lahtri ja seejärel vajutada klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude korral).

Kui rida või veerg sisaldab andmeid, siis saab rea või veeru kuni viimase kasutatud lahtrini valida klahvikombinatsiooniga Ctrl + Shift + nooleklahv. Klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + nooleklahv teistkordsel vajutamisel valitakse terve rida või veerg.

Külgnevad read või veerud

Lohistage üle rea- või veerupäiste. Võite valida ka esimese rea või veeru ning seejärel vajutada tõstuklahvi (Shift) ja valida seda all hoides viimase rea või veeru.

Mittekülgnevad read või veerud

Klõpsake oma valiku esimese rea või veeru päist. Seejärel hoidke teiste valikusse lisatavate ridade või veergude päiseid klõpsates all juhtklahvi (Ctrl).

Rea või veeru esimene või viimane lahter

Valige reas või veerus mõni lahter ja vajutage siis klahvikombinatsiooni Ctrl + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude korral).

Töölehe või Microsoft Office Exceli tabeli esimene või viimane lahter

Töölehe või Exceli tabeli esimese lahtri valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Home.

Andmeid või vormingut sisaldava töölehe või Exceli tabeli viimase lahtri valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+End.

Lahtrid kuni töölehe viimati kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas)

Valige esimene lahter ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+End, et laiendada lahtrivalikut viimase kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas).

Lahtrid kuni töölehe alguseni

Valige esimene lahter ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+Home, et laiendada lahtrivalik töölehe alguseni.

Aktiivsest valikust rohkem või vähem lahtreid

Uude valikusse lisatava viimase lahtri klõpsamisel hoidke all tõstuklahvi (Shift). Nelinurkne vahemik, mis jääb aktiivse lahtri ("aktiivne lahter") ja klõpsatava lahtri vahele, muutub uueks valikuks.

Kas teil on küsimus mõne kindla funktsiooni kohta?

Postitage oma küsimus Exceli kogukonnafoorumisse

Aidake meil Excelit täiustada

Kas teil on soovitusi selle kohta, kuidas saaksime järgmist Exceli versiooni paremaks muuta? Kui on, tutvuge nende teemadega Exceli User Voice’i veebilehel.

Seotud teave

Põhitoimingud rakenduses Excel

Exceli valemite ülevaade

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×