Töövootoimingud rakenduses SharePoint Designer 2010: lühijuhend

See lühijuhend aitab teil saada ülevaate rakenduses Microsoft SharePoint Designer 2010 saadaolevatest töövootoimingutest.

Selle artikli teemad

SharePoint Designer 2010 töövootoimingud

Üldised toimingud

Toimingud, mis on saadaval, kui teie SharePointi saidil töötab Microsoft SharePoint Server 2010

Ülesandetoimingute raames saadaolevad toimingud

Millal tuleks kinnitus- ja tagasisidetoiminguid kasutada?

Toimingud, mis on saadaval, kui töövoog on seostatud mõne dokumendisisutüübiga

Teesklusetapi raames saadaolevad toimingud

Saiditöövoo toimingud

SharePoint Designer 2010 töövootoimingud

SharePoint Designer 2010 töövootoimingute loendi vaatamiseks on kaks võimalust. Töövoo redigeerimise ajal tuleb toimida järgmiselt.

 • Töövootoimingute loendi avamiseks klõpsake menüü Töövoog jaotises Lisamine nuppu Tingimused.

 • Samuti võite klõpsata töövooetapi akent, tippida kuvatavale otsinguväljale soovitud tingimuse nimes sisalduvad sõnad (nt lisa) ja vajutada siis sisestusklahvi (Enter). Teie tipitud sõnu sisaldavad toimingud ja tingimused kuvatakse tekstivälja all.

Sisestage märksõnad töövooetapi aknas ja vajutage seostuvate toimingute loendi kuvamiseks sisestusklahvi (Enter)

Töövoo loomisel saadaolevate toimingute valik sõltub töövoo kontekstist. Toimingud Käivita kinnitusprotsess ja Käivita tagasisideprotsess näiteks pole saadaval saitidel, mis põhinevad rakendusel Microsoft SharePoint Foundation 2010. Osa loenditoiminguid on saadaval ainult teesklusetapis, teised aga on saadaval üksnes juhul, kui teie töövoog on seostatud mõne dokumendisisutüübiga. Loenditoimingud, mida rakendatakse praegu aktiivsele üksusele (nt Sisukinnitusoleku seadmine ja Praeguse üksuse välja seadmine) pole saiditöövoos saadaval.

Toimingud on korraldatud kategooriatena, mis põhinevad toimingu rakendusvaldkonnal töövoos – näiteks toimingud, mis mõjutavad üksuse käitumist, on ära toodud kategoorias Loenditoimingud, dokumendikomplektidega seotud toimingud leiduvad kategoorias Dokumendikomplekti toimingud ja kohandatud töövootoimingud kategoorias Kohandatud toimingud. Toimingute kategooriad on järgmised.

 • Põhitoimingud

 • Dokumendikomplekti toimingud, mis kuvatakse üksnes juhul, kui teie töövoog on seostatud teegiga või dokumendi sisutüübiga.

 • Loenditoimingud

 • Seosetoimingud, mis kuvatakse üksnes juhul, kui teie SharePointi saidil töötab SharePoint Server 2010.

 • Ülesandetoimingud, mis kuvatakse üksnes juhul, kui teie SharePointi saidil töötab SharePoint Server 2010.

 • Tööülesande käitumise toimingud, mis kuvatakse üksnes juhul, kui kohandate valmistöövootoimingute (nt Käivita kinnitusprotsess ja Käivita tagasisideprotsess) tööülesandeid.

 • Utiliiditoimingud

Lehe algusesse

Üldised toimingud

Üldised toimingud on toimingud, mis kuvatakse loendis Toimingud töövookontekstist sõltumata.

Toiming

Kirjeldus

Põhitoimingud

Töövoo kõige sagedamini kasutatavad toimingud.

Kommentaari lisamine

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Kommentaar: kommentaar tekst. Selle toimingu abil saate töövoodisaineris jätta selgitavaid või teavitavaid kommentaare. Sellest on abi eelkõige juhul, kui töövoo koostamisega tegeleb mitu kasutajat. Kui mõnel praeguse töövoo muutujal näiteks puudub kasutajasõbralik nimi, saate selle toiminguga lisada kommentaari, mis selgitab, mida see muutuja töövoos teeb.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Kommentaar: See muutuja sisestab töövoo algataja osakonna.

Märkus.:  Kommentaare saavad vaadata ka kõik, kes redigeerivad töövoogu rakenduses Microsoft Visio 2010.

Kellaaja lisamine kuupäevale

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Lisa 0 minutit kuupäevale (väljastuskoht: muutuja: kuupäev). Selle toimingu abil saate kuupäevale lisada kindla kellaaja (minutites, tundides, päevades, kuudes või aastates) ja see talletab väljundväärtuse muutujana. Kuupäev võib olla nii tänane kuupäev, mõni muu kindel kuupäev kui ka päring.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Lisa 7 päeva praegusele üksusele: muudetud (väljastuskoht: muutuja: nädal alates Muudetud)

Arvutamine

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Arvuta väärtus pluss väärtus (väljastuskoht: muutuja: arvuta). Selle toimingu abil saate teha arvutusi (nt kaks väärtust liita, lahutada, korrutada või jagada) ja see talletab väljundväärtuse muutujana.

Järgmised näited annavad ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

 • Arvuta 36 jagatud 9 (väljastuskoht: muutuja: vidinate arv)

Arvuta [fx :: kursused*, täidetud kohad] pluss 1 (väljastuskoht: muutuja: uued täidetud kohad)

Ajalooloendisse logimine

Selle toimingu abil saate logida töövoo kohta käiva teate töövoo ajalooloendis. Teade võib olla näiteks mõne töövoosündmuse kokkuvõte või mõni muu töövooga seotud oluline sõnum. Töövooajaloo loendist võib kasu olla töövoo tõrkeotsingu jaoks.

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Logi see teade töövoo ajalooloendisse. Selle toimingu abil saate registreerida, mida töövoog on mõnes oma etapis teinud. Nii näiteks saate logida teate Kopeeritud loendisse A või Läbivaatajatele saadetud meilisõnum. Kui töövoog on lõpule viidud, saate minna töövoo loendisse Töövoo ajalugu ja näha teateid veerus Kirjeldus.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Logi Nädal alates Muudetud muutuja saadetud töövoo ajalooloendisse

Märkus.: Kui soovite toimingut, mis peatab töövoo ja seejärel logib teate ajalooloendis, kasutage selle asemel toimingut Töövoo peatamine.

Pausi kestus

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Paus: 0 päeva, 0 tundi, 5 minutit. Selle toimingu abil saate töövoo teatud kindlaks ajaks (päevades, tundides või minutites) seisata.

Märkus.:  Viivitusaega mõjutab ajastitöö intervall, mille vaikeväärtus on viis minutit.

Paus kuni kuupäevani

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Paus kuni selle ajani. Selle toimingu abil saate töövoo seisata kuni teatud kindla kuupäevani. Võite lisada nii tänase kuupäeva, mõne kindla kuupäeva kui ka päringu.

Järgmised näited annavad ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

 • Paus kuni 1.01.2010 12:00:00 EL

Paus kuni muutuja: nädal alates Muudetud

Meili saatmine

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Saada meilisõnum nendele kasutajatele. Selle toimingu abil saate saata meilisõnumi kasutajale või rühmale. Enamasti kasutatakse seda töövoos osalejatele kinnitussõnumi saatmiseks. Meiliadressaadid võivad olla nii kasutajad, mõni rühm saidikogumis kui ka suvaline teine teie asutuse töötaja. Nüüd saate teemareal hõlpsasti määrata ka dünaamilise väärtuse, näiteks päringu või stringi.

NB!:  Väljaminevad meilisõnumid peavad olema SharePointi administreerimiskeskuses konfigureeritud.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Saada meilisõnum Muutuja: kinnitajad

Kuupäeva- ja kellaajavälja kellaajaosa seadmine

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Sea kellaaeg kujul 00:00 kuupäevaks (väljastuskoht: muutuja: kuupäev). Selle toimingu abil saate luua ajatempli; väljundväärtus talletatakse muutujas. Kellaaja saate määrata tundides ja minutites ning lisada siis tänase kuupäeva, mõne muu kindla kuupäeva või päringu. Oletagem näiteks, et soovite lisada ajatempli uutele klienditellimustele, mis lisatakse tellimuste loendisse. Selle asemel, et kasutada ajatemplis vastuvõetud tellimuse praegust kellaaega, soovite aga lisada mõne muu konkreetse kellaaja, et teie töövoog saaks mõne toimingu sooritada kõigi sama ajatempliga uute üksustega (nt marsruutida tellimused lattu). Teise näitena oletagem, et peate teatud kuupäeval kell 9 hommikul tegema ettekande ja soovite selle kohta meiliga meeldetuletust saada. Selle toimingu abil saate kuupäevale lisada kellaaja, töövoo kuni ettekandele eelneva päevani seisata ja seejärel lasta töövool endale õigel ajal meeldetuletus saata.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Sea kellaaeg kujul 00:00 Praegune üksus: Muudetud (väljastuskoht: muudetud kellaaja muutuja, seatud keskööks)

Töövoo oleku seadmine

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Sea töövoo olekuks Tühistatud. Selle toimingu abil saate seada töövoo oleku. Vaikesuvandid on Tühistatud, Kinnitatud ja Tagasi lükatud.

Toimingu ripploendisse saate sisestada ka uusi olekuväärtusi. Pärast olekuväärtuse sisestamist lisatakse kirje automaatselt ripploendisse. Näiteks saate sisestada olekuväärtuse, mis on kasutajasõbralikum ja põhjalikum kui pelk Lõpule viidud või Tühistatud, sisestades näiteks hoopis väärtuse Kuluaruanne on heaks kiidetud.

Märkused: 

 • Loodud olekuväärtust ei saa hiljem ümber nimetada ega kustutada. Kuid te ei pea seda kasutama.

 • Kohandatud olekut saab rakendada ainult praegusele töövoole; seda ei saa kasutada mõnes teises töövoos.

 • Töövoog ei saa kasutada toimingus määratletud kohandatud olekuväärtusi, kui toimingut kasutatakse teesklusetapis.

Kui toiming Töövoo oleku seadmine on viimane etapp teie töövoos, kus olete kasutanud ka kohandatud väärtust, saate töövoo peatamisel või lõpuleviimisel oma kohandatud väärtust vaadata loendi veerus Olek.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Sea töövoo olekuks Täpsustatud olek: Kujunduse ülevaatamiseks valmis

Töövoomuutuja seadmine

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Sea töövoo muutujaks väärtus. Selle toimingu abil saate töövoomuutujaks seada soovitud väärtuse. Kasutage seda toimingut juhul, kui soovite, et töövoog määraks mõnele muutujale andmed.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Sea muutuja Kuluaruande kokkuvõte väärtuseks Praegune üksus:Kokku

Töövoo peatamine

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Peata töövoog ja logi see teade. Selle toimingu abil saate töövoo praeguse eksemplari peatada ja logida teate loendisse Töövooajalugu. Toimingus määratud teade kuvatakse pärast töövoo lõpuleviimist töövooajaloo veerus Kirjeldus.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Peata töövoog ja logi Töövoog kestis lubatust kauem

Loenditoimingud

Selle kategooria toimingud rakendatakse loendiüksustele.

Märkus.: Osa selle kategooria toimingutest kuvatakse ainult teatud kindlas töövookontekstis. Osa loenditoimingutest näiteks kuvatakse ainult juhul, kui klõpsate oma töövoos mõnda teesklusetappi, teised aga üksnes siis, kui teie töövoog on manustatud mõnele dokumendisisutüübile. Lisateavet leiate jaotisest "Teesklusetapi raames saadaolevad toimingud".

Üksuse sissemöllimine

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Mölli sisse üksus selles asukohas kommentaariga: kommentaar. Väljamöllitud üksus möllitakse sisse.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Mölli sisse üksus asukohas Kuluaruanded kommentaariga: Kuluaruanne on heaks kiidetud

Märkus.: Üksusi saab sisse möllida ainult dokumenditeegist.

Üksuse väljamöllimine

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Mölli välja üksus selles asukohas. Selle toimingu abil saate üksusi välja möllida.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Mölli välja üksus asukohas Praegune üksus

Märkused: Enne dokumendi väljamöllimist kontrollib töövoog, kas üksus on sisse möllitud.

 • Üksusi saab välja möllida ainult mõnest teie saidil asuvast teegist.

Loendiüksuse kopeerimine

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Kopeeri üksus selles loendis sellesse loendisse. Selle toimingu abil saate loendiüksuse kopeerida mõnda teise loendisse. Kui loendiüksus sisaldab dokumenti, kopeerib töövoog ka dokumendi sihtloendisse.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Kopeeri üksus loendis Praegune üksus loendisse Arhiivitaotlused

NB!:  Nii lähte- kui ka sihtloendites peab teil olema vähemalt üks sarnane veerg.

Loendiüksuse loomine

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Loo üksus asukohas: loend (väljastuskoht: muutuja: loo). Selle toimingu abil saate enda määratud loendis luua uue loendiüksuse. Samuti saate sisestada uue üksuse väljad ja väärtused.

Seda toimingut saate kasutada alati, kui soovite uue üksuse luua koos teatud kindla teabega. Näiteks saate selle toimingu abil luua teadaandeid, kui kinnitatakse mõni oluline ettevõttega seotud dokument (nt leping), või dokumente arhiivida.

Märkus.:  Väljundmuutuja on loendis loodud üksuse ID.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Loo üksus asukohas: Tellimused (väljastuskoht: muutuja: Uue tellimuse ID)

Üksuse kustutamine

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Kustuta üksus selles asukohas. Selle toimingu abil saate üksuse kustutada.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Kustuta üksus asukohas Dokumendid

Üksuse väljamöllimise hülgamine

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Hülga selles asukohas asuva üksuse väljamöllimine. Kasutage seda toimingut juhul, kui mõni üksus on välja möllitud ja seda on muudetud, kuid soovite muudatustest lahti saada ja üksuse taas sisse möllida.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Hülga asukohas Dokumendid asuva üksuse väljamöllimine

Sisukinnitusoleku seadmine

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Sisukinnitusoleku seadmine: see olek, kommentaarid. Kui olete oma loendis sisukinnituse lubanud, saate selle toimingu abil seada sisukinnitusoleku välja väärtuse (nt Kinnitatud, Tagasi lükatud või Ootel). Samuti saate toimingus sisestada kohandatud oleku.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Sisukinnitusoleku seadmine: Kinnitatud, Tundub hea

Märkused: Toiming Sisukinnitusoleku seadmine rakendatakse praegusele üksusele, millega töövoog töötab. Seetõttu pole see toiming saiditöövoogudes saadaval.

 • Selle toimingu kasutamiseks peab sisukinnituse võimalus olema loendis lubatud.

Praeguse üksuse välja seadmine

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Sea välja väärtus. Selle toimingu abil saate praeguses üksuses seada soovitud välja väärtuse.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Sea välja Sisutüübi ID väärtuseks Spetsifikatsioon

Märkused: Toiming Praeguse üksuse välja seadmine pole saadaval juhul, kui töötate saiditöövooga.

 • Kui soovite töövoo peatada seniks, kuni see on välja väärtust muutnud, kasutage selle toimingu asemel toimingut Praeguse üksuse väljamuutuse ootamine.

Loendiüksuse värskendamine

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Värskenda üksus: loend. Selle toimingu abil saate loendiüksusi värskendada. Saate määrata nii väljad kui ka nende väljade uued väärtused.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Värskenda üksus: Dokumendid

Praeguse üksuse väljamuutuse ootamine

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Oota, kuni väli võrdub väärtusega. See toiming seiskab töövoo seniks, kuni praeguse üksuse väli on saanud uue väärtuse.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Oota, kuni Kinnitusolek võrdub väärtusega 1;#Tagasi lükatud

Märkus.: Kui soovite, et töövoog muudaks välja väärtust, mitte ei ootaks, kuni välja väärtus muutub, kasutage selle toimingu asemel toimingut Praeguse üksuse välja seadmine.

Ülesandetoimingud

Selle kategooria toimingud on seotud tööülesandeüksustega.

Vormi määramine rühmale

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Määra kohandatud vorm neile kasutajatele. Selle toimingu abil saate luua kohandatud tööülesande, mis sisaldab kohandatud välju.

Seda toimingut saate kasutada tööülesande määramiseks osavõtjatele või rühmadele, et neile tööülesande sooritamise vajadusest teada anda. Osavõtjad saavad kohandatud tööülesandevormi väljadele sisestada oma vastuse; kui nad on tööülesandega lõpule jõudnud, saavad nad vormil klõpsata nuppu Vii ülesanne lõpule.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Määra põhivara aruandlus turundusele

Märkus.:  Tööülesande andmeid tuvastavat tagastusväärtust selles toimingus pole.

Ülesandeüksuse määramine

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Määra ülesanne neile kasutajatele. Selle toimingu abil saate igale osavõtjale määrata ülesande, andes neile teada tööülesannete sooritamise vajadusest. Kui nad on valmis, saavad nad oma tööülesande vormil klõpsata nuppu Vii ülesanne lõpule.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Määra kuluaruanne turundusele

Kasutajalt andmete kogumine

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Kogu andmeid sellelt kasutajalt (väljastuskoht: muutuja: kogumine). Selle toimingu abil saate osavõtjale määrata tööülesande, andes talle teada, et tal tuleb kohandatud tööülesande vormile sisestada vajalik teave. Kui osavõtja on tööga valmis saanud, saab ta tööülesande vormil klõpsata nuppu Vii ülesanne lõpule.

Sellel toimingul on väljundilause – töövoog talletab toimingu tagastatud teabe vastavas muutujas. Toimingu lõpuleviidud tööülesandeüksuse loendiüksuse ID talletatakse muutujas kogumine.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Kogu kuluaruanne turunduselt (väljastuskoht: muutuja: Turunduse kuluaruanne)

Utiliiditoimingud

Enamikku selle kategooria toimingutest saab kasutada teabe ekstraktimiseks tekstistringidest.

Soovi korral saate tekstistringi tükeldada ja seda töövoos mitmes erinevas stsenaariumis kasutada. Oletagem, et teie ettevõte soovib kõik sissetulevad dokumendid tembeldada kindlas vormingus nimega, näiteks kuupäev_osakond (nt 14072009_müük.docx), ja soovite käitada töövoogusid, mis määravad ülesanded läbivaatajale vastavalt selle faili kuupäevale. Selleks võite kasutada utiliiditoimingut, mis toob dokumendi nimest esimesed kaheksa märki (14072009) ja teisendab selle stringi päringukooshoidmiste abil kuupäevaks, et saaksite määrata selle tähtajaga tööülesandeid.

Päringukooshoidmiste kohta leiate lisateavet jaotise Vt ka linkide kaudu.

Alamstringi ekstraktimine stringi lõpust

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Kopeeri 0 märki stringi lõpust (väljastuskoht: muutuja: alamstring). Selle toimingu abil saate kopeerida n arv märke stringi lõpust ja talletada väljundväärtuse muutujas. Teil tuleb määratleda märkide arv, mille töövoog peab stringist kopeerima.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Kopeeri 15 märki stringi Praegune üksus: Nimi lõpust (väljastuskoht: muutuja: kopeeri15märkinimelõpust)

Alamstringi ekstraktimine stringi indeksist

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul Kopeeri stringist, algus: 0 (väljastuskoht: alamstring). Selle toimingu abil saate kopeerida kõik stringis leiduvad märgid alates märgist n ja talletada väljundi muutujas.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Kopeeri stringist Praegune üksus: Nimi, algus: 4 (väljastuskoht: muutuja: KopeeriStringAlatesMärgist4)

Alamstringi ekstraktimine stringi algusest

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Kopeeri 0 märki stringi algusest (väljastuskoht: muutuja: alamstring). Selle toimingu abil saate kopeerida n arv märke stringi algusest ja talletada väljundi muutujas. Teil tuleb määratleda märkide arv, mille töövoog peab stringist kopeerima.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Kopeeri 15 märki stringi Praegune üksus: Nimi algusest (väljastuskoht: muutuja: kopeeri15märkinimealgusest)

Stringi alamstringi ekstraktimine indeksist pikkusega

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Kopeeri stringist, algus: 0, 0 märki (väljastuskoht: muutuja: alamstring). Selle toimingu abil saate kopeerida n arv märke stringis mõnest kindlast märgist alates ja talletada väljundi muutujas. Teil tuleb määratleda märkide arv, mille töövoog peab stringist kopeerima.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Kopeeri stringist Praegune üksus: Nimi, algus: 4, 15 märki (väljastuskoht: muutuja: KopeeriAlatesMärgist4Kokku15MärkiNimest)

Kuupäevade intervalli leidmine

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Otsi minutit kuupäeva ja kuupäeva vahel (väljastuskoht: muutuja: kellaaeg). Selle toimingu abil saate arvutada kahe kuupäeva vahelise aja (minutites, tundides või päevades) ja talletada väljundi muutujas.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Otsi minutid kuupäeva Praegune üksus:muudetud ja Täna vahel (väljastuskoht: muutuja: viimati muudetud, minutites)

Lehe algusesse

Toimingud, mis on saadaval, kui teie SharePointi saidil töötab Microsoft SharePoint Server 2010

Sellised toimingud nagu Käivita kinnitusprotsess, Kirje deklareerimine ja Kasutaja ülemuse otsimine on saadaval ainult juhul, kui teie SharePointi saidil töötab SharePoint Server 2010.

Toiming

Kirjeldus

Dokumendikomplekti toimingud

Selle kategooria toimingud on seotud dokumendikomplektiga. Dokumendikomplekt on kaust, kus saab talletada mitu dokumenti. Töövoos käsitletakse dokumendikomplekti ühe üksusena.

Märkus.:  Dokumendikomplekti kasutamiseks oma teegis peate esmalt lisama dokumendikomplekti sisutüübi oma SharePointi saidi teegisätete lehe kaudu.

Käivita dokumendikomplekti kinnitusprotsess

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Käivita kinnitusprotsess selle dokumendikomplekti sisu jaoks, mille kasutajad on määratud selles veerus. Käivitatakse dokumendikomplekti kinnitusprotsess kindlate kasutajate jaoks.

Selle toimingu kasutamisel muudetakse nii dokumendikomplekti kui ka dokumendikomplektis sisalduvate dokumentide olekut, määrates olekuks Kinnitatud või Tagasi lükatud. Kui kasutada dokumendikomplekti jaoks toimingut Käivita kinnitusprotsess, muudetakse ainult dokumendikomplekti olekut.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Käivita koosluse kinnitusprotsess selle dokumendikomplekti sisu jaoks, mille kasutajad on määratud veerus Muutuja: Koosluse kinnitajad

Dokumendikomplekti versiooni hõivamine

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Hõivake dokumendikomplekti versioon, mis hõlmab sisu järgmisi versioone; lisage kommentaar: kommentaar. Selle toiminguga lukustatakse dokumendikomplekti versioon, mis sisaldab teie poolt toimingus määratud dokumentide versiooni (põhi- või vaheversioonid).

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Hõivake dokumendikomplekti versioon, mis hõlmab sisu viimaseid põhiversioone; lisage kommentaar: Koosluse viimane põhiversioon

Dokumendikomplekti saatmine hoidlasse

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul Edasta dokumendikomplekt selle toimingu abil sellesse sihtsisukorralduskohta koos selle selgitusega (väljund: muutuja: faili edastamise tulemus). See võimaldab teil dokumendikomplekti dokumendihoidlasse teisaldada või kopeerida. Dokumendihoidla võib olla näiteks mõni teek teie SharePointi saidil või omaette sait (nt dokumendikeskus), mis marsruudib kirjed teie määratletud reeglite alusel kindlasse sihtkohta.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Edasta dokumendikomplekt toimingu Kopeeri abil hoidlasse Dokumendihoidla:GUID koos Kopeeri lõplik kooslus hoidlasse (väljund: muutuja: dokumendikomplekti kopeerimine hoidlasse)

Märkus.: Reeglite määratlemiseks ja dokumentide marsruutimiseks tuleb teil esmalt lubada oma SharePointi saidil funktsioon Sisukorraldaja. Lisateavet leiate jaotise Vt ka teemast Kirjete marsruutimiseks sisukorraldaja konfigureerimine.

Sea dokumendikomplekti sisukinnitusolek

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul Seadke selle dokumendikomplekti sisu kinnitusolekuks see olek ja lisage kommentaar. Selle toimingu abil saate määrata dokumendikomplekti sisukinnitusolekuks Kinnitatud, Tagasi lükatud või Ootel.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Seadke selle dokumendikomplekti sisu kinnitusolekuks Kinnitatud ja lisage Kooslus on heaks kiidetud

Märkus.: Selle toimingu kasutamiseks peab sisukinnituse võimalus olema loendis lubatud.

Ülesandetoimingud

Järgmiseid toiminguid kasutatakse kinnitamisstsenaariumides. Selles kategoorias on kaks valmistöövootoimingut – Käivita kinnitusprotsess ja Käivita tagasisideprotsess. Valmistoimingud on omamoodi alamtöövood: töövooloogika on toimingutes juba määratletud ja teil jääb vaid üle sisestada vajalik teave.

Neid toiminguid kasutatakse globaalselt korduvkasutatavates töövoogudes Kinnitamine – SharePoint 2010 ja Tagasiside kogumine – SharePoint 2010, mida sisaldab SharePoint Server 2010. Lisateavet selle kohta, millal kasutada neid töövoogusid ja millal kasutada toiminguid, leiate käesoleva artikli jaotisest Millal tuleks kinnitustoiminguid kasutada?.

Lisaks on olemas ka toiming Käivita kohandatud toiminguprotsess. See sisaldab valmisloogikat, kuid erinevalt kahest eelmisest toimingust ei sisalda see töövoo iga etapi jaoks valmismääratletud tegevusi.

Märkus.: Toimingukategooria Tööülesande käitumise toimingud kuvatakse toiminguloendis ainult siis, kui kohandate mõne kinnitustoimingu (nt Üksuse määramine kinnitamiseks või Üksuse määramine tagasisideks) käitumist. Toimingukategooria Tööülesande käitumise toimingud kohta leiate lisateavet käesoleva artikli jaotisest Kinnitustoimingute raames saadavolevad toimingud.

Käivita kinnitusprotsess

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul Käivita kinnitusprotsess praeguse üksuse osas koos nende kasutajatega. Dokument marsruuditakse kinnitamiseks. Kinnitajad saavad dokumendi kinnitada või tagasi lükata, kinnitusülesande kellelegi teisele määrata või muudatusi taotleda.

Toiming Käivita kinnitusprotsess käitub valmistöövoona – loogika on toimingus juba määratletud. Toimingusse on sisse ehitatud terve rida etappe, mis määratlevad ülesandekäitumised, ülesandeprotsessi käitumised, ajaloologisse logimise, meiliteatised ja lõpuleviimistingimused. Ehkki toiming sisaldab valmisloogikat, peate sellesse siiski sisestama vajaliku teabe, näiteks kasutajad (läbivaatajad), ülesannete osavõtjatele marsruutimise järjestuse (jadana või paralleelselt – vaikimisi kasutatakse jadajärjestust) ning ülesande lõpuleviimise tähtajad.

Ülesandeid saate määrata nii toimingu sisemistele kui ka välistele osavõtjatele. Väline osavõtja võib olla näiteks mõni selline teie asutuse töötaja, kes pole saidikogumis kasutaja, või mõni inimene väljastpoolt teie asutust.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Käivita spetsifikatsiooni tagasiside protsess praeguse üksuse osas koos Muutuja: läbivaatajad

Käivita tagasisideprotsess

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul Käivita tagasisideprotsess praeguse üksuse osas koos nende kasutajatega. Selle toimingu abil saate määrata ülesandeüksused kasutajatele tagasiside saatmiseks kindlast järjestuses – jadamisi või paralleelselt. Vaikimisi kasutatakse paralleelset järjestust. Kasutajad või tööülesandes osalejad saavad ülesande ka teistele kasutajatele ümber määrata. Kui kasutajad on valmis, saavad nad tööülesande lõpuleviimise märkimiseks klõpsata nuppu Edasta tagasiside.

Toiming Käivita tagasisideprotsess käitub valmistöövoona – loogika on toimingus juba määratletud. Toimingusse on sisse ehitatud terve rida etappe, mis määratlevad ülesandekäitumised, ülesandeprotsessi käitumised, ajaloologisse logimise, meiliteatised ja lõpuleviimistingimused. Ehkki kinnitustoiming sisaldab valmisloogikat, peate sellesse siiski sisestama vajaliku teabe, näiteks kasutajad (läbivaatajad), ülesannete osavõtjatele marsruutimise järjestuse (jadana või paralleelselt) ning ülesande lõpuleviimise tähtajad.

Ülesandeid saate määrata nii toimingu sisemistele kui ka välistele osavõtjatele. Väline osavõtja võib olla näiteks mõni selline teie asutuse töötaja, kes pole saidikogumis kasutaja, või mõni inimene väljastpoolt teie asutust.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Käivita spetsifikatsiooni kinnitusprotsess praeguse üksuse osas koos Muutuja: kinnitajad

Käivita kohandatud toiminguprotsess

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul Käivita ülesandeprotsess praeguse üksuse osas koos nende kasutajatega. Toiming Käivita kohandatud toiminguprotsess on kinnitusprotsessimall, mida saate kasutada siis, kui eelkirjeldatud kinnitustoimingud ei vasta teie vajadustele. Toimingusse Käivita kohandatud toiminguprotsess saab lisada ka loogikat, kuid erinevalt kahest ülejäänud kinnitustoimingust ei sisalda see valmisloogikat selle kohta, mida töövoog peaks igas etapis tegema. Ülesandekäitumise ja lõpuleviimise tingimuste toimingud ja tingimused saate ise määrata.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Käivita videoõpetuse kinnitusprotsess praeguse üksuse osas koos Muutuja: kinnitajad

Loenditoimingud

Selle kategooria toimingud rakendatakse loendiüksustele.

Kirje deklareerimine

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul Deklareeri see üksus kirjena. Selle toimingu abil saate dokumendi tuvastada kirjena ja rakendada sellele kirjepiirangusätted, mille olete määratlenud oma SharePointi saidi lehel Kirje deklareerimissätted.

Kirjedeklareerimissätted saate määratleda oma saidikogumi ülataseme saidil. Kirjedeklareerimissätted määravad kirjete töötlemise viisi (nt selle, kas neid saab redigeerida või kustutada, millised metaandmed kirjele rakendatakse ja milline on kirje säilituspoliitika). Kirjedeklareerimissätted määravad piirangud, mis tuleks rakendada pärast üksuse deklareerimist kirjena, kasutajarollid, kellel on õigus kirjeid deklareerida, ja ka selle, kas kirjete deklareerimine on saadaval kõigi saidi kasutajate jaoks või mitte.

Kirje deklareerimise tühistamine

See toiming kuvatakse töövooetappides kujul Saate üksuse kirjena deklareerimise tühistada. Selle toimingu abil saate tühistada kirjele rakendatud kirjedeklareerimissätted.

Kirjedeklareerimissätted saate määratleda oma saidikogumi ülataseme saidil. Kirjedeklareerimissätted määravad kirjete töötlemise viisi (nt selle, kas neid saab redigeerida või kustutada, millised metaandmed kirjele rakendatakse ja milline on kirje säilituspoliitika). Kirjedeklareerimissätted määravad piirangud, mis tuleks rakendada pärast üksuse deklareerimist kirjena, kasutajarollid, kellel on õigus kirjeid deklareerida, ja ka selle, kas kirjete deklareerimine on saadaval kõigi saidi kasutajate jaoks või mitte.

Seosetoimingud

Selle kategooria toiming võimaldab teil ära kasutada kasutaja ja tema ülemuse vahelist seost.

Kasutaja ülemuse otsimine

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul Otsi selle kasutaja ülemust (väljund: muutuja: ülemus). Selle toimingu abil saate leida kasutaja ülemuse. Väljundväärtus talletatakse muutujas.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Otsi töövookontekst:algataja ülemust (väljund: muutuja: ülemus)

Lehe algusesse

Ülesandetoimingute raames saadaolevad toimingud

Loendiüksuste määramiseks kinnitamiseks või tagasiside saamiseks saab töövoogudes kasutada toiminguid Käivita kinnitusprotsess ja Käivita tagasisideprotsess. Need toimingud on valmistoimingud – suur osa töövooloogikast on toimingus juba määratletud ja teie hooleks jääb vaid vajaliku teabe (nt kinnitajate või läbivaatajate) sisestamine.

Märkus.: Kui eeltoodud toimingud ei vasta teie vajadustele, saate neid kohandada brauseris, rakenduses SharePoint Designer 2010 ja SharePointiga ühilduvates arenduskeskkondades (nt Visual Studio). Samade tööriistade abil saate kohandada ka toimingut Käivita kohandatud toiminguprotsess. See toiming on mall, mille abil saate määratleda oma asutuse jaoks sobivad protsessid.

Tööülesande käitumise kohandamisel teatud toimingutes (nt Käivita kinnitusprotsess ja Käivita tagasisideprotsess) on saadaval uus toimingukategooria nimega Tööülesande käitumise toimingud.

Märkus.:  Selles kategoorias saadaolevate toimingute valik sõltub teie töövoo kontekstist.

Toiming

Kirjeldus

Ülesandeprotsessi lõpetamine

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul Ülesandeprotsessi lõpetamine. See toiming lõpetab ülesandeprotsessi. Põhitöövoog jätkab seejärel järgmise toiminguga.

Sisukinnitusoleku seadmine (autorina)

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul Sea ülesandeprotsessi üksuse sisukinnitusolekuks see olek (käita töövoo autorina). See toiming võimaldab teil töövoo autori õiguste abil (mitte töövoo algatajana) seada loendiüksuse kinnitusolekuks Kinnitatud, Tagasi lükatud või Ootel. Enamasti läheb seda toimingut vaja juhul, kui kinnitustöövoo käivitanud inimesel pole dokumendi kinnitamise õigust.

Loendiüksus on üksus, mille osas toimingut käitatakse. See võib, kuid ei pruugi olla üksus, mille osas töövoogu käitatakse.

Märkus.:  Sisukinnitus peab loendis, millega töövoog on seostatud, olema lubatud.

Ülesandeprotsessi üksuse muutmise ootamine

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul Oodake, kuni ülesandeprotsessi üksus on muudetud. Selle toimingu abil saate määrata, et töövoog peataks ülesandeprotsessi seniks, kuni mõni kindel väärtus on üksuses, mille osas kinnitusprotsessi parajasti käitatakse, muutunud.

Ülesandeprotsessi üksuse kustutamise ootamine

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul Oodake, kuni ülesandeprotsessi üksus on kustutatud. Selle toimingu abil saate määrata, et töövoog peataks ülesandeprotsessi seniks, kuni mõni kindel väärtus on ülesandeüksuses, mille osas kinnitusprotsessi parajasti käitatakse, kustutatud.

Järgmine toiming kuvatakse üksnes juhul, kui kohandate toimingut Käivita kinnitusprotsess, klõpsate linki ühe tööülesande käitumise muutmine ja seejärel klõpsate etappi Enne tööülesande määramist.

Tööülesande välja seadmine

See toiming kuvatakse algselt töövooetapis kujul Sea tööülesandevälja väärtuseks. Selle toimingu abil saate praeguse tööülesandeüksuse väljale seada väärtuse. Seda saab kasutada ka selliste tööülesannete jaoks, mida pole veel loodud.

Järgmised toimingud kuvatakse üksnes juhul, kui kohandate toimingut Käivita kinnitusprotsess, klõpsate linki ühe tööülesande käitumise muutmine ja seejärel klõpsate etappi Tööülesande ootelepanekul või Tööülesande aegumisel.

Tööülesande tagasivõtmine

See toiming kuvatakse töövooetappides kujul siis võta see tööülesanne tagasi. Ülesanne viiakse lõpule ilma tulemuseta.

Tööülesanne lisamine lõppu

See toiming kuvatakse töövooetappides kujul siis Lisage uus tööülesanne loendi lõppu ja määrake see kasutaja. Toimingus määratud kasutajale määratakse kinnitustoimingu praeguse etapi lõpus uus tööülesanne. Kui praegune etapp oli Maarit;Diana;Oliver, siis tööülesande lõppu lisamisel Dianale saaks sellest Maarit;Diana;Oliver;Diana.

Tööülesande delegeerimine

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul siis Delegeeri see tööülesanne: see kasutaja. Praegusele kasutajale määratud tööülesanne võetakse tagasi ja tööülesanne määratakse seejärel uuele kasutajale sõltumata sellest, kas tegemist on üksikkasutaja või rühmaga.

Tööülesande eskaleerimine

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul siis Eskaleerige see tööülesanne praeguse kasutaja ülemusele. Selle toimingu jaoks pole vaja muutujaid seada. Tööülesanne määratakse tööülesandele praegu määratud kasutaja ülemusele.

Tööülesande edasisaatmine

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul siis Saada see tööülesanne edasi: see kasutaja. Praegusele kasutajale määratud tööülesanne võetakse tagasi ja seejärel määratakse tööülesanne uuele kasutajale. Kui uus kasutaja on rühm, mitte üksikkasutaja, siis luuakse üks tööülesanne rühma iga liikme jaoks. See erineb toimingust Tööülesande delegeerimine, kus luuakse ainult üks tööülesanne ka juhul, kui kasutaja on rühm.

Tööülesande lisamine

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul siis Lisa tööülesanne, mis on määratud: see kasutaja. Kinnitusprotsessis, kus toimingus määratud kasutaja on ainus osavõtja, lisatakse uus etapp kohe praeguse etapi järele.

Tööülesande ümbermääramine

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul siis Määra see tööülesanne ümber: see kasutaja. Tööülesanne määratakse ümber mõnele teisele kasutajale.

Muudatuse taotlemine

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul siis Taotle selle kasutaja muutmist. Selle toimingu abil saate taotleda kasutajalt muudatuse tegemist ja saata uue tööülesande pärast muutmist tagasi praegusele kasutajale.

Tööülesande meilisõnumi saatmine

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul siis Saada meilisõnum nendele kasutajatele. Selle toimingu abil saare konkreetsetele kasutajatele saadetavasse meilisõnumisse kaasata nupu Redigeeri tööülesannet.

Märkus.: See toiming kuvatakse ka nupu Tööülesande lõpuleviimisel klõpsamisel.

Lehe algusesse

Millal tuleks kinnitus- ja tagasisidetoiminguid kasutada?

Rakenduses Microsoft Office SharePoint Designer 2007 tuli ülesandetoiminguid kasutada kinnitusstsenaariumides. SharePoint Server 2010 korduvkasutatavate valmistöövoogude (nt Kinnitamine – SharePoint 2010 ja Tagasiside kogumine – SharePoint 2010) korral võib tekkida küsimus, mille poolest need erinevad ülesandetoimingutest Käivita kinnitusprotsess ja Käivita tagasisideprotsess. Ehkki nii ülesandetoiminguid kui ka valmistöövoogusid saab kasutada nii tagasiside kogumise kui ka kinnitusstsenaariumide jaoks, annavad valmistöövood teie käsutusse keerukama ja täielikuma lahenduse.

Kui korduvkasutatavad valmistöövood ei vasta teie vajadustele, saate neid SharePoint Designer 2010 abil kohandada. Kui aga valmistöövoo oma vajadustele vastavaks kohandamine osutub uue töövoo loomisest töömahukamaks, saate toiminguid Käivita kinnitusprotsess ja Käivita tagasisideprotsess oma töövoos ära kasutada. Kui aga soovite küll nende toimingute pakutavat ülesehitust, ent mitte funktsionaalsust, võite kasutada hoopis toimingut Käivita kohandatud toiminguprotsess.

Ülesandetoiminguid saab kasutada stsenaariumis, mis ei pea tingimata kinni pidama mõnest ulatuslikumast kinnitusprotsessist. Nii näiteks saate töötajatele saata meeldetuletusi ajaarvestustabelite täitmise kohta.

Järgmine tabel annab ülesande- ja kinnitustoimingute kohta ülevaatliku võrdlusteabe.

Funktsioon

Ülesandetoimingud

Korduvkasutatavad valmistöövood

Protsessis osalevate kasutajate arv

Üks kasutaja või rühm ülesandetoimingu kohta

Mitmes määramisetapis saab osaleda mitu kasutajat. Määramisetapi abil saate täpsustada kahte asja: kas ülesandeprotsessi tuleks käitada jadamisi või paralleelselt ning millistele kasutajatele või osavõtjatele tuleks ülesanne määrata.

Eellaaditud töövooloogika

Ülesandetoimingutel pole valmisloogikat. Kinnitus- või tagasisidemehhanismi koostamiseks peate kasutama muid toiminguid.

Järgmised töövood on varustatud valmisloogikaga, andes teie käsutusse täieliku kinnitus- või tagasisideprotsessi. Vastavalt vajadusele saate kasutada valmisloogikat või neid töövoogusid oma soovi järgi kohandada.

Tööülesande kasutajatele marsruutimise järjestus

Paralleeljärjestus rühma korral; üksikkasutajale vastavat järjestust pole.

Töövoogude tööülesanded saab konfigureerida aset leidma nii jadamisi kui ka paralleelselt.

Andmete sidumine ülesandeteabe suhtes

Ülesandetoimingud ei sisalda valmispäringuid.

Kasutajalt andmete kogumine on väljundilausega toiming – töövoo käitusajal genereeritud andmed talletatakse väljundilause muutujas. Seejärel saate seda muutujat töövoos endale meelepärase kinnitus- või tagasisidestsenaariumi koostamisel kasutada mitmes toimingus.

Need töövood kasutavad ära andmeallikaid, hõlbustades töövoo kohandamist vastavalt teie vajadustele. Andmeallikad hõlmavad näiteks selliseid variante: praegune üksus, töövoo valmismuutujad ja -parameetrid, praeguse töövoo kontekst ja tööülesannete tulemused.

Kui soovite näiteks saata meilisõnumi inimesele, kellele praegune tööülesanne on määratud, tuleb kasutada toimingut Meili saatmine ja konfigureerida toiming saatma meilisõnumit Praegune tööülesanne: määratud kasutajale.

Erifunktsioonid tööülesandest osavõtjate jaoks

Ülesandetoimingutel pole tööülesandest osavõtjate jaoks erifunktsioone (nt tööülesande ümbermääramine või muutmistaotlus).

Kinnitustoimingud võivad lubada tööülesandest osavõtjal tööülesande mõnele teisele kasutajale ümber määrata või taotleda ülesandeprotsessi omanikult ülesande muutmist kõigest ühe hiireklõpsuga.

Tööülesande lõpuleviimine

Kasutajatel tuleb tööülesande lõpuleviiduks märkimiseks klõpsata nuppu Vii ülesanne lõpule.

Soovi korral võite tööülesande lõpuleviimise vormile lisada ka selgema tähendusega nuppe (nt Kinnita ja Lükka tagasi), et näidata tööülesande tulemust.

Lehe algusesse

Toimingud, mis on saadaval, kui töövoog on seostatud mõne dokumendisisutüübiga

Osa töövootoiminguid on saadaval ainult juhul, kui töövoog on seostatud mõne teegiga (nt Ühisdokumendid) või sisutüübiga Dokument.

Toiming

Kirjeldus

Põhitoimingud

Dokumendi saatmine hoidlasse

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul Edasta fail selle toiminguga sihtkohta marsruuter; selgitus (väljastuskoht muutuja: faili edastamise tulemus). See võimaldab teil loendiüksusega seostatud dokumendi dokumendihoidlasse teisaldada või kopeerida. Dokumendihoidla võib olla näiteks mõni teek teie SharePointi saidil või omaette sait (nt dokumendikeskus), mis marsruudib kirjed teie määratletud reeglite alusel kindlasse sihtkohta.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Edasta fail toiminguga Teisaldamine sihtkohta Arhiiv: dokumendi ID väärtus; Fail on arhiivimiseks valmis (väljastuskoht muutuja: faili edastamine arhiivimiseks)

Märkus.: Reeglite määratlemiseks ja dokumentide marsruutimiseks tuleb teil esmalt lubada oma SharePointi saidil funktsioon Sisukorraldaja.

Dokumendikomplekti toimingud

Selle kategooria toimingud on seotud dokumendikomplektiga. Dokumendikomplekt on kaust, kus saab talletada mitu dokumenti. Töövoos käsitletakse dokumendikomplekti ühe üksusena.

Märkused: 

 • Dokumendikomplekti kasutamiseks oma teegis peate esmalt lisama dokumendikomplekti sisutüübi oma SharePointi saidi teegisätete lehe kaudu.

 • Dokumendikomplektid on SharePoint Server 2010 funktsioon.

Dokumendikomplektide kohta leiate lisateavet käesoleva artikli jaotises Toimingud, mis on saadaval, kui teie SharePointi saidil töötab Microsoft SharePoint Server 2010.

Loenditoimingud

Selle kategooria toimingud rakendatakse loendiüksustele.

Mustandite kustutamine

See toiming kuvatakse töövooetappides kujul Saate kustutada kõik üksuse mustandid (vaheversioonid). Selle toiminguga kustutatakse kõik praeguse üksuse mustand- ehk vaheversioonid, kui neid on. Sellel toimingul pole muutujaid.

Märkus.: Vaheversioonidega versioonimine peab olema SharePointi loendis lubatud.

Eelmiste versioonide kustutamine

See toiming kuvatakse töövooetappides kujul Saate kustutada kõik üksuse eelmised versioonid. Selle toiminguga kustutatakse kõik praeguse üksuse varasemad versioonid, kui neid on. Sellel toimingul pole muutujaid.

Märkus.:  Versioonimine peab olema SharePointi loendis lubatud.

Lehe algusesse

Teesklusetapi raames saadaolevad toimingud

Osa loenditoiminguid on saadaval ainult siis, kui klõpsate töövoos mõnda teesklusetappi. Teesklusetappide kasutamisel saate määrata töövoo toiminguid täitma, kehastades töövoo algataja asemel töövoo autorit. Teesklusetappidest on kasu näiteks kinnitamis- ja avaldamisstsenaariumides, kus sisu kinnitamiseks edastavatel inimestel ja sisu kinnitavatel inimestel on erinevad õigused. Samuti on teesklusetappidest abi saidiadministraatori toimingute automatiseerimisel (nt sellise töövoo korral, mis määrab kasutajatele automaatselt õigusi).

Märkused: 

 • Töövoo autor on töövoo viimati avaldanud inimene.

 • Teesklusetappe ei saa pesastada.

Toiming

Kirjeldus

Loendiüksuste õiguste lisamine

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul Lisa need õigused loendiüksusele. Kindlatele kasutajatele antakse teatud üksuse osas asjakohasele õigusetasemele vastavad õigused.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Lisa Kaasautor, Lugemine üksusele kaustas Pildid

Loendiüksuse emaõiguste pärimine

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul Päri selles asukohas asuva üksuse emaõigused. Kui teie üksusel on kordumatuid õigusi, saate selle toimingu abil määrata, et üksus päriks emaõigused loendist.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Päri asukohas Pildid asuva üksuse emaõigused

Loendiüksuste õiguste eemaldamine

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul Eemalda need üksuse õigused loendis. Kindlatelt kasutajatelt eemaldatakse teatud õigused vastava üksuse osas.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Eemalda kaasautor üksuselt loendis Pildid

Loendiüksuse õiguste asendamine

See toiming kuvatakse algselt töövooetappides kujul Asenda need üksuse õigused loendis. Üksuse praegused õigused asendatakse uute õigustega, mille olete toimingus määranud.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, milline see toiming võiks töövooetapi raames välja näha.

Asenda üksuse lugemine loendis Pildid

Lehe algusesse

Saiditöövoo toimingud

Saiditöövoog toimib saiditasemel ega ole seostatud ühegi objektiga (nt üksuse või sisutüübiga). Saiditöövoos töötamisel pole toimingud, mis rakendatakse praegu aktiivsele üksusele (nt Sisukinnitusoleku seadmine ja Praeguse üksuse välja seadmine) teie jaoks saadaval. Nende tingimuste kohta leiate lisateavet käesoleva artikli lõigust Üldised toimingud.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×