Töövihiku kasutamise erinevused rakenduses Excel ja Exceli teenustes

Töövihiku kasutamise erinevused rakenduses Excel ja Exceli teenustes

Teenus Exceli teenused on loodud peamiselt Exceli töövihikute veebipõhise andmeuuringu- ja aruandlussüsteemina ning see toetab rakenduse Microsoft Office Excel 2007 funktsioonide alamhulka. Järgmistes jaotistes on võetud kokku, milliseid Office Excel 2007 funktsioone teenus Excel Services toetab ja milliseid mitte.

Selle artikli teemad

Töövihiku laadimisel toetatavad ja mittetoetatavad omadused

Toetatavad ja mittetoetatavad töölehefunktsioonid

Töövihiku kuvamisel toetatavad ja mittetoetatavad funktsioonid

Töövihiku kasutamisel toetatavad ja mittetoetavad funktsioonid

Töövihiku laadimisel toetatavad ja mittetoetatavad omadused

Office Excel 2007 töövihiku (.xlsx) või binaartöövihiku (.xlsb) vorminguga töövihikut saate laadida teenusesse Excel Services kirjutuskaitstuna kolmel moel:

 • Määrake Excel Web Accessi veebiosa atribuudis Töövihik URL- või UNC-tee.

 • Ühendage dokumenditeegi loendivaate veebiosa (List View Web Part) ja Excel Web Accessi veebiosa ning sisestage dokumenditeegis salvestatud töövihiku kuvamiseks rakenduses Microsoft Office Excel Web Access selle URL.

 • Kuvage brauseris dokumenditeegis salvestatud töövihik (osutage soovitud üksusele, klõpsake selle kõrval asuvat noolt ja klõpsake siis käsku Kuva veebibrauseris.)

Ühtki muud Microsoft Office Exceli failivormingut ei toetata, sh Office Excel 2007 makrotoega töövihikut (.xlsm) ja Office Excel 2007 97-2003 töövihikut (.xls).

Märkus.: Vastavate õiguste korral saate avada töövihiku ka klientarvutis rakenduses Office Excel 2007 kas töövihikuna või hetktõmmisena, klõpsates tööriistariba Excel ServicesOffice Excel Web Access tööriistariba nuppu Ava. Lisateabe saamiseks vt teemat Exceli töövihiku või hetktõmmise avamine Exceli teenustes.

Toetatavad funktsioonid

Töövihiku laadimisel toetatakse järgmisi funktsioone.

Funktsioon

Kommentaarid

Funktsioonid    

Toetatakse kõiki Exceli töövihiku funktsioone, v.a mõned erandid. Lisateabe saamiseks vt järgmist jaotist Toetatavad ja mittetoetatavad töölehe funktsioonid.

Kuupäevad    

Windowsi ja Macintoshi kuupäevasüsteemid.

Exceli tabelid    

Exceli tabeliandmed, veerupäised, arvutatud veerud, summaread, liigendviited ja laadid.

Lahtrid    

Lahtriväärtused, sh ühendatud lahtrid ja lahtrisisu ületäitumine.

Nimed    

Määratletud nimed ja vahemike nimed.

Arvutamine    

Arvutamise ja uuestiarvutamise sätted, sh vahemiku või kogu töölehe automaatsete arvutuste, automaatsete tabeliteta arvutuste, käsitsi ja iteratiivsete arvutuste sätted. Lisateabe saamiseks vt teemat Andmete arvutamine ja ümberarvutamine Exceli teenustes.

Diagrammid    

Diagrammid, nende vahemikud ja PivotChart-aruanded. Lisateabe saamiseks vt teemat Diagrammide ja PivotChart-aruannete kasutamine Exceli teenustes.

Vorming    

Töövihiku lahtri ja lahtrivahemiku vorming, tingimusvorming (v.a andmeribade ja ikoonide kasutamine) ning arvuvormingud.

Ühendused    

Ühendused väliste andmeallikatega, sh OLAP-i PivotTable-liigendtabelitega.

Mõjuanalüüs    

Mõjuanalüüsitööriista tulemused (sh Sihiotsing, Andmetabelid, Stsenaariumid, Solver ja Sarjad).

Konsolideerimine    

Konsolideeritud andmed vahemikest.

Mittetoetatavad funktsioonid

Rakenduses Excel Services ei avata ega kuvata järgmisi mittetoetatavaid funktsioone sisaldavaid töövihikuid. Parima tulemuse saavutamiseks salvestage rakenduse Office Excel 2007 töövihik alati käsu Exceli teenused abil (klõpsake Microsoft Office'i nuppu Nupu pilt , klõpsake käsu Avalda noolenuppu ja seejärel klõpsake jaotise Levita dokumenti teistele käsku Exceli teenused). Saate funktsiooni toetamist kinnitada, märkides dialoogiboksis Exceli teenuste jaoks salvestamine ruudu Ava see töövihik brauseris pärast salvestamist – sel juhul püütakse faili kuvada brauseris. Kui funktsiooni ei toetata, kuvatakse teenuses Excel Services selle kohta teatis.

Töövihiku laadimist takistavad järgmised mittetoetatavad funktsioonid.

Funktsioon

Kommentaarid

VBA    

Kood Visual Basic for Applications (VBA), makrod, lisandmoodulid ja kasutaja määratletud funktsioonid (UDF).

Märkus.:  Programmeerija saab kohandada teenust Excel Services mitmel viisil, sh luua kasutaja määratletud funktsioone (UDF). Lisateavet vt rakenduse Microsoft Office SharePoint Server 2007 tarkvara arenduskomplektist (SDK).

Pärandmakrokeeled    

Microsoft Excel 4.0 makrofunktsioonid ja Microsoft 5.0 dialoogilehed.

Juhtelemendid    

Vormi tööriistariba juhtelemendid, tööriistakasti juhtelemendid ja kõik ActiveX-juhtelemendid.

XML    

XML-vastendused, XML-laienduspaketid ja manustatud nutikad sildid.

Turvalisus ja privaatsus    

Kaitstud töövihikud, töölehed või vahemikud ja teabe õiguste haldust (IRM) sisaldavad töövihikud.

Märkus.: Töövihikute kaitsmiseks teenuses Excel Services kasutage teenuse Microsoft Windows SharePoint Services õigusi ja lube.

Pildid ja objektid    

Lingitud või manustatud objektid või pildid, lisatud pildid, automaatkujundid, WordArt-objektid ja diagrammid (nt organisatsiooniskeemid).

Tint    

Kõik tindikasutusfunktsioonid, sh joonistamine, kirjutamine ja marginaalid.

OLE ja DDE    

Objektide linkimise ja manustamise (Object Linking and Embedding – OLE) objektid ja dünaamilise andmevahetuse (Dynamic Data Exchange – DDE) lingid.

Kuvatavad valemid    

Kuvatavate valemitega salvestatud töövihikud.

Andmete valideerimine    

Vigaste andmete sisestamise vältimine ja ripploendite loomine.

OLE DB tarnijad     

Tarnija Microsoft Business Solutions, andmevõtuteenuste tarnija või tarnija Jet OLE DB kasutamine.

Pärandloendi andmed    

Päringutabelid ja teenuse Windows SharePoint Services loenditega lingitud tabelid.

Päringud    

Veebipäringud ja tekstipäringud.

Töövihikutega lingitud välisviited    

Välisviited ehk lingid kindlale lahtrivahemikule, määratletud lahtrivahemiku nimele või välisviite nime määratlemine.

Kommentaarid    

Kommentaaride kuvamine ja kohandamine.

Konsolideerimine    

PivotTable-liigendtabeli aruannetest konsolideeritud andmed.

Lehe algusesse

Toetatavad ja mittetoetatavad töölehefunktsioonid

Töölehe laadimisel ja uuesti arvutamisel toetatakse kõiki funktsioone, v.a järgmised erandid – HYPERLINK, RTD ja SQL.Request – mida kõiki toetatakse piiratud ulatuses.

Funktsioon

Exceli vastuseks antav tulemus

Teenuse Excel Services vastuseks antav tulemus

HYPERLINK    

Klõpsatav ja järgitav aktiivne hüperlink.

Üks järgmistest tulemustest:

 • Klõpsatav ja järgitav aktiivne hüperlink, kui rakenduse Excel ServicesOffice Excel Web Access atribuudid Kogu töövihiku interaktiivsus ja Töövihikus liikumine on seatud.

 • Klõpsatav ja järgitav muu veebilehe või dokumendi, kuid mitte töövihiku sisene aktiivne hüperlink, kui rakenduse Excel ServicesOffice Excel Web Access atribuut  Kogu töövihiku interaktiivsus on seatud ja atribuut Töövihikus liikumine pole seatud.

 • Mittejärgitav passiivne hüperlingi tekstistring, kui rakenduse Excel ServicesOffice Excel Web Access  atribuudid Kogu töövihiku interaktiivsus ja Töövihikus liikumine pole seatud.

RTD    

Reaalajas andmed programmist, mis toetab COM-automatiseerimist.

Kõik järgmised tulemused:

 • Kuvatakse kõik, funktsiooni RTD puhul vastuseks antavad ja töövihikus salvestatud väärtused.

 • Kui ühtki väärtust pole vastuseks antud, antakse vastuseks viga #N/A.

 • Kui teenus Excel Services arvutab töövihiku uuesti ja proovib käivitada funktsiooni RTD või SQL.Request, siis antakse vastuseks veaväärtus #N/A.

Soovi korral saate vastuseks antava väärtuse testimiseks kasutada funktsiooni ISERROR või IFERROR.

SQL.Request    

Välise andmeallikaga ühendatud päringu tulemused.

Kõik järgmised tulemused:

 • Kuvatakse kõik funktsiooniga SQL.Request tagastatud ja töövihikus salvestatud väärtused.

 • Kui ühtki väärtust pole vastuseks antud, antakse vastuseks viga #N/A.

 • Kui teenus Excel Services arvutab töövihiku uuesti ja proovib käivitada funktsiooni RTD või SQL.Request, siis antakse vastuseks veaväärtus #N/A.

Soovi korral saate vastuseks antava väärtuse testimiseks kasutada funktsiooni ISERROR või IFERROR.

CHAR    

Arvuga määratud sümbol ja mitteprinditava sümboli plokksümbol.

Arvuga määratud sümbol ja mitteprinditava sümboli tühiväärtus.

CELL    

Teave viite ülemise vasakpoolse lahtri vormingu, asukoha või sisu kohta.

Viga #VALUE!.

INFO    

Klientarvuti praeguse teegi või kausta tee.

Viga #VALUE!.

Järgmised muutuvad funktsioonid võivad serverarvuti teenuses Excel Services ja klientarvuti rakenduses Excel anda vastuseks erinevaid väärtusi.

Funktsioon

Exceli vastuseks antav tulemus

Teenuse Excel Services vastuseks antav tulemus

NOW    

Kuupäev ja kellaaeg teie klientarvutis.

Kuupäev ja kellaaeg serverarvutis.

TODAY    

Kuupäev teie klientarvutis.

Kuupäev serverarvutis.

RAND, RANDBETWEEN    

Juhuslik, seega erinev arv igal käitamisel.

Juhuslik, seega erinev arv igal käitamisel.

Lehe algusesse

Töövihiku kuvamisel toetatavad ja mittetoetatavad funktsioonid

Töövihiku kuvamine serverarvuti teenuses Excel Services on väga sarnane töövihiku kuvamisega klientarvuti rakenduses Excel, kuid on ka erinevusi. Pange tähele, et olenemata sellest, kas funktsioone toetatakse või mitte, ei takista need töövihiku laadimist. Need funktsioonid jäävad töövihikusse alles ja töötavad Excelis jätkuvalt ootuspäraselt.

Toetatavad funktsioonid

Järgmisi funktsioone toetatakse, kuid neid võidakse serveris erinevalt kuvada.

Funktsioon

Kommentaarid

Hüperlingid    

Toetatakse, kuid reguleeritakse programmi Excel ServicesOffice Excel Web Access atribuutidega järgmiselt.

 • Klõpsatav ja järgitav aktiivne hüperlink, kui rakenduse Excel ServicesOffice Excel Web Access  atribuudid Kogu töövihiku interaktiivsus ja Töövihikus liikumine on seatud.

 • Klõpsatav ja järgitav muu veebilehe või dokumendisisene, kuid mitte töövihikusisene aktiivne hüperlink, kui rakenduse Excel ServicesOffice Excel Web Access atribuut  Kogu töövihiku interaktiivsus on seatud ja atribuut Töövihikus liikumine pole seatud.

 • Mittejärgitav passiivne hüperlingi tekstistring, kui rakenduse Excel ServicesOffice Excel Web Access  atribuudid Kogu töövihiku interaktiivsus ja Töövihikus liikumine pole seatud.

Fondid    

Fondid kuvatakse server- ja klientarvutis tavaliselt sama laadi ja suurusega, kuid kui kindlat fonti pole serverarvutis saadaval, võidakse kasutada asendusfonti. Kasutaja saab brauseris (nt Internet Exploreris) fondilaade ja -suurusi ka eirata.

Diagrammid ja PivotChart-liigenddiagrammi aruanded    

Diagrammid ja PivotChart-liigenddiagrammi aruanded on staatilised pildid, mida värskendatakse ja kuvatakse uuel kujul, kui mõjutate (filtreerite, sordite jne) diagrammi alusandmeid või seostuva PivotTable-liigendtabeli andmeid. Lisateabe saamiseks vt teemat Diagrammide ja PivotChart-liigenddiagrammi aruannete kasutamine Exceli teenustes.

Joonäärised    

Täielikult toetatakse järgmisi joonääriseid: kõik joonevärvid; pidev- ja topeltjoone laadid; pidev-, romb- ja kriipsjooned; peened, keskmised ja paksud jooned.

Märkus.: Osaliselt toetatakse järgmisi joonääriseid: kolme- ja kahekordse joone laadid; pidev-, romb-, kantpunkt-, kriipspunktiir-, pikk kriipspunktiir-, ja kriips-punkt-kriips-punkt-kriipsjooned.

Astmikvärvi suunad    

Horisontaal- või vertikaalsuunaga astmikvärv

Lahtri täitevärv    

Kõik täitevärvid.

Lahtri joondus    

Toetatakse kõiki lahtrijoondusi, v.a järgmised erandid: vertikaalne rööpjoondus ja vertikaalne hajusjoondus – mõlemad asendatakse vertikaalse keskjoondusega.

Teksti pööramine    

Teksti pööramist toetatakse koos lahtri ja veerupäise sisu ületäitumise, horisontaalse või vertikaalse vasakjoondusega päripäeva (+) pööramisel ja horisontaalse või vertikaalse paremjoondusega vastupäeva (-) pööramisel.

Kahesuunaline tekst    

Toetatakse täielikult ühe keele märgistiku kuvamisel.

Tingimusvorming    

Microsoft SQL Serveri analüüsiteenuste (Microsoft SQL ServerAnalysis Services – AS) tingimusvorming on piiratud järgmiste võimalustega: fondi värv ja täitevärv; fondi omadused (nt paks, kursiiv, allakriipsutus ja läbikriipsutus); stringi vorming (nt arvuvormingud).

Töölehe kerimine    

Töölehe ridade ja veergude kerimise ulatus on piiratud 500 rea ja veeruga. Piirangut ületavate ridade ja veergude järgmise kogumi kuvamiseks kasutage navigeerimisnuppe. Lisateabe saamiseks vt teemat Töövihikus liikumine Exceli teenustes.

Mittetoetatavad funktsioonid

Ei toetata järgmisi funktsioone.

Funktsioon

Kommentaarid

Diagrammide hüperlingid    

Diagrammide hüperlinkide klõpsamine ja järgimine.

Tabelid    

Töölehe veerupäiste asendamine Exceli tabeli päistega päiste kerimisel kerimisalas väljapoole vaateulatust.

Lahtri täitemustrid    

Kõik täitemustrid.

Astmikvärvi suunad    

Astmikvärvi suunad diagonaalis üles, diagonaalis alla ja nurgast keskele.

Teksti pööramine    

Lahtri täidet või mustrit ei pöörata koos tekstiga; diagonaalsed äärised kuvatakse nii, nagu teksti poleks pööratud; ning horisontaal- või vertikaaljoondus, mis ei ole vasakjoondus päripäeva pööramisel (+) ja paremjoondus vastupäeva pööramisel (-).

Kahesuunaline tekst    

Vertikaalse teksti puhul ei toetata erineva glüüfi (või märgi kuju) suunaga vasakult paremale ja paremalt vasakule kahesuunaliste tekstimärkide, nt vasaksulu ( ja paremsulu ) läbisegi kasutamist.

Joonäärised    

Järgmisi joonääriseid osaliselt ei toetata: kolmik- ja topeltjoone laadid; pidev- romb-, kantpunkt-, kriipspunktiir-, pikk kriipspunktiir-, ja kriips-punkt-kriips-punkt-kriipsjooned.

Diagrammid    

Rakenduse Office 2007 ruumilise graafika efektid (nt vari, sära, vääne, kalle, pehmendatud servad, ülevärvimine ja peegeldus) eemaldatakse või teisendatakse muudeks efektideks.

Ei toetata järgmisi ruumilisi diagramme.

 • Ruumiline pind

 • Ruumiline sõrestikpinddiagramm

 • Kontuurpind

 • Sõrestikkontuurpind

Objekti RTF-tekst (nt täpploendid, muutfondid või muutuva suurusega fondid) teisendatakse lihttekstiks.

Märkus.: Vaatamata sellele, et toetatakse töölehtede manustatud diagrammide ja diagrammilehtede algsete diagrammide kuvamist teenuses Excel Services, ei toetata sellise manustatud diagrammi kuvamist, mille töövihiku autor on kopeerinud või teisaldanud töölehelt diagrammilehele.

Rea- ja veerupäised    

Järgmised rea- ja veerupäiste vormingud: kahekordne arvestus, topeallakriipsutus, ülaindeks ja allindeks.

Printimatud märgid    

7-bitise ASCII-märgistiku (ANSI-märgistiku osa) teksti väärtused 0 kuni 32 ja kõik XML-keele versioonis 1.0 mittetoetatavad märgid.

Printimine    

Lehe paigutus ning lehepäised ja -jalused.

Kohtspikrid    

Microsoft SQL Serveri analüüsiteenuste liikme atribuutide kohtspikrid.

Lehe algusesse

Töövihiku kasutamisel toetatavad ja mittetoetavad funktsioonid

Kui laadite töövihiku teenusesse Excel Services, saate seda kasutada mitmel moel, kuid mõnda kasutusviisi ei toetata.

Märkus.: Teine rakenduse Excel Services puhul ainuomane võimalus töövihiku kasutamiseks on töölehe lahtriväärtusi ajutiselt muutvate parameetrite loomine ja muutmine tööpaani abil või edastades andmeid ühendatud veebiosa (nt filtri veebiosa) kaudu Excel Web Accessi veebiossa. Lisateabe saamiseks vt teemat Töövihiku parameetrite muutmine Exceli teenustes.

Toetatavad funktsioonid

Järgmisi funktsioone toetatakse, kuid need võivad toimida erinevalt.

Funktsioon

Kommentaarid

PivotTable-liigendtabeli aruanded     

Aruande filtreerimine, liikme valimine, andmetasemete laiendamine (süvitsiminek) ja ahendamine (väljatulek), sortimine, filtreerimine, vahekokkuvõtete kuvamine ja peitmine.

Otsing     Nupu pilt

Teksti, arvude ja kuupäevade tõstutundlik otsing lahtri osalise sisu alusel.

Lihtne valik    

Üksiku lahtri, rea või veeru valimine.

Filtreerimine ja sortimine    

Filtreerimine teksti, arvude, kuupäevade ja kellaaegade järgi; mitme kriteeriumi määramine ja sortimine menüü Filter abil. Lisateabe saamiseks vt teemasid Andmete filtreerimine Exceli teenustes ja Andmete sortimine Exceli teenustes.

Liigendamine    

Liigendamine, sh üksikasjade kuvamine ja peitmine. Lisateabe saamiseks vt teemat Andmete liigendamine Exceli teenustes.

Stsenaariumid    

Eelmääratletud stsenaariumi teostamine.

Värskendamine    

Väliste andmeallikate, sh praeguse töövihiku kõigi andmeallikate ja kindla andmeallika perioodiline või käsitsi värskendamine ja värskendamine töövihiku laadimisel. Lisateabe saamiseks vt teemat Väliste andmete värskendamine Exceli teenustes.

Arvutamine    

Automaatne ja käsitsi arvutamine. Lisateabe saamiseks vt teemat Andmete arvutamine ja ümberarvutamine Exceli teenustes.

Märkus.: Kuigi teenuses Excel Services toetatakse ringviiteid sisaldava töövihiku laadimist, toimib ringviidete tuvastamine töövihiku laadimisel või uuestiarvutamisel erinevalt. Kui teenus Excel Services ei suuda ringviiteid lahendada, kuvatakse teatud tingimustel hoiatusteade ringviite olemasolu kohta. Arvutatud väärtused on samad, mis saaksite toimingu katkestamisel Exceli klientarvutis. Tegelikult tühistab teenus Excel Services ringviite automaatselt, et vältida serveri jõudluse vähenemist arvutuste tõttu.

Mittetoetatavad funktsioonid

Ei toetata järgmisi funktsioone.

Funktsioon

Kommentaarid

PivotTable-aruanded    

OLAP-andmete suvandid Üksikasjade rühm ja Kuva üksikasjad (drill-through), liikmete otsimine, Microsoft SQL Serveri analüüsiteenuste toimingud või väljaloendi kasutamine väljade lisamiseks, ümberkorraldamiseks või eemaldamiseks.

PivotChart-liigenddiagrammi aruanded    

PivotChart-liigenddiagrammi otsene kasutamine (kuna see on staatiline pilt).

Kuubifunktsioonide asünkroonne väärtustamine    

Andmete asünkroonne toomine kuubi funktsiooni väärtustamisel ja teate #GETTINGDATA kuvamine enne andmete toomise lõppu. Kõik andmed tuuakse sünkroonselt enne vaate kuvamist või taaskuvamist.

Otsing     Nupu pilt

Alusandmete järgi otsimine (vastandina vormindatud andmete ja tõstutundlikule otsingule).

Asendamine    

Teksti ja väärtuste asendamine pärast nupu Otsi Nupu pilt kasutamist.

Rea ja veeru suuruse muutmine    

Rea ja veeru laiuse ja kõrguse reguleerimine.

Täpsem valik    

Külgneva ja mittekülgneva lahtrivahemiku või kogu töölehe valimine.

Arvutamine    

Arvutussätete muutmine pärast töövihiku laadimist. Lisateabe saamiseks vt teemat Andmete arvutamine ja ümberarvutamine Exceli teenustes.

Filtreerimine ja sortimine    

Sortimine ja filtreerimine värvi alusel ning filtri või sortimise salvestamine töövihikusse Exceli teenustes. Lisateabe saamiseks vt teemasid Andmete filtreerimine Exceli teenustes ja Andmete sortimine Exceli teenustes.

Mine    

Kõik käsu Mine toimingud.

Halduspaanid    

Paanide tükeldamine ja külmutamine.

Suum    

Töölehe vaate reguleerimine teatud protsendini selle tegelikust suurusest.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×