Töötamine Outlook Web Accessi veebiosadega

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Outlook Web Accessi veebiosade abil saate oma Microsoft Exchange Server 2003–2007 meilikonto kaustades asuvat valitud sisu kuvada SharePointi saidil. Käesolevas artiklis antakse ülevaade sellest, kuidas neid veebiosi oma isikliku saidi kohandamiseks kasutada.

NB!: Need veebiosad ühendatakse teie asutuse Office Outlook Web Accessi serveriga, mitte otse Microsoft Exchange Serveriga. Outlook Web Accessi veebiosade seadistamiseks peate oma asutuse IT-osakonna töötajate käest küsima oma Outlook Web Accessi serveri URL-i.

Selle artikli teemad

Outlook Web Accessi veebiosade ülevaade

Outlook Web Accessi veebiosa lisamine lehele

Outlook Web Accessi veebiosade kasutamine

Minu Sisendkaust ja kaust minu e-post

Minu kontaktid

Minu kalender

Minu tööülesanded

Outlook Web Accessi kasutamine SharePointi saidi kaudu

Outlook Web Appi veebiosade SharePoint Online'i kasutamine

Outlook Web Accessi veebiosade ülevaade

Outlook Web Accessi veebiosi on kokku viis. Neid saab kasutada koos Microsoft Exchange Serveri versioonidega 2003–2007.

 • Minu kalender

 • Minu kontaktid

 • Minu tööülesanded

 • Minu sisendkaust

 • Kaust Minu e-post

Nendest veebiosadest on kõige rohkem kasu teie isikliku saidi jaoks, kuna teie kaustadest pärinevat teavet näete ainult teie (või keegi, kes saab teie Exchange'i meilikontosse sisse logida). Kui paigutate ühe neist veebiosadest mõnele ühissaidile, näevad teised kasutajad veebiosas üksnes Outlook Web Accessi sisselogimiskuva.

Minu sisendkaust veebiosa minu saidil

Igas veebiosas kuvatakse teie meilikonto vastavast kaustast pärinev teave. Nii saate täpselt määratleda, millist sisu soovite oma saidil kuvada. Veebiosade abil on lihtne kuvada saidi konkreetselt vajalikku teavet (nt tööülesandeid) ilma kogu teie Outlooki teavet kuvamata. Kui soovite oma SharePointi saidil kasutada kõiki Outlooki funktsioone, saate kasutada lehevaate veebiosa, mis on lingitud teie Outlook Web Accessi serveri URL-iga.

Kõik Outlook Web Accessi veebiosad pakuvad Exchange Serveri meilikontoga kahesuunalise suhtlemise võimalust – veebiosas tehtud muudatused kajastuvad ka Outlookis.

Lehe algusse

Outlook Web Accessi veebiosa lisamine lehele

 1. Klõpsake lehe lindi menüüs Leht nuppu Redigeeri lehte.

  Menüü Leht käsk Redigeeri

  Märkus.: Kui nupp Redigeeri lehte on keelatud, ei pruugi teil olla lehe redigeerimise õigust. Pöörduge oma administraatori poole.

 1. Klõpsake lehel kohta, kuhu soovite veebiosa lisada. Seejärel klõpsake menüüs Lisa nuppu Veebiosa.

  Käsk Veebiosa

 2. Klõpsake jaotises Kategooriad suvandit Outlook Web App.

 3. Valige jaotises Veebiosad lehele lisatav Outlook Web Accessi veebiosa ja klõpsake siis nuppu Lisa.

 4. Osutage lehel veebiosale, klõpsake allanoolt ja seejärel klõpsake käsku Redigeeri veebiosa.

 5. Tippige oma Outlook Web Accessi serveri URL tööriistapaani jaotises E-posti konfiguratsioon väljale Meiliserveri aadress (nt https://mail.contoso.com)

 6. Tippige väljale postkastoma meiliaadress, nt connie@contoso.com.

 7. Konfigureerige muud veebiosa suvandid vastavalt oma eelistustele.

 8. Sätete salvestamiseks ja tööriistapaanilt väljumiseks klõpsake nuppu OK. Kui soovite muudatusi näha ilma tööriistapaani sulgemata, klõpsake nuppu Rakenda.

 9. Pärast lehe redigeerimise lõpetamist klõpsake menüüs Leht nuppu Peata redigeerimine.

Märkus.: Kõigis veebiosades peale veebiosa Minu kontaktid saate vaadet veebiosa kasutamise ajal muuta. Kui olete veebiosas Minu kontaktid valinud kaherealise vaate, ei saa te seda veebiosa kasutamise ajal muuta.

Teil palutakse Outlook Web Accessi sisse logida.

Lehe algusse

Outlook Web Accessi veebiosade kasutamine

Minu sisendkaust ja kaust Minu e-post

Veebiosades Minu sisendkaust ja Kaust Minu e-post saate:

 • sõnumiloendeid suvalise veerupäise alusel sortida;

 • sõnumeid kustutada;

 • muuta kategooriat ja järeltegevuse tähiseid.

Sõnumi sisu lugemiseks klõpsake sõnumi teemat. Teil palutakse Outlook Web Accessi sisse logida.

Sõnumi saatmiseks klõpsake veebiosa tiitlit. Teil palutakse Outlook Web Accessi sisse logida.

Minu kontaktid

Veebiosa Minu kontaktid kuvamisel saate:

 • kontaktiloendeid suvalise veerupäise alusel sortida;

 • kontakti kustutada;

 • muuta kategooriat ja järeltegevuse tähiseid.

Kontakti lisamiseks või tema teabe redigeerimiseks klõpsake veebiosa tiitlit. Teil palutakse Outlook Web Accessi sisse logida.

Minu kalender

Veebiosa kuvamisel saate:

 • valida päeva-, töönädala, nädala- või kuuvaate;

 • kohtumise kustutada.

Kohtumise kuvamiseks või redigeerimiseks topeltklõpsake soovitud kohtumist. Teil palutakse Outlook Web Accessi sisse logida. Pärast sisselogimist avatakse kohtumise dialoogiboks.

Kohtumise lisamiseks topeltklõpsake kohtumise jaoks soovitud kuupäeva ja kellaaega. Teil palutakse Outlook Web Accessi sisse logida. Pärast sisselogimist avatakse kohtumise dialoogiboks.

Kalendri tööriistariba nupuga Uus saate luua uusi kohtumisi, koosolekukutseid, meilisõnumeid ja kontaktikirjeid. Klõpsake nupu Uus kõrval asuvat allanoolt ja seejärel klõpsake loodavat üksust. Teil palutakse Outlook Web Accessi sisse logida. Pärast sisselogimist avatakse vastava üksuse dialoogiboks.

Minu tööülesanded

Veebiosa Minu tööülesanded kuvamisel saate:

 • tööülesandeid suvalise veerupäise alusel sortida;

 • tööülesande lõpetatuks märkida;

 • muuta kategooriat ja järeltegevuse tähiseid;

 • tööülesande lisada.

Lehe algusse

Outlook Web Accessi kasutamine SharePointi saidi kaudu

Kui soovite oma SharePointi saidil kuvada kogu oma Outlooki konto (kõik kaustad), saate lehevaaturi veebiosa abil kuvada Outlook Web Accessi lehe.

 1. Klõpsake lehe lindi menüüs Leht nuppu Redigeeri lehte.

  Märkus.: Kui käsk Redigeeri lehte on keelatud, ei pruugi teil olla lehe redigeerimise õigust. Pöörduge oma administraatori poole.

 2. Klõpsake lehel kohta, kuhu soovite veebiosa lisada. Seejärel klõpsake menüüs Lisa nuppu Veebiosa.

  Käsk Veebiosa

 3. Klõpsake jaotises Kategooriad suvandit Meediumid ja sisu.

 4. Valige jaotises Veebiosad veebiosa Lehevaatur ja klõpsake siis nuppu Lisa.

 5. Osutage lehel lehevaaturi veebiosale, klõpsake allanoolt ja seejärel klõpsake käsku Redigeeri veebiosa.

 6. Veenduge, et tööriistapaani jaotises Lehevaatur oleks valitud Veebileht. Tippige oma Outlook Web Accessi serveri URL (nt https://mail.contoso.com) väljale Link.

 7. Soovi korral saate veebiosa kõrgust veebilehel reguleerida, kuni selles on kuvatud teie soovitud osa Outlook Web Accessi liidesest. Selleks klõpsake jaotises Ilme suvandile Kas veebiosa peaks olema kindla kõrgusega? vastamiseks nuppu Jah ja seejärel tippige soovitud pikslite arv, näiteks 500.

 8. Sätete salvestamiseks ja tööriistapaanilt väljumiseks klõpsake nuppu OK. Kui soovite muudatusi näha ilma tööriistapaani sulgemata, klõpsake nuppu Rakenda.

 9. Pärast lehe redigeerimise lõpetamist klõpsake menüüd Leht ja nuppu Salvesta ja sule.

Lehe algusse

Outlook Web Appi veebiosade kasutamine SharePoint Online'is

Outlook Web Appi veebiosad ei tööta veel korralikult, kui neid kasutatakse Office 365 beetaversioonis Exchange Online'iga. Siiski saate kasutada veebiosa Lehevaatur, et kuvada oma Outlook Web Appi teave SharePoint Online'is.

 1. Klõpsake lehe lindi menüüs Leht käsku Redigeeri lehte.

  Märkus.: Kui käsk Redigeeri lehte on keelatud, ei pruugi teil olla lehe redigeerimise õigust. Pöörduge oma administraatori poole.

 2. Klõpsake lehel kohta, kuhu soovite veebiosa lisada. Seejärel klõpsake menüü Lisa käsku Veel veebiosi.

 3. Klõpsake jaotises Kõik kategooriad suvandit Meediumid ja sisu.

 4. Klõpsake veebiosa Lehevaatur ja seejärel nuppu Lisa.

 5. Osutage lehel lehevaaturi veebiosale, klõpsake allanoolt ja seejärel klõpsake käsku Redigeeri veebiosa.

 6. Lehe Viewer tööriistapaani, veenduge, et jaotises veebilehe oleks märgitud. Väli Link tippige URL-i Outlook Web rakenduste teade, et Outlooki URL-i peab sisaldama parameetri exsvurl = 1. Näiteks Outlooki URL-i sarnaneb tavaliselt järgmine: https://www.outlook.com/owa/?exsvurl=1&cmd=contents&part=1&fpath=inbox&realm=contoso.onmicrosoft.com , kus on SharePoint Online'i Domeen "contoso.onmicrosoft.com" URL-i saate kasutada, kui olete Office 365 tellimuse kasutajaks registreerunud. Sisestage väljale Link Outlooki URL-i määratlemise kohta lisateabe saamiseks vt allpool "Kasutamine Outlook Web Appi veebiosade".

 7. Soovi korral saate veebiosa kõrgust veebilehel reguleerida, kuni selles on kuvatud teie soovitud osa Outlook Web Accessi liidesest. Selleks klõpsake jaotises Ilme suvandile Kas veebiosa peaks olema kindla kõrgusega? vastamiseks nuppu Jah ja seejärel tippige soovitud pikslite arv, näiteks 500.

 8. Sätete salvestamiseks ja tööriistapaanilt väljumiseks klõpsake nuppu OK. Kui soovite muudatusi näha ilma tööriistapaani sulgemata, klõpsake nuppu Rakenda.

 9. Pärast lehe redigeerimise lõpetamist klõpsake menüüd Leht ja nuppu Salvesta ja sule.

Täiendavad näpunäited Outlooki URL, nt teatud lehtede või vaadete kuvamiseks lisatavad parameetrid määratlemise kohta leiate Microsoft TechNeti Kasutamine Outlook Web Appi veebiosade .

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×